Patenty so značkou «převodů»

Rotačné čistenie nástroja roztočením pomocou trecieho prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7126

Dátum: 05.05.2015

Autori: Palkovič Lukáš, Rodina Jozef, Hubinský Ľudovít, Kostroš Juraj, Hubinský Peter

MPK: B08B 1/04

Značky: nástroja, trecieho, roztočením, pomocou, čistenie, převodů, rotačné

Text:

...rotačného prvku g. Týmto vznikne trecí prevod medzi čisteným predmetom l a rotačným prvkom g.Hriadeľ â rotačného prvku g je prichytený v ložiskovom domčeku A a je buď priamo, alebo cez prevodovku 5 spriahnutý s hriadeľom motora Q. Po priložení nástroja sa roztočí motor Q, čím sa roztočí aj rotačný prvok g a zároveň sa cez vytvorený trecí prevod roztočí čistený predmet l.Rotácia nástroja spôsobí odstredivú silu, ktorá má za následok...

Spôsob elektronickej regulácie mechanického prevodu elektromotora alebo generátora a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6524

Dátum: 03.09.2013

Autor: Šulek Stanislav

MPK: H02P 5/00, B60L 11/00, B60L 15/32...

Značky: elektronickej, mechanického, spôsobu, generátora, převodů, tohto, spôsob, regulácie, zariadenie, vykonávanie, elektromotora

Text:

...elektromotora a keďže sú štandardné elektromotory spojené cez mechanický prevod, majú rôzne otáčky a točivé momenty, ktoré sú prenášané na Výstupný hriadeľ elektromotora a tým sa dosahujú lepšie prevádzkové parametre, napr. vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde a podobne. Výhodou je budenie každého štandardného elektromotora statorovým vinutim štandardného elektromotora. Vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde...

Koleso prevodu ozubeným remeňom alebo reťazou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287232

Dátum: 15.03.2010

Autor: Blaimschein Franz

MPK: F16H 55/17

Značky: remeňom, převodů, koleso, reťazou, ozubeným

Zhrnutie / Anotácia:

Koleso prevodu ozubeným remeňom alebo reťazou, ktorého teleso sa skladá z venca (3) a hlavy (2) kolesa. Na telese kolesa sa nachádza vysielací kruh (5), ktorý má radiálne výbežky (6) na zachytávanie uhla otočenia alebo rozsahu uhlov otočenia. Vysielací kruh (5) s dovnútra smerujúcimi výbežkami (6) sa vloží do venca (3) kolesa a upevní sa na podpery (7), ktoré sú rozmiestnené po vnútornom obvode venca (3) kolesa, čím vytvárajú axiálnu oporu...

Brzda výťahovej kabíny s čeľusťami ovládanými pružinami, ktoré sú spojené so zostavou ozubeného prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12673

Dátum: 20.04.2009

Autor: Glaser Walter

MPK: B66B 5/18

Značky: zostavou, kabiny, výťahovej, brzda, spojené, ozubeného, pružinami, převodů, ovládanými, čeľusťami

Text:

...zostavou a ozubnicou a po stlačení pružin prevodová zostava zabezpečuje, že sa privedie vopred určené3 percento konečnej zvieracej sily na laná, ked sa brzdové čeľuste spočiatku dotýkajú lán počas cyklu prikladania brzdy.0020 Ďalšie ciele a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho detailného opisu týchto výhodných uskutočnení vynálezu, pričom opis treba zvažovať v spojeni s priloženými výkresmi, na ktorých podobný odkaz označuje...

Spôsob výroby epicykloidálneho redukčného prevodu, redukčný prevod a robot týmto redukčným prevodom vybavený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6506

Dátum: 05.02.2007

Autori: Gerat Vincent, Mariotte Pascal

MPK: B23B 35/00, B25J 9/10, F16H 1/32...

Značky: výroby, týmto, převod, vybavený, redukčného, redukčným, spôsob, prevodom, převodů, redukčný, epicykloidálneho, robot

Text:

...upraveného v nosiči trvalo spojeného s výstupným hriadeľom redukčnéhoprevodu. Tento redukčný prevod sa vyznačuje tým, že prvé a druhé vývrty vo vačke a v nosičiRedukčný prevod podľa vynálezu umožňuje presnú a rýchlu montáž ovládacích palcov. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu, ktore však nie je záväzné, môže takýredukčný prevod zahmovať jeden alebo viac charakteristických znakov nižšie uvádzaných- ovládací palec je stupňovitý a zahmuje...

