Patenty so značkou «priame»

Usporiadanie meracieho obvodu pre elektromery na priame pripojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287750

Dátum: 03.08.2011

Autori: Ulrich Adrian, De Vries Jacob

MPK: G01R 21/06, G01R 15/14

Značky: meracieho, elektromery, obvodů, usporiadanie, priame, pripojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie meracieho obvodu (1) pre elektromer na priame pripojenie je pre každú fázu siete trojfázového prúdu spojený vždy so vstupom (3) na meranie napätia a vstupom (4) na meranie prúdu meracieho čipu (2). Pred vstupom (3) je na meranie napätia zabezpečený delič napätia (R1, R2) na prispôsobenie úrovne napätia a pred vstupom (4) na meranie prúdu je inštalovaný s predradeným meracím bočníkom (RSH). Napäťový transformátor (5) je vyhotovený...

Kompenzačný obvod na fázový posuv pri elektromeroch na priame pripojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287589

Dátum: 24.02.2011

Autori: De Vries Jacob, Ulrich Adrian

MPK: G01R 21/133, G01R 21/00

Značky: elektromeroch, posuv, obvod, kompenzačný, pripojenie, fázový, priame

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kompenzačnom obvode na fázový posuv medzi prvým vstupom (3) na meranie napätia a druhým vstupom (4) na meranie prúdu pri elektromeroch na priame pripojenie je pred tento druhý vstup (4) zapojený transformátor odolný proti jednosmernému prúdu na transformáciu prúdu a hornopriepustný filter (R1, C) pred prvým vstupom (3) na prvé vyrovnanie fázovej kompenzácie nezávislej od frekvencie. Ďalej sa vyrovnanie fázovej kompenzácie uskutoční pomocou...

Priame spojenie trubice slnečného kolektora so zberným potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5383

Dátum: 08.03.2010

Autor: Balent Karol

MPK: F24J 2/00

Značky: priame, trubice, kolektora, potrubím, zberným, spojenie, slnečného

Text:

...je homogénnosť použitých materiálov a identické fyzikálne-chemické vlastnosti celého rozvodového systému, a odstránenie nežiaduceho tepelného mostu.Je prirodzené, že na zbemé potrubie možno pripojit najmenej jeden kondenzátor, čo umožňuje počet pripojení vopred stanoviť a to podľa požiadavky na požadovaný výkon celého slnečného nízkotlakového prietokového kolektora.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je zobrazené priame spojenie trubice...

Priame stanovenie vitamínu D v sére alebo v plazme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7982

Dátum: 30.01.2008

Autori: Roth Heinz-juergen, Schumann Claudia, Armbruster Franz Paul, Friedl Sabine

MPK: G01N 33/82

Značky: vitamínu, sére, stanovenie, priame, plazmě

Text:

...D a monoklonálnej protilátky na vopred určenú dobu a počastohto určeného času uskutočnenie kompetitivnej väzobnej reakcie metabolitu vitamínu D a značeného vitamínu D s monoklonálnou protilátkou vo väzobnom pufri, V ktorom je serínová proteáza v podstate inaktívna a nedochádza k vzniku nešpecifickej väzby medzi vitamínom D a zostávajúcimi sérovými proteinmi, a (f) oddelenie tuhej fázy so značeným vitamínom D a voliteľne naviazanou...

Formulácia na priame lisovanie a jej príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6459

Dátum: 17.01.2005

Autori: Lakshman Jay Parthipan, Patel Arun, Kowalski James

MPK: A61K 47/00

Značky: formulácia, lisovanie, príprava, priame

Text:

...dôvodmi ich popularity akodávkovej formy sú jednoduchosť, nízka cena a rýchlosť výroby. Ďalšími dôvodmi sú stabilitaliečivého produktu, jednoduché balenie, transport a predaj. Pacientovi alebo zákazníkovi poskytujú tablety pohodlné podanie, presne dávkovanie, kompaktnosť, prenosnosť, príjemnú chuť, jednoduché podanie a elegantný charakteristický vzhľad.0012 Tablety môžu byť jednoduché, potiahnuté filmom alebo cukrom, delené,...

