Patenty so značkou «převodníku»

Zapojení číslicově analogového převodníku s rozšířeným převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269265

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sůva Jaromír, Trhlin Alois, Lang Pravdomil

MPK: H03M 1/06

Značky: zapojení, analogového, převodem, číslicové, převodníku, rozšířeným

Text:

...až §lLk každého výstupniho paměčověho bloku êàł až § 45 Výstup§gl až 53.k každého výstupního paměčového bloku § 41 až§Lk je spojen s odpovídajicím analogovým výstupem łQłł až łgłàä zapojení. Pžeplsovací vstup § 24 až §gkkaždého výstupního pamětového bloku áàł až äàä je spojen s odpovídajlcim přepisovacím výstupem 13.1 až łgL§ řidlcího bloku 5. Každý záplsový výstup łgàł až lg 4 nŕidic 1 ho bloku lje spojen se zápísovým vstupem gggł až 335...

Zapojení převodníku kmitočtu a poměru dvou kmitočtů na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268926

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hoder Karel

MPK: G01R 23/06

Značky: stejnosměrné, zapojení, převodníku, kmitočtu, napětí, poměru

Text:

...klopného obvodu L a druhý vstup gg pátého součinověho hradla g je současně druhým impulaním vstupem IX, negovaný výstup gg druhého klopného obvodu g je apojen a nulovacím vstupom 1 Éľtače 1. Vstupní svoŕka Lg filtru lg je spojena s vystupem 23 spínače nornálového napětí Q, na jehož pracovní vstup 21 je připojena svorka normálováho napětí UN, přičemž výstupní svorka łgg filtru łg je současně výstupní svorkou Uvýst. ce 1 éhoířevodníku....

Zapojení číslicově kmitočtového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268312

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: kmitočtového, zapojení, číslicové, převodníku

Text:

...přímo na kmitočet. Další výhodou je, že se v něm neuplatňují nežádoucí vlastnosti elektronického spínače v sepnutém stavu jako je konečný odpor sepnutého spínače a jeho teplotní závislost, protože z hlediska spínání proudu příliš na těchto reálných vlastnotech spínače nezáleží. Výhodou také je, že elektronický spínač lze realizovat velmi jednoduše pomocí dvou diod, přičemž není zapotřebí uvažovat jejich zbytkový odpor v sepnutém stavu ani...

Zapojení převodníku čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268304

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: převodníku, čísla, zapojení, kmitočet

Text:

...analogověho převodníku l je spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače Q. Mezi invertující vstup operačního zesilovače § a společný vodič Z je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napětí, elektronického spínače 1 a rezistoru 5. Mezi invertující vstup operačního zesilovače Q a jeho výstup je zapojen kapacitor Ž. Neinvertující vstup operačního zesilovače § je spojen se společným vodičem a jeho výstup potom s neinvertujícím...

Zapojení stabilizovaného blokujícího měniče převodníku napětí s kompenzací chyby napěťového přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268031

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hazdra František

MPK: H02M 3/28

Značky: napětí, zapojení, chyby, stabilizovaného, napěťového, blokujícího, přenosu, měniče, převodníku, kompenzaci

Text:

...zajištuje mínimální zvlnění svého výstupního napětí, kterým je napájen obvod modulátoru,představující impulsní zátěž. Obvod modulátoru je tvořen seriovým zapojením primárníhovinutí ál převodového transíormátoru a modulačního tranzistoro 2 v ínverzním zapojení. Použitá tranzistory 2, 3 jsou typu NPN. Generátor g obdélníkovítého napětí je příkladně tvořen operačním zesilovačam s příslušnou zpětnovazební sítí a je jím buzen výkonový V...

Zapojení převodníku napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268017

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nálevka Zdeněk

MPK: H03M 1/12

Značky: zapojení, kmitočet, převodníku, napětí

Text:

...Zaporný pól zdroja 10 referenčního napětí je připojen na spoločný sígnâlní vodič a invartujíci vstup §l zpětnovazebního integrátoru g je. kromě propojení e jedním vývodam prvního odporu 2. rovněž připojan přes čtvrtý odpor ll na kolektor druheho tranzístorovćho spínače Ľ typu NPN, jehož bize je přípojena na druhý vývod gg budícího obvodu 9 a jehož emítor je připojen na záporný pől druhého zdroje 13 referenčního napätí. jehož kladný pól je...

