Patenty so značkou «příčné»

Snímač otáček příčně vypruženého nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270376

Dátum: 13.06.1990

Autori: Eichinger Miroslav, Štekl Miloslav

MPK: G01P 1/02, B60L 3/10

Značky: příčné, snímač, vozidla, kolejového, ložiska, nápravového, vypruženého, otáček

Text:

...konstrukčních prvků ložiska e jeho příčného vypružení k vytvoření jednoduché spolehlivá konstrukce snímače otáčok pŕíčně vypruženého nápravového ložiska, který zaručuje spolehlivá snímání otáčkových poměru náprav při téměř poloviční šířce ozubeného věnce a minímálních nárocich na zastavěný prostor.Příkladné provedení předmětu vynálezu je patrné z připojeného výkresu.Na čepu nápravył je ve skříni ložiska jgumístěna dvojice vulivých ložisek s...

Zařízení k příčné dopravě a sdružování slitků u víceproudého zařízení plynulého odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266096

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beneš Josef, Kopec Svatopluk, Nykl Vítězslav, Cagaš Jaroslav, Lukáš Josef

MPK: B22D 11/14, B22D 11/128

Značky: zařízení, slitků, příčné, odlévání, sdružování, dopravě, plynulého, kovů, víceproudého

Text:

...mezi roštnice druhé části łł pevného roštu a jsou spojenýs příčníky lg, ktoré jsou svými pojezdovými drahami łg upevněnými pod jedním koncem a vodioi mi pojezdovými drahamí il, upevněnými pod druhým koncem příčníku łg, pojízdně uloženy nakladkách gg uložených otočně na klikách gł zvedacích jednotek lg a 19 druhé přêstavitelné části 2 pohyblivého roštu. Hnaci páky 23, 23 těchto zvedacich jednotek 19, 19 jsou tažnou tyčí Ä spojeny s pákou 21,...

Zařízení k příčně posunovatelnému přímému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260937

Dátum: 12.01.1989

Autor: Severin Zdeněk

MPK: E01D 19/12

Značky: příčné, uložení, zařízení, kolejnice, posunovatelnému, přímému

Text:

...výhodou je, že oválná vybrání s vodicí drážkou pro uchycení hlav šrouhů umožňují jejich výměnu aniž by byla nutná demontáž rozchodové desky, přičemždélka vodicí drážky umožňuje příčný posun podkladnice. Tím, že rektifikační šrouby jsou uloženy v rozchodové desce, je malá možnost jejich poškození za provozu a jejich případné výměnaje snadné a nevyžaduje demontáž žádného dalšího prvku konstrukce uložení. svislé čepy svým konstrukčním řešením...

Zařízení k přímému příčně rektifikovatelnému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260936

Dátum: 12.01.1989

Autor: Severin Zdeněk

MPK: E01D 19/12

Značky: příčné, kolejnice, rektifikovatelnému, uložení, zařízení, přímému

Text:

...řez, vedený řeznou rovinou C-C z obr. 2 3 obr. 5 je příčný řez, vedený řeznou rovinou D-D z obr. 2.Zařízení k přímému příčně rektifikovatelnému uložení železniční kolejnice podle příkladného provedení sestává z podkladnice l, ke která je železniční kolejnice upevněna nenaznače ným normalizovaným způsobem, uložené na rozchodové desce g, v níž jsou vytvořena oválná vyhrání s vodicí drážkou 3 pro uchycení hlav šroubů 5, jimiž je podkladnice l...

Zařízení na příčné drásání plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 259087

Dátum: 17.10.1988

Autor: Eliáš Robert

MPK: B29D 30/54

Značky: plastů, drásání, pneumatik, zařízení, příčné

Text:

...posuvného stojanu 1 ° Posuvný stojan 1 je na hornín konci vyhnut směrem kupředu. V tomto vyhnutí posuvného stojanu 1. je v ložiska uložen čep výkyvné konzoly li.Výkyvné konzola 13 se vůči poeuvnému stojanu 1 otáčí o 180 °pomocí neznázorněného pohonu. Ve výkyvné konzole gg je otočné upevněn rotační drásací nástroj A, a to tak, že střed jeho řezné části leží v prodloužené ose kývání výkyvnév W konzoly lie Na opačném konci výkyvné konzoly lg...

