Patenty so značkou «príchytka»

Príchytka posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6350

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

MPK: E06B 3/42, A47B 95/02, E05D 13/00...

Značky: posuvných, príchytka, dveří

Text:

...výplne z príchytky. Od drážky sú oproti sebe symetricky dve polodrážky, ktoré slúžia na osadenie priečneho spojovacieho protilu. Za nimi sa ťahá rovná plocha, ktorá prechádza cez hranu do šikmej plochy. Na šikmú plochu je napojená symetricky na oboch stranách oblúková plocha, ktorá slúži pri presune z jednej polohy do druhej ako príchytková časť profilu. Oblúková plocha potom prechádza znovu do šikmej plochy a príchytka uzatvára rovná plocha....

Príchytka posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6349

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

MPK: E05D 13/00, E06B 3/42, A47B 95/02...

Značky: príchytka, dveří, posuvných

Text:

...ktorý slúži ako príchytka držadla a tesne prilieha v dolnej časti na vonkajšiu časť telesa dverí. Časť z vnútomej časti príchytky prilieha na vnútomú časť telesa dverí a je ukončená na konci kruhovým výstupkom. Tento kruhový výstupok zabraňuje zarezávaniu príchytky do telesa dverí pri jej nasúvaní a zároveň napruží príchytku, aby po jej nasunutí tesne príliehala o hranu telesa dverí.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie...

Príchytka posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6348

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

MPK: E06B 3/42, A47B 95/02, E05D 13/00...

Značky: príchytka, dveří, posuvných

Text:

...C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny obr. l. Oproti doterajším profilom je vyrobená širšie, aby neplnila len tlmiacu funkciu, ako mali doterajšie systémy, ale zakryla aj otvory po vŕtaní na slqutky obr. l. Takto sa dosiahol nielen technický,ale aj estetický efekt, lebo netreba na zakrytie dier po vítaní používať plastové krytky ako pri doterajších systémoch.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené...

Príchytka posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6346

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

MPK: E06B 3/42, A47B 95/02, E05D 13/00...

Značky: posuvných, dveří, príchytka

Text:

...slúži na nasunutie dorazovej štetiny. Na bočnú plochu cez rádius nadväzuje čelná pohľadová plocha, ktorá je charakteristická esíčkovitým tvarom, čiže od rádia cez vnútomý oblúk prechádza do vonkajšieho oblúka. Tento tvar plní nielen estetickú, ale aj úžitkovú funkciu. Plocha slúži na ľahké prichytenie pri odsúvaní dverí a vonkajší oblúk pri zatváraní alebo presune dverí do inej polohy. Príchytka je z vnútomej strany uzatvorená vnútomým...

Príchytka posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6345

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

MPK: E05D 13/00, A47B 95/02, E06B 3/42...

Značky: posuvných, dveří, príchytka

Text:

...nachádza drážka, do ktorej sa lepí protiprachová štetina. Spodná plocha príchytky prechádza cez rádius do kolmej bočnej plochy príchytky, v ktorej sa nachádza drážka s tvarom C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny. Za drážkou začína oblúková plocha príchytky, ktorá prechádza do roviny, je ukončená kvapľovitým výstupkom, z ktorého vychádza vnútomý oblúk na uzatvorenie príchytky posuvných dverí.Prehľad obrázkov na...

Príchytka posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6344

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

MPK: E06B 3/42, A47B 95/02, E05D 13/00...

Značky: príchytka, dveří, posuvných

Text:

...z bočnej strany rovná plocha, v jej stredovej časti sa nachádza široká drážka s tvarom C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny obr. l. Oproti doterajším profilom je vyrobená širšie, aby neplnila len tlmiacu funkciu, ako mali doterajšie systémy, ale zakryla aj otvory po vŕtaní na skrutky obr. l. Takto sa dosiahol nielen technický, ale aj estetický efekt, lebo netreba na zakrytíe dier po vŕtaní používať plastove krytky ako pri...

Príchytka posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6343

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

MPK: E05D 13/00, A47B 95/02, E06B 3/42...

Značky: príchytka, posuvných, dveří

Text:

...dorazovej štetiny obr. l. Oproti doterajším profilom je vyrobená širšie, aby neplnila len tlmiacu funkciu, ako mali doterajšie systémy, ale zakryla aj otvory po vŕtaní na skrutky obr. l. Takto sa dosiahol níelen technický, ale aj estetický efekt, lebo netreba na zakrytie dier po vŕtaní používať plastové krytky ako pri doterajších systémoch.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l...

