Patenty so značkou «pridržiavanie»

Zostava na pridržiavanie prvku obloženia pri prvku karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20320

Dátum: 19.04.2012

Autori: Bollier François, Bacelos François, Claverie Aurore

MPK: B60R 13/02, B60R 21/213, B60R 21/216...

Značky: vozidla, prvků, zostava, pridržiavanie, karosérie, obloženia

Text:

...časťami.0012 Tieto formy sú drahé, preto musia výrobcovia na ich obstaranie vynaložiť veľké finančné prostriedky, čo zvyšuje náklady na výrobu prídržných0013 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zostavu, v ktorej bude mať držiak príchytky menšiu veľkosť. Predmetom tohto vynálezu je zostava pre pridržiavanie prvku obloženia pri prvku karosérie vozidla pri nafukovaní airbagu vloženého medzi prvkom obloženia a prvkom karosérie, ktorá sa vyznačuje...

Usporiadanie prídržných prostriedkov na pridržiavanie veka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15395

Dátum: 08.11.2011

Autori: Blanc Christophe, Ganivet Thibaut

MPK: B60R 21/216

Značky: prídržných, usporiadanie, prostriedkov, pridržiavanie

Text:

...usporiadané ako je uvedené vyššie.0009 Podla uskutočnenia vynálezu je priehradka vytvorená s vekomvytvoreným ako časť konštrukcie, v ktorej je priehradka vytvorená.0010 Cieľ vynálezu je tiež dosiahnutý automobilovým vozidlom obsahujúcim priehradku, ktorej veko je pridržiavané prostriedkami usporiadanými podľa vyššie uvedeného opisu.0011 Ďalšie znaky a výhody vynálezu budú zrejmé z opisu jedného uskutočnenia. Opis sa odvoláva na výkresy,...

Držiak páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18035

Dátum: 31.01.2011

Autori: Scheidegger Roger, Priesner Andreas, Hirschmanner Martin, Ebner Helmut, Thoene Heinrich

MPK: C21C 7/072, C21C 5/46, F27B 3/22...

Značky: zariadením, manipulačným, dýzy, držiak, páliacej, pridržiavanie

Text:

...nie je metalurgická nádoba V tomto stave ani úplne otvorená ani bezpečne uzavretá kritické je tiež to, že nádoba musí byť v tomto staveNa elektrickom navarení je nevýhodné to, že zvárací drôt sa musí privádzať do výtokového kanála zdola a odhorievať, že tentospôsob má malý tepelný výkon a v dôsledku keramických dielov vkanáli má neisté kontaktné podmienky, a že prívod prúdu dozváracieho drôtu je nákladný.Aj keď posúvačový otvárací systém...

Zariadenie na pridržiavanie matríc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7335

Dátum: 07.09.2007

Autor: Lilienthal Andreas

MPK: B29C 47/12

Značky: pridržiavanie, zariadenie, matric

Text:

...sú príklady uskutočnenia vynálezu znázomené schematicky. Ukazujú obr. l bočný pohľad na zariadenie s vytláčacou hlavou a držiakom nástroja na nastavenie polohy matríc, obr. 2 pozdĺžny rez podľa línie rezu II -II na obr. l, obr. 3 bočný pohľad podľa smeru pohľadu III na obr. 2, obr. 4 zväčšené znázornenie detailu IV na obr. 2 aobr. 5 zväčšenć znázornenie pozdlžneho rezu držiakom nástroja.0019 Obr. l ukazuje bočný pohľad na zariadenie. Kryt l...

Zariadenie na pridržiavanie elektronického prístroja na elektromotore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18385

Dátum: 03.06.2006

Autori: Köhler Bernd, Gontermann Daniel, Hebel Norbert, Gröning Norbert, Krellner Markus, Schuhmacher Volker

MPK: H02K 5/22, H02K 11/04

Značky: elektromotore, pridržiavanie, prístroja, zariadenie, elektronického

Text:

...príchytky sa pridržiavacie prvky pevne pritiahnu na elektromotor a elektronický prístroj sa na elektromotorjednoducho a bezpečne pripevní.-3 0019 Pomocou ďalšieho vyhotovenia sa zlepšia vibračné vlastnosti pridržiavacieho zariadenia. Na to sa predpokladá, že medzi pridržiavacimi prvkami a/alebo uplnacou príchytkou a elektromotorom je uložený tlmiaci prostriedok.0020 Príklady vyhotovenia vynálezu sú zobrazené na výkresoch a v ďalšom sú...

