Patenty so značkou «procesy»

Zariadenie na prípravu a dávkovanie biomasovej zmesi pre pyrolýzne procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7177

Dátum: 01.07.2015

Autor: Toroczkay József

MPK: C10L 5/44, C10L 5/04

Značky: zariadenie, biomasovej, dávkovanie, přípravu, procesy, pyrolýzne, zmesí

Text:

...rozdružovače balíkov slamy, drviče, štiepkovače drevnej biomasy a fytomasy, lisy a podobne, ale tieto zariadenia nie sú vhodné na prípravu homogénnej zmesi z rôznych druhov biomás ako vstupného materiálu do reaktora pyrolyzéra. Na tento účel je potrebné vyvinúť zariadenie na prípravu a dávkovanie biomasovej zmesi, ktoré bude schopné riadiť množstvo podávanej biomasy do zmiešavacieho zariadenia, aby sa tak dali vytvoriť zmesi požadovaného...

Kompozície na tvárnenie plastov, výlisky a výrobné procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17353

Dátum: 07.07.2009

Autori: Höss Werner, Liu Guomin, Schultes Klaus

MPK: C08J 5/18, B29C 45/00, C08L 33/12...

Značky: výrobné, tvárnenie, plastov, procesy, kompozície, výlisky

Text:

...na tvámenie, ktorú je možné spracovávať pomocou moderných vstrekovacích procesov tak, aby poskytla zvlášť tenké Výlisky s tým, že výsledné Výlisky nebudú vykazovať vysoký stupeň zahmlievania alebo akéhokoľvek zakalenia. Zvláštnym rysom moderných vstrekovacích procesov je to, že výsledné Výlisky nevyžadujú následné operácie predtým, ako sú používané alebo ďalej spracovávané. Kompozícia na tvámenie by tu mala byť schopná spracovania...

Ochranné zariadenie pre stanicu pre procesy, spôsob automatického nakladania a/alebo vykladania stanice pre procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9798

Dátum: 27.11.2008

Autor: Faude Dieter

MPK: B23Q 7/04, B23Q 11/08, B25J 21/00...

Značky: nakladania, ochranné, spôsob, zariadenie, stanice, automatického, vykladania, stanicu, procesy

Text:

...pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na staniciPodľa jedného ďalšieho výhodného vytvorenia stanice pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na stanicialebo na podlahe rozoberateľne.Podľa ríslušného vhodného uskutočnenia stanice re roces P Yodľa v nálezu e komora s robotom us oriadaná na stanici otočne,P Y JPodľa príslušného výhodného uskutočnenia stanice pre procesy podľa vynálezu doplňuje toto...

Zariadenie na generovanie studenej plazmy vo vákuovej komore a použitie uvedeného zariadenia na termo-chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10811

Dátum: 01.02.2008

Autori: Poigt Laure, Maurin-perrier Philippe, Chavanne Hervé

MPK: H05H 1/24

Značky: generovanie, zariadenie, komoře, zariadenia, plazmy, použitie, vákuovej, termo-chemické, procesy, studenej, uvedeného

Text:

...tohto typu prináša patent EP O 881 865, ktorý sa týka zariadenia na produkciu niekoľkých prúdov nízkoteplotnej plazmy pomocou vysokofrekvenčného výkonu použitím vybíjačov. Zariadenie je usporiadané z niekoľkých jednotlivých dutých katódových komôr,každý plazmový prúd prebieha V samostatnej dutej komore, to znamená v uzavretom priestore výboja. Medzi nevýhody tohto riešenia patrí najmä to, že medzi otvormi môže nastaťnerovnomerný výkon a že...

Bezpečnostné znaky, ich použitie a procesy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8508

Dátum: 13.01.2006

Autori: Hampden-smith Mark, Kornbrekke Ralph, Bhatia Rimple, Hardman Ned Jay, Shah Jainisha, Einhorn Richard Anthony, Haubrich Scott Thomas

MPK: B42D 15/00

Značky: znaky, použitie, bezpečnostné, výrobu, procesy

Text:

...je aspoň čiastočne polopriehladná. Vjednom uskutočnení reflexná vrstva zahŕňa nespojitú reflexnú vrstvu, pričom daná nespojitá reflexná vrstva obsahuje kovové častice. Vreflexnej vrstve môže byť viacero mikroobrazcov, pričom aspoň jeden z mikroobrazcov voliteľne obsahuje premenlivé informácie. Priemerný najväčší rozmer spomínaných viacerých mikroobrazcov je menší ako približne 0,5 mm. Vďalšom uskutočnení reflexná vrstva zahŕňa spojitú...

