Patenty so značkou «príbuzné»

Transgénne rastliny modifikované na zníženie transportu kadmia, odvodené prostriedky a príbuzné spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17952

Dátum: 11.12.2008

Autori: Kudithipudi Chengalrayan, Hayes Alec, Van Der Hoeven Rutger

MPK: C07K 14/415, C12N 15/113, A01H 5/00...

Značky: odvodené, rastliny, prostriedky, modifikované, transportu, transgénne, príbuzné, kadmia, zníženie, spôsoby

Text:

...V SEKV ID Č 5,exónu 2, ako je definovaný V SEKV ID Č 7, fragmentu exónu 2, ako je definovaný V SEKV ID Č 7, exónu 3, ako je definovaný V SEKV ID Č 9, fragmentu exónu 3, ako je definovaný V SEKV ID Č 9, exónu 4, ako je definovaný V SEKV ID Čl 1, fragmentu exónu 4, ako je definovaný V SEKV ID Č 11, exónu 5, ako je definovaný V SEKV ID Č 13, fragmentu exónu 5, ako je definovaný V SEKV ID Č 13, exónu 6, ako je definovaný V SEKV ID Č 15,...

Protilátky a príbuzné molekuly, ktoré sa viažu na proteíny 24P4C12

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14512

Dátum: 05.09.2008

Autori: Morrison Robert Rendall, Gudas Jean, Raitano Arthur, Morrison Karen Jane Mayrick, Jia Xiao-chi, Kanmer Steven, Challita-eid Pia, Jakobovits Aya

MPK: A61K 31/713, C07H 21/02, C07K 16/30...

Značky: proteiny, viažu, príbuzné, protilátky, molekuly, 24p4c12

Text:

...ako PSA, PSMA, PCTA a 24 P 4 C 12 urýchlili snahy o diagnostikovaní a liečení rakoviny prostaty, existuje potreba identifikácie ďalších markerov a terapeutických cieľov u rakoviny prostaty a príbuznej rakoviny,aby sa dalej zlepšila diagnostika a terapia. V roku 2000 sa v Spojených štátoch amerických objavilo odhadovaných 130 200 prípadov kolorektálnej rakoviny, do toho zahŕňajúc 93 800 prípadov rakoviny trakčníka a 36 400 rakoviny rekta.0008...

5-členné heterocyklické amidy a príbuzné zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19640

Dátum: 21.07.2008

Autori: Bakthavatchalam Rajagopal, Li Hongbin, Hodgetts Kevin, Mao Jianmin, Yuan Jun, Guo Qin, Capitosti Scott, Wustrow David

MPK: A61P 25/24, A61K 31/415, A61K 31/426...

Značky: zlúčeniny, heterocyklické, príbuzné, 5-členné, amidy

Text:

...napríklad bunky imunitného systému. P 2 X 7 je konkrétne zapojený do aktivácie Iymfocytov a monocytov/makrofágov vedúcej k zvýšenému uvolňovaniu prozápalových cytokínov (napr. TNF alfa a lL-1 beta) z týchto buniek. Nedávne štúdie ukazujú, že inhibícia aktivácie P 2 X 7 receptora vzápalových situáciách (ako je napr. reumatoidná artritída a ďalšie autoimunitné ochorenia, osteoartritída, uveitída, astma, chronická obštrukčnáchoroba pľúc a...

N-Fenyl-trifluórpropánamidové zlúčeniny a príbuzné zlúčeniny na zvýšenie aktivity pyruvát dehydrogenázy, farmaceutická kompozícia a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285862

Dátum: 10.09.2007

Autori: Butlin Roger John, Nowak Thorsten, Block Michael Howard, Burrows Jeremy Nicholas

MPK: A61P 3/00, A61P 9/00, A61K 31/165...

Značky: spôsob, farmaceutická, přípravy, príbuzné, aktivity, n-fenyl-trifluórpropánamidové, kompozícia, dehydrogenázy, pyruvát, zlúčeniny, zvýšenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa N-fenyl-3,3,3-trifluór-2-hydroxy-2-metylpropánamidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I') zvyšujúce aktivitu pyruvát dehydrogenázy (PDH), ich soli a farmaceuticky prijateľné preliečivá, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Opísané je tiež použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I), vrátane ich preliečiv a solí, na výrobu liečiva na liečenie ochorenia ovplyvniteľného zvýšením aktivity PDH u teplokrvných...

