Patenty so značkou «převodovka»

Redukčná prevodovka s posuvným členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7538

Dátum: 05.09.2016

Autori: Balara Milan, Piteľ Ján, Tóthová Mária, Hrehová Stella

MPK: F16H 1/00, F16H 1/10

Značky: posuvným, členom, převodovka, redukčná

Text:

...hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body obvodu odvaľovacieho kolesa sa pohybujú po hypocykloidných trajektóriách, ostatné body uvedeného kolesa po...

Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným excentrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7537

Dátum: 05.09.2016

Autori: Hrehová Stella, Tóthová Mária, Piteľ Ján, Balara Milan

MPK: F16H 1/10, F16D 3/06

Značky: převodovka, redukčná, vlnovcom, excentrom, rozšířeným

Text:

...koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý Výstupný hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového rozšíreného excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body...

Redukčná prevodovka s vlnovcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7327

Dátum: 07.01.2016

Autori: Piteľ Ján, Balara Milan, Vojtko Imrich

MPK: F16H 1/00

Značky: redukčná, převodovka, vlnovcom

Text:

...sústavu pri rotácii okolo osi vstupného hriadeľa. K odvaľovaciemu kolesu je súosovo pevne pripojený vlnovec, ktorý plní úlohu ohybnej spojky. Druhý koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý výstupný hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kmhového excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V...

Redukčná prevodovka s vlnovcovým prenosom pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7235

Dátum: 03.09.2015

Autor: Balara Milan

MPK: F16H 1/00

Značky: převodovka, pohybu, vlnovcovým, redukčná, prenosom

Text:

...vo vstupnom ložisku. K odvaľovaciemu kolesu je súosovo pevne pripojený vlnovec(plní úlohu ohybnej spojky). Druhý koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý výstupný hriadeľ, uložený otočné vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k (mimostrednej) rotácii stredu kruhového excentra, okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu...

Mechanická redukčná planétovo čelne planétová prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7051

Dátum: 03.03.2015

Autori: Hatala Marián, Perončík Miroslav, Jurkovič Viliam, Perončík Miloš, Siráň Stanislav, Prodaj Juraj

MPK: F16H 37/06, F16H 48/10

Značky: redukčná, převodovka, mechanická, jedným, planétovo, planetová, výstupnými, protibežnými, vstupným, dvomi, čelně, hriadeľmi

Text:

...ktoré sú otočne uložené na druhom unášači druhých satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere so štvrtým centrálnym kolesom, pričom druhý unášač je pevne spojený s druhým výstupným hriadeľom, pričom ozubený pastorok je súčasne v ozubenom zábere s ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom.Základnou výhodou technického riešenia je vyššia mechanická účinnosť, výrazne nižšia hmotnosť a potreba olejovej náplne, a tým aj...

Plynulá prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6750

Dátum: 02.04.2014

Autor: Figura Pavol

MPK: F16H 39/06

Značky: plynulá, převodovka

Text:

...hned na začiatku vylúči tento hydromotor z kategórie hydromotora s plynule meniteľnými otáčkami. V takomto režime bude mať tento hydromotor minimálnu životnosť, a tým pádom žiadnu využiteľnosť.Ak pripustíme že budú tieto ozubené kolesá schopné sa po sebe odvaľovať, tak do jedného ozubeného ko 10lesa sa bude zasúvať puzdro ozubeného kolesa, ktoré obsahuje prietokové otvory. Tieto otvory jedna súčiastka prekryje na niekoľkých miestach, a tým...

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6609

Dátum: 02.12.2013

Autori: Siráň Stanislav, Perončík Miroslav, Baričák Milan, Jurkovič Viliam, Perončík Miloš, Kohár Róbert, Hrčer Slavomír

MPK: F16H 48/10, F16H 37/06

Značky: výstupnými, vstupným, dvoma, protibežnými, hriadeľmi, jedným, převodovka

Text:

...ktoré je v ozubenom zábere so satelitmi, ktoré sú otočne uložené na unášači satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere s centrálnym kolesom, pričom unášač satelitov je pevne spojený s ozubeným pastorkom,ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom, ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom, ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom, pričom...