Zariadenie na guľové spojenie dvoch prvkov mechanického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5637

Dátum: 14.12.2006

Autor: Farges Thomas

MPK: F16C 11/06

Značky: prvkov, guľové, dvoch, zariadenie, mechanického, převodů, spojenie

Text:

...ktorý má na jednom konci vonkajší veniec priložený k vonkajšiemu Vencu puzdra, a ktorý je na jeho druhom konci uzavretý priečnou stenou, ktorej stredová časť je vsunutá do lôžka, aby tvorila uvedenú pružinu, a ktorej kruhovitá časť je držaná krytom- puzdrom je valcovitá a na každom konci otvorená trubica, pričom jeden z koncov tejto trubice má vonkajší veniec- krytom je valcovitý kotúč, na ktorého okraji je veniec- bočná stena puzdra je...

Spôsob plne automatizovaného elektronického prevodu finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284863

Dátum: 27.12.2005

Autori: Rosenzweig Michael, Marcous Neil, Brant Michael

MPK: G07F 19/00

Značky: tohto, prostriedkov, spôsobu, automatizovaného, převodů, hotovosti, ekvivalente, elektronického, hotovostnom, vykonávanie, spôsob, finančných, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plne automatizovaného elektronického prevodu hotovosti alebo hotovostného ekvivalentu medzi odosielateľom a príjemcom zahŕňa príjem údaja o množstve peňazí, ktoré majú byť elektronicky prevedené, určenie konta, z ktorého má byť prevod uskutočnený, a príjem bezpečnostného kódu od odosielateľa uskutočňovaný iniciačným terminálom (110, 115, 120, 125), ďalej zahŕňa uloženie údaja o výške čiastky a bezpečnostného kódu do súboru údajov...

Spôsob plynulej úpravy a regulácie prevodu transformátora, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a transformátor vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284738

Dátum: 23.09.2005

Autori: De Haan Sjoerd Walter Hero, Asselman Paulus Gerardus Johannes Maria, Bauer Pavol, Griffioen Jan Hendrik, Paap Gerardus Christoffel, Van De Water Cornelis Josephus

MPK: G05F 1/20

Značky: regulácie, vybavený, plynulej, takýmto, spôsob, vykonávanie, tohto, zariadením, spôsobu, úpravy, zariadenie, transformátor, transformátora, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe a zariadení na spojitú úpravu, v istom regulačnom rozsahu, prevodu medzi primárnym vinutím (4) a sekundárnym vinutím (6) výkonového transformátora (2), ktorý má aspoň jedno regulačné vinutie, je prvá z odbočiek (6a6b6c6d) zapnutá počas časti periódy striedavého napätia transformátora (2) a druhá z odbočiek (6a6b6c6d) je zapnutá počas inej časti periódy striedavého napätia. Na tento účel obsahuje zariadenie elektronické spínače (8a,...

Menič prevodu na bicykli

Načítavanie...

Číslo patentu: 283776

Dátum: 08.12.2003

Autor: Ichida Tadashi

MPK: B62M 25/02, B62M 9/12

Značky: převodů, měnič, bicykli

Zhrnutie / Anotácia:

Menič prevodu na bicykli obsahuje základný člen (114, 214), pohyblivý člen (118, 218) nesúci vedenie (184) reťaze a prvý spojovací člen (122, 222), majúci prvý a druhý koniec. Prvý koniec prvého spojovacieho člena (122, 222) je pohyblivo uložený na základnom člene (114, 214) a druhý koniec prvého spojovacieho člena (122, 222) je pohyblivo uložený na pohyblivom člene (118, 218). Predpätá pružina (144, 244) vyvoláva predpínaciu silu (FS) na jednu...

Spôsob prevodu surového kaprolaktámu z jeho vodných roztokov do organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280269

Dátum: 08.10.1999

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C07D 233/10, B01D 11/04

Značky: vodných, spôsob, převodů, roztokov, rozpúšťadiel, surového, kaprolaktamu, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Zmiešava sa organické rozpúšťadlo obsahujúce menej ako 10 % hmotnostných kaprolaktámu buď s vodným roztokom surového kaprolaktámu vyrobeného neutralizáciou kyseliny laktámsírovej alebo so zmesou vodného roztoku surového kaprolaktámu a vodného roztoku síranu amónneho vyrobených neutralizáciou kyseliny laktámsírovej, alebo sa uvádza organické rozpúšťadlo priamo do stupňa neutralizácie kyseliny laktámsírovej. Zmiešaním vytvorená dvojzložková...

