Patenty so značkou «prietokový»

Neelektrický prietokový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7110

Dátum: 05.05.2015

Autor: Gombík Pavel

MPK: H01L 31/024, F24J 2/26

Značky: neelektrický, prietokový, ohrievač

Text:

...obrázku l je znázornená ñnálne zrealizovaná časť neelektrického prietokového ohrievača.Na obrázku 2 je znázornený rez časťou neelektrického prietokového ohrievača.Na obrázku 3 je znázornený rez vytvarovanej kovovej platne, do ktorej sa následne osadí rúrka.Na obrázku 4 je zobrazený detail konečného tvaru zalisovania kovovej platne a rúrkového registra, aby sa vytvorila z jednej strany rovná, hladká absorpčná plocha.Na obrázku 5 je...

Oxidačno redukčný prietokový článok zahŕňajúci zlúčeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou ako oxidačno redukčný pár a polopriepustnú membránu na skladovanie elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20249

Dátum: 25.07.2013

Autori: Hager Martin, Schubert Ulrich Sigmar, Janoschka Tobias

MPK: H01M 8/18, B01D 69/00

Značky: membránu, zlúčeniny, zahŕňajúci, polopriepustnú, energie, hmotnosťou, elektrickej, článok, prietokový, molekulovou, oxidačno, vysokou, redukčný, skladovanie

Text:

...DuPont Nation® 117. Boli opísané ďalšie polyméry, napríklad polyméry založené na SPEEK(Q.Luo, H. Zhang, J. Chen, D. You, C. Sun, Y. Zhang Nation/SPEEK composite Preparation and characterization of Nation/SPEEK Iayered Composite membrane and its application in vanadium redox flow battery, J. Memb. Sci. 325,2008, 553-558), PVDF (J. Qiu, J. Zhang, J. Chen, J. Peng, L. Xu, M. Zhai, J. Li,G. Wei Amphoteric ion Exchange membrane synthesized...

Prietokový profil s vtlačeným vymedzením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6439

Dátum: 03.06.2013

Autori: Rybár Radim, Horodníková Jana, Beer Martin

MPK: F24J 2/28, F24J 2/51, F24J 2/48...

Značky: profil, prietokový, vtlačeným, vymedzením

Text:

...vymedzením je tvorený doskou kovovej peny s otvorenou štruktúrou pórov, v ktorej sú piliere vymedzujúce prietokové kanály vyhotovené vtlačením ínertného tmelu. Vtláčanie sa môže realizovať priamo napríklad aplikačnou pištoľou alebo cez šablónu. Šírka piliera je závislá od priemeru aplikačného otvoru, ktorým bol tmel vtlačovaný a od odporu penovej kovovej štruktúry proti prenikaniu tmelu do jej pórov.Je výhodné že pri vytváraní...

Plochý prietokový chladič a/alebo ohrievač muštu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5659

Dátum: 04.03.2011

Autor: Kupka Miroslav

MPK: C12G 1/00, F28F 21/00, F28D 1/00...

Značky: prietokový, muštu, ohrievač, chladič, plochy

Text:

...na nutnosť zvyšovania veľkosti, početnosť a zložitosti tvarov pozdĺžnych a priečnych výčnelkov kovových plôch u súčasných chladiacich dosiek, čo im značne zvyšuje výrobné náklady a predajnú cenu.U kovov je známe i zváranie pod ozn. TIG (Tungsten Inert Gas, wolfrámovou elektródou v ochrannom plyne), nazývané aj Gas-Shielded Tungsten Arc Welding (GTAW) používajúce netaviacu sa elektródu z volfrámu, kde elektródu, oblúk a oblasť okolo...

Prietokový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17900

Dátum: 13.04.2010

Autori: Norén Tommy, Johnson Barry, Höglund Kasper

MPK: B01J 19/24

Značky: prietokový, modul

Text:

...mieste medzi dvoma susednými radmi jednotiek v doske kanála a jednou vnútornou stranou kanálovej dosky, ktorú otočný box privádza do komunikácie medzi dvoma radmi jednotiek tak, že tekutiny môžu prúdiť z jedného radu do druhého V priestore alebo v mieste(0012) Predložený vynález sa tiež týka alternatívnej kanálovej dosky, pričom kanálová doska obsahuje aspoň dva rady jednotiek,každá jednotka má jeden rovinný povrch proti povrchu...

