Patenty so značkou «priemyselný»

Hlava pre elektrické bodové zváranie pre viacosový priemyselný robot a robot obsahujúci túto hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18551

Dátum: 15.05.2012

Autori: Ferrero Fulvio, Mauletti Enrico

MPK: B23K 11/36, B23K 11/31, B23K 11/11...

Značky: túto, bodové, hlava, viacosový, priemyselný, elektrické, zváranie, robot, obsahujúci, hlavu

Text:

...zo zadnej steny 107.0018 S odkazom na obrázky 2 a 3 zváracia hlava 100 obsahuje nosnú konštrukciu 110 zahŕňajúcu dve oceľové platne 111, ktoré sú rovnobežne a vzdialené od seba, natuho navzájom spojené a rovnobežne so všeobecnou rovinou definovanou dvomi elektródy držiacimi ramenami 103 a 104, ktoré sú namontované medzi týmito dvomi platňami. Konštrukcia elektródu držiaceho ramena 104 je natuho pripojená skrutkami na pár držiakov 112...

Viacosý priemyselný robot s integrovaným nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19480

Dátum: 15.05.2012

Autori: Ferrero Fulvio, Mauletti Enrico

MPK: B23K 11/31, B25J 19/00

Značky: integrovaným, viacosý, robot, nástrojom, priemyselný

Text:

...telesa je namontovaný na druhý koniec druhého dutého telesa 24 otočný okolo VI sklonenej vzhľadom na druhú os V.0014 Ako už bolo naznačené, priechodné dutiny uvedeného pNého, druhého a tretieho dutého telesa 22, 24 a 26 tvoria súvislý kanál pozdĺž osi IV, V a VI, cez ktorý sú usporiadané káble a/alebo potrubia pre napájanie elektrinou, prívod tekutiny a ovládanie nástroja pripojeného s prírubou F, ktoré vychádzajú z tretieho dutého telesa...

Priemyselný generátor pár na nanášanie zliatiny na kovový pás a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13453

Dátum: 17.12.2009

Autori: Monnoyer Maxime, Schmitz Bruno, Vanhee Luc, Silberberg Eric

MPK: C23C 14/54, C23C 14/24, C23C 14/16...

Značky: generátor, zliatiny, kovový, nanášanie, spôsob, priemyselný, zodpovedajúci

Text:

...a maximálny prietok pary. Avšak vysoká rýchlosť pár pred zmiešaním spôsobuje, že je velmi ťažké dosiahnuť homogénnu zmes molekulárnou difúziou.0020 V L. Baptiste a kol., Electromagnetic Ievitation A new technology for high rate physical vapour deposition of coatings onto metallic strip, Surface Coatings Technology 202 (2007) 11891193, navrhuje sa spôsob založený na technológii Ievitácie vodivých materiálov v elektromagnetických poliach...

Priemyselný spôsob zapuzdrenia biologického materiálu z hľadiska uskladnenia pri teplote miestnosti vrátane testu vákuového utesnenia zapuzdrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13360

Dátum: 10.03.2009

Autori: Tuffet Sophie, De Souza David Georges

MPK: A01N 1/02, A01N 1/00, B23K 26/00...

Značky: utesnenia, testu, hľadiska, zapuzdrenia, miestnosti, teplotě, uskladnenia, biologického, vrátane, spôsob, materiálů, priemyselný, vakuového

Text:

...akým je aj spôsob, ktorý je predmetom tohto vynálezu, je nevyhnutné umožniť úplnú spätnú sledovateľnosť vzorky.0030 Označenie nádoby sa výhodne robí pomocou Iasera. Laserom sa dá urobiť výhradne kontrastné označenie na povrchu materiálu prostredníctvom zmeny stavu tohto povrchu, ktoré bude čitateľné voľným okom a predovšetkým akýmkoľvek elektronickým snímačom. Označenie sa dá aj vygravírovať, t. j. vyryť do materiálu.0031 Označenie sa...

Priemyselný spôsob syntézy 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a kľúčových medziproduktov tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10933

Dátum: 19.06.2008

Autori: Csörgei János, Visky György, Molnár Csaba, Horváth Zoltán, Bódi József, Mahó Sándor, Tuba Zoltán, Terdy László, Aranyi Antal, Sánta Csaba, Széles János, Balogh Gábor

MPK: C07J 51/00, C07J 41/00, C07J 21/00...