Zařízení pro reverzaci hydromotoru hydrostatického převodu s hydrogenerátorem se stejnosměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265812

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lédl Lumír, Koudelka Karel, Nykl Jan, Šmerda František

MPK: E21F 13/00, E21C 29/00

Značky: hydromotoru, hydrostatického, průtokem, reverzaci, převodů, stejnosměrným, hydrogenerátorem, zařízení

Text:

...prvek 3 s regulací. Řídicí člen 2 je vytvořen ze spojky g, objímky ggąožiaka ga tělísek gg. Spojka gł svým unašečem głg zapadá do drážky ggg v objímce gg. V ložieku gg, umístěném uvnitř objímky gg je uložen vnější konec 159 rotačního šoupátka zl rozváděoího prvku 1. Do čela spojky gl zabírá náhon gg k přenosu rotaěního pohybuod hydrogenerátoru l. V provedení znázorněném na obr. 3 je proveden jako excentrický čep, nesoucí 1 tlačné ložieko...

Způsob obnovy ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264659

Dátum: 14.08.1989

Autori: Mokroš Aleš, Drtílek Boris, Štefek Oldřich, Lukáš Josef

MPK: B23P 6/00

Značky: obnovy, způsob, převodů, ozubeného

Text:

...tyč se zhotoví se zvýšenou výškou průřezu v rozmezí rozměru 0,1 až 1 modulu oproti ozubené tyčí s normální výškou průřezu s následným dofrézováním zubů, načež na hřídele ozubených pastorků se uloží ozubené věnce se sní CS 264 659 Bženým počtem zubů nejméně o jeden oproti původnímu počtu.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že po zhotovení náhradní ozubené tyče se zvýšenou výškou príiřczlí až o jeden modul tímožñític jvrovzitlčt...

Zařízení pro automatické řazení proměnného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263616

Dátum: 11.04.1989

Autori: Snížek Jiří, Novotný Karel, Pavlata Petr, Šída Rudolf, Wallenfells Pavel, Kovář Josef

MPK: B62M 9/08

Značky: automatické, převodů, řazení, zařízení, proměnného

Text:

...Ä a na opačné straně do další vodící drážky Q. Řadící deska 5 je neotočně spojena 5 hnaoím hřídelem g, ze kterého je přenášen krouticí moment na řadící desku g. V segmentech g jsou uspořádána vybraní li, do nichž jsou vloženy vratné pružiny ll, jejichž vždy jeden konec je opřen o dno vybraní lg jednoho segmentu 3 a druhý konec o dno vybrání li druhého segmentu Z. Vratné pružiny ll jsou tlačné. Rozeta l je v záběru s řetězem lg.obdobné...

Měnič převodů jízdních kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 261268

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šaman Oto, Mávr Vladimír

MPK: B62M 9/12

Značky: jízdních, měnič, převodů

Text:

...s otočnou opěrnu. Rameno pro upevnäní konce ovládacího dxátu může být vyrobeno jako celek s vnějším ramenem paralelogramu měwiče.Na čtyřech výkresech je znázorněn schematicky příklad provedení měniče převodu s aretací převodových stupňů jízdního kole podle vynálezu. Na obr. 1 a 2 je aretece převodovýoh stupňů realizována pomocí kulisy aretace 3. Kulisy jsou výměnné, a to pro třístupňový pastorek nebo pro čtyř až šestistupñový peetorek. Kulisa...

Přesmykač řetězu k řazení převodů jízdních kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 259622

Dátum: 17.10.1988

Autori: Trávníček Vladislav, Hrůza Václav, Babický Jaroslav

MPK: B62M 9/12

Značky: jízdních, řetězů, převodů, přesmykač, řazení

Text:

...rovnoběžné s rovinou kývání paralelogramu, se sedlovou trubkou, přičemž vodicí člen přesmykače je se sedlovou trubkou rovnoběžný a je opatřen zvedací kladkou řetězu. Přesmykač řetězu má tím skloněnou dráhu řazení převodů. Těleso přesmykače díky svému ohnutí umožňuje paralelogramu kývat v rovině, jež je rovnoběžná s rovinou procházející vrcholy zubů převodníků. Zvedací kladka navodicím členu přesmykače slouží při řazení nahoru ke...

