Patenty so značkou «převodník»

Modulárny variabilný prevodník analógových a/alebo digitálnych veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5870

Dátum: 04.10.2011

Autori: Ravas Stanislav, Puttera Jozef, Tomlain Ján, Tomlain Juraj

MPK: H03M 1/66, H03M 1/00, H03M 1/12...

Značky: variabilný, veličin, modulárny, analogových, digitálnych, převodník

Text:

...3 s ôsmimi analógovými vstupmi (OV až 5 V, OV až l 0 V, -5 V až 5 V, OV až 1 ov, 4 mA až 20 mA) a dvomi analógovými výstupmi (ov až 5 v, ov až 1 ov, -5 v až 5 v, -10 v až l 0 V, 4 mA až 20 mA),- jedenkrát vrstva i so šiestimi analógovými výstupmi (OV až 5 V, OV až l 0 V, -SV až 5 V, -IOV až l 0 V, 4 mA až 20 mA) a jedným analógovým vstupom (OV až 5 V, OV až l 0 V, -SV až 5 V, -l 0 V až l 0 V, 4 mA až 20 mA).K riadiacej jednotke Q je cez...

Prevodník veternej energie využívajúci šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19333

Dátum: 13.02.2008

Autori: Taddei Franco, Ippolito Massimo

MPK: F03D 13/00, F03D 17/00, F03D 11/04...

Značky: využívajúci, energie, převodník, šarkanov, veternej

Text:

...využívania veternej energie. Šarkan je Ianom pripojený k navijaku, ktorý aktivuje generátor na výrobu elektrickej energie. Na palube šarkana je namontovaný systém pohonu, ktorý rozpoznáva a upravuje uhol veterného záberu a upravuje čelnú oblasťzachytávaného vetra. Tento systém je riadený zo zeme operátorom, ktorý na displejiodčíta dáta prenášané príslušnými senzormi alebo sa spôsob realizuje automaticky prostredníctvom systému diaľkového...

Prevodník veternej energie využívajúci šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19122

Dátum: 13.02.2008

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: F03D 11/04, F03D 5/04

Značky: veternej, převodník, energie, využívajúci, šarkanov

Text:

...rozpoznáva a upravuje uhol veterného záberu a upravuje čelnú oblasť zachytávaného vetra. Tento systém je riadený zo zeme operátorom, ktorý na displeji odčíta dáta prenášané príslušnými senzormi alebo sa proces realizuje automaticky prostredníctvom systému diaľkového ovládania. Šarkan je poháňaný preto, aby bolo možné stúpať s vetrom pri vysokom uhle záberu. Po ukončení stúpania sa uholzáberu zníži a šarkan sa kĺže, aby sa uviedol do polohy...

Prevodník veternej energie využívajúci šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19079

Dátum: 13.02.2008

Autori: Taddei Franco, Ippolito Massimo

MPK: F03D 5/04, F03D 11/04

Značky: šarkanov, využívajúci, převodník, veternej, energie

Text:

...záberu a upravuje čelnú oblasť zachytávaného vetra. Tento systém je riadený zo zeme operátorom, ktorý na displeji odčíta dáta prenášané príslušnými senzormi alebo sa proces realizuje automaticky prostredníctvom systému diaľkového ovládania. Šarkan je poháňaný preto, aby bolomožné stúpať s vetrom pri vysokom uhle záberu. Po ukončení stúpania sa uholzáberu zníži a šarkan sa kĺže, aby sa uviedol do polohy proti vetru. Šarkan sastiahne,...

Prevodník veternej energie využívajúci šarkanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19078

Dátum: 13.02.2008

Autori: Taddei Franco, Ippolito Massimo

MPK: F03D 11/04, F03D 5/04

Značky: využívajúci, šarkanov, energie, převodník, veternej

Text:

...palube šarkana je namontovaný systém pohonu, ktorý rozpoznáva a upravuje uhol veterného záberu a upravuje čelnú oblasť zachytávaného vetra. Tento systém je riadený zo zeme operátorom, ktorý na displejiodčita dáta prenášané príslušnými senzormi alebo sa proces realizuje automatickyprostredníctvom systému diaľkového ovládania. Šarkan je poháňaný preto, aby bolo možné stúpať s vetrom pri vysokom uhle záberu. Po ukončení stúpania sa uholzáberu...

Úplne ponorený prevodník energie vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12905

Dátum: 28.11.2006

Autor: Grassi Michele

MPK: F03B 13/20

Značky: energie, ponorený, převodník, úplné

Text:

...Pelamis, AquaBuOY, WavePlane a wave Dragon (od spoločnosti Wave Dragon ApS,www.wavedragon.net). Kvôli prítomnosti povrchovej zložky, ktorá má nevyhnutne limitovanú veľkosť, existuje limit množstva energie, ktoré môže jedno takéto zariadenie vyprodukovať. W 0 2005/045136 uverejňuje plávajúci vlnolam, ktorý obsahuje dva vzájomne prepojené členy, ktoré sú prepojené pomocou pohyblivého členu, ktorý dovoľuje vzájomný posuv týchto dvoch členov V...

