Patenty so značkou «prietokomer»

Prietokomer s ozubenými kolesami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18865

Dátum: 07.08.2012

Autori: Frisch Jürgen, Bieling Harald, Steuer Thomas

MPK: G01F 3/10

Značky: kolesami, prietokomer, ozubenými

Text:

...valivýmí telesami. Pritom odpadá vnútorný krúžok guIôčkového ložiska, ktorý oddeľuje valivé telesá od otočnej tyče. Namiesto toho sa dotýkajú podľa vynálezu valivé prvky otočnej tyče priamo. Rovnakým spôsobom odpadá vonkajší krúžok guľôčkového ložiska medzi valivýmí prvkami a meracím ozubeným kolesom. Namiesto toho sa dotýkajú valivé prvky podľa vynálezu meracieho ozubeného kolesa priamo bez toho, že by boli medzi týmito umiestnené dodatočné...

Tekutinový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18386

Dátum: 11.09.2009

Autori: Doyle T P, Harvey P C J, Sanderson M L, Scott J C

MPK: G01F 1/72, G01F 1/32

Značky: tekutinový, prietokomer

Text:

...sa mení v závislosti od prietoku cez merač, kde uvedený prostriedok obsahuje difuzér rozdeľovac a dva spätné kanály hrdlo umiestnené po smeru toku z difuzéra a predĺžené teleso, umiestnené smerom nadol od rozdeľovaća, ktoré je umiestnené na redukciu spätného toku okolo spodného konca rozdeľovaća.0032 Výhodne sa uvedene predĺžené teleso tiahne od rozdeľovaća do hrdla vstupu/výstupu merača.0033 Výhodneje uvedené predĺžené teleso v rozsahu...

Obojsmerný oscilačný jet prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9831

Dátum: 07.03.2008

Autor: Sanderson Michael Langley

MPK: G01F 1/72, G01F 1/32

Značky: obojsmerný, prietokomer, oscilačný

Text:

...pokles v prípadejedineho fluidného oscilátora.0023 Každé fluidné oscilátorové zariadenie môže obsahovat redukčnú časť, ktorá vytvára prúd kvapaliny prúdiacej do difuzérovej časti, ktorá má prvú a druhú difuzérovú stenu, a prvý a druhý spätnoväzobný kanál spojený s prvou a druhou stenou, čo umožňuje niektorému toku prúdu vrátit sa späť na výstup redukčnej časti. 0024 Odborník v danej oblasti techniky pochopl, že vynález aspoň v jednom...

Objemový prietokomer so senzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20938

Dátum: 12.03.2007

Autori: Kirsebauer Holger, Brudny Franz

MPK: G01F 15/06, G01F 3/10

Značky: prietokomer, objemový, senzorom

Text:

...podľaprincípu anizotropného magnetického odporu.0011 Prednostne sa umožňuje rozlišovanie uhla pootočenia ozubeného prvku V rámci jedného rozstupu zubov tohto ozubeného prvku. Okrem iného sa najmä zlepšuje odstup šumu signálu. Merací snímač predovšetkým umožňuje zistenie smeru dopravy objemu tekutiny.0012 Ako ozubené prvky sa prednostne používajú ozubené kolesá s identickým ozubením. Pritom majú tieto ozubené kolesá najmä identický...

Turbínový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18254

Dátum: 15.02.2006

Autori: Peters Bernard, Spahn Hans-josef, Ruf Andreas, Saunus Christian, Hiegemann Markus, Salg Frank, Braun Thomas, Laubmann Gerhard

MPK: G01F 1/115, G01F 1/075

Značky: prietokomer, turbínový

Text:

...6 rovnaký obsah ako na Obr. 5, avšak z iného uhla pohľadu.0013 Obr. 1 znázorňuje vodný prietokomer 1 s puzdrom 4 a jednou časťou 8 puzdra. Čast 8 puzdra je detailne znázornená na obr. 3. Je vidieť, že s časťou 8 puzdra je ako jeden diel spojený hriadel 7. Obr. 4 znázorňuje rovnakú časť puzdra, pričom s hriadeľom 7 je spojené ako Iopatkové koleso 2 tak aj bezprostredne s ním spojené permanentné magnety 3. Permanentné magnety 3 a Iopatkové...

Tekutinové prietokové zariadenie a tekutinový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 284844

Dátum: 28.11.2005

Autori: Pinkerton Robert, Ifft Stephen

MPK: G01F 1/40

Značky: tekutinové, tekutinový, prietokové, zariadenie, prietokomer

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutinové prietokové zariadenie, ktoré obsahuje v kombinácii potrubie (12), zahŕňajúce odstrániteľný a vymeniteľný potrubný úsek (20), majúce obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou (22) na vedenie tekutiny v danom smere. Potrubný úsek (20) má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, prestavný člen (42) na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom...

Coriolisov prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7347

Dátum: 24.09.2004

Autori: Kitami Hirokazu, Nakao Yuichi, Sukemura Norio

MPK: G01F 1/76

Značky: coriolisov, prietokomer

Text:

...069 453 B).0005 Ako budiace prostriedky pre budenieprietokovej trubice je obecne využívaná kombinácia cievkya magnetu. Pokiaľ sa týka montáže cievky a magnetu, je žiadúce je namontovat V polohách, ktoré nie sú presadené vzhľadom k smeru vibrácií prietokovej trubice. Z tohto hľadiska, ako je opísané v japonskom patente Č. 2 939 242, sú dve prietokové trubice, usporiadané rovnobežne, namontované tak, aby boli Cievka a magnet nesené medzi nimi....

