Patenty so značkou «prístrojov»

Elektromechanický pohon spínacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7204

Dátum: 04.08.2015

Autor: Čupka Dušan

MPK: H02B 7/00, H01H 31/00

Značky: spínacích, prístrojov, pohon, elektromechanický

Text:

...2. Toto uloženie je najvýhodnejšie z hľadiska zachovania čo najmenších rozmerov pri vysokej pevnosti a tuhosti. Uloženie hriadeľa V iných príkladných Vyhotoveniach môže byť realizované sústavou radiálnych a axiálnych ložísk valivých alebo klzných, rôzne od seba Vzdialených. Hriadeľ 2 je jedným smerom od uloženia V ložiskách § vybavený pohybovou skrutkou Q po ktorej sa pohybuje matica Q zaskrutkovaná svojím vonkajším závitom do posúvača...

Spôsob a zariadenie na čistenie lekárskych prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16019

Dátum: 11.02.2011

Autor: Ionidis Georgios

MPK: A61L 2/18, A61B 19/00, A61C 19/00...

Značky: spôsob, čistenie, prístrojov, lékařských, zariadenie

Text:

...Spravidla má dutina prístroja presne dva otvory. Pri čistiacom procese sa cez jeden otvor vyplavuje do dutiny prístroja čistiaca kvapalina, a čistiaca kvapalina vystupuje z druhéhootvoru z dutiny prístroj a. Týmto spôsobom sa dutina prístroja preplachuje čistiacou kvapalinou.0009 Väčšinou má lekársky prístroj presne jednu dutinu prístroja, ktorá musí byť vyčistená. Mnohé prístroje však majú viac než jednu dutinu prístroja....

Bezpečnostná plomba, najmä na plombovanie prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5546

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hajdu Dušan, Hamrák Stanislav

MPK: B65D 55/02, G09F 3/03

Značky: plombovanie, plomba, bezpečnostná, prístrojov, najmä

Text:

...obr. l a obr. 2 pozostáva z tela 2 a plombovacieho drôtu 4, pričom telo 2 je vyhotovené z tvárneho plastu a je V ňom vytvorený otvor 3 na vedenie plombovacieho drôtu 4, pevne zaisteného V plastovom tele 2 prostredníctvom plombovacích kliešti. Telo 2 je valcoviteho tvaru a jeho homá vonkajšia plocha 21 je vyhladená na umiestnenie identiñkačnej značky. Otvor 3 prechádza naprieč telom 2 súoso S pozdlžnou osou 31, kolmo voči priečnej osi 32 a...

Zariadenie a spôsob rádiového programovania bezdrôtových koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11604

Dátum: 26.04.2010

Autori: Povolny Robert, Tijink Jasja

MPK: G08C 23/00, G08C 17/00, H04L 12/24...

Značky: programovania, zariadenie, spôsob, prístrojov, koncových, bezdrôtových, radiového

Text:

...medzi programovacou stanicou a koncovým prístrojom,ktorý má byť naprogramovaný. Takto sa dá bezpečne zabrániť rušeniu od iných koncových prístrojov, ktoré sa nachádzajú v dosahu svetla alebo zvuku.0009 Uvedeným záznamovým zariadením je výhodne vnútorný priestor zariadenia, na ktorý je nasmerovaný nielen vysielač/prijímač, ale aj detektor signálov. Na základe tohto sa môže spoločne využívať spomenutý vnútorný priestor zariadenia, ktorý...

Zariadenie na personalizáciu a registráciu palubných automobilových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10877

Dátum: 15.10.2009

Autori: Tijink Jasja, Nagy Olivér, Hafenscher Albert

MPK: G07B 15/00, G07F 7/10

Značky: zariadenie, automobilových, prístrojov, registráciu, palubných, personalizáciu

Text:

...načíta apri uvedenom preskúšaní ju porovná s hodnotu transformácie registračných dát, prijatých od personalizačného modulu. Tým sa vytvorí prídavné kritérium pre overenie(validáciu), ktoré dovoľuje navzájom skontrolovať nielen iba personalizačné dáta, ale aj celkové registračné dáta na trase OBU a testovacie zariadenie.0007 Výhodne sú v praktickej forme uskutočnenia zariadenie Pos-terminál(Point-of-Sale-terminál) a personalizačné moduly...