Tanierová príchytka s rozperným tŕňom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5669

Dátum: 04.03.2011

Autor: Skovajsa Ján

MPK: F16B 13/00, E04B 1/00

Značky: tanierová, rozpěrným, príchytka, tŕňom

Text:

...plochou hlavou. Opačný koniec tma je v kotevnej časti vybavený konvexom - vrúbkovaním resp. závitom, pričom koniec tŕňa je vybavený šípovým osadením, kde potom dĺžka tŕňa L 2 po šípové osadenie je totožná alebo o niečo väčšia ako dĺžka Ll otvoru tanierovej príchytky a dĺžka L 3 je dĺžka šípového osadenia. Celková dĺžka tŕňa je L 2 L 3.Tanierová príchytka s rozpemýrn tŕňom je určená pre podklady z betónu, keramické tvárnice, pre podklad z...

Otočná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18679

Dátum: 15.04.2010

Autori: Cohen Arik, Fabian Izhak, Rimer Ofer, Levin Shalom, Altman Nir, Levin Asaf

MPK: A61B 17/064

Značky: otočná, príchytka

Text:

...znázorňuje otočnú príchytku30, vyrobenú a funkčnú podla uskutočnenia tohto vynálezu.0016 Príchytka 30 obsahuje špirálovité teliesko 32, so základňou 34 s uzavretou slučkou a špirálu špirálovitých závitov 36, ktoré prechádzajú od základne 34 a ktoré končia v špičke 38 na prepichovanie tkaniva (nie je ukázané). Ako je vidiet na Obr. 2 B a 2 C, každá z clevok 36 má prierez s vnútorným obvodom, obsahujúcim aspoň jednu oblúkovitú časť a aspoň...

Príchytka okenných parapetných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5308

Dátum: 07.12.2009

Autor: Fürst Pavel

MPK: E06B 1/70

Značky: parapetných, príchytka, okenných, dosiek

Text:

...tohto technického riešenia bude podrobnejšie popísané na konkrétnych príkladoch uskutočnenia pomocou priložených výkresov, kde na obr. 1 je znázomená príchytka v axonometrickom pohľade a na obr. 2 je znázomená príchytka v bokoryse s parapetom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladná príchytka okenných parapetných dosiek 4 je tvorené dvoma časťami l, 2, z ktorých jedna 1 je pripojiteľná k podkladn 3 a druhá 2 je pripojiteľná k...

Koncová príchytka na bezrolkové papierové kotúče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18952

Dátum: 23.07.2008

Autor: Andersson Anders

MPK: B65H 75/18, A47K 10/40

Značky: papierové, príchytka, bezrolkové, kotúče, koncová

Text:

...príchytky alebo jej časti. Tieto pružné prvky možno umiestniť do vnútornej polohy alebo ich vnej držať v priebehu vkladaniakoncovej príchytky a nechať ich roztiahnuť sa do vonkajšej polohy po ich vložení.0008 Stredové teleso má axiálny priebeh a uvedené pružné prvky axiálne pokračujú pozdĺž stredového telesa a vysunú sa z neho smerom von, pričom uvedené pružné prvky majú tvarkrídel, a pričom myslená čiara medzi vrcholom prvku v tvare krídla a...

Kombinovaná príchytka na upevnenie bočných a horných krycích plechov panelových radiátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4834

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vozár Attila

MPK: F24D 3/00

Značky: príchytka, horných, upevnenie, kombinovaná, radiátorov, plechov, krycích, panelových, bočných

Text:

...panelových radiátorov na trhu.Prehľad obrazkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje kombinovanú príchytku na upevnenie bočných a homých krycích plechov panelových radiátorov v izometrickom a bočnom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na kombinovanú prichytku vo funkčnom stave.Konštrukcia kombinovanej príchytky na upevnenie bočných a homých krycích plechov...

Príchytka na upevnenie sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 285593

Dátum: 21.03.2007

Autor: Kordes Herbert

MPK: E06B 3/54, E04F 13/14, E04B 2/88...

Značky: príchytka, tabúľ, sklenených, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka na upevnenie sklenených tabúľ (3) s upevňovacou skrutkou (4), ktorej driek (6) a hlava (5) sú vytvorené ako oddelené konštrukčné prvky, takže hlava (5) upevňovacej skrutky (4) je v smere kolmom na os drieku (6) posunuteľná na upevňovacej prírube (8) v štyroch stupňoch voľnosti s cieľom vyrovnať tolerancie medzi stenovým upevnením a otvorom (9) v sklenenej tabuli (3). Vynález sa vyznačuje tým, že medzi opornou prírubou (14), ktorá...

Príchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4613

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vozár Attila, Peško Marek

MPK: F16B 7/04, E04F 19/08, F24D 3/12...

Značky: príchytka, telies, krycích, bočných, vyhrievacích, doskových, upevnenie, oceľových, plechov

Text:

...sa tým upewienie bočných krycích plechov jedným druhom príchytky na široké spektrum vyhrievacích oceľových doskových telies, zvýši sa tuhost upewienia bočného krycieho plechu o vyhrievacie oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,...

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4573

Dátum: 07.09.2006

Autori: Vozár Attila, Fedák Dušan, Lelko Ján

MPK: E04F 19/08, F24D 3/12, F16B 5/06...

Značky: oceľových, príchytka, plechov, telies, vyhrievacích, krycích, mriežky, doskových, horných

Text:

...znázorňuje príchytku mriežky horných krycich plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku vo funkčnom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia príchytiek mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies s dvoma panelmi je znázornená na výkrese, kde na obr. l a 2 je príchytka vyrobená z plastu ako nerozoberateľný celok....

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4572

Dátum: 07.09.2006

Autori: Hreror Milan, Vozár Attila

MPK: F24D 3/12, F16B 5/06, E04F 19/08...

Značky: vyhrievacích, horných, krycích, príchytka, oceľových, plechov, telies, doskových, mriežky

Text:

...oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje príchytku mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku...

Príchytka na upevnenie krytu strešného okna automobilu, zostava príchytky a podložky a motorové vozidlo nimi vybavené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2162

Dátum: 30.11.2005

Autor: Goulet Frédéric

MPK: F16B 5/12, B60R 13/04

Značky: krytu, motorové, vozidlo, strešného, vybavené, automobilů, zostava, podložky, príchytky, upevnenie, príchytka

Text:

...strešné okno, ozdobný kryt a príchytky na jeho upevnenie, vyznačujúci sa tým, že tento ozdobný kryt a uvedené príchytky tvoria zostavu už spomenutého typu.Aspoň jeden deformovateľný jazýček môže byť opretý o kostru karosérie automobilu.Ako je zrejmé, vynález spočíva v novej koncepcii, na jednej strane príchytky na upevnenie ozdobného krytu, na druhej strane časti strešného okna, na ktoré sú príchytky dosadajú pri montáži ozdobného krytu....

Príchytka na upevnenie najmä horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4128

Dátum: 05.05.2005

Autori: Fedák Dušan, Vozár Attila, Dvoržák Ondrej

MPK: F24H 9/00, F16B 2/02

Značky: najmä, oceľových, doskových, plechov, telies, upevnenie, horných, krycích, príchytka, vyhrievacích

Text:

...príchytiek na upevnenie homých krycích plechov oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde obr. l znázorňuje príchytku určenú na upevnenie horného krycieho plechu pre jednoduchý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom a obr. 2 znázorňujú príchytku na upevnenie horného krycieho plechu pre dvojitý, resp. troj itý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom.Na obr. l je príchytka...

Príchytka na upevňovanie dvoch dielcov jedného k druhému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6109

Dátum: 20.01.2005

Autori: De Azevedo Helder, Dubost Dominique

MPK: F16B 2/20

Značky: jedného, upevňovanie, dvoch, druhému, dielcov, príchytka

Text:

...opisu,poskytovaného iba ako príklad, s odvolaním sa na pripojené výkresy, na ktorýchobr.1 znázorňuje bočný pohľad na pružnú príchytku podľa vynálezu v polohe montáže a upevnenia oboch dielcov jedného k druhému, a obr.2 perspektivny pohlad na takúto príchytku.0012 Na týchto dvoch obrázkoch je znázornená pružná príchytka, ktorá je všeobecne označená značkou 1 aktorá umožňuje zaistiť upevnenie obochdielcov jedného k druhému, pričom...

Príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284025

Dátum: 16.07.2004

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/12

Značky: príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je príchytka (10) so štyrmi rozpernými jazýčkami (14, 16), ktoré sú od seba rozopierateľné zaskrutkovávaním neznázornenej skrutky. Kvôli dosiahnutiu maximálnej dosadacej plochy rozperných jazýčkov (14, 16) vo vývrte sú vytvorené rozperné jazýčky s rozmerovým presahom alebo rozšírením vzhľadom k priemeru vývrtu, takže rozperné jazýčky (14, 16) sa pri vsadení do vývrtu navzájom stlačia a štrbiny (28) sa do značnej miery uzatvoria.

