Patenty so značkou «připojení»

Ústrojí na připojení hadice zkušebního tlakovacího zařízení na hrdla chladnic vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260423

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zelinko Milan, Březina Miloslav

MPK: C21B 7/10

Značky: hadice, tlakovacího, ústrojí, zařízení, vysoké, zkušebního, chladnic, připojení, hrdla

Text:

...souborů podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z tělesa, vkladatelného do hrdla chladnice, které je opatřené závitem pro našroubování tla» kbvé hadice na jedné straně a osazením pro vyvozováni axialního tlaku na nasunutý pružný element pomocí matice na druhé straně tělesa, přičemž upevñovacího a těsnicího efektu je dosaženo, vyvozením axiálního tlaku na pružný element a jeho pružnou rozměrovou deformací 4Práce s ústrojím podle...

Zapojení pro připojení vnějších zařízení k magnetopáskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269788

Dátum: 14.05.1990

Autori: Solodichin German, Solodovnikov Vladimir, Žabyko Jurij, Popelenskij Jurij

MPK: G06F 13/16

Značky: zapojení, vnějších, zařízení, připojení, magnetopáskové, pamětí

Text:

...na Munyun näa.TGKDŘ HDÓNTDWHHÍ K 011 HFJBBÚJISIBT DnSllaPyMHTb H HCHPaBHTb BCB DJIMHDIIHNB OIIIHGKH H OGHBPUMHBBTL Aayxparnue omuaxn. C auxona anná 6 aañwu nauuux Bnecre c KúHTPOMbHHMH paapananu nocŕynanw a anox 7. Buox 7 (mur.4) npeanaauauen uns cprmącoaaunn cxnpocrañ nuoopnauuonuúx-noroxaa. nucrynaumnx or CUY. c HOCTOHHHÚĚ uacrnrnä aanncu na naruuwnyn ueuty (MMM) SBM. a Taxme nan nponemywnunaru xpauenna nauuux nn Tupamnpouauuu uaruuwuux...

Obvod pro připojení přídavné klávesnice k mikropočítači se zabudovanou klávesnicí, jejíž klávesy jsou uspořádány do spínací matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269296

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klajbl Jiří

MPK: G06F 3/06, G06F 9/06

Značky: zabudovanou, připojení, matice, klávesnice, obvod, mikropočítači, přídavné, jejíž, klávesnici, uspořádaný, klávesy, spínací

Text:

...a druhý výstup 35 je nspojen na jemu odpovídající první snisací vstup 52 g s druhý snísací vstup §IL 2 zabudované klávesnice ž. Třetí datový výstup Lą až pátý datový výstup ćä pevná pamäti i je nepojen na jemu odpovídající první sdrseový vstup ł sž třetí adresový vstup łłg multiplsxsru l, jehož datový výstup E js napojsn ne datový vstup 21 demultiplexeru 3. Na první sdresový vstup 52 g až třetí sdresový vstup 33 g demultiplexaru g je...

Zařízení pro připojení zkoušených desek plošných spojů k testovacím systémům

Načítavanie...

Číslo patentu: 269215

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lizák Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: systémům, zařízení, spojů, desek, zkoušených, testovacím, plošných, připojení

Text:

...mají profil tvarů In,jehož delší strana je připevněns k přední, respektive zadní části nosiče g s kratší strana přesahnje přes izolační desku 1 v těene blízkosti nad ní a je vedena přes levý s pravý zámek g a 2. Na konci dvou vodioíoh kolíkd j, je připevněna horní deska lg ve tvaru U,která je nosnou částí pro upevnění zkouäených desek plošnýoh spejd. Na rovnoběžnýoh stranách této horní desky gg, ktoré jsou orientovánv ehodné s podélnýni...

Vratný čítač pro přímé připojení na sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267615

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doleček Jaroslav

MPK: G01G 3/147

Značky: připojení, čítač, vratný, mikropočítače, sběrnicí, přímé

Text:

...na desku s plošnými spoji.Příklady zapojení vratného čítače pro přímé připojení na sběrnici mikropočítaćepodle vynálezu jsou znázornený na obr. l a 2.Generator impulzů A - obr. 1 pro ćítání vpřed nebo vzad je spojen vodiči ł a lg s integrovaným obvodem 3 pro čítaní vpřed nebo vzad, obsahujícím čítače Ž, 5 pro čítaní vzad, příkladně se uvažuje obvod I B 253 nebo jeho ekvivalent. Vodič ll je připojen na hodinový vstup Zł prvního čítače 3...