Zlepšené spôsoby rýchleho utlmenia pre deaktivačné procesy v červených krvinkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15233

Dátum: 31.10.2005

Autor: Stassinopoulos Adonis

MPK: A61K 31/198, A61K 38/06, A61L 2/00...

Značky: rychlého, spôsoby, utlmenia, červených, procesy, krvinkách, deaktivačné, zlepšené

Text:

...niektorých príkladoch tlmiace činidlo obsahuje cystein alebo derivát cysteínu. V niektorých príkladoch tlmiacim činidlom je peptid tvorený najmenej jedným cysteínom alebo derivátom cysteínu. Vspôsobe podľa vynálezu tlmiacim činidlom je glutatión. Vniektorých uskutočneniach tlmiace činidlo je neutralizované a pridanie neutralizovaného tlmiaceho činidla má za účinok nastavenie pH prípravku sčervenými krvinkami. Vniektorých príkladoch...

Spôsoby a procesy kultivácie cicavčích buniek, ktoré produkujú proteínový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8838

Dátum: 18.12.2003

Autori: Basch Jonathan, Joosten Christoph, Lee Steven, Kothari Dharti, Gangloff Scott, Leister Kirk, Matlock Linda, Zegarelli Stephen, Schilling Bernhard, Sakhamuri Sivakesava

MPK: C07K 14/705, C12P 21/00

Značky: cicavčích, procesy, spôsoby, produkujú, buniek, produkt, kultivácie, proteinový

Text:

...rozpusteného kyslíka, pH a podobných použitie rôznych typov média a prísad (aditív) k médiu a zvýšenie hustoty kultivovaných buniek. Navyše, proces vývoja cicavčej bunkovej kultúry by mal prospech 2 výhod V schopnosti rozšíriť dobu kultivácie, čím by sa zvýšila koncentrácia konečného produktu, pri čom by sa zachovala vysoká kvalita produktov. Dôležitým kvalitativnym parametrom produktu je stupeň a úplnosť glykozylačnej štruktúry...

Aripiprazolová lieková substancia s nízkou hydroskopičnosťou a procesy jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7638

Dátum: 25.09.2002

Autori: Fujimoto Kiyoshi, Ishigami Makoto, Nishioka Yoshihiro, Takahashi Masanori, Abe Kaoru, Yamada Shohei, Tominaga Michiaki, Fujimura Tsutomu, Nakagawa Tomonori, Shinhama Koichi, Yabuuchi Tsuyoshi, Tomikawa Kenji, Oi Yoshihiro, Utsumi Naoto, Kobayashi Noriyuki, Taniguchi Youichi, Aoki Satoshi, Kawasaki Junichi, Bando Takuji

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00, C07D 215/00...

Značky: přípravy, hydroskopičnosťou, nízkou, procesy, lieková, substancia, aripiprazolová

Text:

...náklady na balenie. Existovala preto významná potreba objaviť takú formu aripiprazolu, ktorá má nízku hygroskopičnosť, čo by uľahčilo farmaceutické spracovanie a výrobu prípravku potrebného pre výrobu dávkových jednotiek aripiprazoloveho liekoveho produktu so zlepšenou životnosťou, vhodnou rozpustnosťou a0005 Proceedings of the 4 th Japanese-Korean Symposiumon Separation Technology (6. až 8. septembra 1996) popisuje, žebezvodé kryštály...

Horákové zariadenie na chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278393

Dátum: 07.12.1994

Autori: Myklebust Nils, Hugdahl Jan, Lynum Steinar, Haugsten Kjell, Hox Ketil

MPK: H05H 1/34

Značky: hořákové, zariadenie, chemické, procesy

Zhrnutie / Anotácia:

Plazmový horák, prednostne určený na privádzanie energie do chemických procesov, je vybavený niekoľkými trubicovými elektródami, ktoré sú umiestnené súosovo, jedna v druhej. Elektródy sú pripojené na zdroj elektrickej energie. Plyn je privádzaný vnútornou elektródou a priestormi spomedzi elektród. Vysokotepelná plazma sa vytvára pomocou plynu, ktorý je ohrievaný elektrickým oblúkom, natiahnutým medzi elektródami. Použité sú najmenej tri...