Protirakovinové lieky príbuzné kyseline kávovej biologicky dostupné po perorálnom podaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18524

Dátum: 02.04.2007

Autori: Madden Timothy, Conrad Charles, Szymanski Slawomir, Fokt Izabela, Priebe Waldemar, Myers Jeffrey

MPK: A61K 31/44, A61K 31/4164, A61K 31/277...

Značky: dostupné, kyselině, lieky, príbuzné, protirakovinové, biologicky, kávovej, podání, perorálnom

Text:

...neoprávňuje klinické skúšky tejto zlúčeniny na liečbu rakoviny (Burdelya et al., 2002 Meydan et al., 1996 Constantin et al.,1998). Trvá teda potreba liečiv, ktoré vykazujú silné antiproliferačné účinky prostredníctvom podobného mechanizmu v nižších terapeutických koncentráciách.benzylakrylamidu alebo benzylesteru, vtomto poradí, na použitie na liečenie0010 Predkladaný vynález prekonáva hranice odboru tým, že poskytuje zlúčeniny, ktoré...

N4-fenyl-chinazolín-4-amínové deriváty a príbuzné zlúčeniny ako inhibítory tyrozín kinázového receptora typu I ErbB na liečenie hyperproliferatívných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6580

Dátum: 15.11.2006

Autori: Zhao Qian, Greschuk Julie Marie, Marmsater Fredrik, Lyssikatos Joseph

MPK: C07D 401/00, A61K 31/517, A61P 35/00...

Značky: liečenie, kinázového, hyperproliferatívnych, ochorení, inhibitory, tyrozín, príbuzné, n4-fenyl-chinazolín-4-amínové, receptora, deriváty, zlúčeniny

Text:

...(t-Bu, t-butyl, -C(CHa)s). 1-pentyl0024 Výraz alkyl zahŕňa nasýtené jednomocné uhlbvodíkové radikály s priamym alebo rozvetveným reťazcom s jedným až šiestimi atómami uhlíka (napríklad, Ct-Cs alkyl), kde alkylový radikál može byt voliteľne substituovaný nezávislejedným alebo viacerými substituentami oplsanými nižšie.0025 Výraz alkenyl ako je tu použitý znamená jednomocný uhľovodlkový radikál s priamym alebo rozvetveným reťazcom s dvoma až...

Prípravky obsahujúce jorumycínové, renieramycínové, safracínové alebo saframycínu príbuzné zlúčeniny a disacharid na liečenie proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11809

Dátum: 30.10.2006

Autori: Calvo Salve Pilar, Tobio Barreira Maria

MPK: A61K 47/26, A61P 35/00, A61K 31/4995...

Značky: obsahujúce, safracínové, zlúčeniny, saframycínu, jorumycínové, liečenie, disacharid, přípravky, ochorení, proliferatívnych, príbuzné, renieramycínové

Text:

...a to tak dlho,ako je to možné.0008 Vo svetle potenciálu týchto zlúčenín ako protinádorových činidiel je tu potreba mať prípravok, ktorý môže vyriešiť problémy, ktoré neriešia bežné prípravky a bežné výrobné postupy alebo ich neriešia V ich úplnosti. Tieto problémy zahrnujú problém stálosti týchto zlúčenín. Uskutočnenie prípravkov PMOOl 04, PMO 0 l 21 a prípravkov príbuzných zlúčenín by s výhodou mali vykazovať zvýhodnené vlastnosti pri...

Zlúčeniny príbuzné TDF a ich analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19177

Dátum: 20.09.2006

Autori: Bey Philippe, Keck Peter, Bosukonda Dattatreymurty, Carlson William

MPK: A61L 27/22, A61K 38/19, A61K 48/00...

Značky: príbuzné, zlúčeniny, analogy

Text:

...funkcie receptorov podobných TDF spolu so spôsobmi detekcie, prevencie a liečenia chorôb spojených s TDF.WO 03106972 opisuje analógy tkanivovćho diferenciačného faktora (TDF). Konkrétnejšie sú opísané štruktúme založené spôsoby a kompozície použiteľné pri návrhu,identiñkovaní a produkcii molekúl pôsobiacich ako modulátory funkcie receptorov podobnýchTDF spolu so spôsobmi detekcie, prevencie a liečenia chorôb spojených s TDF. SÚHRN...

Amid deriváty kyseliny piperidín- a piperazín-1-karboxylovej a príbuzné zlúčeniny ako modulátory hydrolázy amidu mastných kyselín (FAAH) na liečbu úzkosti, bolesti a iných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19182

Dátum: 29.12.2005

Autori: Breitenbucher Guy, Seierstad Mark, Apodaca Richard, Pattabiraman Kanaka, Xiao Wei

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61P 25/04...

