Patenty so značkou «převod»

Excentrický prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7541

Dátum: 05.09.2016

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F16H 13/02, F16H 15/04

Značky: excentrický, převod

Text:

...otáčok vysokootáčkového elektromotora s neodymovými magnetmi alebo s bezjadrovým vinutím na nízkohmotnostné aplikácie (drony, multikoptéry, helikoptéry a pod.). Redukcia v pomere 1 50 z motora í na príchytke j z vonkajšieho rámu M s otáčkami napr. 30 tis. za min. na 600 ot. za min. na výstupnom hriadeli Q. Excentricky uložené vnútorné kolesá § sú vzájomne vyvážené excentrami 3 so 180 ° proti sebe a ich obvod g je z trecieho...

Plynule meniteľný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7500

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F16H 15/42

Značky: převod, plynule, měnitelný

Text:

...vonkajšieho kolesa, ktoré je vinuté súhlasne s otáčkami motora, a to úmerne k veľkosti odporovej sily vzniknutej v záťaži, a tým zmenšujú priemer vonkajšieho kolesa jeho zvíj aním pri vyššej záťaži, čím sa zväčšuje redukčný prevodový pomer.Excentricita uloženia vnútorného kolesa (kolies) presahuje rozdiel priemerov medzi vonkajším kolesom a vnútorným kolesom, a to do takej miery, ktorá zodpovedá dovolenému cyklickému namáhaniu vonkajšieho...

Zariadenie na prevod hnacej sily montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7344

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: F01N 3/00, B61C 7/04

Značky: trakčného, převod, vedenia, zariadenie, vozidla, montážneho, hnacej

Text:

...obvodmi.Moderná koncepcia trakčnej sústavy je podporená spätnou väzbou diagnostického systému s výstupom na display riadiaceho systému vozidla.Spaľovací motor spĺňa emisné limity EÚ Stage IIIB. S touto problematikou je úzko spätá koncepcia výfukovej sústavy, kde okrem iného jej súčasťou je oxidačný katalyzátor s filtrom častíc DPF a ďalej katalyzátor s úpravou spalín systému SCR.Maximálna rýchlosť montážneho vozidla trakčného vedenia...

Rotačné zariadenie na programovanie, prevod a príjem používateľských kódov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6429

Dátum: 03.05.2013

Autor: Karbula Josef

MPK: G06K 7/00, E05B 37/00

Značky: zariadenie, převod, příjem, programovanie, kódov, používateľských, rotačné

Text:

...kolika. Kontaktný spojovací kolik je vyhotovený so zúženým prierezom, ktorý mu umožňuje pohyb V medzere vodiacej šablóny, ale neumožňuje jeho vybratie. Zúžený prierez umožňuje kon 10taktnému spojovaciemu kolíku pohyb v medzere z východiskovej polohy do čítacej polohy. V čítacej polohe nie sú kruhové otvory - rotačný programovateľný kľúč užívateľského kódu sa nedá vytiahnuť a musí sa vrátiť do východiskovej polohy, kde sa dá...

Cyklorotačný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6403

Dátum: 01.03.2013

Autori: Balara Alexander, Balara Milan

MPK: F16H 31/00, F16H 29/00

Značky: převod, cyklorotačný

Text:

...Unáša preto (súbežný Výstupný) hriadeľ s pevne nasadeným (malým súbežným) ozubeným kolesom, ktoré cez medzikoleso a výstupné koleso prenáša rotáciu na Výstupný hriadeľ (v smere hodinových ručičiek). Rotácia vstupného a výstupného hriadeľa v rovnobežnej spojkeje opačná, ale vo voľnobežnom smere tejto spojky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, obr. l znázorňuje celkové usporiadanie funkčných...

Zubový 3D prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5678

Dátum: 04.03.2011

Autori: Poláček Viktor, Kamenčík Marián

MPK: F16H 3/00

Značky: zubový, převod

Text:

...zubového prevodu podľa technického riešenia dochádza k zmene týchto parametrovZmeny uvádzaných parametrov na hnanom hriadeli prebiehajú V rovnakom čase počas l 80 ° pootočenía.Ak sa hnací hriadeľ točí rovnomerne, h 11 aný hriadeľ V priebehu l 80 ° zrýchľuje a spomaľuje, pričom cyklus 1/2 otáčky hnacieho hriadeľa je vždy totožný s cyklom 1/2 otáčky hnaného hriadeľa.Pootočením o ďalších l 80 ° sa parametre krútiaceho momentu Mk a...