Zapojení pro řízení analogově digitálního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267832

Dátum: 12.02.1990

Autor: Koš Jindřich

MPK: H03M 1/18

Značky: zapojení, analogově, digitálního, převodníku, řízení

Text:

...obvodu, opatřeného výstupem pro získání informace o bezporuchovém chodu řídící části analogově digitálního převodníku.Předností zapojení podle vynálezu je možnost jednoduché automatické kontroly provozu celé řídící části analogově digitálního převodníku s prakticky okamžitou informací o vzniklé poruše. Zapojení je méně náročné na materiál a na prostor a má nižší spotřebu energie.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad blokového...

Zapojení analogově číslicového převodníku s mikroprocesorem, zejména pro zemědělské technologické mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267021

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kocík Václav, Sedmík Vladislav, Hainz Petr

MPK: H03M 1/12

Značky: zejména, zemědělské, převodníku, analogově, mikroprocesorem, číslicového, zapojení, mikropočítače, technologické

Text:

...součástí. Jednoduchost zapojení přináší s sebou í vysokou spolehlívost zapojení.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přípojeném výkrese.Výstup LLL mikroprocesoru 1 je spojen se vstupem gàl tvarovače g, tvořeného např. jedním CMOS-hradlem, na jehož referenční vstup gàl je připojen výstup QLL zdroje referenćního napětí 1 a jehož výstup gâg je spojen s prvním vstupem 3 l íntegrátoru 5, např. tvořeného...

Zapojení D/A převodníku s přepínatelnou polaritou výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267011

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kučera Bohumil

MPK: H03M 1/66

Značky: polaritou, napětí, převodníku, výstupního, přepínatelnou, zapojení

Text:

...s pŕepínatelnou polarítou výstupního napětí podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.U zapojení podle vynálezu je výstup A řídícího logíckého slova převodníku připojen na vstup monolitického násobícího převodníku l, jehož výstup l 1 je pŕipojen na vstup2.1 prvního analogováho spínače 3 a na vstup § 41 druhého analogového spínače 2, zatím co výstup Q řídícího logického signálu analogového spínače je pŕipojen na...

Zapojení termistorového převodníku teplota-napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267001

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holec Jaroslav, Markes Rudolf

MPK: H03H 11/10

Značky: teplota-napětí, termistorového, zapojení, převodníku

Text:

...273,16) 3,042 0,965 S . lnR 0.0012 . (lnH)3. łokud se použije čtyř nelineárních obvodů téhož typu, napr. dvou integrovaných obvodů MAA l 458 s pssivními součástkami, bude pro dané pásmo 0 až 100 °C maximální odchýlka od linearity nejvýše Í 0,041 °C.zapojení podle vynálezu je dále vysvětleno na příkladech.V zapojení podle obrázku je na invertující vstup operačního zesilovače l připojen přes odpor g termistor 1, spojený se zdrojem A napětí....

Zapojení převodníku odporu na číslo s velkým rozsahem vstupních hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264461

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jansa Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: zapojení, převodníku, číslo, odporu, vstupních, rozsahem, hodnot, velkým

Text:

...celého převodníku k mikropočítači, který přebírá nsměřená číslicová data k dalšímuPříklad provedení převodníku odporu na číslo s velkým rozsahem vstupních hodnot je proveden na příloženém výkrese, kde je znázorün základní zapojení.zapojení podle vynálezu sestává ze zdroje ł taktovacího kmitočtu, ktorý je spcjen s jedním vstupem vstupního hradla g vícebitového čítače Q s datovými výstupy 1. Výstup čítače 3 je spojen se startovacím monostabilním...

Zapojení převodníku kmitočtu na proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 264232

Dátum: 13.06.1989

Autori: Cudzik Leopold, Roháč Jan

MPK: H02M 7/217

Značky: zapojení, převodníku, proud, kmitočtu

Text:

...tento optimálně navrhnout s malým zvlněním výstupního signálu a usnadnit tak jeho filtraci. Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno zapojení převodníku podle vynálezu.Vstupem převodníku podle vynâlezu je po-mocný vstup 61 zesilovače 6. Zesilovač 6 má charakter opačného zesilovače doplněného o spínač odpojující výstup 64. V příkladnémprovedení je použit rozdílový Zesilovač monolitického integrovaného stabilizátoru typu 732,jehož vstup...

Zapojení pro diagnostiku aproximačního převodníku napětí-číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263256

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavel Libor, Franc Miroslav

MPK: H03M 1/10

Značky: napětí-číslo, zapojení, aproximačního, převodníku, diagnostiku

Text:

...23 dekodéru 3 je připojen na vstup ll hradla 1. jehož výstup 1 je připojen na zípisový vstup lg výstupniho střadače lg. Jeho datový vstup łgł je pžipojen na výstup łłi posuvného registru łł, jehož datovévstupy lll a ll jsou připojeny na výstupy gg a 2 klopných obvodu g a 2 a hodinový vstup ll posuvného registru ll je připojen na výstup lg hodinového hredla lg. Výstup 3 ukončení konverze převodníku g A/C je přípojen na vstup 1 zápísového...

