Patenty so značkou «priestorov»

Zapojenie technologických zariadení na dodávanie tepla a chladu do bytových a nebytových priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6755

Dátum: 06.05.2014

Autori: Adam Ivan, Bellák Ján, Bella Vladimír

MPK: F24D 10/00, F24D 3/16

Značky: priestorov, zapojenie, technologických, dodávanie, nebytových, chladu, bytových, tepla, zariadení

Text:

...miestnosti je možné využiť niektoré zo štandardne používaných termostatíckých členov.Na efektívne odovzdanie potenciálu tepla a chladu V jednotlivých miestnostiach sa využívajú veľkoplošné stropné teplovodné sálavé vykurovacie sústavy. V príklade sú použite kapiláme rohože umiestnené na stropoch miestností. Zdrojom tepla je sústava centrálneho zásobovania teplom. Zdrojom chladu sú zásobné nádrže vody, vodný tok, vodné nádrže alebo...

Zakladanie vyťažených banských priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5768

Dátum: 06.06.2011

Autor: Čorej Peter

MPK: E21F 15/00

Značky: priestorov, zakladanie, vytažených, banských

Text:

...priestorov chudobnou betónovou zmesou. Pri tejto dobývacej metóde tvorí základku cudzia základka, ktorá je tvorená betónovou zmesou.Pre efektívnu aplikáciu tejto dobývacej metódy je potrebné znížiť náklady na betónovú zmes a práve tá sa dá nahradiť sádrovcorn, resp. anhydritom.Na prípravenom ťažobnom horizonte sa vyrazia prístupové chodby z ktorých sa následne razia chodby ťažobné. Ťažobné chodby môžu mať rôzne rozmery profilu (2 x 2, 3 x 3, 4...

Viacero adresných priestorov na adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15755

Dátum: 08.11.2010

Autori: Gregg Thomas, Craddock David, Raisch Christoph

MPK: G06F 13/28

Značky: adaptér, viacero, priestorov, adresných

Text:

...do pamäti. I/O uzol je konfigurovaný na spárovanie so vzájomným prepojením a na pôsobenie ako tunel na prepojení, apričom vstupno/výstupná jednotka správy pamäte(IOMMU) je konfigurovaná na preklad požiadaviek na pristup do pamäti prechádzajúcich cez tunel vodchádzajúcom smere. Vďalšom uskutočnení obsahuje systém ďalší I/O uzol, konñgurovaný na premostenie ďalšieho prepojenia s prepojením, kde I/O uzol je tunelom pre ďalší l/O uzol.0007...

Zábradlie na ohradenie priestorov a profily tvoriace toto zábradlie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5476

Dátum: 07.06.2010

Autor: Vychodil Petr

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlie, profily, priestorov, tvoriace, ohradenie

Text:

...profilu a ku spodnému horizontálnemu profilu pripevnené, výhodne privarenim, tyčová štruktúra a pripadne aspoň jeden nemodifikovaný medziľahlý vertikálny profil.Výhodne je prostriedok na bočné uchytenie zábradlia tvorený kotvovým profilom posuvne zasunuteľným do hrdiel horného horizontálneho profilu a spodného horizontálneho proñlu a vybavený na jednom konci do 10skou s otvonni určenou na pripevnenie prostriedku na bočné uchytenie zábradlia...

Zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286594

Dátum: 02.01.2009

Autor: Doerk Horst

MPK: F25B 39/04, F25B 6/00, F28B 9/00...

Značky: výrobu, chladenie, priestorov, studenej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na výrobu studenej vody na chladenie priestorov najmä chladiacimi plochami (11) a chladičmi vo vybaveniach budov. Zariadenie zahŕňa chladiaci okruh (1) chladiaceho zariadenia a odparovací chladič (14), cez ktorý preteká chladiaca kvapalina a prúd vzduchu. Do chladiaceho prúdu vzduchu odparovacieho chladiča (14) sa môže vstrekovať voda a chladiaca kvapalina (4) prúdi cez tepelný výmenník (23) alebo priamo do medzizásobníka...

