Patenty so značkou «přístrojů»

Proudovodná dráha zhášedla elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270699

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tesař Josef

MPK: H01H 33/88

Značky: proudovodná, zhášedla, dráha, přístrojů, spínacích, elektrických

Text:

...i rozměr celého spínacího přístroje. což přináší značný ekonomický efekt.Příklad provedení vynálezu je uveden na připojeném výkrese, kde je znázorněna proudovodná dráha zhćšedia vypínače vysokého napětí v osovám ñzu. kde je v jedná polovině řezu proudovodnó dráha v rozpojeném stavu, kdy jsou spojovací kontakty ve vypnuté poloze a v dru hé polovině řezu jo proudovodná dráha v sepnutěm stavu. kdy jsou spojovací kontakty v zapnu tě...

Držáková hlava přístrojů pro ověřování funkční způsobilosti expanzního odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270311

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: G01L 19/00, G01K 1/14

Značky: kondenzátu, přístrojů, funkční, držáková, expanzního, odváděče, ověřování, způsobilosti, hlava

Text:

...aestává z kuüslovćho sedlo. válcová komůrky s kužsl-ovőho přschodu pächázejíoího v osaízonou váioovou oíru. vs ktorá s voinl usazsno tälsso trysky. přičsmž do závitu válcevć části sxponzni komory o sairoubován uąávir opatľsny nsprůchozí dírou ss závítsm. vs ktorćm Je zaäroubován závitový výbłh válcováho trhu. ktorý is opatřon rodlální dráäkou a s ukončsn taiířovým osazsním a mezi dno sávítu neprůchooí .díry uoávöru jo vloäsna distahční...

Zapojení pro měření odporu číselnice, zejména tlačítkových telefonních přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270025

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jirout Luboš

MPK: G01R 27/08

Značky: tlačítkových, zapojení, číselnice, telefonních, měření, odporu, přístrojů, zejména

Text:

...uroít hodnotu odporu číeelníoa tlaoítkovýoh telefonních prístrojů pri volbě. Dále umožňuje eutomatizoveturćení hodnoty odporu, napr. pripoužit( anolonově-čínllonvdho pravodníku na místě měľíoího obvodu, přičemž vyhodnoooní lzu provúat počítačem.Na výkrasu je schamatioky znázorněn príklad zapojení podla vynalezu.V zapojení podle vynalazu je výstup napajecího obvodu i pŕipojsn ke vstupu telefonnĺho prístroje 1 pres predradný odpor 3, ktorý je...

Blokovací zařízení s ukazatelem stavu elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269469

Dátum: 11.04.1990

Autor: Škoda František

MPK: H01H 9/22, H01H 9/16

Značky: stavu, spínacích, zařízení, ukazatelem, elektrických, blokovací, přístrojů

Text:

...so spínaoím přístrojem při použití vies cíhc zámku zvýrazňuje opticky stav spínacího přístroje jak zámkom, tak i nkantelem stavu. Je možná změna polohy nkezetele vzhledem k poloze zámku do optimálnñno místa podle konstrukčních možností, přičemž jednoduchá konstrukce zajiätuje spolehlivost jak blokování, tak i činnosti ukazatolo.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. l je znázoměn boční řez panelom s...

Převodové ústrojí k ručnímu ovládání elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267016

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hladký Tomáš, Chlup Miloš, Plotěný Arnošt

MPK: H01H 73/00, H01H 71/10, H01H 71/50...

Značky: ručnímu, ovládání, elektrických, ústrojí, převodové, spínacích, přístrojů

Text:

...čepu 2 s kuželovým osazením jí a příčnou drážkou 5 0 hlouoce, srovnatelné s vnitřním průměrem šestihranného zásuvného čepu Ž, který je pevné spojen s šestihrannou pfevlecnou truokou § pomocí spojovacího kolíku 1. Tento kolík 1 prochází oválnou drážkou Ž, vytvořenou v osazeném válcovém dříku lg šestíhranného ovládacího ćepu łl. který je suvně uložen v šestíhranné převlečné trubce Q, o jejíž trychtýrovítě rozšírený okraj 1 je opŕen jeden konec...

