Patenty so značkou «přístrojová»

Prístrojová doska vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287529

Dátum: 13.12.2010

Autor: Charbonnel Daniel

MPK: B60K 37/00

Značky: doska, vozidiel, přístrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Prístrojová doska vozidiel zahŕňa podpernú konštrukciu (12), vybavenú potrubím (16) na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu, prechádzajúcim podstatnou časťou šírky prístrojovej dosky (10) vonkajší kryt (26) na obklopenie podpernej konštrukcie (12), ktorý zahŕňa stenu (28) prepúšťajúcu vzduch na vrchné uzatvorenie potrubia (20) na rozdeľovanie rozptýleného vzduchu, prechádzajúcou podstatnou časťou šírky prístrojovej dosky (10) a konštrukčnú zostavu...

Prístrojová doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11051

Dátum: 06.01.2006

Autor: Eich Rodger

MPK: B60K 37/02

Značky: přístrojová, doska

Text:

...panelu. Svetelný zdroj je upravený na zadnej časti prístrojovej dosky,takže je na prístrojovom paneli okolo prístrojové dosky je viditeľný svetelný prúd, keď svetelnýzdroj emituje svetlo a prístrojová doska je pripojená k prístrojovému panelu.0011 OBR.1 je čelný perspektívny pohľad na prístrojovú dosku pripojenú k prístrojovému panelu podľa príkladného uskutočnenia 0012 OBR.2 A je rozložený čelný perspektívny pohľad na prístrojovú dosku...

Prístrojová doska pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9119

Dátum: 09.12.2004

Autori: Bittner Martin, Jordan Johannes, Schreiner Ralf, Jost Fritz

MPK: B60R 21/16, B60R 21/045, B60R 21/20...

Značky: doska, přístrojová, vozidlo, motorové

Text:

...hodnoty spomalenia sa dosiahnu vtedy, keď má oporná konštrukcia pri normálnom použití kolmo na povrch prístrojovej dosky vzdialenosť 5 mm až 15 mm, najmäUskutočneniu vynálezu neprekáža, ak je medzera medzi opornou konštrukciou a airbagovýmmodulom celkom alebo čiastočne vyplnená defonnovateľným materiálom, najmä plastickoupenou. Na tento účel môžu byť na príslušné oblasti vystreľovacieho kanálu a/alebo airbagového modulu napríklad nalepené...

Prístrojová doska s dolnou časťou pohyblivou v prípade nárazu a zodpovedajúce automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3456

Dátum: 16.11.2004

Autori: Bergerioux Jacques, Ponthieu Didier

MPK: B60R 21/00, B60R 21/04

Značky: časťou, zodpovedajúce, pohyblivou, případě, nárazů, dolnou, automobilové, vozidlo, doska, přístrojová

Text:

...automobilovom vozidle. Pojmy pozdĺžny, bočný, predný, zadný, pravý a ľavý sa vzťahujú na polohu vodiča a na smer jazdy automobilového vozidla.0015 Obrázok 1 znázorňuje prístrojovú dosku 1 automobilového vozidla.0016 Rez z obrázku 1 je uskutočnený v pravej časti prístrojovej dosky 1, ktoráleží proti pravému prednému sedadlu automobilového vozidla.0017 Prístrojová doska 1 obsahuje homú časť 3 a dolnú časť 5.0018 Homá časť 3 je pevná aje...

Prístrojová doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8908

Dátum: 01.12.2003

Autori: Maier Thomas, Thöres Dieter, Braun Marco, Kober Steve, Doll Volker

MPK: B60K 37/00, B29C 70/48, B62D 25/14...

Značky: doska, přístrojová, výroby, spôsob

Text:

...štruktúra nosníka, ktorá existuje iba tam, kde je to zo silových dôvodov skutoč ne nutné. Výhodné pri tom je, že zosilnenia sa potom nachádzajú len tam, kde sú skutočne potrebné, prostredníctvom optimálneho dimenzovania sa usporí na celkovej hmotnosti motorového vozidla, za určitých okolností je možné usporiť dokonca priečny nosník, dajú sa ušetriť náklady a k dispozícii je viac konštrukčného priestoru. Tým sa vytvára viac využiteľného...

