Patenty so značkou «prietoku»

Spôsob merania prietoku v prostredí s ionizujúcim žiarením a zariadenie na meranie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7119

Dátum: 05.05.2015

Autori: Macko Milan, Porubský Martin

MPK: G01F 1/68

Značky: prietoku, ionizujúcim, žiarením, zariadenie, merania, spôsob, prostředí, meranie

Text:

...teplo z neho odvádzané rýchlejšie, čo sa prejaví väčšou stnnosťou poklesu teploty. Následne je zopnutý elektroventil á,vzniká sifónový efekt a definovaný objem kvapaliny je odvedený zo zbernej nádoby i. Ohrev druhej časti g dvojitého termočlánkového teplomeru, meranie teplôt na jednoduchom termočlánkovom teplomere l a druhej časti g dvojitého termočlánkového teplomeru, ako aj elektroventil 5 je riadený prostredníctvom riadiaceho systému...

Zariadenie na odmeriavanie prietoku pri kontinuálnom liatí roztaveného kovu a spôsob odmeriavania prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287454

Dátum: 16.09.2010

Autori: Dorricott James, Heaslip Lawrence, Xu Dong

MPK: B22D 41/22

Značky: zariadenie, roztaveného, prietoku, liatí, kontinuálnom, odmeriavania, spôsob, odmeriavanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odmeriavanie prietoku pri kontinuálnom liatí roztaveného kovu obsahuje odmeriavací posúvač (1010, 2010, 3010), ktorý obsahuje hornú dosku (1030, 2030, 3030), vybavenú prvým prietokovým kanálovým otvorom (1032, 2032, 3032) so vstupom, majúcim vstupnú os (1033, 2033, 3033) a s výstupom (1038), majúcim výstupnú os (1035, 2035, 3035), a škrtiacu dosku (1040, 2040, 3040), posuvne sa dotýkajúcu hornej dosky (1030, 2030, 3030) a...

Zariadenie na udržanie konštantného sanitárneho prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5189

Dátum: 05.06.2009

Autori: Pavlíková Anna, Sýkora Pavel

MPK: E02B 7/26, E02B 8/00

Značky: udržanie, zariadenie, konštantného, sanitárneho, prietoku

Text:

...vody. V prípade vyššieho prítoku vody k hati, ako je sanitámy prietok sa hladina vody za hradiacou konštrukciou hate zvyšuje a prírastok prítoku k hati odteká nielen cez prepadovú hranu odberu vody, ale aj otvorom pre sanitárny prietok a tak prekračuje jeho určenú hranicu V neprospech investora. Nie sú známe príklady, kde by sa realizovalo zariadenie na elimináciu tohto nedostatku.Riešenie spočíva vtom, že Výrez pre sanitámy prietok je pod...

Sada nástrojov na vloženie zariadenia na kontrolu prietoku na vedenie média a inštalačný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7882

Dátum: 24.04.2009

Autori: Mangon Didier, Dalibey Amine, Leme David

MPK: F16L 55/00

Značky: vedenie, nástrojov, kontrolu, inštalačný, spôsob, media, prietoku, zariadenia, vloženie

Text:

...rámu a má aspoň jeden prvý oporný prvok, že vidlicový držiak má vidlicu vzdialenú od rámu a postavenú súbežne s osou otáčania páky, že vidlica má rozmery upravené tak, aby slúžila ako opora objímkyprvého nástroja a pritom posúvač zostal pod vidlicou voľný, a žeprvý oporný prvok páky sa nachádza nad vidlicou.0009 Môže byť tiež účelne počítať s tým, že páka má druhý oporný prvok vzdialený od prvého oporného prvku, a to zároveň v pozdĺžnom smere...