Pridržiavacie zariadenie pre vedenia, napríklad komíny, prechádzajúce cez zastrešenia budov alebo priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7493

Dátum: 06.05.2008

Autori: Maas Siegbert, Elfert Thomas

MPK: E04F 17/00, F23J 13/00

Značky: komíny, priestorov, zariadenie, prechádzajúce, například, budov, pridržiavacie, vedenia, zastrešenia

Text:

...vynálezu spočíva vtom, že sa už zásadne nevyžadujú dvojice upevňovacích, respektive pridržných prvkov s upevňovacími puzdrami na rozličných miestach stačí už iba jeden druh upevňovacích, respektíve prldržných prvkov.Z hľadiska efektívnosti postupu montáže a stability po jej realizácii je osobitne výhodne na upevňovacie prvky použit ťahané neohýbané ploché profily s radom otvorov na každom konci,predovšetkým pozdĺž stredovej línie, aby bolo...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285515

Dátum: 12.02.2007

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 13/00, F24F 1/00, E06B 7/02...

Značky: výplň, zvukotlmiacim, otvorová, priestorov, vetracím, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Otvorová výplň pozostávajúca z rámu (1) a krídla (2) má na interiérovej strane krídla umiestnené vetracie jednotky (5) pozdĺžneho tvaru. Vo vetracej jednotke je zvukopohltivá hmota, ktorá vytvára vetrací a zvukotlmiaci kanál. Tento má vyústenie do interiéru a vyústenie do exteriéru cez spojovacie potrubie (56). Vo vetracom kanáli je umiestnený ventilátor. Vzduch prúdi vetracou jednotkou pri zatvorenej polohe krídla rovnobežne s rovinou krídla....

Spôsob zisťovania vzduchotesnosti uzatvorených priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5836

Dátum: 19.10.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: G01F 17/00, G01M 3/20, A62C 39/00...

Značky: spôsob, zisťovania, priestorov, uzatvorených, vzduchotesnosti

Text:

...takzvanej núdzovej fázy. Pretože pri súčasnom stave techniky známe metódy inertizácie neexistuje žiadna iná možnosť, záleží tonajmä na tom, aby sa zamedzilo predčasnému prekročeniu úrovnekoncentrácie kyslíka V uzatvorenonl priestore pre opätovné zapálenie, ak na základe poruchy zdroj inertného plynu úplne alebo minimálne čiastočne vypadne.0007 Vyššie uvedená fáza opätovného zápalu označuje časový úsek po takzvanej fáze likvidácie požiaru,...

Prípravok na ošetrenie nádob a priestorov určených na zhromažďovanie domáceho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4316

Dátum: 03.11.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C11D 3/48, C11D 3/50

Značky: priestorov, domáceho, ošetrenie, prípravok, nádob, odpadů, určených, zhromažďovanie

Text:

...tak, že roztok účinnej látky sa za miešania nanesie na vhodný minerálny nosič a použité rozpúšťadlo sa odpari. Ako vhodný minerálny nosič možno na tento účel výhodne použiť bentonit, halloyzit, porézny uhličitan vápenatýV prípade, že prípravky na ošetrenie nádob a priestorov na zhromažďovanie domáceho odpadu majú kvapalnú konzistenciu ( prave a koloidné roztoky, prípadne emulzie ) je vhodné ich aplikovat ako aerosóly. Ak sú účinne...

Systém na simuláciu priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4914

Dátum: 19.10.2005

Autor: Köstel Peter

MPK: A47F 7/30

Značky: systém, simuláciu, priestorov

Text:

...usporiadané paralelne spredĺžením posuvného stenového prvku, vzájomne blokovateľné na zostavenie jednej uzavretejsteny. Tieto skladacie stenové prvky dovoľujú k jednej znadstavieb uzavretej steny s rozdielnou dĺžkou, vždy podľa toho, koľko skladacích stenových prvkov je navzájom spojených. Okrem toho môže byť posunutím a rozdielnym usporiadaním skladacích stenovýchprvkov na nimi vybavenej stene simulovaný dverový otvor V rôznych...

Zariadenie na aromatizovanie priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3909

Dátum: 08.09.2004

Autori: Medzihradský Vladimír, Lipták Jaroslav

MPK: F24F 3/00

Značky: aromatizovanie, priestorov, zariadenie

Text:

...na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. 1 je schematické znázomenie zariadenia na aromatizovanie priestorov.Príldady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na aromatizovanie priestorov, podľa obr. 1,je tvorené z jednej riadiacej jednotky l, ktorou je časový spínač. Riadiaca jednotka 1 je prepojená na jednu vzdušnú pumpu 2, zabezpečujúcou prívod čistého nenasýteného vzduchu. Vzdušná pumpa 2...

