Patenty so značkou «priamočiareho»

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288042

Dátum: 30.01.2013

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F02B 75/26, F01B 3/00

Značky: stroji, objemom, premenlivým, rotačný, kompresným, naopak, mechanizmus, pohybu, vratného, priamočiareho, piestovom, pomerom, zdvihovým, změny

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom pozostávajúceho z výkyvného pákového usporiadania alebo výkyvnej dosky, kde ojnice piestov sú obojstranne uložené v piestových guľových kĺboch a guľových kĺboch výkyvného pákového usporiadania alebo výkyvnej dosky, je založený na tom, že vo výkyvnom mechanizme (1) umiestnenom v prvom posuvnom...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288041

Dátum: 30.01.2013

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F02B 75/26, F01B 3/00

Značky: kompresným, priamočiareho, naopak, pomerom, mechanizmus, stroji, piestovom, vratného, rotačný, premenlivým, pohybu, změny

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom pozostávajúcom z výkyvnej dosky, kde ojnice piestov sú obojstranne uložené v piestových guľových kĺboch a guľových kĺboch výkyvnej dosky, je založený na tom, že vo výkyvnom mechanizme (1), výhodne v kardanovom kĺbe, umiestnenom v prvom posuvnom uložení (10) na valcoch alebo skrini (2) stroja, je z jednej strany šikmo...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5392

Dátum: 08.03.2010

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00

Značky: vratného, mechanizmus, objemom, piestovom, zdvihovým, pohybu, kompresným, rotačný, priamočiareho, naopak, premenlivým, změny, pomerom, stroji

Text:

...u dvojvalcového piestového spaľovacieho motora, u ktorého je možné meniť zdvihový objem a/alebo kompresný pomer aj počas chodu motora, podľa tohto technického riešenia, ktorého konštrukcia je zobrazená na priloženom obr. l. Dvojvalcový piestový spaľovací motor pozostáva z dvoch valcov a skrine 2 motora, pričom v polovičnej vzdialenosti rozstupu valcov je na skrini 2 motora v prvom posuvnom uložení 1 0 ukotvený kardanový kĺb vo funkcii...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5391

Dátum: 08.03.2010

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00

Značky: změny, rotačný, premenlivým, pohybu, vratného, naopak, piestovom, priamočiareho, kompresným, pomerom, mechanizmus, stroji

Text:

...posuvného uloženia na vstupnom alebo výstupnom hriadeli. Je výhodné, ak výkyvným mechanizmom umiestnenýrn na valcoch alebo skrini stroja je kardanový klb. Z konštrukčného hľadiska je podstatné, aby otočné uloženie bolo šikmé čapové uloženie, ale altematívne to môže byt aj šikmé ložiskové uloženie.Výhody mechanizmu zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak u piestového stroja s premenlivým kompresným pomerom podľa tohto...

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5390

Dátum: 08.03.2010

Autor: Mikita Miroslav

MPK: F01B 3/00

Značky: piestovom, stroji, vratného, pohybu, změny, mechanizmus, priamočiareho, rotačný, naopak

Text:

...na jednotlivých obrázkoch podľa tohto technického riešenia sú zhotovené z materiálov známych odborníkom zo stavu techniky.Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného experimentovania ekvivalentné uskutočnenia technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV tomto príklade...

Prevodník priamočiareho vratného pohybu na jednosmerný otáčavý

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3672

Dátum: 02.12.2003

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 25/08, F16H 25/12

Značky: jednosmerný, vratného, priamočiareho, převodník, otáčavý, pohybu

Text:

...Pri spárovaní dvoch alebo viac výkonových jednotiek nevzniká efekt spätnej rotácie okolo spoločnej osi.Z hľadiska konštrukcie je prevodník ideálny pre agregát s kompresorom.Prehľad obrázkov na výkresochPrevodník priamočiareho vratného pohybu na jednosmemý otáčavý alebo naopak podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje v dvoch bočných pohľadoch usporiadanie...

Ozubený mechanizmus na zmenu priamočiareho vratného pohybu na otáčavý jednosmerný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279488

Dátum: 02.12.1998

Autor: Gacho Pavol

MPK: F16H 19/02

Značky: mechanizmus, pohybu, změnu, vratného, ozubený, otáčavý, priamočiareho, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubený mechanizmus je tvorený ozubeným hrebeňom (1) s obojstranným ozubením, dvoma ozubenými segmentmi (2, 3) a tromi synchronizačnými ozubenými kolesami (4, 5, 6). Vzťahy medzi veličinami ozubenia, počtom zubov a zdvihom hrebeňa sú stanovené tak, aby mechanizmus pracoval plynulo a ku spínaniu a rozopínaniu ozubenia segmentov a hrebeňa na koncoch zdvihov hrebeňa dochádzalo bez kolízie. Základným vzťahom je vzťah medzi veľkosťou zdvihu hrebeňa...

