Patenty so značkou «princípu»

Odparovač pracujúci na základe princípu padajúceho filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281918

Dátum: 02.07.2001

Autori: Mäkelä Anssi, Knuutila Matti, Nurminen Kalevi, Vaistomaa Jukka

MPK: B01D 1/06, B01D 1/22, D21C 11/10...

Značky: základě, filmu, odparovač, pracujúci, padajúceho, princípu

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovač pracujúci na princípe padajúcej vrstvy, obsahujúci plášť (1) a v ňom umiestnený systém (2) odparovacích trubiek, čím je kvapalina, ktorá sa má koncentrovať, privádzaná na vonkajší povrch odparovacieho trubkového systému (2) a para je vedená tak, že prúdi vnútri trubiek odparovacieho trubkového systému (2). Podľa vynálezu je odparovací trubkový systém (2) vytvorený z odparovacích elementov a každý odparovací element je vytvorený z...

Zařízení ke zbavování vody nežádoucích plynných složek na principu průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269451

Dátum: 11.04.1990

Autori: Handl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: zařízení, plynných, průtočné, recirkulace, aerace, princípu, zbavování, nežádoucích, složek

Text:

...směsi vody a vzduchu z aeračního zařízení. Do nádrže ústí také přívod upravované vody a je do ní zavĺstěno výtokové potrubí. Aerační zařízení k vytvoření směsi vody a vzduchu je účelne provést pomocí přechodových jevů proudění s výhodou prstencového skoku. Do aeračního zařízení je voda kontinuálně nabírána čerpadly z nádrže, do které se provzdušněná voda vrací a vyloučený plyn uniká spolu se vzduchem. zařízení k odstraňovaní plynných...

Zařízení pro kontrolu složení surovin na principu radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267739

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šindelář Dobroslav, Solnická Hana, Kroužek Jaroslav, Kotner Václav, Hejtman Jiří, Skalka Bohumil, Fišer Jiří

MPK: G01N 23/22

Značky: radiačního, princípu, neutronů, surovin, kontrolu, složení, zařízení, záchytu

Text:

...obsluhy. Ďři využití zařízení pro snslýzu surovín na doprnvním páse je značnou výhodou odstínění jak prímšrního game-záření zdroje neutronů, tak podstatné omezení možnosti detekce sekundárního gama-záření vznikajícího ve stínícícb materiáloch.Na pripojených výkresoch jsou znćzorněny dva příklady provedení zařízení pro analýzu složení surovin dle vynálezu. Ne obr. 1 je zsřízení v aplikaci pro analýzu surovín v provozních zćsobníoích. Na...

Srovnávací vlákno snímače analyzátoru pracujícího na principu katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265139

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kadlec Karel, Houdek František, Bartovský Tomáš

MPK: G01N 25/22

Značky: vlákno, analyzátorů, spalování, snímače, princípu, pracujícího, srovnávací, katalytického

Text:

...okolní teploty, změny napájecího napětí můstku či změny tepelné vodivosti plynné směsi ovlivñují teplotu měřicího vlákna. změny odporu měřicího vlákna jsou pak částečně kompenzovány změnou odporu srovnávacího vlákna. Tento způsob kompenzace je však vyhovující pouze za předpokladu shodného průběhu charakteristík měřicího a srovnávacího vlákna. U dosud používaných vláken jsou charakteristiky měřicích a srovnávacích vláken rozdílné. Je...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ursíny Petr, Lojka Jaroslav, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Čáp Antonín, Marková Marie, Ferkl František, Dykast Jaroslav, Kubový Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, koncem, princípu, otevřeným, frikčnímu, předení, příze

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borovcová Želmíra, Ferkl František, Lojka Jaroslav, Kubový Josef, Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Marková Marie, Čáp Antonín, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: skrucování, příze, předení, koncem, otevřeným, zařízení, princípu

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení k frikčnímu předení příze z ojednocených vláken na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257857

