Patenty so značkou «přídavný»

Prídavný systém batoha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5683

Dátum: 04.03.2011

Autori: Košta Pavol, Bohunický Milan

MPK: A45F 4/00, A45C 9/00

Značky: systém, přídavný, batoha

Text:

...do polohy, v ktorej bude s chrbtovou stenou ruksaka zvierat približne pravý uhol. V tejto polohe je možné z nej vyklopiť do strán dve prídavné Výklopné ramená taktiež približne kolmé na chrbtovú stenu niksaka, ktoré sú pri bežnom nosení ruksaku sklopené. Vyklopená časť bedrového pásu a Výklopné ramena tvoria po pripnuti na chrbtovú časť ruksaka upínacími prvkami opierku chrbta, ktorá zvyšuje komfort jazdca pri sedení. Po aplikácii...

Prídavný obvod na riadený rozbeh zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287189

Dátum: 28.01.2010

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02P 1/16

Značky: rozbeh, obvod, zdroja, přídavný, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavný obvod na riadený rozbeh zdroja (19) pracujúci v stave zdroja nakrátko je tvorený prúdovým transformátorom (7), ktorého primárne vinutie je pripojené do série s primárnym alebo sekundárnym vinutím výkonového transformátora (14). Sekundárne vinutie prúdového transformátora (7) je pripojené cez usmerňovač (6) na riadiace elektródy (G, K) polovodičového spínača (10) alebo (18).

Prídavný nadstavec na vŕtačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286009

Dátum: 19.12.2007

Autor: Záhorec Milan

MPK: B23B 41/00, B23B 45/00

Značky: vrtáčků, přídavný, nadstavec

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavec pozostáva z vonkajšieho dutého telesa (1), v ktorom je umiestnené vnútorné puzdro (2) s kalibrovaným otvorom (3), pričom nasúvacia časť (4) vonkajšieho dutého telesa (1) je vybavená sťahovacím úchytom (5) a násuvným čelným otvorom (6). Vsúvacia časť (7) vonkajšieho dutého telesa (1) je vybavená výstupným čelným otvorom (8). Obvodové steny vonkajšieho dutého telesa (1) sú vybavené manipulačnými vybraniami (9).

Prídavný prevod na prídavné ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2422

Dátum: 12.05.2006

Autori: Glaesser Thomas, Hörsch Jürgen, Schust Achim, Rupp Arthur, Kruttschnitt Andreas

MPK: B62D 5/00, F16D 41/00

Značky: převod, ovládanie, přídavné, přídavný

Text:

...sú tlačnými čapmi pomocou pružinových prvkov pritláčané na vonkajší prstence. Ak sa otáča vonkaj ší prstenec oproti vnútomému prstencu, zablokujú sa Zvieracie valčeky v zvieracích medzerách a prenášajú obvodovú silu silovým spojením medzi vonkajším prstencom a vnútorným prstencom. Silové prostriedky môžu mať elektromagnetický,elektrohydraulický, elektromechanický alebo pneumatický pracovný princíp.0013 Ako prídavný prevod je možné použiť...

Prídavný nadstavec na vŕtačku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4044

Dátum: 03.01.2005

Autor: Záhorec Milan

MPK: B23B 45/14, B23B 41/08

Značky: nadstavec, přídavný, vrtáčků

Text:

...k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokoch na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takého prídavného nadstavca na vrtačku a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.Na účely tohto úžitkového vzoru sa pod termínom vrtačka.,...

Prídavný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3954

Dátum: 05.10.2004

Autori: Šimo Jaroslav, Náhlý František

MPK: G09F 23/00, B65D 41/46

Značky: přídavný

Text:

...výrobcu a/alebo reklamným sloganom a/alebo označením inej firmy a/alebo iným reklanmým, súťažným textom a Vyobrazením. V priestore medzi prídavným krytom a homou časťou plechového obalu a/alebo V prídavnom kryte je umiestnený reklamný alebo podobný predmet.Výhody krytu podľa technického riešenia spočívajú predovšetkým v zabezpečení hygieny distribúcie hlavne nápojov balených v plechových obaloch. Súčasne kryt spĺňa navyše funkciu priestoru...

