Patenty so značkou «prierezu»

Zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou 0 až 10°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7391

Dátum: 01.04.2016

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: G02B 27/10, H01S 5/00, G02B 19/00...

Značky: malou, zväzku, intenzity, vytvorenie, rozbiehavosťou, zariadenie, homogénnym, rozložením, intenzívneho, prierezu, kruhového, světelného, farebného

Text:

...l až 3 je znázornené zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou.Obrázok 4 znázorňuje prierez svetelného zväzku vytvoreného zariadením podľa technického riešenia spolu s grafom priebehu intenzity svetla v priereze zväzku.Technické riešenie znázornené na obrázku l predstavuje zariadenie, v ktorého v zdroji svetla Q sú použité tri multimódové...

Skrinka prispôsobená na pripevnenie na stĺp kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4966

Dátum: 07.01.2008

Autor: Černý Miroslav

MPK: H02B 1/00

Značky: prierezu, pripevnenie, stĺp, kruhového, skříňka, prispôsobená

Text:

...na ktorých je na obr. 1 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vonkajšej strany,na obr. 2 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vnútornej strany,na obr. 3 - zadná stena skrinky s jednou dvojicou upevňovacích výstupkov a s vymedzovacímkolikom,na obr. 4 - detailný pohľad na pripevnenie skrinky na stĺp,na obr. 5 - zadná stena skrinky s dvomi dvojicami upevňovacích výstupkov.Príklady uskutočnenia technického...

Valcová vložka zámky na kľúč s driekom nekruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6903

Dátum: 09.01.2006

Autori: Dupre Philippe, Barge Eric

MPK: E05B 15/00

Značky: kľúč, driekom, válcová, prierezu, vložka, zámky, nekruhového

Text:

...a uzatvorenou polohou, v ktorej sú zmienené štrbiny, t.j. vstupná štrbina a sekundárna štrbina, uhlovo presadené voči sebe navzájom a zmienené zakrývajúce koliesko zakrýva aspoň čiastočne uvedenú vstupnú štrbinu po tom, čo bolo uvedeným kľúčom otočené a podľa tohto vynálezu zmienené zakrývajúce koliesko vykazuje blokaćné prostriedky pre rotačné zablokovania uvedeného hriadeľa pre aktiváciu pri tom, ked sa zmienené zakrývajúce koliesko...

Zariadenie na rozdelenie vzdušniny v prechodovej časti s veľkou zmenou prierezu na krátkom úseku potrubnej trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3832

Dátum: 07.07.2004

Autori: Wegschmidt František, Szingert Jan

MPK: B03C 3/36

Značky: velkou, částí, úseků, trasy, prechodovej, rozdelenie, potrubnej, krátkom, zariadenie, vzdušniny, prierezu, změnou

Text:

...s tvarovanou rozdeľovacou stenou a s rovnou rozdeľovacou stenou, na obr. 2 je rez prechodovou časťou podľa čiary A - A z obr, l, na obr. 3 je pozdlžny rez tou istou prechodovou časťou, doplnenou oblúkovým usmerňovacím elementom, na obr. 4 je rez prechodovou časťou podľa čiary B - B z obr. 3, na obr. 5 je pozdlžny rez tou istou prechodovou časťou ako na obr. l, ale tvarovaná rozdeľovacia stena je tu kombinovaná so zvislou rozdeľovacou mrcžou,...

Zariadenie na výrobu vnútorných prírub uholníkového prierezu, najmä na balenie zvitkov plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3792

Dátum: 06.04.2004

Autori: Kunc Jozef, Szegedy Stanislav

MPK: B21D 19/00

Značky: vnútorných, plechů, najmä, výrobu, zvitkov, balenie, prierezu, přírub, uholníkového, zariadenie

Text:

...riešenie bude v ďalšom podrobnejšie vysvetlené zobrazením na výkresoch, kde na obr. l je čelný pohľad na zariadenie na výrobu vnútomých prírub uholníkového prierezu najmä na balenie zvitkov plechov V polohe so zdvihnutým sklopným ramenom, na obr. 2 je bočný pohľad k prvému obrázku, na obr. 3 je homý pohľad k prvému obrázku a na obr. 4 je zariadenia v čelnom pohľade so spusteným sklopným ramenom.Príklady uskutočnenia technického...

Nákova kruhového prierezu na spojovanie tenkých kovových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 640

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kytler Jaroslav, Müller Karel

MPK: B21J 19/04

Značky: nákova, kovových, prierezu, plechov, tenkých, kruhového, spojovanie

Text:

...čeľustí pri dosade razníka.Ďalej bolo prekvapujúco zistené, že funkcia roztváracích čeľustí je optimalizovaná pri použití elastického O - krúžku,s výhodou zhotoveného z gumy, ktorý navzájom spája dve alebo viac roztváracich čeľustí, oproti predtým používanej kovovejVýhodou spájania plechov na tejto nákove ďalej je, že plechy sa môžu spájať aj nafarbené a z rôznych materiálov, pričom nepraskajú a nepoškodia sa.Prehľad obrázkov na...