Spôsob inicializácie prístrojov vozidla, špecifickej pre príslušný spôsob používania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11159

Dátum: 05.05.2009

Autor: Nagy Olivér

MPK: G07B 15/00, B60R 25/00

Značky: príslušný, vozidla, prístrojov, spôsob, používania, špecifickej, inicializácie

Text:

...používa, údaje ozúčtovacom konte, ak ide napr. opalubnú jednotku typu platba podľa najazdenej vzdialenosti (post-pay), údaje o prevádzkovateľovi systému výberu mýta príslušného k danej palubnej jednotke atď. Tento vynález sa zakladá predovšetkým na využívaní identiñkačných kódov špecifických pre príslušný spôsob použitia, ktoré v sebe kombinujú identiñkačný kód užívateľa,prípadne vodiča, s identitikačným kódom predmetu použitia, pripadne...

Spôsob prispôsobenia načúvacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6529

Dátum: 20.11.2007

Autori: Schmalfuss Georg, Haubold Jörg

MPK: H04R 25/00

Značky: prístrojov, spôsob, načúvacích, prispôsobenia

Text:

...zvukovým signálom vychádzajúcim zrôznych horizontálnych nastavených smerov. Tieto v horizontálnej rovine priestorové zvukové obrazy sú predkladané testovanejosobe, teda najmä užívateľovi načúvacích prístrojov napríklad vtedy, keď jevybavený naćúvacími prístrojmi, za tým účelom, aby označil subjektívne pocitbvaný horizontálny smer, z ktorého sa mu zdá, že zvuk vychádza. Tento uživatel načúvacích prístrojov teda označí taký...

Zariadenie na časové pripojenie USB prístrojov k počítaču spúšťané mincou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4778

Dátum: 06.07.2007

Autor: Balát Roman

MPK: G07F 5/00

Značky: počítačů, časově, zariadenie, mincou, prístrojov, pripojenie, spúšťané

Text:

...vhodenia ďalšej mince. Údaje na počítači sa nestratia, tento len nereaguje na povely klávesnice a myši. Zariadenie je doplnené o vypínač napájacieho napätia pre prípad manuálneho prerušenia počítania času. Zariadenie je možné používat len na jeden typ mince, pričom vstupný otvor obmedzuje možnost vložit väčšiu mincu a mikrospínač umiestnený na dráhe pre mincu od vrchu obmedzuje použiť menšiu mincu, (nedočiahne na mikrospínač zatlačiť)....

Určovanie optimálneho umiestňovania očných prístrojov použitím spracovania obrazu a autofokusačných techník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7249

Dátum: 21.12.2006

Autori: Bowes John, Campin John

MPK: A61F 9/007, A61B 3/10

Značky: optimálneho, určovanie, prístrojov, spracovania, autofokusačných, techník, použitím, umiestňovania, očných, obrazů

Text:

...US 2005/105044 popisuje systémy na meranie čela vlny,ktoré sa môžu uplatňovať napríklad na detekciu fázových odchýlok v okuliarovej šošovke a v oku. Rôzne vyhotovenia obsahujú upravenia modulačného vzoru v dráhe vratného lúča2 okuliarovej šošovky alebo oka a zobrazovanie difrakčnéhovzoru v rovine samo zobrazenia vo vzťahu na modulačný vzor0009 US 6 532 298 popisuje kompaktný, rucne ovládaný,zobrazovací prístroj, ktorý sa môže používať...

Zariadenie na fixáciu a polohovanie prístrojov, obrobkov a náradí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5704

Dátum: 16.12.2006

Autor: Drees Jürgen

MPK: F16C 11/04

Značky: zariadenie, obrobkov, prístrojov, nářadí, fixáciu, polohovanie

Text:

...zveráky, magnetické upínače, upínacie lišty, upínacie podložky, klanice atď.Nevýhodou týchto upínacich zariadení je ich obmedzený smer pôsobenia, obrobok alebo náradie možno totiž upnúť len v jednej rovine alebo osi. Komplexnejšie upínacie zariadeniaumožňujú upnutie obrobku alebo náradia aj V dvoch rovinách, totiž v smere X a Y, niekedy aj priestorovo V smere V smere X, Y, a Z. Takéto komplexné upínacie výtvory nie sú nič iné ako zariadenia...

