Patenty so značkou «privádzanie»

Zariadenie pre automatizované privádzanie spojovacích elementov do spracúvajúcej jednotky a prívodnej hadice pre tieto spojovacie elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17897

Dátum: 17.01.2012

Autor: Kühn Hans-peter

MPK: B21J 15/32, B23P 19/00, B25J 19/00...

Značky: jednotky, tieto, privádzanie, spracúvajúcej, spojovacie, hadice, automatizované, elementov, zariadenie, elementy, prívodnej, spojovacích

Text:

...tekutiny alebo elektrické vedenia pre napájanie spracúvajúcej jednotky. U takých zväzkov hadíc sa jedná o vedenia, ktoré sú prispôsobené priebehu pohybov viacosového priemyselného robota,au ktorých je viac napájacích vedení vedených v jednej spoločnej hadici alebo rúrke. Obvykle je upravená jedna kompletná jednotka svedeniami, ktoré poskytujú napríklad prostredníctvom pružných jednotiek atď. vyrovnávanie dĺžky zväzku hadíc potrebných v...

Zariadenie na privádzanie stohov jemných papierov alebo podobných zložených výrobkov k automatickému baliacemu systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18294

Dátum: 09.08.2011

Autor: Tommasi Renzo

MPK: B65B 11/38, B65B 25/14, B65B 35/46...

Značky: privádzanie, zariadenie, jemných, baliacemu, systému, stohov, podobných, zložených, automatickému, papierov, výrobkov

Text:

...a chybný chod baliacich strojov. lné podobné známe zariadenie v súlade s úvodnou časťou nároku 1 je odhalené v JP 54 088563.0007 Existuje preto velká potreba integrovaného systému pre zhromažďovanie, počítanie a transport výrobku zo skladacieho stroja, ktorý je flexibilný, spoľahlivý, vysoko produktívny a sneobmedzenými limitmi čo do0008 Cieľom predmetného vynálezu je preto poskytnúť privádzacíe zariadenie stohov zložených výrobkov,...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do vnútorného priestoru agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17412

Dátum: 21.07.2011

Autori: Voramwald Werner, Maier Beat René

MPK: C04B 7/44, F23K 3/16, F23G 5/44...

Značky: zariadenie, látok, agregátu, privádzanie, priestoru, odpadových, vnútorného, alternatívnych, palív

Text:

...- prítomné v čerpateľnej forme, sa údernýmúčinkom líšt na rotore priamo dostávajú do vnútorného priestoru zariadenia na výrobuslinkov. Agregátmi, ktoré môžu byť vybavené stenovým dielom podľa vynálezu, sú napríklad kalcinátor alebo iné reaktory, vktorých sa používajú prípadne konvertujú altematívne palivá.0008 Rotor zariadenia podľa vynálezu je skonštruovaný obdobne ako rotor podľa praxe rakúskeho patentu AT 504 452 B uvedeného v úvode, takže...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16600

Dátum: 20.07.2011

Autor: Molina Ricardo

MPK: C04B 7/24, C04B 7/44, B65G 53/46...

Značky: odpadových, zariadenie, slinkov, výrobků, látok, palív, privádzanie, zariadenia, alternatívnych

Text:

...v podstate siaha až po vnútomý obvod prípadne vnútomú stenu telesa, takže sa môže uskutočňovať efektívna preprava tuhých akvapalných frakciíodpadových látok prípadne altematívnych palív pozdĺž vnútomého obvodu telesa,-3 a nedochádza k žiadnej výraznejšej tvorbe spečenín V telese.0007 Principiálne môžu byť rady drôtov usporiadané po obvode rotora vakejkoľvek mysliteľnej forme, pričom V tejto súvislosti sú možné helikoidné alebo šípové...

Zariadenie na privádzanie a skladovanie pneumatík na paletách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18244

Dátum: 21.09.2010

Autor: Gawronski Seweryn

MPK: B65G 57/10, B65G 57/03, B65G 1/137...

Značky: zariadenie, paletách, skladovanie, pneumatik, privádzanie

Text:

...byť transportné pásy na palety usporiadané tiež priamo vedľa seba.0008 Zdokonalenie podľa nároku 2 navrhuje, že je radu paliet, ktoré sa majú plniť, priradených niekoľko transportných pásov na pneumatiky. To znamená, že transportné pásy na pneumatiky ústia videné po dĺžke radu paliet,na rôznych miestach. Výhoda spočíva vtom, že sa príslušným nastavením transportného pásu na pneumatiky môže určovat ďalšia dráha palety, ktorá sa má plniť.0009...