Horákové zariadenie na chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280468

Dátum: 07.12.1994

Autori: Myklebust Nils, Lynum Steinar, Hox Ketil, Hugdahl Jan, Haugsten Kjell

MPK: H05H 1/42, H05H 1/34

Značky: zariadenie, chemické, hořákové, procesy

Zhrnutie / Anotácia:

Horákové zariadenie na chemické procesy obsahuje prívodnú trubicu (5) na dodávku reakčnej zložky, usporiadanú centrálne vo vnútornej elektróde (3) plazmového horáka (1), ktorý obsahuje dve alebo viac rúrkovitých elektród (2, 3) usporiadaných koaxiálne jedna vnútri druhej, pričom prívodná trubica (5) je chladená kvapalinou a vonkajšia stena (7) a spodná stena (9) sú vybavené tepelne izolačným povlakom (10, 11). Prívodná trubica (5) je uložená...

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubíček Karel, Janáček Leoš, Legeza Vasil, Rubáš Vlastimil, Rosenthal Jakub, Křemenák Lubomír, Lamač Miroslav

MPK: B01J 38/12, B01J 23/94

Značky: parciální, měděných, oxidací, petrochemické, nečistot, procesy, určených, způsob, řízení, reaktivace, plynech, redukci, katalyzátoru, technických

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Aditivovaná kvapalina pre automatické spájkovacie procesy v elektrotechnike s využitím parafinicko-sírnej ropnej bázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269553

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sloboda Robert, Kostolányi Peter, Salková Zuzana, Szücs Ladislav

MPK: B23K 35/36

Značky: aditivovaná, kvapalina, parafinicko-sírnej, automatické, bázy, spájkovacie, ropnej, využitím, elektrotechnike, procesy

Text:

...aa aditivuje prieadami na zlepšenie tepelno~oxidačnej stability, zlepšenia zatekavoati e datergentno-diepargaćnóho potenciálu oleje, prisadani na inhibovanie tvorby atruzky. ako aj priaadami na zlepšenie znývatelnoati oleja. Ako prieady na zlepšenie tepelno-oxidaćnej etability podla tohoto vynálezu možno použiť látky na baza tercutylfanelov a/nebo alkylaelicylátov vapenatých a 9 až 24 atômami uhlika v alkylekupine, výhodne eo 14 - 18 atômani...

Pracovní stůl pro speciální procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269119

Dátum: 11.04.1990

Autori: Soudný Vladimír, Hart Jiří

MPK: C23C 14/24, B23Q 1/14

Značky: stůl, procesy, pracovní, speciální

Text:

...strategických kovů a zvětäújí depozíční rychlost. Tín, že je zsbráněno nežádoucínu nánosu vrstev na důležité elementy zařízení, není nsrušovúna činnost hnscího systému plsnet s všech rotsčních uložení.vynález je zobrezen na přípojenén výkresu, který představuje řez pracovní stolesPracovní stůl pro speciální procesy sestává z nosné konstrukce ł s otočného stolu 3. V nosné konstrukcí i je horní ložisko 3 s spodní ložisko 1, v kterých je uložen...

Zařízení pro smyčkové pokovovací procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256472

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hess Jaroslav, Jensenová Anastázie, Erlebach Jiří

MPK: C25D 17/00

Značky: procesy, zařízení, smyčkové, pokovovací

Text:

...hřídele. Většinu spodních válců, zvláště vzpokovovacíh vanách,není potřeba pohánět. Tato možnost je dána tím,že axiální nebo štěrbinové ucpávky nové konstrukce nekladou prakticky žádný odpor proti otáčení válce, který je navíc nadlehčován vlastní lázní, takže jeho valivý odpor je i při rozběhu nêpatrný a za ohoduj pokovovací linky zaručuje i při vyšších vrychlostech jeho 18 U°ňové opásání válce plně synohronní otáčení. Pro potřebu zavádění...