Nosná kostra přizpůsobená k nošení dýchacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266362

Dátum: 13.12.1989

Autori: Baumann Dieter, Schwanicke Erhard, Krüger Claus, Korn Endrik

MPK: A62B 9/04

Značky: nošení, nosná, dýchacích, přizpůsobená, přístrojů, kostra

Text:

...VIS CITHDCZMTECJIIWICI FťJVIKľJIľWTJ Jwliľľťĺllšltltľlĺłl HJHOMMHl/ľíl .11 11/052112 TMiJCJľVDĽNIIH VWUKF-HJITVVÄBM.U írłľlllłM FWĽNIJUUICMM .Yllťlllnillh VJMISIHT Míitltlłőľľl) HIUTJIIINH IJMWITWDPIJ IEKJIEIIIYXRŘ |I| włäłlhYKTłĺllľl ľlF-ľrĺľłłťllllrłlľl OJWIEIKU l( FHIICJÍÍWI-CHEJMN kílpKñlťľyq KWÚHOII ľůľVlln (ŠTLIJIIÍ) lžlfĺlłłiHťůlkłďhłM ľTfJIMóJIMZJHTII LMÉHTF 7 rlI(|.íf 1./IVl Hrrwuąuąwwaa K JIVIIIVIM.npnxužut-suueň dianí-JEJ urslcTp...

Montážní stavebnice, vhodná zejména pro konstrukci měřících elektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265605

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cihlář Miroslav, Vaněk František, Krejčí Bohuslav

MPK: G12B 9/02

Značky: vhodná, stavebnice, konstrukcí, zejména, přístrojů, elektrických, měřicích, montážní

Text:

...přepínače a středových výřezů dolního unášeče lg kartáčů přepínače, uspořádaného na protilehlé straně desky § tištěných spojů. Deska § tištěných spojů je spojena třetím upevňovacím zámkem gg s horním krytem l. Horní unášeč lg kartáčů přepínače a dolní unášeč lg kartáčů přepínače jsou jednak na svých k sobě přivrácených stranách opatřeny kruhovým osazením gł, otočně uloženým v kruhovém otvoru gg desky Q plošných spojů, jednak navzájem...

Elektromotorické pohonné zařízení pro dálkové ovládání přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265258

Dátum: 13.10.1989

Autori: Petřík Miroslav, Kvapil Jiří

MPK: H01H 51/08

Značky: přístrojů, ovládání, elektromotorické, zařízení, pohonné, dálkově

Text:

...výstředníkem jenž je spojen pomocí ojnice 2 s hřídelem §. Ojnice 2 je opatřena čepem lg, zapuštěným do hřídele §, uloženého otočně v kulise Ž. Na hřídeli § je uložena pracovní západka 3 rohatkového kola g. Aktivní bok zubu Q pracovní západky 3 i zadržovací západky 1 leží na tečně k patní kružnici v místě záběru. Zadržovací západka 1 je otočně uložena na nosném čepu gg, uchyceném v základně l. Osa otáčení rohatkového kola g s vačkou je...

Etalon radionuklidů pro energetickou a účinnostní kalibraci přístrojů a jeho výroba

Načítavanie...

Číslo patentu: 265130

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šuráň Jiří, Dryák Pavel, Škrabálek Petr, Dutková Vladimíra

MPK: G01T 1/163

Značky: výroba, přístrojů, účinnostní, energetickou, kalibraci, radionuklidu, etalón

Text:

...vzduchových bublin plněna do měřicí nádoby, v níž dojde k vytvrzení. Měrnou hmotnost polymerní náplně je možné v průběhu přípravy dle potřeby v šírokém rozmezí ovlivnit přidáním vhodných plnidel.Vzhledem k tomu, že radionuklidy vstupují do náplně jako etalonové roztoky, je možné přímé a přesné navázání na státní etalon jednotky radioaktivity. Při použití časové stálého polymeru je zaručená dlouhodobá platnost certifikovaných...