Spôsob a zariadenie na priame kontinuálne odlievanie kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1859

Dátum: 08.06.2004

Autori: Faral Michel, Reyter Jean-michel, Dez Anne, Porcu Giorgio, Masson Pascal, Damasse Jean-michel

MPK: B21B 1/46, B22D 11/06

Značky: spôsob, kovového, priame, pásu, odlievanie, kontinuálně, zariadenie

Text:

...a uskutočňuje sa valcovanie za tepla uvedeného pásu, pričom sa na povrch uvedeného pásu na jeho výstupe zo zariadenia pre tvorbu ingotov nanáša produkt, ktorý umožňuje na uvedenom povrchu pásu vytvorenie lubrifikačnéhopovrchu vokamžiku, kedy je uvedený pás valcovaný za tepla aspôsobujeuvoľňovanie plynov, ktoré prispieva na ochranu uvedeného povrchu pásu protiUvedený Iubritikačný povrch môže byť z uhlíkového materiálu.Uvedený produkt, ktorý...

Paracetamolové injekčné roztoky na priame použitie obsahujúce propylénglykol ako jediné ko-rozpúšťadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4004

Dátum: 15.10.2002

Autor: Nguyen-xuan Thao

MPK: A61K 31/165, A61K 47/12, A61K 47/10...

Značky: obsahujúce, injekčné, roztoky, jediné, propylénglykol, priame, ko-rozpúšťadlo, použitie, paracetamolové

Text:

...alebo nádoby na vodný kúpeľ alebo vystavenie roztoku ohriatemu prostrediu, atď.0017 Zahrievanie môže byť použité na roztok obsahujúci vodu, glykol a paracetamol alebo na roztok počas jeho prípravy, t.j. použitím predhriatej vody a/alebo glykolu. Vkaždom prípade, je nevyhnutné udržať výsledný roztok obsahujúci paracetamol na stanovenej teplote počas doby uvedenej vyššie.0018 Skupina obzvlášť výhodných roztokov obsahuje paracetamol (1 až 2 ...

Prostriedok na priame zachytávanie, najmä výkalov chovných zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 691

Dátum: 05.01.1995

Autor: Řepka Jan

MPK: A01K 23/00

Značky: prostriedok, najmä, zvierat, zachytávanie, chovných, priame, výkalov

Text:

...týchto podmienok sa zvyšuje miera možnosti nakazenia skozumovanim výkalu, či vdychnutim virusov nakazených jedincov, čo vedie k rozširovaniu nákazlivých ochorení.Nevýhodou druhej uvedenej metódy je to, že odsLraňovanie výka~ lov chovných zvierat vyžaduje obsluhu a prácu vyškoleného pracovníka, čo sa spolu s pomerne vysokými nákladmi na špeciálnezariadenie nepriaznivo odráža v celkových nákladoch na tútočinnosť. Ďalšou nevýhodou je to, že...

Zariadenie na priame riadenie sacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 424

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ernryd Leif

MPK: A61C 17/00

Značky: ventilu, priame, zariadenie, riadenie, sacieho

Text:

...prednosťou tohoto zariadenia je jeho dostupnosť,konštrukčná nenáročnosť, ľahká manipulácia a obsluha a spoľahlivosť celého zariadenia. Vzhľadom k doterajšiemu stavu tech niky je závažné oästránenie pomerne nákladného elektromagnetu.Spoľahlivosť a bezpečné otváranie a zatváranie membrány zaisťuje prepojenie podtlakovej komory podtlakovým vedením so zdrojom podtlaku a so zavzdušňovacím vedením, priamo napojeným na riadiaci ventil. Ovládacie...

Zariadenie na protibežné priame nitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259560

Dátum: 17.10.1988

Autor: Tomka Milan

MPK: B21J 15/36

Značky: nitovanie, zariadenie, priame, protiběžně

Text:

...perom. Na tanieri je uložená na čapoch podložka. , Výhodou zariadenia je podstatné zníženie imanipulačných a .operačných časov, pričom sa prácnost upinania súčiastok nezv-ýši.Zariadenie na protibežné priame nitovanie je príkladne znázornená na pripojenomvýkrese, kde je zariadenie nakresleně v náryse v čiastočnom reze.Zariadenie na protibež-né priame .nitovanie pozostáva z lisoivacleho nástroja 11 a lisovnice 2. Liso-vnice 2 je tvorená...