Prídavný nosič bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3219

Dátum: 04.06.2002

Autori: Zdychynec Pavel, Sladkovský Martin

MPK: B60R 9/10

Značky: bicyklov, přídavný, nosič

Text:

...prídavného nosiča uľahčuje manipulačná páka, umiestnená na voľnom konci vonkajšieho ramena rozpemej priečky.Lepšiu ñxácia prídavného nosiča na guľu zaisťuje vnútorné skosenie upevňovacích členov, riešené tak, že upevňovací člen je opatrený dosadacou plochou na dosadnutie na guľuzávesného zariadenia a táto dasadacia plocha má vnútomé skosenie.Optimálne konštrukčné riešenie dosadnutia upevňovacích členov na závesnú guľu predstavuje guľová...

Prídavný vrchnáčik s vnútri uzavretou hračkou pre potravinárske plastové a papierové obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1330

Dátum: 08.01.1997

Autor: Noskovič Kamil

MPK: A47G 29/00

Značky: vnútri, uzavretou, obaly, vrchnáčik, papierové, přídavný, potravinářské, hračkou, plastové

Text:

...vnútri uložených hračiek. Pritom hlavne u zdravých, mliekárenských výrobkov, sa môže súčasne dosiahnut žiadúce zvýšenie konzumácie týchto výrobkov deťmi. Výroba prídavného vrchnáćika je relatívne výrobne aj materiálovo nenáročná, takže cena potravinárskych výrobkov sa jeho aplikáciou príliš nezvýši.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na výkresoch, kde znázorňuje obr. 1 príkladný prídavný vrchnáčik s vnútri...

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: energie, hermetickej, parovzdušnej, odvodu, zóny, elektrárne, zmesí, jadrovej, úniku, systém, přídavný, chladiva

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Predradený prídavný prístroj na žacie mláťačky na zber repky alebo konských bôbov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281334

Dátum: 08.02.1995

Autor: Schrattenecker Franz

MPK: A01D 45/22, A01D 41/14

Značky: žacie, repky, mlátačky, bôbov, prístroj, přídavný, predradený, konských

Zhrnutie / Anotácia:

Predradený prídavný prístroj na žacie mláťačky (2) na zber repky alebo konských bôbov je vybavený vlastným nožovým nosníkom (1) a prevádzacím plechom (3) tvoriacim záchytnú misku a upraveným medzi ním a zakrytým rezacím mechanizmom žacej mláťačky (2). Aby sa dosiahla väčšia jazdná istota, prípadne jazdná schopnosť a predovšetkým zmenšenie strát, je pod prevádzacím plechom (3) upravený výhodne výškovo prestaviteľný ochranný, prípadne klzný plech...

Prídavný nosič na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 394

Dátum: 06.04.1994

Autor: Melek Stanislav

MPK: B62J 7/00, B62J 7/06, B62J 7/04...

Značky: přídavný, nosič, bicykel

Text:

...aj tiahla slúžiace k upevneniu nosiča k zadnej zvislej časti konštrukcie bicykla. Upevñovacie objimky v uvolnenom stave umožňujú pohyb spodných rámov, resp. nosného rámu ako aj tiahiel a zároveň umoznujá v podstatnom rozsahu zmenu dĺžky tiahiel.rídavný nosič na bicykel, podľa tohoto teçhnickén Žňuje spoľahlivé a optimálne u.poriadaoie prídavného nosi-a na cykle roznych rozmerových aj konštrukčných vyhotovení.Pre správnu funkciu a spoľahlivé...

Přídavný rám nosiče nástavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269474

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hybner Jiří

MPK: B62D 53/06

Značky: nástavby, nosiče, přídavný

Text:

...nástavby podle vynálezu sa doeáhne, že motorová vozidlo zůstává stála V původní univerzální verzi, protože přidavný rám lze kdykolív jadnoduše odnontovat. Dále při zachováni terennich vlastnosti motorového vozidla ae zvýši jeho nosnost e aniži se tlaky na půdu a umožní změnu znaku vozidle za 4 x 4 na 6 x 4. Delši výhody Jsou ekonomické, Jedno motorové vozidlo lze použít pro několik jednoůčelových nástavab.Na připojeném výkrese je na obr. 1...