Zariadenie na privádzanie kovového šrotu do kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7695

Dátum: 09.11.2007

Autori: Hertwich Günther, Pelech Stefan

MPK: C22B 21/00, F27B 3/00, C22B 7/00...

Značky: zariadenie, kovovej, privádzanie, taveniny, šrotu, kovového

Text:

...lievika odteká zo šachty cez výpusttaveniny. Kužeľový tvar šachtového dna podporuje pritom vznik hlbokého prúdového lievika stou výhodou, že do tohto Iievika padajúce časti šrotu sa potápajú do taveniny a sú strhávané taveninou, aby bolo možné bez ďalšieho vyniest kontakt so vzduchom cez výpust taveniny. Pretože dráha prúdenia kovovej taveniny, vytekajúcej zprítoku taveniny, pozdĺž kužeľovej plochy šachtového dna závisí od rýchlosti...

Zariadenie na privádzanie mincí k zbernému otvoru na mincovom automate

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14640

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07F 1/00, G07D 9/00

Značky: automate, privádzanie, zbernému, mincí, otvorů, mincovom, zariadenie

Text:

...je odolné proti poruchám, pretože mince sa dajú do zariadenia ľahko priviesť a kedykoľvek sa dajú zase ľahko odobrať. Pri poruchách pri privádzaní mincí do automatu nevzniká preto žiadna požiadavka na dohliadajúci personál, užívateľ automatu môže každú poruchu, ktorávznikla z dôvodu privádzania mincí vo vnútri zariadenia, odstrániť sám.Na výkrese je vynález znázornený na jednom prikladnom spôsobe vyhotovenia. ObrázkyObr. l mincový zábavný...

Usporiadanie reduktora tlaku systému na privádzanie paliva na báze plynu zo zásobníka do spaľovacieho priestoru motora vozidla, v motorovom priestore vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285581

Dátum: 12.03.2007

Autor: Hrivnák Jozef

MPK: F02M 21/00

Značky: priestore, spaľovacieho, priestoru, systému, tlaku, motora, zásobníka, paliva, vozidla, motorovom, báze, reduktora, plynů, usporiadanie, privádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie reduktora systému na prípravu a privádzanie paliva na báze plynu zo zásobníka do spaľovacieho priestoru motora vozidla, ktorý je usporiadaný v motorovom priestore a tento obsahuje voľnú časť okrem priestoru nevyhnutného na montážne a opravárske úkony je charakteristický tým, že reduktor (1) vybavený snímačom (1.3) tlaku plynu, prípadne meradlom (1.2) tlaku plynu a pripojený na zdroj (2) tepla alebo ním ovplyvňovaný je umiestnený a...

Filtračné zariadenie pre filtrovanie plynných palív u systémov pre privádzanie plynu do spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8610

Dátum: 19.01.2007

Autori: Gritti Guido, Toniolo Enrico, Martini Sandro, Grando Maurizio, Segato Carlo

MPK: F02M 21/02

Značky: spalovacích, palív, filtračné, plynných, plynů, privádzanie, motorov, systémov, filtrovanie, zariadenie

Text:

...dalej zvýšenie celkových výrobných nákladov a väčšiu zložitost všetkých potrubí a elektrických súčastí(pre napájanie snímačov a pre získavanie signálov od príslušných prevodníkov), usporiadaných pre zapojenie celého systému. Vyššia zložitosť sa úplne zjavne prejavuje pri inštalácii a údržbe systému, pričom existuje dalšie riziko0004 Za účelom čiastočného odstránenia uvedených nedostatkov sú zo známeho stavu technikyt známe technické riešenia,...

Zariadenie na privádzanie farebnej myciej peny a spôsob v automatickej myciej linke áut

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5264

Dátum: 02.10.2006

Autori: Signore Maurizio, De Silvio Marcelo

MPK: G05D 11/00

Značky: spôsob, privádzanie, zariadenie, automatickej, linke, myciej, farebnej

Text:

...privádzaných skupín znížený, avšak tak sa zníži ponuka penotvorných činidiel majúcich rôzne technické vlastnosti, aby bolovyhovene rôznym podmienkam mytia.Technickým úkolom predloženého vynálezu je preto vytvorit zariadenie na privádzanie farebnej myciej peny a spôsob vautomatickej myciej linke áut, ktoré umožní odstránenietechnických nedostatkov známych uskutočnení.V rámci tohto technického úkolu je cieľom vynálezu vytvorit zariadenie na...