Guľový závitový prevod s axiálnym ložiskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11302

Dátum: 30.06.2010

Autori: Osterlänger Jürgen, Bärthlein Stefanie, Miko Josef

MPK: F16C 33/46, F16C 19/30, F16C 35/06...

Značky: guĺový, závitový, axiálnym, ložiskom, převod

Text:

...vreteno tieto jazýčky pružením zaberú do tohto uchytenia.Tieto západky možno vyhotoviť ako obrubu klietky usporiadanú na vnútornom obvode klietky axiálneho ložiska. Výhodne sa táto obruba klietky potom vytvorí ako tenkostennátakým spôsobom, že má pružne vlastnosti, aby radiálne pružíla dovnútra do tejto úchytky.Obruba klietky môže byť pri pohľade pozdĺž osi vretena vyhotovená približne mnohouholníkovo amôže svojimi elasticky...

Zariadenie navrhnuté na prevod tepelnej energie dostupnej v danom prostredí na využiteľnú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14305

Dátum: 18.02.2010

Autor: Cohen Yoav

MPK: F01K 27/00

Značky: dostupnej, převod, zariadenie, danom, energiu, navrhnuté, energie, tepelnej, využiteľnú, prostředí

Text:

...reze vnútorným rotorom prvého vyhotovenia uvádzaného vynálezuobrázok 2 je pohľad v schematickom priečnom axiálnom reze celým súborom zariadeniobrázok 3 je perspektívny pohľad na vnútorný rotorobrázky 4 a 5 sú čiastočné schematické pohľady v perspektíve a priečnom reze súborom zariadeníobrázok 6 je perspektívny pohľad na tesniacu manžetuobrázok 7 je predný pohľad na tesniacu manžetu s ovládacím motoromobrázok 8 je čiastočný perspektívny...

Rýchlobežný prevod s mazaním olejom, najmä pre zapuzdrené železničné hnacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: 286269

Dátum: 23.05.2008

Autori: Hallmann Dieter, Skumawitz Erwin

MPK: B61C 9/00, F16H 57/04

Značky: mazáním, zapúzdrené, rychloběžný, hnacie, ústrojenstvo, převod, olejom, železničné, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na rýchlobežné prevody s mazaním olejom, pričom spätné olejové kanály (8) vedú od labyrintových komôr bezdotykových tesnení (6) hriadeľa k olejovej vani (5) prevodovej skrine (3). Podľa vynálezu ústia spätné olejové kanály (8) do oblastí (10), ktoré sú vytvorené axiálnymi úzkymi miestami medzi zubovou oblasťou hnaného kolesa (1) a susediacimi stenami prevodovej skrine (3) a v ktorých sa pri prevádzke a nezávisle od smeru...

„V” ozubenie, „V” ozubené koleso a „V” ozubený prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 286226

Dátum: 09.05.2008

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 55/02

Značky: ozubené, koleso, převod, ozubený, „v”, ozubenie

Zhrnutie / Anotácia:

"V" ozubenie je tvorené dvoma úsekmi ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1), kde uhol sklonu zubov (2) 45° <= beta <= 84° a kde spojenia zubov (2) v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1) vytvárajú vrcholy zubov (2). "V" ozubené koleso je tvorené dvoma "V" ozubeniami, kde vrcholy zubov (2) zvierajú uhol 12° <= ksí <= 45° voči axiálnej osi, pričom...

Prevod pre motorizovaný koľajničkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14707

Dátum: 04.01.2008

Autori: Porinsky Lucas, Huffman William, Tighe William

MPK: F16H 25/20, B60N 2/06

Značky: převod, koľajničkový, motorizovaný, systém

Text:

...polohy podpieranéhoprvku podľa nároku 7. Koľajničkový systém zahŕňa základnú koľajničku a vodiacu skrutku,vybavenú vonkajším závítom. Vodiaca skrutka určuje pozdĺžny smer, pozdĺž ktorého sa pohybuje podpieraný prvok späť a dopredu za účelom zmeny svojej pozdĺžnej polohy. Poháňaná koľajnička spolupôsobí so základnou koľajničkou s cieľom pozdĺžneho klzného pohybu medzi nimi. S vodiacou skmtkou je vo funkčnom zábere pohonná matica. Skriňa je...