Jednotka diaľkového prístupu a spôsob ovládania zváracích prístrojov, spojených so sieťou prostredníctvom rozhrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9222

Dátum: 07.09.2006

Autori: Stöger Markus, Leko Tomas, Rumpl Manuel, Schick Roland, Pernegger Markus, Wittmann Manfred

MPK: B23K 9/10, B23K 9/095, G06F 9/44...

Značky: ovládania, prístrojov, sieťou, jednotka, spojených, zváracích, spôsob, rozhrania, diaľkového, přístupu, prostredníctvom

Text:

...zrejmé na prvý pohľad. Výhodou je, že sa diagnostíkuje ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom môže byt siet rozšírená o ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom nie je nutné z hľadiska riadenia postupu uskutočniť zmenu.0018 Pomocou opatrenia Limožňuje, že zabezpečenia konfigurácii zváracích prístrojov pľeblćłhłljú priebežne a tiež sú opat nahrávané do zodpovedajúcich zváracích prístrojov, sa výhodným spôsobom dosahuje,...

Spôsob a zariadenie na manipuláciu so súbormi dát prostredníctvom mobilných koncových prístrojov, ako aj zodpovedajúci počítačový program a zodpovedajúce počítačom snímateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12660

Dátum: 30.08.2006

Autor: Mickeleit Carsten

MPK: G06Q 10/00

Značky: pamäťové, prístrojov, zodpovedajúci, zariadenie, zodpovedajúce, počítačom, koncových, program, spôsob, počítačový, súbormi, manipuláciu, prostredníctvom, mobilných, snímatelné, médium

Text:

...na prvom zariadení na spracovanie dát, odlišného od mobilného prvého koncového prístroja, je vytvorený súbor, zodpovedajúci pôvodnému súboru, pričom zodpovedajúci súbor zahŕňa aspoň údaje o mieste uloženia pôvodného súboru, pôvodný súbor je nahradený zodpovedajúcim súborom a zodpovedajúci súbor je namiesto pôvodného súboru prenášaný ako príloha e-mailu alebo ako príloha správy k mobilnému koncovému prístroju, pričom ďalej je na mobilnom...

Optimalizácia doby prevádzkovej pohotovosti a efektivity zmeny bunky mobilných koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8487

Dátum: 12.07.2006

Autor: Klatt Axel

MPK: H04W 36/36

Značky: optimalizácia, prístrojov, změny, buňky, pohotovosti, efektivity, koncových, mobilných, prevádzkovej

Text:

...postup volania (paging) v celej Location Area, na ktorú má volanýmobilný rádiový koncový pristroj reagovat definovanými postupmi, viď. 3 GPPTS 24.008. Pre paketovo orientované (PS) dátové spojenia sa použije koncepcia Routing Areas (RA). Tento princip managementu mobility je porovnatelný s princípom Location Area, dohliada na neho však prvok jadrovej siete pre paketovo orientovanú dátovú prevádzku - tzv. serving Gateway Serving Node - SGSN -...

Inštalačný prístroj pre kanály na zabudovanie prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2913

Dátum: 30.03.2006

Autor: Speiser Matthias

MPK: H01R 25/00, H02G 3/12

Značky: inštalačný, kanály, prístroj, zabudovanie, prístrojov

Text:

...nasadená so zapadnutím prezaistenie voči strate. To uľahčuje ďalšiu výrobu a montáž.0010 Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je spodná časť skrine spojená vzájomným zachytením západkovým spojom (zaskočením) z vrchnejčasti. Toto tiež urýchľuje a zjednodušuje výrobu.0011 V zásade môže byt zaklapovací kryt uzavretý pomocou západkového spoja. Vyššia bezpečnost a predovšetkým vyššia pevnosť prostriedkov pre odľahčovanie od ťahu je...

