Patenty so značkou «prevádzanie»

Výlevka na prevádzanie prúdenia tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287958

Dátum: 13.06.2012

Autori: Xu Dong, Dorricott James, Heaslip Lawrence

MPK: B22D 11/10, B22D 41/16

Značky: tekutého, výlevka, prúdenia, prevádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Výlevka na prevádzanie prúdenia tekutého kovu obsahuje vstupnú časť na prívod tekutého kovu, ďalej prietokový modulátor, slúžiaci ako zátka pri prietoku kovu, ktorý je pohyblivý z otvorenej do uzatvorenej polohy vzhľadom na vstupnú časť výlevky. Vstupná časť prietoku a prietokový modulátor vymedzujú kontrolnú zónu medzi nimi. Modulátor tlaku situovaný za regulačnou oblasťou kontrolnej zóny je prispôsobený na minimalizáciu rozdielu tlakov...

Systém na prevádzanie odpadného tepla zo zdroja odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10851

Dátum: 05.12.2007

Autor: Buerki Thomas

MPK: F02B 39/00, F02C 6/18, F01K 23/08...

Značky: zdroja, tepla, odpadného, prevádzanie, systém

Text:

...obehu, majú teplotu zhruba 700 °F alebo 370 °C. Vo výparníku je chladivo uvedenédo teplosmenného vzťahu s prúdom horúcich výstupných plynova ohriate zhruba na 225 °F alebo 107 °C. Na výstupe turbíny má pracovná tekutina teplotu 140 °F alebo 60 °C.0005 Úlohou tohto vynálezu je preto využitie odpadného tepla z priemyselných procesov na výrobu energie a na výrobu stlačených plynov alebo elektrickej energie. Ďalšou úlohou tohto vynálezu je...

Zariadenie na prevádzanie vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4346

Dátum: 03.02.2006

Autori: Hofmann Gerd, Naumann Reiner

MPK: H02G 3/02

Značky: prevádzanie, vedenia, zariadenie

Text:

...druhým krytom.Ltsporiadanžt pripevňovacia matica. ktorá sa dá priviest k dosadntítiu na zodpovedajúcu vnútornú stranu priradenej steny krytu. pričom jej nłlSl(lllĺl(0/žtnĺlh na prvý koncový úsek sa dorazový prvok s dostatočnou pľlľlaČn 0 Ll silou tlačí na vnútornú stenu druhého krytu. Tým sa na jednej strane zariadenie na prevzidzttnie vedenia Správne usporiada medzi oboma krytmi a na druhej strane sťtčatsne tlöjdc k lixovztnití...

Spôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a reaktor na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258705

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromický Karol, Vážny Emil, Teren Ján, Gabčo Milan, Hutár Eduard

MPK: C01C 1/02

Značky: spôsobu, kontinuálnej, prevádzanie, spôsob, přípravy, reaktor, čpavkovej, tohto

Text:

...miešača 4 do telesa reaktora 1. Perf-orovaný prívod koncentrovaného kvapalného amoniaku 2 je možno s výhodou riešiť pomocou irity, s výhodou kovovej iritySpôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a hydratačný reaktor na jeho realizácu má celý rad výhod~ umožňuje výrobu čpavkovej vody s ininimálnymi požiadavkami na spotrebu energie~ zariadenie je jednoduché a neobsahuje žiadne točivé súčastizariadenie sa vyznačuje velkou prevádzkovou...

Spôsob výroby vinylchloridu a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247330

Dátum: 15.01.1988

Autori: Duhárová Alena, Illeková Zlata, Kristín Dušan, Jablonský Stanislav

MPK: C07C 21/06

Značky: spôsob, vinylchloridu, zariadenie, prevádzanie, výroby

Text:

...kondenzacie na prijatelnej úrovni.Nové progresívne riešenie problematiky sušenla a kondenzácie vinylchloridu z acetylénu predstavuje spôsob výroby vinylchloridu a návrh zariadenia podla predmetného vynálezu. Surový Vinylchlorid sa čistí a potom sa odvádza do priameho styku s chloridom vápenatým o koncentrácii 20 až 30 9/0 hm., s výhodou 28 až 32 hm. Teplota na styku plynného vinylchloridu s kvapalnou fázou sa udržuje v rozmedzí 0 °C...

Spôsob pre kontinuálnu parciálnu hydrolýzu pentozánových surovín pri atmosferickom tlaku a zariadenie pre prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246447

Dátum: 15.12.1987

Autori: Duben Lubomír, Zvioina Karel, Tluehoo Zdenik

MPK: C07H 1/08

Značky: zariadenie, atmosferickom, hydrolýzu, tohoto, pentozánových, parciálnu, spôsobu, surovin, prevádzanie, tlaku, kontinuálnu, spôsob

Text:

...produktov aj vysokohodnotné krmivo s hodnotou stravitelnosti 80 až 92 0/0 a organické tekuté ligninové hnojivo cennáho zloženia.Ďalšou -alternatívou zariadení naväzujúcich na hydrolyzač-ný tepelne zaizolovaný zásobník, napr. vibrofluidného zariadenia,je možno zhydrolyzované pentozány obsahujúcu surovinu, získanú spôsobom podľa vynálezu spracovať aj bez extrakci-e cukrov priamym postupom na Z-furaldehyd, pri teplotách 160 až 220 °C, kde...

