Patenty so značkou «přístupu»

Spôsob trvalého umožnenia externého prístupu k domácej riadiacej jednotke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18926

Dátum: 28.06.2013

Autori: Sayegh Andreas, Merrall Simon, Gorgas Dagmar, Kraft Andreas, Helmut Vivien

MPK: H04L 12/28, H04L 29/06

Značky: přístupu, domácej, trvalého, umožnenia, riadiacej, jednotke, spôsob, externého

Text:

...lokálna sieť na internet, nie je bez ďalšieho možné zexternej strany, napríklad pomocou na tento cieľ usporiadaného servera poskytovateľa služieb, pristupovať na jednotky alebo0007 Jedno možné riešenie pre problém dynamicky sa meniacich IP - adries ponúka dynamická DNS. Pritom ako je známe ide o službu, pomocou ktorej sa na serveri v tabuľke pre pevné hostiteľské, respektíve sieťové meno, spravuje takzvaná DynDNS adresa, verejná IP...

Automatický skladový regál a skladový nosič tovaru s kontrolou prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15983

Dátum: 05.04.2011

Autor: Krawczyk Dariusz

MPK: A61J 7/00, G07F 11/62

Značky: automatický, přístupu, nosič, tovarů, skladový, regál, kontrolou

Text:

...podľa patentového nároku0010 Predkladaný skladový nosič produktu umožníprístup do určitých komôr len V prípade, že je tak pomocou ovládanianapríklad ked oprávnený užívateľ požaduje prístup do uzavretých komôr.nastavený, 0011 Uzatváracie prostriedky sú opatrené indikátorom. Ako bolouvedené vyššie, môžu byť skladové nosiče produktov veľmi veľké, atak môže byť hľadanie práve otvorenej komory pre užívateľazložité. Pomocou indikátora, zvlášť...

Spôsob prístupu ku komunikačnému kanálu pre komunikačné siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11517

Dátum: 26.05.2010

Autori: Scopigno Riccardo, Cozzetti Hector Agustin

MPK: H04W 74/08, H04L 12/40

Značky: komunikačné, kanálu, komunikačnému, přístupu, siete, spôsob

Text:

...t.j. pred prenosom to spôsobuje, že protokol CSMA/CA je daleko od možnosti úpravy modulu. Navyše tým, že nie sú dané mechanizmy rezervácie pristupu ku komunikačnému kanálu, nie je možné zaručiťtakzvanú quality of service kvalitu služby (QoS).(0011) Možnou alternatívou k protokolu CSMA/CA je protokol opísaný v A five-phase reservation protocol (FPRP) for mobile ad hoc network (päťfázový rezervačný protokol pre mobilné siete), Wireless...

Redukcia súperenia prístupu k vyhradenému zariadeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8253

Dátum: 09.02.2009

Autori: Flanagan John, Kalos Matthew, Casper Daniel, Huang Catherine, Yudenfriend Harry, Bendyk Mark, Ricci Louis, Sittmann Iii Gustav, Hathorn Roger, Hardy Clint

MPK: G06F 13/14

Značky: přístupu, súperenia, zariadeniu, vyhradenému, redukcia

Text:

...pošle riadiacej jednotke indikátor konca zariadenia operačným systémom prostredníctvom ich príslušných kanálov na ich upozornenie, že je l/O zariadenie dostupné. Kanálové subsystémy potom môžu znova vykonať predtým pokúšanú požiadavku, s tým, že zvíťazí časovo prvý kanál a získa súperiaci stav voči ostatným kanálom súperiacim oprístup k l/O zariadeniu. Rýchlejšie reagujúci hostiteľský systém môže účinnevyblokovať pomalšie reagujúce...

Jednotka diaľkového prístupu a spôsob ovládania zváracích prístrojov, spojených so sieťou prostredníctvom rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9222

Dátum: 07.09.2006

Autori: Leko Tomas, Stöger Markus, Schick Roland, Pernegger Markus, Rumpl Manuel, Wittmann Manfred

MPK: B23K 9/095, G06F 9/44, B23K 9/10...