Zařízení k zobrazení výstupní hodnoty přístrojů pro měření míry zhutnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265084

Dátum: 12.09.1989

Autori: Svoboda Antonín, Erben Jan

MPK: G01R 13/00

Značky: zařízení, přístrojů, zhutnění, hodnoty, měření, zobrazení, výstupní, míry

Text:

...je 5 vstupů binárního dekodéru 3 analogové stupnice spo 265 084jeno s k výstupy nejnižšich významových bitů vyhodnocovací jed notky łł přístroje pro měření miry zhutněni, l vstupů binárni ho dekodéru 2 indikace rozsahu je spojeno s ł výstupy nejvyššichvýznamových bitů této jednotky a m vstupů binárniho dekodéru 5volby sekce je spojeno s m výstupy zbylých bitů této jednotky.Ke každému výstupu binárniho dekodéru 1 analogové stupnice jepřipojeno...

Zapojení k automatickému přepínání rozsahů u analogových měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263830

Dátum: 12.05.1989

Autor: Valoušek Rudolf

MPK: G01R 17/02

Značky: přepínání, zapojení, měřicích, rozsahu, přístrojů, automatickému, analogových

Text:

...měřicích přístrojů. Velikost hodnoty na analogovém indikatoru je určující pro automatickou volbu rozsahu. Při hodnotě měřené veličiny mimo stanovené rozmezí na indikátoru je dan okamžitě pokyn obvodu automatického nastavení rozsahu, který nastaví optimální rozsah.Zapojení podle vynálezu je znázorněno v příkladném provedení na připojeném výkrese..Výstup měřicího přístroje 1 s měnitelnými rozsahy je připojen na vstup komparátoru 2 dvou...

Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: rozsahu, obvod, bezkontaktního, přístrojů, přepínání, měřicích

Text:

...měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání...

Zapojení zdroje signálů pro automatické přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263202

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: zapojení, rozsahu, zdroje, signálu, automatické, přístrojů, měřicích, přepínání

Text:

...paměť nastaveného rozsahu.Vynález bude dále podroonějí popsán podle příložonéhovýkresu, na němž je sohemaťicky znázorněno příkladné pro253 202 vedení zapojení zdroje ságnálů pro automatické přeinánirozsahů mčřicích přístrojů podle vynálezu.Na obr. je znázornčn analogově číslicový převodníkł,spojepý svými výstupy s přísłušnými jednotlivými vstupy zobrazovače g. Dále je analogově číslicový převodník Ä spojen svým prvním výstupom gg s...

Spínací mechanismus přístrojů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261953

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štengl Karel, Loukota Josef, Vochoc Jan, Úlovec Vladimír

MPK: H01H 31/28

Značky: napětí, mechanismus, přístrojů, vysokého, spínací, velmi

Text:

...System je univerzální pro různé stavební výšky zařízení, pouze délka nože se mění.Praktické provedení předmětu vynálezu je na obr. 1 a 2 přiložených výkresů. Na obr. 1 je znäzorněno uspořádání uzemňovacího meclranismu, u něhož je nůž do uzemñovací hlavice zasouván. Na obr. 2 je znázorneno uspořádání uzemňovaciho mechanismu, u nehož je nůž do uzemñovací hlavice zatahován.Na obr. 1 je nůž 1 na jednom konci spojen jednak s čepem 2 hnací páky s...

Svěrka ke stavbě držáků měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259094

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sladký Petr, Dobrovolný František, Mihovič Jiří

MPK: F16B 1/00

Značky: přístrojů, svěrka, stavbe, držáku, měřicích

Text:

...konstrukce pokrývající minimálně interval rozpětí prů řezů 1 až 100 mm. Konečné lze vyrábět díly svěrky ve velkých ee riích metodami tlakového 1 m z lehkých- slitin, přičemž lze ao.-sáhnout jeho vysoké přesností. Svěrka podle vynálezu může s vý hodou nahradit dosud známé laboratorní chemické avěrky, jakožvynález je dále blíže popsán na příkladu provedení svěrky podle vyná 1 ezuŠod 1 e připojených výkresů, na kterých obr. 1 představuje...

