Patenty so značkou «prísada»

Prísada na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288302

Dátum: 28.07.2015

Autori: Daučík Pavol, Jakubík Tibor, Hájeková Elena, Hadvinová Marcela, Bučinský Lukáš

MPK: C07C 201/02, C10L 1/10, C07C 203/04...

Značky: prísada, použitie, biodieselových, zvýšenie, dieselových, cetánového, čísla, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na zvýšenie cetánového čísla dieselových alebo biodieselových palív je tvorená najmenej jednou zlúčeninou vybranou zo skupiny zlúčenín obsahujúcej izoméry dialkylester-mononitrátu glycerolu a izoméry monoalkylester-dinitrátu glycerolu majúce 1 až 20, resp. 2 až 20 uhlíkov v alkylovej skupine esteru. Prísada sa pridáva v koncentrácii najviac 5000 mg/kg celkovej zmesi paliva priamo alebo rozpustená v alkylesteroch mastných kyselín.

Prísada na výrobu papiera a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287916

Dátum: 27.02.2012

Autori: Niinivaara Veikko, Luukkonen Kari, Vihervaara Tapio

MPK: D21H 17/29, D21H 21/14

Značky: papiera, prísada, výrobu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná prísada na výrobu papiera na zníženie jeho prášenia. Prísada je na báze škrobu, ktorého molekulová hmotnosť bola znížená, a ktorý bol kationizovaný kvartérnou zlúčeninou dusíka na hladinu náboja 0,36 až 1,46 mEkv/g. Prísada sa pridáva do vláknitej buničiny pri výrobe papiera ešte pred vytvorením siete.

Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu a spôsob legovania železného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287843

Dátum: 02.12.2011

Autori: Fahey Jerome, Bieniosek Thomas

MPK: C21C 1/00

Značky: legovania, železného, roztaveného, prísada, materiálů, vháňanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na vháňanie do roztaveného železného materiálu cez vháňaciu trubicu, ktorej koniec je aspoň čiastočne ponorený pod hladinu roztaveného železného materiálu, pozostáva zo zmesi kovových častíc s vysokou teplotou topenia, z ktorých každá má bod topenia vyšší ako 1 204 °C (2 200 °F) a obsahuje aspoň dva kovy, a častíc obsahujúcich horčík. Častice s vysokou teplotou topenia obsahujú aspoň dva kovy, vybrané zo skupiny obsahujúcej berýlium,...

Prísada obsahujúca koks a titán a jej použitie na opravu obloženia metalurgických nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17070

Dátum: 22.07.2011

Autori: Fünders Dieter, Amirzadeh-asl Djamschid

MPK: C21B 7/06, F27D 1/16, C21B 5/00...

Značky: opravu, obloženia, titan, obsahujúca, prísada, metalurgických, použitie, nádrží

Text:

...obsahujúce koks a zlúčenínami obsahujúcimi titán podľa tohto vynálezu.0013 Spoužitím spôsobu podľa tohto vynálezu je teda možné zvýšiť významne množstvo vysoko žiaruvzdorných titánových zlúčenín vytváraných za jednotku času a súčasne zlepšiť metalurgické použitie titánových zlúčenín pridávaných do systému.0014 Tento vynález sa teda tiež týka prísady materiálu obsahujúceho koks alebo zmesi rôznych iných materiálov obsahujúcich koks a...

Vysokoaktívna beta-nukleačná prísada do polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18322

Dátum: 14.03.2011

Autori: Busch Detlef, Schmitz Bertram, Klein Dominic

MPK: B01D 67/00, B01D 69/02, B01D 71/26...

Značky: prísada, beta-nukleačná, polypropylénu, vysokoaktívna

Text:

...zverejňujú spôsob výroby polypropylénu so zvýšeným podielom B-propylénu. Avšak nepodávajú žiadne bližšie údaje o výrobe a vlastnostiach nukleačných činidiel,najmä nepodávajú žiadne údaje o eventuálnom použití0007 Úloha predloženého vynálezu spočívala V poskytnutí spôsobu výroby B-kryštalického polypropylénu a vhodného B~nukleačného činidla s vysokou B-aktivitou. Prostredníctvom tohto spôsobu sa má umožniť reprodukovateľné a spoľahlivé...