Spôsob ohýbania rúrok, hlavne kruhového prierezu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244982

Dátum: 15.11.1987

Autori: Arcikov Alexadd Danilovie, Krasavcev Igor Nikolajevie, Nesterenko Tichon Tichonovie

MPK: B21D 7/06

Značky: hlavne, kruhového, rúrok, prevádzanie, spôsob, ohýbania, prierezu, tohoto, spôsobu, zariadenie

Text:

...nakrucovania prierezu rúrky po celej dlžke ohybu, do požadovaného tvaru, pričom ohybník je opatrený vodiacou plochou, ktorá prechází do tväriacej plochy, ktora tvori zrcadlový obraz k tváriacej ploche v ohybnici.Spôsob a zariadenie na ohýbanie rúrok podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchostou kinematiky ohýbanie a samotnej konštrukcie nástroja. Pôsobenim jednej dvojicesil dochádza k ohýbaniu a súčasne ik nakrucovaniu prierezu rúrky po...

Spôsob plnenia kolón pre vysokotlakovú kvapalinovú chromatografiu a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242190

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hudák Jozef, Blažek Josef, Arnošt Koenek, Lazar Tobiáš

MPK: G01N 30/56

Značky: plnenia, vysokotlakovú, kvapalinovú, kolon, spôsob, prevádzanie, zariadenie, chromatografiu

Text:

...dávkovaní vzorky do kolóny a pri výmenách eluenta.Uvedený nedostatok odstraňuje spôsob plnenia kolón pre vysokotlakovú kvapalinavú chromatograíiu a zariadenie na jeho prevádzanie. Podstata spôsobu spočíva v tom,že po tlakovopulznom naplneni kolóny a pomocných kolón suspenziou v jednom smere sa pokračuje v tlakovopulznom plnení V smere, ktorý je opačný vzhladom na smer predchádzajúceho plnenia kolóny. Podstatazariadenia pozostávajúceho z...

Spôsob biologického čistenia a/alebo predčistenia odpadových vôd v stokovej sieti a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240534

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bobrik Michail Jakovlevie, Surovikin Vitalij Fedorovie

MPK: C02F 3/12

Značky: čistenia, sietí, stokovej, zariadenie, prevádzanie, odpadových, biologického, spôsob, predčistenia

Text:

...prevzdušňovacie zariadenie. Vo vnútri stokovej. siete je prípadne umiestnené regulačné zariadenie regulujúce prietok čistených vôd. Aktivovaný kal sa k čistenejvode pridáva v množstve 0,1 až 2 1. Množstvo rozpusteného kyslíka na výtoku čistených vôd sa pohybuje od 0,2 do 15 mg . m 5. Predmet vynálezu ilustruje ale neobmedzuje príklad schematicky znázornený na obr. 1, na ktorom je znázornená aeróbne biologické aktivačno-adsorpčné čistenie...

Elektrolyt k nanášaniu deformačných sietí, spôsob jeho výroby a zariadenie na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239807

Dátum: 15.06.1987

Autor: Matijíeek Jioí

MPK: C25D 7/00

Značky: elektrolyt, prevádzanie, spôsobu, deformačných, tohto, spôsob, sietí, zariadenie, nanášaniu, výroby

Text:

...12 až 18 V a intenzita 8 až 16 A po dobu 6 až 8.minút a potom sa hotový elektrolyt precedí cez papieroviú vatu.Podstata zariadenia na vykonávanie spôsobu prípravy predmetného elektrolytu spočíva rv tom, že pozostáva z rámu, V ktorom sú nad sebou otočne uložené horný valec a spodný valec piotia-hnutý iplstou, pričom horný valec »dosadá na spodný valec, ktorý je svojou spodnou časťou umiestnený V miskepre elektrolyt, pričom horný valec je na...

Sposob utesňovania kapilárnych otvorov a netesností a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249870

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: E04B 1/68

Značky: spôsob, netěsnosti, otvorov, zariadenie, prevádzanie, kapilárnych, utesňovania

Text:

...podstatou je, že tekutá vytvrditeľná látka sa nanesie na jednu stranu utesňovacieho materiálu, z druhej strany -sa -vytvorí jpo-dtlak a po vyplnení netesností v Litesňovanom materiáli sa vytvrditelná látka vytvrdí.Podstatou zariadenia -na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu je, že pozostáva z priehľadného štítu, opatreného tesnením, napojeného pomocou prívodu na zdroj npodtlaku, 4a zo štítu s tesnením na tekutú vytrvrditelnú...