Konštrukcia na vytvorenie výstavných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3544

Dátum: 01.07.2003

Autor: Fabiankovičová Eva

MPK: A47B 47/02, F16B 12/20

Značky: vytvorenie, výstavných, priestorov, konštrukcia

Text:

...podľa autorského osvedčenia č. 265 333, ktorá je určená na uchytenie polic panelov na nosné stojky.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia na vytvorenie výstavných priestorov, ktorej podstatným prvkom je spojovací kĺb. Tento spojovací klb má vo svojom tele vytvorené drážky na zasunutie spojovacej rúrky a profilu a otvory so závitom na skrutky na uchytenie spojovacej rúrky.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených obrázkoch l, 2 a 3 sú...

Kontajner na uloženie predmetov na označovanie nebezpečných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3369

Dátum: 06.11.2002

Autori: Valo Jaroslav, Bova Štefan, Lašo Milan, Salaj Eduard

MPK: B65D 85/30, B65D 85/677

Značky: kontajner, nebezpečných, priestorov, uloženie, označovanie, predmetov

Text:

...stenou, bočné steny sú opatrené očkami na prípevnenie popruhov a uzávermi na uchytenie predného odklopného veka, ľavá bočná stena je opatrená odklopnými dvierkami s otočným uzáverom, . Na čelnej stene je upevnená podložka s pružnými pásovými príchytkami, na písacie potreby a písomnosti, na ktorých je upevnené odklopné puzdro uzavierané so suchým zipsom. Podložku zakrýva predné odklopné veko s úložným priestorom, vystužené priečkou, ktorá je...

Otváracie zariadenie úložných priestorov pohoviek, váľand a postelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3238

Dátum: 04.06.2002

Autor: Polách Rostislav

MPK: A47C 19/02, E05F 1/08

Značky: pohoviek, postelí, otváracie, zariadenie, úložných, váľand, priestorov

Text:

...i starí a nemocní ľudia, deti alebo tehotné ženy.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú schématicky znázornené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 je axiálny pohľad na váľandu s horným otváraním úložného priestoru, a to zo strany čela vybaveného otváracím zariadením a obr. 2 je axiálny pohľad na váľandu z obr. 1 z opačnej strany. Obr. 3 je detail časti otváracieho zariadenia v základnej uzamknutej...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3182

Dátum: 04.04.2002

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 1/00, F24F 13/18, E06B 7/10...

Značky: otvorová, výplň, zvukotlmiacim, zariadením, vetracím, priestorov

Text:

...profil rámu alebo krídla môže byt vyrobený Z Plastu alebo kovu. Môže byť uzavretého alebo otvoreného prierezu. SPOJO vacie potrubie tiež môže byt z plastu alebo kovu. Steny vetra 3cieho kanála môžu byť Vytvorené zvukopohltivou hmotou, alebo dutými perforovànými telesami ktorá maju v dutinách umiestnená zvukopohltivu hmotu. Vetrací kanál môže byť čiastočne vytváraný aj stenou profilu krídla alebo rámu.Uvedené technické riešenie má...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3089

Dátum: 03.12.2001

Autor: Nemček Milan

MPK: E06B 7/10, F24F 13/18, F24F 1/00...

Značky: výplň, zariadením, priestorov, otvorová, vetracím, zvukotlmiacim

Text:

...Eura výmenníka tepla je umiestnená vo vetraoom a zvukotlmiacom kanále. - TPridavný profil rámu alebo krídla môže byť vyrobený Z Plast alebo kovu. Môžebyť uzavretého alebo otvoreného prierezu. 5 P°ĺ° vacie potrubie tiež môže byt z plastu alebo kovu. StenY Ýetracieho kanála môžu byť vytvorené zvukopohltivou hmotou, alebo du tými perforovanými telesami ktorá maju v dutinách umiestnenízvukopohltivu hmotu. Vetraci kanál môže byť čiastočne...