Zařízení pro regulaci otáček hydrostatického převodu, zvláště pro pohon bubnu domíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257923

Dátum: 15.06.1988

Autori: Leiter Augustin, Vlach Igor, Nevrlý Josef

MPK: F16H 39/04

Značky: hydrostatického, bubnu, zvláště, převodů, domíchávače, zařízení, pohon, otáček, regulaci

Text:

...lg hydraulic ké kapalíny. Regulační hydrogenerátor łje prvním a druhým por trubím g, itepojen e hydromotorem g. pohánějícím nezakreslený buben domíchávačeZařízení pro regucí otáček nydroatatíckého převodu pre-d cuje náe 1 edovněHydraulíckým ovládačom gg se zvolí regulačníýtlak v prvním řídícím potrubí gg, Píst § se přestaví doprava.přičemž jeho zdvíh,e tím 1 zdvih regulační páčky §, nastavujícíí geometrický objem regulačního...

Vačkový generátor vln harmonického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257477

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čubanák Milan, Hudoba Miroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: harmonického, generátor, převodů, vačkový

Text:

...dôsledku znamená zníženie dynamickej únosnosti ložiska, a tým aj životnosti celej harmonickej prevodovky. Druhý spôsob axiálneho poistenia ložiska uvedené nevýhody odstraňuje, avšak axiálne príložky alebo poistné krúžky zvyšujú moment zotrvačnosti generátora vln, čo má nepriaznivý dopad na celkovú dynamiku pohonov príslušných zariadeniąUvedené nevýhody odstraňuje konštrukcia vačkového generátora vln harmonického prevodu podľa vynálezu...

Plávajúci vačkový generátor vln harmonického prevodu so zmenšeným momentom zotrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257453

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čubanák Milan, Hudoba Miroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: vačkový, generátor, plávajúci, převodů, momentom, zotrvačnosti, zmenšeným, harmonického

Text:

...ložiska.centrovaný na guličky deformovaného ložiska. sedlá separátora quličiek s montážnym otvorom alebo menším než priemer guličiek pružného ložiska umožňujú vylúčiť axiálne zaistenie separátora.Uvedená skutočnosť dovoľuje vytvorit vnútorný ložiskový krúžok pružného ložiska minimálnej šírky závislej len od tvaru obežnej dráhy guličiek a tým vytvorit užšiu eliptickú vačku qenerátora vln, čo V konečnom dôsledku znamená podstatné zníženie...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pivoňka Jan, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Burian Miroslav

MPK: H03M 1/12

Značky: vícevstupového, převodů, analogově, zapojení, nastavovaním, převodníku, kompenzaci, programovou, konstanty, číslicového

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Zařízení pro mazání převodů rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236313

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kocián Miloslav, Dvořák Jiří, Vondrák Jiří, Svoboda Karel

MPK: A01D 69/12

Značky: rotačních, orgánů, zařízení, mazání, převodů, žacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mazání převodů rotačních žacích orgánů, zejména u diskových žacích strojů pracujících na svahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k oběma koncům náhonového hřídele jsou připojeny spirálové rotory, uložené v komorách těles, upravených ve skříni s mazacím médiem. Komory jsou vzájemně propojeny potrubím v němž je u každého převodu vytvořen alespoň jeden mazací otvor.

Zapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů napětí vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243506

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nekvapil Pavel

MPK: G01R 29/20

Značky: měřicích, transformátoru, převodů, násobku, velmi, měření, zapojení, vysokého, napětí, libovolném, kmitočtu, základním, současné

Text:

...je v jednom místě uzemněn.Hlavní pŕedností je skutečnost, že měření je proveditelně prakticky na každé zkušebně,ale 1 u již instalovaných transformátorů s libovolně nastavitelným poměrem uvedených veličín pro tőnovou a provozní frekvenci. Měření lze rozšířit 1 pro měření s různou zátěží, která se připojuje na sekundární svorky měŕicích transformátorů.Príklad zapojení pro současné měření převodů měřicích transformátcrü napětí vysokého a velmi...