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fajt Ludvík, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Dykast Jaroslav, Pavlíček Luboš, Kubový Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: frikčnímu, princípu, ojednocených, předení, koncem, otevřeným, vláken, příze, zařízení

Text:

...frikěnich ploch oproti obvodové rychlosti primárních frikčních plech se podle vynálezu též dociluje tím, že obvod poháněných rotačních těles opatřených dvojici aekundárních frikčních ploch je větší, než obvod těchto těles s dvojici primárních frikčních ploch.Konstrukčně jednoduché provedení uvolñovací oblasti představuje řešení, kde mezera mezi dvojicemi primárních a sekundárních frikčních ploch je vytvořena vybráním alespoň na jednom z...

Posuvový mechanismus na principu deferenciálního šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256220

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Zdeněk

MPK: G02B 21/32

Značky: posuvový, deferenciálního, princípu, mechanismus, šroubu

Text:

...2 tom, že hrubý a jemný posuv je možný v poměrně velkém rozsahu, V každém okamžiku a každé poloze. Manipulace se dvěma točítky souose uloženými je funkčné vyhovující, neboř umožňují bezprostřední užití jemného i hrubého posuvu v obou směrech. Další výhoda řešení spočívá v tom, že obě kleštiný umožňují nejen nastavení vhodné tuhostichodu mechanismu, ale zároveň i vymezují vůli mezi šrouby a maticemi.Přík 1 adnéprovedení.posuvového mechanismu...

Optoelektronický zobrazovač na principu LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 253397

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Krejčí Vladimír

MPK: H01L 31/00

Značky: zobrazovač, optoelektronický, princípu

Text:

...barvive typu Zaponeoht, na přiklad Zaponecht BE, Zaponechtoranž 3 GI, nebo typu Neozapon,na příklad Neozupongrün 3 GI. Konkrétní hodnota.maximá 1 ni spektrální emise jednbtlivých druhů LED závisí na technologii přĺpravy jejich struktur a nemůže být přesně zadána předem. Proto při konstrukcí zobrazovàče je vždy nutné nejprve konkrétně stanovit změřením maximum vyzařovaného světla v závislosti od vlnové délky a zjištěná hodnotě přizpůsobit...

Zařízení pro vysokovýkonné rozprašování na principu plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245743

Dátum: 15.07.1987

Autori: Panasjuk Anatolij Ivanovie, Pötschke Hans-georg, Weigelt Kurt, Oliva Klaus, Brauer Peter, Sperling Erhard, Lehmann Heinz, Irmscher Helmut, Rossnick Heinz

MPK: C23C 14/34

Značky: zařízení, rozprašování, plazmatronu, princípu, vysokovýkonné

Text:

...oóecneqeana óoanamoň rozumnu HBIIHJIHB V MOÉ EHGHICH K HDMPOĽHOTO ,UJIH HHHHJIGEEH HJIOCKHX CXGM PGCIIOJIOĽŠB EEK ĽOĽJIOEBK B OOOTBBTCTBEIII c naoópezrennem awa sanawxa pamatam-ca npn noMomI ycwpoñcnaa. cocwoamero na renepnpymero ąnenrpomaranmnoe none v npncnocoóneana o noJLsneBoň npopeaLm, anona n omamuaeuon amneHn na pacmmxemoro Marepuana TBM, rrro mnam mweer rconqmryparum rpyöu, Bayupn Koropoä pasmemamrca 011110 mm HGCKOJILKO...

Uzavírací mechanismus na principu univerzálního sklíčidla pro přepravní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233127

Dátum: 01.01.1987

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: G21F 5/00

Značky: mechanismus, nádoby, princípu, přepravní, sklíčidla, univerzálního, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uzavírací mechanismus na principu univerzálního sklíčidla pro přepravní nádoby, zejména kontejnéry pro přepravu radioaktivních odpadů z jaderných elektráren, sestávající ze základového tělesa a víka. Ve víku je uloženo univerzální sklíčidlo, které obsahuje alespoň dvě smykadla. Ke smykadlům jsou uchyceny západky zapadající do drážky vytvořené v horní části tělesa kontejnéru. Uzavírací mechanismus podle vynálezu je určen pro...

