Patenty so značkou «procesov»

Spôsob urýchlenia chemických procesov munície

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7301

Dátum: 03.12.2015

Autori: Štrba Ján, Timár Štefan, Pivko Štefan

MPK: F42B 35/00

Značky: urýchlenia, spôsob, munície, procesov, chemických

Text:

...zodpovedajúcom podmienkam svojej muničnej aplikácie. Pri voľbe režimov umelého starnutia je potrebné vychádzať zo skutočných extrénmych namáhaní, ktorým môže byť munícia počas skladovania a exploatácie podrobovaná.Podstatou technického riešenia je urýchlenie chemických procesov aplikáciou rôznych hodnôt teploty V každom použitom materiáli, najmä vo výbušninách, a to tým, že sú umiestnené do temperačných komôr,ktoré zaručujú svojím...

Piestové motory so štvortaktným a aj dvojtaktným pracovným procesom, ktoré efektívne využívajú hybridné technológie pracovných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7288

Dátum: 03.11.2015

Autori: Lešinský Ján, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav, Špánik Pavol

MPK: F01B 9/04, F02M 23/00, F02B 47/04...

Značky: pracovným, technológie, procesom, motory, využívajú, piestové, procesov, štvortaktným, dvojtaktným, pracovných, hybridné, efektívne

Text:

...riadený mechanizmus novej koncepcie g riadi pracovné procesy v dvoch oproti sebe leŽatých valcov 1 s piestami g, každé dva piesty majú spoločnú piestnicu 3 a realizujú prenos celej sily vytvorenej tlakom expanzie horúceho vzduchu a vstreknutej tlakovej tekutiny alebo vzduchu nad piestom g v hornom úvrate valcov 1, na piestnici ą sú dva čapy 4 s kladkami mechanizmu novej koncepcie Ä a realizujú prenos celej veľkosti sily z piestov g po dráhe v...

Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6975

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František

MPK: B23K 15/00

Značky: sústava, elektrónolúčových, optické, sledovanie, procesov, vakuu

Text:

...preto je fóliový pás pred objektívom kamery presúvaný na pokyn obsluhy.Fóliový pás je prevíjaný vlastným mechanizmom medzi dvoma cievkami, pomocou servopohonu ťahom navíjacej cievky zo zásobnej cievky, ktorá je mechanicky dobrzďovaná z dôvodu zabezpečenia napnutia pásu. V prípade použitia dvoch kamier na sledovanie procesu, je mechanika prevíjania pásu pre každú kameru samostatná a obsluha pohonu prevíjania je riešená tak, aby bolo možné...

Panelový zobrazovač na vizualizáciu procesov v priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6160

Dátum: 04.06.2012

Autori: Tomlain Ján, Ravas Stanislav, Tomlain Juraj, Puttera Jozef

MPK: G06F 3/02, G06F 13/14, H04L 12/26...

Značky: panelový, vizualizáciu, procesov, zobrazovač, priemysle

Text:

...panel predstavuje zároveň ovládací prvok g. Dodatočné k tomuto ovládaciemu rozhraniu sú na prednej ploche telesa 2 ešte prídavné ovládacie prvky g V podobe tlačidiel. Teleso 2 zariadenia má panelový vonkajší tvar a je vytvorené z odolného plastu. Zariadenie podľa tohto prikladu má komunikačné rozhranie Q s viacerými fonnátmi, čo umožňuje, aby zariadenie komunikovalo po sieti ethemet, cez USB porty, ako aj cez klasické RS 232 komunikačné porty....

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5680

Dátum: 04.03.2011

Autori: Hartung Rolf, Kinzig Volker, Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/00, F23G 7/00

Značky: zariadenie, procesov, výrobných, plynov, čistenie, toxických

Text:

...dvomispriahnutými reaktorovýrni komorami a príslušnou pracou kolónou na následné spracovanie tepelne spracovaných toxických spalín.Príklad uskutočnenia technického riešeniaObr. l znázorňuje schematický rez zariadením na čistenie toxických plynov z výrobných procesov s reaktorovou komorou l, ktorá pozostáva z vonkajšej a vnútomej steny g, g. Vnútomá stena g sa pod dopredu zadaným uhlom na spôsob lievika zužuje smerom dole.Pozdlž smerom dole sa...