Nástroj na inštaláciu zariadenia na kontrolu prietoku plynu do potrubia a spôsob inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7880

Dátum: 24.04.2009

Autori: Leme David, Daymard Jean-françois

MPK: F16L 55/00

Značky: inštaláciu, zariadenia, prietoku, kontrolu, potrubia, nástroj, plynů, spôsob, inštalácie

Text:

...obsahovat nosný rám a navijak, na ktorý je navinutá hadica, pričom tento navijak jeotáčavo nesený nosným rámom.0013 Súčasťou nástrojov môže byť teleskopická tyč slúžiacaako opera držiaka a tvoriaca nohu tohto držiaka.0014 Ak je nosný rám súčasťou kufríka s kolieskami,teleskopická tyč môže byť prispôsobená tak, aby slúžila akorukoväť uľahčujúca premiestnenie tohto kufrik.0015 Vynález sa tiež týka spôsobu použitia vyššie opísaných nástrojov na...

Lopatkový pohon do prietoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5034

Dátum: 06.11.2008

Autor: Kentoš Pavol

MPK: F03B 7/00

Značky: pohon, prietoku, lopatkový

Text:

...v sklopenom stave uchytených pomocou dvoch čapov na nosnom ramene.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu...

Bezpečnostné zariadenie s automatickým uzatváraním na kontrolu prietoku média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10643

Dátum: 19.05.2008

Autori: Mangon Didier, Dalibey Amine

MPK: F16K 17/30, F16L 55/10, F16L 55/136...

Značky: prietoku, automatickým, kontrolu, media, zariadenie, uzatváraním, bezpečnostné

Text:

...toto0012 Zariadenie vymedzené v úvode tejto opisnej časti sa vyznačuje tým, že každá 2 jeho svoriek má spojený okraj upevnený k obvodu trubice pred prstencovým uzáverom.0013 Prstencový uzáver má prednostné tesnenie 2 elastoméru,ktorého okraj na odtokovej strane je pripevnený k trubici, toto tesnenie je rotačne symetrické, má aspoň čiastočne kónický axiálny prierez a konkávnosť V smere proti prúdu.0014 Je účelné predpokladať, že tesnenie...

Zariadenie na riadenie prietoku liečivých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285886

Dátum: 14.09.2007

Autor: Grifols Lucas Victor

MPK: A61M 39/00, A61M 5/168, A61M 5/14...

Značky: prietoku, liečivých, riadenie, výrobkov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na riadenie prietoku liečivých výrobkov zahrnuje dve alebo viac paralelne spojených rúrok (1, 2) so spoločným vstupom a spoločným výstupom na spojenie s prívodným potrubím látky, ktorá sa má použiť na infúziu, pričom každá z týchto rúrok (1, 2) je vybavená presným odmeriavacím prvkom (3, 4), z ktorých jeden odmeriavací prvok (4) má omnoho menší prietok než ostatné odmeriavacie prvky (3). S príslušnou rúrkou alebo rúrkami (1), v...

Zariadenie a spôsob na riadenie prietoku kryogénnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16938

Dátum: 28.08.2007

Autori: Green John Lewis, Knorr Robert Ellsworth, Zurecki Zbigniew

MPK: C21D 1/667, C21D 1/613, B05B 7/12...

Značky: zariadenie, prietoku, spôsob, riadenie, kvapaliny, kryogénnej

Text:

...tak, aby v toku medzi oboma vírivými komorami došlo aspoň k jednej zmene smeru prietoku, a nakoniec je vypúšťaná z druhej vírivej komory cez rozprašovaciu dýzu.0010 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob, ktorý umožňuje hladké kontinuálne rozprašovanie kryogénnej kvapaliny so zvýšenou prevádzkovou flexibilitou a napriek tomu vysokou spoľahlivosťou v aplikáciách, ako je žiarové striekanie, zváranie, kryogénne rezanie a...

Ventil na riadenie prietoku pre fluidizovaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6229

Dátum: 30.11.2006

Autori: Cenzi Emmanuele, Kroemmer Yvan

MPK: F16K 5/00

Značky: materiál, fluidizovaný, ventil, riadenie, prietoku

Text:

...pružinový prostriedok odpružujúci ventilový kužel voči ventilovému sedlu kolmo na os otáčania, aby sa dosahoval tesniaci kontakt medzi ventilovým sedlom a ventilovým kužeľom. V súlade s dôležitým aspektom vynálezu obsahuje pružinový prostriedok najmenej jednu na jednej strane upnutú a na druhej strane zaťaženú pružinu (pružinu cantilever) usporiadanú vo voľnom priestore proti ventilovému sedlu tak, aby sa odpružíl ventilový kužeľ0010...

