Patenty so značkou «přirozenou»

Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260586

Dátum: 15.12.1998

Autori: Běťák Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: F22B 33/14

Značky: přirozenou, provozovaným, parním, nucenou, najížděného, kotle, povzbuzenou, kotlem, cirkulací, parního, zapojení

Text:

...uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je...

Nahřívací systém výparníku jednobubnového parního kotle s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269056

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F22B 5/00

Značky: nahřívací, výparníku, kotle, parního, cirkulací, přirozenou, jednobubnového, systém

Text:

...do nehřívacího systému nnplněného vodou, dochází k záněrněmu obrácení cirkullce paroplynné směsi. ve výpnrníkovém aystćmu a přirozenou cirkulncí a přednoetnín nąhřívánín zavodňovecího potrubí, jehož znuistění do bubnu nebude tedy při nneknkoväní normální cirkulace po odpojení nahřívecího média e zahájení spalování vyntnveno teplotním šokům, protože bylo předchozí obrdcenou církula cí přednostně nlhříváno. Příklnd provedení vynálezu je...

Chladič s přirozenou cirkulací teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 264537

Dátum: 14.08.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav, Janda Ladislav

MPK: F28D 5/00

Značky: přirozenou, media, cirkulací, chladič, teplonosného

Text:

...části opatřena žaluziemi. Výhoda chladiče podle vynálezu spočíva v dokonalejším využití prostoru nádoby chladiče, což umožňuje zvětšení teplosměnné plochy. Vzhledem k dokonalejšímu usměrnění prouduteplosměnného média dochází k vyššímu využití trubkového systému, a tím ke zvýšení účinnosti chladiče.Na výkrese je znâzorněn v nârysu příklad provedení chladiče s přirozenou církulací teplonosného média podle vynálezu.Vertikální nádoba chladiče...

Vestavba parního vodotrubného kotle s přirozenou cirkulací, zejména na využití odpadního tepla z kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241743

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío František, Emolík Jioí

MPK: F22B 21/02

Značky: cirkulací, vestavba, zejména, parního, přirozenou, tepla, využití, kotle, kouřových, odpadního, vodotrubného, plynů

Text:

...kouřových plynů, vznikiých spálením zemního plynu, které by bez předchozího ochlazení měly při odvodu do ovzduší teplotu kolem 500 °C.Parní vodotrubný kotel sestává z pláště 1 opatřeneho vstupním hrdlem 2 horkých kouřových plynů a výstupním hrdlem 3 ochlazených kouřových plynů. Dále sestává z vestavby, která je tvořena svazkem 4 varných kotlových trubek upevněných do spodní trubkovníce 5 a do horní trubkovnice 6. Svazek 4 varných...

Uspořádání odběru tepla z výměníku s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223613

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šámal Václav, Novotný Richard

Značky: odběru, uspořádání, cirkulací, výměníku, přirozenou, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání odběru tepla z výměníku s přirozenou cirkulací, který je topen spalinami, odcházejícími z parního nebo horkovodního kotle. Teplo z výměníku je využíváno pro ohřev napájecí vody a k regulaci teploty je použito přepouštěcí regulace mezi vstupem a výstupem z výměníku. K výměníku je přiřazen druhý uzavřený oběh vody s nižší úrovní teploty než u napájecí vody, který je též opatřen přepouštěcí regulací. Teplo z tohoto...

Článkový parní generátor s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 221446

Dátum: 15.02.1986

Autori: Říman Jaroslav, Malásek Václav, Mašek Václav, Mánek Oldřich

Značky: přirozenou, generátor, parní, cirkulací, článkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká článkového parního generátoru s přirozenou cirkulací, zvláště pro jaderné elektrárny. U provedení padle vynálezu jsou delší a kratší články uspořádány v paralelních vnitřních rovinách a paralelních vnějších rovinách, přičemž paralelní vnitřní roviny, v nichž jsou uspořádány delší články jsou umístěny v prostoru mezi paralelními vnějšími rovinami, v nichž jsou umístněny kratší články. V rovině symetrie delších článků a kratších...

Zapojení pro přizpůsobení statického měniče kmitočtu s přirozenou komutací k zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 217000

Dátum: 15.02.1985

Autori: Křiváček Ladislav, Laňka Zdeněk

Značky: kmitočtu, zátěží, zapojení, přirozenou, přizpůsobení, statického, komutaci, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přizpůsobení statického měniče kmitočtu s přirozenou komutací k zátěží, tvořené oscilačním obvodem indukčního tavicího nebo ohřívacího zařízení. Účelu se dosahuje tím, že jedna z částí oscilačního obvodu, tvořeného induktorem a oscilační kondenzátorovou baterií, je opatřena odbočkami , k nimž je pomocí soustavy spínačů připojen statický měnič kmitočtu s přirozenou komutací, přičemž k ovládacím svorkám spínačů jsou...