Značky: sieťou, prostredníctvom, jednotka, zváracích, diaľkového, rozhrania, spôsob, přístupu, prístrojov, ovládania, spojených

Text:

...zrejmé na prvý pohľad. Výhodou je, že sa diagnostíkuje ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom môže byt siet rozšírená o ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom nie je nutné z hľadiska riadenia postupu uskutočniť zmenu.0018 Pomocou opatrenia Limožňuje, že zabezpečenia konfigurácii zváracích prístrojov pľeblćłhłljú priebežne a tiež sú opat nahrávané do zodpovedajúcich zváracích prístrojov, sa výhodným spôsobom dosahuje,...

Zariadenie podmieneného prístupu, spôsob zabezpečenia prístupu do hostiteľského zariadenia, spôsob zabezpečenia dátových transakcií a spôsob riadenia a uskutočňovania bezpečnostných aplikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285147

Dátum: 19.06.2006

Autor: Sirbu Cornel

MPK: G07F 7/10, G06F 21/00, G06F 3/048...

Značky: přístupu, riadenia, zabezpečenia, podmieneného, aplikácii, zariadenie, bezpečnostných, spôsob, zariadenia, hostiteľského, transakcií, uskutočňovania, datových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podmieneného prístupu určené na použitie v spojení s hostiteľským zariadením obsahuje periférne polohovacie zariadenie s aspoň jednou prepojovacou jednotkou elektronickej karty. Ďalej obsahuje prostriedky snímania osobných informácií užívateľa, predstavujúce jeho diskrétne údaje na miestne porovnanie s informáciami zapísanými na elektronickej karte (5) na vybavenie autorizačným informatívnym dátumom užívateľa alebo nie. V spôsobe...

Spôsob prístupu dátovej stanice na elektronický prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4750

Dátum: 24.05.2006

Autor: Nguyen Kim

MPK: G07C 9/00

Značky: elektronický, spôsob, stanice, prístroj, dátovej, přístupu

Text:

...sa môže ľahkoPodľa jednej z foriem uskutočnenia vynálezu je elektronický prístroj vybavený prevádzkovým systémom, ktorý zabraňuje neoprávnenej zmene alebo odobratiu použitého softwaru a umožňuje prístup k objektom s dátami len pomocou použitého softwaru. Táto funkcia prevádzkového systćmu zaručuje, že ochrana objektov s dátami, implementovaná použitým softwarom,sa nemôže obísť alebo prelomiť neoprávnenou stranou. Výhodne však prevádzkový...

Podpora nelicencovaného mobilného prístupu v mobilnej sieti tretej generácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11182

Dátum: 17.05.2006

Autori: Suumäki Jan, Shrestha Bimal, Wallenius Matti

MPK: H04W 48/18

Značky: sietí, mobilnej, mobilného, generácie, podpora, přístupu, tretej, nelicencovaného

Text:

...použitom móde v závislosti od schopnosti siete.-3 0022 Ked sa vykonáva vsúkanie (odovzdávanie v režime dynamického zastavenia, nečinnom) alebo zvyčajne odovzdávanie do UMA (t.j. odovzdávanie jednoúčelového módu) ako je to zobrazené na obrázku 3, tak sa použije mód Gb alebo lu vzávislosti od nastavenia počas registračnej fázy UMA. Počas UMA módu možno Iu a Gb mód v prípade potreby zmeniť správou URRREGISTERUPDATEUPLlNK, alebo správou...

Spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10206

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06F 3/12, G06F 9/46

Značky: zariadenie, periférne, riadenia, přístupu, spôsob, najmenej, jedno

Text:

...aby sa na základe zadaných kritérií uskutočnil čo najflexibilnejší Výber perifémeho zariadenia.0015 Podľa vynálezu sa preto poskytuje spôsob riadenia prístupu na najmenej jedno periférne zariadenie podľa patentového nároku 1.0016 Ďalšie účelné uskutočnenia spôsobu sú predmetom závislých nárokov.0017 Vynález pritom predpokladá uskutočnenie spôsobu riadenia prístupu na najmenejjedno periférne zariadenie s nasledovnými krokmi- Prenos žiadaného...

Transparentné overovanie prístupu v jadrových sieťach GPRS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2689

Dátum: 30.07.2004

Autori: Blicker Stephan, Britsch Matthias

MPK: H04L 29/06, H04Q 7/38

Značky: přístupu, transparentné, jadrových, overovanie, sieťach

Text:

...Dial-In UserService služba vzdialeného overovania prihlasujúoich sa účastníkov/(registračný) na získanie pridelenej IP adresy v určitom PDP kontexte. V rámci tohto kontextu Radius server 2 prijme MSISDN a/alebo IMSI účastníka. Teda v databáze 3 relácií Radius servera 2 je pre každý PDP kontext uložený pár IP adresy a IMSI/MSISDN. Na základe ID koncového bodu tunela (T EID) GGSN 1 filtruje všetky pakety prechádzajúce PDP kontextom akonáhle je...

Automatický systém na sledovanie a riadenie prístupu na parkovacie miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2027

Dátum: 17.12.2003

Autori: Zanotti Gianfranco, Zuccato Alessandro

MPK: G08G 1/14, G07C 1/00, G07B 15/02...

Značky: parkovacie, automatický, sledovanie, přístupu, miesta, systém, riadenie

Text:

...nároku 7.Integrovaný automatický systém podľa tohto vynálezu je definovaný v nároku 1.Podľa jedného uskutočnenia vynálezu postup riadenia tohto integrovaného automatického systému, ako je definovaný v nároku 7, predpokladá- detekciu prítomnosti vozidla v príslušnom špecifickom parkovacom priestore- identifikáciu uvedeného vozidla na základe identifikačného kódu permanentne uloženého v mobilnom rozpoznávacom prístroji umiestnenom vnútri...

Riadenie prístupu k aplikáciám v mikroprocesorovej karte v telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 492

Dátum: 17.06.2003

Autori: Renner Christoph, Witt Christof

MPK: H04Q 7/32

Značky: telekomunikačnej, mikroprocesorovej, karte, riadenie, sietí, aplikáciám, přístupu

Text:

...siete diaľkovým riadením deaktivuje. Zákazník sa môže zaregistrovať len do 2 G siete. Presne tak môže prevádzkovateľ siete USIM aplikáciu zasa aktivovať, takže zákazník neskôr opäťzíska prístup do UMTS siete.Vo všetkých prípadoch je pritom kontrola na operátorovi, nie na zákazníkovi. Ide o riešenie na báze SIM, ktoré nevyžaduje žiadne prispôsobenie koncovýchprístrojov alebo sieťovej techniky.Ďalej nie je aktivácia/deaktivácia...

Spôsob prístupu a zosilňovací systém GSM so spektrálnou výmenou medzi GSM vlnovými frekvenciami 900 a 1800 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4691

Dátum: 11.04.2003

Autori: Ruiz Aragon, Lluch Mesquida, Ian Fillomore, Warzanskyj Garcia, Cucala Garcia

MPK: H04B 7/26, H04B 7/005, H04B 7/15...

Značky: medzi, výměnou, vlnovými, frekvenciami, přístupu, spôsob, spektrálnou, systém, zosilňovací

Text:

...nie je známe používanie spektrálneho posuvurádiových kanálov medzi blízkym a vzdialeným zosilňovačom na účel zabránenia rušenia zcelulárnych terminálov, ktoré by mohli používať rovnaké frekvenčne pásmo.0008 Spis EP-A-523687 zverejňuje mobilný telekomuníkačný systém, zahrnujúci základnú stanicu pripojenú na verejnú komunikačnú sieť, väčší počet reléových zosilňovacích staníc aväčší počet mobilných staníc, so spektrálnou výmenou medzi...