Príchytka pre veľké zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 545

Dátum: 21.05.2003

Autor: Heying Gerhard

MPK: F16B 23/00, F16B 13/06, F16B 13/00...

Značky: zaťaženia, velké, príchytka

Text:

...montovateľných vŕtacích a pokladacich zariadení, pričom sa najskôr všetky plášte, respektíve vrstvy, spoločne zvŕtajú až k nosnému stavebnému dielu, potom sa vyvŕtané zvyšky odstránia a vsadí sa príchytka. Konštrukcia príchytky pre veľké zaťaženia podľa vynálezu naproti tomu značnezredukuje potrebu času pri montáži oproti známym konštrukciám.V ďalšom uskutočnení myšlienky vynálezu sa výhodne predpokladá, že tvarovania sú tvorené aspoň...

Kompaktná príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283320

Dátum: 28.04.2003

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47F 3/12, F16B 12/20, E05C 19/18...

Značky: kompaktná, plošných, príchytka, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka (23) plošných materiálov každého druhu pozostáva z telesa (1) príchytky s ohybom (5) na jeho kratšej strane s otvorom (6) na zaisťovací tŕň, z vložky (2) príchytky vybavenej vymedzovacím tŕňom (11) a zaisťovacím tŕňom (13), z prítlačných prvkov (3) a z pružnej vložky (17) pozostávajúcej z pevného dielu (18) a pružného dielu (19).

Príchytka a spôsob montáže dosiek izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16806

Dátum: 05.12.2002

Autori: Tiemann Joachim, Knebel Ulrich, Hackler Erhard

MPK: E04F 13/08, E04D 3/36, E04D 13/16...

Značky: príchytka, spôsob, materiálů, montáže, izolačného, dosiek

Text:

...22 196. Tieto obsahujú materiálové oblasti, v ktorých sú vytvorené prehĺbenia. Tieto materiálové oblasti sa pritom uvoľnia od okolitého materiálu pomocou zárezov do hĺbky plánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou lisovacej raznice predbežne komprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, že vykazujezvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny. Aj v tomto...

Príchytka a spôsob montáže dosiek izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2962

Dátum: 05.12.2002

Autori: Hackler Erhard, Tiemann Joachim, Knebel Ulrich

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08, E04D 13/16...

Značky: montáže, dosiek, spôsob, izolačného, materiálů, príchytka

Text:

...plánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou Iisovacej raznicepredbežne komprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, ževykazuje zvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny. Aj v tomto prípade ide o nákladne vyrábané diely. Pre stavebný priemysel, najmä vzhľadom na montáž pomocou príchytiek izolačného materiálu, sú takýmto spôsobom vyrobené diely nevhodné,...

Príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282503

Dátum: 06.09.2002

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47F 3/12, E05C 1/02, A47B 96/00...

Značky: plošných, materiálov, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka plošných materiálov každého druhu bez narušenia alebo poškodenia plošného materiálu pozostávajúca z telesa (1), vložky (2) príchytky a prítlačných prvkov (3), ktorá má teleso (1) tvaru U, ktorého jedna strana je kratšia a je vybavená ohybom (5) a otvormi (4) na prítlačné prvky (3). Vložka je vybavená ohybom (10), vymedzovacím prvkom (11) a zaisťovacími tŕňmi (13).

Rozperná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282454

Dátum: 31.12.2001

Autori: Heinzelmann Werner, Haage Manfred

MPK: F16B 13/08

Značky: rozpěrná, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná príchytka má uzavretú driekovú časť vytvorenú ako driekové puzdro (2), s kanálom na skrutku a s rozperným driekom (3) rozdeleným v pozdĺžnom smere, pričom jedna drieková polovica je spojená s driekovým puzdrom jednodielne a obe driekové polovice (4, 5) majú hrebeňovitý a vzájomne doplnkový tvar z radu prestriedane uložených výbežkov (14, 15) a medzier a zapadajú do seba pri vytváraní uzavretého telesa so súvislým povrchom v rozpernom...

Kompaktná príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2766

Dátum: 18.01.2001

Autor: Červenko Jozef

MPK: E05C 19/18, E05C 1/02, A47F 3/12...

