Patenty so značkou «přijímač»

Vylepšený FM stereo rádiový prijímač s využitím parametrického sterea

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18846

Dátum: 20.07.2012

Autori: Thesing Robin, Beer Michael, Mueller Jan

MPK: H04H 40/45, G10L 19/00, H04B 1/16...

Značky: rádiový, parametrického, vylepšený, sterea, stereo, využitím, přijímač

Text:

...audio signál. Audio signál, ktorý sa má vylepšovať, môže byť audio signál v L/R reprezentácii, to znamená L/R audio signál, alebo v alternatívnomuskutočnení audio signál v M/S reprezentácii, to znamená M/S audio signál. Audio signál, ktorý sa má vylepšovať, je obvykle audio signál v L/R reprezentácii, pretože konvenčne FMAko príklad uskutočnenia predloženého vynálezu je uvedený aparát FM stereo rádioprijímač nakonfigurovaný na príjem FM...

Prijímač vysielacieho signálu a spôsob prijímania vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19784

Dátum: 23.02.2011

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 25/03, H04L 1/00, H04B 7/04...

Značky: spôsob, signálu, přijímač, prijímania, vysielacieho

Text:

...ako MIMO kódujúcej matrice podľa prvého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vzťah medzi euklidovskou vzdialenosťou a Hammingovou vzdialenosťou v konštelačnej mape využlvajúcej GC podmnožiny ako MIMO kódujúcu matricu podľa prvého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaného signálu podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje spôsob MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto...

Vysielač a prijímač vysielacieho signálu a vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19202

Dátum: 23.02.2011

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk, Hong Ho Taek

MPK: H04L 1/00, H04L 1/06, H04B 7/04...

Značky: přijímač, signálu, vysielanie, vysielacieho, vysielač, prijímanie

Text:

...signálu podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje spôsob MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa tretieho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MlMO kódovaný signál podľa štvrtého uskutočnenia tohto systému3 zobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa šiesteho uskutočnenia tohto...

Vysielač a prijímač vysielacieho signálu a spôsob vysielania a prijímania vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19409

Dátum: 01.02.2011

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04H 20/33, H04B 7/04, H04L 27/26...

Značky: vysielač, vysielania, přijímač, prijímania, vysielacieho, spôsob, signálu

Text:

...tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa jedného uskutočnenia tohto...

Prijímač vysielacieho signálu a spôsob prijímania vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19217

Dátum: 01.02.2011

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04H 20/33, H04B 7/04, H04L 1/00...

Značky: prijímania, vysielacieho, spôsob, přijímač, signálu

Text:

...L 1 posignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signále podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa jedného príkladuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho...

Postupy prijímania a vysielania multimediálneho obsahu, prijímač, vysielač a záznamový nosič a bezpečnostný procesor pre tento postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10938

Dátum: 04.05.2009

Autor: Dubroeucq Gilles

MPK: H04N 21/4623

Značky: bezpečnostný, postup, multimediálneho, procesor, vysielač, vysielania, postupy, přijímač, prijímania, obsahu, záznamový, nosič

Text:

...tretieho multimediálneho obsahu predchádzajúcim zobrazením štvrtého mediálneho obsahu, tretie aštvrté mediálne obsahy sú odlišné anezávislé od prvých adruhých multimediálnych obsahov,- podmienenie zmeny hodnoty počítadla odkódovaniu jednej alebo viacerých kryptoperiódumožní zvýšiť bezpečnosť systému.- zmena hodnoty počítadla v opačnom smere ako sú príkazy na spôsob počas každého zobrazenia prvého multimediálneho obsahu umožňuje znovu...

Spôsob prenosu prídavných údajov v TV-kanáloch, vysielač a prijímač na vykonávanie tohto spôsobu a z nich pozostávajúci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283822

Dátum: 30.01.2004

Autori: Götting Oliver, Finger Adolf, Lorenz Rudolf-werner, Hiller Hartmut

MPK: H04N 7/085, H04N 7/088

Značky: údajov, spôsobu, tohto, spôsob, vykonávanie, systém, tv-kanáloch, vysielač, přenosu, pozostávajúci, přídavných, přijímač

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje optimálne využitie kanálovej kapacity TV-kanálu pre ďalšie prídavné signály. Tak na vysielacej, ako aj na prijímacej strane sa vytvoria takty pre video- a audio- údaje, ktoré sa majú prídavne prenášať, z FBAS užitočného signálu odčítaním, vyhodnotením a rozhodnutím, pričom oba signály sa na vysielacej strane oddelene digitalizujú, zapamätávajú, vyrovnávajú a komprimujú predtým, než sa superponujú na užitočný signál. Na...