Prístrojová doska obshaujúca vrstvu termoplastickej kompozície s elastomérnymi kopolyestermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1312

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lange Ronald Frans Maria, Rutgers Gerhard Johan

MPK: B32B 27/36, B60K 37/00, B29C 41/18...

Značky: doska, kopolyestermi, elastomérnymi, přístrojová, vrstvu, kompozície, termoplastickej, obshaujúca

Text:

...a uvedené polyéterovê mäkké segmenty sú odvodené od poly (propylénoxid)diolu s etylênoxidovými koncovými skupinami.Prístrojová doska obsahujúca vrstvu termoplastickej kompozícies elastomérnymi kopolyestermi podľa tohto vynálezu, ktorou jeprístrojová doska zhotovená zvratným výklopným liatím s polyéterovými mäkkými segmentami odvodenými od poly(propylénoxid)diolu s etylénoxidovýrni koncovými skupinami,vykazuje veľmi dobré úžitkové vlastnosti...

Stavebnicová prístrojová skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 282334

Dátum: 28.11.2001

Autori: Tkáčik Jozef, Smorádek Peter, Mateáš Pavol

MPK: H05K 5/04, H05K 5/00

Značky: stavebnicová, skriňa, přístrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Prístrojová skriňa je rozoberateľnej konštrukcie a pozostáva zo základného rámu a krytu. Základný rám tvorí dno a strop (2) a stĺpiky (6) tvaru U. Stĺpiky (6) sú na svojich oboch koncoch ukončené prelisom (7). Každý stĺpik (6) je na vnútornej strane základne U vybavený prvým svorníkom (5) so závitom. Aj dno a strop (2) sú z vnútornej strany vo svojich rohoch vybavené druhými svorníkmi (10) so závitom. Strop (2), respektíve dno, sú so stĺpikmi...

Stavebnicová prístrojová skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1604

Dátum: 10.09.1997

Autori: Mateáš Pavol, Tkáčik Jozef, Smorádek Peter

MPK: H05K 5/00

Značky: stavebnicová, přístrojová, skriňa

Text:

...druhé svorníky sú opatrené maticami.Riešenie dotvára aj taká podstata skrine, kde dno alebo aj strop majú odnímateľné výstuhy a o stĺpiky sú uchytené perforované priečky.Napokon podstatu riešenia tvorí aj taký technický znakriešenia, kde stavebnicová prístrojová skriňa je opatrenáVýhody stavebnicovej prístrojovej skrine podľa riešenia spočívajú predovšetkým V tom, že pri montáži sa na druhý svorník, ktorým je opatrený stĺpik nasunie držiak...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265941

Dátum: 14.11.1989

Autori: Walsberger Jan, Michálek Jiří

MPK: H05K 5/00

Značky: přístrojová, měniče, statické, skříň, kmitočtu, zejména

Text:

...chladicího vzduchu při provedení nasávacího otvoru g v horní části skříně l může být pole chladičů 5 výkonových polovodičů přehrazeno rozdělovací přepážkou lg, která je kolmo uspořádána na rozdělovací stěně ll a svisle vedená od horní stěny ll skříně l,se kterou je vzduchotěsně spojena až ke spodní úrovni pole chladičů l výkonových polovodičů,pod nímž rovněž pro optimalizaci toku chladicího vzduchulm sběr kondenzátu může být uspořádána...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247217

Dátum: 01.08.1988

Autori: Toman Otakar, Sovadina Josef, Štepita Matej, Bilovský Jan

MPK: H05K 5/00

Značky: přístrojová, kmitočtu, statické, zejména, skříň, měniče

Text:

...v horní části přístrojové skříně 1. Je výhodné opatřit nasávací otvor Q mechanickým filtrom s filtrační rohoží a dále jej opatřit dvířkami li. umožňujícími výměnu a kontrolu mechanického filtru.Je rovněž výhodné umístit v zadní stěně 1 skříňky § chladiče výkonových prvků, uspořádaných ve skříňce §. Tím dochází k jejich intenzívnímu ochlazování vzdušinou, kteróu proudí ve zúženém kanála § vyšší rychlostí než v ostatních částech...

