Patenty so značkou «produkční»

Myší B-lymfocytární hybridomová produkční linie HBS-02 AO 36/86

Načítavanie...

Číslo patentu: 268404

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jandejsek Jan, Mančal Petr, Danielová Vlasta, Korec Evžen, Němeček Vratislav, Benda Rudolf, König Jaroslav

MPK: C12N 5/00

Značky: produkční, hbs-02, b-lymfocytární, myší, linie, hybridomová

Text:

...a epecifity vyšetŕeni i zkráceni doby nutné proZdrojem monoklonálni protilátky proti HBsAg je hybridomová linie HBS-02, uložená ve sbirce hybridomů Ústavu eér e očkovacich látek, Prahe 10, W.Piecka 108 pod označenie HBS - O 2 A 0 36/BS.Uvedený hybridom byl asatrojen způsobem známým z odborné literatury /S.Fazekae de St. Groth D. Šcheidigger Production of monoclonal antibodies Strategy and tactice,J.Immunol. Meth. 351,l 9805 J. Kalil,...

Myší B-lymfocytární hybridomová produkční linie HBS-01 AO 35/86

Načítavanie...

Číslo patentu: 268403

Dátum: 14.03.1990

Autori: Danielová Vlasta, Němeček Vratislav, König Jaroslav, Korec Evžen, Mančal Petr, Jandejsek Jan, Benda Rudolf

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, b-lymfocytární, hbs-01, linie, hybridomová, produkční

Text:

...purifikovaného Has antigenu, stendardizsce přípravy jednotlivých šerží diagnostických sér, zvýšení citlivosti a specifity vyšetřani i zkrácení doby nutné pro provedenizdrojem monoklonální protilátky proti HBsAg je hybridomová linie HBS-01, uložená veebírce hybridomů ústavu eér a očkovacích látek, Praha 10, w.Piecka 108 pod označe ním HBS - 01.Uvedený hybridom byl aestrojen způsobem známým z odborné literatury /S.Fazekas de St. Groth. D....

Způsob hodnocení produkční schopnosti izolátů mikrobiálních eukaryot tvořících námelové alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259670

Dátum: 17.10.1988

Autori: Chomátová Stanislava, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Malinka Zdeněk, Řeháček Zdeněk, Břemek Jan, Homolka Ladislav

MPK: C12P 17/18

Značky: mikrobiálních, eukaryot, hodnocení, produkční, tvořících, způsob, schopnosti, izolátů, alkaloidy, námelové

Text:

...účinky vykazoval takéelymoklavin. Již předtím byly publikovány práoe skupiny Řeháčka(Lindgappa a Lindgappa, Nature 2143 516, 1967) o vlivu námelových alkaloidů na růst a metabolismus vlastního producenta pyrenomycetu Claviceps. Protože současné znalosti o vlivu námelových alkaloidů na mikroorganismy Jsou omezené, provedli jsme další vlastní pokusy, ve kterých jsme prokázali sntibiotický účinek agroklevinu, elymoklavinu a směsi alkaloidů...

Produkční kmen bakterie Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253994

Dátum: 17.12.1987

Autori: Chrudimský Tomáš, Klekner Václav, Šímová Eva, Novák Miroslav

MPK: C12N 1/20

Značky: produkční, agrobacterium, bakterie, radiobacter

Text:

...radiobaoter E 86, produkuaíoí.ze aacharozy nebo glukozý polyaaoharid sukoinoglykanového typu, uložený v československá sbirce mikroorganismů University Jana Evangelisty Purkyně v Brně pod číslem COM 3940.Morfologioká a fyaiologická charakteristika produkčníAho kmene Agrobacterium radiobacter E 86 je gramegativni drobná tyčinka vyakytujíoí se nepravidelné. Na tuhé půdě tvoří vypouklé, hladké a lesklé kolonie e rovnými okraji. Má positivni...

Produkční kmen mikroorganismu Claviceps purpurea CP 7/5/35 CC-2/85

Načítavanie...