Postup a zariadenie pre používateľsky špecifickú inicializáciu identifikačných prístrojov v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10820

Dátum: 21.09.2005

Autor: Eberstaller Bernd

MPK: G06F 1/00, G07F 7/10

Značky: špecifickú, inicializáciu, postup, identifikačných, prístrojov, používateľsky, zariadenie, teréne

Text:

...algoritmu. Verejná a privátna časť identifikácie zariadenia sa predvyexpedovaním oznámia centrálnemu zariadeniu.EP 1 810112 3339011 0010 Vďalšom stvárnení vynálezu je navrhnuté, že zbezpečnostných dôvodov pri generovaní inicializačného PIN resp. deinicializačného PIN sa použije kódovací postup a videntitikačnom zariadení sa adekvátne odkóduje inicializačný PIN resp. deinicializačný PIN.0011 Inicializačný PIN alebo deinicializačný PIN sa môže...

Elektromechanický pohon spínacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4149

Dátum: 02.06.2005

Autor: Čupka Dušan

MPK: H01H 31/00, H02B 7/00

Značky: pohon, spínacích, elektromechanický, prístrojov

Text:

...1 obsahuje nosnú konštrukciu 1 tvorenú čelnou doskou la ku ktorej je zvarovým spojom pripevnená Základová doska lb. Nosná konštrukcia 1 je ďalej vystužená Výstuhami lc. Spojenie čelnej dosky la a základovej dosky 1 h je možné vyhotoviť akýmkoľvek iný druhom pevného spoja,alebo je možné vzájomné usporiadanie čehiej dosky la a základovej dosky 1 h dosiahnuť ohýbaním jedného dielu materiálu. Rovnako výstuhy 1 c je možné k nosnej konštrukcii 1...

Spôsob určenia polohy prístrojov systému na hlásenie nebezpečenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2440

Dátum: 07.02.2005

Autor: Kaestli Urs

MPK: G08B 26/00, G08B 25/01

Značky: systému, spôsob, polohy, hlásenie, prístrojov, určenia, nebezpečenstva

Text:

...forma uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je vyznačená tým, že najprv sa vypne izolátor prístroja usporiadaného čo najviac v strede ohlasovacieho vedenia a následne sa podľa dosiahnuteľnosti tohto novo použitého prístroja zo zvoleného konca ohlasovacieho vedenia určí, či tento leží vo vetve pred alebo za prístrojom s vypnutýmDruhá výhodná forma uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je vyznačená tým, že následne sa práve vypnutý izolátor...

Spôsob na meranie času prevádzky elektrických prístrojov, na spracovanie nameraných údajov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284300

Dátum: 06.12.2004

Autor: Nagypál Herman

MPK: G07C 3/04, G04F 10/00

Značky: meranie, elektrických, údajov, spracovanie, vykonávanie, spôsobu, spôsob, zariadenie, času, prístrojov, nameraných, tohto, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie, ktoré sú predmetom ochrany, predstavujú funkčné riešenie a konštrukčné doplnenie menších elektrických zariadení, ako sú napríklad rôzne prístroje a náradia, napríklad vŕtačky, vŕtacie kladivá, ručné brúsky ap., taktiež spotrebičov, ako sú elektrické mixéry, odšťavovače, roboty, vysávače atď., a zaradenie týchto zariadení do systému umožňujúceho zaznamenávanie údajov o čase prevádzky elektrických zariadení, prípadne ich...

Spôsob riadenia viacprístrojovej konfigurácie koncových telekomunikačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11135

Dátum: 08.10.2004

Autori: Spörl Michael, Dennert Thomas, Quast Joachim, Wegmann Georg, Vöhringer Gerrit

MPK: H04W 8/18

Značky: telekomunikačných, prístrojov, koncových, konfigurácie, riadenia, viacprístrojovej, spôsob

Text:

...podobný ako v dokumente EP 0 740 482 A 1,avšak s tým rozdielom, že tu sa toto rozdeľovanie volaní medzi pripojené koncové prístroje vykonáva sieťovým prvkom komunikačnej siete.0008 Úlohou predkladaného vynálezu je navrhnúť spôsob, ktorý umožňuje riadenie koncových prístrojov vo viacprlstrojovej konfigurácii, ktorá šetrí sieťové zdroje.0009 Táto úloha je riešená spôsobom, ktorý má znaky patentového nároku 1.0010 Optimalizované využitie...