Budič induktivního měřicího zařízení délek nebo uhlů na principu induktosynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232428

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mariák Ferdinand

MPK: G01R 33/00, G01D 5/22

Značky: měřicího, princípu, zařízení, induktosynu, induktivního, budič, úhlu, délek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, že umožňuje vyrábět namísto dvouvrstvých vodičů jednovrstvé tím, že plošná vinutí obou vrstev jsou na izolačních fóliích první a druhé vrstvy umístěna tak, že část délky aktivních vodičů první vrstvy a obdobná část délky aktivních vodičů druhé vrstvy vy tvoří jednu vrstvu s izolačními nosiči po obou stranách této vrstvy a s pomocnými propojovacími vodiči a spojkou aktivních vodičů první a druhé vrstvy. Pomocné propojovací...

Zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223234

Dátum: 15.03.1986

Autori: Strádal Petr, Hes Luboš

Značky: plynů, princípu, zařízení, vlhkosti, psychrometrickém, určování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu, zejména na textilním stroji, obsahujícím ze všech stran tepelně izolovanou nádrž vyplněnou kapalinou, v níž je uloženo na teplo citlivé elektrické čidlo k určování vlhké teploty, přičemž na teplo citlivé elektrické čidlo k určování suché teploty je uloženo v proudu měřeného plynu. Nádrž zařízení je tvořena tělesem s dvojitým evakuovaným pláštěm, které je uloženo v...

Zapojení pro doplnění přístroje pro indikaci vniknutí, pracujícího na Dopplerově principu, pro vnímání předmětů bez odrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225810

Dátum: 15.01.1986

Autori: Révész György, Boda Miklós, Tóth László, Szirmai Zoltán

Značky: vnímání, princípu, doplnění, vniknutí, předmětů, odrazů, zapojení, dopplerově, prístroje, pracujícího, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro doplnění přístroje pro indikaci vniknutí, pracujícího na Dopplerově principu, pro vnímání předmětů bez odrazů, obsahující zářič a oscilátor, čidlo detektoru a na něj připojený zesilovač, jakož i poplachový obvod, vyznačující se tím, že mezi zesilovačem (3) a poplachovým obvodem (5) je zapojen komplexní demodulátor (4), na jehož vstup je také připojen výstup zářiče a oscilátoru (1).

Zařízení k měření vlhkosti plynů na psychrometrickém princípu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222336

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hes Luboš, Strádal Petr

Značky: měření, vlhkosti, princípu, plynů, zařízení, psychrometrickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu, zejména na textilních sušicích strojích, obsahující ze všech stran tepelně izolovanou nádrž vyplněnou kapalinou, v níž je uloženo na teplo citlivě elektrické čidlo k určování vlhké teploty, přičemž na teplo citlivé elektrické čidlo k určování suché teploty je uloženo v proudu měřeného plynu, u něhož je nádrž tvořena tělesem s dvojitým evakuovaným pláštěm, které je...

Zapojení asynchronní vyrovnávací paměti s N-fázovými nahrávacími a čtecími impulsy, založené na principu posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230987

Dátum: 01.08.1985

Autor: Malý Vladimír

MPK: G06F 13/04

Značky: nahrávacími, posuvného, asynchronní, založené, princípu, vyrovnávací, pamětí, n-fázovými, zapojení, impulsy, čtecími, registru

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí, prostředky přenosu dat. Jednoduché zapojení vyrovnávací paměti, umožňující zápis a čtení bez časových ztrát. Vynález se týká zapojení vyrovnávací paměti, kde stav každého slova je indikován jedním řídícím klopným obvodem a zápis i čtení je prováděno N-fázovými zápisovými resp. čtecími impulsy. Možné obory použití : elektronické číslicové počítače,...