Značky: príbuzné, piperidín, mastných, úzkosti, hydrolázy, liečbu, faah, modulátory, stavov, kyselin, bolesti, kyseliny, iných, deriváty, zlúčeniny, piperazín-1-karboxylovej, amidů

Text:

...že má analgetický účinok aj v teste horúcej dosky, aj testoch vynorenia chvosta0008 Výsledky výskumu o účinkoch niektorých exogénnych kanabinoidov odhalili, že FAAH inhibítor môže byť užitočný na liečbu rôznych stavov, ochorení, porúch alebo symptómov. Tieto zahŕňajú bolesť, nevoľnosť/vracanie, anorexiu, spasticitu,poruchy pohybu, epilepsiua a glaukóm. K dnešnému dňu, schválené terapeutické použitia pre kanabinoidy zahŕňajú reliéf...

Substituované tienopyrolkarboxamidy, pyrolotiazolkarboxamidy a príbuzné analógy ako inhibítory kazeínkinázy 1 epsylon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7941

Dátum: 18.08.2005

Autori: Fink David Marc, Chiang Yulin, Collar Nicola Dawn

MPK: A61P 25/00, C07D 495/00, A61K 31/00...

Značky: inhibitory, analogy, epsylon, príbuzné, pyrolotiazolkarboxamidy, tienopyrolkarboxamidy, substituované, kazeínkinázy

Text:

...a každýcicavčí gén Per kóduje proteín s proteínovou dimerizačnou doménou označovanou ako PAS(PAS je akronymom pre prvé tri proteíny PER, ARNT a SIM, o ktorých sa zistilo, že zdieľajú túto funkčne dôležitú dimerizačnú doménu), ktorá je vysoko homológna s doménou PAS hmyzieho PER. Hladiny všetkých Per messengerových RNA (mRNA) a proteínov kolísajú v priebehu cirkadiármeho dňa a úzko sa zúčastňujú tak pozitívnej, ako aj negatívnej regulácie...

Deriváty 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-d]pyrimidínu a príbuzné zlúčeniny na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13253

Dátum: 10.06.2005

Autori: Yoshida Takayuki, Kikuchi Shinichi, Nanayama Toyomichi, Kurachi Hironori, Hori Yoshikazu, Yamaguchi Takayuki, Hayakawa Kazuhide, Iida Tetsuya, Kawasaki Hisashi, Sakai Toshiyuki, Tamaru Masahiro, Abe Hiroyuki, Takahashi Mitsuru

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2h-pyrido[2,3-d]pyrimidínu, zlúčeniny, deriváty, liečbu, rakoviny, príbuzné

Text:

...je zapojená do inhibície bunkovej proliferácie rakovinových buniek (FEBS Letters, 2003, vol. 554, ss. 347-350).0010 Takže sa očakáva, že zlúčenina, ktorá indukuje p 15 a/alebo p 27, bude inhibovať bunkovú proliferáciu rakovinových buniek, a pod.0011 Zatial je známe, že mitogénmi aktivovaná protelnkináza (MAP)/ extracelulárnymi signálmi regulovaná kináza (ERK) (nižšie vtomto texte označené MEK) je zapojená do regulácie bunkovej proliferácie...

Deriváty 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-D]pyrimidínu a príbuzné zlúčeniny na liečbu karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3271

Dátum: 10.06.2005

Autori: Tamaru, Nanayama, Kurachi, Yamaguchi, Kawasaki, Iida, Sakai Toshiyuki, Hayakawa, Kikuchi, Abe, Takahashi, Yoshida, Hori

MPK: C07D 471/00, C07D 487/00

Značky: karcinómu, príbuzné, deriváty, zlúčeniny, 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2h-pyrido[2,3-d]pyrimidínu, liečbu

Text:

...známe, že indukcia blokácie G 1 fázy bunkového cyklu pri HaCaT pomocou TGF-B vedie k supresii bunkovej proliferácie (Letters to Nature, 15. september 1994, zv. 371, str. 257-261).0009 Hoci je známe, že inhibítor históndeacetylázy (HDAC) blokuje bunkový cyklus u ľudskej rakovinovej bunky v G 1 fáze alebo v G 2 fáze, bolo v nedávnej dobe zistené, že trichostatín A, čo je inhibítor HDAC, indukuje gén p 15 v bunke ľudského karcinómu čreva (HCT...

