Patenty so značkou «princípu»

Odparovač pracujúci na základe princípu padajúceho filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281918

Dátum: 02.07.2001

Autori: Nurminen Kalevi, Mäkelä Anssi, Knuutila Matti, Vaistomaa Jukka

MPK: D21C 11/10, B01D 1/06, B01D 1/22...

Značky: princípu, pracujúci, padajúceho, odparovač, základě, filmu

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovač pracujúci na princípe padajúcej vrstvy, obsahujúci plášť (1) a v ňom umiestnený systém (2) odparovacích trubiek, čím je kvapalina, ktorá sa má koncentrovať, privádzaná na vonkajší povrch odparovacieho trubkového systému (2) a para je vedená tak, že prúdi vnútri trubiek odparovacieho trubkového systému (2). Podľa vynálezu je odparovací trubkový systém (2) vytvorený z odparovacích elementov a každý odparovací element je vytvorený z...

Zařízení ke zbavování vody nežádoucích plynných složek na principu průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269451

Dátum: 11.04.1990

Autori: Handl Karel, Haindl Michal

MPK: C02F 1/20

Značky: aerace, zbavování, princípu, zařízení, průtočné, plynných, nežádoucích, složek, recirkulace

Text:

...směsi vody a vzduchu z aeračního zařízení. Do nádrže ústí také přívod upravované vody a je do ní zavĺstěno výtokové potrubí. Aerační zařízení k vytvoření směsi vody a vzduchu je účelne provést pomocí přechodových jevů proudění s výhodou prstencového skoku. Do aeračního zařízení je voda kontinuálně nabírána čerpadly z nádrže, do které se provzdušněná voda vrací a vyloučený plyn uniká spolu se vzduchem. zařízení k odstraňovaní plynných...

Zařízení pro kontrolu složení surovin na principu radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267739

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skalka Bohumil, Solnická Hana, Kroužek Jaroslav, Šindelář Dobroslav, Kotner Václav, Fišer Jiří, Hejtman Jiří

MPK: G01N 23/22

Značky: složení, neutronů, surovin, princípu, záchytu, zařízení, radiačního, kontrolu

Text:

...obsluhy. Ďři využití zařízení pro snslýzu surovín na doprnvním páse je značnou výhodou odstínění jak prímšrního game-záření zdroje neutronů, tak podstatné omezení možnosti detekce sekundárního gama-záření vznikajícího ve stínícícb materiáloch.Na pripojených výkresoch jsou znćzorněny dva příklady provedení zařízení pro analýzu složení surovin dle vynálezu. Ne obr. 1 je zsřízení v aplikaci pro analýzu surovín v provozních zćsobníoích. Na...

Srovnávací vlákno snímače analyzátoru pracujícího na principu katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265139

Dátum: 13.10.1989

Autori: Houdek František, Kadlec Karel, Bartovský Tomáš

MPK: G01N 25/22

Značky: princípu, analyzátorů, snímače, katalytického, vlákno, pracujícího, spalování, srovnávací

Text:

...okolní teploty, změny napájecího napětí můstku či změny tepelné vodivosti plynné směsi ovlivñují teplotu měřicího vlákna. změny odporu měřicího vlákna jsou pak částečně kompenzovány změnou odporu srovnávacího vlákna. Tento způsob kompenzace je však vyhovující pouze za předpokladu shodného průběhu charakteristík měřicího a srovnávacího vlákna. U dosud používaných vláken jsou charakteristiky měřicích a srovnávacích vláken rozdílné. Je...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čáp Antonín, Dykast Jaroslav, Dídek Stanislav, Marková Marie, Ursíny Petr, Stejskal Alois, Ferkl František, Kubový Josef, Lojka Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, příze, frikčnímu, princípu, otevřeným, koncem, zařízení

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stejskal Alois, Lojka Jaroslav, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Dykast Jaroslav, Marková Marie, Ferkl František, Čáp Antonín, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/135

Značky: otevřeným, příze, skrucování, koncem, princípu, předení, zařízení

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení k frikčnímu předení příze z ojednocených vláken na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257857