Dýza na privádzanie roztaveného kovu do kokily na kontinuálne liatie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284778

Dátum: 21.10.2005

Autori: Orihel Fabienne, Descaves Frédéric, Goncalvez Bernard, Richaud Johan, Gacher Laurent

MPK: B22D 41/00, B22D 11/00

Značky: kontinuálně, liatie, privádzanie, kovov, dýza, roztaveného, kokily

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná dýza (1) na privádzanie roztaveného kovu do kokily na kontinuálne liatie kovov, zahŕňajúca trubicovú prvú časť (2), ktorej jeden koniec je určený na spojenie s nádobou obsahujúcou roztavený kov a ktorej druhý koniec ústi do dutej druhej časti (4). Tá má pozdĺžny tvar, pričom aspoň jedna časť jej vnútorného priestoru (3) je orientovaná približne kolmo na uvedenú trubicovú prvú časť (2). Táto druhá časť (4) dýzy (1) má na každom zo...

Zariadenie na dávkované privádzanie, zariadenie na výrobu kovových tavenín a spôsob prevádzkovania zariadenia na dávkované privádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284681

Dátum: 03.08.2005

Autori: Gennari Udo, Wallner Felix, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/14, C21B 13/00

Značky: kovových, privádzanie, zariadenia, spôsob, výrobu, dávkované, prevádzkovania, zariadenie, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (29) na dávkované privádzanie jemnej časticovej hmoty do reaktorovej nádoby (10) má prvý priepust (31) fluidnej vrstvy, do ktorej ústi zhora dopravné vedenie (9), pričom v spodnej koncovej časti do priepustu (31) ústi plynové potrubie (33) na prívod fluidizačného plynu a z priepustu (31) vystupujú prepadové rúrky (34) na ďalšie vedenie jemnej časticovej hmoty. Vnútri reaktorovej nádoby (10) je umiestnených viac ďalších priepustov...

Zátková tyč na privádzanie plynu do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3165

Dátum: 15.07.2005

Autor: Guillo Philippe

MPK: B22D 41/14

Značky: zátková, roztaveného, plynů, privádzanie

Text:

...spojujúci vnútornú komoru s plynovým výstupným otvorom, pričom vnútorná komora a kanálik vymedzujú plynovýV súlade s predmeton tohto vynálezu sú steny plynového priechodu opatrené vrstvou, ktorá nevytvára oxid uhoľnatý priprihlasovateľa je to prvýkrát, kedy bolo navrhnuté opatritžiaruvzdorný výrobok takou vrstvou na časti tohto výrobku, ktorá nikdy nepríde do styku s roztaveným kovom.Naopak podľa známeho stavu techniky, predstavovaného...

Implantovateľné zariadenie na privádzanie liečiv použitím otvorového mechanizmu umožňujúceho malé prietokové rýchlosti tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1667

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61M 5/14, A61K 9/00, A61M 5/168...

Značky: liečiv, tekutin, malé, implantovateľné, otvorového, prietokové, umožňujúceho, privádzanie, rychlostí, zariadenie, použitím, mechanizmu

Text:

...tekutín ani mechanizmy alebo zariadenia na prívod liečiv využívajúce typ mechanizmu, ktorý sa môže poskytnúťalebo vyrobiť neobyčajne účinným spôsobom, ľahko a pohotovoprispôsobivo akejkoľvek požadovanej navrhovanej konfigurácii as neobyčajne nízkymi nákladmi na výrobu.Predložený vynález sa týka nového implantovateľného zariadenia na privádzanie liečiv, ako je implantovateľná pumpaNa účely tohto zverejnenia výraz liečivo znamená akýkoľvek...

Palivová zmes pre privádzanie do výfučien pri výrobe surového železa vo vysokej peci a spôsob a zariadenie pre výrobu a privádzanie tejto palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11473

Dátum: 28.04.2004

Autori: Wulfert Holger, Zewe Horst, Lin Rongshan, Hartig Walter

MPK: C21B 5/00

Značky: palivová, výrobe, surového, spôsob, vysokej, zariadenie, výfučien, železa, privádzanie, zmesí, palivovej, tejto, výrobu

Text:

...a súZo spisu DE 41 04 072 A 1 je známy spôsob recyklácie okují zvalcovania obsahujúcich olej, pri ktorom sa okuje z valcovaniamelú s kamenným uhlím upraveným pre vfukovanie vo vysokýchpeciach, sušia sa a potom sa ako prašné palivo vfukujú do vysokej pece. Opísané palivové zmesi môžu obsahovať kamenné uhlie a okuje obsahujúce olej, alebo oddelene sušené okuje a ropu, alebo okuje,ktoré boli rozdrvené a vysušené s malým množstvom...