Protokol zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu prístupových práv k scramblovaným informáciám a príslušný modul kontroly prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7327

Dátum: 06.03.2003

Autori: Guionnet Chantal, Codet André, Fevrier Pierre, Becker Claudia

MPK: H04L 29/06

Značky: protokol, modul, prístupových, kontroly, přístupu, scramblovaným, zápisu, práv, príslušný, výmazu, informáciám, zneplatnenia

Text:

...výmazuuskutočňuje v závislosti na minulej referencií, ako je dátum akcie.0015 Ďalším predmetom tohto vynálezu je rovnako uskutočnenie protokolu zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu prístupových práv k scramblovaným informáciám, v ktorom môžu byť operácie zápisu, zneplatnenia a/alebo výmazu kódované, aby sa tak zlepšila bezpečnost a zamedzilo sa akémukoľvek zopakovaniuzodpovedajúcich zachytených správ v poradí.0016 Ďalším predmetom tohto...

Spôsob umožnenia rýchleho prístupu aspoň k jednému kanálu cez xDSL spojenie, prístupový multiplexor a systém umožnenia rýchleho prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5157

Dátum: 04.03.2003

Autori: Mehta Hemang, Camacho Don, Fencsik Gabor, Bathrick Greg

MPK: H04L 12/28, H04M 11/06, H04L 12/18...

Značky: jednému, systém, multiplexor, spojenie, prístupový, přístupu, spôsob, umožnenia, aspoň, kanálu, rychlého

Text:

...bola opísaná, nerobírozdiel medzi informáciami a čistou zábavou. Ale rozdielnosťmedzi informáciami a zábavou je viac V kvalite a je subjektívna. Rozsah ich dodávky sa nemusí líšiť. Preto sa dajú ako vizuálne, tak posluchové zábavy označiť ako médiá.0009 Na efektívne súťaženie telekomunikačných spoločností o budúcich zákazníkov budú títo musieť rozvinúť presvedčivú zostavu služieb, ktorá zahrnie médiá. Tieto služby sa musia aspoň vyrovnať,...

Centralizovaný dynamický spôsob rezervácie prostriedkov v sieti s viac technológiami prístupu, založený na výmene nastavenia kapacít špecificky priradených službám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3132

Dátum: 16.11.2002

Autor: Meago Francesco

MPK: H04L 12/56

Značky: službám, spôsob, přístupu, výměně, sietí, priradených, specificky, prostriedkov, technológiami, rezervácie, založený, nastavenia, dynamický, kapacít, centralizovaný

Text:

...s technológiou vysokorýchlostných dátových prenosov GPRS (General Packet Radio Service). Chrbtová sieť CN je spojená s jedným alebo viac systémami základňových staníc BSS (Base Station Subsystem) systému GSM, a s jedným alebo viac subsystémami RNS (Radio Network Subsystem) rádiovej prístupovej siete UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network). Sieť UMTS podľa obr. 1 je opísaná V špecifikáciách TS 23.002 (CN) a TS 25.401 (UTRAN). UTRAN...

Systém podmieneného prístupu a ochrana proti kopírovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 820

Dátum: 18.10.2002

Autor: Genevois Christophe

MPK: H04N 7/16, H04N 7/167

Značky: podmieneného, proti, kopírovaniu, přístupu, ochrana, systém

Text:

...ostatných dátových paketov relatívne malý. Účinná ochrana sa však dosialme vybraním dátových paketov, ktoré zodpovedajú podstatným obsahovým dátam. Vo filme môžu napríklad podstatné obsahové dáta zodpovedať rámcom0008 V prednostnom uskutočnení sa vybrané dátové pakety pred dešífrovaním dekódujú pomocou dekódovacích riadiacich dát, kde dekódovacie riadiace dáta sa odvodia V zabezpečovacom zariadení. Pre optimálne zabezpečenie by malo...