2-(Amino-substituované)-4-arylpyrimidíny a príbuzné zlúčeniny vhodné na liečenie zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6541

Dátum: 10.01.2005

Autori: Reader John, Hone Neal, Chen Shaowu, Ciavarri Jefrey, Shi Zhan, Fleming Paul, Schmidt Jane

MPK: C07D 405/00, C07D 239/00, C07D 401/00...

Značky: príbuzné, ochorení, zápalových, zlúčeniny, 2-(amino-substituované)-4-arylpyrimidíny, vhodné, liečenie

Text:

...farmaceutické prostriedky sa môžu použiť pri liečení, napríklad jedinca so zápalovými a alergickými poruchami a ochoreniami, medzi ktoré patria., avšak bez obmedzení iba na tieto choroby, astma, atopická dermatitída,alergická rinitlda, systémová anafylaxia alebo hypersenzítívne odozvy, liekovéalergie (napriklad na penicílín, cefalosporíny), alergie vyvolané bodnutim hmyzukontaktná dermatitida, žihľavka, reumatoidná artritida,...

Deriváty (3-oxo-3,4-dihydro-chinoxalín-2-yl-amino)-benzamidu a príbuzné zlúčeniny ako inhibítory glykogénfosforylázy pre liečenie diabetu a obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2472

Dátum: 22.12.2004

Autori: Beavers Mary Pat, Zhang Yongzheng, Dudash Joseph

MPK: A61K 31/498, A61K 31/4985, A61P 3/00...

Značky: príbuzné, zlúčeniny, obezity, inhibitory, diabetu, 3-oxo-3,4-dihydro-chinoxalín-2-yl-amino)-benzamidu, deriváty, liečenie, glykogénfosforylázy

Text:

...v dvoch vzájomne prevoditeľných formách defosforylovaná forma (fosforyláza b),ktorá nič nerobí a fosforylovaná aktívna forma (fosforyláza a)(prehľad o tom zostavil Newgard a spol. (1989) Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 24 69-99). V kľudných svaloch je glykogénfosforyláza nečinná (a forma) a môže byť aktivovaná buď nekovalentnou kooperatívnou väzbou AMP nebo kovalentnou fosforyláciou. Fosforyláza a nevyžaduje AMP pre aktiváciu, aj keď ďalší...

Substituované 1H-pyrolo[3,2-b, 3,2-c a 2,3-c]pyridín-2-karboxamidy a príbuzné analógy ako inhibítory kazeínkinázy 1 epsilon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5741

Dátum: 01.12.2004

Autori: Gamboa Juan, Halley Frank, Hurst William, Harnish Stephen, Huang Bao-guo, Roehr Joachim, Fink David, Giovanni Andrew, Chiang Yulin, Gelormini Ann Marie, Dutruc-rosset Gilles, Choi-sledeski Yong Mi, Poli Gregory, Tsay Joseph, Doerflinger Gilles, Metz William, Camacho Fernando

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00

Značky: príbuzné, kazeínkinázy, epsilon, 3,2-c, analogy, 1h-pyrolo[3,2-b, 2,3-c]pyridín-2-karboxamidy, inhibitory, substituované

Text:

...hmyzieho PER. Úrovne všetkých Per mesengerov kyseliny RNA (mRNAs) a proteínov oscilujú v priebehu cirkadiármeho dňa a sú bezprostredne zapojené ako vpozitívnej tak negatívnej regulácii biologických hodín, ale len mPERl a mPER 2 oscilujú V odozve na svetlo(Zy 1 ka, MJ. et al. (1998) Neuron 20, 1103-1110. Albrecht, U. et al., (1997) Cell 91, 10551064 Shearman, L.P. et al. (1997) Neuron 19, 1261-1269). Cicavčí homológ génu Drosophíla tím bol...

Použitie antagonistov IL-23; príbuzné reagencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6347

Dátum: 09.03.2004

Autori: Oft Martin, Mcclanahan Terrill

MPK: C07K 14/435, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: antagonistov, použitie, príbuzné, il-23, reagencie

Text:

...alebo antagonista je v kontakte s tekutinou, napríklad tam, kde tekutina je v kontakte s bunkou alebo s receptorom,ale kde nebolo dokázané, že agonista alebo antagonista je v kontakte s bunkou alebo s receptorom.0017 ,Väzobná zmes sa vztahuje na molekulu, malú molekulu, makromolekulu, protílátku, ich fragment alebo analog, alebo solubilný receptor schopný naviazat sa na cieľ. Väzobná zmes sa môže vzťahovať aj na komplex molekúl,...