Spôsob prípravy nutričnej prísady, nutričná prísada a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287380

Dátum: 19.07.2010

Autori: Vuorenmaa Juhani, Rautonen Nina

MPK: A23K 1/00, A23L 1/09

Značky: přísady, nutričná, spôsob, použitie, prísada, přípravy, nutričnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby nutričnej prísady na použitie pri prevencii črevných ochorení, pri ktorom sa pivovarské kvasnice sfiltrujú a ďalej sa upravujú hydrolyticky, takže sa bunková štruktúra rozštiepi a účinná koncentrácia oligosacharidov a/alebo polysacharidov, betaglukánu a/alebo proteínov sa zvýši, ďalej je opísaná nutričná prísada vyrobená úpravou sfiltrovaných pivovarských kvasníc hydrolýzou tak, že sa štiepi bunková štruktúra, ako aj...

Prísada na spevnenie prírodných pôd a minerálnych stavebných materiálov a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15032

Dátum: 13.07.2009

Autor: Phadnis Sanjay

MPK: C04B 28/02, C04B 24/26, C04B 24/12...

Značky: minerálnych, spôsob, materiálov, výroby, stavebných, prírodných, prísada, spevnenie

Text:

...95 hmot. a optimálne 98 hmot. .0011 Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia predkladaného vynálezu zahmuje zložka a), vztiahnuté na celkovú hmotnosť tejto zložky, i) 43 až 63 hmot. amínu mastnej kyseliny kokosovej,ii) 8 až 18 hmot. 1 aurylamínu a iii) 25 až 39 hmot. trietanolamín-laurylsulfátu a/alebo amínu kyseliny lojovej.0012 Pod pojmom amíny mastnej kyseliny kokosovej sa v zmysle predkladaného vynálezu rozumejú zmesí amínov...

Spôsob ošetrenia kŕmnej siláže pre prežúvavce a prísada do kŕmnej siláže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20616

Dátum: 26.06.2009

Autori: Pasteiner Siegried, Binder Eva-maria, Aragon Yunior Acosta

MPK: A23K 20/00, A23K 1/175, A23K 10/00...

Značky: krmnej, ošetrenia, prežúvavce, spôsob, siláže, prísada

Text:

...a dodatočne ešte s anorganickou látkou s veľkým vnútorným povrchom, ako je kremičitan, je možné na jednej strane Výrazne redukovať škodlivé mykotoxíny V krmive, resp. siláži, ana druhej strane, okrem pozitívnych účinkov, ako sú čiastočne opísané napríklad V EP O 880 323 B, tiež Výrazne redukovať produkciu metánu prežúvavcami. Táto redukcia je Vyššia ako napríklad pri rôznych známych prísadách do krmiva, ktoré sa skúmali z hľadiska ich...

Prísada, najmä na výrobu hydraulického spojiva, betónu alebo malty, kompozícia hydraulického spojiva, betónu alebo malty a spôsob výroby takejto malty alebo betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15633

Dátum: 04.02.2008

Autori: Ponchon François, Gombart Marc

MPK: C04B 28/02, C04B 40/00

Značky: betonů, malty, hydraulického, najmä, kompozícia, výroby, takejto, prísada, spojiva, výrobu, spôsob

Text:

...obsahuje homogénnu zmes vápenca, v prášku alebo v granuliach, a vápna s riadenou reaktívnosťou (CRC), v prášku alebo v granuliach.0012 Použitie vápenca je veľmi rozšírené vo forme drviny všeobecne označovanej ako plnivo. Použitie tohto typu výrobku môže byť skomplikované problémami danými fluiditou a obsahom vlhkosti, ktoré sú často spojené. Ztohto hľadiska je prísada podľa vynálezu0013 Oba minerály prísady podľa vynálezu sú celkom...

Prísada na zníženie vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente, spôsob jej výroby, cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285973

Dátum: 21.11.2007

Autori: Jaklovský Štefan, Smrčková Eva, Képes Róbert

MPK: C04B 14/00

Značky: zníženie, omietková, cemente, přísady, spôsob, prísada, cement, uvedenej, cr(vi, vodorozpustného, sucha, obsahom, chromu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente alebo v suchých omietkových zmesiach obsahuje 10 až 75 % hmotn. hydrátu síranu železnatého a do 100 % hmotn. prírodného zeolitu sa pridáva k slinku počas mletia, čím je možné znížiť obsah Cr(VI) v cemente až po hodnotu nižšiu ako 2 ppm. Predmetom vynálezu je aj cement a suché omietkové zmesi obsahujúce túto prísadu na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu.