Dvojčasťový regulátor prúdu, regulátor prietoku alebo zábrana spätného toku obsahujúci západkový prostriedok na vzájomné zaistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10409

Dátum: 24.01.2006

Autor: Grether Hermann

MPK: B01D 35/04, E03C 1/08

Značky: západkový, prostriedok, dvojčasťový, zaistenie, obsahujúci, prúdu, prietoku, vzájomne, regulátor, zábrana, spätného

Text:

...prúdenia sa môže zväčšovať ~ v takýchto konštrukčných dieloch, vktorých je oblasť spojenia vždy vystavená prúdeniu vody, je všakväčšinou žiaduce rozmerovo čo najpresnejšie spojenie bez väčšej axiálnej vôle.0006 Z dokumentu 2004/038112 A je známy medziľahlý držiak,ktorý je možné naskrutkovať na výtokovej strane vo výpuste vody sanitárnej výtokovej armatúry a ktorý je možné osadiť do regulátora prúdu. Aby bola zaistená funkcia regulátora...

Spôsob a zariadenie na meranie prietoku prúdiacej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284547

Dátum: 18.05.2005

Autor: Bazin Alain

MPK: G01F 1/66

Značky: prúdiacej, zariadenie, meranie, prietoku, tekutiny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe merania prietokového množstva prúdiacej tekutiny sa vysielajú postupne za sebou medzi dvoma prevodníkmi, umiestnenými v smere prúdenia tekutiny, dva ultrazvukové signály, ktoré sa šíria v navzájom opačných smeroch. Vytvára sa n hodinových signálov CKi, kde i = 1 až n a n => 4, fázovo vzájomne posunuté o 2pi/n, identifikuje sa a ukladá sa do pamäte prvý hodinový signál CLS, ktorý sa vytvára bezprostredne potom, čo sa objaví...

Zariadenie pre ovládanie prietoku v kombinovaných vykurovacích jednotkách pre sanitárnu vodu a obytné miestnosti a kotolná jednotka pre kombinované ohrievanie sanitárnej vody a vykurovanie obytných miestností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4447

Dátum: 21.02.2005

Autor: Gallus Giovanni Luca

MPK: F24H 9/14

Značky: kombinovaných, kotolná, kombinované, obytné, sanitárnej, sanitárnu, miestnosti, vykurovacích, zariadenie, jednotka, jednotkách, vykurovanie, prietoku, ovládanie, ohrievanie, obytných

Text:

...voda vyžadovaná). Prepínací povel pre ventil je vydávaný vhodnými riadicimi prostriedkami vtedy,pokiaľ snímač minimálneho prietoku, pripevnený na trubke sanitárnej vody, zistí určitý požiadavok na ohriatu sanitárnu0004 Tento typ vykurovacej sústavy umožňuje na jednej strane využívať tepelnú energii kotla pre dvojaký účel(vykurovanie domáceho prostredia a ohrev sanitárnej Vody),avšak na druhej strane často spôsobuje výrazné straty energie....

Ventilová jednotka na automatickú reguláciu prietoku tekutiny pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284189

Dátum: 16.09.2004

Autor: Pegoraro Giorgio

MPK: F16K 31/64, F16C 13/04

Značky: prietoku, automatickú, ventilová, tekutiny, tlakom, jednotka, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová jednotka obsahuje vstupný filter (13), umiestnený v prívodnom potrubí (3a) plynu, expanznú komoru (14) plynu, privádzaného z výtlačného potrubia (4a) do výparníka (2), a kontrolné prostriedky prietoku plynu. Kontrolné prostriedky obsahujú hlavný ventil (15), uložený medzi prívodným potrubím (3a) a výtlačným potrubím (4a) a obsahujúci prvý uzáver (150) na spoluprácu s termostatickým ovládačom (12), a poistný ventil (16) na prívod do...

