Patenty so značkou «prevzdušňovanie»

Zariadenie na miešanie a prevzdušňovanie kvapaliny a na odstraňovanie peny v nádrži pri spracovaní kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285345

Dátum: 25.10.2006

Autor: Boulant Alain

MPK: C02F 3/20, B01F 3/04

Značky: nádrží, odstraňovanie, kvapaliny, spracování, prevzdušňovanie, zariadenie, miešanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na miešanie a prevzdušňovanie kvapaliny a na odstraňovanie peny v nádrži na spracovanie kvapaliny, napríklad na spracovanie mastných odpadových produktov extrahovaných z mestských splaškov alebo z poľnohospodárskeho potravinárskeho priemyslu, pozostáva zo zvislého plášťa (11) zasahujúceho do časti výšky nádrže (1), z nahor obráteného lievika (14) umiestneného okolo hornej časti zvislého plášťa (11), zo skupiny prvých kanálov (17) v...

Zariadenie na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284673

Dátum: 29.07.2005

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: B01F 3/04

Značky: zariadenie, prevzdušňovanie, vertikálně, kvapalín, miešanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín v ich úpravniach a najmä čistiarňach odpadovej vody. Takéto zariadenie má na hladine prevzdušňovanej a/alebo miešanej kvapaliny umiestnený nosný plavák (8) spojený so zdola otvoreným zvonovitým telesom (7), v ktorom je osadené nosné teleso (9), ponorný elektromotor (1) s hriadeľom, na ktorom je umiestnené obežné teleso s axiálnymi lopatkami (2), pričom v nosnom telese...

Zariadenie na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2973

Dátum: 11.09.2001

Autor: Piják Michal

MPK: C02F 7/00, C02F 1/74

Značky: kvapalín, prevzdušňovanie, zariadenie, miešanie, vertikálně

Text:

...uvedené zariadenia vyžadujú vysoké investičné náklady.Spoločnou nevýhodou všetkých skôr uvedených zariadeni je, že nie sú použiteľné na miešanie kvapaliny bez miešania so vzduchom a preto pri potrebe striedania miešaniakvapaliny bez vzduchu a so vzduchom je potrebné použit dve jednoúčelové zariadenia so samostatnými komorami pre kvapalinu, ktoré sú vzájomne prepojené potrubím svhodnými armatúrami, čím sú technicky zložité a ekonomickyZnáme...

Zariadenie na prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2841

Dátum: 10.05.2001

Autor: Piják Michal

MPK: B01F 3/08, B01F 7/18

Značky: kvapalín, prevzdušňovanie, miešanie, zariadenie

Text:

...potrubia a klapky, podľa obr. č.1.Podstata zariadenia pre prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapaliny spočíva v tom, že elektromotor, ktorý je spojený s hnacím hriadeľom, na konci ktorého je pevne uchytené obežné koleso s axiálnymí lopatkami toto otáča, pričom dopravuje kvapalinu cez sacie hrdlo, rozvádzacie Iopatky a dopravný kanál do zmiešavacieho kolesa, v ktorom dopravovaná kvapalina svojim dynamickým účinkom vzniknutým prechodom cez...

Zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín, najmä pre nádrže čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1090

Dátum: 07.02.1996

Autor: Brdečka František

MPK: C02F 1/74

Značky: kvapalín, najmä, nádrže, čistiarní, odpadových, zariadenie, prevzdušňovanie

Text:

...ak dľžka manipulačných prostriedkov je väčšia alebo sa rovná vzdialenosti medzi miestom ich osadenia na okraji nádrže a miestom pripevnenia manipulačného prostriedku k rúrke osadenej na dne nádrže..l, Rúrku je možné pritom vybaviť oporami pre dosadnutie na dno nádrže. Rúrka teda môže byť bez kotvenia položená na dne nádrže,na ktorom leží prostredníctvom podpier.Pre nádrže s nerovným dnom je výhodné, ak dľžka manipulačných prostriedkov...

Zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 985

Dátum: 11.10.1995

Autor: Brdečka František

MPK: C02F 1/74

Značky: zariadenie, kvapalín, prevzdušňovanie

Text:

...jednoduché a pevné spojenie.Na nosníku nosiča, prispôsobeného na nosnej rúrke aspoň v oblasti príslušného vodiaceho prostriedku, je vytvorená smerom k dnu nádrže vystupujúca opierka prispôsobená na opretie sa o bok príslušného navádzacieho prvku. Táto opierka zabraňuje posúvanie nosnej rúrky pri prúdení kvapaliny, najmä v smere kolmom napozdľžnu os nosnej rúrky.Ďalej je výhodné, ak sú ohybné manipulačné prostriedky upevnené na jednej...

Zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 461

Dátum: 11.05.1994

Autor: Brdečka František

MPK: C02F 7/00

Značky: kvapalín, zariadenie, prevzdušňovanie

Text:

...ČOV vzhľadom k tomu, že každá vetva tlakového systému (rúrka) je xqďamyuí uzatváracim ventilom.Veľkost a tvar pryžovej obdĺžnikovej membrány sú dané vhodnostou použitia v kombinácii s kruhovou rúrkou určitého priemeru. Teleso membrány je na okrajoch vystužené zosilením v tvare uzavretého obdľžnikového rámčeka. Upevnenie membrány je v smere osi rúrky rozvodu vzduchu uskutočnené dvoma pozdĺžnymi listami dosadajúcimi na dva uzavreté...

Čerpadlové zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245335

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Zervas George, Telfer Stewart Bryson, Király Sándor, Knott Peter

MPK: C02F 3/16

Značky: prevzdušňovanie, zariadenie, kvapalín, čerpadlové

Text:

...vody, vhodné najmä pre prevzdušňovanie odpadovej vody V aktivačných nádržiach, pozostávajúca z čerpadla s diagonalnym obežným kolesom s kanálovým rozvádzačom, 2 až 8 dýz, nasávacích komôr s prívodom vzduchu a z výstupných difúzorov podľa vynálezu.Podstata v-ynalezu spočíva V tom, že dýzy,nasávacie komory a výstupné difúzory sú priamo pripojené na axláine otvory kanálového rozvádzača, pričom celé čerpadlové zariadenie nesie ntosná rúra, v...

Zariadenie na čerpanie a prevzdušňovanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258743

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: čerpanie, zariadenie, prevzdušňovanie

Text:

...ventilátor namiesto zložitejšieho kompresora. Značnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je aj dobré premiešanie zmesí plynových bnblín v čerpanej kvapaline. Zariadenie podľa vynálezu je konštrukčne velmi jednoduché, funkčne spoľahlivé a výhodné aj pri zmenách prietokových množstiev plynu a čerpanej kva 4paliny. Zariadenie podľa vynálezu sa může výhodne využiť aj na čerpanie podzemnej vody a jej súčasné prevzdušñ-ovanie bublinami...

Vložka na prevzdušňovanie zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237068

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mičutka Peter

MPK: B65G 53/38, A01F 25/08

Značky: prevzdušňovanie, vložka, zrnin

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka je určená na prevzdušňovanie zrnín naskladnených do síl a iných zásobníkov s vlhkosťou vätšou ako je optimálna pri danej teplote zrna. Účelom vynálezu je zjednodušenie výroby a montáže vložky pri súčasnom zlepšení funkcie prevzdušnovania. Uvedeného účelu sa dosiahne takou konštrukciou vložky, ktorá umožňuje zasunutie jednotlivých dielov do seba a uloženie na dno buňky bez použitia mechanizmov tak, že vzájomným posobením jej častí a...

Zariadenie na prevzdušňovanie zásobníkov sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235267

Dátum: 01.10.1987

Autor: Krist Herman

MPK: B65D 88/74

Značky: prevzdušňovanie, zásobníkov, hmot, zariadenie, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na prevzdušňovanie zásobníkov sypkých hmôt stlačeným vzduchom používaných najmä v stavebníctve. Podstatou zariadenia je že pozostáva z kuželového dna širšou časťou do spodnej časti valcovej nádoby pričom vzniklý obvodový priestor trojuholníkového prierezu je uzavretý segmentom a do tohto priestoru je pripojený prívod stlačeného vzduchu a po obvode sú rovnomerne rozložené vývody na prevzdušňovacie žľaby Hlavnou výhodou...

Medzipodlažný žlab pre gravitačno-pneumatické vyprázdňovanie a prevzdušňovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248127

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šmidák Ladislav

MPK: B65G 65/30

Značky: gravitačno-pneumatické, prevzdušňovanie, vyprázdňovanie, žľab, materiálů, medzipodlažný

Text:

...podstata spočíva v tom, že pozostáva z krablcového nosnika s gravitačnýam uzáverom do ktorého ústia steny plášta. Krablcový nosník a plášť sú ukoxtvené priečnym nosnikom, pričom steny plášťa sú opatreně šuxpinorvitými prevetrávacími štrbinami. čelá krabicového nosnika sú opatrené koncovými uzáver-mi pre vyprázdňovanie materiálu do nosného stlpa konštrukcie.Riešenie medzipodlažného žlabu podla vy 4nálezu umožňuje zvýšiť mechanizáciu skládky...

Zariadenie na prevzdušňovanie zásobníka sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 229446

Dátum: 15.04.1986

Autori: Engelhardt Pavol, Krist Herman

MPK: E04H 7/22

Značky: hmot, zásobníka, zariadenie, prevzdušňovanie, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prevzdušňovanie zásobníka sypkých hmôt vyznačené tým, že zásobník (1) je opatrený prívodom (3) stlačeného vzduchu od zdroja (2) a horné veko zásobníka (1) je opatrené odlučovačom (4) spojeným odsávacím ventilátorom (5), pričom potrubie (8) je prerušené pretlakovou klapkou (6) a podtlakovou klapkou (7), pričom prevzdušňovacia sústava tvorí uzavretý okruh.