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a prijímač selektívneho volania na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280489

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04B 7/26

Značky: rádiovom, vyhľadávacom, systéme, spôsobu, spôsob, tohto, přijímač, přenosu, selektívneho, volania, vykonávanie, správ

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje kroky prijatia obsahu správy, určenie, či obsah správy obsahuje informáciu dlhšiu ako je vopred určená dĺžka správy, uloženie obsahu správy do pamäťového zariadenia, ak je tento obsah správy dlhší ako vopred určená dĺžka správy a prenos vopred určenej správy do prijímača rádiového vyhľadávacieho systému prostredníctvom prvej komunikačnej cesty, kedy vopred určená správa indikuje, že obsah správy je uložený v pamäťovom zariadení....

Spôsob výberového príjmu rádiového signálu v prijímači dátovej komunikácie a prijímač na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281245

Dátum: 10.09.1997

Autori: Siwiak Kazimierz, Breeden Robert Louis, Schwendeman Robert John

MPK: H04B 7/08

Značky: signálu, výběrového, přijímač, dátovej, vykonávanie, radiového, spôsob, přijímací, příjmu, komunikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a prijímač (100) dátovej komunikácie na výberový príjem rádiového signálu obsahujúceho predpovedateľne opakovanú, vopred určenú kombináciu (304) dátových bitov, zahŕňa procesor (114) riadiaci (600) anténny prepínač (106) s cieľom vybrať medzi prvým anténnym napájačom (102) a druhým anténnym napájačom (104) ako okamžitým zdrojom rádiového signálu počas prenosu vopred určenej kombinácie (304) dátových bitov. Rádiový signál prijatý z...

Spôsob zvýšenia životnosti prijímača informácie najmä pre rádiové volanie osôb a príslušný prijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 281177

Dátum: 09.04.1997

Autori: Reibel Jean-michel, Bernhard Francois Antoine

MPK: H04Q 7/10, H04Q 7/18

Značky: príslušný, životnosti, spôsob, volanie, zvýšenia, rádiové, informácie, prijímača, přijímač, osôb, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Informácia sa prenáša pomocou nosného signálu v rade následných časových rámcov, z ktorých každý je rozdelený na vopred stanovený počet časových intervalov, z ktorých každý je priradený vopred stanovenej skupine prijímačov. Prijímače každej skupiny sú ďalej rozdelené na vopred stanovený počet identifikovateľných podskupín prijímačov. Všetky prijímače skupiny sú aktivované na začiatku zodpovedajúceho priradeného časového intervalu a všetky...

Spôsob dekódovania prenášanej segmentovej správy v prijímači výberového volania a prijímač selektívneho volania na vykonanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281270

Dátum: 08.05.1996

Autori: Willard David Frank, Kuznicki William Joseph

MPK: H04J 3/24, H04Q 7/00

Značky: výběrového, spôsobu, spôsob, přijímací, selektívneho, přijímač, vykonanie, volania, správy, prenášanej, dekódovania, segmentovej

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač (106) selektívneho volania prijíma jeden alebo viacero správových paketov prenášanej segmenovanej správy, kde každý z tohto jedného alebo viacerých správových paketov obsahuje adresu (1605) a dátovú časť (1610) správy. Dátová časť (1610) správy obsahuje indikáciu (1702) o tom, či v tejto segmentovanej správe má byť prijatých viacero správových paketov. Prijímač (106) selektívneho volania prijíma adresu každého správového paketu a potom...

Tepelný žiarič – prijímač panelového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 714

Dátum: 08.02.1995

Autor: Fujas Štefan

MPK: F24D 5/06, F24D 3/16

Značky: panelového, žiarič, tepelný, přijímač

Text:

...sú známe prievan, nerovnomerné rozdelenie teplôt, priestorové nároky, hluk, atď. Doposiaľ totiž nie je známe zariadenie na chladenie miest hostí akoby žiarič chladu. Pre túto funkciu sa obyčajne využívajú steny budov, čo v mnohých prípadoch nepostačuje.Ďalšou oblasťou v ktorej sú využívané rovnaké základné parametre sálavých panelov, t.j. veľmi dobrá emisná schopnosť jednej strany a kvalitná izolácia druhej strany, sú solárne panelové...

Televízny prijímač so štandardnou rozlišovacou schopnosťou na príjem obrazového televízneho signálu s vysokým rozlíšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 280708

Dátum: 12.01.1995

Autor: Ng Sheau-bao

MPK: H04N 7/12, H04N 7/01, H04N 5/44...

Značky: signálu, schopnosťou, příjem, obrazového, rozlišovacou, rozlišením, televízny, přijímač, vysokým, štandardnou, televízneho

Zhrnutie / Anotácia:

Televízny prijímač obsahuje tuner (10) na príjem stlačených transformovaných číslicových dát obrazového signálu, objavujúcich sa v blokoch predstavujúcich príslušné oblasti obrazov s prvým priestorovým rozlíšením, a k tuneru (10) pripojený signálový procesor, spojený so zobrazovačom. Podstatou riešenia je, že signálový procesor zahŕňa obrazovú pamäť (315) s ľubovoľným výberom na uloženie dekomprimovaných obrazových dát, spriahnutú s prediktorom...