Výstupní a vstupní hrdlo pro souosé připojení zejména ke klenutému dnu nádoby filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265978

Dátum: 14.11.1989

Autor: Petrová Jana

MPK: B01D 25/30

Značky: hrdlo, výstupní, nádoby, filtru, připojení, klenutému, zejména, souose, vstupní

Text:

...hrdla vyžadují vrtání dvou otvoru a přivařování dvou hrdel, což znamená větší zeslabení dna nádoby. Jako nevýhoda se může projevit i nutnost připojení potrubí na plášč nádoby v tom případě, kdy se bude jednat o podzemní rozvody potrubí.Výše uvedená nedostatky jsou odstraněny u výstupního a vstupního hrdla pro souosé připojení zejména ke klenutému dnu nádoby filtruljehož podstata spočívá v tom, že v dutině výstupního hrdla opatřeného...

Zařízení pro připojení trubičky k jednotce, upravené pro spojení injekční stříkačky s lahvičkou s lékem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265244

Dátum: 13.10.1989

Autori: Valentini Luigi, Coccia Mario

MPK: A61M 5/315

Značky: trubičky, zařízení, upravené, připojení, lékem, lahvičkou, jednotce, injekční, spojení, stříkačky

Text:

...výstupku spojovací jednotky a zabírající se spojovacím zařízením, zabíraly do tohoto prstence vého vybrání a byly v něm uchyceny.Příklad provedení spojovacího zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na spojovací zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je ve zvětšeném múřítku podélný řez spojovacím zařízením.Spojovací zařízení podle vynálezu obsahuje tvarové těleso l, které je po obvodu omezeno...

Připojení pomocné ocelové konstrukce nosu k čelu vysouvané mostní železobetonové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265144

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plánička Antonín, Lukeš Jaroslav

MPK: E01D 21/00, E01D 21/02

Značky: konstrukce, ocelové, železobetónové, pomocné, vysouvané, čelu, mostní, připojení

Text:

...nosu je předepnuta.Pŕedepnutím pomocné ocelové konstrukce nosu se ušetří řada kotevních elementů a zároveň to umožňuje navrhnout subtilnější ocelovou konstrukcí nosu.Připojení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech na obr. 1 v bočním pohledu a na obr. 2 v příčném řezu.Pomocná ocelové konstrukce nosu ł sestává ze dvou nosníků průřezu I s proměnnou výškou,které jsou vzájemné spojeny systémem svislých a...

Zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačů k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 264625

Dátum: 14.08.1989

Autori: Steidl Karel, Morávek Miroslav, Piskač Jaroslav

MPK: G01B 7/02, G06F 13/00

Značky: induktivních, mikropočítači, částí, zapojení, vstupní, snímačů, připojení

Text:

...programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je připojen na řídící vstup ji přepínacího pole 5. Prvnívýstup 13 programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s druhým vstupem gg analogově číslicového převodníku 6.Třetí vstup lg programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s kontrolním výstupem 5 přepínacího pole 3.zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačú k mikropočítači podle obrázku funguje následovněmikropočitačem 2...

Bezpečnostní zařízení pro připojení injekční stříkačky k hrdlu nebo otvoru lékovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264118

Dátum: 13.06.1989

Autori: Valentini Luigi, Coccia Marrio

MPK: A61M 5/32

Značky: injekční, zařízení, stříkačky, připojení, lékovky, hrdlu, otvorů, bezpečnostní

Text:

...štěrbinou,nebo průřezem. středního telesa, přičemž konce štěrbin, nebo průřezů vnějšího dutého tělesa jsou zalomeny do směru osy zařízení, pro axiální pohyb vnějšího dutého telesa vůči střednímu tělesu. přičemž o vnitřní konec vnějšího dutého tělesa je opřena tlačná pružina, opřená druhým koncem o radiální přírubu vnitřního konce středního telesa.Podle dalšího významu vynálezu má dutá jehla po své délce upraveny tři otvory rozdíl CS 264 118 B...

Zařízení k připojení zdroje nosného plynu k plynovému chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263234

Dátum: 11.04.1989

Autor: Sázel Vladimír

MPK: G01N 30/26

Značky: zařízení, nosného, plynů, plynovému, připojení, chromatografu, zdroje

Text:

...který ústi do volné atmosféry. Do volné atmosféry ústí také výstup druhé kolony 2. Škrtící ventily 1 a 1 g. připojené k uzavíracim prvkom g a gnslouží jako nastavitelné tlakové odpory. Uzavírací prvky i a. 52 jsou tvořeny tříceutnými kohouty podle obr. 2 a 3. Základom je těleso-igg se vstupním otvorom 5 gp, s prvním výstupním otvorom 39 a druhým výstupmĺm otvorom 59 g. V tělese .je vytvořena pracovní dutina Lig s osou 11 g, v ní je ve směru...