Ventil typu tannierového ventilu na reguláciu prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11048

Dátum: 20.07.2004

Autor: Mccausland Andrew John

MPK: F16K 31/122

Značky: tannierového, reguláciu, prietoku, ventil, ventilu

Text:

...zahŕňa telo ventilu, ktoré má vstup, výstup, a priechod pre tok, ktorý spája vstup a výstup, pričom uvedený vstup, uvedený výstup a uvedený priechod pre tok sú axiálne v podstate vyrovnané sedlo ventilu, ktoré obklopuje priechod pre tok, a uzatvárací prvok pre ventil typu tanierového ventilu, ktorý je pohyblivý smerom k a od sedla ventilu za účelom uzatvorenia resp. otvorenia priechodu pre tok, pričom tento uzatvárací prvok je axiálne...

Lekárske zariadenie na dopravovanie tekutín pri nízkom prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 824

Dátum: 04.06.2004

Autor: Russell Scott

MPK: A61M 5/142, A61M 5/168

Značky: prietoku, lékařské, zariadenie, nízkom, dopravovanie, tekutin

Text:

...požadovanú navrhnutnúkonfiguráciu a majúce extrémne nízke náklady na výrobu.Predkladaný vynález je namierený na oblasť dopravovanie liekov a týka sa oblasti dopravovania liekov a týka sa zariadenia na dopravovanie liekov pri využití nového otvoroveho mechanizmu. Pre účely tohto vynálezu znamená termin liek akýkoľvek typ molekúl alebo zlúčenín, ktoré je možne dopraviť pacientovi vo forme tekutiny, suspenzie alebo tekutine podobnej látky....

Jednorazová ventilová jednotka na reguláciu prietoku moču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3439

Dátum: 19.05.2004

Autor: Iversen Jorgen

MPK: A61F 5/44, F16K 3/00

Značky: prietoku, jednotka, moču, jednorázová, reguláciu, ventilová

Text:

...urinálne vrecko, ktoré nie sú zaťažené ncdostatkami predchádzajúcich systémov a pri ktorých je možné jednoduchým spôsobom prerušiť tesnenie ventilovej jednotky bez použitia väčšej sily v prstoch a bez rizika, že sa používateľ znečistí močom, pričom ventil je jednorazový a je veľmi podobný opakovane použiteľnému ventilu, takže je pri výrobe možné použiť s menšou úpravou existujúce nástroje. Konštrulccia tiež zabezpečuje, že jednorazový...

Farmaceutický prostriedok na zvýšenie prietoku krvi v optickom nerve a sietnici na povrchovú úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283960

Dátum: 10.05.2004

Autori: Harris Alon, Sponsel William Eric

MPK: A61P 27/02, A61K 31/38, A61P 27/06...

Značky: úpravu, nerve, povrchovú, prietoku, zvýšenie, farmaceutický, optickom, sietnici, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie inhibítora karbonátdehydratázy na prípravu farmaceutického prostriedku spôsobujúceho zvýšenie rýchlosti retinálneho prietoku krvi a prietoku krvi hlavou optického nervu, a tým ozdravenie optického nervu a sietnice, na povrchovú aplikáciu do oka.

Magnetický snímač prietoku a merač prietoku, ktorý ho zahrnuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1462

Dátum: 14.04.2004

Autori: Glauser Antony Robert, Knill Alexander Charles

MPK: G01F 1/56

Značky: magnetický, merač, prietoku, snímač, ktorý, zahrnuje

Text:

...iónmi. Ióny striebra sú obzvlášť výhodné, keďže tuhé striebro je stabilné vo vode po dlhú dobu avýznamne nekoroduje. Navyše, je netoxické a je povolenou potravinovou prísadou (E 174). Striebro je tiež blízke medi v elektrochemíckých sériách, znižujúc riziko neželenej elektrolytickej korózie vo vodných trubkách. Je tiež biocídne, pomáha predchádzať usádzaniu a vytváraniu problémových bio-povlakov na elektródach a okolo nich.Navyše, usporiadanie...