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288063

Dátum: 14.03.2013

Autori: Kohár Róbert, Hrček Slavomír, Perončík Miroslav, Jurkovič Viliam, Perončík Miloš, Baričák Milan, Siráň Stanislav

MPK: F16H 48/10, F16H 37/06

Značky: vstupným, protibežnými, převodovka, hriadeľmi, dvoma, výstupnými, jedným

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení sa skladá zo vstupného hriadeľa (1) pevne spojeného s centrálnym kolesom (2), ktoré je v zábere so satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na unášači (5) satelitov (3) a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom (4), pričom unášač (5) satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6), ktorý je v zábere s...

Trojtoková prevodovka s radením pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6197

Dátum: 06.08.2012

Autori: Kučera Ľuboš, Pitoňák Jaroslav, Galbavý Miroslav

MPK: F16H 3/44

Značky: zaťažením, radením, převodovka, trojtoková

Text:

...a teda sedem rôznych prevodových stupňov. Podľa opisovaného usporiadania môže V prevodovke nastať delenie alebo cirkulácia toku výkonu. Cirkulácia toku výkonu však nenastane pri konkrétnych určitých parametroch prevodovky, v tomto prípade opísaných v tomto úžitkovom vzore.Trojtoková prevodovka s radením pod zaťažením môže byt výhodne doplnená o prídavnú prevodovú skupinu pripojenú na Výstupný hriadeľ štvorhriadeľového diferenciálu....

Dvojspojková vinutá prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19812

Dátum: 22.12.2011

Autori: Voigt Arne, Vöge Wolfgang

MPK: F16H 3/093, F16H 3/00

Značky: vinutá, dvojspojková, převodovka

Text:

...ozubené koleso amôže byť neotočne tuho spojené bud s jedným alebo sdruhým vstupným hriadeľom. Pri tejto prevodovke nie jemožný žiaden vinutý prevodový stupeň, pretože všetky posuvné ozubené kolesá prislúchajúcek hnacim hriadeľom môžu byť neotočne tuho spojené výlučne s prislúchajúcim hnacírnDvojspojková vinutá prevodovka uvedená v úvode nie je ale optimálne vytvorená. Na redukciu emisií počas jazdy by malo byť pokiaľ možno dobre možné...

Prevodovka riadenia s elektromotorom, riadiacou jednotkou a senzorikou, ako aj ňou vybavený elektrický systém servoriadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20413

Dátum: 13.09.2011

Autori: Bieber Jürgen, Budaker Martin, Kühnhöfer Thomas

MPK: B62D 5/04, H02K 7/116

Značky: vybavený, elektricky, převodovka, riadenia, elektromotorom, senzorikou, systém, servoriadenia, jednotkou, riadiacou

Text:

...so závitovkou), ktorý vykazuje hriadeľ, ktorý je uložený V prevodovkovej skrini apoháňaný elektromotorom, pričom poháňaný vstupný úsek hriadeľa sa rozprestiera vaxíálnom smere avyčnieva zprevodovkovej skrine, pričom vyčnievajúci koniecpoháňaného vstupného úseku je stvámený ako hriadel rotora elektromotora, a pričom riadiacajednotka a/alebo senzorika sú umiestnené na prevodovkovej skrini. Predovšetkým jesenzorika umiestnená na nepoháňanom...

Precesná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287664

Dátum: 27.04.2011

Autor: Herstek Jozef

MPK: F16H 1/00

Značky: precesná, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Precesná prevodovka obsahuje pomalobežný hriadeľ (15) pozostávajúci zo širokej príruby (3) a strednej príruby (4), ktoré sú zväzbené väzobnými priečkami (10), pričom medzi širokou prírubou (3) a strednou prírubou (4) je umiestnený prvý z pastorkov (11), druhý z pastorkov (11) je, vzhľadom na strednú prírubu (4), v opozícii s prvým z pastorkov (11).

Hydraulická prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5620

Dátum: 07.12.2010

Autor: Harmatha Stojan

MPK: F16H 39/00

Značky: hydraulická, převodovka

Text:

...čerpadla a hydromotora ako hydraulickej prevodovky pre súhlasný smer otáčania. Na obr. 2 d je znázomené usporiadanie hydraulického čerpadla a hydromotora ako hydraulickej prevodovky pre nesúhlasný smer otáčania. Na obr. 3 je znázomená konkrétna aplikácia hydraulickej prevodovky pre auto. Na obr. 4 je znázomená zostava hydraulického čerpadla a hydromotora usporiadaných do jedného monolitického bloku. Na obr. 5 a 6 je znázomená zostava...