Zařízení pro výrobu a renovaci nástrojů pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242845

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bartoš Jaroslav, Hegner Pavel

MPK: B21B 19/02, B21H 1/18

Značky: zařízení, výrobu, klinové, nástrojů, příčné, válcování, renovaci

Text:

...funkční plochy, vytvarované do levé úkosové plochy lg a pravé úkosové plochy lg. segmenty nástroje l jsou upevněny na vodorovně uspořádaném bubnu g pevně nasazeném na hřídeli gl a,s ním otočně uloženv dčlených ložiskách. Na jednom konci hřidele gł uloženémv předním děleném ložisku gg je upravena brzda 2 , v příkladu provedení vytvořená jako špalíková brzda. Druhý konec hřídele gł, uložený v zadném děleném ložisku gg, je spojen prostřed~...

Způsob a zařízení k výrobě příčně žebrované vnitřní trubice pro speciální dvoustěnnou plynovou výbojku s vysokou úhlovou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255532

Dátum: 15.03.1988

Autori: Roselt Udo, Nolte Lothar, Pöhler Manfred

MPK: C03B 23/08

Značky: příčné, výbojku, speciální, žebrované, selektivitou, úhlovou, vnitřní, výrobe, zařízení, trubice, vysokou, způsob, dvoustěnnou, plynovou

Text:

...3 nnacrnuuoe cocwoxnne coowaewcrnymmero npHMeHeHHoro Marepuana, H BHYTDEHHH mopmymmmü HHcTpyMenT pasönpaercn npn awoů weMnepaType nocne oxonqauua 0 pMOBaHHH H BmqeprHnaeTcs H 3 Tpy 6 m, Tax um roToBan sHyrpeHHan Tpyóa mm cneunąnbnoň rasopaspłfnnoň rpyöbr Moxer oxnaxarb öes auyrpenunx Hanpamenwň Hsaecrwum oöpasou. . yCTp 0 ŘcTBO nn ocymecranena cnoccöa à coomuomeuun c Hsoöbeweuueu HMeeT usa apamammnxca onuonpeuçuuo Toxapumm narpona uns samHMa...

Zařízení pro odtahování, příčné dělení a navíjení měkkých a polotuhých pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246810

Dátum: 01.03.1988

Autori: Tyburec Milan, Ježek Pavel, Štulc Petr

MPK: B65H 35/00

Značky: útvaru, dělení, měkkých, pásových, zařízení, navíjení, příčné, polotuhých, odtahování

Text:

...hnacího hřídele Ž pomocí řetězových kol Q a řetězu 1. Odtahová dvojice válců 1 a A dovoluje průchod materiálu pouze ve směru navíjení. V opačném směru je průchod blokován např. rohatkou § a západkou 2. Velikost odtahové síly je vyvozena přítlakem dvou pneumatických válců lg. Přenos síly mezi oběma odtahovými válci § a A je proveden čtyřmi ozubenými koly s velkým modulem (není znázorněno). Po navinutí role ll se ramenový naviječ 1 přetáčí z...

Příčné stavěcí ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254749

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 41/08, B22D 41/12, B22D 11/10...

Značky: plynule, stavěcí, mezipánve, ústrojí, příčné, zařízení, kovů, lití

Text:

...příčníků, a pojezdový vůz je tvořen nosným rámem s pojezdovými koly podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že druhé konce každé dvojice příčníků jsou opatřeny výkyvnými ložisky, v nichž jsou uloženy klikové čepy klikového hřídele, jenž svými ložiskovými čepy je uložen v nosněm rámu pojezdováho vozu a na klikový hřídel je letmo nasazena pohonná jednotka.Výhmłm příčného stavěcího ústrojí podle vynálezu je, že veškeré mechanické...

Nástroj pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 241668

Dátum: 15.09.1987

Autori: Levresse Bernard, Hilt Edmond

MPK: B21B 19/02

Značky: příčné, klinové, válcování, nástroj

Text:

...určité požadované délce L, reduko-vaného dříku vývalky a dále ze zadního doplnkového dílu 2, který je slože.n ze dvou polovin 2, 2, jež jsou uspo řádány souměrně, vzhledem k podélné ose .nastroje a jsou příčně prestavitelné, vzhledem k této ose na neznázorněném držáku,na kterém jsou upevněny šrouby. jak pa 4trno z dílčích obrázků b, c, d, tyto poloviny 2, 2 je možno uspořádat v různé vzdálenosti od podélné osy nástroje, přičemž jejich...