Regulácia hladiny pri prietoku kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3753

Dátum: 26.02.2004

Autor: Schultink Arnold Jan

MPK: G05D 9/00, A01K 63/00

Značky: prietoku, regulácia, hladiny, kvapaliny

Text:

...ako prietok, preosievanie alebo filtrovanie kvapaliny môže, kvôli citlivosti, byť funkciou, ktorá je aspoň rovnako dôležitá, akoposkytovanie dostatočnej prívodnej kapacity. Okrenl dôležitostipredfiltrácie pre čerpadlo, je uvedené, že je táto tiež dôležitápre spôsob pravidelného čistenia, napríklad s následnou filtrovacou operáciou.0011 Nádrž podľa vynálezu môže mať tak isto vlastnosti podľa patentových nárokov 6 a 7. Takýmito regulačnými...

Atramentová náplň, kontrolér prúdenia kvapaliny a spôsob riadenia prietoku atramentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1023

Dátum: 13.11.2003

Autori: Miyazawa Hisashi, Shinada Satoshi, Ichihashi Akira

MPK: B41J 2/175

Značky: riadenia, kontrolér, spôsob, atramentová, atramentu, náplň, prúdenia, kvapaliny, prietoku

Text:

...kvapalných značkovacích systémoch. Tento odkaz ucí, že prívod a vývod sú umiestnene na jednej strane pohyblivého člena a pružina a vonkajší zdroj vákua sú umiestnené na inej strane pohybliveho člena. Patent špeciálne uvádza, žepružina nie je použitá na tesnenie ventilu, ale skor jevyhotovená iba na zabránenie odtoku, vonkajsi zdroj vákua slúži na udržanie zatvoreneho ventilu.0011 US patent č. 4 971 527 zahŕňa regulačný ventil pre atramentový...

Hydraulické zariadenie na čerpanie roztaveného kovu a/alebo riadenie prietoku roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 218

Dátum: 18.12.2002

Autor: Baumgartner Heinrich Georg

MPK: B22D 17/20, B22D 18/04, B22D 17/30...

Značky: čerpanie, riadenie, roztaveného, zariadenie, hydraulické, prietoku

Text:

...je umiestnený tesniaci prvok 24 na vytvorenie tesnenia sValcová časť 20 je vybavená vonkajším plášťom 25, ktorý je V podstate kališkovitého tvam a je zhotovený z keramického materiálu uvedený plášť je naplnený izolačným tmelom 26, takým ako je napríklad tmel komerčne známy pod obchodným názvom INSURAL, a jepripevnený ku kotúčovitej časti 19 prostredníctvom priečnych zarážok 27.Plášť 11 zahmuje prvú časť 28, ktorá normálne obsahuje kov 15 a je...

Kohút s kontrolou prietoku tekutiny opatrený pákou s niekoľkými stabilnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3960

Dátum: 09.08.2002

Autori: Lang Daniel, Taillandier Alain

MPK: F16K 1/00

Značky: niekoľkými, tekutiny, opatrený, polohami, prietoku, stabilnými, pákou, kohút, kontrolou

Text:

...ventilu a odsadenej o uhol 90 ° na jednu stranu od prvej polohy páky a do polohy zavzdušneniavnútorného priechodu odsadenej o 90 ° na druhú stranu od uvedenej prvej polohy.Použitie otáčajúcej sa páky má oproti otočnému kotúču výhodu najmä spočívajúcuV tom, že ovládanie kohúta operátorom je rýchlej šie.Navyše poloha páky bezprostredne ukazuje stav kohúta, to znamená, že páka V polohe pokoja ukazuje, že priechod plynu je uzatvorený, zatiaľ čo...

Zariadenie na izoláciu základného prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14232

Dátum: 19.07.2002

Autori: Fuhrman Bradley, Dowhy Mark

MPK: A61M 16/01, A61M 16/10, A61M 16/08...