Planétová prevodovka bez unášača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16224

Dátum: 30.09.2010

Autor: Frank Hubertus

MPK: F16H 1/28

Značky: převodovka, unášača, planetová

Text:

...sebe sa otáčajúce krúžky vytvárajú vždy čast škrupiny skrine. Tým sa v jednej konštrukčne časti zjednotí množstvo funkcií - pripojenie resp. pripevnenie na čast stroja alebo zariadenia ochrana pred poškodením a vniknutím cudzích častíc zadržanie naplneného mazacieho prostriedku, výhodne tuku, pripadne ale aj oleja vystuženie skrine otočné uloženie planétový veniec s vnútorným ozubením.0017 Jev rámci vynálezu, že voči sebe sa otáčajúce...

Prevodovka pre priemyselné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14216

Dátum: 22.07.2010

Autori: Kücükyavuz Ali Kemal, Liesegang Maik

MPK: F04D 29/28, F16H 57/04, F28D 15/02...

Značky: priemyselné, převodovka, použitie

Text:

...ktorý obsahujeskriňu pre uloženie aspoň dvoch spolu navzájom zaberajúcichozubených kolies a mazacieho oleja. Pritom sa len časť jedného ozubeného kolesa norí do mazacieho oleja. Na skrini je upevnená tepelná trubica opatrená vykurovacou sekciou a chladiacou sekciou. Skriňa obsahuje olejovú nádobu usporiadanú bočne jedného ozubeného kolesa, do ktorej sa pôsobením odstredivej sily privádza mazací olej, a prepojovací otvor pre túto olejovú...

Prevodovka s dvojitou spojkou a spôsob riadenia prevodovky s dvojitou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15593

Dátum: 05.07.2010

Autori: Bothe Edgar, Neudörfer Sascha

MPK: F16H 61/04, F16D 23/06, F16H 3/00...

Značky: převodovky, dvojitou, převodovka, spôsob, riadenia, spojkou

Text:

...zariadení spolu s posuvnýmí ozubenými kolesami. Namiesto tohto sa použije centrálne synchronizačné zariadenie. Centrálnesynchronizačné zariadenie vykazuje dvojicu synchronizačných ozubených kolies s rôznymipriemerrni, ktoré sú rotačne namontované na prvom hnacom hríadeli. Synchronizačné ozubené kolesá sú vhnacom zábere s ozubenýmí krúžkami na vstupných hriadeľoch prevodovky. Centrálne synchronizačné zariadenie ďalej vykazuje trecie...

Prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14493

Dátum: 30.09.2009

Autor: Miyoshi Hiroyuki

MPK: F16H 1/32

Značky: převodovka

Text:

...tak, že sa stanú kruhové členy nepotrebnými bez zvýšenia trenia medzi nosičom a vonkajším0006 Prevodovka vysvetlená v súčasnej špecifikácií obsahuje vnútorné ozubenie, vonkajšie ozubenie, ktoré je v zábere s vnútorným ozubením a nosič podporujúci vonkajšie ozubenie, aby sa excentricky otáčalo. Nosič je súosovo podporený na vnútornom ozubeni. V nosiči je vytvorený montážny otvor, ktorý sa nachádza pozdĺž osi vnútorného ozubenia....

Prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13544

Dátum: 07.08.2009

Autor: Fecko Tibor

MPK: F16H 1/32

Značky: převodovka

Text:

...že na dosiahnutie požadovanej funkcie prevodovky je potrebné obe otočné telesá výstupného člena spojiť navzájom presne tak, aby osi vodiacich dráh oboch otočných telies výstupného člena bolí čo najpresnejšie navzájom ksebe nasmerované. V prípade výkonnostných prevodoviek je preto jednak potrebné, aby vodiace dráhy obochčastí výstupného člena vo výrobnom procese dosiahli kvalitu povrchu ložiska. Okrem iného jepotrebné, aby obe otočné telesá...