Ozubený prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10492

Dátum: 12.12.2007

Autor: Hibino Toshiharu

MPK: F16H 1/32

Značky: ozubený, převod

Text:

...kľukového člena rotuje excentricky. Ak člen s excentrickou rotáciou kľukového člena rotuje excentricky, vonkajší prevod rotuje vzhľadom na vnútorný prevod počas orbitálneho otáčania okolo osi vnútornéhoprevodu. Ak vonkajší prevod rotuje, unášač rotuje vzhľadom na0003 U ozubeného prevodu planetárneho ozubeného prevodového typu s vnútorným záberom kľukový člen musí byť podopretý tak, aby bol spôsobilý rotovať vzhľadom na pár podporných členov...

Zariadenie na prevod slnečnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12725

Dátum: 05.04.2007

Autori: Bijl Roy, Penning Peter

MPK: F24J 2/06, H01L 31/052

Značky: převod, energie, zariadenie, slnečnej

Text:

...pomocou šošovky a dopadajúceho na reflektorový povrch v jednej špeciálnej cieľovej oblasti, bez ohladu na polohu slnka na oblohe vpriebehu dňa, ked je zariadenie v činnosti.0011 Týmto spôsobom sa realizuje výrazné zlepšenie účinnosti, pretože- okrem zvyčajných strát účinnosti rôznych komponentov - slnečné žiarenie sa neustále koncentruje v tom istom bode ako výsledok orientovania v dvoch paralelných rovinách šošovky a reflektorového...

Spôsob výroby epicykloidálneho redukčného prevodu, redukčný prevod a robot týmto redukčným prevodom vybavený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6506

Dátum: 05.02.2007

Autori: Mariotte Pascal, Gerat Vincent

MPK: F16H 1/32, B25J 9/10, B23B 35/00...

Značky: vybavený, převodů, redukčným, převod, epicykloidálneho, spôsob, týmto, výroby, redukčný, redukčného, robot, prevodom

Text:

...upraveného v nosiči trvalo spojeného s výstupným hriadeľom redukčnéhoprevodu. Tento redukčný prevod sa vyznačuje tým, že prvé a druhé vývrty vo vačke a v nosičiRedukčný prevod podľa vynálezu umožňuje presnú a rýchlu montáž ovládacích palcov. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu, ktore však nie je záväzné, môže takýredukčný prevod zahmovať jeden alebo viac charakteristických znakov nižšie uvádzaných- ovládací palec je stupňovitý a zahmuje...

Ozubený prevod riadenia s automatickým nastavovaním prítlačného člena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9562

Dátum: 25.01.2007

Autori: Weigel Michael, Rombold Manfred

MPK: B62D 3/12, F16H 55/28

Značky: člena, nastavovaním, převod, riadenia, automatickým, ozubený, prítlačného

Text:

...svojej klinovitej špičky, to znamená u klinovitých dielov znázornených naobrázkoch zmenšovat svoj polomer.0010 Samozrejme je možné, šikmé plochy dielov nezriaďovat ako rotačne symetrické, ale voliť šikmo položené rovné prítlačné plochy. Rotačnésymetrické uskutočnenie má ale tú výhodu, že sa diely v skrini nevzpriečia.0011 Ďalej sa možné uskutočnenie ozubeného prevodu riadenia podľavynálezu bližšie vysvetľuje podľa výkresov.obr. 1 znázornenie v...

Prídavný prevod na prídavné ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2422

Dátum: 12.05.2006

Autori: Rupp Arthur, Glaesser Thomas, Kruttschnitt Andreas, Hörsch Jürgen, Schust Achim

MPK: B62D 5/00, F16D 41/00

Značky: přídavné, převod, přídavný, ovládanie

Text:

...sú tlačnými čapmi pomocou pružinových prvkov pritláčané na vonkajší prstence. Ak sa otáča vonkaj ší prstenec oproti vnútomému prstencu, zablokujú sa Zvieracie valčeky v zvieracích medzerách a prenášajú obvodovú silu silovým spojením medzi vonkajším prstencom a vnútorným prstencom. Silové prostriedky môžu mať elektromagnetický,elektrohydraulický, elektromechanický alebo pneumatický pracovný princíp.0013 Ako prídavný prevod je možné použiť...