Značky: zariadenie, základného, prietoku, izoláciu

Text:

...na strane pacienta, ktoré možno uspôsobiť na pneumatickú komunikáciu so zdrojom vdychovaného plynu a (d) ústie pre návrat výdychu na strane pacienta a práčku na C 02 so vstupným otvoromvpneumatickej komunikácii spacientom avýstupným otvorom v pneumatickej komunikáciis ústím pre návrat výdychu, a vyznačuje sa tým, že posúvač priehradky je spojený s priehradkou, posúvač priehradky je schopný pohybovať priehradkou na vytvorenie tlakového...

Regulátor prietoku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3174

Dátum: 04.04.2002

Autor: Mocný Ernest

MPK: F24F 13/08, F24F 11/04

Značky: vzduchu, regulátor, prietoku

Text:

...V závesoch upevnených V telese mechanizmu pripojenom k doske mechanizmu, pričom na teleso mechanizmu je upevnená stupnica, na ktorej podľa polohy ukazovateľa možno cez okienko v kryte mechanizmov odčítať hodnotu nastavenia Koncepcia nastavovacieho mechanizmu podľatechnického riešenia umožňuje V širokej miere používaťunifikované súčiastky pri výrobe rozmerového raduPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie .je znázornené na pripojených...

Ukazovateľ prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2939

Dátum: 06.08.2001

Autori: Koukol Josef, Suchan Josef

MPK: G01F 1/38

Značky: ukazovateľ, prietoku

Text:

...prírube je pripevnené vedenie, na ktorom voľne posuvné uložený terč a pružina. V jednom prípade je pružina vložená medzi terčom a niektorou zprírub. V druhom prípade je pružina vložená medzi terčom a osadením na vedení. Priamy pohľad na terč vpotrubí, ktorý je prúdom kvapaliny prestavovaný, dáva nielen orientačné informácie omnožstve pretekajúcej kvapaliny, ale umožňuje aj pohľadom kontrolovať samotnú kvapalinu.Začleniť takto riešený...

Prídavné zariadenie na plynulú reguláciu prietoku, najmä viacplunžerových čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2769

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kolarčík Willibald

MPK: F04D 15/00

Značky: reguláciu, přídavné, viacplunžerových, prietoku, najmä, plynulú, čerpadiel, zariadenie

Text:

...skôr uvedených typov.Konkrétny priklad konštrukcie pridavneho zariadenia je schematicky znázornený na pripojených .výkresoch, kde na obr. 1 je pozdľžny rez jedným valcom viacplunzeroveho cerpadla s pripojeným plynovým akumulatorom a na obr. 2 zjednodusená schema konštrukcie z obr. 1. Na obr. 3 je zobrazene alternatívne uskutočnenie Pridavneho zariadenia dovybaveneho riadiacou jednotkou a doplnkovými komponentami pre pouzitie v...

Riadiaci obvod prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2280

Dátum: 10.09.1999

Autor: Twiddy Bernard William

MPK: F23N 1/00, G05D 7/01

Značky: riadiaci, prietoku, obvod

Text:

...paliv.Aby mohlo byt technické riešenie ľahšie pochopené, je ďalej daný jeho opispomocou príkladov a odkazov na sprevádzajúce výkresy.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je schéma riadiaceho obvodu prietoku podľa tohto technického riešenia.Obrázok 2 je pohľad v priereze na časť riadiaceho obvodu prietoku ukázaného na Obrázku 1.Obrázok 3 je graf tlakových charakteristík práce riadiaceho obvodu prietoku z Obrázku 1.Obrázok 4 je graf...

Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260385

Dátum: 15.12.1998

Autori: Müller Roland, Kravár Luboš

MPK: F24F 13/18

Značky: prietoku, zariadenie, vzduchu, reguláciu

Text:

...prúdu. Výhodou takejto koncepcie je zvýšená presnosť samočinnej plynuleg regulácie prietoku vzduchového prúdu. alšou výhodoumodulovej stavby je aj to, že pri vhodnom sériovom zapojení modulov tieto reagujú na tlakový rozdiel vzduchu v oboch smeroch a umožňujú jednoduchú montáž prídavných filtrov. Poloha regulačných modulov nemá vplyv na ich funkciu.Na priloženom výkrese obrázok č. 1 predstavuje jeden rozobratý regulátor popísanéso zariadenia...