Spôsob prístupu v multiplexnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: 280479

Dátum: 12.01.1995

Autori: Van Den Heuvel Anthony Patrick, Britland David

MPK: H04L 5/22, H04Q 7/20, H04Q 7/18...

Značky: komunikačnom, přístupu, systéme, spôsob, multiplexnom

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prístupu v multiplexnom komunikačnom systéme, obsahujúcom najmenej jednu centrálnu stanicu (11), ku ktorej je priradená najmenej jedna vzdialená jednotka (10), majúcom prostriedky na komunikáciu po spojení s viacnásobným prístupom s časovým delením TDMA, sa vysiela a prijíma užitočná informácia v prevádzkových časových úsekoch a signalizačná informácia sa vysiela a prijíma pri bežnej prevádzke v signalizačných časových úsekoch. Pri...

Šachtová pec k tepelnému zpracování kouskového až práškového materiálu bez přístupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269704

Dátum: 14.05.1990

Autor: Moudrý Radovan

MPK: F27B 1/09, F27B 1/00

Značky: šachtová, práškového, materiálů, přístupu, tepelnému, vzduchu, zpracování, kouskového

Text:

...i plynulý bezprašný provoz V netečné atnosféře.Proti dosavzdníl pecí se dozáhne snížení investičních a výrobních nákladů, za časovou jednotku se dosáhne zvýšení výkonu pece,jakož i snížení provozních udržovacich nákladů a většiuožnot autonztizace provozu. výhodou je možnost zeřazeni této šachtově pece do kooplexů automatizovaných línek.Tato šachtová peo bude blíže vysvětlena pomoci vyobrazení, kde obr. 1 představuje zvislý řąz...

Zapojenie spolupráce radičov priameho prístupu do pamäte a sériového vstupu a výstupu z rozných systémových stavebníc prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256717

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hottmar Vladimír, Schwartz Ladislav

MPK: G06F 13/14

Značky: přístupu, výstupu, zapojenie, vstupu, radičov, pamäte, spolupráce, rôznych, systémových, priameho, prvkov, seriového, stavebnic

Text:

...vstupom C 8 bloku B synchronizácie doby pristupu. Výstup ZA žiadosti o priamy prí 255717stup bloku 2 radiča priameho pristupu do pamäte je spojený so vstupom D 1 bloku 1 systémovej zbernica. Výstup 1 B nulovania bloku 1 systémovej zbernice je spojený so vstupom F 8 bloku 8 radiče sériového vstupu a výstupu a tiež so vstupom E 2 bloku 2 racliča priameho prístupu do pamäte, ktorého výstu-p 258 povolenia je spojený so vstupom B 3 registra 3...

Zariadenie na vyhnívanie organických látok bez prístupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245512

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krejeí Ivan, Strnad Petr

MPK: C02F 11/04

Značky: vyhnívanie, vzduchu, přístupu, látok, organických, zariadenie

Text:

...sa potom prečerpáva do potrubia v stenách nádob, ktoré je potrebné prihrievat. V priebehu anaerobného vyhnívania vzniká aj bioplyn, ktorý sa z nádrže odvádza pre ďalšie využitie ako palivo. Po skončení vyhnívaziia sa veko odloží, kontajnery s vyhnitou organickou látkou sa vyberú. a odvezü sa na skládku, kde sa vyprázdnia. Prázdne kontajnery sa vrátia do prázdnej nádrže.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že podzemná nádrž sa dá vyhotoviť...