Zariadenie na prenos a prevod pohybu piesta do kľukového hriadeľa spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285038

Dátum: 05.04.2006

Autor: Bicek Juraj

MPK: F02F 3/00, F01B 9/00, F16C 3/04...

Značky: zariadenie, převod, hriadeľa, motora, prenos, pohybu, piesta, kľukového, spaľovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos a prevod pohybu piesta do kľukového hriadeľa piestových spaľovacích zážihových a vznetových motorov, ktoré vykonáva priečne vedenie (2) s klzným puzdrením (3) v telese piesta (1) a v ňom je klzne pohybujúci čap kľukového hriadeľa (4), ktorý je súčasťou kľukového hriadeľa (5).

Napínacie vedenie pre trakčný prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5643

Dátum: 27.01.2006

Autori: Assel Martin, Schenk Rainer

MPK: F16H 7/08, F01L 1/02, F16H 7/00...

Značky: trakčný, převod, vedenie, napínacie

Text:

...vďaka pôsobeniu olejovej hmly obieha s optimalizovaným trením, je možné dosiahnutie životnosti, ktorá sa nelíši od životnosti reťaze. Použitím remeňa namiesto reťaze sa výhodne znižuje hmotnosť a úroveň hluku trakčného prevodu. Okrem toho je bezúdržbováprevádzka s remeňom podľa vynálezu výhodná s ohľadom na náklady. Ďalšie Výhodné stvárnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov 2 až 17.Podľa výhodného stvárnenia je vodiaca koľajnička v...

Dvojstupňový viacvýstupový harmonický prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3937

Dátum: 05.10.2004

Autori: Klimo Vladimír, Haľko Jozef

MPK: F16H 1/10, F16H 1/28, F16H 49/00...

Značky: viacvýstupový, dvojstupňový, převod, harmonický

Text:

...až po veľmi veľké prevodové pomery. Prevodové stupne môžu byť osadené rôznym druhom ozubenia (evolventné, cykloidné a pod.) alebo môžu byt osadené trecimi plochami a vytvorit tak trecí prevod s možnosťou dosiahnutia veľkých prevodových pomerov. Maximálny dosiahnuteľný počet výstupných hriadeľov závisí najmä od technických možností riešenia počtu spoluzaberajúcich ozubeni tvoriacich druhý stupeň tohto prevodu. Minimálny počet výstupných...

Integrovaný harmonický prevod s kardanovým hriadeľom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3936

Dátum: 05.10.2004

Autori: Klimo Vladimír, Haľko Jozef

MPK: F16H 1/28, F16H 1/10, F16H 49/00...

Značky: převod, kardanovým, harmonický, integrovaný, hriadeľom

Text:

...jednotlivými výstupnými hriadeľmi. Zároveň vnútorne obežné koleso pomocou kardanových kĺbov transformuje svoju nútenú excentrickú rotáciu v jednostupňovom prevode na centrickú rotáciu ďalšieho koaxiálne uloženého výstupného hriadeľa. Tento prevod v sebe integruje jednostupňový a dvojstupňový harmonický prevod s diametrálne rozdielnymi veľkosťami prevodových pomerov. Integrovaný harmonický prevod V navrhovanom riešení môže pracovat aj ako...

Zaťahovací prevod okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284022

Dátum: 16.07.2004

Autor: Goldschmidt Hans-gerd

MPK: E05D 15/524, E05C 9/12

Značky: dveří, převod, okien, zatahovací

Zhrnutie / Anotácia:

Pastorok (8) je v riadiacich polohách zástrčkových tyčí aretovaný zarážkou (20) zaťažovanou pružinou zapadajúcou do zubových medzier pastorka (8). Obvyklé zubové medzery pastorka (8) majú oporu vytvorenú v mieste zarážky (20) až k vonkajšiemu obvodu pastorka (8) alebo až do jeho blízkosti.