Zařízení pro dopravu příčně uložených cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 251900

Dátum: 13.08.1987

Autor: Cerman Josef

MPK: B65G 15/14, A24C 5/35

Značky: cigaret, zařízení, uložených, dopravu, příčné

Text:

...7 Iolbrx 3 uzpůsołbené tak, že za sebou následující unášecí článlky 1 do sebe zasahují a tvoří tak souuzvislou plochu pro Lunášení vrstvy clgxalret. Z obr. 4 je patrmý přiklad uspořádání dlopravníků a jejich vedení. Dopravník, tvolřící uzavřený olkruh, je veden přes mincí řetězové kollo 11 a vodicí řetězová klola 10 a v prostoru mezi těmito kouly je dopuavník veden bud pevným zakříweným vedením, 12, aoblousüralnným zakříveným vedením 13,...

Příčné těsnění aglomeračního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234402

Dátum: 01.03.1987

Autori: Rončka Jiří, Peterek Václav

MPK: B65G 45/00

Značky: pásu, příčné, aglomeračního, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout jednoduché a provozně spolehlivé příčné těsnění spodní plochy aglomeračního pásu na jeho vstupním a výstupním konci vůči okolní atmosféře. Příčné těsnění sestává z pružné lišty, která je svým jedním koncem pevně spojena s boční stranou sací skříně a která je na své horní straně opatřena otěruvzdornou deskou. Alternativně je pružná lišta dělená na dva díly, z nichž každý je svým jedním koncem pevně spojen s jednou...

Válcovací stolice pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248269

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kopylov Anatolij, Lagustin Sergej, Kovtušenko Anatolij, Mironcev Vasilij, Semišin Sergej

MPK: B21H 1/18

Značky: stolice, klinové, válcovací, příčné, válcování

Text:

...gonycnąmm suaueanñ « s onpenenaewcsł HS yćnonnň cöopxliĺ,nocneneñ crynenn penykwopa npu nepegawounou owuomenud, paauom I, a Bepxr Has - nonycTnMoň paSHOCTbm Mąxcnmannnoro nMnHmManbHoro öoxonux saappoąM- yron 3 auenneHua V V V Taxoe KOHCTDYKTHBHOG nunónnenne crana uonepeqno-xnnnosoü npoxarxn oöecrneqnr nonmmenne Hànemuocmn H cxnenue ynenbudň Marepuanoemxocrn cTaHa sa. cqer coxpamenaa qucna H noBumeunnmecrKocTn anemenros xax npnsoa, Tax...

Protištěpná spona na příčné plochy pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248194

Dátum: 12.02.1987

Autori: Opočenský Miloš, Struhár Jozef, Brož Václav, Kubát Oldřich

MPK: E01B 3/08

Značky: plochy, příčné, spona, protištěpná, pražců

Text:

...jednotlivým dílúm protištěpné spony.Protisměrný ohyb, potřebný u jedné dvojice desek. se vytvoří bud současně při lisováni trnů nebo samostatnou operací. Možné je vytvoření tohoto ohybu i při zatlačování do příčných ploch pražců. Dvě dvojice desek, z nichž je protištěpná spona sestavena, tvoří po zatlačení do pražce pevný celek. Správná vzájemné poloha dílú je při zatlačování do pražců zajištěna bud kruhovými krčky v jedné dvojici...

Vodivé spojení příčně dělených klínů rotoru turbostrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236015

Dátum: 01.02.1987

Autori: Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav

Značky: rotoru, příčné, spojení, klínu, dělených, vodivé, turbostrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Příčně dělené klíny z vodivého materiálu lichoběžníkového průřezu jsou součástí klecového tlumícího a rozběhového vinutí stroje. K sobě přilehlé konce příčně děleného klínu jsou po obou úkosových bočních stranách opatřeny symetrickým vybráním, jehož celkový tvar odpovídá tvaru ploché vodivé spojky těchto konců, jež je do vybrání vložena. Z kolmého pohledu na úkosovou stranu klínu má vodivá spojka tvar obráceného poháru či nálevky, případně tvar...

