Patenty so značkou «převodový»

Prevodový agregát mobilného pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7292

Dátum: 03.11.2015

Autor: Štubňa Boris

MPK: B60K 17/342

Značky: převodový, pracovného, agregát, stroja, mobilného

Text:

...vzdialenosť výstupných hriadeľov, a tým aj rázvor mobilného stroja je závislý od jednotlivých osových vzdialeností ozubených kolies vloženého ozubeného prevodu. Iná koncepcia prevodového agregátu s vnútorným ozubeným prevodom mobilného pracovného stroja je podľa UV 2476, ktorá je charakteristická tým, že je možné prevodovku montovať na obidve strany vozidla. Aj v tomto prípade pretrvávajú nevýhody spojené s vysokými ekonomickými nákladmi...

Prevodový mechanizmus na ovládanie vačkových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7043

Dátum: 03.03.2015

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 19/64, H01H 19/00, H01H 19/20...

Značky: vačkových, mechanizmus, spínačov, převodový, ovládanie

Text:

...spínače so zvýšeným počtom pólov z dôvodu obmedzených rozmerov spinačov a ich celkovej dlžky.Uvedené nedostatky umožňuje odstrániť prevodový mechanizmus na ovládanie dvoch a viac vačkových spinačov vedľa seba jedným ovládacím prvkom. Týmto spôsobom je možné realizovať viacpólové vačkové spínače so skrátenim celkovej dĺžky spinačov na jednu polovicu alebo tretinu pri dvoch alebo troch vačkových spínačoch vedľa seba.Prehľad obrázkov na...

Prevodový mechanizmus s prevodovým pomerom 1 : 2

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6444

Dátum: 03.06.2013

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel

MPK: F16H 27/06, F16H 25/04

Značky: převodovým, mechanizmus, pomerom, převodový

Text:

...bude bližšie objasnená na výkresoch, kde obr. l v axonometrickom pohľade znázorňuje základné usporiadanie s troma kameňmi, z ktorého je zjavná kinematika pohybov. Na obr. 2 je V bočnom reze znázornené usporiadanie tohto prevodu, Na obr. 3 je znázomené variantné usporiadanie s dvoma kameňmi.Jednotlivé uskutočnenia konštrukčnej zostavy prevodového mechanizmu so stálym prevodovým pomerom l 2 podľa technického riešenia sú predstavované na...

Prevodový pohon v dobývacom kombajne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17079

Dátum: 02.11.2010

Autori: Bednarz Ryszard, Gwiazdzinski Pawel, Golabek Mateusz, Gonsior Lukasz

MPK: E21C 29/02

Značky: převodový, pohon, kombajne, dobývacom

Text:

...a prevodovou jednotkou pohonu a je namontovaný na náprave, ktorá je upevnená V čapoch s excentrickými ložiskami. Jeden z čapov spolu s jeho excentrickým ložiskom je pripevnený v puzdre držiaku. Druhý čap spolu s jeho excentrickým ložiskom je pripojený v kryte držiaku.0005 Prevodová hnacia jednotka použitá v rezacej časti kombajnu bola tiež opísaná v poľskom popise patentu č. 188549. Jednotka, tiež označovaná aj ako puzdro je pripevnená na...

Prevodový stupeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14482

Dátum: 17.10.2008

Autori: Kalmus Karsten, Schüler Rolf, Bossmanns Bernd

MPK: B60N 2/02, F16H 1/32, B60N 2/225...

Značky: stupeň, převodový

Text:

...a z klinovej štrbiny von, pričom tento pohybTým, že poloha excentricity vzhľadom na skriňu pri tomto prevodovom stupni, rozhodujúcom pre vznik hluku, je priestorovo nepohyblivá, čo je výhodne dosiahnuté fixným, to znamená,priestorovo nepohyblivým uložením pohonu a výstupu v spoločnej skrini, sú body pôsobenia sily v priestore nepohyblivé. S touto extrémne presnou definíciou absolútnej hodnoty a smeru excentricity je miera excentricity v...