Prevodovka na prevod otočnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2157

Dátum: 03.05.2004

Autor: Uebbing Dietmar

MPK: F16H 37/06

Značky: převod, rúrky, otočnej, převodovka

Text:

...Vyrovnávanie torzného zaťaženia sa uskutočňuje pomocou spojky na rozdelenie výkonu, umiestnenej zo0007 Pre prípady použitia v hornej výkonovej oblasti sa používajú planétové prevody, pri ktorých je za sebou zapojenýchviacero planétových stupňov. Aj tu je potrebné dbať na to, žeVonkajšie rozmery so zvyšovaním prenášaného výkonu značne narastajú. Požiadavke na výrobu určitého, vopred daného prevodu môže byť z hľadiska procesu používania...

˝V˝ ozubenie, ˝V˝ ozubené koleso a ˝V˝ ozubený prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3673

Dátum: 02.12.2003

Autor: Sejna Vladimír

MPK: F16H 1/08

Značky: ˝v˝, ozubený, ozubené, koleso, ozubenie, převod

Text:

...V ozubeného kolesa a V ozubeného prevodu podľa technického riešenia sú zjavne z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky teda spočívajú najmä v tom, že vzhľadom na to, že zuby ozubenia sa dotýkajú v priamkach, ktoré ležia v rovine záberu, tak potom súčiniteľ záberu je obyčajne väčší ako 2. Keďže je V okamžitom Ľibere viac zubov, ktoré sa pri otáčaní plynulo odvaľujú od svojho vrcholu po okraje, tak na rozdiel od ozubeného...

Rozdielový planétový prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3572

Dátum: 05.08.2003

Autor: Michalík Jozef

MPK: F16H 48/02

Značky: planetový, převod, rozdielový

Text:

...stenou 12 pevného korunového kolesa l a čelnou stenou 22 hnaného korunového kolesa 2 tak, že medzi stenami satelitových kolies 3 a čelnými stenami 12, 22 pevného korunového kolesa 1 a hnaného korunového kolesa 2 sú na čape31 upravené separátory 10, v ktorých sú voľne otočné uložené guľôčky ll. Satelitové kolesá 3 sú takto vedené v radiálnom smere iba v ozubení centrálneho kolesa 4 a pevného korunového kolesa l a v axiálnom smereje poloha...

Harmonický prevod s kardanovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3552

Dátum: 01.07.2003

Autori: Klimo Vladimír, Haľko Jozef

MPK: F16H 1/10, F16H 21/14, F16H 25/06...

Značky: kardanovým, harmonický, převod, mechanizmom

Text:

...Pomocou kardanových kĺbov sa nútená excentrická rotácia ozubeného kolesa transformuje na centrickú rotáciu výstupného hriadeľa.Výhodou tohto technického riešenia oproti konvenčným harmonickým, planćtovým a eykloidným prevodomje zabezpečenie vysokého prevodovćho pomeru, vysokej presnosti prevodu pri menšom zastavanom priestore a hmotnosti prevodovky a v jednoduchšej konštrukcii.Oproti známym harmonickým prevodom táto konštrukcia vylučuje...

Zariadenie na prevod určené pre pozemné vozidlá, najmä vozítka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1114

Dátum: 13.05.2003

Autori: Dazin Guillaume, Antonov Roumen

MPK: F16D 25/00, F16H 3/44, F16H 37/02...

Značky: určené, zariadenie, vozidla, vozítka, najmä, převod, pozemné

Text:

...l.Hoci planetové súkolie môže teoreticky vytvoriť niekoľko prevodových pomerov, nie je prakticky možné skonštruovať zariadenie s viac než dvoma prevodovými pomermi vzhľadom na zložitosť prechodu 2 jedného na druhýCielom vynálezu je Vytvoriť zariadenie na prevod, V ktorom by prostriedky potrebne na prechod z jedneho prevodového pomeru na druhý boli v diferenciáli velmiĎalším cieľom vynálezu je vytvořit zariadenie na prevod, V ktorom môže...

Pulzný prevod s plynule voliteľnými parametrami prevodového pomeru, nábehových, priebehových a akumulačno-rekuperačných charakteristík

Načítavanie...