Elektrorozvodná skriňa, najmä na umiestnenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3776

Dátum: 06.04.2004

Autori: Spál Marián, Ondrejovič Jaromír

MPK: H02B 1/26, H02B 1/01

Značky: umiestnenie, elektrorozvodná, rozvodov, skriňa, najmä, prístrojov, elektrických, zariadení

Text:

...záhybom 61. (znázornené na obr.2) Pokračovaním záhybov najednotlivých dieloch 11, 12, 13 sú lišty 62 s otvormi 621 alebo dverový falc 63. (znázornená na obr. 4)Vrchná zostava je zložená z jedného predného vrchného dielu 21, jedného zadného vrchného dielu 22 a dvoch bočných vrchných dielov 23. Každý z týchto dielov je vyrobený z oceľového plechu ako profilový útvar so základným profilom 6, zakončeným záhybom 6. Pokračovaním záhybov 61 na...

Čistiaci roztok a spôsob čistenia pre rozvody laku a/alebo prístrojov na nanášanie lakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8587

Dátum: 17.03.2004

Autori: Senner Marcus, Rüsse Steffen

MPK: C11D 1/72, C11D 1/44, C09D 9/04...

Značky: čistenia, spôsob, rozvody, roztok, lakov, čistiaci, prístrojov, nanášanie

Text:

...lakov na báze vody v rozsahu pH podľa vynálezu sa zamedzi kombináciou-3 tenzidov podľa vynálezu. Tenzid uvedený pod b) vykazuje veľmi dobré vlastnosti dispergovania Iakov a pri uvedených hodnotách pH zamedzuje koagulovaniu. Tenzid uvedený pod c) má predovšetkým za úlohu migrovat pod odlúčené zvyšky lakov alebo ich zmáčať a tým uvoľniť od podkladu. Tenzidy tejto skupiny sú často zle rozpustné vo vode. Tenzidy skupiny b) vykazujú...

Zariadenie na pripojenie elektrických inštalačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283455

Dátum: 03.07.2003

Autori: Heusing Reinhard, Schlegel Torsten

MPK: H02B 1/052, H02B 1/20

Značky: zariadenie, elektrických, inštalačných, pripojenie, prístrojov

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení sa na nosnú koľajničku (1.1) rozvádzača (1) prúdového okruhu dajú mechanicky v určitom poradí zaklapnúť viaceré inštalačné prístroje (2). Tieto inštalačné prístroje (2) vykazujú popri bežných skrutkových prípojných svorkách (2.3, 2.4) navyše vnútri podstavca (2.1) ich krytu usporiadanú, so vstupnou svorkou (2.3) vodivo spojenú zásuvnú prípojku (2.5). Tým možno elektrické pripojenie inštalačných prístrojov (2) voliteľne uskutočniť...

Kanál na osadzovanie elektrických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 493

Dátum: 13.03.2003

Autori: Schneckmann Horst, Schmitt Erwin, Kauf Peter

MPK: H02G 3/12, H02G 3/04

Značky: prístrojov, elektrických, osadzovanie, kanál

Text:

...káble.(0007) Táto úloha je vyriešená kanálom na obsadzovanie prístrojov so znakmi nároku 1.(0008) Predložený vynález používa elektroinštalačné prístroje, ktoré majútienené puzdro, a spája tienené puzdro s vedením a/alebo prípojmi na vyrovnávanie potenciálov, prítomných vkanále. Tým je zaistené, že elektrický potenciál inštalačného prístroja akanála je totožný, takže je zaručená vplnom rozsahuelektrická bezpečnosť. Tienenie kábla na...