Prevodovka s vysokým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286750

Dátum: 01.04.2009

Autor: Pavlík Jan

MPK: F16H 1/00

Značky: pomerom, převodovka, vysokým, převodovým

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s vysokým prevodovým pomerom s reduktorom a diferenciálnym prevodom pozostáva zo vstupného hriadeľa prevodovky (1), ktorý je pevne spojený s vloženým kolesom (31) reduktora (3) a voľne sa otáča v skrini prevodovky (5). Vložené koleso (31) reduktora (3) spolu zaberá do kužeľových kolies (32) a (33) reduktora (3), ktoré sú s nerovnakým počtom zubov. Kužeľové koleso (32) reduktora (3) je pevne spojené s kužeľovým kolesom (42)...

Snímač polohy prevodovky a príslušná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10103

Dátum: 15.12.2008

Autor: Guibet Vincent

MPK: B03C 1/28, F16H 59/70, G01D 5/14...

Značky: příslušná, snímač, převodovka, polohy, převodovky

Text:

...citlivý koniec snímača polohy leží naproti zmienenému terču, ked je prvok pre zaraďovanie rýchlostných stupňov0010 Ďalšie výhody a znaky vynálezu vyplynú zčítania jeho popisu a- obr. 1 je perspektívny pohlad z boku na snímač polohy podľa vynálezu, EP 2 222 984 33752/1- obr. 2 je schematický pohľad na snímač v prevodovke,- obr. 3 znázorňuje schematický pohľad v reze na koniec snímača a- obr.4 znázorňuje koniec snímača zobr.3 umiestnený...

Rýchlostná prevodovka pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9686

Dátum: 15.12.2008

Autori: Gröhlich Hubert, Blumenstein Fritz

MPK: F16H 3/093

Značky: rýchlostná, motorové, vozidla, převodovka

Text:

...konštrukčných prostriedkov podarí prevodovým pomerom prípadne prevodovým stupňom určeným ozubenými kolesami prevodových stupňov previesť základný prevodový pomer v hnacej sústave medzi vstupným hriadeľom a čelným ozubeným kolesom diferenciálu, ktorý pri vhodnom dimenzovaní umožní najoptimálnej šie prevodové pomery. Tuje na jednej strane možné odlišné dimenzovať počty zubov ozubených kolies prevodovýchstupňov zaberajúcich so spoločnými...

Prevodovka s čelným ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13235

Dátum: 21.11.2008

Autori: Meyer Thomas, Uebbing Dietmar

MPK: F16H 57/025, F16H 57/033, B02C 15/00...

Značky: čelným, převodovka, ozubením

Text:

...je mechanické rozdelenie výkonu v predsadenom prevode v dôsledku neexistujúcej kompenzácie nadmerného počtu reakčných síl. Na tento účel nepostačuje sklopne pohyblivéspis JP 2005052799 A obsahuje hnacie zariadenie pre zvislý drvič, ktorý je poháňaný buď prostredníctvom ozubeného venca na otočnom dnovom kotúči stroja alebo prostredníctvom normálnej viacstupňovej prevodovky s kužeľovými kolesami,pričom hnací hriadeľ prevodovky lícuje s...

Hydrostatická ozubená prevodovka s plynule meniteľným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19057

Dátum: 04.08.2008

Autor: Wieckowski Henryk

MPK: F04C 14/18, F16H 39/36

Značky: měnitelným, převodovka, hydrostatická, plynule, prevodom, ozubená

Text:

...znásobiť rýchlosť otáčania hnacieho zdroja z nominálnej rýchlosti N 1 nom na 5-násobne väčšiu N 25 nom úplne plynulým spôsobom (nie sú žiadne skoky alebo sekvencie). Analogicky, systém môže taktiež prevádzať rýchlosť otáčania na pomalšiu rýchlosť než nominálna rýchlosť N 1 nom až na 5-násobne pomalšiu N 20,2 nom. Rýchlosť otáčania hnacieho hriadeľa sa taktiež môže meniť v optimálnom rozsahu,čiže od 0,5 N 1 nom do 1,5 N 1 nom. Pre nominálnu...

Prevodovka s pružným členom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285947

Dátum: 25.10.2007

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: F16H 9/02, F16H 15/04

Značky: členom, pružným, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s pružným členom má dezén (4) remenice (2) spojený kanálikmi (5) s dutinou (6), v ktorej je rozvádzač (7) oddeľujúci vybranie (8) spojené potrubím (9) s nádržou (10). Remenice (2) s pásom (3) sú v uzavretej skrini (1) s tekutinou, ktorá je doplňovaná čerpadlom (11) s regulačným ventilom (12) a akumulátorom (13), s vyšším tlakom, ako je tlak vo vybraní (8), potrubí (9) a nádrži (10). V stenách skrine (1) sú uložené v tesneniach (14)...