Prísada retardéru horenia bez halogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9969

Dátum: 13.07.2007

Autor: Zucchelli Ugo

MPK: C08K 9/02, C09C 1/00, C08K 3/32...

Značky: retarderu, prísada, halogenu, horenia

Text:

...je povrchovo potiahnutá s najmenej jednou zlúčeninou(a) hydrátov alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín(b) hydrotalkitu alebo zlúčenin podobných hydrotalkitu a(C) solí alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín0011 Kovová soľ kyseliny fosfornej vynálezu sa tu dalej tiež nazýva povrchovo potiahnutá kovová soľ kyseliny fosfornej alebo povrchovo potiahnutá fosforná soľ a zahŕňa akúkoľvek kovovú soľ kyseliny fosfornej, ako akékoľvek...

Koncentrát na prípravu bujónu, polievky, omáčky, mäsovej šťavy alebo na použitie ako prísada, koncentrát, ktorý obsahuje čiastočky a xantánovú a karobovú gumu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8361

Dátum: 07.12.2006

Autori: Kohlus Reinhard, Inoue Chiharu, Achterkamp Georg, Kuhn Matthias, Ackermann Dieter Kurt Karl

MPK: A23L 1/00, A23L 1/40

Značky: čiastočky, použitie, prísada, bujónu, omáčky, karobovú, polievky, xantánovú, obsahuje, mäsovej, ktorý, přípravu, stavy, koncentrát

Text:

...používaných suchých kociek a tabliet vtom, že koncentráty podľa tohto vynálezu nie sú suché. To umožňuje použitie bylin,zeleniny, mäsa, rýb, kôrovce (alebo ich čiastočky), ktore sú čiastočne vlhké, t. j. nie sú úplne vysušené. To, čomajú spoločné s bežnými kockami a tabletami bujónu je, že sú vo forme jednotlivej dávky (t. j. nie sú ako objemový produkt, ako je kvapalina, prášok alebo granuly) ako porciované množstvo, samostatne zabalené....

Kyselina guanidinooctová použitá ako prísada do krmív pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3451

Dátum: 07.06.2005

Autori: Gastner Thomas, Krimmer Hans-peter

MPK: A23K 1/16, A23K 1/18

Značky: použitá, kyselina, zvieratá, prísada, krmiv, guanidinooctová

Text:

...pojmom s prevažne vegetariánskou diétou podľa itohto vynálezu rozumie aj čiastočná náhrada rybacej múčky alebo mäsovej múčky kyselinou guanidinooctovou.Prekvapujúco bolo pri použití podľa vynálezu zistené, že nárokované zlúčeniny skutočne vykazujú vlastnosti požadované pre definované úlohy, pretože je možne ich jednoducho a hospodáme vyrobiť, napríklad spôsobmi ako je reakcia glycínu a kyanamidu vo vodných roztokoch(Production of guanidino...

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente a cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4172

Dátum: 02.06.2005

Autori: Jaklovský Štefan, Smrčková Eva, Képes Róbert

MPK: C04B 22/00, C04B 22/14

Značky: cemente, cr(vi, obsahu, vodorozpustného, zníženie, přísady, omietková, prísada, chromu, obsahom, uvedenej, sucha, cement

Text:

...sa rnlelo s 2,5 kg prírodného zeolitu (hydratovaný alumosilíkát alkalických kovov a kovov alkalických zemín - rnínerál klinoptilolit, ťažený v lokalite Nižný Hrabovec) počas 20 minút. Získala sa homogénna zmes (zmes l) s obsahom 50 hmotn. hydrátu síranu železnatého, ktorá mala veľmi dobré sypné vlastnosti, ktoré sa zachovali aj po l roku skladova SK 4172 Unia. Pripravená prísada - zmes l obsahovala 50 hmotn. technických hydrátov síranu...

Modifikačná prísada do farieb a stierok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4066

Dátum: 04.02.2005

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 24/38

Značky: modifikačná, stierok, farieb, prísada

Text:

...karboxymetylcelulóza a zlomkove množstvo účinnej tixotropnej prísady etylhydroxyetylcelulózy, ktorá nahrádza prebytok plniva, čím zlepšuje oteruvzdornost náteru a stierky, Príklady uskutočneniaVodou riediteľná farba sa skladá z 500 hmotnostných dielov vody, z 15 hmotnostných dielov karboxymetylcelulózy, z 0,5 hmotnostných dielov etylhydroxyetylcelulózy, z 2 hmotnostných dielov biocitu, z 500 hmotnosti-ných dielov jemne mletého vápenca z 20...