Spôsob zjednotenia užívateľskej obsluhy mobilných telefónnych koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6002

Dátum: 05.11.2002

Autor: Holtstiege Ulrich

MPK: H04M 1/72

Značky: prístrojov, mobilných, telefónnych, koncových, spôsob, užívateľskej, zjednotenia, obsluhy

Text:

...či je iná telefónna prípojka voľná, obsadená, odpojená, atď. Menu účastníkovi ponúka možnosti volby, ktoré sú závislé od príslušného stavu, týkajúce sa toho, ako má byt svolaním naložené. Namiesto neúspešného volania sa volajúciúčastník môže už vopred rozhodnúť, čo by rád vykonal. Tento účastník si môže zvoliť, či má byt jeho stav oznamovaný iným účastníkom. Pri tom sa tento účastník môže tiež rozhodnúť, či jeho stav môžu vidiet všetci iní...

Tienidlo patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282602

Dátum: 20.09.2002

Autori: Sándor Andrej, Vaškovič Ján

MPK: H04M 1/00, G12B 17/02

Značky: mobilných, telekomunikačných, prístrojov, účinkov, patogénnych, tienidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Tienidlo patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov pozostáva z priestorového širokopásmového rezonátora vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je najmenej jedna vodivá cievka z kovu a/alebo zliatin kovov, pričom cievka má 2 až 8 rovnomerne vinutých závitov, je umiestnená v obale tvaru priestorového geometrického útvaru s najmenej jedným výbežkom a/alebo priehlbinou, a/alebo príchytkou na umiestnenie a/alebo prichytenie. Puzdro...

Elektrovodivá dráha tepelných spúšťačov elektrických prístrojov, najmä ističov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282365

Dátum: 03.12.2001

Autor: Hrůza Radek

MPK: H01H 71/16

Značky: ističov, prístrojov, spúšťačov, elektrovodivá, tepelných, elektrických, najmä, dráha

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrovodivá dráha pozostáva z pripojovacej svorky (1) elektrického prístroja usporiadanej do série a pripojenej k dvojkovu (3) cez držiak (2) dvojkovu. K ovládaciemu voľnému koncu dvojkovu (3) v oblasti miesta (4) jeho pôsobenia ako tepelnej spúšte pohyblivého kontaktu (5) je pripojený eletrovodivý prvok (6) s nižšou tepelnou vodivosťou, ako k nemu zvonku sériovo pripojené ostatné prvky elektrovodivej dráhy.

Prúdovodná dráha elektrických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2044

Dátum: 02.12.1998

Autor: Brabec František

MPK: H01H 31/30, H02B 11/04

Značky: elektrických, prístrojov, prúdovodná, dráha

Text:

...1, ku ktorým sú priradené pohyblivé podporné izolátory Q.Prúdovodná dráha je tvorená dvomi časťami, kde jedna časť je usporiadaná na pevnom podpornom izolátore 1 elektrického prístroja a druhá je usporiadaná na pohyblivom podpornom izolátore g elektrického prístroja.Pevný podporný izolátor Q aj pohyblivý podporný izolátor Q sú známym spôsobom opatrené hlavovou armatúrou Q obsahujúcou prírubu, ktorá je opatrená dvojicou otvorov so závitom.Na...

Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1770

Dátum: 04.03.1998

Autori: Sándor Andrej, Vaškovič Ján

MPK: H04M 1/00

Značky: tienič, mobilných, účinkov, patogénnych, telekomunikačných, prístrojov

Text:

...umiestnenieTienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov, zlepšuje mikroklímu V ich okolí, čím sa zlepšujekvalita životného a pracovného prostredia ich používateľov.Tienič patogénnych účinkov mobilných telekomunikačných prístrojov pozostáva z priestorového širokopásmového rezonáto~ ra vytvoreného rezonančným obvodom, ktorým je jedna medená cievka so štyrmi rovnomerne vinutými závitmi. Je umiestnená V nerozoberateľnom obale...

Kľbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245338

Dátum: 15.12.1988

Autor: Gyurján Vladimir

MPK: F16D 13/52

Značky: nastavovanie, kĺbová, lamelová, prístrojov, polohy, spojka

Text:

...trecej spojky aj tým, že všetky trecie lamely sú rovnaké, iba sa v spojke radia striedavo za sebou s unášacim otvorom hore a s unášacim otvorom dole. Vystriedanie trecich lamiel sa dosiahne ich pootočenim o 180 °. Výhodou kIbovej lamelovej spojky. pre nastavovanie polohy prístrojov je aj tá vlastnosť, že jej trecl účinok sa dá meniť počtom trecich lamiel.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia kĺbovej lamelovej...

Zásuvka bipolárnej elektródy, najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256562

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pilát Josef

MPK: A61B 17/36

Značky: prístrojov, vysokofrekvenčných, elektrody, bipolárnej, chirurgických, zásuvka, najmä

Text:

...se zužitkuje způsobem, který je hospodárnější a méně náročnýnež způsob využití v choulostivém parogenerátoru. Vysokého obsahu tepla ve spalinách je možno využít jak v konvekci, tak ik výrobě technologické páry, zatímco vysokotlaká pára, potřebné pro pohon kompresorů v úseku nízkoteplotního dělení plynů a ke krytí spotřeby páry při epouštění, zastavování či odkoksování zařízení, se pro celou výrobní jednotku vyrábí ve standartním kotli...

Zástrčka držiaka elektród najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254015

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: prístrojov, vysokofrekvenčných, elektrod, zástrčka, držiaka, najmä, chirurgických

Text:

...držiaka elektrôd podľa vynálezu, ktorého podstata je to, že v tele zástrčky je pevne uchytená izolačná vložka opatrená z jedného konca vnútorným osadenim a z druhého konca vnútorným vybraním. Do závitu izolačnej vložky je zaskrutkovaný banánik.Ďalej je podstatou vynálezu i to, že na telo zástrčky cez kruhový výstupok je pevne prichytená rozlemovaním odľahčovacia spona.Zástrčka držiaka elektrôd podľa vynálezu svojim konštrukčným...

Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254014

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: zástrčka, prístrojov, vysokofrekvenčných, chirurgických, elektrody, najmä, držiaka, bipolárnej

Text:

...tela zástrčky.Ďalej je podstata i v tom, že izolačná objímka je opatrená z jednej strany pozdĺžnou drážkou, do ktorej je zapadnutý nos odlahčovacej spony pevne uchytenej na tele zástrčky.Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy po» dla vynálezu svojim konštrukčným usporiadaním vylučuje možnost zmätkovania podstatnej časti zásuvky pri oprave. Telo zástrčky zasunuté do izolačnej objímky so zalemovanou izolačnou vložkou pre zaskrutkovanie banánika...

Uchytenie zásuvných vymenitelných jednotiek najmä u elektrických prístrojov zdravotníckych

Načítavanie...

Číslo patentu: 252954

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hudeček Juraj

MPK: H05K 7/14

Značky: najmä, zásuvných, zdravotnických, prístrojov, vymenitelných, uchytenie, jednotiek, elektrických

Text:

...do ľavej a pravej vodlacej lišty 5 a 6, ktoré patria základni 7. Do polkruhového vybrania 8 ľavej bočnice 1 a pravej bočnice 2 zapadá segment 9 polkruhového prierezu, odpružený plochoupružinou 10, ktorá je zo strany dotyku zo segmentom 9 ukončená nosom 19 pružiny. segment 9 je opatrený palcom 11, ktorý vystupuje z druhej strany základne 7 cez otvor 12 základne do pozdĺžnej drážky 13 tiahla. Na tiahlo 14 je pripevnená jedným koncom pružina...

Skriňa pre premietanie a pracovné uloženie projekčných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239814

Dátum: 15.06.1987

Autor: Handlío Karel

MPK: G03B 21/54

Značky: premietanie, projekčných, prístrojov, skriňa, pracovné, uloženie

Text:

...jedného projektora, vymedzoveča polohy 7 pre vymedzenie vykvllopenej polohy siklopinej plochy 4, z dvierok 15 pre vytvorenie prístupu k manijpulaučným prvkom aspoň jedného projektom umiestneného vnútri tela skrine 1, z otočného Lrsporiadiania dna 2 tela skrine 1 vytvoreného napríklad ložiska-m s prírubou. a jnohyblivého spevň-ovacieho uspvoriaidania 3 tela skrine 1, vytvoreného napríklad dvoma pármi koliesok, z otočného usporiadania .vrchnej...