Odvádzač kondenzátu s riadenou kontrakciou prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1001

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kosek Jiří, Kosková Jana

MPK: F25B 39/04, F25B 45/00

Značky: odvádzač, riadenou, prietoku, kondenzátu, kontrakciou

Text:

...ďalei pripojený spojovaoím kanálikom k homogenizačnoj komorke naohádzajúcej sa pod rozvádzacím telesom na strane prívodu kondenzátu. V inom vyhotovení odvádzača kondenzátu podľavynálezu Je medzi plochou elastiokou membränou a hornýmdielom vložená vvdutá plechová priečka. pričom vnútorný priestor vydutsj priečky nad alastickou membránou ječiastočne vyplnený nizkovriaoou kvapalinou.Podstata riešenia.je znázornená ~ na nrrjpcąiuz-uwnnm výkrose,...

Zavážacie zariadenie s prvkom na reguláciu prietoku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281322

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bernard Gilbert, Cimenti Giovanni, Lonardi Emile, Venturini Jean Jacques

MPK: C21B 7/18, B65D 88/26

Značky: prvkom, zariadenie, reguláciu, materiálů, prietoku, zavážacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie je určené na zásobovanie uzatvoreného priestoru vopred stanoveným množstvom tuhého sypkého materiálu za jednotku času. Zariadenie obsahuje násypný zásobník (18), násypnú rúru (14) na plnenie uzatvoreného priestoru a mechanizmus (64) na zadržiavanie sypkého materiálu a regulovanie jeho prietoku. Tento regulačný mechanizmus (64) obsahuje zvon (66) na uzatváranie vyprázdňovacieho otvoru (72) a stredné odmeriavacie teleso (68),...

Zariadenie na kontinuálne meranie prietoku kvapalín v uzavretých systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 174

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pavelčák Jozef

MPK: G01F 23/28

Značky: kvapalín, uzavretých, prietoku, meranie, kontinuálně, zariadenie, systémoch

Text:

...snímačom nameraných zmien výšky hladiny kvapa liny v uzavretom eyeteme sa podľa tejto rovnice. programovoV pamäti regietraČnej a vyhnocovacej jednotky, vyhodnocujú zmeny prietoku /celkového pretećeneho množstva vody V uzavretom systéme/.Zariadenie na kontinualne meranie prietoku podľa technickeho možne aplikovaťeyetemu, alebo dodatočne, pričom naklady sú minimalne ariešenia je počas budovania uzavretéhoaplikacia nie je sprevádzaná vyššie...

Riadiaci prvok tlaku a prietoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278844

Dátum: 19.02.1992

Autori: Italy Pavel, Koreis Josef

MPK: F15B 13/02

Značky: tlaku, prietoku, riadiaci, tekutiny, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu riadiaceho prvku s asymetrickou geometriou riadiacich hrán na riadenie tlaku a prietoku tekutiny. Riadiaci prvok pozostáva z posúvača (6) uloženého vo valcovom vedení (7) vytvorenom v telese (18) riadiaceho prvku a opatrenom riadiacim zápichom (8), na ktorý je napojený výstupný otvor (12). Za pravou riadiacou hranou posúvača (6) vyúsťuje do valcového vedenia (7) vstupný otvor (10) napojený na zdroj tlaku (11). Na...

Zariadenie pro meranie charakteristického prietoku pevných častíc paliva pri pneumatickej doprave paliva v kotloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269013

Dátum: 11.04.1990

Autori: Adam Marian, Macko Milan, Garaj Ondrej, Ondruš Pavol

MPK: G01F 23/14

Značky: zariadenie, paliva, pneumatickej, meranie, částic, prietoku, pevných, kotloch, charakteristického, dopravě

Text:

...spoľahlivosť výsledkov.Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je nárazová sonda 5 piezokeramickým meničom. Nárazová sonda zabudovaná do prepravného potrubia práškového paliva a je pripojená na obvody pre spracovanie elektrického signálu. Prúdiace médium obteká nárazovú sondu zasunutú do potrubia a pevné častice média vplyvom zotrvačnosti narážajú na sondu. Odovzdaná kinetícká energia sa vo forme...