Prevodový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3537

Dátum: 07.05.2004

Autor: Martin William Wesley

MPK: F16H 63/30, F16D 23/02

Značky: systém, převodový

Text:

...súprava záberových členov je V nezaťaženom stave, kde ovládacia zostava je na uskutočnenie zmeny prevodu uspôsobená na posúvanie nezaťaženej súpravy záberových členovdo hnacieho záberu s ozubeným kolesom mimo záberu.0011 Prevodový systém tak vykonáva radenie pri zrýchľovaní (nahor) a radenie pri brzdení(nadol) v podstate bez prerušenia točivého momentu.0012 Výhodne je prvý hriadeľ vstupným hriadeľom a druhý hriadeľ je výstupným hriadeľom a...

Prevodový turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278378

Dátum: 15.09.1991

Autor: Prümper Heinrich

MPK: F04D 29/00, F04D 25/02

Značky: převodový, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový prevodový turbokompresor obsahujúci dvojstupňový prevod s vloženým ozubeným kolesom (5), ktoré obsahuje prvé a druhé ozubené koleso (51, 52), ktoré tvoria jeden ozubené koleso (52) a zaberá len s centrálnym hnacím ozubeným kolesom (2) poháňajúcim pastorkové hriadele (3, 4) prvých kompresných stupňov. Druhé ozubené koleso (52) je v zábere len s pastorkovými hriadeľmi (6, 7, 8) ďalších kompresných stupňov.

Částečně syntetický převodový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263224

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Vladimír, Třebický Vladimír, Weisser Otto, Štěpina Václav, Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav

MPK: C10M 107/08

Značky: převodový, syntetický, částečně

Text:

...olejových destilátů nebo í se syntetickými oleji, například polyalfaolefínovými, pro přípravu základových olejů k výrobě převodových olejů používaíi. Tyto polybutenove oleje jsou bud polymery jen izobutylenu,nebo jeho směsi s n-buteny s vyrazne převažujíoím podilem izobutylenu, například asi 75 hmot. izobutylenu a asi 25 hmot. n-butenů.Částečně syntetický převodový olej pro náplň převodů automobilových a uzavřených převodů průmyslových,...

Stabilizační převodový mechanismus počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261786

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šír Karel, Flok František, Hruda Zdeněk, Klíma Josef

MPK: G01F 15/06

Značky: mechanismus, počitadla, převodový, stabilizační

Text:

...ve viku L je upevněn první nooný čep 1, na kterém je otočné uloäeno první ozubené dvojkolo g axiłlně zajištěná podlořkou gg o pojiotným krouřkem gł. V čelní etěnä gg spodního otočnáho tě 1 esa.A je upevněn druhý nosný čep lg, na kterém je otoćnä uloženo druhé ozubené dvojkolo3 nxiálně zajištěná prostřednictvím podlořky 33 e pojistného krouäku gł. Ne hŕídelce 1je pevné uchyceno prostřednictvím kolíku L 1 náhonove ozubene kolo lg. Na...

Převodový modul naháněného příslušenství hnacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253459

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krnáč Pavel, Hrnčíř Zbyněk

MPK: F16H 37/06

Značky: stroje, hnacího, naháněného, modul, příslušenství, převodový

Text:

...hnaoího hřídele od prvního stroje a pohom druhého vývodu hnacího hřídele od druhého stroje je uspořâdân přes výsuvnou spojku a první stroj má opačný smysl otáěení, než druhý stroj. Převodovê ústrojí a alespoň jeden z prvků naháněnêho příslušenství jsou umístěny pod rovinou lože strojů a jsou opatřeny protihlukovým krytem a alespoň jeden prvek nahâněnêho příslušenství je tvořen vodním čerpadlem s osou umístěnou pod úrovnívodní hladiny vnější...

Kinematický prevodový reťazec nezávislý na rotácii jeho unášača

Načítavanie...

Číslo patentu: 252713

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bukovský Ivan

MPK: F16H 3/66

Značky: unášača, kinematický, nezávislý, reťazec, převodový, rotácii

Text:

...na tom, či je rotujúci unášač oproti okoliu v kľude, alebo sa kontinuálne a nekonečne otáča bez obmedzovania výsledněho počtu otoče.ní v ľubovoľnom smere.Pohonné jednotky nezávislých vetiev kinematického prevodového- reťazca podľa vynálezu sa v podstate správajú mechanicky tak, ako by boli pevne fixované na ro-tujúcom unášači spolu s mechanizmami nesenými týmto rotujúcim unášačom, hoci sú fix-ované na oproti okoliu nehybnom pevnom ráme, v...