Přístrojová stavebnicová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 242383

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šindeláo Ladislav

MPK: H05K 5/00

Značky: přístrojová, skříň, stavebnicová

Text:

...sestává z kostry, která jet tvořena předním l a zadním g rovným čelem z plechu, která jsou spojene podélnými vyztužnými nosníky 2, které jsou na svých dovnitř přivrácenych častech opatřeny vodítky 1 pro příčné zasunutí desek § s plošnymi spojí, přičemž alespoň některé podélné výz~tužné nosníky 1 jsou ve své části blíže k přednímu čelu l opatřeny otvorem Lg s pružným jazykom 2 pro zasunutí galvanícky vodivych příchytek Šâł umístěných...

Přístrojová tlačítková klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242369

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vašieek Alois, Mostecký Jioí Akademik

MPK: G06C 7/02

Značky: přístrojová, tlačítková, klávesnice

Text:

...z celkového počtu těchto částí podle počtu použitých informačních znaků, jak je uve-V deno na přiloženém vyobrazení, eestává z krycího panelu l, opatřeněho na vnitřní straně montážními trny ll pro nasunutí jednotlivých dílů přístrojové tlačítkové klávesnice a zajištění jejich stabilní polohy tepelným roznýtováním těchto montážních trnů ll pod tlakem,čímž se dosáhne utěsnění celé sestavy. Pod krycím panelem l je umístěna krycí část ga s...

Přístrojová klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251706

Dátum: 16.07.1987

Autor: Novotný Pavel

MPK: G06F 3/02

Značky: přístrojová, klávesnice

Text:

...prvků, to je vnějších a vnitřních lišt pro uchycení mikrospínačů, těsnicí elastické membrány opatřené ovládacími a hmetníkovými výstupky, a stahovecích pásku. Tyto stavebnicové prvky se výhodně získávají v potřebných rozměrech a tvarech oddělením od základních materiálů stejného druhu 0 mnohonásobně větších rozměrech. Dále umožňuje toto řešení poměrně rychlou výměnu jednotlivých mikrospĺnačů při jejich poruše v přístrojové klávesnici bez...

Přístrojová skříňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251404

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kortán Miroslav, Janečková Bianca, Tauer Vladimír

MPK: H05K 5/00

Značky: skříňka, přístrojová

Text:

...část a mezi nimi jsou na bocích výlisků l umístěny vnitřní drážky 1, přičemž jednu boční hranu výlisku ł zakončuje okrajová drážka 2 nebo její část a druhou boční hranu okrajová pero Q nebo jeho část, přičemž na vnějších stěnách jsou boční rybiny 1, X 2 C 251 404vdo kterých zapadají spojovací spony § a u poslední drážky 1jsou větrací otvory 2 . .Přístrojová škříňke je např. využite u měřícího přístroje Galvex. Přední panel je vyroben z...

Přístrojová stavebnicová svorkovnice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234375

Dátum: 15.08.1986

Autor: Suchý Jiří

MPK: H01R 9/24

Značky: svorkovnice, stavebnicová, přístrojová, způsob, její, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístrojové stavebnicové svorkovnice a způsobu její výroby, určené pro použití v regulační a měřicí technice. Podstata spočívá v tom, že základní těleso svorkovnice tvoří spolu s doplňkovými dílci, tj. dělicími přepážkami, spojkou a upevňovacím třmenem soupravu, kde jednotlivé dílce vzájemnou kombinací vytvářejí podle potřeby ucelené funkční celky. Použitím upevňovacího třmenu a tělesa svorkovnice osazeného svorkami přístrojová...

Poddajná přístrojová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217899

Dátum: 15.11.1984

Autor: Zmátlo Jaroslav

Značky: poddajná, spojka, přístrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce poddajné spojky určené k přenášení malých sil, u níž se řeší přenášení pohybu přes unášecí pásek, který vymezuje rozdíl v souososti hřídelů. Poddajná přístrojová spojka na principu unášecí spojky s kompenzací vůle, kde hnací hřídel je spojen se součástí spojky, na přední straně opatřené plochým pružným páskem ohnutým do pravého úhlu se zvoleným rádiusem, kde pásek volně uložený v kónickém výřezu vytvořeném na čelní straně součásti...