Zařízení pro synchronizaci přístupu do paměti displeje řídicím mikroprocesorem typu Z 80 s jejím čtením při obnovování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242370

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kubánek Vladimír, Bareš Richard, Langer Ivan

MPK: H04N 5/14, G06F 9/00

Značky: synchronizaci, jejím, displeje, mikroprocesorem, obrazů, obnovování, zařízení, pamětí, čtením, přístupu, řídicím

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na blokovém.schematu na obr. 1. Výstup oscilátoru 1 je připojen navstup čtyřmístného binárního čítače g. Výstup Q tohoto čtyřmístného binárního.čítače g je připojen k hodinovému vstupu Qłä mikroprocesoru 2. Výstup Q čtyřmístněho.binárního čítače g je připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro logický součet, zatímco ke druhému vstupu tohoto obvodu 1 pro logicky součet je připojen výstup EBQ žádosti o přístup do...

Zapojení výpočetních bloků k řídicímu mikropočítači s možností externího přístupu do jejich operačních pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253217

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veverka Miroslav, Studenovský Pavel

MPK: G06F 9/28

Značky: bloků, pamětí, výpočetních, zapojení, řídicímu, přístupu, mikropočítači, externího, operačních, jejich, možností

Text:

...první sběrnici 1 řídicích signálu ovládá řadič 1 externích pamětí jako jedno ze svých vnějších zařízení. K centrální sběrnici 3 dat je dále připojen řadič 5 dat, který je přes druhou sběrnici § řídicích signálu ovládán 2 řadiče 3 externích paměti. Pokud řadič 3 externích pamětí není centrálním procesorem l aktivován (autonomní režim) jsou činnosti centrálního procesoru l a lokálních procesoru li zcela nezávislé. V autonomním režimu je lokální...

Zapojení pro blokový přenos dat v režimu přímého přístupu do paměti multiprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 236849

Dátum: 15.03.1987

Autori: Vančura Bohumil, Rotrekl Jiří

MPK: G06K 11/00

Značky: režimu, pamětí, zapojení, přístupu, systému, přímého, multiprocesorového, blokový, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru mikroelektronických systémů, kde pro přenos dat mezi systémy se používá sériového nebo paralelního kanálu řízeného jedním, případně oběma procesory. Zapojení podle vynálezu řeší blokový přenos dat v režimu přímého přestupu do paměti bez účasti procesorů systémů s využitím programovatelných obvodů DMA, které jsou synchronizovány společným řídicím hodinovým kmitočtem a synchronně vyhodnocenými signály žádosti o přenos DMA,...

Zapojení programovatelného řadiče přímého přístupu k operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248859

Dátum: 12.02.1987

Autor: Máca Miroslav

MPK: G06F 13/28

Značky: přístupu, zapojení, přímého, operační, řadiče, pamětí, programovatelného

Text:

...invertoru, jehož výstup je připojen na nulovací vstup druhého klopného obvodu typu R-S.Nulový výstup druhého klopného obvodu typu R-S je připojen na vstup pátého invertoru,jehož výstup je připojen na nulovací vstup třetího monostabilního klopného obvodu.Výhodou zapojení podle vynálezu je schopnost jednoduché a rychlé adaptace na většinu typů periferníoh zařízení, pracujícíoh se šestnáctibitovým datovým slovem. Požadovaný způsob činnosti...

Způsob rovnocenného přístupu skupiny logických procesorů k vstupním a výstupním dvouhodnotovým signálům z technologického procesu a zapojení obvodu k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231311

Dátum: 15.05.1986

Autori: Severa Josef, Brabec Jiří, Popov Petr

MPK: G06F 15/16

Značky: skupiny, technologického, procesu, způsob, procesoru, vstupním, signálům, dvouhodnotovým, zapojení, přístupu, obvodů, logických, provádění, výstupním, rovnocenného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob rovnocenného přístupu skupiny logických procesorů k vstupním a výstupním dvouhodnotovým signálům z technologického procesu a zapojení obvodu k jeho provádění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kterýkoli z logických procesorů, chce-li získat datovou linku komunikace se stanicemi diskrétních signálů, produkuje vlastní signál linkové kvitance právě tehdy, když se na trase linkových adres objeví hodnota korespondující...