Zapojenie hydrostatického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245539

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rous Ivan

MPK: F16H 39/00

Značky: převodů, hydrostatického, zapojenie

Text:

...V alternatívnom prevedení je v pomocnom kanáli zabudovaný odpor proti prietoku a pomocný kanál je spojený s druhým napájaním kanálom tlakových vetiev.Výhodou zapojenia hydrostatlckého prevodu podľa vynálezu je, že zabezpečí skratovanie tlakových vetiev okamžite po nežiadú 4com poklese napájacieho tlaku, čim ochráni prevod pred možným poškodením, prípadne jeho nepriaznivým pôsobením na okolie a bez ďalšieho zásahu do prevodu umožní...

Třípolohový válec pro dálkové ovládání převodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245051

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hladík Ludik

MPK: F16H 57/00

Značky: třípolohový, převodů, dálkově, válec, ovládání

Text:

...pIst a těleso válce je opatřeno dorazem pro lvluzný píst. Klum-ý píst zlaujišťuje svou větší črnlnou plotttrou střední polohu. pnevIlléhlů píetu »a tvoří součexeně doraz. pro pevný plot, talklže ve všech třech polohách pev» neho piatu působí -rna, pístnilci potřebné síle.Vvnález bude vvsvěutlen v souvislosti s příklady provedení znázlonněanými na výkretse, kde značí obr. 1 v řezu tříploulothlový V-ázlec s kluzným pístem na prodloužení...

Náběhové zařízení otáček převodu soukacích jednotek na ozubený hřeben u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253090

Dátum: 15.10.1987

Autor: Neuden Jaroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: soukacích, nábehové, tkacích, víceprošlupních, hřeben, ozubený, převodů, otáček, jednotek, strojů, zařízení

Text:

...lg se záběrovým kolem g 4 je V soukací jednotce lg i v hranolu ll otočná v ložiskách ll a ve spodní části je opatřena hřídelovým otvorem g§pro hřídelový nástavec ll a spirálovou pružinu ll. Hřídelový nástavec gl je opatřen svisle oválnou drážkou 21 pro červík gg upevněný v duté hřídeli lg záběrového kola gą a na spodním konci hřídelového nástavce gg se nachází klobouček gg přicházející do záběru s útkovou cívkou lg zanášeče ll.Na duté...

Způsob renovace ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235299

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mokroš Aleš, Drtílek Boris, Štefek Oldřich, Lukáš Josef

MPK: B21B 35/12

Značky: způsob, převodů, ozubeného, renovace

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob renovace ozubeného převodu, sestávajícího z ozubené tyče a ozubených pastorků, pro posuv trnové tyče protlačovací stolice k výrobě bezešvých trub. Renovace se provádí tak, že výška zubů na ozubené tyči se sníží o rozměr rovný 1/8 až 3/4 modulu zubů a provede se dofrézování zubů na jejich potřebnou výšku. Na ozubených pastorcích se odstraní ozubení a na vzniklé válcové plochy hřídelů pastorků se uloží ozubené...

Zapouzdření řetězového převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243449

Dátum: 14.08.1987

Autor: Emmerich Wolfgang

MPK: B62J 13/00

Značky: řetězového, zapouzdření, převodů

Text:

...kryt prevodník sadního kola Je slolen se dvou části, a to s předního uchytu pevnł spojendho s renene kyvnd vidlice e se sadního tdles krytu posuvnlho v renenu kyvně vidlice eouhlaanł se lodní kole. pcřidenl elestiokd spojení trubice Jsou uchyceuw svou sední čistí k płednílu dolutu krytu pŕevodníku.He přední ucnytu Jsou vytvořena trubky sesouvatelnd do zedníno tlleea krytu. Rosdlleni krytu pł-evodníln edního kol n dvd ssnoetetná čdsti se cele...

Zariadenie na samočinné premostenie hydrodynamického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251999

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zaťko Ján

MPK: F16H 41/00

Značky: převodů, zariadenie, hydrodynamického, premostenie, samočinně

Text:

...prevodového ústrojenstva.Príklad prevedenia zariadenia je znázornený na priložených výkresoch, kde pred 4stavuje obr. 1 pozdĺžny rez prevodovým mechanizmom a obr. 2 čiastočný priečny rez premostovacím mechanizmom.Západky 2 sú prostredníctvom čapov 4 otočne uložené V telese 1, ktoré tvorí zároveň oporný kotúč 6 lamelovej spojky 7 slúžiacej na blokovanie hydrodynamického prevodu 11. Oporný kotúč 6 je pevne spojený s čerpadlem 8...

