Patenty so značkou «primární»

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268716

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chalupa Václav, Volf Jaromír, Mařík Vladimír

MPK: H01H 13/18

Značky: taktilní, primární, čidlo

Text:

...při dynamíckém provozu. Dá se očekávat, že by vyhověla i v náročných prostředích. Konstrukce čidla umožňuje nastavení líbovolné citlivosti čídla vhodnou volbou tuhosti pružiny neho druhy či tlouštky pryže pružného členu a umožňuje též pružný doraz sninaci elektroáy.Vynález B jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v náryse v řezu primárni tnktilni čidlo podle...

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268328

Dátum: 14.03.1990

Autori: Volf Jaromír, Mařík Vladimír, Chalupa Václav

MPK: H01H 13/18

Značky: čidlo, primární, taktilní

Text:

...přítlečný kolik g e nákružkom 5, jehož hrot lg je uložen ne gumový kroužek§, umíetený v pouzdru 3. V pouzdru g je pod ním ještě uložene kovová spínací ploške Q, ne která je jedníu koncom uložen pružný člen Z, jehož druhý konec je uložen na epodní víka Q pouzdra g. Pružš ný člen Z nože podle obr. l eeatávat z pružiny nebo podle neznázorněné verienty 2 pryže. Pro velké exiální přítlečné síly by vycházele pružina pružného člonu Z příliš velká,...

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268327

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chalupa Václav, Mařík Vladimír, Volf Jaromír

MPK: H01H 13/18

Značky: taktilní, čidlo, primární

Text:

...Q. Přítlačný kolík 2 nebo alespoň jeho kuželová část musí být vyrobena z elektricky vodivého materiálu,poprípade je na ni napařena kovová vrstva. Elektrody Ž mohou být bud podle obr. 2 vytvořeny ze dvou částí, nebo podle obr. 3 ze čtyř částí. Pružný člen É může sestávat podle obrázku 2 válečku z pryže nebo podle neznázorněné varianty z pružiny.V klídovém stavu je primární taktílní čidlo podle vynálezu a podle obr. 1 sepnuto. Přítlačný kolik...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se sníženým odporem proti vpichu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265566

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klimeš Jiří, Procházka Zdeněk, Forman Zdeněk

MPK: D05C 17/00

Značky: primární, jehel, výroby, proti, způsob, podkladové, odporem, vpichu, koberce, tkaniny, sníženým, všívané

Text:

...vlastnosti pásků po tepelné úpravě a jednak zhoršené zpracovatelné aužitné vlastnosti všívaných koberoů.Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby primární podkladové tkaniny utkané z polypropylenových pásku, kde se pásky nebo tkanina opatří nánosem 0,6 až 4 hmot. přípravku snižujícího dynamické namáhání pásku. Podstatou tohoto způsobu je, že jako přípravku snižujícího dynamické namáhání se použije polyethylenglykol s průměrnou...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se zvýšenou odolností proti poškození způsobenému vpichovacími a všívacími jehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245236

Dátum: 01.07.1988

Autori: Horoák Juraj, Preisler Vlastimil, Soukup Milan

MPK: D04H 5/02, D05C 17/00

Značky: vpichovacími, primární, všívané, podkladové, proti, výroby, všívacími, způsobenému, koberce, způsob, tkaniny, odolností, poškození, zvýšenou, jehlami

Text:

...způsobem vyrobyprimární podkladové tkaniny podle vynálezu, jehož podstatou je, že se nenese na pásky nebo na tkaninu 0,6 až 3 přípravků, které ovlivňují povrchové vlastnosti pásků při jejich vzájemném pohybu a skluzu,a tak sižují dynamické namáhání tkaniny v procesu všívání.Účinek úpravy se projevuje nízkým poklesom průměrné pevnosti podkladové tkaniny a poměrně vyrovnanými pevnostmi v tehu ve směru útku po vpichování e všívání....

Žárupevná austenitická ocel se zaručenou primární tvářitelností ingotů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257564

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hodina Jaroslav, Kuncl František, Konšel Zdeněk, Kordula Miroslav

MPK: C22C 38/54

Značky: ingotu, zaručenou, žárupevná, primární, tvařitelností, valcovaním, austenitická

Text:

...že obsahuje v hmotnostnich podílech 0,05 až 0,15 uhlíku, stopy až 2,0 3 manganu, stopy až 2 křemíku,stopy až 0,045 fosforu, stopy až 0,2 titanu, stopy až 0,20 E wolframu, stopy až 0,3 molybdenu, stopy až 0,30 mědi, 23 až 27 chromu a 17 až 22 niklu, vyznačující se tím, že dále obsahuje 0,0005 až 0,006 horu, 0,0005 až 0.0025 vápníku, 0,010 až 0,030 dusíku,0,010 až 0,100 hliníku, přičemž součet hmotnostních podílů bőru a vápníku ku...

Jímka k čerpání odpadní vody v čistírnách s primární sedimentací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254837

Dátum: 15.02.1988

Autori: Glombíček Jan, Pater Jindřich, Miklenda Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: primární, jímka, sedimentaci, odpadní, čerpání, čistírnách

Text:

...plovoucí nečistoty, které mohou být do odměrné~ ho prostoru také přepouštěny a umožňuje odsazení vody a zahuštění suspenze, což vede k úspoře skladovacího prostoru, přičemž tohoto odměrného prostoru lze rovněž využít k přechodnému uložení nežádoucích látek, které se do čistícího procesu dostaly a mají být odčerpány a odvezeny fekálním vozem. Rovněž výhodou je 1 to, že při přeplnění odměrného prostoru nedojde k znečištění pozemku čistírny.Na...