Zapojení převodníku pulsní šířková modulace/číslo a napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263018

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štork Milan

MPK: H03M 5/02

Značky: napětí, pulsní, zapojení, šířková, převodníku

Text:

...gg monostabilníhoklopnćho obvodu 4 reagujíoího na odoházející hranu signáluje přiveden na nulovací vstup Ž klopného obvodu výstup §§ klopného obvodu 5 je přiveden na druhý vstup Égsoučinového hradla 6 a výstup éž součinového hradla 6 jepřiveden na hodinový vstup ll čítače 1, přičemž datové výstupy lä čítače 1 jsou pŕipojeny na datové vstupy Ql registru Q,zatímco výstup 32 monostabi 1 ního,k 1 opného obvodu A reagujícího na odcházející hranu...

Zapojení pro napájení diferenčního analogového převodníku délky na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262351

Dátum: 14.03.1989

Autori: Košvica František, Keller Libor

MPK: H03M 1/38

Značky: napětí, délky, převodníku, analogového, diferenčního, napájení, zapojení

Text:

...tohoto zapojení a obr. 2 a 3 představují jeho další možná varianty.lapojeni znazorněnő na obr. 1 sestava z osci 1 átoruQ, na jehož výstup gl je nepojen zesilovač 51, provedený v-tomto případě jako invertující. výstup 512 zesilovače ga je vyvedsn na první vstupní svorku gl převodníku g, spojenou dále s invsrtujícím vstupem 323 diferenčního zesilovače ga, jeho neinvertujíoí vstup ga je spojen prostřednictvím kondenzatoru g s výstupom Q 1...

Způsob pro rozšíření číslicově analogového převodníku o znaménkový bit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261626

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vrba Kamil, Michálek Václav

MPK: H03M 1/66

Značky: rozšíření, způsob, převodníku, analogového, znaménkový, číslicové

Text:

...vstup »druhého operačního zesilovače je spojen se společným vodičom a jeho výstup s výstupní svorkou.Výhody zapojení pro rozšíření číslicově analogového .převodníku o znaménkový bit podle vynálezu -spočivají zejména v tom, že elektronický přepínač přepíná přímo proudový výstup čísli-cově analogového převodníku a proto se neuplatňují nežádoucí reálné vlastnosti elektronického jpřepínače, jako je zbytkový odporpřepínvače v sepnutém stavu...

Zapojení analogově-číslicového převodníku ve spojení s mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260882

Dátum: 12.01.1989

Autori: Liška Martin, Svoboda Karel, Pecháček Ctirad

MPK: G01R 19/25, G06F 13/00

Značky: zapojení, mikropočítačem, převodníku, analogově-číslicového, spojení

Text:

...vstup komparátoru je připojeno zněřené napětí a výstup z komparatoru je spojen se vstupem mikropočítače.Zapojením podle vynálezu se dosáhne současně dobré linearity a rychlosti převodu. Další výhodou zapojení podle vynálezu je značná variabilita vlastností převodníku(např. změna vstupní citlivosti nebo počet bltu převodu změnou programového vybavení mikropočítače bez nutnosti obvodových změn.Príklad zapojení podle vynálezu je schematicky...

Zapojení napájecího a vazebního převodníku pro přenos impulsních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260866

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kuchta Zdeněk, Petka Jaromír

MPK: H03K 5/20

Značky: napájecího, prenos, vazebního, signálu, převodníku, zapojení, impulsních

Text:

...nebo oddelených jiskrově bezpečných obvodů, přičemž vstup spínacích obvodů 2 je připojen ke Vstupní svorce 8 převodníku pro připojení Vnějších jiskrově bezpečných, zatimco druhá Vstupní svorka SJ převodníku je přes omezovač proudu 5 přlpojena na vývod sekundárniho vinutí oddělovacího trnnsformátoru 1, připojený na usměrňovač V Graetzově zapojení s optoelektrickým Vazebním členem 6 a primární vinutí oddělovaclho transformátoru 1 je jedním...