Výplň ako tvarovaný dielec na utesnenie ťažko prístupných dutých priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281922

Dátum: 19.07.2001

Autori: Riggers Edmund, Walendy Hans, Püschmann Eberhard

MPK: G10K 11/16, B60R 13/08

Značky: tvarovaný, utesnenie, prístupných, dielec, ťažko, dutých, priestorov, výplň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výplne (1) na zvukové a tepelné utesnenie dutín karosérií vozidiel, vytvorenej ako fóliou obalený tvarovaný dielec z elastického pórovitého materiálu (4) s dostatočnou pružnosťou pri rozťahovaní sa zo stlačeného stavu, ktorý sa pred vložením do dutiny (5) umiestni do vákua. Tvarovaný dielec je samonosný a má v smere vkladania, ktorý je kolmý na rovinu montáže, vysokú odolnosť proti ohybu zásluhou plochej výstuže (3) malej hrúbky.

Bezpečnostné dvere, najmä do bytových priestorov, s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2195

Dátum: 11.06.1999

Autor: Molnár Tomáš

MPK: E05B 45/14, E05B 47/00

Značky: bezpečnostné, ovládáním, dveře, diaľkovým, priestorov, bytových, najmä

Text:

...stranu dverí. Vysielač poplašného zariadenia je mobilný, plní funkciu klasického kľúča a je V držaní u oprávnenej osoby. Je to vysokofrekvenčný vysielač s krátkym dosahom do cca. 30 metrov. Hodnota N je pritom z intervalu 2 až 12.Podstatou technického riešenia je aj taký konštrukčný znak, ktorý spočíva v tom, že výsuvné tyče a elektromotory sú zabudované vo vnútri dverí.Napokon podstatou technického riešenia je aj rozšírenie funkcie...

Zariadenie najmä na ochranu prepravného kontajnera a priestorov atómovej elektrárne pri manipulácii s prepravným kontajnerom na vyhorené jadrové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1918

Dátum: 09.09.1998

Autori: Cicák Jaroslav, Krivčík Miroslav

MPK: E04F 15/22

Značky: priestorov, najmä, elektrárne, prepravným, atómovej, kontajnera, jádrové, kontajnerom, zariadenie, ochranu, palivo, prepravného, manipulácii, vyhorené

Text:

...v susedných vrstvách je v rozmedzí 0 ° až 90 °. Šírkaa dĺžka deformačnej zóny zodpovedá rozmerom manipulačného koridoru. Tlmiaca zóna môže byt umiestnená na podlahe. na úrovnidopraný prostriedok je umiestnenie na úrovni podlahy, prípadneRozmery a kvalita materiálov ochrannej vrstvy a deformačnej zóny, počet vrstiev deformačných členov v bloku, počet deformačných členov v jednej vrstve a vzájomný uhol vodorovných osí deformačných...

Plomba na istenie prepravných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278305

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: B29D 24/00, G09F 3/02, G09F 3/03...

Značky: plomba, istenie, priestorov, prepravných

Zhrnutie / Anotácia:

Plomba pozostáva z dutého tela (1), spojeného spojovacím šálom (4) so šálovou manžetou (7) a uzamykacími otvormi (6) a uzatváracou planžetou (3), resp. uzatváracím strmeňom (2), vsúvateľným do dolnej časti dutého tela (1). Duté telo (1) je z vnútornej časti vybavené oproti sebe sa nachádzajúcimi zámkovými zubami (5), pričom uzatvárací strmeň (2) je výlisok, vytvárajúci svojimi zubami, ktoré sú orientované dovnútra, šikmo voči sebe a oddelené...

Spôsob sanácie kanalizácie alebo iných uzatvoriteľných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278219

Dátum: 17.06.1992

Autori: Bradovka Ján, Raček Marian

MPK: B05C 7/04, F16L 55/16, E03F 7/00...

Značky: spôsob, kanalizácie, iných, priestorov, sanácie, uzatvoriteľných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri bezvýkopovej sanácii sa postupuje tak, že pomocou stlačeného vzduchu sa vytlačí presiaknutá voda a priestor sa vyplní vodným sklom. V ďalšej fáze sa za stáleho pretlaku vzduchu vymení roztok vodného skla za suspenziu bentonitu vo vodnom roztoku kyseliny citrónovej. Po nasýtení prostredia sa suspenzia odčerpá a v sanovanom priestore sa udržuje pretlak vzduchu až do vzniku vodotesného gélu.