Zapojenie prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla vykurovacích plynov na hlbinných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 232038

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bodík Rudolf, Šponták Karol

MPK: F27D 19/00, C21B 5/06

Značky: peciach, vykurovacích, korekciu, hodnoty, prístrojov, poměru, plynov, wobbeovho, čísla, hlbinných, zapojenie, spaľovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrického zapojenia prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla na hlbinných peciach. Rieši korekciu spaľovacieho pomeru podľa Wobbeovho čísla, ktorou sa dosiahne spaľovanie s optimálnym množstvom vzduchu aj pri kolísaní výhrevnosti a mernej hustoty vysokopecného a najmä koksárenského plynu. Pomocou meračov Wobbeovho čísla sumačných a zosilňovacích obvodov sa dosiahne výsledného korekčného signálu,...

Zapojenie na prepínanie citlivosti meracích prístrojov s uzavretou spätnoväzebnou slučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233254

Dátum: 01.04.1987

Autori: Podolan Ľubomír, Zrubec Vladimír

MPK: G01R 3/00

Značky: citlivosti, prístrojov, spätnoväzebnou, meracích, slučkou, zapojenie, prepínanie, uzavretou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je určené na prepínanie citlivostí meracích prístrojov s uzavretou spätnoväzobnou slučkou. Jeho účelom je umožniť prepínanie citlivosti meracieho prístroja bez nežiadúceho vplyvu na zosilnenie elektrického reťazca, do ktorého je zapojený. Uvedeného účinku sa dosahuje využitím zákonitostí negatívnej spätnej väzby s použitím jediného invertujúceho zosilňovača a pasívnych odporových prvkov. Je obzvlášť výhodný pre meracie prístroje...

Zariadenie na otryskávanie valcovitých telies, hlavne hasiacich prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235396

Dátum: 15.02.1987

Autori: Miko Michal, Marianek Vojtech

MPK: B24C 3/20

Značky: hasiacich, telies, prístrojov, válcovitých, hlavne, otryskávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otryskávanie valcovitých súčiastok, najmä telies hasiacich prístrojov, pri ich čistení otryskávacím zariadením, kde súčiastky sú umiestnené na troch rotačných kotúčoch, rozmiestnených do trojuholníka, a zhora zaistené prítlačným zariadením.

Kombinovaný rozvádzač pre ovládanie nástroja najmä u dentálnych prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248108

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ďuriš Dušan

MPK: A61C 1/08

Značky: nástroja, prístrojov, najmä, rozvádzač, dentálnych, kombinovaný, ovládanie

Text:

...väčšieho počtu rozvâdzačov do riadiacich blokov sa odstránia zložité prepojovacie cesty vytvorené spleťou trúbiek pre vody, vzduchu va. pod. k jednotlivým dentálnym nástrojom. odstránia sa tiež netesnosti v jednotlivých spojoch, konštrukčne zložité spinacie prvky s vysokou hmotnosťou, zjednoduší sa údržba .a najmä servis.Pripojené výkresy znázorñujú v- obr. 1 kombinovaný rozvá-dzač ,pre ovládanie jedného média nástroja,- obr. 3...

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 230285

Dátum: 15.10.1986

Autori: Sláma Ivan, Rumánek Gustáv

MPK: A62B 7/00

Značky: priečne, ventiláciu, umelú, pľúc, uložený, prístrojov, injektor

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc vytvorený z telesa injektora, trysky a poistného ventilu, vyznačený tým, že teleso injektora (1) s tryskou (2) je na vstupe (11) opatrené nástavcom (7), filtrom (8) a prevlečnou maticou (6) a na výstupe (12) poistným ventilom (5), pričom nástavec (7) a poistný ventil (5) spájajú panel (4) s plášťom (3) skrine.