Pákový mechanismus elektrických přístrojů, zejména trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258334

Dátum: 16.08.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: zejména, trakčních, pákový, elektrických, vozidel, přístrojů, mechanismus

Text:

...je na obrázku ořiloženého výkresu.První dvouramená klika g, uložeàá vrcholem na pohonném hřideli l. má jedno rameno ooatřeno tažnou pruänou L 3 a druhé rameno, uložené na orvnim onodlouženém čepu 3, je opatřeno prv nim táhlem 3 Jeho druhý konec je spojàn druhým prodlouženýmčepem j s klikou Q. ua je druhým koncom spojena s hnaným hřidelem 1. na němž je umísfěn mechanismus 15 zadávacího členu ,Na prodlouženćm druhém čepu Ž jo dále uloženo...

Pákový mechanismus, zvláště elektrických přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257990

Dátum: 15.07.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: elektrických, mechanismus, vozidel, pákový, zvláště, kolejových, přístrojů

Text:

...kontaktní ústrojí Q, pevný základ ll, na kterém jsou pátými a čtvrtými čepy lg, lg upevněna vně pevného základu ll druhá táhla ll. Na čtvrtém čepu ll je umístěn jeden vrchol třmenu § upevněný prvním čepem § na posuvné tyči g. Ve vrcholu nepravidelného šestiúhelníku třmenu É protilehlěmu čtvrtým čepům ll je umístěn druhý čep 1, na němž je upevněno první táhlo 2 s vidlicí gâ, upevněné třetím čepem Q v oku lg opřeném o pružný element ll...

Pružné uložení panelu přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244176

Dátum: 01.06.1988

Autor: Žák Jan

MPK: B60K 37/00

Značky: uložení, pružné, přístrojů, panelu

Text:

...dochází k oddělení kovové připevňovací části od pryžové tlumící hmotyě Uložení na kovových pružínkách je rovněž nevýhodné, nebot celý panel se může rezonančně rozkmitávat av mnbha případechje funkce ještě horší, než u panelu s tuhým uložením. Uložení pomocí speciálně tvarovaných tlumících vložek je sice funkěně výhodné, avšakspojení 5 panelem přístrojů pomocí misek i vybrání v panelu přístro jů je složité, nákladné a navíc panel musí být...

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256815

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/02

Značky: řídících, kolejových, vozidel, kostra, zvláště, elektrických, přístrojů

Text:

...obr. 7 .je tato dílčí kostra v půdorysu.Na obr. l je dílčí kostra s jedním spojovacím příčníkem j a jedním soojovacím příčníkem A s vrchlíkem spojenými prvním s druhým podélníkem 1,3 Na vnitřní části spojovacího příčníku 3 aJspojovacího příčníku A s vrchlíkem .jsou připevněny první s druhý podélný T 19315 1 ê - .Na obr. 2 .je v řezu znázorněno spojení spojovacího příčníku g s vrchlíkem s prvním a druhým podélníkem L 3, které .jsou upevněny...

Aretační zařízení, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256753

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/20

Značky: zvláště, zařízení, řídících, kolejových, vozidel, aretační, přístrojů

Text:

...aretačni páky 3. Ta je uloženana pavném čepu go. Na konci uo čepu 19 je aretační páka 2 ona-PW -Wtřevna oružinou lg . Na druhénrkoncí, najdelšim z vidlicových v ramen je závaží L aretační páky, Na vnější hraně gg.š 1 rš 1 noo konca aretačniho kotouče J, pro Stálá anestâle polohy, přivráł- mAceně k závaží Ag blokovací páky 1.1, je dorazová plocha 1 § . Na ĺ o prvním čepu 19 vně aratační páky 9 .ie uložena ,jedním konçem . x blokovací páka §...

Střešní blok spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255790

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sedláček Pavel, Vráblík Otakar

MPK: H01H 31/00, B60K 35/00

Značky: spínacích, střešní, přístrojů

Text:

...podmínek.Příklad praktického provedení předmětu vynálezu je vyobrazen na přiloženém výkresu. Na obr. l je znázorněn blok spínacích přístrojů se střešní průchodkou. Střešní průchodka,obsahující vypínací ústrojí,je kreslens V řezu odpojovače proudových sběračů v pohledu. Na obr. 2 je střešní blok znázorněn v půdoryeu. Oba obrázky jsou kresleny v zepnutém stavu spínacích přístrojů.Uprostřed společného základního rámu l je mezi dvěma otoč...