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kubový Josef, Pavlíček Luboš, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Dykast Jaroslav, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: princípu, vláken, frikčnímu, zařízení, ojednocených, otevřeným, předení, koncem, příze

Text:

...frikěnich ploch oproti obvodové rychlosti primárních frikčních plech se podle vynálezu též dociluje tím, že obvod poháněných rotačních těles opatřených dvojici aekundárních frikčních ploch je větší, než obvod těchto těles s dvojici primárních frikčních ploch.Konstrukčně jednoduché provedení uvolñovací oblasti představuje řešení, kde mezera mezi dvojicemi primárních a sekundárních frikčních ploch je vytvořena vybráním alespoň na jednom z...

Posuvový mechanismus na principu deferenciálního šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256220

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Zdeněk

MPK: G02B 21/32

Značky: posuvový, šroubu, mechanismus, princípu, deferenciálního

Text:

...2 tom, že hrubý a jemný posuv je možný v poměrně velkém rozsahu, V každém okamžiku a každé poloze. Manipulace se dvěma točítky souose uloženými je funkčné vyhovující, neboř umožňují bezprostřední užití jemného i hrubého posuvu v obou směrech. Další výhoda řešení spočívá v tom, že obě kleštiný umožňují nejen nastavení vhodné tuhostichodu mechanismu, ale zároveň i vymezují vůli mezi šrouby a maticemi.Přík 1 adnéprovedení.posuvového mechanismu...

Optoelektronický zobrazovač na principu LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 253397

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Krejčí Vladimír

MPK: H01L 31/00

Značky: optoelektronický, zobrazovač, princípu

Text:

...barvive typu Zaponeoht, na přiklad Zaponecht BE, Zaponechtoranž 3 GI, nebo typu Neozapon,na příklad Neozupongrün 3 GI. Konkrétní hodnota.maximá 1 ni spektrální emise jednbtlivých druhů LED závisí na technologii přĺpravy jejich struktur a nemůže být přesně zadána předem. Proto při konstrukcí zobrazovàče je vždy nutné nejprve konkrétně stanovit změřením maximum vyzařovaného světla v závislosti od vlnové délky a zjištěná hodnotě přizpůsobit...

Zařízení pro vysokovýkonné rozprašování na principu plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245743

Dátum: 15.07.1987

Autori: Weigelt Kurt, Sperling Erhard, Brauer Peter, Panasjuk Anatolij Ivanovie, Irmscher Helmut, Oliva Klaus, Pötschke Hans-georg, Lehmann Heinz, Rossnick Heinz

MPK: C23C 14/34

Značky: zařízení, plazmatronu, princípu, vysokovýkonné, rozprašování

Text:

...oóecneqeana óoanamoň rozumnu HBIIHJIHB V MOÉ EHGHICH K HDMPOĽHOTO ,UJIH HHHHJIGEEH HJIOCKHX CXGM PGCIIOJIOĽŠB EEK ĽOĽJIOEBK B OOOTBBTCTBEIII c naoópezrennem awa sanawxa pamatam-ca npn noMomI ycwpoñcnaa. cocwoamero na renepnpymero ąnenrpomaranmnoe none v npncnocoóneana o noJLsneBoň npopeaLm, anona n omamuaeuon amneHn na pacmmxemoro Marepuana TBM, rrro mnam mweer rconqmryparum rpyöu, Bayupn Koropoä pasmemamrca 011110 mm HGCKOJILKO...

Uzavírací mechanismus na principu univerzálního sklíčidla pro přepravní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233127

Dátum: 01.01.1987

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: G21F 5/00

Značky: přepravní, sklíčidla, univerzálního, nádoby, uzavírací, princípu, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uzavírací mechanismus na principu univerzálního sklíčidla pro přepravní nádoby, zejména kontejnéry pro přepravu radioaktivních odpadů z jaderných elektráren, sestávající ze základového tělesa a víka. Ve víku je uloženo univerzální sklíčidlo, které obsahuje alespoň dvě smykadla. Ke smykadlům jsou uchyceny západky zapadající do drážky vytvořené v horní části tělesa kontejnéru. Uzavírací mechanismus podle vynálezu je určen pro...