Značky: spôsob, tohto, medziproduktov, spôsobu, priemyselný, 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9, dién-3,20-diónu, kľúčových, syntézy

Text:

...21-monometylácie l 7 oL,21-dihydroxyderivátu, ktorý bol chránený v polohách 3 a 20, bol uskutočnený v prítomnosti zmesi 11 trímetyl-oxónium(tetrafluór-borátovej) solí a činidla odťahujúceho protón l,8-bis-(dimetylamíno)nalłalén. Získaný produkt - 3,32020-bisl,2-etándiyl-bis(oxy)-17-hydroxy-21-metoxy-l 9-nor-pregna-5(l 0),9(11)-dićn - bol izolovaný z dichlónnetánu v 79 výťažku a používaný v nasledujúcom0013 Tvorba epoxídu na dvojitej...

Priemyselný proces na priamu, teplom spôsobenú transformáciu a recykláciu azbest obsahujúcich odpadov s využitím tunelovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20323

Dátum: 31.07.2007

Autori: Zanatto Ivano, Gualtieri Alessandro Francesco

MPK: B09B 3/00

Značky: spôsobenú, azbest, odpadov, recykláciu, priemyselný, teplom, proces, priamu, tunelovej, využitím, transformáciu, obsahujúcich

Text:

...obsahujúce azbest môžu spracovať jednoduchým a hospodárnym spôsobom, a to bez nutnosti podrobenie materiálu mletie a bez použitia prísad pre podporu transformácie azbestu obsiahnutého v materiáli.0011 Balenie azbestocementu obsahuje 50 až 70 bridlic bežnej strešnej obchodnej typológie, pokiaľ ide o tvar, veľkosť a zloženie. Balenie bridlic azbestocementu sú výsledkom všeobecných postupov na odstránenie a budú možno odmietnuté v...

Priemyselný spôsob syntézy 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(N,N-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a nové medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13971

Dátum: 18.05.2007

Autori: Magyari Endréné, Csörgei János, Dancsi Lajosné, Visky György, Molnár Csaba, Tuba Zoltán

MPK: C07J 41/00, C07J 31/00, C07J 21/00...

Značky: syntézy, priemyselný, tohto, medziprodukty, spôsobu, nové, 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(n,n-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9, spôsob, dién-3,20-diónu

Text:

...bol prevedený bez ďalšiehočistenia na 3,3,20,20-bis(etylén-dioxy)-17 a-hydroxy-19-norpregna-5(lO),9( l l)-dién reakciou s etylénglykolom a trimetylortoformiátom v prítomnosti katalytického množstva ptoluénsulfónovej kyseliny. Nasledujúci reakčný krok bola oxidácia 5(l 0)-dvojítej väzby s 30 peroxidom vodíka v prítomnosti hexafluoroacetónu a hydrogenfosforečnanu vápenatého na epoxíd. Potom bol pripravený...

Priemyselný výrobok z nízkohustotného syntetického plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284887

Dátum: 05.01.2006

Autor: Abevilli Fulvio

MPK: C08J 9/00

Značky: plášťového, materiálů, nízkohustotného, výrobok, priemyselný, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselný výrobok vyrobený zo syntetického plastového materiálu s otvorenými alebo uzatvorenými bunkami, trojrozmerne zosieteného, je tvorený termoplastickou polymérnou živicou z jedného alebo viacerých polymérov a/alebo kopolymérov, inertným plnivom dispergovaným rovnomerne v živici a vhodnými aditívami. Živica je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z polyolefínových, polystyrénových, polyvinylchloridových živíc a ich zmesí, inertné plnivo...

Polyolefínový kopolymérny prostriedok, fólia alebo iný priemyselný výrobok a zmes s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284880

Dátum: 29.12.2005

Autori: Peil Kevin, Partington Roy, Wilson David, Winter Mark, Frye Christopher, Karjala Teresa, Parikh Deepak, Cady Larry, Maddox Peter James, Munro Ian, Spencer Lee, Howard Philip, Van Volkenburgh William, Williams Peter

MPK: C08F 2/34, C08F 210/00, C08F 4/00...

Značky: kopolymérny, priemyselný, výrobok, polyolefínový, prostriedok, obsahom, fólia

Zhrnutie / Anotácia:

Polyoelfínový kopolymérny prostriedkov vyrobený pomocou katalyzátora obsahujúceho metalocénový komplex v jednom reaktore, polymerizáciou alfa-olefínových monomérov s jedným alebo viacerými olefínovými komonomérmi, pričom prostriedky majú maximum molekulovej hmotnosti nachádzajúce sa v tých 50 % hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny (hmotn.) obsah komonoméru. Ďalej sú opísané fólie alebo iné priemyselné výroby a zmesi polymérov s...