Zariadenie na pridržiavanie stierky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3095

Dátum: 04.05.2006

Autori: Mau Peter, Knopp Joachim

MPK: D21G 3/00

Značky: zariadenie, pridržiavanie, stierky

Text:

...ďalšom uskutočnení sa predpokladá, že držiak ložiska má priechodový otvor. Síce môže byť držiak ložiska vybavený slepým otvorom, avšak priechodovćmu otvoru sa dáva prednosť, pretože tento sa nemôže upchať nečistotou. Okremtoho je čistenie priechodového otvoru podstatne jednoduchšie.0010 Aby sa uľahčila montáž krycej dosky na základnej doske, tak sa prijímací otvor držiaka ložiska v okrajovej oblasti kónicky rozširuje. Tým môže byť čap...

Kotevný mechanizmus na pridržiavanie upevňovacej zvierky železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284799

Dátum: 26.10.2005

Autori: Brown Trevor Paul, Conroy Brian George, Svendsen Jan, Marshall Barry, Cox Stephen John, Larke Roger David, Gardner Christopher

MPK: E01B 9/30, E01B 9/34

Značky: mechanizmus, pridržiavanie, železničnej, zvierky, upevňovacej, kolajnice, kotevný

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevný mechanizmus (250) je určený na pridržiavanie upevňovacej zvierky (1) pre železničnú koľajnicu (1), vytvorenú z tyče z materiálu ohnutého tak, že má v pôdoryse tvar v podstate písmena M. Kotevný mechanizmus má ustavovaciu časť na spolupôsobenie s časťou (11, 17) zvierky (1) na jej ustavenie vzhľadom na kotevný mechanizmus v predmontážnej polohe, ktorá umožňuje osadenie koľajnice (2) vedľa kotevného mechanizmu, keď je na ňom zvierka (1)...

Zariadenie na pridržiavanie nite na navíjači

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4280

Dátum: 29.06.2005

Autori: Frayer Pascal, Naulet Christophe, Cogniaux Jean-michel

MPK: B65H 54/28, B65H 57/00

Značky: zariadenie, navíjací, pridržiavanie

Text:

...ukladanie po celej dĺžke cievky sa nit pohybuje poćínajúc v podstate nepohyblivým bodom, ležiacim na výstupnej strane odvláknotvornej tryskovej hlavy, nazývanom bod združovania, v trojuholniku ktorého otvorenie pokrýva v podstate celú dĺžku cievky.0014 Výrobný rozsahvedie V niektorých prípadoch k tomu, že je možné sa stretnúť s vibrácíami niti, ktoré môžu kmitat medzi dvoma bodmi stability Iežiacimi jednak v úrovni bodu združovania a bodu...

Bodec na pridržiavanie horúcich pokrmov, najmä zemiakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284536

Dátum: 13.05.2005

Autor: Hučala Ľudovít

MPK: A47J 43/18, A47J 43/28

Značky: horúcich, bodec, pokrmov, pridržiavanie, zemiakov, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Bodec na pridržiavanie horúcich pokrmov, najmä zemiakov, pozostáva z plochej vodiacej časti (1) a držiaka (2), pričom plochá vodiaca časť (1) obsahuje vybrania (4) a medzi nimi usporiadané tvarové môstiky (5), ktorých aspoň jedno okrajové miesto (6) a/alebo celý tvarový môstik (5) je vychýlený z roviny plochej vodiacej časti (1).