Převodový mechanismus s pohybovým šroubem a maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251398

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čelák František, Borecký Petr

MPK: F16H 25/22

Značky: mechanismus, matici, převodový, šroubem, pohybovým

Text:

...Jeou velivo.in Jo am Jeho celkovú vyeokd účinnost e nołnoet aplikace přovodovoho Iecbaniolu bud Jake rodukteru nebo Jako Iultiplikdtoru. Přitoe blino dosełitelnd hodnota převodu při ebvyklłcn -oealrových pollrach Ja aš o 50 i nuz, než u převodu Iuokovych přovodovok. přišel počet aouěasti Je einiadlçt vddi- okvivelentnie převodovkćs o ooubenyei koly.Přovodoví eochenienue Ja eeinő vyulít a dhoneovat pro pohon v linkou rooeahu vstupních...

Pákový převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238784

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koudela Vladimír, Vavroš František, Gala Alexander

MPK: F16K 31/52

Značky: pákový, mechanismus, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je odstranění radiálních sil na posuvný prvek spojený mechanicky s ramenem páky uložené v bočnicích skříně, mezi nimiž jsou uspořádány dvě příčky. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že příčky (15, 16) spojují bočnice (8, 9) v jejich střední části nerozebíratelně v pevný rám (1) skříně, v němž je posuvný prvek (3), spojený kyvně přímo s ramenem (27) páky (2), uložen kyvně.

Převodová skříň pro velký převodový poměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232580

Dátum: 01.01.1987

Autori: Titl Josef, Šašek Jaroslav

MPK: B60K 17/06

Značky: skříň, převodová, poměr, veľký, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Převodová skříň je určena pro obousměrný přenos kroutícího momentu při velkém převodovém poměru. Sestává z prvního hřídele, na jehož excentrické kruhové úložné ploše je prostřednictvím prvního ložiskového uložení uloženo vnitřní ozubené kolo, jsoucí v záběru s korunovým ozubeným kolem, pevně spojeným s vnější skříní, v níž je uložen první hřídel a druhý hřídel.

Štvorčlenný pákový prevodový mechanizmus, hlavne pre chápadlá na manipuláciu s kusovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231776

Dátum: 15.12.1986

Autor: Regina Ivan

MPK: F16H 21/46

Značky: materiálom, hlavne, mechanizmus, štvorčlenný, chápadlá, pákový, kusovým, manipuláciu, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Vyná1ez rieši štvorčlenný pákový prevodový mechanizmus, hlavne pre chápadlá na manipuláciu s kusovým materiálom, kde sa prenáša pohyb od zdroja sily na čeľusť chápadla. Mechanizmus pozostáva z pracovného člena - čeľuste, tiahla, páky a čapov. Pracovný člen je vedený dvoma čapmi, prvý je spojený s tiahlom uchyteným otočne. Druhý čap je spojený s pákou, uchytenou v strede otočne, protiľahlý koniec páky je spojený čapom so zdrojom sily. Kinematika...

Převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 235798

Dátum: 01.12.1986

Autori: Maxa Stanislav, Kalina Josef, Bruha Michal

MPK: H01H 33/02, H01H 33/42, H01H 33/00...

Značky: mechanismus, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového mechanismu vypinačů s větším počtem zhášecích míst a řeší rozvedení přímočarého pohybu vyvozeného pístem pohonu do dvou směrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěsy, opatřené čepy pro nasazení valivých elementů, uložených na dosedacích plochách třmenu jsou spojené předepnutými šrouby a umístěné tak, že alespoň jedna styková normála dosedací plochy valivého elementu a horní dosedací plochy třmenu je podélnou osou...

Převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 223113

Dátum: 01.04.1984

Autori: Prokeš Josef, Talacko Jaroslav

Značky: mechanismus, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převodového mechanismu, u něhož je uplatněn hydraulický přenos energie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z generátoru střídavého proudu kapaliny, jenž je spojen vedeními s hydromotorem, jehož výstupy jsou ve styku s hřebenem a polohy výstupů jsou vzájemně fázově posunuty. Buď hydromotor, nobo hřeben je zakotven na rámu mechanismu, popřípadě je hydromotor i hřeben volný.