Zapojení pro ochranu nízkonapěťových obvodů elektronických přístrojů před vlivy samovolných výbojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255100

Dátum: 15.02.1988

Autori: Haman František, Sellner Vladimír

MPK: H01J 29/88

Značky: vlivy, ochranu, zapojení, samovolných, obvodů, výbojů, elektronických, přístrojů, nízkonapěťových, před

Text:

...a nespotřebovanéna ztrátovém odporu výbojového RLC okruhu, preniká všemi druhy vazeb do nízkonapěčových obvodů příslušných zařízení a tím poškozuje zejména mikroelektronické součástky, případně snižuje jejich životnost, nebo vyžaduje náročné způsoby zapojení pro zahránění výše popsaným škodám, Uvedeného účinku se dosahuje vložením sériových omezovacích odporů k těm elektrodám vně vakuového prvku, u nichž může vznikat samovolný výboj,...

Zařízení pro posuv, aretaci a odměřování souřadnic saní mostových seřizovacích a měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242077

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nakládal Lubomír, Hejtmánek Lubomír, Humplík Zdenik

MPK: G12B 5/00

Značky: aretaci, mostových, souřadnic, posuv, měřicích, odměřování, sání, seřizovacích, přístrojů, zařízení

Text:

...Připevněním feromagnetické destičky na konci ploché pružiny je zajištěn stejnoměrný plošný styk feromagnetické destičky, uzavřeného pásku a jádra aretačního elektromagnetu, přičemž průhyb uzavřeného pásku kompenzuje výrobní úchylky Vedení a saní. Posuvný držák umožňuje rychlé a přesné optimální nastavení vzdálenosti feromagnetické destičky, podle použité tlouštky uzavřeného pásku.Príklad provedení zařízení podle předmětu vynálezu je uveden...

Zařízení pro vedení a posuv uzavřeného pásku, zejména pro pojezdy seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242076

Dátum: 01.02.1988

Autori: Prudilová Marcela, Brodský Artur, Veverka Stanislav

MPK: G12B 5/00

Značky: přístrojů, zejména, měřicích, seřizovacích, posuv, vedení, uzavřeného, pásků, zařízení, pojezdy

Text:

...výkresech, kde naobr. 1 je v čelním pohledu sche- . maticky znázorněno celé zařízení. Na obr. 2 je v čelním pohledu znázorněna skříňka e posuvovým ůetrojím a na obr. 3 je tato skříňka znázorněna v pootočeném řezu. Na obr. 4 je v čelním pohledu znázorněna skříňka s napínacím ústrojím a na obr. 5 je znázorněna totožné skříňka V pootočeném řezu.Zařízení podle předmětu vynálezu sestává z uzavřeného pásku łuloženého V mělkém obvodovém...

Optický kompenzátor úhlového chvění optických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254464

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zamarovský Peter

MPK: G02B 7/00, G02B 7/02, G02B 27/12...

Značky: chvění, úhlového, opticky, optických, přístrojů, kompenzátor

Text:

...Ě a jeho těžiště je umistěno ve střěd otáčení kardanova závěsu 5. Střed otáčení kardanova závěsu § je umistěn ve středu křivosti kuľovýph ploch pevné optické čočky l a otočné optické čočky 2, který se v tomto nalézá před pevnou optickou čočkou la otočnou optickou čočkou 2 dále od objektívu. Pevná optická čočka l je čočka plankonvexní a otočná optická čočka 3 je čočka plankonkávní. Mezi otočný spojovací nosník Q a pevnou část Q můžou být s...

Ukazatel stavu polohy elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241622

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ezer Elemér

MPK: H01H 9/16

Značky: elektrických, ukazatel, spínacích, polohy, přístrojů, stavu

Text:

...šroubovici g o obdélníkoě vám průřezu, tvořící dráhu pro vodicí čep §. Ve spodní části vnitřní vložky Q je vytvořeno po celém obvodě obdélníkové vyhrání §, do něhož je s vůlí vložen dvojdílný segment lg, určený k jejímu vedení. Segment lg je pomocí čtyř zapuštěnýchušroubů pevně epojen s nosným pouzdrem l. V nejspodnější části vnitřní vložky g jsou vytvořeny dva kruhové otvory lg, do nichž zasahují oba konce unášeče 3, pevné spojeného s...