Merací izolačný prevodník striedavého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284162

Dátum: 02.09.2004

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 15/14, G01R 15/18

Značky: striedavého, převodník, prúdu, izolačný, merací

Zhrnutie / Anotácia:

Merací izolačný prevodník striedavého prúdu pozostávajúci z budiaceho vinutia a snímacieho vinutia pripojeného na vstup elektronického fázovacieho obvodu. Vodič (1) budiaceho vinutia je tvarovaný do plošnej alebo priestorovej periodickej sústavy súbežných úsekov (3) vodiča (1) budiaceho vinutia orientovaných tak, že vodič (1) budiaceho vinutia je v susedných súbežných úsekoch (3) z hľadiska toku elektrického prúdu navzájom opačne orientovaný a...

Prevodník priamočiareho vratného pohybu na jednosmerný otáčavý

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3672

Dátum: 02.12.2003

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 25/12, F16H 25/08

Značky: jednosmerný, otáčavý, pohybu, priamočiareho, vratného, převodník

Text:

...Pri spárovaní dvoch alebo viac výkonových jednotiek nevzniká efekt spätnej rotácie okolo spoločnej osi.Z hľadiska konštrukcie je prevodník ideálny pre agregát s kompresorom.Prehľad obrázkov na výkresochPrevodník priamočiareho vratného pohybu na jednosmemý otáčavý alebo naopak podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje v dvoch bočných pohľadoch usporiadanie...

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami – nadstavbový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 283712

Dátum: 25.11.2003

Autor: Zelinka Štefan

MPK: B62M 1/04

Značky: převodník, reťazový, nadstavbový, pákami, poháňaný, mechanizmus, predĺženými

Zhrnutie / Anotácia:

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami - nadstavbový mechanizmus - pozostáva zo základného rámu (11), ktorý je cez držiak (10) upevnený k rámu bicykla, pričom v základnom ráme (11) sú na vretene (21) kĺbovo zavesené výkyvné predĺžené (4 x 1) páky (17, 18), pričom dĺžka (1) je od kĺbového vretena (21) po unášače (12, 13), ktoré sú upevnené na predĺžených pákach (17, 18) a zároveň upevnené v reťaziach rozvodov (14, 15), ktoré sú uzavreté...

Termoelektrický prevodník elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282582

Dátum: 10.09.2002

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 21/14, G01R 21/02

Značky: převodník, termoelektricky, výkonu, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Termoelektrický prevodník elektrického výkonu vytvárajúci súčin okamžitých hodnôt vstupných signálov, obsahujúci aspoň jeden elektronicky riaditeľný rezistor (1) a samostatný snímač teploty (2), pričom elektronicky riaditeľný rezistor (1) a snímač teploty (2) sú umiestnené na spoločnej, od okolia tepelne izolovanej podložke (3). Vstupné svorky (U1, U2) a výstup snímača teploty (2) sú prepojené priamo alebo cez prispôsobovacie obvody na vstup...

Merací prúdový prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 281886

Dátum: 02.07.2001

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 15/18, G01R 15/00

Značky: prúdový, převodník, merací

Zhrnutie / Anotácia:

Merací prúdový prevodník pozostáva z jadra (J) z magneticky mäkkého materiálu, na ktorom je navinuté primárne vinutie (P), sekundárne vinutie (S) a nulové vinutie (N). Nulové vinutie (N) je zapojené medzi invertujúci vstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a prvý uzol (U1). Sekundárne vinutie (S) je zapojené medzi výstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a invertujúci vstup druhého operačného zosilňovača (OZ2). Prvý rezistor (R1) je...

Reťazový prevodník poháňaný predĺženými pákami – nadstavbový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2903

Dátum: 11.06.2001

Autor: Zelinka Štefan

MPK: B62M 1/04

Značky: nadstavbový, mechanizmus, převodník, poháňaný, pákami, predĺženými, reťazový

Text:

...ráno bicykla.V základnom ráno/lll na vretone/2 l/ kĺbovo zavesené výkyvná prodĺženl/431/ páky/ľh/lñĺ. pričom dĺžka/U je od klbovőho vrotena/Zl/ po udialo/l 2,13/. ktorő od -upovnonď na predĺženým pákeoh/l .18/ a úroveň upevnend v refaaiaeh navodov/14 .15/ . ktore od uzavretí apoakali roťaaí/lüdäll.Reťazové rozvody/Inn posootávaaü s dvoch voľnobežiok nadnebo lolooa bxoyxuaąząwz/ uložené pevne na nšboýi a bioykh/26/, priöea na ľavej otrano je...