Značky: plošných, príchytka, kompaktná, materiálov

Text:

...hranolového a pod. alebo iného a zjedného pružného dielu ľubovolného tvaru napr. oválneho, obdĺžnikového a pod. Každý z oboch pevných díelov je opatrený predozadným otvorom a drážkou umiestnenou po ich vonkajšom obvode. Pružný diel má dva symetrícké otvory, ktorých priemer je daný vnútomým priemerom drážky umiestnenej na vonkajšom obvode pevných dielov. Predozadný otvor pevných dielov má priemer, ktorého veľkost je daná veľkostou...

Príchytka na upevnenie zapaľovača k cigaretovej škatuľke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1807

Dátum: 08.04.1998

Autor: Pavlovský Július

MPK: A24F 21/00

Značky: zapalovača, škatuľke, upevnenie, príchytka, cigaretovej

Text:

...že jeho konusovitý tvar umožňuje použitie viacerých druhov zapaľovačov a to ako rovnostenných, tak i plochooválnych na prierezze. Tým sa stáva príchytka univerzálnou.Prehľad obrazkov na ýkresePríchytka na upevnenie zapaľovača k cigaretovej krabičke je znázornená na obr. 1 až 3. Na obr. l je priečny rez príchytkou V náryse, na obr. 3 priečny rez príchytkou v bokoryse a na obr. 2 je znázomený pôdorys príchytky.Na obr. 1 a 3 je znázornený...

Plastová rúrková príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1774

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kovács Silvester

MPK: F24D 3/12

Značky: príchytka, plastová, rúrková

Text:

...riešenia spočívajú v tom, že zabezpečuje výškovú dištanciu vykurovacej rúrky od oceľovej výstužnej siete a tým ich dokonalé obklopenie betónovou zmesou, tvoriacou vykurovacie teleso. Plastová rúrková príchytka je vyrobená z pružného materiálu,ktorý zabraňuje poškodeniu vykurovacích rúrok v betóne vplyvom dilatačných mikropohybov. Posunu plastovej rúrkovej príchytky po prúte oceľovej výstužnej siete medzi dvoma uzlovými bodmi...

Rozpínacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280223

Dátum: 04.03.1998

Autor: Schäffer Marc

MPK: F16B 13/04, F16B 13/06

Značky: rozpínacia, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia príchytka sa skladá z rozpínacieho puzdra (1) s väčším množstvom pozdĺžnych zárezov (4) a zo svorníka (5) so závitom, ktorý má na svojom prednom konci rozpínací kužeľ (6). Rozpínacie puzdro (1) je kvôli vylepšeniu ubíjacej zóny opatrené väčším množstvom kosákovitých vyhĺbenín (10 ,11), pričom konce (12) vyhĺbenín v smere osi ukazujú k sebe a v smere obvodu sa navzájom meandrovite presahujú na vytvorenie ohýbacích mostíkov (13). Tým...

Prstencová príchytka a spôsob upevňovania rúrky na stenu pomocou príchytky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280363

Dátum: 08.10.1997

Autori: Dubrac Claude, Delamarre Martial

MPK: F16B 2/08, F16L 3/133, E04D 13/08...

Značky: pomocou, spôsob, príchytky, stěnu, prstencová, rúrky, upevňovania, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Prstencová príchytka rúrky na stenu obsahuje valcovú objímku (1) vybavenú pozdĺžnou štrbinou a prehybmi (4, 5) pozdĺž tejto štrbiny a svorku (2) určenú na upevnenie na stenu a vybavenú na svojich rôznobežných stranách prehybmi (9, 8) určenými na spolupôsobenie s prehybmi objímky (1). Štrbina (3) a/alebo svorka (2) majú lichobežníkový tvar, takže keď je objímka uložená okolo rúrky, zasúvanie objímky (1) zhora do svorky (2) pri súčasnom...

Príchytka koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1306

Dátum: 04.12.1996

Autor: Žatko Jozef

MPK: E01B 9/68, E01B 9/02

Značky: príchytka, kolajnice

Text:

...dráhy, je dvojdielna. Teleso spodnej časti má jednoduchý geometrický tvar,ktorým je v obecnom prípade hranol. Samostatné teleso vrchnej časti je opatrené kovovou opierkou a nosom, vyčnievajúcim nad pätu koľajnice. Na spodnej strane tohto telesa je vytvorená priebežná drážka s uhlom sklonu voči kovovej opierke v rozmedzí 20 - 409. Drážka je opatrená oválnym otvorom. Pozdĺžna os ovál neho otvoru je rovnobežná alebo zhodná s osou drážky. Nos...