Taviaca prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5635

Dátum: 03.12.2004

Autori: Born Thomas, Swidersky Hans-walter

MPK: B23K 35/00, C08F 16/00, C08K 3/00...

Značky: taviaca, prísada

Text:

...medzi obalovými alebo baliacimi látkami zvláštne postavenie, pretože sa pri zavedení do vody rozpúšťajú. Vo vode rozpustná fólia z PVA predstavuje teda lenMožnosti jej použitia a preventívne opatrenia, ktore je nutné pri skladovaní a pri doprave obalov z PVA podniknúť, sú v podstate podmienené dobrou rozpustnosťou fólie vo vode a jejFólia zPVA je ideálnym baliacim materiálom pre látky, ktoré sa používajú vo vodnomDo fólie z PVA sa už...

Železný prášok, použitie ako potravinová prísada, potravinová prísada a spôsob výroby železného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3957

Dátum: 25.11.2004

Autori: Eklund Fredrik, Hu Bo, Jonsson Nils, Persson Fredrik

MPK: A23L 1/304, B22F 9/16, B22F 1/00...

Značky: železného, výroby, železný, použitie, potravinová, prísada, prášků, spôsob, prášok

Text:

...práškov. Preto by čistý redukovaný železný prášok, ktorý by mal vysokú biodostupnosť a ktorý by bol vyrobený ekonomicky priaznivým spôsobom, bol veľmi atraktívnym produktom, pričom takýto prášok tvorí predmet vynálezu.0009 Vyhodnotenie biodostupnosti sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, akými sú napríklad štúdie in vitro, štúdie na zvieratách alebo štúdie s ľudskými jcdincami. Biodostupnosť železných práškov, ako aj ďalších zlúčenín železa...

Prísada do lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284151

Dátum: 23.08.2004

Autori: Antalová Andrea, Šikula Miroslav, Čajková Lýdia, Jány Ignác, Hajdušek Ivan, Križková Antónia

MPK: C03C 25/24, C03C 25/00

Značky: úpravu, vlákien, sklenených, prísada, lubrikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie vysokomolekulárnych vo vode rozpustných polyoxyetylénových termoplastických živíc s molekulovou hmotnosťou od 300 000 do 5 000 000 ako prísady na zníženie lepivosti filmotvorných látok na báze polyesterov, epoxidov a epoxy-esterov do lubrikácií na povrchovú úpravu sklenených vlákien. Opísaná je aj lubrikačná zmes s obsahom uvedenej prísady.

Prísada do krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2104

Dátum: 17.08.2004

Autori: Termignon Pascal, Bonanno Laurent Michel, Oriol Eric, Auclair Eric, Kalkhoven David

MPK: A23K 1/16

Značky: prísada, krmiva

Text:

...alebo ich obsahujú.(adenozín 5-monofosfát), 5-UMP (uridín 5-monofosfát) alebo 5-CMP (cytidín 5-monofosfát). Tieto 5-nukleotidy sa výhodne používajú V kombináciách. Môžu zahŕňať napríklad kombináciu 5 IMP s 5-nukleotidom zo skupiny, ktorú tvoria 5-GMP, 5-AMP,5-UMP a 5-CMP alebo tiež kombináciu 5-GMP s 5-nukleotidom zo skupiny, ktorú tvorí 5 AMP, 5-UMP a 5-CMP kombináciu 5 AMP s 5-UMP alebo 5-CMP alebo ešte kombináciu 5-UMP s 5 CMP...

Minerálna prísada do betónu, malty a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3888

Dátum: 03.08.2004

Autor: Vojtko Alexander

MPK: C04B 22/00

Značky: zmesí, prísada, betonů, malty, minerálna

Text:

...neupravcných alebo upravených častíc ametistu a/alebo horského kryštálu aíalebo lazuritu a/alebo lapis-lazuli a/alebo lazulitu a/alebo zaliru aJalcbo sodalitu a/alcbo akvamarinu a/alebo tyrkisu a/alebo ehaleedonu a/alebo kuncitu a/alebo smaragdu Li/alebo neľritu a/alebo turmalínu a/alebo tigrieho oka a/alebo jantaru a/alebo topasu Malebo eitrínu a/alebo karneolu a/alcbo mesačného kameňa aíalebo aehátu a/alcbo jaspisu a/alebo granátu walebo...