Angiopep-1, príbuzné zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10018

Dátum: 05.01.2004

Autori: Demeule Michel, Beliveau Richard

MPK: A61P 25/00, A61K 47/48, C07K 7/08...

Značky: angiopep-1, príbuzné, použitie, zlúčeniny

Text:

...klinické indikácie s neobmedzenými cieľmi.V tomto vynáleze bol skúmaný posledný z uvedených prístupov. 0005 Bolo by veľmi žiaduce, aby bolo zaistené zlepšenie v oblasti distribúcie liekov.0006 Tiež by bolo veľmi žiaduce, aby bol zistený neinvazívny a ílexibilný spôsob aprenášač pre transport zlúčeniny alebo lieku cez BBB jednotlivca.0007 Jedným z cieľov tohto vynálezu je poskytnúť zlepšenie v oblasti distribúcie liekov.0008 Ďalším cieľom...

Indolové, azaindolové a príbuzné heterocyklické 4-alkenyl piperidínamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16314

Dátum: 30.04.2003

Autori: Yeung Kap-sun, Wang Tao, Meanwell Nicholas, Yin Zhiwei, Ruediger Edward, Kadow John, Zhang Zhongxing, James Clint, Deon Daniel, Qiu Zhilei, Bachand Carol

MPK: C07D 403/12, A61K 31/445, C07D 403/08...

Značky: heterocyklické, príbuzné, piperidínamidy, 4-alkenyl, azaindolové, indolové

Text:

...na významnosti pri liečbe HIV infekcií (Pedersen Pedersen, odkaz 15). V literatúre je opísaných najmenej 30 rôznych tried NNRTI (De Clercq, odkaz 16)a niektoré NNRTIS sa hodnotili v klinických skúškach.Dipyridodiazepinón (nevirapín), benzoxazinón (efavirenz) a bis(heteroaryl) piperazínové deriváty (delavirdin) boli schválené na klinické použitie. Avšak hlavný nedostatok rozvoja a použitia NNRTIS je sklon k rýchlemu sa objaveniu kmeňov...

Deriváty N-tionikotínamidu a príbuzné zlúčeniny na použitie ako pesticídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3362

Dátum: 13.09.2002

Autori: Lümmen Peter, Hempel Waltraud, Jans Daniela, Döller Uwe, Waibel Jutta Maria, Beckmann Marion, Krautstrunk Gerhard, Kühn Barbara, Ort Oswald, Schaper Wolfgang

MPK: A01N 43/48, A01N 43/64, A01N 43/34...

Značky: zlúčeniny, n-tionikotínamidu, príbuzné, deriváty, pesticídy, použitie

Text:

...s výhradou, že heteroatómy nesmú spolu susediťR 2, R 3 sú nezávisle od seba vodík, (Cl-CQ-alkyl, (Cl-Cg-halogénalkyl alebo halogén, pričom jedna alebo dve skupiny CH môžu byť nahradené -0- alebo -S- alebo skupinou-N(C 1-C.«,)-alkyl, s výhradou, že heteroatómy nesmú spolu susediťR 4 je vodík, (C 1-C 1 o)-alkyl, (C 3 ~C 1 g)-cykloalkyl, (Cg-Cloyalkenyl, (C 3-C 1 o)-alkinyl,(Có-CLLO-aľyl, (Cg-Clgyheterocyklyl alebo (Cl-Clgyalkanoyl, pričom...

Zlúčeniny príbuzné milbemycínom a avermektínom, spôsob ich výroby a ich použitie a farmaceutické a veterinárne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282031

Dátum: 21.08.2001

Autori: Bishop Bernard Frank, Pacey Michael Stephen, Perry David Austen

MPK: C07H 19/01, A61K 31/70, C07H 17/08...

Značky: veterinárne, použitie, príbuzné, milbemycínom, báze, spôsob, avermektínom, prostriedky, výroby, zlúčeniny, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom prerušovaná čiara v polohách 22 - 23 predstavuje prípadnú väzbu, pričom buď je táto väzba prítomná a substituent R1 chýba alebo táto väzba chýba a R1 predstavuje vodík alebo hydroxyskupinu R2 predstavuje alkyl s 1 až 8 atómami uhlíka alebo cykloalkyl s 3 až 8 atómami uhlíka R3 predstavuje atóm vodíka R4 predstavuje atóm vodíka alebo skupinu, ktorá je in vivo hydrolyzovateľná za vzniku...