Induktor pro indukční ohřev kruhových tyčí, zejména pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230318

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kulhánek Ladislav, Havlík Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: kruhových, válcování, induktor, zejména, indukční, příčné, klinové, tyčí, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor pro indukční ohřev kruhových tyčí, zejména pro příčné klínové válcování, sestávající z rámu, na kterém je upevněna soustava nosných elementů, z nichž každý je opatřen dvěma navzájem dovnitř směřujícími palcovými vodítky a dvěma navzájem protilehle dovnitř směřujícími izolačními patkami, nesoucími šroubovitě kolem podélné osy induktoru upravenou indukční cívku, vyznačující se tím, že první nosná deska (2) v soustavě nosných elementů, má...

Zařízení pro zvýšení příčné stability letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234092

Dátum: 01.10.1986

Autor: Světlík Milan

MPK: B64C 5/08

Značky: zvýšení, letounu, příčné, zařízení, stability

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zvýšení stability letounu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno aerodynamickou ploškou (1) upevněnou na jednom konci raménka (8), jehož druhý konec je pevně uchycen na křidélku (4), přičemž aerodynamická ploška (1) je předsunut

Řezací zařízení na příčné řezání pohybujícího se papírového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237975

Dátum: 15.09.1986

Autor: Döbler Hermann

MPK: B41F 13/60

Značky: papírového, zařízení, pásu, řezání, příčné, pohybujícího, řezací

Zhrnutie / Anotácia:

Řezací zařízení na příčné řezání pohybujícího se papírového pásu. Cílem řešení je vypracování jednoduchého, cenově výhodného, funkčně spolehlivého a využívaného u několika typů rotačních tiskáren řezacího zařízení, které může být umístěno i při nevhodných místních podmínkách v rotačních tiskárnách v blízkosti tiskových nebo lámacích válců, aniž by omezovalo při tom přístup k těmto válcům. Zařízení musí řezat pohybující se papírový pás a...

Stroj pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230722

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kovář Jan, Šudák Leopold

MPK: B21B 19/02

Značky: válcování, příčné, stroj, klinové

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro příčné klínové válcování z tyčí, toho druhu, který má dva nad sebou uspořádané rovnoběžné válce, jež se otáčejí ve stejném směru a nesou po části svého obvodu klínové nástroje s odřezávacími noži, jimiž válcují přední konec tyče, která se mezi ně postupně vsouvá v ose válcování a prochází vodicím pouzdrem, vyznačený tím, že v prostoru mezi vodicím pouzdrem (8) a nástroji (3, 4) s odřezávacími noži (3a, 4a) je uspořádáno přídavné...

Zařízení pro ovládání výlisku v lisovnici, zejména v příčně dělené lisovnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 221574

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ošťádal Jaromír, Pojíšek Augustin, Hanák Stanislav, Vítek Jiří

Značky: zařízení, dělené, výlisků, ovládání, zejména, příčné, lisovnici

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání výlisku v lisovnici, zejména v příčně dělené lisovnici, obsahující úložný díl pro polotovar výlisku a přísuvný díl s tvarovou dutinou pro tvarování konce polotovaru. Podstatou vynálezu je zařízení, umožňující uvolnění tvarovaného konce výlisku z tvarové dutiny konvexního nebo konkávního tvaru v průběhu jedné pracovní operace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v přísuvném dílu je posuvně uspořádán alespoň...

Příčné vedení mostu, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226392

Dátum: 01.11.1985

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

Značky: prístroje, seřizovací, měřicí, mostů, příčné, zejména, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Příčné vedení mostu, zejména pro seřizovací a měřicí pří stroje, se dvěma mostovými stojany, vyznačující se tím, že ke dvěma mostovým stojanům (1) jsou spojovacími šrouby (10) při pevněny prizmatické podložky (2), které jsou opatřeny drážkami pro dříky spojovacích šroubů (10), načež na prizmatických pod lokách (2) jsou uloženy válce (3), jenž mají na obvodu vytvořeny průchozí radiální drážky, ve kterých jsou umístěny hlavy a:dříky šroubů (4),...

Zařízení pro příčné dělení trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 220034

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šafr Zdeněk, Kania Jindřich

Značky: příčné, zařízení, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro příčné dělení trub různých průměrů kyslíko-acetylénovým nebo plazmovým hořákem, které je určeno zejména pro dělení trub za pohybu, při jejich výrobě z ocelových pásů zkružováním a svařováním ve šroubovici. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje zařízení pro příčné dělení trub kyslíko-acetylénovým nebo plazmovým hořákem, uloženým natáčivě v můstku ramene hořáku s vodicími kladkami, kde rameno hořáku je přestavitelně...