Prísada do hnojiva s obsahom organického dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3818

Dátum: 08.06.2004

Autori: Vysoký Róbert, Kocák Jaroslav, Szöke Štefan

MPK: C05F 1/00

Značky: dusíka, hnojiva, organického, obsahom, prísada

Text:

...postupného uvoľňovania dusíka z pridanej prísady do hnojiva s obsahom organického dusíka do pôdy je pri jej použití zaručené jeho pôsobenie počas celého vegetačného obdobia. Prísady tým zvyšujú biologickú účinnost pôdy. Prísady do hnojiva s obsahom organického dusíka na báze upravenej rohovíny podľa technického riešenia možno použit tiež ako dusíkatý komponent do kompostu.Najvhodnejšie je jeho použitie jednorazovo pred siatím alebo...

Prísada do krmív obsahujúca L-lyzín so zlepšenou odolnosťou proti oderu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14793

Dátum: 25.11.2003

Autori: Pohlisch Joachim, Caldwell Paul, Kalivoda Lee, Kelle Ralf, Weckbecker Christoph, Dübner Frank, Lotter Hermann, Kaeppke Friederike

MPK: A23K 1/16, A23K 1/00

Značky: zlepšenou, oděru, výroby, krmiv, proti, l-lyzín, prísada, spôsob, obsahujúca, odolnosťou

Text:

...skladovaní v silách a spracovaní V rámci výroby krmív, napríklad s použitím dopravných pásov.Vynález opisuje v podstate bezprašné tvarované prísady do krmív pre zvieratá, ktoré majú zlepšenú odolnosť proti oderu, na báze fennentačnej zmesi, a obsahujúce L-lyzín a výhodne významnú časť ďalších zložiek ferrnentačnej zmesi, pričom biomasa produkovaná počas fcrmcntácie je obsiahnutá v množstve 2 0 až 100, vyznačujúce sa tým, že tieto...

Prísada do krmiva a krmivo obsahujúce túto prísadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 431

Dátum: 17.09.2003

Autori: Backers Thomas, Schüle Steffen

MPK: A23K 1/18, A23K 1/16

Značky: prísada, túto, obsahujúce, krmivo, prísadu, krmiva

Text:

...tuku (a s tým spojenej horšej pôrodnosti), musí sa znížiť koncentrácia energie V porciíodoberanej zvieraťom. To sa v súčasnosti dosahuje prostredníctvom vyšších dávok surovej vlákniny, ktoré by malivnášať do krmiva čo najmenej energie.Úlohou tohto vynálezu je dosiahnutie rýchleho nasýtenia gravidných úžitkových zvierat pri použití systémov kŕmenia,ako je napríklad kŕmenie do sýtosti, bez negatívnychTáto úloha sa rieši prostredníctvom...

Prísada do krmiva pre zvieratá na báze fermentačnej brečky, spôsob jej výroby a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282819

Dátum: 18.11.2002

Autori: Dahm Franz-ludwig, Friedrich Heinz, Hertz Ulrich, Polzer Wolfgang, Binder Wolfram, Lotter Hermann, Greissinger Dieter, Hohn Wolfgang

MPK: A23K 1/16, A23K 1/17

Značky: krmiva, výroby, spôsob, báze, břečky, prísada, fermentačnej, použitia, zvieratá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prísada do krmiva pre zvieratá, ktorá je tvorená výstavbovým granulátom a fermentačný produkt je obsiahnutý minimálne v množstve 33 % hmotn., pričom 70 % hmotn. granulátu má veľkosť zrna menšiu ako 2 mm. Opisuje sa aj spôsob výroby tejto prísady, pri ktorom sa fermentácia uskutočňuje pri teplote medzi 30 °C až 40 °C, hodnote pH fermentačného média medzi 6,0 až 8,0 a fermentačná brečka sa prípadne po odstránení časti obsahových látok...

Aminokyselinová prísada do krmiva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282763

Dátum: 08.11.2002

Autori: Hisao Ito, Toshihiko Ishiguri, Kazuhiko Mori, Hisashi Osada

MPK: A23K 1/16

Značky: prísada, aminokyselinová, spôsob, výroby, krmiva

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je aminokyselinová prísada do krmiva, ktorá zabraňuje tvorbe konglomerátov, založená na fermentačnom zákvase, vytvorená pridaním a miešaním granulovanej prísady do krmiva, pričom obsahuje najmä aminokyseliny, ktoré majú od 80 do 95 % granúl s veľkosťou častíc od 0,3 mm do 5,0 mm a od 0,1 do 5 % jemných častíc prostriedku na zabránenie tvorby konglomerátu. Prísada do krmiva vytvorená zmiešaním granulovanej prísady do krmiva, obsahujúcej...