Zariadenie na rýchlu výmenu a pridržiavanie bočnej steny stroja na plynulé liatie kovového výrobku medzi valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 281509

Dátum: 19.02.2001

Autori: Legrand Hugues, Mazodier Francois

MPK: B22D 11/06, B22D 41/28

Značky: rýchlu, stěny, bočnej, zariadenie, pridržiavanie, válce, kovového, liatie, plynule, výměnu, stroja, medzi, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na plynulé liatie kovového výrobku obsahuje dva proti sebe otáčavé valce (1, 2) s rovnobežnými osami uloženými proti sebe s určitým odstupom, pričom na konci týchto dvoch valcov sú oprené dve bočné steny (5a) na vymedzovanie lejacieho priestoru (3) medzi valcami. Zariadenie na rýchlu výmenu bočnej steny (5a) obsahuje bubienok (14) vybavený upevňovacími prostriedkami (16) na najmenej dve bočné steny (5) v polohách odvodzujúcich sa jedna od...

Bodec na pridržiavanie horúcich pokrmov, najmä zemiakov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2661

Dátum: 12.09.2000

Autor: Hučala Ľudovít

MPK: A47J 43/18

Značky: zemiakov, pokrmov, horúcich, pridržiavanie, bodec, najmä

Text:

...do držiaka. Plochá vodiaca časť obsahuje úplné vybrania a medzinimi usporiadané tvarové möstiky, ktorých aspoň jedno okrajovémiesto a/alebo celý tvarový möstik je vychýlený zroviny plochej vodiacej časti. Tvar vybrania závisí od ich umiestnenia na vodiacejčasti, čo bude až následne charakterizované pre rôzne variantneuskutočnenia. Valternatívnom riešení je možné, ak plochá vodiaca časť obsahuje neúplné vybrania a v nich usporiadané...

Zariadenie na pridržiavanie nápojových prepravníkov, nádob na pitie alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 281562

Dátum: 09.08.1995

Autor: Plocher Bernd

MPK: B60N 3/10, A47K 1/09

Značky: zariadenie, pitie, prepravníkov, nápojových, nádob, podobně, pridržiavanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pridržiavanie nápojových prepravníkov, nádob na pitie alebo podobne, predovšetkým v odkladacom priestore motorového vozidla, ktoré má horizontálne upravený pridržiavací prstenec (1) na bočné fixovanie schránky a dosadaciu plochu. Pridržiavací prstenec (1) pozostáva z prvej prstencovej polovice (4) a druhej prstencovej polovice (5), ktoré sú spolu výkyvne o 90° spojené prostredníctvom horizontálne upevnených otočných kĺbov (8),...

Zariadenie na pridržiavanie zberného obalu a spôsob zberu a balenia vratných obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280331

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kern Dietmar, Perner Matthias, Greiner Christoph

MPK: B65D 19/12

Značky: zariadenie, spôsob, zberného, pridržiavanie, zberu, vratných, obalov, obalů, balenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (10) na pridržiavanie zberného obalu (20) s malou pevnosťou na zber a balenie vratných obalov na filtračný materiál je vybavené pridržiavacím ústrojenstvom (30), spojeným s bočnými dielmi (1, 2, 3 4, 5, 6), na pripevnenie zberného obalu (20) na postavených bočných dieloch (1 až 6) a bočné diely (1, 2, 6 3, 4, 5) sú zoskupené do najmenej dvoch oddelených skupín (A, B) a sú v každej z týchto skupín (A, B) vzájomne kĺbovo spojené,...

Zariadenie na pridržiavanie jadrových palivových tyčí v zostave

Načítavanie...

Číslo patentu: 280733

Dátum: 09.11.1994

Autor: Crabtree Garry Carlisle

MPK: G21C 3/33

Značky: tyčí, zariadenie, pridržiavanie, zostave, jadrových, palivových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na pridržiavanie jadrových palivových tyčí (1) v zostave, ktorá obsahuje nastavovacie tyče (5) rozmiestnené medzi palivovými tyčami (1), pričom každá nastavovacia tyč (5) má časť na uloženie pridržiavacej dosky (13), a pridržiavaciu dosku (13) na umiestnenie na častiach nastavovacích tyčí (5) na uloženie pridržiavacej dosky (13), pričom pridržiavacia doska (13) je vybavená otvormi (15) na umožnenie prúdenia chladiva....