Spôsob zvýšenia výťažku procesov konverzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12248

Dátum: 13.11.2007

Autori: Mitchinson Colin, Kelemen Bradley, Larenas Edmund

MPK: C12P 19/12, C12P 19/02

Značky: konverzie, zvýšenia, celulózy, výtažků, procesov, spôsob

Text:

...celulózového materiálu na celobiózu kombinovaním celulózového materiálu senzýmovou zmesou, zahrnujúcou endoglukanázu 1, kde inkubovanie celulózového materiálu a celulózovej kombinácie vyvolá hydrolýzovú reakciu na konvertovania až 50 celulózového3 materiálu na rozpustné cukry. pričom frakcia glukózy vzhľadom na uvedené rozpustné cukry je menšia ako 0.5.0015 Celulázami sú celé celulázy, zmesi celých celuláz alebo ich kombinácie...

Zlepšenia procesov tlače a tlačených produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14263

Dátum: 09.05.2007

Autori: Magdalinski Stefan, Moross Richard

MPK: G06F 17/21

Značky: procesov, zlepšenia, tlače, produktov, tlačených

Text:

...zámeru je to, že v rámci elektronického dokumentu na tlač, ktorý sa neobmedzuje na pevne stanovenú veľkosť dávky, umožňuje priradiť veľmi prispôsobený ašpecifický obsah väčšieho počtu používateľov. Toto je možné vykonať pri nízkych nákladoch, 20012 Tento obsah zahŕňa pokiaľ možno obsah, ktorý je špecifický pre oblasť špecifickú prekaždú tlačiteľnú oblasť V rámci výberu tlačiteľných oblastí.0013 Obsah, ktorý je špecifický pre oblasť,...

Prenosný systém na riadenie akosti a procesov na simultánne zobrazenie viacerých vzoriek magnetickou rezonanciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15318

Dátum: 07.06.2006

Autor: Rapoport Uri

MPK: G01N 24/08, G01R 33/30, G01R 33/385...

Značky: riadenie, systém, rezonanciou, procesov, viacerých, prenosný, magnetickou, simultánne, zobrazenie, akosti, vzoriek

Text:

...vznikať nervová stimulácia, čo vedie k nežiaducim fyziologickým účinkom. Zariadenie na magnetickú rezonanciu, ktoré by vystavovalo meniacemu sa magnetickému poľu len oblasť záujmu, by rozsah takých účinkov obmedzilo, pretože by nezobrazovaná oblasť nebola vystavená žiadnemu stimulujúcemu poľu.0011 V odbore teda existuje už dlho pociťovaná požiadavka na nákladovoprispôsobené kzavedeniu ľudskej hlavy, ktoré poskytuje obrazy svysokým...

Systém spaľovacieho vzduchu pre regeneračné kotly na spaľovanie výluhov z procesov varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12058

Dátum: 14.10.2005

Autori: Paju Raimo, Simonen Jorma, Savolainen Jukka, Saviharju Kari, Vihavainen Esa

MPK: F23G 7/04, D21C 11/12, F23L 9/00...

Značky: systém, výluhov, vzduchu, spaľovacieho, regeneračné, procesov, varenia, spaľovanie, kotly

Text:

...kotla, cez ktorý len ťažko prechádza slabý druhotný prúd vzduchu. Konkrétnejšie prvotné prúdy vzduchu dodávané z bokov spodnej časti kotla sa navzájom zrážajú v strednej časti kotla a tvoria pri profile prúdenia druhotného vzduchu v strednej časti kotla prúd plynu stúpajúci nahor veľmi rýchlo a zachytávajúci spaliny a iný plynný alebo prašný materiál z dolnej časti pece vznikajúci pri nedokonalom spalovanl. Tento prúd plynu nazývaný aj zdvih...

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3682

Dátum: 22.09.2005

Autor: Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/78, B01D 53/68, B01D 53/46...

Značky: plynov, toxických, zariadenie, procesov, čistenie, výrobných

Text:

...tým, že tryska horáka bola v spaľovacej komore usporiadaná hore, ako vyplýva z dokumentu EP O 803 042 B 1, a že plameň teda horí smerom dole. Takto boli podstatne zredukované usadeniny pevných produktov reakcie na horáku a dosiahla sa tým výrazne predĺžená životnosť. Zostal však zachovaný problém tepelného namáhanla reaktorovej komory. Dôsledkomsú značné náklady na údržbu.Dokument US 5123836 A opisuje zariadenie na čistenie toxických...

Kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu kože pri liečení zápalových procesov kože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3633

Dátum: 07.10.2003

Autori: Balint Ľuba, Angelovičová Mária, Golian Jozef, Semančak Vasil, Kolesárová Anna, Turianica Ivan, Habánová Marta, Rostoka Larysa

MPK: A61K 9/06, A61K 7/48, A61K 33/18...

Značky: zlepšenie, zápalových, kôže, kozmetický, prostriedok, liečení, procesov, stavu

Text:

...zmes 80 až 98 živočíšneho tuku 1,9 až 19,96 rastlinného oleja a 0,04 až 0,1 jódu.Prostriedok podľa technického riešenia sa aplikuje na problematické miesta na koži alebo na sliznici tak, že sa na toto miesto nanesie tenká vrstva prostriedku. Odporúča sa ľahká netraumatizujúca masáž postihnutého miesta, pokiaľ je to možné.Kozmetický prostriedok podľa technického riešenia stimuluje reparačné procesy a zlepšuje stav kože a sliznic a má....

Spôsob zobrazenia procesov meniacich sa v čase a priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 283284

Dátum: 22.04.2003

Autori: Morva Imrich, Hajóssy Rudolf

MPK: H03M 1/34, H03M 1/00, G06F 17/00...

Značky: zobrazenia, spôsob, meniacich, čase, priestore, procesov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na vizualizáciu týchto procesov meniacich sa v čase a priestore vo forme pásového obrazu (streak-fotografie). Využíva rýchlu viacúrovňovú digitalizáciu analógových dát z takýchto procesov pomocou usporiadanej sústavy prevodníkov (6), kódovacieho zariadenia (5) a pamäťovej jednotky (4). Umožňuje okamžitú následnú vizualizáciu sledovaného procesu pomocou dekódovacieho zariadenia (3), zobrazovacieho zariadenia (2) a nosiča obrazu...

Zariadenie na ovplyvnenie biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283156

Dátum: 28.01.2003

Autor: Kafka Wolf

MPK: A61N 2/02

Značky: ovplyvnenie, biologických, zariadenie, procesov

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor impulzov (1) riadi vhodnými prúdovo-napäťovými priebehmi generátor poľa (2) tak, aby pulzujúce elektrické alebo elektromagnetické pole pozostávalo z väčšieho počtu charakteristicky formovaných impulzov (10) z hľadiska ich časového amplitúdového priebehu. Jednotlivý impulz vzniká preložením radu impulzov kratšej doby, rôznej formy a rôzneho časového priebehu na základný impulz, ktorý rastie alebo klesá podľa exponenciálnej funkcie.

Umiestňovací nástroj s prostriedkami na kontrolu umiestňovacích procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5042

Dátum: 16.01.2003

Autor: Solfronk Antonín

MPK: B21J 15/00

Značky: umiestňovací, procesov, prostriedkami, kontrolu, nástroj, umiestňovacích

Text:

...sa kontroluje, či je zariadenie nasadená v pravom uhle. Často obsluhovatelia nenasadia umiestňovacie zariadenie presne v pravom uhle. Tým dochádza kredukcii pevnosti spoj a.Účelné je tiež kontrolovať, či nebol použitý zlý nit. Tak existujú tiež nity, ktoré sa opticky nelíšia, pozostávajú ale z iného materiálu a tak majú úplne odlišnú pevnosť.To môže byť napríklad vykonávané priebehom ťahového napätia, vytváraného ťahovým zariadením.S...

Elektronické zapojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2674

Dátum: 09.10.2000

Autor: Polka Milan

MPK: G05B 24/00

Značky: zapojenie, linkou, elektronické, procesov, riadeniu, technologických, sériovou

Text:

...obrázkov na úkresochObrázok č.1 zobrazuje mpojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkouv regulačnej stanici zemného plynu.Zapojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkou je možné uskutočniťv regulačnej stanici zemného plynu podľa obrázku č.1, pričom centrálna procesorová jednotka 1 je cez obojsmemú komunikačnú linku spojená zo zariadeniami snímač g vstupnej teploty, snímač à vstupného tlaku, prepočitavač A...