Zařízení pro připojení pracovních orgánů a skupin k rámu zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263078

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tachecí Milan, Příhoda Zdeněk, Škola Jan, Jindra Miloslav, Kušička Bohumil

MPK: A01B 59/06

Značky: připojení, pracovních, orgánů, zařízení, zemědělských, strojů, rámu, skupin

Text:

...hmotnosti stroje a vzhledem k velké šířce záběru, kdy se stroj přepravuje napříč a rám je rovněž nosným elementem pro přepravu se s výhodou využije zařízení dle vynálezu. Vyššího účinku se dosahuje tím, že jednoduchým způsobem umožňuje rozebiratelným směrným spojem připojit pracovní pracovní orgány e další skupiny k nosnému rámu širokozáběrového zemědělského stroje.Předmět vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde obr. 1 je...

Zařízení pro připojení uzavřené křemíkové trubice ke zdroji médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262813

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jaroň Jiří

MPK: H01R 11/01

Značky: médií, zdroji, uzavřené, zařízení, trubice, připojení, křemíkové

Text:

...převlečnê matice je však vyhřát natolik, že manípulece s ní je možná pouze s použitím nástrojů, což není vhodné vzhledem ke křeh kosti používaných materiálů.- 2 202 013 Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro připojeníuzavřenâ křemíicově trubice ke zdroji médií podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že trubička z polykrystalickeho křemíku je opatřena drážkamí v minimálním počtu 4, přičemž vnitřní průměr drážky nesmí být menší...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paukert Josef, Padrta Milan

MPK: G01N 29/00, G01N 19/04

Značky: nosiči, dynamického, způsob, připojení, kontaktů, jakosti, zkoušení

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Zapojení pro přímé připojení analogočíslicového převodníku na datovou sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260653

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G06F 3/05

Značky: zapojení, datovou, přímé, sběrnicí, převodníku, mikropočítače, analogočíslicového, připojení

Text:

...vstupy mohou být využity pro další neznázorněné analogočíslicové převodníky a jehož výstup gg je spojen se vstupem 12 prvního zpožčovapího obvodu 1, jehož výstup 1 je spojen s prvním vstupem L 1 pro generování čekacího stavu mikropočítače ł a současně se vstupem g druhého zpožčovacího obvodu §, jehož výstup §i je spojen s druhým vstupem łi mikropočítače ł pro generovánírežimu přímého přístupu do jeho paměti.K přímému připojení...

Připojení membránových ventilů na potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259999

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 7/16

Značky: potrubí, membránových, ventilu, připojení

Text:

...vynálezu epočívá ve zvýčeí h provozní spolehlivosti v důsledku vytvoření bezapárového utäa lnění výpustek v tělese ventílu, ve snadné montáži a demontáži ventilu do potrubí.Příklad konkrétniho provedení připojení membránových ventilů na potrubí je schemąticky znázorněn na přiloženém výkre su. kde na obr. 1 je částečný podélný řez.membránovým venti-lem s uplatněnýmvynálezem, na obr. 2 je detail připojení výpustky k těleau ventilu z obr....

Obvody připojení fázového měniče k číslicovému počítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 258896

Dátum: 16.09.1988

Autor: Černoch Petr

MPK: H02P 5/16, H02P 5/172

Značky: připojení, fázového, počítací, číslicovému, měniče, obvody

Text:

...tvar, udávající hodnotu fázového natoà čení na výstupech vyrovnávacích.pamětí umožňuje vyhodnotit jak 7 okamžĺtou fázi, tak 1 oměr a rychlost otáčení přímo výpočtem v číslicovém počítači. V 7Obvody připojení fázového měniče k číslicovému počítači podle vynálezu jsou v blokovém provedení znázorněny na obr. lí Na obr. 2 je.nakresleno elektrické schéma konkrétního.provedení vnitřní struku.tury jednotlivých bloků a konkrétního provedení...

Zařízení pro připojení uzavřené křemíkové trubice ke zdroji médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 258073

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vojtík Zdeněk

MPK: H01L 21/00

Značky: médií, připojení, uzavřené, křemíkové, zařízení, zdroji, trubice

Text:

...skla. Připojovaoí trubička může být doplněna o souosoutruhičku průměru od h do 8 mn s odděleným zaváděním pracovních mě dií do určeného místa aněšování uvnitř proceaní trubice. ~ 258073 «e.z vynález .je blíže objaaněn pomocí přípojeného výkresu, kde obr. 1 znázorňuje proceaní trubicív řezu, obr. 2 vpřipojovací trutbičku v řezu a obr. 3 znázorňuje. připojovací otçubíčku doplněą nou o souosou trubičku s oddělenýmĺzaváděním...