Stroj pro příčné klinové válcování z tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226841

Dátum: 01.09.1985

Autori: Zálešák Jan, Drkal Jan, Kovář Jan

Značky: tyčí, příčné, stroj, válcování, klinové

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro příčné klínové válcování z tyčí, obsahující dva rovnoběžné válce, jež jsou uspořádány nad sebou, jsou otočné ve stejném smyslu a nesou klínové válcovací nástroje, mezi nimiž se válcuje přední konec tyče, podpěrný naváděcí segment pro vedení tyče umístěný na spodním válci, doraz k vymezení délky podání tyče, vyznačující se tím, že v podpěrném naváděcím segmentu (9) je uspořádána ve stejné rovině za sebou ve směru otáčení válců (1, 2)...

Stroj na příčné rozřezávání plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 218379

Dátum: 15.02.1985

Autor: Čechal Zdeněk

Značky: plastů, pneumatik, rozřezávaní, příčné, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na příčné rozřezávání plášťů pneumatik, zejména k vyřezávání strukturních vzorků v radiálním směru, vyznačený tím, že je vytvořen stolem (1) nesoucím ve svém horizontálním vedení (5) uloženou upínací desku (3), která má výřez pro průchod řezného kotouče (29), po obou stranách tohoto výřezu ve směru jeho osy přestavitelná upínací ústrojí (10) patek pláště pneumatiky a ve stejném směru přestavitelné dorazy (21) pojištění polohy běhounu...

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 217929

Dátum: 15.12.1984

Autori: Grečenko Alexandra, Nejtek Jiří

Značky: pracoviště, svahovém, příčné, řidiče, stroji, výkyvného, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji sestává z lineárního vyrovnávacího motoru, uspořádaného mezi příčně výkyvnou kabinou a rámem stroje, který je opatřen úložnými konzolami pro nosníky kabiny. Nosníky a konzoly jsou spojeny čepy, uspořádanými v jedné podélné ose stroje, v níž leží též gravitační nivelace kabiny, opatřená buď signalizací potřebného vyrovnání při jízdě po vrstevnici svahu pro ruční vyrovnání polohy...

Pojezdový vozík zařízení pro příčné dělení trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 217918

Dátum: 15.12.1984

Autori: Šafr Zdeněk, Kania Jindřich

Značky: zařízení, příčné, pojezdový, vozík, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojezdového vozíku, na němž je umístěno zařízení, které kyslíkoacetylénovým nebo plazmovým hořákem za pohybu vozíku dělí ocelové trouby, které jsou vyráběny zkružováním ocelových pásů a svařováním ve šroubovici. Nevýhody stávajícího stavu odstraňuje z největší míry pojezdový vozík zařízení pro příčné dělení trub, který je pojízdně uspořádán v dopravní dráze, jejíž osa je rovnoběžná s osou výběhu soustrojí, z něhož vystupuje...

Výměník tepla s příčně žebrovanými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 225533

Dátum: 01.12.1984

Autori: Zemek Jaroslav, Vinš Luděk

Značky: tepla, výměník, trubkami, příčné, žebrovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla s příčně žebrovanými trubkami podélně obtékanými vyznačený tím, že žebrování /13/ trubek /12/ je na obou koncích ukončeno v takové vzdálenosti, že průtočný průřez obálky nežebrované časti trubek /12/ odpovídá průřezu hrdla, přičemž vzdálenost mezi koncem žebrování /13/, resp. koncem nasunutí žebrované trubky /12/ a trubkoviceni /8, 9/ je větši než součet tloušťky trubkovnice a přesahu trubky nad trubkovnicí, přičemž plášť /1/...

Kotevní táhlo stropní příčné výztuhy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213538

Dátum: 01.03.1984

Autor: Srovnal Jiří Ostrava

Značky: kotevní, baterie, stropní, výztuhy, táhlo, koksárenské, příčné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotevního táhla stropní příčné výstuhy koksárenské baterie, jímž se kompenzují dilatace zdiva koksovacích komor. Podle vynálezu kotevní táhlo má ve své středové částí průřez ve tvaru mnohoúhelnika a je na svých koncích opatřeno osazením kruhového průřezu, přičemž podle vynálezu je středová část kotevního táhla zapuštěna do stropního zdiva koksárenské baterie a horní plocha středové části kotevního táhla je uložena v povrchu...