Zariadenie na demonštráciu dynamických procesov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2276

Dátum: 10.09.1999

Autori: Reguli Ján, Teplanová Katarína

MPK: G09B 23/06, G09B 23/12

Značky: demonštráciu, dynamických, procesov, kvapalinách, zariadenie

Text:

...podľa účelu použitia.Zariadenie podľa technického riešenia ilustrujú aleneobmedzujú nasledujúce príklady uskutočnenia. Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie pozostáva zo štyroch sklenených uzavretých trubíc osadených V drevenom. ráme. Trubice sú naplnené roztokom etanolu a vody, pričom V jednotlivých trubiciach je hustota odstupňovaná V rozsahu od 910 do 980 kg m. V každej trubici sú umiestnené polyetylénové granulky V počte 30...

Zapojenie na viacúrovňovú digitalizáciu analógových dát z procesov meniacich sa v čase aj priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 280101

Dátum: 07.10.1998

Autori: Morva Imrich, Hajóssy Rudolf

MPK: G06G 7/25, H03M 1/00, H03M 1/18...

Značky: digitalizáciu, analogových, čase, zapojenie, priestore, procesov, meniacich, viacúrovňovú

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na viacúrovňovú digitalizáciu analógových dát z procesov meniacich sa v čase aj priestore, určené na vizualizáciu týchto procesov, pozostáva zo sústavy (1) senzorov, sústavy (2) komparátorov, generátora (3) viacúrovňového schodového napätia a počítača (4), pričom sústava (1) senzorov je pripojená cez sústavu (2) komparátorov k počítaču (4), medzi sústavu (2) komparátorov a počítač (4) je zapojený generátor (3) viacúrovňového...

Heterogénny katalyzátor kyselinami katalyzovaných reakcií a/alebo chemickotechnologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1726

Dátum: 04.02.1998

Autori: Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Dérer Tibor, Komorová Eva, Komora Ladislav

MPK: B01J 23/00, B01J 21/00

Značky: procesov, kyselinami, heterogénny, reakcií, chemickotechnologických, katalyzátor, katalyzovaných

Text:

...sírová, síran amonný a heteropolykyselina. Kyselina trihytdrogénfosforečná a oxidy fosforu sú takisto použiteľné, ale sú málo stabilné za zvyčajnych podmienok aplikacie katalyzátora.Uvedeným acidifikačným činidlom sú aj vodorozpustné karboxy-lové kyseliny, ako aj ich amónne soli, ttajmä kyselina mravčia, šťavelovà a ich amónne soli.Hlavne z dôvodov nevnášania voľných kyselín s heterogennylm katalyzátorom do reakčného prostredia, vhodné...

Zariadenie na stimuláciu biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266255

Dátum: 13.12.1989

Autor: Horváth Ľubomír

MPK: A61B 6/08, A01G 7/00, A61B 6/00...

Značky: zariadenie, procesov, biologických, stimuláciu

Text:

...modrej oblasti spektra. Použitie projekčnej optiky nie je potrebné, pretoželokálne nerovnomernosti osvetlenia sú zanedbateľné.Na priloženom výkrese je priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pohľade z boka.Svetelným zdrojom je halogenidová výbojka l s primesami lítia (Li), sodíka (Na), tália(Tl) a india (In) o výkone l 000 W, ktorá je umiestnená vo svietidle 3 s parabolickým reflektorom Q tak, že pozdĺžna os výbojky l je totožné s...

Zariadenie pre automatické riadenie nespojitých cyklických procesov o viacerých krokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227060

Dátum: 01.01.1985

Autor: Lehotský Zvonimír

Značky: procesov, viacerých, zariadenie, krokoch, nespojitých, cyklických, automatické, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre automatické riadenie nespojitých cyklických procesov o viacerých krokoch najmä pre jednoúčelové stroje vyznačené tým, že obsahuje rotor /2/, s krokovacím zariadením /3/ ovládaným spínacím ventilom /4/,ktorý je opatrený povelovým kanálom /7/ napojeným na zdroj /10/ tlakového vzduchu a snímačovým kanálom /8/ napojeným na vstup tlakového spínača /4/, pričom jedna z dvojíc kanálov statora /1/ prepojených navzájom odpormi /5/ sú v...