Kryty nákladových priestorov lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255290

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kyjanek Jozef, Kadlec Stanislav

MPK: B63B 3/08

Značky: nákladových, lodí, krytý, priestorov

Text:

...lodí, kde na obr. 1 je schéma bokorysu celkovej zostavy krytov včítane uloženia v otvorenej polohe. Ľavé panely l, 3 a § a prave panely 3, A a É sú spojené jednoduchými klbovými závesmi lg ako je znázornená na obr. 4. Na obr. 2 je znázornený bokorys schémy spojenia lavých panelov Q a pravých pane 1 ov,g nakloneným spojovacim článkom 1, ktorý je pripojený v ľavom hornom rohu prvým čapom li k pravému panelu 3 a k Iavému panelu Q druhým...

Tesnenie pracovných priestorov rotačných spalovacích a ostatných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253915

Dátum: 17.12.1987

Autor: Grámer Anton

MPK: F01C 19/00

Značky: spalovacích, rotačných, ostatných, motorov, pracovných, tesnenie, priestorov

Text:

...otočení rotora prebieha vyplachovanie,kompresie., expanzia a vyfuknutie spalín toľko ráz, koľko lopatiek ma motor, čím sa dosiahne rovnomerný chod bez vybrácií. Odpada potreba zotrvačníka a štartovanie môže byť prevádzané stlačeným vzduchom.Na priloženom výkrese je znázornený trojnásobne zmenšený rotačný vznetový spaľovací motor, kde obr. 1 predstavuje bočný rez a na obr. 2 je znázornený rez spodnej časti motora podľa čiary A-A, ktorý...

Zapojenie akustického indikátora úniku tekutín z uzatvorených priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242511

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kruliš Jan, Kroupa Jan

MPK: G08B 3/10

Značky: uzatvorených, tekutin, zapojenie, úniku, priestorov, akustického, indikátora

Text:

...z uzatvorených priestorov pozostáva zo širokopásmového zosilňovače 5, ktorý je striedavo spojený prostredníctvom prepojky 15 so sondou 16 pre plyn a so sondou17 pre kvapalinu. Sonda 16 pre plyn pozostáva z nízkošumového vysokofrekvenčného zosilňovača 2 s pripojeným ultrazvukovým mikrofónom 1. Sonda 17 pre kvapalinu pozostáva z nízkošumivého nízkofrekvenčného zosilňovače 3 s pripojeným geofónom 4. Výstup širokopásmového zosilňovače 5 je...

Spôsob ochrany priestorov technologických zariadení pred potencionálnym výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238873

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pomšahár Jozef, Maslonka František

Značky: ochrany, potencionálnym, zariadení, výbuchom, technologických, priestorov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob ochrany priestorov technologických zariadení pred potenciálnym výbuchom zmesí horľavých látok so vzduchom inertizáciou. Plyn obsahujúci horľavé látky sa odvádza z priestoru technologického zariadenia, spaľuje sa so vzduchom a s plynným a/alebo kvapalným a/alebo tuhým palivom a potom sa takto získaným spalným plynom v množstve regulovateľnom podľa obsahu zbytkového kyslíka v plynnej atmosfére inertuje plynná atmosféra...

Zmesná izolačná hmota pre výplň medzižilových priestorov celoplastových oznamovacích káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248459

Dátum: 12.02.1987

Autori: Macko Ladislav, Houžvička František, Grešík Pavel, Tomek Svorad, Prokeš Jozef, Ďurikovič Ondrej

MPK: H01B 3/18

Značky: zmesná, výplň, káblov, priestorov, celoplastových, oznamovacích, izolačná, hmota, medzižilových

Text:

...jednotlivých zložiek plniacej hmoty ani v procese technológie výroby plnených káblov ani počas ich dlhodobej prevádzky. Potrebné zložky zmesi sú dostupné a ich cena je relativne nízka, výhodná a riešenie pritom umožňuje bud čiastočne nahradit, .alebo celkom vylúčiť použitie mikrokryštalického vosku využitím amoriného polypropylénu ako zmesnej zložky hmoty.Zmesná izolačná hmota má výborné elektrické vlastnosti v celej oblasti teplôt,...