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad, katalyzátor a katalyzátorová prísada a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282572

Dátum: 09.09.2002

Autori: Pál Née Borbély Gabriella, Tolvaj Gábor, Czágler István, Beyer Hermann, Lenkei Mária, Fehér Pál, Terényi Née Gavrikova Olga, Tátrai Eszter, Balai Mária, Szirmai László, Forstner János, Katona Antal, Sulyok Tamás, Kántor László, Galambos László, Csóka Árpád

MPK: C10G 11/05, B01J 29/40

Značky: katalyzátor, spôsob, katalyzátorová, přípravy, katalyzátorov, použitie, prísada, katalyzátorových, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad miesením a/alebo drvením, rozprašovacím sušením a tepelným spracovaním suspenzie obsahujúcej katalyticky aktívnu zložku, s výhodou zeolit H-ZSM-5, ako tiež hydroxid hlinitý a/alebo aspoň jednu zlúčeninu hydroxidu hlinitého a/alebo aspoň jedno iné spojivo a kaolín alebo kaolinit a tiež aspoň jedno tavivo pri použití aspoň jednej modifikovanej kyseliny kremičitej všeobecného vzorca (I),...

Horečnato mikroelementová kŕmna prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3028

Dátum: 06.11.2001

Autor: Sviatko Peter

MPK: A23K 1/175, A23K 1/06

Značky: kŕmna, mikroelementová, horečnato, prísada

Text:

...g) HMKP v 133 diétach upravil obsah jednotlivých prvkov tak že uspokojovalipotrebudojnic u Co na 107 , Cu 124 , Mn 106 aZn na 115 . Dotácia 38 g HMKP odstránila 25 až 39 ný nedostatok esenciálnych mikroelementov v pôvodnýchdiétach zimného typu a zaistila ich optimálny prívod dojniciam.Vhodnosť HMKP bola testovaná aj v 80 diétach dojníc letného typu na báze zelených miešaniek, ktorésú charakteristické väčším nepomerom nedostatku hlavne...

Prísada do krmiva pre zvieratá na báze aminokyseliny z fermentačnej brečky, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281862

Dátum: 25.06.2001

Autori: Friedrich Heinz, Tanner Herbert, Lotter Hermann, Binder Wolfram, Holldorff Henning, Leuchtenberger Wolfgang

MPK: C12P 13/04, C12P 13/08, A23K 1/16...

Značky: prísada, fermentačnej, břečky, zvieratá, krmiva, báze, spôsob, výroby, aminokyseliny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zloženie uvádzanej prísady je: 40 až 90 % hmotn. aminokyseliny alebo aminokyselín, do 10 % hmotn. proteínov, 8 % hmotn. karboxylových kyselín s menej ako 8 °C, do 10 % hmotn. celkového cukru, do 5 % hmotn. tukov a olejov, 3 až 30 % hmotn. minerálnych látok. Pri spôsobe sa najprv kultivuje aspoň jeden mikroorganizmus, produkujúci aspoň jednu - aminokyselinu vo fermentačnom médiu, obsahujúcom aspoň jeden zdroj uhlíka a dusíka, minerálne soli a...

Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2759

Dátum: 18.01.2001

Autori: Florovič Stanislav, Ďurčanský Ján, Lieskovský Miroslav, Palček Miroslav, Hrubala Henrich, Polonec Daniel

MPK: A23L 1/035, A23L 1/302, A23L 2/52...

Značky: výrobkov, potravinářských, prísada, farmaceutických

Text:

...V prípade potreby buď pri výrobe, destilácii tak, že zmes obsahuje východzie glyceridy repkového oleja a/alebo mastné kyseliny repkového oleja. Postupovať je možne aj tak, že zmes vitamínu E a fytosterolov repkového oleja sa nariedi prídavkom glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkovéhoPrísadu je možné používať pre výrobu rôznych výrobkov na báze mlieka, oleja, tukov, malinoviek, sirupov, štíav, vítamínových prípravkov,...