Zapojení převodníku číslicové informace na analogovou veličinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260857

Dátum: 12.01.1989

Autor: Borusík Michal

MPK: H03M 1/00, H03M 1/66

Značky: číslicové, veličinu, informace, analogovou, zapojení, převodníku

Text:

...4, ti jsou připojeny na logický člen 5, jehož výstup 21 je zapojen na hradlovací vstup 12 třetího programovatelného čítače 3.Zařízení pro získání signálu živé nuly se skládá z časové báze tvořené programovatelnýml čítačl 1, 2 a prvního flip-flopu 4 a dále z třetího programovatelného čítače 3, druhého flip-tlopu ii a logického členu 5.Mezi první programovatelný čítač 1 atřetí programovatelný čítač 3 je zařazen druhý programovatelný čítač...

Zapojení pro přímé připojení analogočíslicového převodníku na datovou sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260653

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G06F 3/05

Značky: datovou, mikropočítače, zapojení, přímé, připojení, převodníku, sběrnicí, analogočíslicového

Text:

...vstupy mohou být využity pro další neznázorněné analogočíslicové převodníky a jehož výstup gg je spojen se vstupem 12 prvního zpožčovapího obvodu 1, jehož výstup 1 je spojen s prvním vstupem L 1 pro generování čekacího stavu mikropočítače ł a současně se vstupem g druhého zpožčovacího obvodu §, jehož výstup §i je spojen s druhým vstupem łi mikropočítače ł pro generovánírežimu přímého přístupu do jeho paměti.K přímému připojení...

Zapojení kontrolní stanice pro cejchování měřicích převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259922

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: H03M 1/10

Značky: měřicích, kontrolní, stanice, převodníku, cejchování, zapojení

Text:

...lg přetížení, přičemž třetí nad proudový výstup ggg třífázového zesilovače g napětí je připojen na třetí napětový vstup lgQ§ obvodu lg přetížení, jehož výstup ggg 1 je připojen na blokovací vstup ggg třífázového proudového zesilovače 5, jenž je připojen na vstup 1 101 třetího obvodu ll galvanického oddělení, jehož výstup iggg je připojen na blokovací vstup gQlł třífázového zesilovače2 napětí, přičemž řídící výstup ggg třífázového...

Zapojení číslicově-analogového převodníku pro polohové diferenční členy s mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259426

Dátum: 17.10.1988

Autori: Prchlík Vojtěch, Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk, Kolman Zdeněk

MPK: H03M 1/70, G05D 3/14

Značky: mikropočítačem, členy, diferenční, číslicově-analogového, polohové, převodníku, zapojení

Text:

...podle vynálezu spočíva V tom, že programem mikropočítače jsou realizovaný rozhodovací blok, číslic-ový dělič .a číslicový přepínač.Podstata zapojení spočíva v tom, že se využíva nlonolitický O/A násobící převodník,jehož analogový vstup referenčního napětí je připojen na výstup analogověho přepínače, jehož první výstup je spojen vs výstupem zdroje reíerenčního napětí, kam je připojen rovněž vstup analogového děliče, jehož výstup je...

Zapojení pro hlídání překročení sledované veličiny se signalizací přerušení vedení k převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259053

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šlegr Petr, Novák Jaroslav

MPK: H02H 1/04

Značky: signalizaci, převodníku, zapojení, veličiny, překročení, sledované, vedení, hlídání, přerušení

Text:

...že komutátor je svou první a druhou výstupní svoŕkou připo jen k první e druhé napájecí svorce nejméně jednoho vyhodnocovaniho obvodu, jehož první a druhý vstup jsou spojeny se evorkami přer vodníku. Výstup zapojení je spojen s výstupem vyhodnocovacího obě vodu .vzaoojení dle vynálezu je jednoduché, v důsledkúĺčehož i levnéa spolehlivá, technologicky nenáročné. Nastevovéní při výrobě je mi-» nimalní uživatel nastavuje pouze mez, jejíž...

Zapojení převodníku sdružených napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247241

Dátum: 01.08.1988

Autor: Didek Václav

MPK: H03M 1/64, H02M 5/14

Značky: napětí, zapojení, selsynu, sdružených, převodníku

Text:

...výstup třetí fáze selsýnového výsílače, zatímco výstup rozdílového zesilovače je připojen na vstup zeslabovače, jehož výstup je připojen na sinusový vstup příjímače sinus-kosinusového rozkladače.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že neobsahuje žádné komponenty s otáčejícími se součástkami, čímž se snižuje celková hmotnost a objem převáděče. Další výhodou je zvýšení přesnosti a spolehlivosti převodu v důsledku použití elektronických...

