Patenty so značkou «přídavnou»

Domáca pekáreň s aspoň jednou prídavnou pokrievkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7546

Dátum: 05.09.2016

Autor: Sloup Jiří

MPK: A21B 7/00, A47J 37/00, A47J 36/06...

Značky: pokrievkou, domáca, přídavnou, jednou, pekáreň, aspoň

Text:

...a absorpcie vodnej pary vrátane jej prieniku do okolia, a to pary vyvinutej v kombinovanej spracovacej nádobe mi, a to tak, že vo vzťahu k rozmerom pokrievky či pokrievok, pri uložení na kombinovanej spracovacej nádobe í alebo v nej zostáva aspoň malá medzera medzi pokrievkami a okrajmi spracovacej nádoby a medzi pokrievkami navzájom, a tiež je všeobecne aspoň v jednej pokrievke 1 konkrétne v každom dieli n,Q tejto pokrievky l vytvorený jeden...

Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5652

Dátum: 04.03.2011

Autori: Kaucká Tamara, Tóth Pavol

MPK: B44F 1/00, B44C 1/00

Značky: vrstvou, dekoratívny, přídavnou, předmět

Text:

...časť s prídavnou vrstvou, zhotovená v tvare tienidla, je upevnená ku kovovej doske, na ktorej je umiestnená objimka svetelného zdroja s prívodnou šnúrou. Na obr. 3 je v priečnom zvislom reze znázomený dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou slúžiaci ako svetelné reklanmé teleso, ktorého podkladové časť s prídavnou vrstvou je upevnené do dreveného rámu úchytom, ku ktorému je pripevnená zadná doska pokrytá hliníkovou fóliou. Zdrojom...

Zariadenie a spôsob rezania obrobku plazmou s prídavnou taviteľnou elektródou vedenou medzi dýzou a obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8292

Dátum: 05.08.2006

Autori: Rückert Roland, Madeja Klaus, Krink Volker, Laurisch Frank

MPK: B23K 9/013, B23K 10/00, B23K 9/29...

Značky: přídavnou, obrobkom, dýzou, medzi, taviteľnou, elektródou, rezania, obrobků, spôsob, zariadenie, vedenou, plazmou

Text:

...Na rezanie elektricky nevodivých obrobkov sa môžu plazmové horáky používať v nepriamom spôsobe prevádzky. Pritom sa nepriamy oblúk zažne ako pilotný oblúk a horí medzielektródou 2.1 a dýzou 2.2 plazmového horáka. Jeho výkon sa mení a pracuje sa tiež s o niečoväčšími prúdmi výkonu (napríklad až 100 A), než u pilotného oblúka. Obrobok 4 sa potom vy stavuje len tepelnému a kinetickému pôsobeniu plazmového lúča 3 a reže sa.0013 Tento spôsob...

Zariadenie s prídavnou zámkou na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4379

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/00, E05B 65/12

Značky: mechanizmu, zariadenie, dveří, přídavnou, zabezpečenie, zámkou, zámky

Text:

...až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 upevnenom na držiaku 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1 pripevnený ku karosérii dverí 3 automobilu. Servomotor je ovládaný prostrednictvom kabelizácie 4 vyvedenej na palubnú dosku automobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu apod. Prídavná zámka 1 je zakončená blokovacím prvkom 5, ktorý je v...

Zařízení pro přídavnou manipulaci s výrobkem v lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263946

Dátum: 12.05.1989

Autori: Průšek Jaroslav, Přívora Jiří, Heřman Otakar

MPK: B65G 49/02

Značky: výrobkem, manipulaci, zařízení, přídavnou, lakovnách

Text:

...vynález zařízení pro přídavnou manipulaci s výrobkem v lak-ovnách, jehož podstata spočíva v tom, že závěs podvěsného dopravníku je opatřen přídavným kotoučem pro zavěšení výrobku. V dotekové poloze přídavným kotoučem je umístěn alespoň jeden pomocný dopravník, který je kladkou a převodem o 2táčivě spojen s poIi 1 OCIíý 1 n zdrojem otáčení,jehož -otačivý pohyb je řízen řídícím systémem, na který je zapojen níanipulátor pro řízení střiku...

Zařízení pro vyřazení horizontálního vřetena horizontální frézky přídavnou vertikální hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251197

Dátum: 11.06.1987

Autor: Opletal František

MPK: B23C 1/10

Značky: zařízení, frézky, hlavou, přídavnou, horizontální, vertikální, vřetena, vyrážení, horizontálního

Text:

...vřeteno frézky. A opačně sejmutím přídavné vertikální hlavy se toto vřeteno do funkce samočinně zařadí.Príklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresn, kde obr. 1 je celkový pohled na horizontální frézku s vertikální hlavou v nepracovní poloze, obr. 2 je pof hled na tutéž horizontální frězku s vertikální hlavou v pracovní poloze a na obr. 3 je znázorněn mechanizmus vlastního zařízení.Zařízení podle vynálezu...