Merací termoelektrický prevodník elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279550

Dátum: 02.12.1998

Autori: Grňo Ladislav, Bobik Mikuláš, Groch Július

MPK: G01R 21/02, G01D 3/028

Značky: merací, elektrického, výkonu, termoelektricky, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Merací termoelektrický prevodník elektrického výkonu pozostáva z rezistora (1) a teplotného snímača (2), umiestnených na spoločnej, od okolia tepelne izolovanej podložke (3). Podstata vynálezu je v tom, že rezistor je tvorený prvkom, ktorého okamžitá hodnota odporu je elektronicky riaditeľná okamžitou hodnotou vstupného signálu. Výhodné uskutočnenie vynálezu predstavuje riadený rezistor tvorený tranzistorom. V tomto prípade je možné jednoduché...

Obrazový analógovo- číslicový prevodník s kompresiou údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277895

Dátum: 18.11.1992

Autor: Černák Jozef

MPK: G02F 7/00, H03M 1/12

Značky: obrazový, číslicový, převodník, kompresiou, analógovo, údajov

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z výstupného vodiča (8) jasu, obrazového elementu snímacej obrazovej matice (1), ktorý vstupuje do riadiaceho obvodu (2) snímacej obrazovej matice (1), výstupný vodič (10) jasu obrazového elementu riadiaceho obvodu (2) snímacej obrazovej matice (1) vstupuje do riadiaceho obvodu (4) obrazovej matice (3), na vstup analógovo-číslicového prevodníka (6) a na prvý vstup programovateľného komparátora (5) s hysteréziou. Riadiaci obvod (4)...

Převodník kapacita – napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 271116

Dátum: 14.08.1990

Autor: Horák Jiří

MPK: H01G 9/14

Značky: napětí, kapacita, převodník

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270743

Dátum: 12.07.1990

Autori: Paar Miroslav, Andó Ján, Kaše Oldřich

MPK: D04B 15/78

Značky: stroje, elektromagnetický, převodník, činných, vyvolování, pletacího, elementů

Text:

...izolanty làł. Na jádŕe l je umistěn hlavní solenoid 3, který je navinut na kostřičce 2. Těleso je na neznázorněnou část pletacího stro je připevněn například pomocí neznázorněnýoh šroubů umístěných do otvorů 1.4 jádra l.Součinnost elektromagnetického pŕevodníku s činnými elementy, například se vzorovacími stopry 2, je znázorněna na obr. 2 a 3. Vzorovací stopr Ž je v ćinné poloze znázorněn jako vzorovací stopr jjl. V této poloze je...

Převodník signálu z induktivního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270391

Dátum: 13.06.1990

Autori: Moučka František, Vávra Zdeněk, Prchlík Vojtěch

MPK: G01B 7/03

Značky: převodník, induktivního, polohy, signálu, snímače

Text:

...zesilovače 3 a výstup druheho denoduldtoru g je spojen s drum vstupe diterencidlního zesilovače ą. Výstup dirersneidlního sesilovsäe 3 je pŕipojenna vstup resulttoru 5, jeho výstup je spejen se vstupen nspätevd-írekvenčního prevodníku z. Výstup napätově-trekvenčního prevodník z je připojen na první vstup ispulsni-ídzeveho prevodníku 1,na jeho druhý vstup je připojen první výstup senerdtoru g hodinove frekvence. První výstup...

Fotoelektrický převodník úhlových kódů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269705

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pentschev Penev, Mitkov Nikolov, Nikolov Ivanov

MPK: H03K 19/14

Značky: úhlových, kódu, převodník, fotoelektrický

Text:

...prvku lg e je připojen k dslšímu vstupu prvního součinového logického prvku li. Třetí vstup § 1 logické jednotky lg je spojen s dalším vstupem druhého součinového logickáho prvku lg s s jedním ze vstupů třetího součinového logickěho prvku ll, jehož druhý vstup je spojen s výstupom prvního invertoru lg. Výstupy tří součinových logických prvků li, lg e ll jsou připojeny ke vetupům logickěho obvodu NEBO lg, jehož výstup je výstup logické jednotky...