Zapojenie obvodu na plynulé riadene prietoku plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 266989

Dátum: 12.01.1990

Autori: Valenta Jozef, Bušík Ferdinand

MPK: C03B 5/24

Značky: plynule, zapojenie, riadené, plynného, obvodů, prietoku, media

Text:

...zapojenia obvodu na plynulé riadenie prietoku plynného média spočívajú najmä v odstránení trvalej prevádzky ventilátora na plný výkon počas celej kampane. Otáčky ventilátora sa zvyšujú alebo znižujú postupne v závislosti na požadovanom prietoku spaľovacieho vzduchu, ktorý je definovaný veľkosťou napätia regulátora. skutočnou spotrebou elektrickej energie ventilátora v závislosti na požadovanom prietoku spalovacieho vzduchu je dané zníženie...

Reverzačný regulátor prietoku hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 264737

Dátum: 12.09.1989

Autor: Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: hydrogenerátora, prietoku, reverzačný, regulátor

Text:

...páky §. Druhý koniec dvojramennej páky 3 je spojený s piestom reverzačného valca ll, ktorého jedna poloha je zabezpečená pružinou lg a druhá poloha privedenim tlaku na opačnú stranu piesta. V alternatívnych prevedeniach reverzačného valca ll môžu byt obidve polohy piesta zabezpečované mechanicky alebo hydraulický. Piest reverzačného valca ll môže mať aj strednú polohu, ktorej odpovedá nulový geometrický objem hydroqenerátora 3. S...

Elektrohydraulický regulátor prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264187

Dátum: 13.06.1989

Autor: Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: elektrohydraulický, prietoku, regulátor

Text:

...zmenou polarity elektrického prúdu, bez použitia ďalšieho liydrauli.ckého prvku, pričom pri nulovom pride je aj prietok hydrogenerátora nulový.Na pripojenom výkrese je sc-,hematicky znázornený príklad vytvorenia elektrohydraulického regulátor prietoku podľa vynálezu.Elektrohydraulický regulátor prietoku po 254107zostáva z elektrohydraulického servoventilu 1, ktorého výstupy A a B sú pomocou prvého a druhého vedetnia 2, 3 napojené na...

Regulácia prietoku hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 264186

Dátum: 13.06.1989

Autor: Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: hydrogenerátora, prietoku, regulácia

Text:

...prietoku je, že nahrádza špeciálny regulátor priet-oku sériovo vyrábaným hydraulický ovládaným servoventilom. Ďalšou výhodou je,žc žiadaná lrodnota regulovannej veličiny sa dá plynulo meniť zmenou prietočnej plochy škrtiaceho prvku umiestnenêho v. obvode hýdrogenerátora.Na pripojenom výkrese je schematický znázornený priklad prevedenia regulácie prietoku hydrogeilerátora podla výnálezu.Regulácia prietoku pozostáva z hydraulicky...

Variabilný regulačný ventil prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257850

Dátum: 15.06.1988

Autor: Strhák František

MPK: F16K 15/18

Značky: regulačný, variabilný, prietoku, ventil

Text:

...É je opatrený kuželovou časťou gg a z druhej strany vodiacim čapom gg, ktorý je proti tlaku pružiny 1 posuvne uložený vo vodiacom otvore áł vytvorenom V pravom nastaviteľnom doraze §. Vnútorná časť pravého nastaviteľného dorazu § je posuvne uložená v pravom veku g, ktoré je zaskrutkované v telese l.Pravý nastaviteľný doraz § prechádza svojou závitovou častou cez závitový otvor vytvorený v pravom veku g. Z protiľahlej strany telesa l je...