Budič induktivního měřicího zařízení délek nebo uhlů na principu induktosynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232428

Dátum: 15.07.1986

Autor: Mariák Ferdinand

MPK: G01D 5/22, G01R 33/00

Značky: induktivního, měřicího, princípu, zařízení, úhlu, délek, induktosynu, budič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, že umožňuje vyrábět namísto dvouvrstvých vodičů jednovrstvé tím, že plošná vinutí obou vrstev jsou na izolačních fóliích první a druhé vrstvy umístěna tak, že část délky aktivních vodičů první vrstvy a obdobná část délky aktivních vodičů druhé vrstvy vy tvoří jednu vrstvu s izolačními nosiči po obou stranách této vrstvy a s pomocnými propojovacími vodiči a spojkou aktivních vodičů první a druhé vrstvy. Pomocné propojovací...

Zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223234

Dátum: 15.03.1986

Autori: Strádal Petr, Hes Luboš

Značky: plynů, vlhkosti, určování, zařízení, princípu, psychrometrickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu, zejména na textilním stroji, obsahujícím ze všech stran tepelně izolovanou nádrž vyplněnou kapalinou, v níž je uloženo na teplo citlivé elektrické čidlo k určování vlhké teploty, přičemž na teplo citlivé elektrické čidlo k určování suché teploty je uloženo v proudu měřeného plynu. Nádrž zařízení je tvořena tělesem s dvojitým evakuovaným pláštěm, které je uloženo v...

Zapojení pro doplnění přístroje pro indikaci vniknutí, pracujícího na Dopplerově principu, pro vnímání předmětů bez odrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225810

Dátum: 15.01.1986

Autori: Boda Miklós, Tóth László, Révész György, Szirmai Zoltán

Značky: indikaci, doplnění, princípu, prístroje, předmětů, odrazů, vniknutí, dopplerově, vnímání, zapojení, pracujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro doplnění přístroje pro indikaci vniknutí, pracujícího na Dopplerově principu, pro vnímání předmětů bez odrazů, obsahující zářič a oscilátor, čidlo detektoru a na něj připojený zesilovač, jakož i poplachový obvod, vyznačující se tím, že mezi zesilovačem (3) a poplachovým obvodem (5) je zapojen komplexní demodulátor (4), na jehož vstup je také připojen výstup zářiče a oscilátoru (1).

Zařízení k měření vlhkosti plynů na psychrometrickém princípu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222336

Dátum: 01.12.1985

Autori: Strádal Petr, Hes Luboš

Značky: princípu, zařízení, vlhkosti, měření, plynů, psychrometrickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k určování vlhkosti plynů na psychrometrickém principu, zejména na textilních sušicích strojích, obsahující ze všech stran tepelně izolovanou nádrž vyplněnou kapalinou, v níž je uloženo na teplo citlivě elektrické čidlo k určování vlhké teploty, přičemž na teplo citlivé elektrické čidlo k určování suché teploty je uloženo v proudu měřeného plynu, u něhož je nádrž tvořena tělesem s dvojitým evakuovaným pláštěm, které je...

Zapojení asynchronní vyrovnávací paměti s N-fázovými nahrávacími a čtecími impulsy, založené na principu posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230987

Dátum: 01.08.1985

Autor: Malý Vladimír

MPK: G06F 13/04

Značky: impulsy, vyrovnávací, založené, zapojení, n-fázovými, pamětí, princípu, čtecími, registru, posuvného, asynchronní, nahrávacími

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí, prostředky přenosu dat. Jednoduché zapojení vyrovnávací paměti, umožňující zápis a čtení bez časových ztrát. Vynález se týká zapojení vyrovnávací paměti, kde stav každého slova je indikován jedním řídícím klopným obvodem a zápis i čtení je prováděno N-fázovými zápisovými resp. čtecími impulsy. Možné obory použití : elektronické číslicové počítače,...