Zariadenie na privádzanie aspoň dvoch médií k rotačnému tlakovému systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1344

Dátum: 13.03.2004

Autori: Szam Peter, Frey Christof

MPK: F16L 39/00

Značky: rotačnému, médií, tlakovému, privádzanie, systému, zariadenie, aspoň, dvoch

Text:

...okruhu, zatial čo druhá prstencová komora je otvorená smerom k prstencovému priestoru prijímajúcemu tesnenie na straneodvrátenej od horúceho média a je spojená so zásobníkom s chladiacouzásobníkovou kvapalinou, pričom zásobníková kvapalina má rovnakémateriálové vlastnosti ako horúce médium.0011 Tým je najskôr zaistené, že vlastné chladiace médium, väčšinou teda voda, prúdi v úplne uzavretom, vlastnom okruhu, zatial čo čast netesnosti...

Zariadenie na privádzanie plynného a/alebo kvapalného média k rotujúcemu tlakovému systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1902

Dátum: 04.12.2003

Autor: Maier Erich

MPK: F16L 27/00

Značky: kvapalného, tlakovému, media, rotujúcemu, zariadenie, privádzanie, systému, plynného

Text:

...tým, že je v oblasti tesnenia statora a rotora navrhnutý termicky ovládaný rozpínací prvok, ktorý je vytvorený puzdrovitou časťou, ktorá je na svojom konci, privrátenom k tlakovému systému,tixovaná oproti puzdru tesniacej hlavy a ktorá svojim koncom, privráteným k tesneniu statora, dosadá na spojkový krúžok, ktorý je pri zvýšenej teplote v spojení s tesnením statora.0010 Výhoda, dosiahnutá vynálezom, spočíva v podstate v tom, že sa...

Spôsob a zariadenie na privádzanie nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4037

Dátum: 05.09.2003

Autori: Farabolini Paolo, Rivi Giuliano

MPK: B29C 44/34

Značky: nadúvadla, privádzanie, spôsob, zariadenie

Text:

...3 je umiestnená vo vnútri valca § a je schopná otáčať sa okolo svojej pozdĺžnej osi §, na prepravovanie polymérneho materiálu vo vnútri pracovného priestoru § vymedzeného medzi závitovkou 3 a valcom Ž. Polymérny materiál sa pri používaní prepravuje vo vnútri priestoru § V privádzacom smere êa rovnobežne s osou §. Podľa výhodného uskutočnenia môže polymérny materiál obsahovať nukleačné činidlo zásadne známeho typu.0006 Extrudér É...

Tesniaca hlava na privádzanie teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1143

Dátum: 11.01.2003

Autor: Szam Peter

MPK: F26B 13/10

Značky: media, hlava, privádzanie, tesniaca, teplonosného

Text:

...naskytuje možnosť navrhnúť doplnkovú izoláciu smerom do vnútorného priestoru rotora tak, že rotor je voblasti, rozprestierajúcej sa cez mechanické tesnenie, príp. tesniaci prvok, a0011 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia vsúvislosti s výkresom, na ktorom je zobrazenéobr. 1 tesniaca hlavu v priereze a obr. 2 detailný pohľad na predmet podľa obrázku 1.0012 Tesniaca hlava 1, znázornená na obrázku, slúži na...

Spôsob a zariadenie na privádzanie prevádzkovej kvapaliny pri obrábacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 41

Dátum: 10.01.2003

Autori: Miyata Takanori, Sugata Shinsuke, Makiyama Tadashi

MPK: B23Q 11/12, B23Q 11/10

Značky: obrábacom, kvapaliny, stroji, prevádzkovej, spôsob, privádzanie, zariadenie

Text:

...obrábacieho stroja potom zhora opísané množstvo Q 1 činí približne 200 l za minútu, pričoni zhora opísaný tlak (PO Pl) činí približne 0,3 MPa. V dôsledku toho je spotreba W 1 energie čerpadla 21 pomerne vysoká. Môžu nastať aj prípady, keďspotreba gl energie čerpadla gl presahuje približne 25 scelkovej spotreby energie obrábacieho stroja.V patentovom spise GB 2 114 686 A je opísané mazacie zariadenie pre obrábacie operácie,...