Zařízení pro seřizování kolmosti mostů, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238571

Dátum: 01.12.1987

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/00, G01B 5/00

Značky: měřicích, seřizování, mostů, seřizovacích, zejména, přístrojů, kolmosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje pro délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem řešení je přesné a rychlé nastavení kolmostí mostu s vrchní plochou pracovní desky. Podstatou řešení je, že most je uložen na válcových čepech, kolem nichž je možno most natáčet. Rozsah natáčení mostu je dán délkou drážek pro zajišťovací šrouby,...

Zařízení k ovládání funkce rychlých chodů, zejména u přístrojů záznamové techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247385

Dátum: 16.11.1987

Autori: Dzierža Emil, Ševeík Arnošt

MPK: G11B 15/18

Značky: rychlých, chodu, zejména, zařízení, přístrojů, techniky, funkce, ovládání, záznamové

Text:

...panelu je otočně ulozene kulisa, ktoré má v dolní části tvnrové vybraní pro spojení a čepem upovněném na dvounmonné páco. V horní části je otvor pro spojení a táhlem s převíjecím zařízením přístroj.Hlavní výhody vynálozu apočívejí v tom, že vylučuje při změně funkce qchlých chodů Stop tlačítko a dovoluje funkce libovolně měnit. Další výhodou řešení je, že nedovolí nežádoucí řazení dvou funkcí najednou. Z hlediekfvýroby i montáže jo...

Zapojení automatického přepínání rozsahu přístrojů s analogovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246132

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pospíšil Rostislav

MPK: C01R 1/00, H03L 5/00

Značky: zapojení, přepínání, rozsahu, výstupem, automatického, přístrojů, analogovým

Text:

...horní mez výstupního napětí je připojen na výstup obvodu LL akčních členů, u jehož výstupního napětí se požaduje, aby jeho úroveň byla menší než požadovaná horní mez výstupního napětí s na tuto úroveň. nasta-y ví překlápšcí napětí komparštoru g pro horní mez výatupního napětí. Případná blokovací vazbu je vyvedena z výstupu druheho monostabilního obvodu § 93.Obvod Q, automatickőho přepnutí na nižší rozsah je též tvořen dvěma monostabilními...

Seřiditelný ovladač eIektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245691

Dátum: 15.09.1987

Autori: Landa Václav, Blažek Zdenik

MPK: B23Q 11/00

Značky: přístrojů, ovladač, eiektrických, seřiditelný

Text:

...konstrukcí evltelne rampy. Pouiití seřiditelnýoh ovledsčd ve stroji vyplývá e výkreeu znázoriujícího más-ye (obrázek-At) e pddorye (obrázek 5) jednoúčelovtho obráböoího stroje e otočnýmstolom. Ovládací sñíňka L seřiditelného ovladače (obr. 1 a) je zavěěena na výškově nastavi telná, podálnou dráäkou g naŕísnutá objímce Hi, vedené dvojici osazených roubů LLzapadsjících do této dráiky 33. Těleeo g ovládací skříňky l má v horní vytvarovaná...

Zařízení k signalizaci provozních stavů elektronických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251854

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zeis Josef

MPK: G08B 5/36

Značky: zařízení, elektronických, signalizaci, přístrojů, stavu, provozních

Text:

...V signalizačním obvodu, napájeněm obvodem elektronického přístroje, přičemž do signalizačního obvodu jsou mezi tvranzistor a svítivou di-odu vřazeny přepínací kontakty obvodu elektronického přístroje. Zíařízeiíí využívá vratného prürazu traozistolru, což se projeví ve stavu signalizace svítivou diodou. Ta kmitá V případě, že elektronický přístroj je připraven k činnosti, má stálý jas, jestliže elektronický přístroj proveďl úkonu a...