Zeleninová prísada do jedál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2500

Dátum: 12.06.2000

Autor: Aleksič Dragan

MPK: A23L 1/223

Značky: zeleninová, jedál, prísada

Text:

...vitamíny, ktoré telo neobsahuje, patrí vitamínBz - riboflavín, ktorý sa pridáva k zmesi. Tento vitamín je dôležitý predovšetkým pre funkciu zraku. Podieľa sa hlavne na premene tukov a cukrov a zúčastňuje sa mnohých ďalších chemických reakcií v organizme. Priememá denná dávka tohoto vitamínu by mala predstavovať 2,5 mg.Zeleninová prísada podľa technického riešenia je slaná so sladkou príchuťou. Dodávajedlám typickú chut a vôňu po použitej...

Uhlíkatá prísada do surových zlievarenských formovacích zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2479

Dátum: 12.06.2000

Autori: Šimeček Václav, Šimeček Zdeněk, Mikšovský František, Jelínek Petr

MPK: C04B 35/035, B22C 1/00

Značky: zmesí, prísada, zlievárenských, surových, uhlíkatá, formovacích

Text:

...zhoršujúce potrebnú priedušnost zlievarenskej formy.Ako aditíva sú používané umelé a prírodné polymérne látky, asfalt, uhoľné smoly,chemické zlúčeniny a oleje. Hlavnou nevýhodou aditív však je , že i ked zvyšujú výťažnosť lesklého uhlíka, menia zároveň morfológiu lesklého uhlíka základného nosičaprísady, uhlia, a tak znižujújeho teplotu oxidácie.Používanie zmesi bentonitového ílu suhlíkom, t.j. zmesových bentonitov, má svoju nevýhodu...

Prísada do zlievarenských formovacích zmesí na liatie za surova

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2432

Dátum: 16.05.2000

Autori: Ulrich Jiří, Balcar Miroslav

MPK: B22C 1/18, B22C 1/02

Značky: surová, zmesí, formovacích, zlievárenských, prísada, liatie

Text:

...35 °/o hmotn. v 100 hmotnostných dieloch polyméru.Technická podstata riešenia a z nej plynúce výhody sú uložené na optimalizovanej kombinácii oboch komponentov, pričom použitie termoplastickéłio uhľovodíkového polyméru podľa predmetu riešenia prináša zásadne výhody.Tento termoplastický uhľovodíkový polymér má V dôsledku jeho prípravy úzke rozpätie molekulovýcł hmotnosti s odstránenými nežiaducími nízkomolekulámymi prchavými a neaktívnimi...

Prísada do cementových zmesí, zariadenie na jej výrobu, cementové zmesi s jej obsahom a použitie prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2319

Dátum: 10.12.1999

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: C04B 22/14, C04B 22/04

Značky: obsahom, zariadenie, zmesí, cementové, výrobu, použitie, prísada, přísady, cementových

Text:

...cementovej zmesi - cemenom a kamenivom pri jej výrobe priamo na mieste použitia. Pri dispergácii tuhej fázy do podoby suspenzie za účelom umožnenia dávkovania nealkalických urýchlujúcich prísad do cementových zmesí spolu so zámesovou vodou je spravidla potrebný prídavok ďalších látok, ktoré môžu mat protichodné účinky - ako je ztekutenie cementových zmesi pri pridávaní dispergátorov a plastiñkačných prísad, alebo nežiadúce vedľajšie...

Prísada do vápnových náterov a omietkových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2315

Dátum: 08.11.1999

Autori: Brož Tomáš, Hrdina Lubomír

MPK: C04B 22/08, C04B 24/14

Značky: omietkových, prísada, náterov, vápnových, hmot

Text:

...a náterová hmota sa stáva nepoužiteľnou. Tak isto môže byť tuková zložka príčinou zvýšeného výskytu nežiaducich mikroorganizmov.Na zvýšenie dezinfekčných účinkov vápnových náterov sa do vápnového náteru pridávajú rôzne anorganické látky s dezinfekčným účinkom. Takouto známou látkou je napriklad siran meďnatý, ktorý má však aj pigmentačný účinok a sfarbuje konečný náter do modra. Inou a to ďaleko vhodnejšou látkou je tetraboritan...

