Patenty so značkou «priečne»

Steny pre montáž montovaných domov ako priečne rebrovaný stenový systém z keramického kompozitu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7037

Dátum: 03.03.2015

Autor: Dobrocký Juraj

MPK: E04B 2/00

Značky: montovaných, kompozitů, domov, rebrovaný, stěny, systém, priečne, stěnový, montáž, keramického

Text:

...a izolačnej časti steny do jedného celku. Statické požiadavky sú vyriešené priečne i pozdĺžne (min. v jednom smere) rebrovanou konštrukciou RRWS (ribbed ratt wall system). Systém výroby je znázomený na jednotlivých schémach výrobného procesu a pozostáva z nasledovných technologických operáciil. Pokládka tepelnoizolačných rohoží alebo izolačných dosiek 2 s medzerami so šírkou požadovaných rebíer.2. Uloženie špeciálnej armatúry príslušnej...

Rám vozidla s priečnymi nosníkmi na zaistenie nákladu a priečne nosníky pre neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9496

Dátum: 14.08.2007

Autor: Elting Franz

MPK: B60P 7/08, B60P 7/135

Značky: zaistenie, priečne, nosníkmi, vozidla, nákladu, priečnymi, nosníky

Text:

...prepravy kmeňovćho dreva alebo rúrok menšieho priemeru. Klanice sú obvykle, ako aj pri uvedenom spise DD 66 367,usporiadané bočne zvonku pozdlžnych nosnikov rámu vozidla. Pri preprave kmeňového dreva alebo rúrok menšieho priemeru sa náklad usporiada v pozdlžnom smere vozidla a zaistí proti bočnémuAko u rúrok dopravovaných na vozidle naprieč podľa spisu DD 66 367, tak aj u kmeňoveho dreva poprípade rúrok menšieho priemeru dopravovaných pozdĺžne...

Zavesená lanová transportná zostava so systémom na priečne premiestňovanie núdzového lana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2949

Dátum: 21.02.2006

Autor: Andreetto Alessandro

MPK: B61B 7/00, B61B 12/00

Značky: premiestňovanie, transportná, zostava, lanová, núdzového, zavěšená, priečne, systémom

Text:

...tvoreného dráhami 1, 2. V tejto polohe vetva 62 núdzovej slučky 50 zaujíma polohu označenú vzťahovou značkou 62, v ktorej leží V blízkosti av podstate rovnobežne s nosným lanom 12. Toto usporiadanie umožňuje núdzovej kabíne (nie je znázornená),aby bola upevnená k vetve 62 na dosiahnutie kabíny V, ktorá je pri nehode zablokovania na nosnom lane 12, Núdzové lano pôsobí ako nosné lano a hnacie lano pre núdzovú kabínu a teda aspoň jedna z...

Priečne podperné usporiadanie pre železničné priecestie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7104

Dátum: 19.08.2005

Autori: Vo Van Binh, Treyer Isidor, Herder Andreas, Mörtl Andreas, Gruber Walter, Hendlmayr Rainer, Stäudner Reinhard, Fritsch Martin, Sinzinger Manfred, Vollrath Bernd, Höke Matthias, Dehner Jürgen, Bartolomä Johannes

MPK: E01C 9/00

Značky: usporiadanie, železničné, priecestie, podpěrné, priečne

Text:

...povrchmi koľajníc, ako aj pojazdnými plochami koľajníc, navrhuje sa, aby prinajmenšom jedna, výhodne všetky platne nosnej konštrukcie priecestia medzi svojim prvým koncovým úsekom a svojim druhým koncovým úsekom mali vybranie na prichytenie pražcov. Takto nadobúdajú úseky platní nosnej konštrukcie priecestia zasahujúce medzi dva pražce, ako do tzv. priestorov medzi pražcami,elementárny význam na zabezpečenie vysokej zaťažiteľnosti.0021 Veľmi...

Zariadenie na obojstranné priečne ryhovanie nekonečných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4885

Dátum: 13.01.2004

Autor: Nelles Wilhelm

MPK: B31F 1/20, B31F 1/00, B65H 45/12...