Prevodovka motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7181

Dátum: 24.10.2007

Autori: Pastorello Valter, Garabello Marco, Piazza Andrea

MPK: F16H 63/30

Značky: vozidla, motorového, převodovka

Text:

...z plastu vytvarovaným Iisovanim s funkciou znížiť opotrebovania.Ako je môže všimnúť si najmä na obrázku 2, dve radiace vidlice 26, 28 majú rovnaké teleso 30 a hroty 32 a vzájomne sa líšia len v súvislosti s ovládacím výbežkom 34. Okrem toho teleso 30 dvoch radiacich vidlíc 26, 28 je vytvorené tak, aby umožňovalo čiastočné znásobené usporiadanie dvoch vidlíc vsmere posuvu pozdĺž stacionárnej tyče 24. Takéto usporiadanie je možné...

Viacstupňová redukčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8865

Dátum: 17.09.2007

Autori: Pescheck Jürgen, Schulz Horst, Weiss Martin, Krumbacher Rainer, Markert Joachim, Kirschner Tino

MPK: F16H 1/32, F16H 37/06, F16H 37/04...

Značky: převodovka, viacstupňová, redukčná

Text:

...tanku alebo rotačný pohon žeriavu je tak možne dosiahnut potrebný hnací výkon použitím viacerých hnacích jednotiek rovnakého konštrukčného typu a z tohto dôvodu s výhodnými náklaidmi. Dodatočnou výhodou je zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti na zaklade redundancie.Pre presné aplikácie ako sú prevody robotov. pri ktorých je podstatnú eliminácia vôle a llexibilné vedenie kabeláže, môžu byt pastorky a veľké koleso stvárnenć kónicky, pričom...

Viacstupňová redukčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8392

Dátum: 03.09.2007

Autori: Pescheck Jürgen, Weiss Martin, Schulz Horst, Kirschner Tino

MPK: F16H 37/08, F16H 1/46

Značky: viacstupňová, redukčná, převodovka

Text:

...bez vôle, môžu byt pastorky a veľké koleso vyhotovené kónicky, pričom okrem toho je prítomný prostriedok na nastavovanie axiálnej polohy každého pastorku v relácii k veľkému kolesu, takže vôľa ozubenia je nastaviteľná aminimalizovateľná. Veľké koleso môže obsahovať centrálny otvor, ktorý je možné využiť na prevlečenie napájacích ariadiacichAk majú byť prenášané mimoriadne vysoké krútiace momenty, je možné kombinovať dve, tri alebo ešte...

Redukčná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14180

Dátum: 25.01.2007

Autor: Takeuchi Kenichi

MPK: F16H 1/32, F16H 57/02

Značky: redukčná, převodovka

Text:

...kolesa a kľukový hriadeľ V druhom podstavci ,kľukový hriadeľ je nastavený tak, aby rotoval s ohľadom na druhýpodstavec a bolo mu zamedzené V pohybe pozdĺž osi, kľukovýhriadeľ má excenter ktorý spôsobuje že externé koleso sa orbitálne rotuje vo vnútri interného kolesa pomocou rotácie excentra kde sú jednotka konverzie rotácie a redukčná jednotka vzájomne spojené pokiaľ prvé a druhé čelo vytvárajú kontakt a V tejto pozícii tvoria prechod a...

Progresívna prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4896

Dátum: 23.01.2006

Autori: Rott Erwin, Bless Werner

MPK: F16H 19/00, F16H 35/00, B62D 3/00...

Značky: progresívna, převodovka

Text:

...otočné okolo jednej spoločnej osiotáčania a ozubený útvar s dvomi ozubenými tyčami. Jedno z čelných ozubených kolies je uskutočnené v tvare kruhu,zatiaľ čo druhé čelné koleso obsahuje ozubenú krivku s polomerom zakrivenia, ktorý sa v niektorých úsekochvynález je definovaný znakmi nároku 1. závislé znaky satýkajú prípadných znakov mnohých uskutočnení vynálezu.Progresívna prevodovka podľa vynálezu obsahuje aspoň dve čelné ozubené kolesá a...