Číslo patentu: 281725

Dátum: 18.05.2001

Autor: Tóth Július

MPK: B62M 1/04

Značky: charakteristik, poměru, plynule, náběhových, parametrami, převod, pulzný, akumulačno-rekuperačných, voliteľnými, priebehových, převodového

Zhrnutie / Anotácia:

Pulzný prevod má prevodníky (7) alternatívne vybavené napríklad napínacími pružinami (35) upevnenými vratnými prevodníkmi (38), majúce najmenej jeden záberový bod (O'), respektíve počiatočným bodom (P) až n-tým bodom (N) ohraničené rozstupové krivky (k), (k') výhodne napríklad špirálovitých tvarov, s rôznou časťou nastaviteľnou do záberových uhlov (alfa') pre alternatívne ľubovoľný náhon (19) napríklad ozubením, kardanovým hriadeľom, respektíve...

Prevod s napínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1477

Dátum: 07.05.1997

Autor: Nižník Martin

MPK: B62M 9/16, B62M 9/02, B62M 9/06...

Značky: napínaním, převod

Text:

...miere odstraňuje riešenie,ktorehe podstata spočíva v tem, že reťaz / ezubený remeň/ zasahuje do pracevnehe prieeteru aspoň jedneho rntačneho elementuupevnenehe na ramene, ktere je epnjene e neenou výkyvnnuvidlicou, alebo rámom pevne, alebo výkyvna. V pripada výkyvného apojonia jo vhodné ak rameno 5 rotačným elomentom je výkyvnaspojené 5 ramovým tiahlom upovnaným výkyvna na pevnej Čaatiramu. Hamano a/alebo ramové tiahlo jo v alternatívnom...

Pružinový prevod sily pre vozidlo poháňané jazdcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1281

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kachaňák Josef, Novák Miroslav

MPK: B62M 1/04

Značky: poháňané, převod, vozidlo, jazdcom, pružinový

Text:

...umiestnené ložiská i jednosmerné voľnobežky. Podstatou technického rieše~ niaje, že z oboch strán rámu je na čape nezávisle osadená výkyvnádvojramenná páka, na tlačné rameno ktorej pôsobí hnacia sila P, pričom jej tažné rameno je spojené z jednej strany cez napnutú ťažnú pružinu -s napínacou skrutkou upevnenou priečne v ráme a z druhej strany s tiahlom, ktorého voľný koniec je spojený hnacím členom upevneným cez príslušnú jednosmernú...

Diferenciálny prevod pre riadenú distribúciu výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279396

Dátum: 09.11.1994

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/00, B60K 17/04

Značky: výkonu, distribúciu, diferenciálny, riadenú, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny prevod na riadenú distribúciu výkonu medzi dva spotrebiče, keď jeden z nich je realizovaný komplexným blokujúcim hydrodynamickým meničom (14), je vytvorený trojhriadeľovým diferenciálom (1) s väzbovým hydrostatickým prevodom (6) medzi hnanými hriadeľmi (4), (5). Podstata vynálezu spočíva v tom, že potrebné zaťaženie druhého hnaného hriadeľa (5), ktorý je spojený s komplexným blokujúcim hydrodynamickým meničom (14), kvôli vylúčeniu...

Prevod tepla vlnovitými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 201

Dátum: 09.09.1993

Autor: Horváth Gejza

MPK: F24B 7/02

Značky: tepla, převod, vlnovitými, rúrkami

Text:

...teleso s vlnovkovitou rúrkou 2 situovanou v zvislej polohe, na ktorú je pri pojený tepelný zdroj ł, ktorý je umiestnený v spodnej časti a odvod spalín Ž umiestnený v hornej časti. Obrázok č. 4 zobrazuje vyhrievacie teleso, ktoré má tepelný zdroj l umiestnený na čelnej strane vlnovkovitej rúrky g a odvod spalín Ž je umiestnený na protiľahlej strane tepelného zdroja l.Obrázok č. 2 znázorňuje vyhrievacie teleso, ktoré má dve...

Převod malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 275404

Dátum: 19.02.1992

Autor: Komárek František

MPK: F16H 3/28

Značky: malotraktoru, převod