Pretiahnutý stenový útvar veľkého prierezu a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 279815

Dátum: 08.12.1993

Autor: Matiere Marcel

MPK: F16L 1/038, E02D 29/05, F16L 9/22...

Značky: stěnový, vytvárania, spôsob, prierezu, velkého, pretiahnutý, útvar

Zhrnutie / Anotácia:

Pretiahnutý stenový útvar (1) je určený na znášanie vnútorného tlaku, ktorý môže presahovať 0,1 MPa a vytvára uzavretý tesný trubicový priestor (A) zrezaného priečneho prierezu. Pozostáva z dolnej časti tvorenej pevnou doskou (2) z betónu, spočívajúcou na podklade, a z hornej časti (3) tvorenej tenkou kovovou stenou v tvare zakrivenej klenby, usporiadanej medzi dvoma bočnými koncami (31, 31') rovnobežnými s pozdĺžnou osou a spojenými s doskou...

Zariadenie na ohýbanie oceľových tyčí prierezu I a U za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 267089

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žilinčár Milan

MPK: B21D 7/06

Značky: oceľových, zariadenie, tyčí, studena, ohýbanie, prierezu

Text:

...jedného materiálu ohýbaného s ohýbacou zápustkou v ohýbacej zóne, ktoré spôsobuje predčasné opotrebenie klasickej zápustky. Proti zamedzeniu nadmernej deformácie tzv. zvlnenia vnútorných ohýbaných prírub oceľovej tyče l je priestor dutiny vyplnený špeciálne tvarovanými oceľovými segmentami 1, ohybnými v kľboch 5 vzájomne prepojenými ocělovým lankom g. Proti deformácii oceľovej tyče ľ v priečnej ako i pozdľžnej osi prierezu je zabudovaná...

Zariadenie na čistenie oceĺových prútov a drotu kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261818

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drgoň Milan

MPK: B21F 21/00

Značky: kruhového, oceľových, prierezu, zariadenie, drôtu, čistenie, prútov

Text:

...na. radialnom a axiálnom ložisku v konštrukcii stabilnej časti, ktorá je opatrená vstupnou častou, výstupnou časťou, ďalej pohon s klinovou remenlcou, šikmým skrutkovnicovým dopravnikom s privodom stlalčeného vzduchu.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že zabezpečuje rovnomerné vyčistenie oceľového prütu alebo drôtu za minimálnych energetických, materiálových a investičných nárokov.Príkladné prevedenie vynálezu je znázornené na výkrese, kde...

Spôsob ohýbania rúrok, hlavne kruhového prierezu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244982

Dátum: 15.11.1987

Autori: Krasavcev Igor Nikolajevie, Arcikov Alexadd Danilovie, Nesterenko Tichon Tichonovie

MPK: B21D 7/06

Značky: rúrok, kruhového, spôsob, spôsobu, zariadenie, prierezu, hlavne, ohýbania, tohoto, prevádzanie

Text:

...nakrucovania prierezu rúrky po celej dlžke ohybu, do požadovaného tvaru, pričom ohybník je opatrený vodiacou plochou, ktorá prechází do tväriacej plochy, ktora tvori zrcadlový obraz k tváriacej ploche v ohybnici.Spôsob a zariadenie na ohýbanie rúrok podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchostou kinematiky ohýbanie a samotnej konštrukcie nástroja. Pôsobenim jednej dvojicesil dochádza k ohýbaniu a súčasne ik nakrucovaniu prierezu rúrky po...

Zásobník tyčového materiálu kruhového prierezu s nakladacím a doplňovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235572

Dátum: 15.02.1987

Autor: Chlain Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: kruhového, materiálů, nakladacím, doplňovacím, zariadením, tyčového, prierezu, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zásobníka tyčového materiálu kruhového prierezu s nakladacím a doplňovacím zariadením, umožňujúcim odoberanie jednotlivých tyčí pre podávanie k ďalšiemu spracovaniu, najmä pre výrobné systémy, jednoúčelové a automatické obrábacie stroje. Zásobník pozostáva zo šikmého roštu a výklopného roštu. K šikmému roštu je na jeho nižšej strane pripojená nakladacia jednotka s dorazom a na jeho vyššej strane je otočne zavesený výklopný rošt...

Zariadenie na lokálne galvanické pokovovanie vodičov prevažne kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229788

Dátum: 01.05.1986

Autori: Sádovský Emil, Páleník Jozef

MPK: C25D 5/02

Značky: vodičov, lokálně, galvanické, kruhového, převážně, prierezu, zariadenie, pokovovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je využitie zariadenia na lokálne galvanické pokovovanie vodičov hlavne pri pokovovaní drahými kovmi. Na časť vodiča sa vylúči galvanický povlak, zbytok zostane v pôvodnom stave. Na nekonečnom vodiči sa takto pravidelne opakuje lokálne pokovenie. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že zariadenie na lokálne galvanické pokovovanie pozostáva z trubky perforovanej v mieste lokálneho pokovenia vodiča, ktorý je navinutý po jej obvode.