Přídavný světlomet obdélníkového tvaru, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261800

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wagner Josef

MPK: B60Q 1/20, B60Q 1/18

Značky: přídavný, vozidla, tvaru, světlomet, zejména, motorová, obdélníkového

Text:

...tepla. Obvodová část pouzdra je tvořeno vnější s vnitřní stěnou, přičemž obě stěny jsou spojeny můstkem a výztužnými žebry. vnější stěna tvoří současně rámek po obvodě optické části. Spojovací mustek tvoří dno obvodové drážky, v níž je ulošeno pryžové těsnění, zamezující vnikání nečistot do vnitřního prostoru světlometu.Výhodou uspořádání světlometu dle vynálezu je tvarovâ stabilite pouzdra, dosažená zdvojením obvodových stěn v místech...

Prídavný lanový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 261528

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: vozík, přídavný, lanový

Text:

...iprídiaivnéhio vozíka pripojeného na pojazdnú č-aisť hlavného vozíka a vedenie ťažnej vetve obežnéhoi liana v .pomocnom vozlku.Prídavný vozík 1 sa pohybuje po ,priebežnej vetve 16 vratnéhio .alebo obežneiho lana medzi vodiiacou kiadkou 2 a výkyvnou kladkou 4, upevnenoiu iniai hornom konci dvojramennej páky B, .otočnej okolo ičapu 10 a tlačenej na. voľnom konci tlačuou pružinou 8 a kladka-u 3 ia výkyvnou kiadkou 5, upevnenou na hornom konci...

Přídavný kuželový drtič výlisků ke šnekovému lisu na olejnatá semena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240898

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eerný Jan, Dostál Miloš, Klusáeek Karel

MPK: C11B 1/06, A23D 5/02

Značky: semena, výlisků, šnekovému, přídavný, kuželový, drtič, olejnatá

Text:

...do vhodné formy, např. granulí apod.Nevýhodou běžně používaných šnekových lisů je to, že poskytují výlisky větších rozměrů, které při opuštění lisu mívají teplotu so až so °o a jsou poměrně křehké. Než se však dostanou do mlecí stolice, což mnohdy trvá i několik minut,jejich teplota klesne, výlisky ztuhnou, na mletí je třeba vynaložit značné množství energie a navíc dochází ke značnému opotřebení válců mlecí stolice. Nejnovější lisy popsané...

Přídavný koagulant pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245168

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zdarsa František

MPK: C02F 11/00, C02F 1/52

Značky: přídavný, koagulant, úpravu

Text:

...0,5 až 3 i suöiny, neni ddvkováním tohoto roztoku ovlivněna hodnota pH nadávkované vody tak, aby byl patrný negativní vliv na stávající průběh koagulace.Nový účinek spočívd v tom, že není nutne ddvkování kyseliny a není zapotřebí budovat roäměrnć homogenizační nádrže, takže použití je bez velwch úprav možné i na stávajících úpravndch.Na obr. je v nárysu uveden pŕíklad dle vynálezu.Předzahuätčne hlinite kaly s obsahom sušiny 0,5 ež 3 š...

Prídavný panel pre ovládanie strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242229

Dátum: 15.09.1987

Autori: Albrecht Zbynik, Komárek František

MPK: B62D 25/14

Značky: přídavný, strojov, panel, ovládanie

Text:

...traktoristu s možnosťou odklápania. obsluhu strojov agregovaných s traktorom je možné pomocou predmetného prídavného panelu vykonávať za chodu traktora. Možnosť vy 4stupovania a nastupovania do kabíny je zabezpečená odklápaním celého telesa prídavného panelu nahor k čelnému sklu kabíny. Prídavný panel možno pred nastupovaním alebo vystupovaním odklopit ručne alebo priamočiarym hydromotorom. Prídavný panel možno využívat pre rozličné stroje,...