Značky: zariadenie, ryhovanie, nekonečných, obojstranné, priečne, pásov

Text:

...ll, 12, respektive 21, kg D× 2 ktorý je umiestnený na obvode každého ryhovacieho valca l, KProtismerna rotácia valcov Š, 2 ssynchronizovane tak, že vždy pozitívny ryhovaci nástroj ~ , dráhy obvodového premiestnenia ryhovacich nástrojov naobidvoch valcoch zodpovedá žiadanemu čiaPri uvedených negatívnych ryhovacích nástrojoch 12, 22 sa môže jednať aj o hladký povrch, napriklad povrchnekontúrovaneho valca alebo platne, ktorý pôsobí ako...

Zariadenie pre priečne strihanie pasikovitého materiálu pod roznym uhlom strihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260340

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rohaľ Ivan, Sekelský Stanislav, Križanský Jozef, Babčák Stanislav, Šoltys Milan

MPK: A43D 8/00

Značky: strihanie, uhlom, priečne, pásikovitého, materiálů, roznym, střihu, zariadenie

Text:

...sa nastaví požadovaná dĺžka pásika. Širka V prestaviteľných vodítkach sa tiež nastaví otáčaním ručného kolieska na vodítkach. Uhol strihu sa nastavuje na oblúkovitom ramene, a to premiestñovaním kociek do jednotlivých drážok.Príkladné vyhotovenie zariadenia podľa vynaiezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde wobr. 1 je perspektívny pohľad na celé pracovné ústrojenstvo, na obr. 2 je časť pôdorysu s podávacími kolieskami a strihacími...

Priečne dierovaná tvarovka s podlhovastými priechodnými štrbinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278302

Dátum: 04.09.1996

Autor: Koch Gerhard

MPK: E04B 2/14

Značky: štrbinami, priečne, dierovaná, priechodnými, podlhovastými, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne dierovaný stavebný blok (1) obsahuje zvislo prebiehajúce štrbiny (2), ktoré sú v pôdoryse usporiadané do navzájom rovnobežných radov (3). Pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností a nosnosti stavebného bloku (1) sú jeho zvukovoizolačné vlastnosti podstatne zlepšené, ovšem ak je pomer maximálnej dĺžky (L) štrbín (2), meraný v smere osi radu (3), k minimálnemu odstupu (D) dvoch susedných štrbín (2), patriacich k susedným radom (3), v...

Stojan s najmenej dvomi priečne k sebe prebiehajúcimi tyčami s uzatvoreným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280402

Dátum: 10.01.1996

Autor: Riehm Thomas

MPK: F16B 7/04

Značky: tyčami, prebiehajúcimi, dvomi, profilom, stojan, uzatvoreným, najmenej, priečne

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan má aspoň dve priečne k sebe prebiehajúce tyče (2a, 2b) s uzatvoreným profilom a aspoň jednu spojku (3), ktorá obidve tyče (2a, 2b) v odstupe od seba spája. Spojka (3) má teleso západky (7), ako aj rozpínacie zariadenie (C), pričom teleso západky (7) zaberá hlavovým koncom (B) do podrezanej drážky (5) jednej tyče (2b) a pätným koncom (A) v dutine (17) na čelnej strane druhej tyče (2a). Teleso západky (7) je vyhotovené v tvare U....

Zariadenie na ovládanie otočného pohybu priečne posuvných ramien pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 662

Dátum: 07.12.1994

Autori: Blaschke Róbert, Mezovský Peter

MPK: B60P 1/54

Značky: ovládanie, pracovných, posuvných, priečne, otočného, ramien, strojov, pohybu, zariadenie

Text:

...hydromotorov pri manipulácii s kontejnerom. Obr.3zobrazuje v reze príklad konštrukčného riešenia hydromotora sZariadenie podla obr.1 a obr.2 pozostáva 2 dvoch priamočiarých hydromotorov 1, ktorých závesné oká sú vybavené kĺbovými ložiskamí, umožñujúcimi naklonit os kĺbového ložiska voči pozdĺžnej osi priamočiareho hydromotora o určitý, konštrukciou kĺbového ložiska daný, uhol. Priamočiare hydromotory sú cez svoje kĺbové ložiska jedným koncom...