Číslo patentu: 246704

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dvooáková Jaroslava, Neubauer Libor, Beytler Jaroslav, Rajdl Miroslav, Uhlío Miroslav, Houžvieka František

MPK: C12N 1/14

Značky: produkční, purpurea, mikroorganismu, claviceps

Text:

...inokula i fermentace trvalý 10 dní. Obsah alkaloidůve fermentační tekutině byl stanoven kolorimetricky G. T. Banks et al., I. Gen. Microbiol. 82, 345 1974. U kultur převyšujicích produkci rodičovský kmen bylo stanoveno i složení směsi alkaloidü tenkovrstvou chromatografií. Vždy dva nové izoláty s nejvyšší tvorbou alkaloidů byly použitý k dal~ ší mutaci. UV světlu byla vystavena směsná suspenze konldii s rovným zastoupením obou kmenů. Kmen C....

Produkční kmen mikroorganismu Streptomyces cinnamonensis CCM 3658, produkující monensin A

Načítavanie...

Číslo patentu: 233853

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tax Jiří, Bělík Eduard, Krumphanzl Vladimír, Stajner Karel, Pospíšil Stanislav, Vaněk Zdenko, Ševčík Bohumil

MPK: C12N 1/20

Značky: 3658, streptomyces, cinnamonensis, produkční, monensin, mikroorganismu, produkující

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový produkční kmen Streptomyces cinnamonensis CCM 3658, který se liší od standardních kmenů Streptomyces cinnamonensis tím, že produkuje minimálně 90 % monensinu A. Kmen je uložen ve Sbírce mikroorganismů University J. E. Purkyně.

Nový produkční kmen mikroorganismu Streptomyces cinnamonensis KL-1 CCM 3525

Načítavanie...

Číslo patentu: 226964

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bělík Eduard, Cimburková Emanuela, Vaněk Zdenko, Krumphanzl Vladimír, Pospíšil Stanislav, Bedrník Petr, Klánová Kateřina, Tax Jiří, Zajíček Jiří, Stajner Karel, Ševčík Bohumil

Značky: mikroorganismu, cinnamonensis, nový, streptomyces, produkční

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový produkční kmen Streptomyces cinnamonensie KL-1, produkující monensin, který se od standardních kmenů Streptomyces cinnamonensis liší tím, že ne produkuje tmavěhnědočervené pigmenty. Kmen je uložen ve Sbírce mikroorganismů University J.E. Purkyně (CCM) pod číslem 3525.

Produkční hrotová bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 217548

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bělohoubek Bohuslav, Kociánová Bohuslava

Značky: produkční, hrotová, bruska

Zhrnutie / Anotácia:

Produkční hrotová bruska, sestávající z brousicí jednotky, lože, upínacích a podávacích prostředků, vyznačená tím, že lože (1) deskového tvaru v přední části (11) vyvýšené a v čelní části (12) šikmo zkosené obsahuje podélné "T" drážky (13) pro aretaci bloku (20) koníku s blokem (22) pracovního vřeteníku na prismatickém vedení (26) a brousicího vřeteníku(29) na podélném vedení (27) prostřednictvím uvolnitelných upevňovacích prvků (24).

Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1836

Načítavanie...

Číslo patentu: 217939

Dátum: 15.12.1984

Autori: Sikyta Bohumil, Seichert Leopold, Krumphanzl Vladimír, Musílková Marie, Ujcová Emma

Značky: mikroorganismu, produkční, niger, aspergillus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového produkčního kmene Aspergillus niger CCF 1836 pro submersní výrobu kyseliny citrónové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nový kmen dosahuje při submersní fermentaci vysokých výtěžků kyseliny citrónové, které převyšují výtěžky výchozího mateřského kmene a dosahují světových špičkových parametrů. Výhodou kmene Aspergillus niger 1350 dále je, že tento kmen je schopen využít pro tvorbu kyseliny citrónové i další cukry,...

Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217928

Dátum: 15.12.1984

Autori: Musílková Marie, Seichert Leopold, Ujcová Emma, Sikyta Bohumil, Krumphanzl Vladimír

Značky: výrobu, kyseliny, niger, aspergillus, submersní, citrónové, mikroorganismu, produkční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového produkčního kmene Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nový kmen dosahuje při submersní fermentaci vysokých výtěžků kyseliny citrónové, které převyšují výtěžky výchozího mateřského kmene a dosahují světových špičkových parametrů. Výhodou tohoto kmene Aspergillus niger 59/34 je, že se odlišuje zbarvením spor jak od výchozího mateřského kmene, tak od většiny...