Hydrofóbny prostriedok určený ako prísada do stavebných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2307

Dátum: 08.11.1999

Autor: Balogh Peter

MPK: C04B 24/08

Značky: stavebných, prísada, určený, hydrofóbny, materiálov, prostriedok

Text:

...poloacetál alebo acetál formaldehyd benzén-alkoholNa prípravu hydrofobizačnej malty podľa HU patentu č. 195 459 sa použije zmes tvorená portlandským cementom, riečnym pieskom a soľami alkylbenzén-sulfónovej kyseliny alebo alkyl-fenol-polyetylenglykol éterom alebo alkyl merkaptídmi alebo acetálom formaldehyd-benzyl-alkoholu.Nevýhodou doteraz používaných prípravkov je, že sa v prípade dodatočnej hydroizolácie musi navrtávat murivo...

Prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2065

Dátum: 11.01.1999

Autori: Korcová Marta, Vaššová Jarmila

MPK: C04B 22/06

Značky: tvrdnutia, urýchlenie, tuhnutia, prísada, cementových, zmesí

Text:

...tak odstraňuje nevýhody doterajších alkalických urýchľovačov tuhnutia a tvrdnutia.Ako prisada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesi sa odpadový kal hydroxidu hlinitého môže použit napriklad v práškovej forme, po vysušení a rozomletí. Tým však nie sú vyčerpané možnosti použitia kalu hydroxidu hlinitého podla vynálezu môže sa použit aj vo forme vodnej suspenzie. Tiež sa môže použit v kombinácii s inými známymi prisadami do betónu,...

Přísada do krmiv a siláží s obsahem hořčíku a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260403

Dátum: 15.12.1998

Autori: Holub Karel, Podaný Petr, Najmr Stanislav

MPK: A23K 1/175

Značky: krmiv, síry, obsahem, hořčíku, siláží, prísada

Text:

...která až dosud využitelnost neměla, znamená použití siřičitanu hořečnatého jako přísady do krmiv a siláží kumulaci dvou üčinkü - konzervovaní pice a zároveň její obohacování nedostatkovým hořčikem. Normální siřičitan hořečnatý existuje ve formě krystalohydrátu, a to jako MgSO 5 . 3 H 2 O trihydrátj, MgSO 3 . 6 H 20 hexahydrátL nebo jako směs těchto hydrátů. Oba jsou ve vodě omezeně rozpustné, přibližně 0,7 hmot. procent, proto je...

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279228

Dátum: 05.08.1998

Autori: Sekera Miroslav, Masaryková Margita, Macho Vendelín, Guba Gustáv, Jureček Ľudovít, Runa Alfréd, Glevitzký Edmund, Jurečeková Emília

MPK: C07B 43/04, C07B 43/06, C08K 5/20...

Značky: spôsob, přípravy, bitúmenov, prísada, výrobkov, asfaltových

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov pozostáva zo 45 až 99,8 % hmotn. parciálnej soli a/alebo alkanolamidu najmenej jednej dikarboxylovej kyseliny C4 až C6, a/alebo aromatickej dikarboxylovej kyseliny C8 (ftalová) s jedným alkanolamínom (mono-, di-, trietanolamín), vytvorených adíciou a/alebo kondenzáciou pri mólovom pomere COOH k alkanolamínu 1 : 0,3 až 1,5. Zvyšok do 100 % hmotn. tvorí najmenej jedna zlúčenina spomedzi solí...

Modifikačná prísada do asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1693

Dátum: 10.12.1997

Autori: Bodnár Štefan, Fölöpp Alexander

MPK: E01C 7/26

Značky: asfaltových, zmesí, modifikačná, prísada

Text:

...-podielu, ktorým sú plnivá, pigmenty, pripadne minerálne nečistoty a z 97,0 až 100 hmotn organického podielu, z toho je najmä 75,0 až 100,0 hmotn po~polystyrén, až do 1,0 hmotn. polyamid a~až do 2,0 hmotn.Modifikačná prísada do asfaltových zmesí zvyšuje pružnosť asfaltu, znižuje vznik trvalých deformácií na vozovke, najmä vyjazdenie koľají, výrazne ovplyvňuje stabilitu asfaltovej zmesi, hodnoty jej pretvorenia, mieru tuhosti a...

Prísada do krmív pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278495

Dátum: 09.07.1997

Autori: Scheer Martin, Naik Arundev Haribahai, Rast Hubert, Mitschker Alfred, Lange Peter Michael, Voege Herbert

MPK: A23K 1/16, A61K 31/495, B01J 39/18...

Značky: krmiv, prísada, zvieratá

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do krmív obsahuje ako účinnú zložku iónomeničovú živicu s nadviazaným derivátom chinolónkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená vodík alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka a X znamená atóm fluóru, chlóru alebo nitroskupinu.