Aretačné zariadenie priamočiareho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 269518

Dátum: 11.04.1990

Autori: Polák Vladimír, Bruncko Milan

MPK: F15B 15/26

Značky: aretačné, motora, priamočiareho, zariadenie

Text:

...pohyb pastorka umožňuje pripadnê napojenie inkrementálneho snimača polohy a že prášok usedený na ozubenom hrebeni možno jednoduchým spôsobom v blizkosti pastorke odstranit.Priklad vyhotovenia aretačného zariadenia je znázornený na výkrese, na ktorom obr. l predstavuje nárysný pohlad na manipulátor, ktorého priamočiary penumatický motor je vybavený aretačným zariadením podla vynálezu obr. 2 pôdorysný rez aretačného zariadenia v rovina A-A...

Prívod kvapaliny do stredove výkyvného priamočiarého hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 261670

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brindziar František

MPK: F03C 1/08

Značky: priamočiareho, přívod, středové, výkyvného, hydromotora, kvapaliny

Text:

...spojený s pravým výstupným otvorom. Ľavý a pravý otvor je súosi s ľavým a pravým čapom.Výhodou prívodu kvapaliny do stredové výkyvného priamočiareho hydromotora podľa vynálezu je V tom, že čapy kývania hydromotora tvoria pohyblivü časť otočnéhyoprevádzača a cez kanály V objimke je vedená kvapalina do výstupnýoh otvorov na objímke, ktoré je snadné spojiť potrubim s otvormi zasúvania a vysúvania piestnice.Na priloženom obrázku je na obr. 1...

Zariadenie na tlmenie pohybu piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246882

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gutt Ján

MPK: F15B 15/22

Značky: zariadenie, priamočiareho, tlmenie, piesta, hydromotora, pohybu

Text:

...pozostáva z tlmiaceho čapu 1, ktorý je upevnený na čele pracovného piesta 3 uloženého vo valci 2. Tlmiaci čap 1 je umiestnený tak, aby sa pri dobehu pracovného piesta 3 zasunul do tlmiaceho krúžku 4 posuvne uloženého v prednej časti odvádzacieho vedenia 13 vytvoreného vo veku 5 valca 2. Vo veku 5 je dalej umiestnený tlakový ventil pozostávajúci z hlavného ventila 6 opatreneho hlavnou pružinou 7 a z riadiaceho ventila 9 opatreného...

Vedenie piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246444

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pešat Boetislav, Kocourek Zdenik

MPK: F16J 1/04

Značky: hydromotora, vedenie, piesta, priamočiareho

Text:

...elementami, dochádza vplyvom vlastnej hmotnosti piestnej tyče a piesta k jednostrannému zaťaženia tesniacich prvkov a tým Ik ich zvýšenému opotrebovaniu.Uvedené nedostatky odstraňuje vedenie piesta upriamočiareho hydromotora podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že vedenie je tvorené vondiacimi segmentami uloženými v obvołdovej drážke telesa plestana pružnýoh krúžkoch. Po vonkajšom obvode vodiacich segmentov »sú vytvorené dražky .pre...

Dorazové ústrojenstvo piesta priamočiareho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250045

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: F01B 25/04

Značky: priamočiareho, ústrojenstvo, dorazové, motora, piesta

Text:

...kom 4, vybaveným axiálnou tlačnou pružiNevýhodou takéhoto usporiadania je, že nou 16, opretou jedným jej koncom o osavpri každom prestavovaní dorazu je nutné denie kolika 4 a druhým koncom o skrutkozvlášt prestavovať aj polohuysnivmatča, a to vú zátku 17 v nastaviteľnom doraze 1. O uvolnením azre-tačného prostriedku jeho nos- túto sa zvonku opiera čiapočka 18, tvoriaíca ných saní, ich prestavením a tąpätovným vonkajší koniec ovládacieh-o...

Zariadenie na tlmenie priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 233487

Dátum: 15.09.1986

Autori: Figur Ján, Šaradín Ján

MPK: F15B 21/10

Značky: priamočiareho, tlmenie, hydromotora, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie regulovateľnosti tlmenia a jeho použiteľnosť u hydromotorov s malým priemerom. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim z upevňovacej hlavy, v ktorej je posuvne uložený tlmiaci valček opatrený po obvode úkosovitými drážkami. Valčekom prechádza piestna tyč tak, že medzi ňou a tlmiacim valčekom je vytvorené medzikružie, ktorým sú prepojené časti dutiny pred a za tlmiacim valčekom. Sekundárne sú tieto...

Mechanizmus premeny točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 223114

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kohút Josef

Značky: pohybu, priamočiareho, priamočiary, mechanizmus, točivého, přeměny, točivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na premenu točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý ozubeným prevodom. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z obojstranne ozubeného hrabeňa, do ktorého striedavo zapadajú ozubené kolesá ich dolnou časťou, ktorá je riešená tak, že ozubenie je vytvorené len do polovice obvodu ozubených kolies. V hornej časti ozubených kolies je ozubenie vytvorené po celom ich obvode a medzi kolesá je...