Prídavný rýhovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249487

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čársky Benjamín

MPK: E02F 3/08, E02F 5/06

Značky: přídavný, ryhovač

Text:

...v spojeni s výkresovou častou, kde obr. 1 schematicky znázorňuje pridavný rýhovač upnutý na pracovný stroj pri pohľade zboku a obr. 2 schématicky znázorňuje prídavný rýhovac upnutý na pracovný stroj pri pohľade zhora.Upinací rám łje spojený s rámom 1 frézovacieho zariadenia 3 výkyvne pomocou čapu g,ktorý je k rámu 1 frézovacieho zariadenia g v jeho strede jedným koncom pevne pripojený privarenim a druhým koncim zasunutý do kruhového otovoru...

Přídavný vřeteník, zejména pro seřizovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233968

Dátum: 01.12.1986

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav, Kýzl Vladimír, Miletín Jiří

MPK: G12B 5/00

Značky: prístroje, vřeteník, přídavný, zejména, seřizovací

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavný vřeteník ur učen jako přídavné zařízení, zejména pro seřizovací přístroje, které jsou používány pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů.Vynález řeší upevnění a úhlové natáčení řezných nástrojů s kuželovou upínací stopkou. Podstatou vynálezu je, že optimální vůle uložení vřetena (7) je nastavitelná pomocí matic (4, 5). Do výměnné kuželové vložky (9) zasahuje upínací §roub (17) pro upínání řezných nástrojů,...

Přídavný mechanismus posuvu papíru k tiskacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220706

Dátum: 15.12.1985

Autor: Syrovátka Vladimír

Značky: papíru, zařízením, tiskacím, přídavný, posuvu, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavný mechanismus posuvu papíru pro automatické tiskací, psací, účtovací stroje, dálnopisy a podobná zařízení, u kterých je nutné papír oddělit ihned po jeho natištění. Vynález řeší u automatických tiskacích zařízení tištění na pás papíru s možností oddělování papíru ihned po natištění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na tiskacím zařízení je upevněn kyvný rám s příčnou lištou pružně unášenou směrem nahoru. V liště jsou uloženy nejméně...

Prídavný materiál na zváranie žiarupevných nízkolegovaných chróm-molybdén-vanádových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216430

Dátum: 01.06.1985

Autor: Vehner Ladislav

Značky: přídavný, zváranie, chróm-molybdén-vanádových, nízkolegovaných, žiarupevných, oceli, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavný materiál najmä na zváranie automatom pod tavivom a zváranie v ochrannej atmosfére inertných plynov žiarupevných nízkolegovaných chróm-molybdén-vanádových ocelí. Vynález sa týka odboru prídavných materiálov. Prídavný materiál podľa vynálezu rieši problém zvýšenia žiarupevnosti zvarových kovov najmä pri zváraní automatom pod tavivom a zváraní v ochrannej atmosfére inertných plynov súčiastok vyrobených zo žiarupevných nízkolegovaných...

Přídavný mechanický časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 221760

Dátum: 15.05.1985

Autori: Krňák Jiří, Malina Josef

Značky: spínač, přídavný, časový, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného mechanického časového spínače, jehož časové sepnutí je odvozeno od elektrického motorku používaného k pohonu rožně v elektrickém grilu. Účelem vynálezu je umožnit podle časového rozsahu libovolné časové nastavení jednotlivých kuchařských úkonů při grilování, pečení nebo všude tam, kde je vhodné předem časově omezit zamýšlenou operaci. Dosáhne se toho tím, že na výstupní hřídel hřídelky elektromotorku 20 je upevněn...

Přídavný svařovací materiál ke svařování ocelových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214031

Dátum: 01.06.1984

Autori: Babuškina Glafira Iljinična, Stanjukovič Nikolaj Georgijevič, Rymkevič Anatolij Ivanovič, Krjanin Ivan Romanovič, Vojnovskij Jevgenij Viktorovič, Taljancev Vadim Sergejevič, Volkov Vitalij Georgijevič, Lomkov Jevgenij Michajlovič

Značky: svařovací, výrobků, oceľových, přídavný, svařování, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavný svařovací materiál ke svařování ocelových výrobků, obsahující podle hmotnosti 11,0 až 13,5 % chromu, 1,8 až 3,0 % niklu, 0,1 až 0,5 % křemíku, 0,3 až l,0 % manganu a zbytek železo, vyznačený tím, že obsahuje 0,002 až 0,015 % uhlíku.