Priemyselný spôsob prípravy gama-laktónu 17-hydroxy-6beta, 7beta; 15beta, 16beta-bismetylén-3-oxo-17alfa-pregn-4-én-21-karboxylovej kyseliny a kľúčových medziproduktov pre tento proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7791

Dátum: 11.10.2005

Autori: Balogh Gábor, Sörös Béla, Mahó Sándor, Horváth Judit, Bódi József, Tuba Zoltán, Aranyi Antal, Gálik György

MPK: C07J 53/00

Značky: 7beta, kľúčových, kyseliny, medziproduktov, proces, spôsob, 16beta-bismetylén-3-oxo-17alfa-pregn-4-én-21-karboxylovej, 15beta, gama-laktónu, 17-hydroxy-6beta, priemyselný, přípravy

Text:

...za vzniku zodpovedajúceho 3 B-pivaloyloxyderivátu. Daný pivaloyloxyderivát sa nechal reagovať s terc-butylhydroperoxidom vprítomnosti katalyzátora VO (acetonylacetonát) za vzniku SBÁB-epoxyderivátu, ktorý sa hnednechal reagovať s trifenylfosfínom a tetrachlórmetánom v dichlóimetáne, čím sa získal 70.chlórderivát. Daný 7 u-chlórderivát sa nechal reagovať so zinkom v zmesi octovej kyseliny a tetrahydrofuránu za vzniku...

Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nanášačiek lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2154

Dátum: 07.05.1999

Autori: Bešinova Oľga, Katuščák Svetozár, Turanský Marian, Chocholouš Jozef

MPK: B08B 3/02

Značky: válcových, priemyselný, lepidla, nanášačiek, pomocný, čistenie, prostriedok

Text:

...pomocný priemyselný prostriedok pre výrobu lepených výrobkov zveľkoplošných materialov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá z 0,1 až 45 Z hmot. zložky tvorenej 2 R 1-CD-R 2, kde R 1, R 3 je -NHg, - NHCH, NHCHEDH - N(CH 2 DH)g a/alebo z močovinoformaldehydového polyméru s priemernou čiselnou molekulovou hmotnosťou 95 až 230 a s parametrom polydisperzity Mw/Mn menším ako 1,3 a/alebo z fenolformaldehýdovej živice,0,1 až 2 Z hmot....

Priemyselný robot modulovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254213

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sarnecký Peter, Buriak Marián, Červeňák Pavol, Marcin Igor, Minár Stanislav

MPK: B25J 9/08

Značky: priemyselný, modulovej, konštrukcie, robot

Text:

...optimálnych kinematických zostáv priemyselných robot-ov posd 1 a požiadaviek užívateľ-ov.Príklady vyhotovenia priemyselného robota modulovej konštrukcie podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch,kde na obr. 1 je znázornený podlahový priemyselný robot s ortogonálnym súradnicevým systémom, na obr. 2 je znázornený podlahový priemyselný robot so zmiešaným cylindrickým a ortogonálnym súradnicovým systemom, na obr. 3 priemyselný robot...

Priemyselný robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 220266

Dátum: 15.02.1986

Autori: Štefaňák Peter, Szabo Dušan, Buda Ján

Značky: priemyselný, robot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyselného robota, u ktorého sa rieši modulové usporiadanie jeho jednotlivých dielov. Podstatou priemyselného robota, ktorý pozostáva zo základne opatrenej hydraulickým agregátom je to, že na základni robota je pevne upravené nosné teleso, ktoré je opatrené dvamo zvislými a súoso usporiadanými trubkami o rôznych priemeroch, pre prívod a odvod tlakového média z hydraulického agregátu do a z rozvodnice, upravenej na otočnej...

Modulárny priemyselný robot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240314

Dátum: 16.04.1985

Autori: Šingliar Michal, Macho Vendelín

MPK: B25J 11/00

Značky: priemyselný, robot, modulárny

Text:

...člen 8 môže mat jeden, alebo dva stupne volnosti pracovné rameno 10, má tri stupne volnosti. Každý stupeň voľnosti má svoj nezávislý pohon. Tlakové médium je dodavané s agregátu cez stojanovú rotačnü jednotku B k pohonu vertikálneho člena 8 a do pracovného ramena 1 U cez ramenovú rotačnú jednotku 14 k pohonu zapästiaa. Dutinyhriadela 3 každej rotačnej jednotky E, 14 is rúrkami 4 pracujú tak, že prívod tlakovej energie je vedený vo vnútri...