Woltmannov prietokomer s kompenzáciou chýb merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 283091

Dátum: 27.12.2002

Autor: Kuhlemann Holger

MPK: G01F 1/12

Značky: woltmannov, chýb, prietokomer, merania, kompenzáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokomer pozostávajúci z obežného kolesa otočne uloženého v rúrkovitom telese medzi nábojom uloženým proti prúdu a nábojom uloženým po prúde, pričom náboje sú vždy držané cez rebrá v rúrkovitom telese a aspoň na náboji uloženom proti prúdu je vytvorený regulačný mechanizmus na kompenzáciu chýb merania vznikajúcich v dôsledku výrobných tolerancií. Úlohou vynálezu je zvýšiť regulačný účinok, ako aj zabrániť nesymetrickému nábehu prúdenia na...

Turbínový prietokomer s vonkajším snímacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1776

Dátum: 04.03.1998

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 1/56, G01F 1/115

Značky: vonkajším, členom, snímacím, prietokomer, turbínový

Text:

...pole. Jeho prúdová spotreba je veľmi malá, je napájaný zo špeciálneho napájacieho modulu pričom celé zariadenie je iskrovobezpečné. Výstupný signál zo snímacieho člena je pravouhlý, s amplitúdou blížiacou sa k napájaciemu napàtiu a frekvenciou zhodnou s otáčkami turbíny, ktoré sú úmerne prietoku meraného média.Abynebol snímací člen ovplyvnený cudzím, úmyselne vytvoreným striedavým magnetickým poľom, návarok - hrdlo hlavy počítadla je...

Jednoprúdový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 280802

Dátum: 04.02.1998

Autor: Von Bertrab Olaf

MPK: G01F 1/08, G01F 1/06

Značky: prietokomer, jednoprúdový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoprúdový prietokomer (10) obsahuje meraciu komoru (12) majúcu prvú a druhú koncovú stenu (14, 30), kolmé na os meracej komory a uložené vzájomne proti sebe, injektor (20) a ejektor (22) v spojení s uvedenou meracou komorou (12), turbínu majúcu väčší počet lopatiek (28), pričom dve po sebe nasledujúce lopatky zvierajú uhol beta, pričom najmenej jedna koncová stena je tvorená doskou vybavenou na jednej ploche (30a) n lúčovito usporiadanými...

Segmentový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 677

Dátum: 07.12.1994

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: G01F 1/05

Značky: prietokomer, segmentový

Text:

...určená na odstredivé odlučovanie nečistôt . Celý seqmentový prietokomer je konštrukčne jednoduchý, nemá, okrem vodomeru. žiadne pohyblivé časti. Jeho hlavnou výhodou je vysoká funkčná spoĺahlivosť aj v miestach be možnosti napojenia na zdrojelektrického prúdu pri meraní pretečených množstíev vody, kto rá obsahuje aj rôzne tuhé častice ako je piesok, alebo rôzneplávajúce nečistoty. Montáž,čistenie, obsluha a údržba seqmentového...

Indukčne odporový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238438

Dátum: 15.05.1987

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G01F 1/56

Značky: prietokomer, indukčne, odporový

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčne odporový prietokomer je určený na meranie prietočných množstiev ľubovoľných kvapalín alebo plynov. Prietokomer pozostáva z dvoch transformátorov, ktoré sú vzájomne zviazané dvojicou rovnakých protichodne vinutých vinutí vyhotovených z trubky, materiál ktorej má vysoký teplotný súčiniteľ odporu. Trubkové vinutie je z hľadiska pretekanej látky zapojené v sérii.

Prietokomer kvapaliny, napríklad pohonných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235552

Dátum: 15.02.1987

Autor: Dobranský Jozef

MPK: G01F 3/20

Značky: pohonných, prietokomer, hmot, kvapaliny, například

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokomer pre malé prietoky kvapaliny, napríklad pohonných hmôt pozostáva z membrány spojenej po jej obvode s telesom prietokomera a v jej strednej časti s jedným koncom ťahadla, ktorého druhý koniec je spojený s vratným ústrojenstvom prietoku. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie prietokomeru, ktorá by umožnila čo najúspornejšiu výrobu pri minimálnom počte súčiastok. To sa dosahuje tým, že vratné ústrojenstvo prietoku je...

Prietokomer mazadla privádzaného do ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 224971

Dátum: 01.12.1984

Autor: Barysz Igor

Značky: prietokomer, privádzaného, mazadla, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokomer mazadla privádzaného do ložísk, ktorý je pripojený na prepojovacie zariadenie, na ktoré je pripojený prívod mazadla do ložiska a prívod pracovného mazacieho okruhu privádzajúceho mazadlo do ložísk pod stálym tlakom, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z meracej nádoby /1/, ktorej spodná časť je pripojená na prepojovacie zariadenie /2/, pričom na vrchnú časť meracej nádoby /1/ je pripojené prepojovacie atmosferické zariadenie /7/, ktoré...