Zariadenie, predovšetkým cykloidná prevodovka, so základným telesom prstencového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6192

Dátum: 16.12.2005

Autor: Janek Bartolomej

MPK: F16H 57/00, F16H 57/02, F16H 1/32...

Značky: převodovka, zariadenie, základným, predovšetkým, telesom, tvaru, cykloidná, prstencového

Text:

...prevodovke vykonáva otáčavý a excentrický pohyb, ktoré sa navzájom prekrývajú, pričom os kolesa s vnútorným ozubením pretína koleso s vonkajším ozubením. Pomocou cykloídných prevodoviek je možné na minimálnom stavebnom priestore primaximálnych špecifických výkonových parametroch dosiahnuť najvyššie prevodovépomery, ako napr. generovateľný a prenosný krútiaci moment V existujúcom stavebnomNajmenej jedno koleso s vonkajším ozubením je umiestnené...

Prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284726

Dátum: 14.09.2005

Autor: Fecko Tibor

MPK: F16C 19/34, F16H 57/02, F16H 1/32...

Značky: převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka, najmä planétová prevodovka, obsahuje základné teleso (40) a najmenej jedno rotačné výstupné teleso (50), kruhovitý obežný priestor (1) vytvorený v priestore ložiska výstupného telesa (50) a vymedzujúce obežné plochy (40e, 44b, 59a a 59b) valivých teliesok (47). Niektoré valivé telieska (47) sú situované vzhľadom na os otáčania (40a) približne v axiálnom smere prevodovky, zatiaľ čo ostatné valivé telieska (47') sú situované približne...

Prevodovka pohonu bubna pojazdného domiešavača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3402

Dátum: 08.08.2005

Autor: Heilig Eduard

MPK: F16H 57/02, B28C 5/00

Značky: pojazdného, převodovka, pohonů, domiešavača, bubna

Text:

...prvky, ako sú napríklad skrutky, na jednej strane s ložiskovou konzolou a na druhej strane s podstavcom skrine.Usporiadaním prevodovky je možné vytvoriť prevodovku s axiálne krátkou konštrukciou,ktorá sa vyznačuje cenovo výhodným uložením, v ktorom je uloženie usporiadané medzi planétovou prevodovkou a hydraulickým motorom, a vyrovnávanie relativnych pohybov medzi rámom vozidla a miešacím bubnom sa dosiahne cez elastický prvok, čím sa...

Prevodovka s kužeľovým pastorkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284525

Dátum: 28.04.2005

Autori: Rašpl Radovan, Kosnar Václav

MPK: F16H 1/02

Značky: převodovka, kuželovým, pastorkom

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka obsahuje kužeľový pastorok (3) kužeľového prevodu a aspoň jedno čelné ozubené súkolesie s hriadeľmi vo vodorovnej polohe. Deliaca rovina dvojdielneho telesa skrine (1) je zhodná s osou hriadeľov. Ložiskové uloženia kužeľového pastorka sú rozdelené do dvoch skupín ložísk (L1, L2) vzájomne oddelene uložených v sedlách vytvorených v náliatkoch (12a, 12b, 13a, 13b), ktorými prechádza deliaca rovina skrine (1). Vonkajší náliatok (12a,...

Prevodovka s valivým eliminačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284375

Dátum: 26.01.2005

Autor: Gecík Martin

MPK: F16H 1/32

Značky: eliminačným, převodovka, valivým, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s valivým eliminačným zariadením pozostáva z hnacieho kľukového hriadeľa (4), na ktorom sú na axiálne prestaviteľných - posuvných elementoch (8) otočne uložené satelitné kolesá (3.1) a (3.2). Satelitné kolesá (3.1) a (3.2) majú na čelnej ploche vytvorené ozubenie, ktoré je v zábere s vnútorným ozubením základného kolesa (2). Vnútorné ozubenie základného kolesa (2) je vytvorené z vymeniteľných záberových elementov (13) valcového...

