Patenty so značkou «priehradový»

Priehradový modulový lešenársky systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284869

Dátum: 27.12.2005

Autor: Merkel Gerald

MPK: E04G 7/00

Značky: lešenársky, modulový, systém, priehradový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka priehradového modulového lešenárskeho systému so stojinami (3), vodorovnými nosníkmi (1), uhlopriečnymi vzperami (2) a príslušnými systémovými doplnkami, pričom na každej stojine (3) je umiestnený jeden alebo viac so vzájomnými odstupmi nad sebou umiestnených uzlov (4) lešení, ktoré v základnom uskutočnení pozostávajú vždy zo štyroch klinových zástrčných vreciek (6), do ktorých prostredníctvom klinových zástrčných prvkov (5,...

Priehradový oblúkový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1698

Dátum: 10.12.1997

Autori: Ivanka Július, Beka Miroslav, Varga Štefan

MPK: E04C 3/38

Značky: priehradový, oblúkový, nosník

Text:

...predmetného technického riešenia je, že spojením priečnych a obvodovýchprútov z vnútornej strany sa dosahuje vyššia tuhost a únosnost celej konštrukcie.Na pripojenom obr. I je axonometricky zobrazená časť segmentu priehradovéhooblúkového nosníka. Na obr. 2 je segment priehradového oblúkového nosníka zobrazený VPriehradový oblúkový nosmk pozostáva z jedného vonkajšieho obvodového prúta g a dvoch vnútorných obvodových prútov 2 z...

Priehradový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1515

Dátum: 09.07.1997

Autori: Švaniga Jiří, Strapko Štefan

MPK: E04C 3/09, E04C 3/08

Značky: nosník, priehradový

Text:

...alebo môže byť jeho povrch upravený dodatočne a toTechnické riešenie bližšie ilustrujú pripojené výkresy na ktorých je na obr.lb znázornený segment priehradového ncsníka s jedným pozdĺžnym prelisom, na obr.2 segment priehradového nosníka s troma pozdĺžnymi prelismi na základni pásnice a naobr. 3 schematický rez priehradovým nosnikom.Priehradový nosník pozostáva z hornej a dolnej pásnicel,l , z oceľového plechu hrúbky 1,2 mm, ktorý má...

Priehradový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1188

Dátum: 03.07.1996

Autori: Strapko Štefan, Švaniga Jiří, Vavra Ľubomír

MPK: E04B 5/23, E04C 3/07

Značky: nosník, priehradový

Text:

...konkrétne parametre použitého materiálu a podľa požadovaných statických vlastností konštrukcie a objektu prispôsobiť veľkostné parametre konkrétneho priehradového nosníka ako zák ladného prvku konštrukcie.Základný materiál pre súčasti priehradového nosníka môže mať prípadne upravený povrch napriklad pozinkovaním, alebo môže byť jeho povrch upravený dodatočne a to pozinkovaním ale bo ochranným náterom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické...

Oceľodrevený priehradový väzník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239359

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lederleitner Milan

MPK: E04C 3/18, E04C 3/08

Značky: priehradový, oceľodrevený, väzník

Text:

...väzníka cez dolné styčníky zvislíc. Nedostatkom týchto väzníkov je nedostatočná univerzálnosť v~ nemöžtl byť použité pri pôsobení vztlaku vetra čiastočne alebo úplne otvorený objekt po obvode).Nedostatky týchto známych väzníkov odstraňuje a lepšiu využitelno-st Inateriálov,výrobných postupov a montáže umožňuje väzník podla vynálezu, ktorý pozostáva z dvoch navzájom spojených zrkadlove usporriadených zhodných dielov, z ktorých každý je...