Prietokový kanál, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocou dopravného zariadenia usporiadaného v cirkulačnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14384

Dátum: 23.02.2010

Autor: Hof Georg

MPK: A63B 69/12, E04H 4/12

Značky: ktorom, cirkulačnom, uvádza, zariadenia, potrubí, pomocou, dopravného, kanál, prietokový, prúdenia, usporiadaného

Text:

...uvádza pomery prúdenia v pôdoryseObrázok 14 pozdĺžny priečny rez s plavcom nachádzajúcim sa v bazéne, pričomdopravné zariadenia sú činné iba v najvrchnejšej zóne Obrázok l 5 pôdorys s naznačeným priebehom prúdeniaObrázok 16 pozdĺžny priečny rez, pričom nakreslené je len jedno cirkulačné potrubie, doktorého je zabudované odvzdušňovacie zariadenie.Na priložených výkresoch sa pre rovnaké časti priebežne používajú rovnaké referenčné označenia...

Prietokový extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285430

Dátum: 27.12.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: B01D 11/04

Značky: extraktor, prietokový

Zhrnutie / Anotácia:

Extraktor pozostáva zo statického zmiešavača s členitou náplňou s dávkovacím blokom, v ktorom sa disperguje do zdrojového roztoku extrahovadlo a ktorý ústí do koalescenčného bloku s koalescenčnou náplňou tvorenou telieskami alebo vláknami zmáčateľnými extrahovadlom alebo extraktom. Koalescenčný blok je vsadený do oddeľovacej nádoby slúžiacej na gravitačnú separáciu rafinátu a extraktu, ktoré sú kontinuálne samospádovo odvádzané prepadovým...

Príručný prietokový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1840

Dátum: 06.05.1998

Autor: Olajoš Peter

MPK: F24H 1/00

Značky: ohrievač, prietokový, príručný

Text:

...vody. klad us ut niaTechnické riešenie ohrievača je uskutočnené tak, že ho tvoria väčšinou štyri platne kruhoveho alebo ätvorcového tvaru, pripadne môže byť len jedna platňa veľkosti hornej plochy sporáka. Platne sú riešená tak, že sú vyhotovené buď z hliníkových alebo iných tepelne vodivých rúrok. ktoré sústočené do špirály a kvôli zväčšeniu ohrevnej plochy môžubyť obalené do tvaru platni alebo sa ohrievač zhotovi tak,že priamo do platni sa...

Elektrický prietokový ohrievač a spôsob výroby jeho rúrkovitého vyhrievacieho modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281453

Dátum: 12.04.1995

Autori: Kohlrusch Gerd-dietmar, Shirkani Ghanbar, Rodecker Artur

MPK: F24H 1/10, F28F 3/12, H05B 3/82...

Značky: spôsob, rúrkovitého, modulu, výroby, ohrievač, elektricky, vyhrievacieho, prietokový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický prietokový ohrievač má vtok (1) studenej vody, regulačné zariadenie (3) na regulovanie vyhrievacieho výkonu v závislosti od objemového prúdu, izolačný úsek (4), vyhrievací úsek (5) a druhý izolačný úsek (6). Vyhrievací úsek (5) pozostáva z viacerých rúrkovitých modulov (5a, 5b, 5c) s plastovou rúrou (51) kruhového priemeru na upnutie vyhrievacej špirály (50a, 50b, 50c). Na vnútornej stene tejto upínacej rúry (51) sú montované...

Elektrický prietokový ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 741

Dátum: 08.02.1995

Autor: Mužila Marian

MPK: F24H 1/20

Značky: prietokový, elektricky, ohrievač

Text:

...zohrieva pretekajúcu vodu, pretože styčná ohrevná plocha je oveľa väčšia, nez je tomu u klasických ohrievačov. Veľkou výhodou je aj nizka spotreba elektrickej energie, plynulá regulácia tepelného výkonu a nizka zotrvaćnosť. Zariadenie má v pomere k svojmu výkonu veľmi malú váhu a rozmery, vyznačuje sa dlhou životnosťou a nenároćnou životnosťou. Pre svoju univerzálnosťmá siroké využitie v praxiPrehľad obrázkov na ľýkresochTechnické riešenie...