Kombinované zapojenie pre priame riadenie tlakového ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: 257452

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kunert Ľubomír, Leitman Luboš, Chmatil Miroslav

MPK: F16K 17/30

Značky: riadenie, zapojenie, priame, tlakového, kombinované, ventila

Text:

...mechanickej väzby spojený s tlakovým ventilom.Výhodou kombinovaného zapojenia podľa vynálezu je, že umožňuje presnejšie udržiavanie nastavenej hodnoty tlaku v hlavnom vedení, prićom takto prevedený priamo riadený tlakový ventil sa môže s výhodou použít tiež pre veľké prietoky.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia kombinovaného zapojenia pre priameriadenie tlakového ventila podľa vynálezu, kde je na obr, funkčná schéma...

Zariadenie na priame kopírovanie zváranej hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 255322

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ceľuch Ján, Tóth Vladimír, Dubovecký Sergej, Ňachaj Eugen, Kertys Stanislav, Kisilevskij Felix Profesor ., Kalafus Pavol, Timčenko Viktor

MPK: B23K 9/12

Značky: zváranej, kopírovanie, zariadenie, hrany, priame

Text:

...aj pri náhlom poklese tlaku tlakového média. Aretáciou dvoma aretačnými valčekmi pritláčianými kuželovou alebo ihlanovou plochou k vnútorným stenám telesa sa dosiahne rovnomerné symetrické rozloženie aretačzných síl a súčasne voľbou vhodného uhla kuželovej alebo ihlanovej plochy je možné dosiahnut dostatočnú aretačnü silu pri relatívne malých rozmeroch aretačného valca, tým aj daného zariadenia. Vychyľo-vaním snímacieho valca okolo čapo-v...

Zapojenie na viacmiestne priame meranie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243751

Dátum: 15.01.1988

Autor: Eech Oldoich

MPK: G01K 7/02

Značky: priame, zapojenie, viacmiestne, teploty, meranie

Text:

...oboch dielov posledného dekádového prepínača meraných, miest sú prepojené.Výhoda navrhovaného zapojenia spočíva v jeho jednoduchosti, minimálnej sústredenosti obsluhy, možnosti pripojenia iba jedineho meracieho termočlánku k meradlu a nulová meradla. .~Celkové schematické zapojenie štrnástdekádového merania a stopätdesiatychštyroch meraných miestach meracieho objektu s jednopólovými prepínačí meraných miest je znázornená na obr. 1. Na...

Luminiscenčná sonda na priame meranie zosilovacieho účinku röntgenových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233201

Dátum: 17.04.1987

Autor: Franko Andrej

MPK: G01T 1/10, A61B 6/02

Značky: luminiscenčná, priame, zosilovacieho, sonda, fólií, účinků, röntgenových, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priameho merania luminiscenčnej emisie zosilňovacích rontgenových fólii pre snímkovanie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva zo svetlotesnej krabice 1 opatrenej prítlačnou doskou 2, nad ktorú sú v strede opatrenom otvorom upevnené jednak distančná pertinaxová doštička 3 a jednak plechová doštička 4 pre vsunutie do primárnej clony röntgenky a pod ktorú je v strede upevnený deflektor, pozostávajúci z klínovitého telesa...

Spôsob výroby tabletoviny pre priame lisovanie pevných liekových foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216900

Dátum: 31.10.1984

Autori: Neščáková, Klimek Martin

Značky: pevných, foriem, výroby, lisovanie, spôsob, priame, tabletoviny, liekových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby tabletoviny pre priame lisovanie pevných liekových foriem. Vyhovujúce tablety sa pripravia zo zmesi 0,1 až 77 hmot. % účinnej látky a 5 až 94,9 hmot. % laktózy, 1 až 10 hmot. % škrobu, 0,1 až 2 hmot. % mikrokryštalickej celulózy, 0,1 až 3 hmot. % stearanu, 0,05 až 3 hmot. % vysokodisperzného kysličníka kremičitého. Možno pridať aj ďalšie zložky.