Zariadenie na značkovanie kanálov pre televízny prijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 279868

Dátum: 09.03.1994

Autori: Chaney John William, Hailey James Edwin

MPK: H04N 5/445

Značky: přijímač, zariadenie, značkovanie, kanálov, televízny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje vstup užívateľa, pamäť na uchovávanie dát zodpovedajúcich predvytvoreným značkám, riadiaci obvod pripojený k pamäti, ďalej obsahuje grafický generátor (140) na zobrazenie na tienidlo pripojený k riadiacemu obvodu (110) na vytváranie textových znakov a grafických signálov na zobrazenie ako oziev na dáta uložené v programovej pamäti (114), v pamäti (116) s priamym výberom a v elektricky vymazateľnej programovateľnej...

Obvod na generovanie časovacích signálov pre televízny prijímač s postupným rozmietaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279307

Dátum: 12.11.1991

Autor: Todd Christopher

MPK: H04N 5/12

Značky: signálov, přijímač, generovanie, postupným, televízny, rozmietaním, obvod, časovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Slučka (12) fázového závesu na príjem obrazového signálu s horizontálnou synchronizačnou zložkou na vstupe (11) na frekvencii horizontálneho rozmietania generuje pomocný synchronizačný signál na výstupe (47) druhej slučky (40) fázového závesu, synchronizovaný s horizontálnou synchronizačnou zložkou. Horizontálny vychyľovací obvod (40, 50) generuje horizontálny vychyľovací prúd synchronizovaný s pomocným synchronizačným signálom na výstupe (47)...

Přijímač pro frekvenční geoelektrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264090

Dátum: 12.05.1989

Autor: Příhoda Karel

MPK: G01V 3/06

Značky: měření, geoelektrická, přijímač, frekvenční

Text:

...sígnáL 0 vý usměrňovač 5 opatřený potarítním přepínačem 33. Výstup 32 sígnátového usměrnovače 5, propojenýs pátou vnější svorkou 17, je zapojen přes séríový odpor 7 doslučovacího uzlu 22, spojeného přes sériový odpor 8 s třetí vnějwší svorkou Já a přes vzorkovač 21 řízený časovačem 31 s ínvertuujícím vstupem ll sígnátového íntegrátoru É, jehož neínvertujícívstup 34 je přípojen ke spoLečné svorce§. Výstup EQ sígnáLovehoíntegrátoru 6, k...

Mechanický přijímač přenosného dlouhovlnného seizmografu, zejména vertikálního seizmografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264001

Dátum: 12.05.1989

Autori: Unterreitmeir Erhard, Schumann Manfred, Teupser Christian

MPK: G01V 1/16

Značky: seizmografu, přijímač, přenosného, zejména, dlouhovlnného, vertikálního, mechanicky

Text:

...ceñcmqrpaàa c noHHToä OTHOCHTEHBHO ropuaonwann nonecxoň, nmeerca nnn nocwnmeann TDEÓYQMOFO paBHoBecHorononomenHn nonsecku ornocurenbuo Kopnyca àuuronan npymuua pacwnmeums, KoTopan npuxpenneua Bunsy y Kopnyca napoů nerxux, no cpannenum c Maccoü BHHTOBOŘ npymnum, ononHHTenbnmxneTaneä. Bepxunñ Koneu npyxunu nonnemeu y Kopnyca Taxoň me nerxoň nononmnwennuoň neranbm. HononHHTenhHueneTann HSMGHHEMH no nnnue H HmemwnpenoqTHTenbHo Kpyrnoe...

Elektronický přijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254082

Dátum: 15.01.1988

Autor: Klaška Karel

MPK: H04B 1/10

Značky: elektronický, přijímač

Text:

...eneràetickou spotřebu přijím vedení. Dalšíd výhodné využitelnými vlastnostmi příjímačeprvního tranzistoru napájeného do čuje konstantnímproti rušení. U 5/ Na připojeném výkresu na obr.l je obvodové schémavstupního dílu elektronického příjímače podle tohoto vynáeho vstupní a převodní charakteristika.lezu a na obr.2 je j Vstup příjímače je na kolektoru prvn or je připojen k prvnímu zdroji proudu druhou diodu Q i k emitoru druhého tranzistoru...