Zařízení pro automatickou ochranu přístrojů, zejména elektrických analyzátorů.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243178

Dátum: 15.07.1987

Autor: Vasilev Ljudmil

MPK: F16T 1/00

Značky: analyzátorů, zejména, přístrojů, automatickou, ochranu, zařízení, elektrických

Text:

...nádržky lg, vložené mezi chladič Q a kondenzační nádobu lg, napojenou na spádové potrubí l. Na nádržce lg, popřípadě na spádovém potrubí l, spojujícím nádržku lg s kondenzační nádo- bou lg, je umístěno čidlo ll, spojené elektrickým vodičem lg se signalizačním zařízením lg provozního stavu, propojeným s ventilovým blokem lg, gg a s elektromagnetickým rozbočovačem g elektrickým vodičem lg přes regulátor gg, popřípadě signaiizačním zařízením lg...

Zařízení ke stabilizaci teploty kovových těles přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250352

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hes Luboš, Bareš Karel

MPK: D06C 7/00

Značky: kovových, zařízení, stabilizaci, teploty, těles, přístrojů

Text:

...systému a vysoká přesnost regulace teploty,způsobené umístěním čidla teploty blíže elektrickému topnému členu, takže lépe reaguje na promenlivou složku tepelného vý 4konlu než na V podstatě stálou složku výkonu odváděného. Výhodou je rovněž jednoduchost, provozní spolehlivost a vyloučení možnosti zničení přístroje při vyloučení chladiče protékaného kapalinou.Příkladné provedení zařízení ke stabilizaci teploty přístr-ojů podle vynálezu je...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kugler Vlastimil, Novák Jiří, Štěpař Vratislav, Havlíček Václav

MPK: G01R 19/25

Značky: obvodů, přístrojů, měření, průběhu, integrálních, řídících, zapojení, periodických, veličin, číslicových, měřicích

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...

Kontejner pro cejchování dozimetrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238721

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šedivý Stanislav, Mleziva Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: přístrojů, kontejner, cejchování, dozimetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je takové konstrukční uspořádání kontejneru, které umožní progresivní cejchování a ověřování dozimetrických přístrojů. Tohoto účelu se dosáhne tím, že do pláště, vyplněného radiačním stíněním, je shora vložen otočný buben s excentricky umístěným kolimátorem, přičemž otočný buben, spočívající na ložisku, je spojen převodem s hnací jednotkou ustavenou na plášti, zatímco zdola je vsazena zátka, ve které je uloženo posuvné táhlo, na...

Zdvihací naviják pro spoušťění měřicích přístrojů na elektrickém kabelu do vyvrtaných děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236784

Dátum: 15.02.1987

Autor: Gradys Slawomir

MPK: B66D 1/60

Značky: měřicích, zdvihací, přístrojů, elektrickém, kabelů, naviják, vyvrtaných, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Výše zmíněný zdvihací naviják má podle vynálezu motor a převodové soukolí umístěny uvnitř dutého hřídele připojeného k upínací desce. Na vývodním hřídeli převodového soukolí je namontována komplexní jednosměrná válečková a třecí spojka sestávající ze zachycovací desky, válečků, ozubeného věnce, třecího kotouče a pojistné matice. Ozubený věnec je v záběru s ozubeným kolem připojeným k boční stěně bubnu. Na posuvovém šroubu navíjecího ústrojí...

Elektromagnetické vibrační zařízení do vibračních přístrojů, určených zejména pro použití ve stomatologických laboratořích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248361

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hradil Jaroslav, Pospíšil Petr

MPK: B06B 1/04, A61C 5/06

Značky: určených, zejména, použití, přístrojů, stomatologických, elektromagnetické, vibrační, zařízení, vibračních, laboratořích

Text:

...Dále jsou výrobní problémy s upevněním pohyhlivého dílu, to je I jadra transfomätoru, který musí být na vibrační desce perfektne zajištěn, protože vlivem vibraoe se může pohyblivý díl I uvolnit a znemožní funkci přístroje.Výše uvedené nedostatky odstraňuje elektromagnetické vibrační zařízení podle vynálezu,kd cívka s eletrotnagnetiokým jádreln je pevnou součástí přístroje. Podstatou elektromagnetického vibračního zařízení je, že jako...