Vozová palivová pec pro nízkoteplotní procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256248

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adámek Vladimír, Šmálek Josef, Bém Čeněk, Buršík Miloš

MPK: F27B 9/12

Značky: palivová, procesy, nízkoteplotní, vozová

Text:

...prostoru mezi stropem pece a sálavou deskou, a druhý představuje nejméně jeden cirkulační ventilátor,umístěný pod vysokorychlostním hořákem.Předností vozové palivové pece, prevedené podle vynálezu je zajištění účinného prouděníatmosféry v peci v celém průřezu pracovního prostoru bez ohledu na vytížení vsázkou abez ohledu na regulaci teploty prováděncu zapínáním a vypínánim hořáku. Tím se docilínejen vysoký účinek konvekce, ale zároveň se...

Polymerní kompozice stimulující biologoické procesy osifikace a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255682

Dátum: 15.03.1988

Autori: Adam Milan, Štol Miroslav, Kvasnička Josef, Broukal Zdeněk

MPK: A61F 2/02, C08L 5/14

Značky: polymerní, stimulující, kompozice, osifikace, procesy, její, způsob, přípravy, biologoické

Text:

...Toto značně zjednodušujea zvýhodňuje její použití pro řečené biomedícinské aplikace. Tato vlastnost spolu s prokazatelně neškodným účinkem na živé tkáně předurčují tento nový aloplastický materiál pro jehopřímou aplikaci, tj. polymerizaci in situ. Kapalnou polymerační směs je tedy možnoaplikovat přímo tam, kde chceme záměrně vyvolat procesy osteoplasie či osifikace. MůžemePolymerní komposici podle současného vynálezu je však možno...

Zariadenie pre elektrochemické procesy s rotujúcim obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244577

Dátum: 15.01.1988

Autori: Neužil Lubomír, Poibyl Josef

MPK: C25F 7/00, B23H 3/00

Značky: procesy, elektrochemické, obrobkom, zariadenie, rotujúcim

Text:

...pri anodickom procese na povrchu obrobku v dôsledku čoho dochádza k mapovaniu povrchu a tvorbe nežiadúcich rýhc) dlhá expozičná doba 30 minút i vyššieTieto nevýhody sú odstránené zariadením pre elektnochemické procesy s rotujúcim obrobkom, ktoré sa vyznačuje tým, že prenos jednosmerného .prúdu sprostredkuje ortutový kontakt, prostredníctvom sústavy elektród, ktoré sú vodivo spojené s hriadeľou, na ktorej je uchytený obrobok, otáča...

Dávkovací zařízení kapalin pro kontinuální procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246912

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hroneek Ján, Mal3k Fedor, Drdák Milan

MPK: G01F 11/10

Značky: dávkovací, kapalin, procesy, kontinuální, zařízení

Text:

...dávkovací zařízení (obr. 1). Na nosném kotouči 5 z plastu, upevněném na hřídeli §, jsou přivařeny čtyři plastové trubky 1, které jsou na obou koncích zahnuty. Vstupníotvor g trubky l je otočen ve směru otáčení hřídele § a vývod 5 ve směru osy hřídele § k biodiskům lg. Na nosné stěně ll je přivařen skluz Q z plastové desky. Při otáčení hřídele á se trubky l střídavě ponořují a vynořují z odpadní vody. Odpadní voda vstupuje otvorem g do trubky...

Ostřikovací zařízení pro obráběcí a tvářecí procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251367

Dátum: 16.07.1987

Autor: Roubalík Karel

MPK: B23Q 11/12, B05C 9/02

Značky: ostřikovací, zařízení, procesy, tvářecí, obráběcí

Text:

...funkčních dílů zařízení a tím l značný rozsah volítelnoeti parametrů dávkovaného média při malých rozměrech celeho zařízení. Náročnosť. na údržbu zařízení je minimální i v dlouhodobám provozu a v případech. kdy použité médium má samo o sobě mazací vlastnosti, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani v najnáročnejších provozních podmínkách. Tlečný nákružek, ovládadící pracovní píst, může byt ovládán libovolrąým způsobem.Způsob provedení...

