Patenty so značkou «přežvýkavce»

Probiotická inokulační směs pro přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269320

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šimůnek Jiří, Kopečný Jan, Kalačnjuk Grigorij

MPK: A23K 1/165

Značky: směs, probiotická, inokulační, přežvýkavce

Text:

...hlavní vlastnosti uvedených druhů. Celkový počet bnkterií v preparátu se pohybuje od 107 do 1 o 1 ° bakterii/g směsi a obsah všech jednotlivých menů v rozmazí 3 až 30 5 s celkového počtu. Široká rozmesí je däno počtom vitálníeh bakterií v lyofilizcvaném prepsrátu.Před inolculąeí je ueený preparát bakterií s výhodou smíehán ee sušeným niekam a resuspendován ve vodě teplé okolo 40 °c. Mládatdn je pcdáván na kořen jazyka. Inokulaoe se provádí na....

Krmná směs pro přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 254338

Dátum: 15.01.1988

Autor: Meyer Edwin

MPK: A23K 1/00

Značky: směs, přežvýkavce, kŕmna

Text:

...v mikro, tak v makro-podobě, všechna potřebné léěíva a Tkrnmé složky s vysokým obsahom proteínu. Obsah proteínu se může pohybovat v rozmezí od přibližně 28 pracent do přibližně 42 procent obsah dusíeku násobený převodním faktorem 6,25. Mnohé koncentráty obsahují řběžně přibližně-SBrocent proteínu. Mezi nejběžnější složky s obsahem proteínu. Mezi nejběžnjější slož ky s obsahom proteínu patří -sojová mouč ka, molučka z -bavlníkového semene,...

Zařízení vkládaué do bachoru přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238353

Dátum: 15.04.1987

Autor: Simpson Barbara Elen

MPK: A01K 29/00

Značky: zařízení, přežvýkavce, vkládaué, bachoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení vkládaného do žaludku přežvýkavce. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z ocelového dutého válce (1) otevřeného na obou koncích, přičemž poměr vnitřního průměru k délce válce (1) je v oblasti rozsahu 0,50 až 0,75, válec (1) má měrnou hmotnost v rozsahu 2,0 až 3,5 g/cm3, na vnitřní stěně válce (1) jsou s odstupy vytvořeny zádržné prostředky (3) a válec (1) je opatřen povlakem z niklu, hořčíku, stříbra, hliníku, umělé...

Předběžné, respektive doplňkové krmivo pro vytvoření krmiva pro hospodářská zvířata, zvláště přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228936

Dátum: 15.08.1986

Autori: Weeks Robert Edgar, Cole Herald James, Merkel Kurt Edgar, Debono Manuel

MPK: C12P 21/04

Značky: krmiva, zvláště, zvířata, vytvoření, respektíve, hospodářská, přežvýkavce, doplňkové, předběžně, krmivo

Zhrnutie / Anotácia:

Krmivo jako účinnou složku obsahuje 0,01 až 90,0 hmotnostních % antibiotika A-4696 ve formě komplexu nebo jeho z farmaceutického hlediska přijatelnou adiční sůl s kyselinou, antibiotikum A-4696, faktor B1, antibiotikum A-4696 faktor B2 nebo antibiotikum A-4696 faktoru B3, antibiotikum A-4696, faktor C1a, antibiotikum A-4696, faktor C3 nebo antibiotikum A-4696, faktor E1 nebo jejich z farmaceutického hlediska přijatelné adiční soli s kyselinou,...

Krmivo pro hospodářská zvířata, zvláště přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 227691

Dátum: 15.02.1986

Autori: Merkel Kurt Edgar, Wild Gene Muriel, Weeks Robert Edgar, Hershberger Charles Lee

Značky: zvířata, hospodářská, zvláště, krmivo, přežvýkavce

Zhrnutie / Anotácia:

Krmivo pro hospodářská zvířata, zvláště přežvýkavce a drůbež, resp. předsměs k jeho vytvoření, vyznačující se tím, že obsahuje 0,01 až 90 hmotnostních % antibiotika A-4696G které je glykopeptidem se dvěma aminoskupinami zásadité povahy, ve formě dihydrochloridu jde o bílou krystalickou sloučeninu, v podstatě rozpustnou ve vodě a nerozpustnou v organických rozpouštědlech jako methylalkoholu, acetonu, chloroformu a benzenu, s přibližným...

Způsob výroby lizu pro přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218677

Dátum: 15.04.1985

Autori: Petkov Sabi, Hubáček Vladimír, Pánek Rudolf

Značky: výroby, přežvýkavce, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lizu pro přežvýkavce, vyznačený tím, že mikrochemikálie, s výhodou síran měďnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran kobaltnatý, uhličitan manganatý, jodid draselný, citronilseneciát, se míchají ve vodném roztoku a tento se vpravuje do namíchaných makrochemikálií, jako je s výhodou močovina, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, síran vápenatý, hydroxid vápenatý, kysličník hořečnatý bikarbonát solný.

Liz pro přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215193

Dátum: 15.10.1982

Autori: Petkov Sabi, Pánek Rudolf, Dědek Miroslav

Značky: přežvýkavce

Zhrnutie / Anotácia:

Liz pro přežvýkavce obsahující minerální a aromatické látky se vyznačuje tím, že má toto složení: Močovina 10 - 30 %, fosforečnan vápenatý 15 - 45 %, chlorid sodný 25 - 60 %, uhličitan hořečnatý 2 - 5 %, síran vápenatý 5 - 10 %, hydroxid vápenatý 2 - 6 %, kysličník hořečnatý 3 - 8 %, bikarbonát sodný 5 - 10 %, síran železnatý 0,13 - 0,36 %, síran mědnatý 0,005 - 0,12 %, síran zinečnatý 0,01 - 0,03 %, uhličitan manganatý 0,007 - 0,05 %, síran...