Elektromechanický prevodník dvojradového vstrekovacieho hydrogenerátora paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268583

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mancovič Milan, Blizniak Jaroslav, Prpič Ivan, Ochodnický Vladimír

MPK: G05D 13/62, F02M 51/00

Značky: paliva, elektromechanický, hydrogenerátora, dvojradového, převodník, vstrekovacieho

Text:

...prvému koncu druhej regulačnej tyče 5 je dalej prichytený cez tiahlo lg indukčný snímač Q polohy. K druhému koncu prvej regulačnej tyče 2 je cez kulisu li 5 čapom lg pripevnená dvojramenná páka ll, stredom upevnená v kĺhu Ž a druhým koncom pripevnená cez čap iz a kulisu lg k druhemu koncu druhej regulačnej tyče 5. Prvá regulačná tyč 2 je druhým koncom dalej cez prvú tlačnú tyčku Z spojená 5 prvým proporcionálnym elektro-magnetom Q, zatialčo...

Přesný převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem se samostatnými výstupy pro každou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268125

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: vstupního, samostatnými, každou, polaritu, výstupy, velkým, kmitočet, vstupním, převodník, přesný, odporem, napětí

Text:

...spínače 2 a rovněž první vývod druhého elektronického spínače lg. Druhý konec rezistoru § je připojen ke společněmu vodiči 2. Výstup operačniho zesilovače 3 je připojen ke druhemu konci kapacitoru Q a rovněž je spojen s prvním vstupem prvního konparátoru Z a s prvním vstupeo druhého komparàtoru lg. Druhý vstup prvního komparàtoru 1 je prípojen k prvnímu zdrojí § komparačního napětí 3 druhý vstup druheho komparátoru li je pripojen ke...

Přesný číslicově kmitočtový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 268039

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír, Přikryl Hynek

MPK: H03M 1/66

Značky: přesný, převodník, číslicové, kmitočtový

Text:

...převodu nemá Vliv citlivoat koaparátoru ani stabilite čeeovó konatanty monoatebilního klopného obvodu, které určuje dobu. po kterou ee bude kapacitor ve zpětne vazbě operečního zeailovače vybíjet. Doba vybíjení je totiž odvozene od signálu o raferenčnim kmitočtu, který se přívádí na hodinový vetup číelicového obvodu. Další výhodouje. že ee v něm neupletňují nežadoucí vlastnoetí elektronického spínače v aepnutàm etavu jako je konečný odpor...

Přesný převodník čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268035

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: přesný, kmitočet, čísla, převodník

Text:

...přzłladná provedení přesnáho pívvodníku čísla na knzitočet.Vstupní kődová kombinace, odpovídající převádčnému číelu, se přivádí na číslioový vstup číslioovč analogového převodníku 1. Přímý proudový výstup číslioovä ana~ logového převodníb. l je spojen s invertujíoím vstupom operačního zesilovače 6. Mezi invertující vstup opersčního zesilovače § s spoločný vodič 1 je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napätí, elektronického...

Nepřímý číslicově analogový převodník s přepínaným kapacitorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267804

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tobola Pavel

MPK: H03M 1/86

Značky: přepínaným, kapacitorem, převodník, nepřímý, číslicové, analogový

Text:

...svorkamí spojeny se zemní svorkou 2 a svými druhými svorkami jsou přjpojeny jednak ke zdroji g referenčního proudu a jednak ke vstupní svorce dolní propusti É, jejíž výstupní svorka je spnjenn se vstupom napñĺověho sledovnče 1, jehož výstup je spnjen s výstupní svorkou QV činností na ňíslicnvý vstup Q proqramovatelnéhn dňlíče 1 kmítnčtu přivedené číslo słouží k vydčlení referenčního kmitočtu ze svorky L referenňního kmítočtu na měronosný...

Převodník pro kapacitní čidla s uzemněnou společnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267020

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 27/00

Značky: uzemněnou, čidla, kapacitní, převodník, společnou, elektródou

Text:

...elektrodou s převodem poměru kapacít na střídu, tj. poměr doby kladného a záporného obdélníkového ínpulsu, sestává z prvního operačního zesilovače 1 zapojeného jako komparátor s hysterezí zavedenou z výstupu g tohoto prvního operaćníhs zesilovače L přes odporový dělič složený z prvního a druhého odporu 1 s 5 do neínvertujícího vstupu Ž tohoto prvního operačního zesilovače l. Výstup g prvního operačního zesilovače 1 je současně...

Rychlý převodník napětí na kmitočet se samostatnými výstupy pro každou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267987

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, polaritu, každou, rychlý, výstupy, napětí, kmitočet, samostatnými, vstupního

Text:

...na jehož výatup je připojen první konec kapacitoru ž, dále tamtěž je připojen první vývod prvního elektronického spínače i a první vývod druhého elektronického spínače 11 a dále rovněž první vstup prvního komparátoru 1 a první vstup druhého komparátozu u, přičemž dnmý konec kapacitoru ž je spojen se spoločným vodičom 6. Druhy vstup prvního komparátoru 1 je spojen s prvním zdrojem g komparačního napětí a druhý vstup druhého komparátoru lg...