Prevodovka s dvojitou spojkou pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8645

Dátum: 06.01.2005

Autori: Blumenstein Fritz, Schreiber Wolfgang, Schäfer Michael

MPK: F16H 3/093, F16H 3/00

Značky: dvojitou, převodovka, motorové, vozidlo, spojkou

Text:

...znázornenie podstatných komponentov prevodovky s dvojitouspojkou podľa vynálezu aobrázok 2 schematické znázornenie usporiadania / polohovania jednotlivých hriadeľov prevodovky s dvojitou spojkou podľa vynálezu zobrazenej na obrázku lObrázok l a 2 zobrazujú prinajmenšom čiastočne prevodovku l s dvojitou spojkou pre tu bližšie nezobrazené motorové vozidlo. Prevodovka l s dvojitou spojkou obsahuje dva vstupné hriadele 2 a 3, dve spojky...

Prevodovka na prevod otočnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2157

Dátum: 03.05.2004

Autor: Uebbing Dietmar

MPK: F16H 37/06

Značky: převod, převodovka, rúrky, otočnej

Text:

...Vyrovnávanie torzného zaťaženia sa uskutočňuje pomocou spojky na rozdelenie výkonu, umiestnenej zo0007 Pre prípady použitia v hornej výkonovej oblasti sa používajú planétové prevody, pri ktorých je za sebou zapojenýchviacero planétových stupňov. Aj tu je potrebné dbať na to, žeVonkajšie rozmery so zvyšovaním prenášaného výkonu značne narastajú. Požiadavke na výrobu určitého, vopred daného prevodu môže byť z hľadiska procesu používania...

Planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4565

Dátum: 17.04.2004

Autori: Schulz Horst, Kirschner Tino

MPK: F16H 1/28

Značky: planetová, převodovka

Text:

...korunovým kolesom a prvými planétovými kolesami.0021 vynález je vysvetlený na základe priložených obrázkov. Tieto zobrazujúObrázok 1 schematický pôdorys navzájom zazubených koliesObrázok 2 pozdlžny rez prvým uskutočnenlm vyhotovenia planetárnej prevodovky podla vynálezuObrázok 3 pozdĺžny rez druhým uskutočnenlm vyhotovenia planetárnej prevodovky podľa vynálezuObrázok 4 pôdorys prevodovky podľa vynálezu.0022 Na obrázku 1 je ako 4 označené...

Dvojspojková prevodovka motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5152

Dátum: 07.05.2003

Autori: Mesiti Domenico, Pregnolato Gianluigi, Uberti Maurizio, Caenazzo Dario

MPK: F16D 21/00

Značky: motorových, vozidiel, převodovka, dvojspojková

Text:

...člen 41 a pritlačnú dosku 54, a preto môže prenášať krútiaci moment s týmito dvomi komponentmi ako dôsledok trenia medzi axiálnymi styčnými povrchmi.Kotúčová pružina 55 je axiálne uchytená medzi svoje dve časti radiálne vonkajšieho a radiálne vnútomého konca, respektíve pomocou vertikálnej steny 52 a krytu 52 a kotúčového zasúvacieho prvku 56,ktorý sa môže axiálne pohybovať pomocou ovládacej tyče 20. Keď pružina nie je defonnovaná, t.j....

Prevodovka s valivým eliminačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2652

Dátum: 12.09.2000

Autor: Gecík Martin

MPK: F16H 1/28

Značky: převodovka, valivým, eliminačným, zariadením

Text:

...dal názov Krížový redukčný mechaniz mus. Jedná sa v podstate o spojku tvaru rovnoramenného kríža, vytvoreného zcentrálneho krúžku a štyroch výstupkov tvaru obdĺžnika, rozmiestnených V pravidelných rozstupoch po obvode tohoto krúžku. Bočné plochy výstupkov vytvárajú valivé dráhy, ktoré prostredníctvom valivých elementov valcového tvaru spoluzaberajú s valivými dráhami na satelitnom kolese a výstupnej prírube tak, že dva oproti sebe ležiace...

Prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2597

Dátum: 14.08.2000

Autor: Štefan Peter

MPK: F16H 3/02

Značky: převodovka

Text:

...3 so vstupným hriadeľom 1 sú použité dve zubovéspojky 1, posuvne uložené na vstupnom hriadeli l. Radiaei mechanizmus cez viiiličky z, zapadajúce do drážok zubových spojok 1 a tiahiel § s nimi pevne Spojenými, slúži na radenie zvoleného prevodového stupňa. Opačný chod výstupného hriadeľa g je riešený uložením prvku Q posuvne na vstupný hriadeľ 1 oproti sústave pastorkov 3. Jeho zaradenie zabezpečuje vlastné radiace zariadenie.Činnosť...