Prietokový ohrievač vody hlavne pre zubárskolekárske ordinácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 480

Dátum: 08.06.1994

Autori: Minčev Želju, Klepetko Martin

MPK: F24H 1/06

Značky: zubárskolekárske, prietokový, ohrievač, hlavne, ordinácie

Text:

...presúvnej matice lga skrutkovacej priruby gl, medzi ktorými sú zovreté.Do nádoby priteká studená voda pod miernym tlakom vstupným hrdlom 1 zasunutým zvonku do vrchnej misky l. Dolný koniec vstupného hrdla Q je vyústený v blizkosti vnútornej strany dna spodnej misky g. Studená voda sa tak privádza do blizkosti dna nádoby,a potom stúpa okolo vykurovacieho telesa Q k výstupnému hrdlu 3. Vonkajšia štvorcová priruba vstupného hrdla g je na strane...

Prietokový odporový elektrokotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 324

Dátum: 12.01.1994

Autori: Kalina Jiří, Bureš Miloš, Bílý Miloslav

MPK: F24H 1/08

Značky: prietokový, odporový, elektrokotol

Text:

...patrónami 2, boli vychýlené od jeho osi minimálne o 1,5 - 2 mm. Vnútorný priemer rúrky vyhríevacieho meandra L musí byť väčší než priemer vyhrievacích patrón g o toľko, aby ho pretekané množstvo vody dostatočne ochladzovalo. Pred prívodnou rúrkou Q pre prívod vrátenej vody do vyhrievacieho meandra Ä je umiestnené obehové čerpadlo Q s podtlakovým spínačom 3. Prívodná rúrka § je umiestnená pri päte prvej vyhrievacej patróny g, zatiaľ čo...

Prietokový čistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 232127

Dátum: 15.12.1986

Autori: Masník František, Žiška Jozef

MPK: B03C 1/02

Značky: prietokový, čistič

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokový čistič podľa vynálezu slúži na odlučovanie ferromagnetických častíc a iných druhov nečistôt z vodných pár, vzdušnín a kvapalín, najmä kondenzátu pary, ktorý vzniká pri žehlení a naparovaní v konfekčnej výrobe. U známych prietokových čističov, založených na magnetickom princípe, magnety sú usporiadané po obvode telesa, alebo na dne, čo má tú nevýhodu, že pri zvýšených nárazoch tlaku v potrubí, vplyvom polohy magnetu, rýchlosti...

Prietokový reakčný elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: 230273

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zlatovský Igor, Ekkert Ľudovít

MPK: C25B 11/00, C25B 9/00

Značky: prietokový, elektrolyzér, reakčný

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokový reakčný elektrolyzér pre elektrolýzu roztokov v prípadoch, kedy plynné, kvapalné i tuhé látky vznikajúce pri elektrolýze reagujú s elektrolytom, alebo zostávajú v ňom a sú ním z elektrolyzéra vynášané vyznačujúci sa tým, že vzájomná poloha vnútornej valcovej elektródy (7) a vonkajšej rúrovej elektródy (6) je v hornej časti vymedzená pomocou horného uzáveru (5) a držiaka vnútornej elektródy (1) s prívodom (2) elektrickej energie a v...

Elektrohydraulický dvojčinný regulačný prietokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228567

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mancovič Milan, Baráni Vladimír, Ochodnický Vladimír

MPK: F16K 3/24

Značky: regulačný, prietokový, dvojčinný, ventil, elektrohydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulický dvojčinný regulačný prietokový ventil so zloženým telesom ventilu, pozostávajúceho z plášťa telesa s valcovou dutinou a z vložky telesa vo tvare valca, v ktorej sú hlavné valcové plochy dutiny pre vloženie zloženého valcového posúvača, vytvorené vo smere kolmom na jej os rotácie i štyri pracovné hrany zárezmi do vložky telesa pred jej vložením do valcovej dutiny plášťa telesa vo tvare drážok tak, aby tieto zárezy preťali...