Adaptér pro připojení dvoudrátové proudové smyčky k normalizovanému rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258064

Dátum: 15.07.1988

Autori: Adámek Milan, Kuba Pavel

MPK: G06F 3/06

Značky: rozhraní, adaptér, dvoudrátové, proudové, připojení, smyčky, normalizovanému

Text:

...smyčkyy který je napojen na třetí převodnik ŽE pro zápis. 4Přijimaci odděloveč ł je tvořen prvním ochranným odporem łg, qvazebni diodou jgg a prvním vstupním tranzistorem § 91, které jsounapojeny na vstupní vodič g proudovéHsmyčky,ykde první ochranný odpor łgł je svým druhým koncom spojen se zemi, výstup prvni vazebni diody ggg je spojen a emitorem prvního vstupního transistoru ł 1 Báze prvního vstupnihojtranzistoruĺggl je propojenas...

Zařízení k připojení nádrže na zkapalněný plyn, zejména pro pohon vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242700

Dátum: 01.04.1988

Autor: Forró Juraj

MPK: F02M 21/02

Značky: vozidel, připojení, zkapalněný, pohon, nádrže, zařízení, plyn, zejména

Text:

...plynem l, do které nad hladinou zkapalněného plynu ústí horní potrubí Q a pod hladinou zkapalněného plynu dolní potrubí §, je opetřena tlakovým spínačem Ž. Horní potrubí 2 je uzavíratelné elektromagnetickým ventilem Q mezi svým vyústěním do nádrže 1 a azým pripojením k dolmínu potrubí §. Palivo je pak vedeno jediným potrubím k motoru lg. Na motoru je umístěn teplotní spínač 1, který je zapojen paralelné k tlakovému spínači 5 a tato...

Zapojení stykové funkce příjemce přejímky pro připojení k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 254258

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bernášek Jaroslav

MPK: G06F 9/22

Značky: stykové, příjemce, funkce, zapojení, mikropočítači, připojení, přejímky

Text:

...svorku 33.První vstup druhého dvouvstupého hradla NAND É je zapojen na výstup prvního třívstupého hradla NAND 5,které tvoří s třetím dvouvstupým hradlem NAND § první R-S klopný obvod. Třetí vstupní svorka gg je připojena na vstup pátého dvouvstupěho hradla NAND 3. Čtvrtá vstupní svorka gł je připojena na druhý vstup prvního třívstupého hradla NAND 5 a zároveň na třetí vstup druhého třívstupého hradla NAND 1, které se čtvrtým dvouvstupým...

Zařízení pro připojení a ovládání rozhazovacího ústrojí pícnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246623

Dátum: 16.11.1987

Autori: Egler Heinz, Koneený Milan, Eervinka Václav, Kichler Jioí

MPK: A01D 82/00

Značky: připojení, rozhazovacího, zařízení, ústrojí, ovládání, pícnin

Text:

...ł jsou dále upraveny ěepy závěsu l a oko závěsu g jimiž se stroj připojuje na neznäzorněný tříbodový závěs tažného prostředku, od jehož vývodového hřídele se zajišťuje pohon jak žacího ústrojí-g, tak i kloubovým hřídelem lą rozhazovacího ústrojí g.s rozhazovaoím ústrojím g je dále spojene spodní ovládací rameno 14. jehož druhý konec je uchycen ke stojině 2 prostřednictvím čepového držáku ä. Na ovládaoím ramenu g je mezi dotazy 2 o, 2 o...

Způsob připojení plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252561

Dátum: 17.09.1987

Autori: Biheller Jan, Mikoláš Petr, Píbil Jan, Labohý Ivan, Mikoláš Vlastimil Prom

MPK: B01D 13/00

Značky: materiálů, způsob, připojení, plošných

Text:

...vinutého modulu jednoduše při pojit takový počet vrstev plošných materiálů, který je pro zvolený průměr středové trubky a použití spirálově vinutého modulu optimální. Počet takto připojených vrstev není omezovánproblémy způsobenými nerovnostmi spojů a jejich poruchami.Uspořádání vrstev plošných materiálů a způsob jejich připojení ke středové trubce umož 3 252561ňuje následně jednoduché a pevné navinutí těchto materiálů na středovou trubku při...