Zariadenie na privádzanie tekutej aktívnej látky pre záchodovú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2578

Dátum: 21.10.2002

Autor: Pagani Fabio

MPK: E03D 9/02

Značky: záchodovú, zariadenie, privádzanie, tekutej, látky, aktívnej

Text:

...je tu usporiadaná rozptyľovacia doštička na rozptyľovanie kvapaliny Z čiašky, ktorá je Vystavená pôsobeniu prúdu splachovacej vody.0007 Úlohou tohto Vynálezu je vyvinúť zariadenie takého typu, že je určené na uloženie do záchodovej misy,pričom obsahuje banky pre aktívnu látku V tekutom stave,majúce Výstupné ústie pre aktívnu látku a nosné prostriedky na uchytenie, banky jej ústim smerom dole V polohe,Vystavenej pôsobeniu prúdu...

Hubica na privádzanie kvapalného kovu do formy pri kontinuálnom liatí kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281773

Dátum: 25.05.2001

Autori: Raisson Gerard, Damasse Jean-michel, Gacher Laurent, Vendeville Luc

MPK: B22D 11/10, B22D 41/50, B22D 11/06...

Značky: kontinuálnom, kvapalného, kovov, liatí, privádzanie, hubica, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Hubica (1) na privádzanie kvapalného kovu do formy pri kontinuálnom liatí kovov, zahrnujúca rúrkovitý prvý diel (2), ktorého jeden koniec je určený na spojenie s nádržkou, obsahujúcou kvapalný kov, a druhý jeho koniec (4) vyúsťuje do dutého druhého dielu (6), v ktorom aspoň jedna časť (29) vnútorného priestoru (7) je orientovaná v podstate kolmo k rúrkovitému prvému dielu (2). Časť (29) má na každom konci aspoň jedno hrdlo (10, 11) na zaústenie...

Zariadenie na privádzanie tekutého kovu k ústrojenstvu na plynulé zvislé odlievanie kovovej rúrky, najmä liatinovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278335

Dátum: 06.11.1996

Autori: Pierrel Michel, Gourmel Yves

MPK: B22D 11/00

Značky: kovovej, najmä, plynule, zvislé, privádzanie, odlievanie, rúrky, ústrojenstvu, tekutého, liatinovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje vstup pre tekutý kov v dolnej časti chladeného prievlaku (67) spočívajúceho na spodku (1) a tvoriaceho so spodkom téglik na umiestnenie kvapalného kovu. Vo vnútri prievlaku (67), v jeho zvislej osi, je súosové rotačné teleso s výškou zodpovedajúcou výške prievlaku (67) a vymedzujúce s ňou prstencový objem kvapalného kovu, pričom v jeho dolnej časti je ústie aspoň pre jedno vedenie na privádzanie kvapalného kovu. Súosové...

Zariadenie na privádzanie tepla do chladiaceho okruhu kvapalinou chladeného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277750

Dátum: 07.12.1994

Autor: Langen Herbert

MPK: F02N 17/00

Značky: motora, tepla, okruhu, zariadenie, chladiaceho, kvapalinou, privádzanie, spaľovacieho, chladeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené jednak vykurovačom (9) so spaľovacou komorou (1) na spaľovanie paliva a jednak výmenníkom tepla na prenos tepla vytvoreného vykurovačom (9) na chladiacu kvapalinu (7). Vykurovač (9) je pripojený zvonku na blok (12) motora tak, že prenos tepla z horúcich spaľovacích plynov zo spaľovacej komory (1) na chladiacu kvapalinu (7) sa uskutočňuje vonkajšou stenou bloku (12) motora.

Spôsob vyrovnávania tlakov v hadiciach na privádzanie dvoch rôznych komponentov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280015

Dátum: 19.02.1992

Autor: Kjell Sand

MPK: B05B 12/00, B05B 15/00

Značky: rôznych, vyrovnávania, privádzanie, hadiciach, komponentov, zariadenie, tlakov, spôsob, vykonávanie, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vyrovnávania tlakov v hadiciach (10, 11) na privádzanie dvoch rôznych komponentov, predovšetkým pri vytláčaní termosetových plastov v podstate s rovnakým tlakom (P1A, P2A) do výtlačnej hlavy (13), kde sa každý komponent privádza samostatnou hadicou (10, 11), pričom druhý komponent sa privádza menším prietokom ako prvý komponent, sa tlakom (P1A) prvého komponentu pôsobí aspoň v priebehu časti dráhy k výtlačnej hlave (13) na druhý...