Patenty so značkou «přijímačů»

Zapojení pro měření odolnosti přijímačů digitálních informací proti rušícím signálům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244390

Dátum: 01.06.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: G01R 17/02

Značky: informaci, signálům, proti, odolností, digitálních, rušícím, přijímačů, měření, zapojení

Text:

...obr. patrno, jo ko vstupu něřenáho přijímače 3 připojon výstup sdružovače g užitečnáho a ruňícího signálu a k prvniuu vstupu gs sdružovačo Q užitočnáho a rušícího signálu je přes zeslabovaě g pro užitećný signál připojen výstup vysilaěe l užitećnáho signálu, k jehož uodulačnímu vstupu je připojen zdroj Q uárnáho modulačního digitálního signálu. K druhánu vstupu lg sdružovaće 3 užitoěnáho a rušicího signálu je připojon výstup řízenáho...

Zapojení ke změně mezí ladícího napětí při elektronickém přepínání frekvenčních rozsahů u přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242127

Dátum: 01.02.1988

Autori: Wagner Josef, Stibor Boetislav

MPK: H04B 1/18

Značky: změne, rozsahu, elektronickém, přijímačů, přepínání, frekvenčních, napětí, mezí, zapojení, ladicího

Text:

...gtł až gpg a přes bázový odpor 1 až 1 g.na bázi prvního tranzistoru łàł až lgg, přičemž báze druhého tranzistoru gâł až gàg je připojena na spínací svorku Qâł až 93 frekvenčního rozsahu, kde výstup ladícíhp napětí je tvořen druhou společnou svorkou Q a výstupní svorkou g společného bodu prvního 5 až žàp a druhého áàł až k děličového odporu. iMezi společné svorky § a Q je tedy připojen zdroj ladícíhonapětí, jehož velikost od nuly až do...

Aktivní filtr pro zachování plného ladicího rozsahu u přijímačů s napěťovou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241837

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liko 1udovít, Zuzeák Karol

MPK: H04B 1/18

Značky: aktivní, přijímačů, filtr, plného, napěťovou, ladicího, rozsahu, zachování, syntézou

Text:

...p-odle vynálezu a j-eho funkce-je dále popsaánua s odkazem na pripojený výkres.Na svorku A zdroje ladicího napětí je přes první 2 .a druhý 3 odpor připo-jen .neinvertuujíicí vstup operačního zesilovače 1,jehož inivertujíncí »vstup je připoje-n jednak na spoločný ood prvního a druheho odporu 2, 3 a jednak na jeden pol integraąčního kondenzátora 4, jehož druhý pól je připojen na výstup openaičnívho zesilovače 1, který tvoří výstupní .svorku...

Konvertor pro vstupní díl přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241822

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bartoš Jioí

MPK: H04N 5/44

Značky: vstupní, konvertor, přijímačů

Text:

...v klaeickém vlnov-odu s šířící se vlnou nebo realizované technikou fin-line. Při jednoduchosti provedení »dovoluje dosáhnout ve spojeni s nízkosumovým mezifrekvenčním předzesilovačem velmi dobré vlastnosti z hlediska šumu, -seleľktivity a Ikmitočtové stability »oscilátoru.V dalším textu je s odlkazem na Ipřlp-pjený výkres popsän příkląd prevedení kónoertoru podle vynálezu. iV podkritjćkětň vlhovodu tvuořeným čtyřmi stěnamiàlçiä 3, 4 s...

Zapojení pro přenos číslicové informace s využitím integrovaných vysílačů a přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238973

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: H04B 1/00

Značky: využitím, prenos, vysílačů, číslicové, přijímačů, informace, integrovaných, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkového přenosu dat. Řeší technický problém blokové synchronizace, zvýšení bezpečnosti přenosu informace, zvýšení spolehlivosti zapojení při využití integrovaných vysílačů a přijímačů. Podstata vynálezu spočívá v prodloužení stop části značky integrovaného vysílače a přijímače o interval odpovídající době přenosu vlastní informační části a střídavém přepínání dvou nezávislých ekvivalentních přijímacích částí integrovaných...

Zapojení pro řízení automatického dolaďovacího kmitočtu rozhlasových přijímačů frekvenčně modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230234

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sova Břetislav

MPK: H04B 1/06

Značky: řízení, frekvenčne, rozhlasových, dolaďovacího, kmitočtu, přijímačů, modulovaného, automatického, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení automatického dolaďování kmitočtu využité u rozhlasových přijímačů frekvenčně modulovaného signálu laděných varicapy ladicím napětím, získávaným pomocí měniče. Řídicí stejnosměrné napětí pro dolaďování vstupní jednotky přijímače, které je běžným způsobem získáno v poměrovém detektoru, je přivedeno přes oddělovací odpory do měniče ladicího napětí, kde je jím regulována stabilizační smyčka měniče ladicího napětí, osazená...

Zařízení automatizované kontroly přijímačů vysoké třídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228724

Dátum: 25.10.1984

Autori: Rubičev Nikolaj Alexandrovič Mendelejeva, Guzikov Sergej Dmitrijevič Leningrad (su), Bessonov Alexej Fedorovič, Berezjuk Iraida Konstantinovna, Prozorov Valerij Ivanovič, Rozenberg Jevgenij Abramovič, Ondolko Michail Vladimirovič, Bank Michail Urovič

MPK: H04B 1/06

Značky: zařízení, automatizované, kontroly, vysoké, třídy, přijímačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na techniku rádiového měření a zajména na aparaturu, používanou při provádění kontrolních zkoušek při masové výrobě rozhlasových přijímačů. Učelem tohoto vynálezu je zvýšení hodnověrnosti kontroly bez zvyšování doby potřebné na kontrolu. Zařízení obsahuje blok přeměny nosné frekvence užitého signálu, jehož řídící vstup je spojen s heterodynem zkoušeného rozhlasového přijímače. Novým v zařízení je to, že je vybaveno ještě...

Zařízení pro synchronizaci vysílačů a přijímačů úrovně, zejména pro měření přenosovětechnických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214784

Dátum: 15.09.1984

Autori: Schnürmacher Tamás, Guttermuth Miklós

Značky: měření, úrovně, vysílačů, synchronizaci, zařízení, přenosovětechnických, přijímačů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronizaci vysílačů a přijímačů úrovně, zejména pro měření přenosovětechnických zařízení s nosným kmitočtem, opatřené vstupem synchronizačního signálu, připojeným na výstup synchronizačního signálu jednotky pro vytváření synchronizačního signálu, a výstupem synchronizačního signálu, připojeným na vstup synchronizačního signálu synchronizované jed notky, vyznačující se tím, že je opatřeno dvoukmitočtovým základním generáborem...

Zapojení pro sdružování dvou nebo tří vysílačů nebo přijímačů s vertikální polarizací do společného anténního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 215830

Dátum: 20.12.1983

Autor: Závodský Jaromír

Značky: polarizací, tří, anténního, společného, zapojení, vysílačů, přijímačů, vertikální, systému, sdružování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sdružování kmitočtově velmi blízkých vysílačů bez přídavných ztrát v umělých zátěžích do společného anténního systému. Podstata vynálezu spočívá ve vhodném fázovém napájení čtyř vertikálních dipólů pomocí čtyř 180( hybridních obvodů. Výsledná vyzařovací charakteristika pro všechny vysílače je všesměrová, kruhová, přičemž vysílače jsou navzájem elektricky izolovány. Použije se pro sdružování dvou nebo tří vysílačů či přijímačů v...