Uspořádaná výplň kolon pro difuzní a tepelné procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250270

Dátum: 15.04.1987

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: difuzní, výplň, uspořádaná, procesy, kolon, tepelně

Text:

...plnou a druhá řada přerušovanou čarou. Upevňovací elementy pásků 3 jsou jazýčky 2,tvořené prüstřihy desky 1 a vyhnuté kolmo k její rovině. jazýčky 2 jsou uspořádány vedle sebe vždy ve dvou vodorovných řadách nad sebou, přičemž jazýčky 2 vyšší řady jsou upraveny na jedné a jazýčky 2 nižší řady na druhé straně desky 1. Dvojice řad jazýčků 2 jsou uspořádány ve stejných rozestupech po celé výšce desky 1. Pásky 3 jsou k jazýčkům 2 uchyceny tak,že...

Způsob přivádění plynu pro chemické procesy srážení v plynné fázi pod nízkým tlakem v trubkovém reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240442

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smékal Otto, Ružieka Karel, Hájek Vladimír

MPK: C23C 14/00

Značky: zařízení, provádění, přivádění, nízkým, způsobu, tohoto, reaktoru, trubkovém, tlakem, chemické, srážení, fázi, procesy, plynné, plynů, způsob

Text:

...Tpyóqaworo peaKT°pa ° H°PM 35 HM ĽaBĽ°H°M Oüücüäaewca B axbnommuecxom nam m A°hT° Th 33 ü ĺĺĺ 935 » EAH STOĚ Hel BHyTpu peaxropaoro npocmpaacrna napannennxo no omaomeann K nepmawanam nas Juonnoxen pacnonomeHH.ToHKme Buuycxnne wpyón nna rason,cäaómeaane npopasamu.B npoueccax xumnqecxoro ocamnexua B naponoü Qaae non HMBKHM nanneamam wexnonnrmqecnnü ras omcacunaemcn npu nomomn BanyymnuxHacocon. Honumeuue npouaaonmmensnocwn omcacunanna...

Elektroda pro elektrochemické procesy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221555

Dátum: 15.02.1986

Autori: Busse-mačukas Vladimír Borisovič, Lvovič Florentij Iserovič, Kochanov Georgij Nikolajevič, Kubasov Vladimír Leonidovič, Jurkov Leonid Ivanovič

Značky: způsob, výroby, její, elektrochemické, procesy, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroda pro elektrochemické procesy podle vynálezu sestává z podložky z vodivého materiálu, na které je nanesena aktivní hmota obsahující kysličníky kovů platinové skupiny a železných kovů a kysličníky manganu. Podle vynálezu obsahuje aktivní hmota přídavek kysličníku boritého v množství 0,1 až 50 % hmotnostních a sestává z nejméně jedné vrstvy. Elektroda je vhodná jako anoda při elektrolýze chloridů alkalických kovů za účelem získání chloru...

Podperná a rozvodová doska pre membránové procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220868

Dátum: 15.02.1986

Autori: Brokeš Peter, Klempa Štefan, Borčin Branislav

Značky: procesy, doska, membránové, podpěrná, rozvodová

Zhrnutie / Anotácia:

Podperná a rozvodná doska pre membránové procesy vyznačujúca sa tým, že má dva rady obdĺžnikových prietokových otvorov (1) vyúsťujúcich do radu kanálikov (2) otvormi (3), prechádzajúcich na rozvádzaciu stranu dosky do kanálikov (4) končiacich v kanáli (5) v profilovanej časti tvorenej radom vzájomne rovnobežných polvalcových výstupkov (6) a radom priečnych polvalcových výstupkov (7) vzájomne rovnobežných a na odvádzacej strane dosky rad...

Zařízení pro technologické procesy v agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223124

Dátum: 01.04.1984

Autori: Krejník František, Pihert Dobromil, Unger Jiří, Smetana Jiří

Značky: technologické, zařízení, agresivním, procesy, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro chemické zpracování povrchu kovových materiálů, např. mořením. Podle vynálezu zařízení sestává z vnější vany vytvořené z plastu a z vnitřní vložky z chemicky odolného plastu, přičemž alespoň mezi jednou stěnou vnější vany a vnitřní vložky je umístěna dilatační mezivrstva z pěnového polystyrénu.