Podlahové dopravníky na dopravu sypkých hmôt, hlavne na pozdĺžne a priečne unášanie použitého abrazíva v čistiacich boxoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 92

Dátum: 07.07.1993

Autori: Lakatoš Pavol, Selpal Jelena

MPK: B65G 37/02

Značky: podlahové, dopravu, čistiacich, unášanie, dopravníky, hlavne, abrazíva, použitého, priečne, sypkých, hmot, boxoch, pozdĺžne

Text:

...pndlah hal v nichž ísou zpravidla instalovány. přičemž uvedeného cíle ie dosaženo řešením podlahových dopravníků. iehož podstata SPDČÍVŠ V tom. že podlahové dopravníky se soustavou iednos měrně výkyvných příčných lopatek. jsou vybaveny přímočarýmivratně pohyblivými hnacími motory. khmré podle iwdnohn 2 vyhodneho provedení technického řešení isnu tvořeny napříkladZvláště výhodne uspořádání podlahových dopravníkü v pudlahovém dopravním...

Pohon priečne zváracích čeľustí baliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239360

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hamar Jozef

MPK: B65B 61/08, B65B 65/02

Značky: baliaceho, zváracích, pohon, stroja, priečne, čelustí

Text:

...výrobkov.Uvedené nedostatky rieši pohon priečne zváracích čeľustí podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že hnacie koleso je uložené na hriadeli s nastaviteľnou excentricitou uloženia. Retaz prevodu je napínaná odpruženou napínacou kladkou.Baliaci stroj s pohonom priečne zváracích čewlustí podľa vlynálezu je možné nastavit na. každú dĺžku baleného- výrobku. Nastavením excentricity reťazového kolesa pohonu priečnych čeľustí sa...

Zariadenie na priečne kývanie zváracím horákom

Načítavanie...

Číslo patentu: 232132

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 37/00

Značky: zváracím, kývanie, zariadenie, priečne, horákom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na priečne kývanie zváracím horákom pri automatovom zváraní v ochrannej atmosfére odtavujúcim sa drôtom. Zariadenie sa skladá z obojstranného dvojčinného piesta uloženého posuvne v telesách na nosnej doske, ktorý je pneumaticky ovládaný otočným rozvádzačom vzduchu pomocou dvoch prestaviteľných dorazov, čím sa vymedzujú krajné polohy piesta a veľkosť amplitúdy kmitavého pohybu, ktorý sa prenáša cez vodítko na držiak...

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 230285

Dátum: 15.10.1986

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A62B 7/00

Značky: uložený, ventiláciu, prístrojov, priečne, pľúc, umelú, injektor

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne uložený injektor prístrojov pre umelú ventiláciu pľúc vytvorený z telesa injektora, trysky a poistného ventilu, vyznačený tým, že teleso injektora (1) s tryskou (2) je na vstupe (11) opatrené nástavcom (7), filtrom (8) a prevlečnou maticou (6) a na výstupe (12) poistným ventilom (5), pričom nástavec (7) a poistný ventil (5) spájajú panel (4) s plášťom (3) skrine.

Nožnice na priečne delenie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222007

Dátum: 15.07.1985

Autor: Čelko Rudolf

Značky: delenie, pásov, priečne, nožnice

Zhrnutie / Anotácia:

Nožnice na priečne delenie pásov zvlášť vhodné pre delenie páskového odpadu vznikajúceho pri ostrihovaní plechu. Účelom vynálezu je zjednodušenie manipulácie pri delení páskového odpadu vznikajúceho pri ostrihovaní plechových tabúľ. Uvedeného účelu sa dosiahne nožnicami na priečne delenie pásov pozostávajúce z dolného excentrického hriadeľa 3 a horného excentrického hriadeľa 4, ktoré sú usporiadané za sebou v stojanoch 2, pričom na dolnom...