Kuželový kroužek v synchronizátorech stupňových převodů, zejména pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 251673

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rathke Jürgen, Bernau Fritz, Villwock Günther

MPK: F16D 23/02

Značky: stupňových, kuželový, převodů, automobily, synchronizátorech, kroužek, zejména

Text:

...HànpuMep,.n 3 unerHoroMeranna, npuueu ero BHEMHHH noaepxnocrb Haxonuwca B Kourakre TDEHHH c nHyTpeHHHM.KoHycoM 6 noxnpym~ mgro Konbua CHHXp 0 HH 3 aTOpa, a auyrpenuan n 0 BepXHoCTb ~ c anemuun KOHyCOM upnnexamero ayöqaroro Koneca, Tax qwo KamuannoaepxnocTb TDBHHH Konuuecxoro Koubua ncnuwmnaew T 0 nbKO npHMepHo nonoanny yenbnóü Harpysxn sa ever MOMeHTa rpeHna. ĺ 2 EEŠB 9 °ZmĚ 2 I§ 5 Š§B§É 29 ĚBÉIŠ§E§.Haoőpereuué noncanerca une Ha npumepe...

Zařízení k převodu drátů, rozřezaných na stanovenou délku do jednoduché vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251230

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palutke Werner, Konschak Werner

MPK: B65G 47/14

Značky: vrstvy, převodů, drátu, rozřezaných, stanovenou, jednoduché, zařízení, délku

Text:

...Haľpy 3 KHOoýMneHM Kai aannx n,aHöpa~.nuonuan-öanxa, c aoanpawno-nocrynąwen§HuM nàuxeaueu, EOTODMG napannenbno npyr ř K npyry ycranoaneuu B pane. Bn 6 pauuoHHanÁ 6 anxa, Hamann crbpona xowopoücHa 6 xe.HanPO®HHHp 0 BaHHeM, Hanpàannercnn pane axcuanbuo H ćsnsunaercà c Kpuaomunuoá maTyHHmM Mexannsnou. PaMa HanpannaeTcn 6 oKqBmM oópaaon Ha onopnom cwone, Koropuñ oőpasyer noaepxHocrb~npnneraHua npononox. C uenbm...

Modul n-kanálového sběru, filtrace a A/D převodu analogových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 251046

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jelínek Richard, Krtek Jan, Prepsl Jiří, Popov Petr, Kvasnička Josef, Cibulka Josef, Buchar Karel

MPK: G06F 3/05

Značky: modul, analogových, filtrace, převodů, sběru, n-kanálového

Text:

...z dvojic vstupu dvojitého analogového multiplexeru 5. Dvojice výstupů dvojitého analogového multiplexeru 5 je spojene s dvojici vstupů diferenciálního zesilovače 5,jehož výstup je spojen s napětovým vstupem integrátoru Q.Na proudový vstup integrátoru Q je připojen výstup klíčovaného zdroje § proudu a současně výstup přednastavovacího klíče 2,zatímco výstup integrátoru § je spojen se vstupem komparátoru 1,jehož výstup je připojen na jeden...

Stavěcí mechanismus pákového převodu dveřního zavírače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239057

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stanjura Eduard, Olšák Miloň

MPK: E05F 3/22

Značky: dveřního, pákového, mechanismus, převodů, stavěcí, zavírače

Zhrnutie / Anotácia:

Stavěcí mechanismus pákového převodu dveřního zavírače je umístěn v otočné ose koncového ramene páky a nastavitelného táhla a tvořen stavěcím šroubem, uloženým v otvoru koncového ramene páky a našroubovaným do závitu koncového kloubového ramene nastavitelného táhla, mezi jejímiž vnitřními čelními plochami je umístěna třecí lamela, na které se vyvozuje axiální silou stavěcího šroubu brzdný moment, překonávající moment zavíračové pružiny, přičemž...

Zapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů proudu vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243337

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dimitrov Dimiter Ganeev

MPK: G01R 29/20

Značky: proudu, velmi, transformátoru, převodů, napětí, vysokého, násobku, zapojení, současné, měření, měřicích, základním, libovolném, kmitočtu

Text:

...frekvenci. Měření lze rozšířit 1 pro měření s rüznou zátěží, která se připojuje na sekunděrní svorky měřicích transformátorů.Pŕíklâdezapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů proudu vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku podle vynálezu je sohematicky nakreslen na pŕipojeném výkrese.Napájecí proudový zdroj 1 ł 50 Hz je zapojen na svorky vetupního vinutí zvyšovacího proudového...