Obvod pro připojení dvoufázového bezkontaktního měniče k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 243381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wachtarczyk Tomáš, Návrat Emil, Morcinek Antonín

MPK: G06F 3/03

Značky: připojení, mikropočítači, bezkontaktního, obvod, měniče, dvoufázového

Text:

...se vstupy 331, 393, 39,1, 39.4 snelogováho multiplexeru 191, jehož analogový výstup 311. je spojen se vstupem LL bloku 391, enslogo-číelicováho převodníku, jenž je zároveň vstupom 11,9, vsorkovncíbo zesiloveče 19,., Výstup m vzorkovecího zesilovače 19, je spojen se vstup § 13 snelogo-číslicováho převodníku § 11, jehož skupinový obousměrný výstup § 29, je zároveň skminovým obousmärným výstupom 393 bloku JM, anelogo-číslioového...

Způsob připojení a zabezpečení tenkostěnné trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246234

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sažin Gennadij Vasiljevie

MPK: B21D 39/06

Značky: trubky, způsob, zabezpečení, připojení, tenkostěnné

Text:

...se například o tenkostěnnou trubku z plastů, může krátká trubka zasunutá do tenkostěnné trubky nahradit rozpěrný kroužek.Hlavní výhoda zpüsobu připojení tenkostěnných trubek do otvorů podle tohoto vynálezu spočíva v tom, že při zasouvání tenkostěnné trubky do otvoru, a zvláště při utěsňování rozpěrným kroužkem, nedojde k poškození tenké stěny trubky. U tenkostěnné trubky například z plastů je tento způsob jedinou možností, jak nasunout tuto...

Rychloupínací ústrojí pro připojení čelního nakladače k traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245669

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: E02F 3/627, E02F 3/38

Značky: ústrojí, čelního, rychloupínací, traktoru, nakladače, připojení

Text:

...provedení rychloupínacím ústrojí pro připojení čelního nakladače k traktoru je zndzorněno na výln-esech, kde obr. l představuje schematiclcý axonometrický pohled na čelní nakladač a část traktoru s lomerąými nosníky, obr. 2 schematiclcý axonometrický pohled na sdpojerąý čelní nakledač od traktnru a obr. 3 pohled na odpoàený čelný nakladať a částečny schenaticlzý pohled na traktor s částí hydraulického rozvodu spojeného s hydraulickou...

Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 252324

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Miloš, Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/14

Značky: pohonů, krystalizátoru, připojení, zařízení, oscilace

Text:

...je nárys zařízení s krystalizátorem v částečném řezu a s částí rámu pohonu oscilace, na obr. 2 püdorys zařízení s krystalizátorem a s částí rámu pohonu oscilace, naobr. 3 je řez vedený rovinou A-A z obr. 1, na obr. 4 je částečný řez vedený B-B z obr. 3, 3 252324na obr. 5 je žez vedený rovinou CC z obr. 1, na obr. 6 je řez vedený rovinou D-D z obr. 5 a na obr. 7 je řez vedený rovinou E-E z obr. 5.Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu...

Obvod pro připojení krokových motorů k počítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 251870

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hošek Vladimír, Spíral Ludvík, Vacátko Jiří

MPK: H02P 8/00

Značky: počítací, motorů, obvod, připojení, krokových

Text:

...logickéhoi obvodu je sípíojeąu s jedním výstupom třetího klopiného obvodu 12, jehož druhý výstup je spowjen s prvním vstupom třetího logické-ho obvodu 17. Druhé vstupy druheho a třetího losgického obvodu jsou připojeny na výstup obvodu 14 koensteínty náirůslíí, jehož jeden vstup je spàojen s výstupom prvního klojpného obvodu 1 D, druhý vstup s výstupom gennerátoru 1 kl-Iz a na třetím vstupu jsou nastavitelné propojky 19 pro určení rychlosti...

Ústrojí pro připojení napájení ze sítě k přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 245460

Dátum: 15.06.1987

Autori: Straube Volker, Schneider Wolfgang, Schädlich Gotthard, Lippold Gerhard

MPK: H05K 7/00

Značky: sítě, ústrojí, připojení, přístroji, napájení

Text:

...nonxnmqaaua ceru nnrasua K npnöopy conepmur nnanexrpuqecxun uupnyc I, n KOT 0 pDĽ aaxpennenu Kuuranru 2 c npeuoxpanurensuu 3, aenonnuxnue KOHTQETHHG aneuearu 4, aannmmneca nepnuun cerenuuu KDHTGHTBHH, ooennaenaumu c uponnuauxauu maypa S nuraans, nepexnmqarenn 6 cerenux HanpaueHuü,F-oópaauym uoaopornym Kpamny 7 na uaonaunonHorn marepnana, 3 Koropom Ha Bnyrpeaaeä cropone ounon na ee nonox paaueueam Kepxarenu 8 npennxpanureneü 3 a aa anemaen...