Testovací obvod primární zálohové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242132

Dátum: 01.02.1988

Autor: Klimešová Jitka

MPK: H03L 5/00

Značky: obvod, baterie, primární, zálohové, testovací

Text:

...je připojen na výstupní svorku lg, zatímco tlačítko lg je jedním vývodem připojeno na spojnici mezi omezovacím odporem ll a časovacíkapacitu prodlevy lg, kdežto druhým vývodem je připojeno k nulová svorce gg.Funkci testovacího obvodu primární zálohové baterie lze charakterizovat taktovstupní svorka l je připojena na kladný pől zálohové baterie,jejíž záporný pől je připojen na nulovou svorku gg. Na svorku napájecího napětí lg je připojen kladný...

Zařízení k řízení charakteristiky primární regulace turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250744

Dátum: 14.05.1987

Autor: Touš Jan

MPK: F01D 17/26

Značky: primární, charakteristiky, zařízení, turbin, regulace, řízení

Text:

...turbiny a na obr. 2 jsou zakresleny statické charakteristiky turbiny.Jak je zřejmě z obr. 7, sestâvá zařízení podle vynálezu z rychlostního regulátoru Ql, ze vstupního součtcvéhc členu 1, 250 744z výstupního součtového členu Q, z korekčního zesilovače g, z časového členu 2, ze spínacího relé Q a z korekčního členu Ž. Vedení 1 lprimárního oleje je připojeno k součtovému členu rychlostního regulátoru Ql. K tomuto vedení ll je připojena...

Zapojení, zejména pro přenos tepla z horké vody v primární části potrubí do topné vody v sekundární části potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250729

Dátum: 14.05.1987

Autori: Plhoň Aleš, Hrobař Radim, Vašák Jaromír

MPK: F24D 17/00

Značky: potrubí, horké, topné, prenos, primární, zapojení, tepla, částí, sekundární, zejména

Text:

...větvemi jednak do prvního směšovače gg a jednak do druhého směšovače glýa dále do prvního a druhého oběhového čerpadla Ž, Q. Sekundární část Q potrubí tvoří ještě vratná větev gg,do které je napojena odbočka ga. Vratná větev g§ je současně propojena s první a druhou vyrovnávací komorou lg, li přes třetí a čtvrtou zpětnou uzavírací armaturu gl, gg. oPo uvedení do chodu prvního a druhého oběhového čerpadla Ž, Q proudí médium vlastním tlakem do...

Primární zinkochloridový elektrochemický zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234457

Dátum: 01.03.1987

Autor: Černý Jaroslav

MPK: H01M 6/08

Značky: proudu, elektrochemický, zdroj, primární, zinkochloridový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru primárních zinkoburelových elektrochemických zdrojů proudu a řeší současně problém úniku elektrolytu mimo článek a zvýšení elektrochemické kapacity článků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do obvykle používané katodové směsi tvořené elektrolytickým nebo chemicky připraveným burelem a sazemi ve vzájemném hmotnostním poměru 1:(0,11 až 0,22) je přidán elektrolyt tvořený chloridem zinečnatým, chloridem amonným a vodou ve...

Primární zářič pro ozařování nebo snímání hlavního reflektoru dvoureflektorové antétnní soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247632

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zvolánek Josef, Procházka Miroslav

MPK: H01Q 13/00

Značky: hlavního, zářič, primární, ozařování, antétnní, soustavy, snímání, reflektoru, dvoureflektorové

Text:

...ru.Dále je výhodné. jestliže v pouzdru je vytvořena dutina pro uložení šroubovicové antény. Dutina v pouzdru má s výhodou hloubku /W/ v rozsahu 0,8 až ľ,0 největšího průměru šroubovicové antény, přičemž vnitřní průměr dutiny je v rozsahu 3,8 až 4,2 největšího průměru šroubovicové antény a vnější průměr pouzdra je v rozsahu 5,0 až 6,0 největšího průměru šrou bovicové antény.Kromě toho je výhodné, jestliže se šroubovicová anténa směrem k...

Adukt obsahující primární a sekundární aminové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233145

Dátum: 01.01.1987

Autori: Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08G 73/02

Značky: obsahující, aminové, skupiny, adukt, primární, sekundární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic a tvrdidel. Je řešen technický problém přípravy tvrdidla pro epoxidové pryskyřice, které má větší odolnost vůči tvorbě karbonátů. Podstatou vynálezu je adukt z esterů kyseliny akrylové a polyaminů. Vynálezu může být využito při výrobě kompozitů a bezrozpouštědlových nátěrových hmot.

Primární taktilní čidlo s diskrétním výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229386

Dátum: 01.04.1986

Autori: Volf Jaromír, Chalupa Václav

MPK: H01H 13/52

Značky: primární, taktilní, výstupem, čidlo, diskrétním

Zhrnutie / Anotácia:

Toto čidlo je určeno zejména pro použití v různých typech robotů. Čidlo poskytuje dvouhodnotový výstupní signál a je založeno na principu vtlačování aktivního prvku kuželového tvaru do elastického materiálu, například gumy, působením tlaku uchopeného předmětu na aktivní prvek čidla. Čidlo sestává z vodicí destičky z izolačního materiálu a protilehlé kovové podložky, které jsou fixovány proti sobě po obvodech pláštěm nebo nejméně dvěma nosníky a...

Zařízení pro primární řez plochého skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228091

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pek Alexander, Holík Jiří, Jonáš Jiří

Značky: zařízení, primární, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro primární řez plochého skla je opatřeno pantografem kopírujícím okraj taženého skla. Potřebný řezací tlak řezného nástroje je vyvinut na pružné vrstvě vrchní desky pantografu, ležící v rovině běžícího pásu skla. Po najetí na pás skla dosahuje řezací nástroj již plného řezacího tlaku.