Zařízení k převodu látek z obohacování kolonky do plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249044

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čermák Ján, Nečas Miloslav, Novák Josef

MPK: G01N 30/08

Značky: kolonky, chromatografu, zařízení, látek, obohacování, převodů, plynového

Text:

...obohaoovací kolonky do plynového chromatoőľafus Jeh 0 Ž podstatou je, že sestává z šesticestného kohoutu s dvěmaprůchody v jádře, jehož dva vstupy jsou spojeny se vstupomnosného plynu a jeho jeden výstup je spojen s dávkovecímblokem chromatografu e druhý výstup je spojen s kapilárou249 044 procházející nástavcem, uzavřeným septem, dovnitř vedení K analytické koloně, zatímco třetí výstup šesticeetného kohoutu je spojen 5 Jeho třetím...

Napínací kladka řemenového převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231360

Dátum: 01.03.1987

Autor: Babák Jan

MPK: F16H 55/49

Značky: kladka, napínací, řemenového, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého tvarového elementu na čelní ploše excentricky uloženého čepu napínací kladky řemenového převodu, umožňujícího zjednodušení výroby, snížení hmotnosti čepu a snadné vypnutí příslušné větve řemenového převodu pomoci omezené soupravy nářadí, která je k dispozici v běžné výbavě vozu. Uvedeného cíle je dosaženo tím, že je na čelní ploše excentricky uloženého čepu vytvořena přímá drážka, která je alespoň...

Pohon šroubového nebo šnekového samosvorného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235116

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kratochvíl Ervín, Staniček Zdenko, Skoupý Josef

MPK: F16H 55/24

Značky: samosvorného, pohon, převodů, šnekového, šroubového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu samosvorných převodů, zejména šroubových a šnekových, například úchopových hlavic průmyslových robotů. Účelem vynálezu je docílit tlumení při chodu do záběru, omezit zakousnutí převodu při svěru, snížit moment pro zrušení samosvornosti, a tím zlevnit poháněcí zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že pohybový šnek nebo šroub je axiálně pružně posuvný.

Obvod oběhového mazání ozubených převodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236026

Dátum: 01.02.1987

Autori: Čelák František, Korous Přemysl

MPK: F16N 7/40

Značky: obvod, ozubených, mazání, oběhového, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce obvodu oběhového mazání pro ozubené převody převodovek výrobních strojů. Řeší se mazání ozubených převodů v přechodovém stavu, to znamená při najíždění převodovky ze studeného stavu na optimální pracovní teplotu, kdy dosud známé systémy oběhového mazání nezajišťují přívod dostatečného množství oleje do záběru zubů. Podstatou vynálezu je obvod oběhového mazání, sestávající z elektromotorem poháněného čerpadla,...

Těsnění skříně ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247981

Dátum: 15.01.1987

Autori: Landsman František, Ptáček Libor

MPK: F16J 15/447

Značky: ozubeného, převodů, těsnění, skříně

Text:

...kroužku. Na ozubeněm kole je společně s odetřikovecím kroužkem umístěno oběžné kolo ventilátoru. Na akříni jsou uchyceny filtry.Příklad provedení těsnění skříně ozubenáho převodu je zobrezen ne výkrese, kde je znázorněn řez těsněním skříně.Ve skříni 1 je nem/cena pevná lamela 1 tak, aby mezi vnitřním průměrem lamely 1 a vnějěím průměrem nálitku ozubeněno kola g byla vytvořena minimální mezera. za pevnou lamelou 1 je na ozubeněm kole...

Zařízení pro omezení zpětného chodu ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234573

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zábranský Václav, Kubák Jiří

MPK: F16H 57/06

Značky: zařízení, omezení, zpětného, převodů, ozubeného, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubený převod s omezením zpětného chodu je určen k zvětšování krouticího momentu při montáži a demontáži šroubových spojů. Účelem vynálezu je zlepšení funkce západkového systému omezujícího samovolný pětný chod od pružných deformací ozubených převodů při každém přerušení působení vstupní síly. Uvedeného účelu je dosaženo takovým konstrukčním řešením, že západka opatřená po obvodu hranami, k nimž přiléhá pružina opřená o výstupek na tělese...