Stabilizovaný zdroj proudu pro televizní přijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251242

Dátum: 11.06.1987

Autori: Seckendorf Wilfried, Welzel Hans-jürgen

MPK: H04N 5/63

Značky: televizní, stabilizovaný, proudu, přijímač, zdroj

Text:

...c nOMOmbm Tpancmupmaropa nnyxwąxraoro npeoôpaaoaarenu. Heocwàvxauu nanuoň cxenm ssnxewcn TO, uro ncnonbsosanue nayxrakruoro npnannnaHe IIOSĚOIIHET CTQČIIIJIHB 3 HHYO BHXOJIHOFO HBUDSKXEHHH 38. CV-IGT HSMGHEHHH IĽPXpHHbI HMIIYnhca H qro-onmua őmwb ocymecrsneua cwaöunusaunn paőoqero Hanpxmeann npeoőpasoaav TEHą,HanpHmeHHH. Bcnencwane sroro B 03 HHKawT nononnnrensnme noTepH, KOT 0 pue cunmamw KHĽ.- Bceů cxemm. NHaxoneu, qömexsnecwuo, qwo...

Synchronní vysílač a přijímač k procesoru TP 8

Načítavanie...

Číslo patentu: 232023

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sequens Karel, Štěpán Pavel, Vachek Pavel, Jirovský Václav

MPK: G06K 11/00

Značky: synchronní, procesoru, přijímač, vysílač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro spojení a spolupráci terminálového procesoru TP 8 se sériovou synchronní linkou přenosu dat podle normy CCITT. Podstata vynálezu spočívá v konstrukci zařízení, které generuje a přijímá standardní datové posloupnosti podle normy CCITT na základě signálů sběrnice procesoru TP 8 a na něm operujícího programu. Vynález lze využít k rozšíření pracovních možností procesoru TP 8.

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Král Jan, Kapolka Jozef, Mach Antonín

MPK: G06M 7/02

Značky: pecných, elektromagnetického, přijímač, vozov, riadenie, koľajovej, poľa, dopravy, odčítanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Elektronický přijímač volicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229451

Dátum: 01.03.1986

Autori: Palát Antonín, Němec Milan, Klomfar Petr, Sláma Jaroslav

MPK: H03K 23/00

Značky: přijímač, voličích, impulsů, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Volicí impulsy přicházejí na vstup A bezkontaktního snímače volby. Obvod pro časové třídění impulsů provádí časové testování přijímaných impulsů a časový dohled pro vyhodnocení ukončení série impulsů. Vyhodnocené impulsy se počítají v čítači, jsou překódovány a zapsány v paměťových buňkách registru. Po skončení vysílání přijaté číslice do registru se vynuluje čítač a řídicí obvod začne přes úrovňový převodník vysílat povel pro posun přijímacího...

Přijímač pro geoelektrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 224522

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pazdera František, Příhoda Karel

Značky: geoelektrická, přijímač, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Přijímač pro geoelektrická měření zdánlivého elektrického odporu proudově střídavými metodami, na jehož vstupu je zařazen signálový zesilovač se signálovou svorkou a na výstupu signálový detektor s měřicím členem, vyznačený tím, že mezi signálovou svorkou (1) signálové ho zesilovače (2) a signálovým detektorem (6) je zapojen řízený filtr (4) typu pásmová nebo horní nebo dolní propust, který je výstupní svorkou (5) spojen přes fázovací člen (12)...

Zapojení filtrů pro ochranu duplexových zařízení vysílač – přijímač, dálkově napájených vysokonapěťovým vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 219882

Dátum: 15.09.1985

Autori: Szeghy Sándor, Halász Andor, Vigh János, Szabó László

Značky: vysokonapěťovým, zařízení, filtru, duplexových, zapojení, ochranu, vedením, dálkově, vysílač, přijímač, napájených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení filtrů pro ochranu duplexových zařízení vysílačů-přijímačů, dálkově napájených vysokonapěťovým vedením proti duplexovému rušení, kde je přijímač nasazen v uzemněné skříni a kde jsou prvky obvodu přijímače uloženy na desce s plošnými spoji, oddělené od skříně a opatřené na ní vytvořeným virtuálním zemnicím bodem. Podstatou vynálezu je, že skříň přijímače obsahuje izolační desku potaženou na obou stranách vodicí fólií,...

Vysílač a přijímač pro radiokomunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218564

Dátum: 15.03.1985

Autor: Richardson Christopher Keith

Značky: vysílač, radiokomunikaci, přijímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílač a přijímač pro radiokomunikaci, jenž v sobě zahrnuje oscilátor úhlově modulovatelný pro dodávku výstupního signálu pro anténní zařízení k vysílání, dva směšovače opatřené jednotlivě vždy dvěma vstupními svorkami, z nichž jedna je pro přívod výstupního signálu do anténního zařízení a druhá je pro přívod vstupního signálu od oscilátoru, hybridní spojku pro přívod kvadraturních signálů ke směšovačům a demodulační zařízení, přímo napájené...