Způsob korekce chyby číslicově analogového převodníku pro generaci einusového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246390

Dátum: 01.08.1988

Autori: Vrbecký Jan, Marek Oldoich, Oihánek Stanislav, Kadlas Pravdomil, Ma?átko Jan, Hájaeek Odon

MPK: H03M 1/06

Značky: způsob, průběhu, generaci, einusového, analogového, převodníku, chyby, korekce, číslicové

Text:

...(obr. 1) výstupního napětí z číslicově analogového převodníku, který má tvar ideální sinusovky, by se objevil na výstupu číslicově analogového převodníku V případě, že by rychlost spínání odporové sítě byla nekonečná. V praxi však spínače na vstupu odporové- 4 246 390 sítě apínejí ryohleji při apínání do log. O než do log. l,takže se výsledný průběh deformuje (obr. 4). V místech,kde dochází k čaatějšímu přepínání údajů na vstupu převod~ níku,...

Zapojení analogově-číslicového převodníku s logickou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242626

Dátum: 01.05.1988

Autori: Pietraszek Leon, Srovnal Jioí

MPK: H03M 1/00

Značky: sítí, převodníku, analogově-číslicového, zapojení, logickou

Text:

...obvodu spojen s prvním vstupom třetího hradla 51. Druhý vstup tohoto hradla 5 je spojen s výstupom jodonáctého hrodla głł. Výstup 5 čtvrtého komparátoru 51 je uvnitř integrovaného obvodu spojen s prvním vstupom čtvrtého hredla gg. Druhý vstup tohoto hradla 55 je spojon s výstupom dvanáctého hradlo głg. Výstup 2 pátého komparátoru gž jo spojen s prvním vstupom pátého hrodla 55. Druhý vstup tohoto hradlo 52 je spojen s výstupom...

Zapojení převodníku úhlové rychlosti na elektrické napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256793

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: H03M 1/66

Značky: zapojení, elektrické, rychlostí, úhlové, převodníku, napětí

Text:

...ha nulovaoí vstup gintegrátcru Ä. Výstup integrátoru 2 Je zapojen na vstupvzorkovače E, jehož výstup je zapojen na vstup souötovéhon zesilovaěe á. Snímač 1 otáček je proveden na fotoe 1 ektr 1 ckém 4principu, využívá interakoe elektroluminiscenčni diody a fototranzistoru, mezi kterými je umístěn Kotouč měřeného objektu Zesilovač 3 je proveden jako dvojstupnový s přĺmou vazbou mezi stupni. První výstup Š je veden z emitoru prvního...

Zapojení převodníku fázových napětí rozkladače na odpovídající sdružená napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256502

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 1/66

Značky: fázových, napětí, rozkladače, odpovídající, sdružená, selsynu, převodníku, zapojení

Text:

...zesilovače,zatímco výstup druhého operečního zesilovače je spojen jednak přes sedmý odporník s jeho invertujíoím vstupem, jednak se vstupem třetí fáze selsynového příjímače, přičemž společný výstup vysílače sinus-kosinusového rozkladače je připojen jednak na neinvertující vstup druhého operačního zesilovače, jednak přes třetí odporníh na neinvertující vstup prvního operečního zesi OVýhoda zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že...

Vyhodnocovací obvod přírůstkového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255978

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moskala František

MPK: H03K 5/26

Značky: obvod, vyhodnocovací, převodníku, přírůstkového

Text:

...vstup R druhého klopného obvodu § a výstup druhého klopného obvodu § je připojen na první vstup prvního hradla É, jehož výstup je přípojen na vstup R prvního klopného obvodu §, invertovaný výstup prvního klopného obvodu § je přes první obvod lg časového zpožděnípropojen se vstupem R třetího klopného obvodu 2 a invertovaný výstup druhého klopnéhoobvodu § je přes druhý obvod łł časového zpožedění propojen se vstupem R čtvrtého klopnéhoobvodu...

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243740

Dátum: 11.04.1988

Autori: Kichler Jioí, Eervinka Václav

MPK: H03M 1/66

Značky: zapojení, analogového, převodníku, číslicové

Text:

...Jsou to budící stupně s otevřeným kolektorem, ktere tvarují amplitudu vstupních signálú. Vstupní signály ve tvaru impulsů v proměnně šířce obsahují informace o žádaně poloze1 a 8 jsou stejně odporové dělíče, které umožňují nastavit na vstupu operačního zesilovače 1 potřebný poměr signálu obahujícího. informaci o žádanó poloze a rychlosti řízeného servomechanismu. Vstupní odpory i, lg. JA, výstupní odpor u, integrační kondenzátor 1 a s...