Príchytka obkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1216

Dátum: 07.08.1996

Autori: Bagin Milan, Lukáč Vladimír

MPK: E04B 1/41

Značky: príchytka, obkladu

Text:

...opierky vytvorené s potrebným predpätím dokonale pritláčajú obklad zo zadnej strany na prednú časť príchytky, čím dokonale eliminujú možnosť vzniku vôle. Obklad je bez pohybu ako aj bez individuálnych kmitov. Tým je aj vo veternom počasí bez zvukov,vibrácii e hlavna výrazne zvyšuje bezpečnosť tejto stavbárskej technológie.ĎaIšou výhodou je, že výrazne znižuje množstvo použitia tme lu pre vymedzenie medzery medzi kovom a obkladačkou ako aj...

Rozperná príchytka z umelej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280384

Dátum: 06.03.1996

Autori: Fischer Artur, Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/14

Značky: umelej, rozpěrná, príchytka, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná príchytka so štrbinou (2), ktorá vychádza od predného konca (9) a prebieha cez časť jej dĺžky, má na zavedenie upevňovacej skrutky (6) od jej zadného konca vychádzajúci pozdĺžny kanál (3), ktorý po valcovitom, približne vonkajšiemu priemeru skrutky (6) zodpovedajúcom úseku (3a), prechádza do zúženia (3b).

Príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 839

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mozolák Vladimír

MPK: F16B 13/02

Značky: príchytka

Text:

...strane čapom, pričom medzi çrírubcu a Eapom je na povrchu valccvitého telesa vytvorený závit.Prichytka podľa tohoto technického riešenia je pomôcka veľmi praktická, ktoré vďaka svojej konštrukcii má širokú možnosť využitia ako pevného upevhovacieho prvku, najmä na tenké steny zhotovené z mäkkých, pčrových, prípadne lísovaných materiálov ako sú napr. SOLOLIT, LAMINO, DUPLEX, drevotriesková dosky a pod., kde sa doterajšie druhy prichytiek...

Príchytka do podvalov z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280759

Dátum: 11.05.1994

Autor: Horn Peter

MPK: E01B 9/18, F16B 13/00, F16B 13/02...

Značky: predpätého, podvalov, betonů, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka do podvalov z predpätého betónu je na spodnom konci vnútorného závitu (3) vytvoreného vo valcovitom telese (6) vybavená čiapočkou (4), ktorej vonkajší povrch je tvorený zrezaným kužeľom, pričom jej širšia základňa nadväzuje na valcovité teleso (6) a jej užšia základňa je uzavretá dnom (5).

Káblová príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 274749

Dátum: 15.10.1991

Autori: Lukáš Ján, Kováč Vladimír

MPK: H02G 3/26

Značky: káblová, príchytka

Příchytka vnitřního panelu dveří motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270059

Dátum: 13.06.1990

Autor: Praženka Vlastislav

MPK: F16B 5/12

Značky: vnitřního, príchytka, vozidla, panelu, dveří, motorového

Text:

...tvarové čistoty povrchu a-současnů jsou vytvořeny podmínky pro snadnou a rychlou montáž, případně demontáž panelu.Príklad provedení příchytky vnltřnĺho panelu dveří motorového vozidla podle vynálezu je znázomän na výkresu. kde obr) 1 značí příchytku s částečným řezem. vedeným dvima proti. eobä orientovanýml rameny a obr. 2 znázorňuje příchytku v montážní poloze na vnitřním plochu dveří a upevnánou koncovou částí vnitřního panelu...

Káblová príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269198

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lukáš Ján, Novák Augustín, Kováč Vladimír

MPK: H02G 3/26

Značky: príchytka, káblová

Text:

...2. Obr. č. 4 znázorňuje pohľad P na plastovú čast z obr. č. 3. Obr. č. 5 zobrazuje teleso príchytky v bokoryae, obr. č. 6 v náryse a obr. 7 v pődoryse. Na obr. čÄB je znázornený priečny rez káblovou príchytkou v situácii, v ktorej je ňou uohytený elektrícw kábel o nosný profil možnej konštrukcie. Na obr. č. 9 ja zobrazený operný segnent príchytky v bokoryoe a na obr. č. 10 v pődo ryae. Káblová príohytks v stave pre transport má polguľové jamky...