Zariadenie pre prevádzanie spôsobu výroby dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238052

Dátum: 01.04.1987

Autori: Fratrič Ján, Ternény Eduard, Klučovský Pavol, Molnár Alexander, Vörös Viliam, Ježek Marián

MPK: C07C 149/26

Značky: prevádzanie, dicyklohexyldisulfidu, výroby, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevádzanie sposobu výroby dicyklohexyldisulfidu pozostávajúce zo zásobníka roztoku cyklohexántiolu a zásobníka chlóru, vyznačujúce sa tým, že zásobník (1) roztoku cyklohexántiolu, zásobník (5) chlóru, odstredivé čerpadlo (2) a dávkovacie čerpadlo (3) sú predradené cirkulačnému obvodu tvorenému cirkulačným čerpadlom (4), výmenníkom (6) tepla a reaktorom (7), pričom vedenie roztoku cylkohexántiolu cez dávkovacie čerpadlo (3) a...

Zariadenie pre prevádzanie spôsobu výroby disulfidov prostých chlorovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238051

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ježek Marián, Molnár Alexander, Klučovský Pavol, Fratrič Ján, Mašek Ján, Vörös Viliam

MPK: C07C 149/12

Značky: výroby, zariadenie, prostých, prevádzanie, spôsobu, chlorovodíka, disulfidov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevádzanie sposobu výroby disulfidov prostých chlorovodíka pozostávajúce zo zásobníka chlóru, zásobníka roztoku chlóru, chloračného zariadenia a absorčného zariadenia vyznačujúce sa tým, že zásobník (1) chlóru je opatrený vedením (6) chlóru a vedením (2) chlóru do zásobníka (3) roztoku chlóru, ktorý je opatrený vedením (4) prívodu organického rozpúšťadla a vedením (5) roztoku chlóru, pričom vedenie (5) roztoku chlóru a vedenie...

Zariadenie pre prevadzanie silových operácií na asynchrónnych linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 249470

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kosa Pavol, Ďuran Ondrej, Tupý Miloslav, Ferianec Ivan

MPK: B30B 15/24

Značky: silových, asynchrónnych, zariadenie, prevádzanie, operácií, linkách

Text:

...doska á opatrená dvoma ovládacimi nábehmi Q na ktoré dosadajú ovládacie kliny Q spojené s tlakovým valcom g indexovacieho mechanizmu 32 v kontretnom prevedení pneumatickým. Horná plocha podpernej dosky Ě je opatrenápevne dvomi indexovacimi čapmi 1 zasahujúcimi do indexovacich otvorov ll montážnej plošiny łgv pracovnom priestore. Na základnej doske 3 indexovacieho mechanizmu gg je uložený pod montážnou plošinou lg v pracovnom priestore...

Sposob kontinuálného vedenia reakcie amoniakátov dusičnanu amónneho a/alebo močoviny s kyselinou sírovou a/alebo fosforečnou a zariadenie na prevádzanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248480

Dátum: 12.02.1987

Autori: Teren Ján, Strapek Milan, Bocko Jozef, Nelišer Ladislav, Dobiáš Štefan, Nosko Vladimír, Hutár Eduard, Chromický Karol, Drozdík Ernest

MPK: C05C 1/00, C05C 9/00

Značky: močoviny, dusičnanu, vedenia, zariadenie, kontinuálneho, spôsob, amonného, prevádzanie, fosforečnou, tohoto, spôsobu, kyselinou, amoniakátov, sírovou, reakcie

Text:

...mieste uviesť aspoň stručne dva, ktoré boli skúšané už i v podmienkach prevádzkovej praxe výroby GVH.Základom funkcie prvého z nich bola ho 7348480mogenizácia reagujücich zložiek amoniakátu dusinčanu amônneho a kyseliny sírovej po ich nastrekovani na stabilný teflónový kužel.Druhý typ skúšaného predneutralizätora využíval na miešanie amoniakátu s kyselinou voľný gravitačný tok reagujúcich zložiek po striedavo uložených prepážkach zabudovaných...

Spôsob neutralizácie alkalických odpadných vôd kysličníkom uhličitým a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230868

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zamiška Štefan, Bujalka Vladimír, Jarošek Karol, Pogorielov Konštantín

MPK: C02F 1/66

Značky: spôsob, odpadných, prevádzanie, alkalických, neutralizácie, kysličníkom, zariadenie, uhličitým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob neutralizácie alkalických odpadných vôd s obsahom suspendovaného alebo rozpustného hydroxidu vápenatého vyznačený tým, že alkalické odpadové vody sa odsadia od suspendovaného hydroxidu vápenatého a ďalej sa neutralizujú v prvom stupni plynným kysličníkom uhličitým o koncentrácii min. 90%, pričom zvyšok tvorí vzduch alebo jeho zložky, na pH 9-10,0, pričom vzniklý vyzrážaný kal uhličitanu vápenatého sa oddelí a zahustí sedimentáciou a...

Spôsob izolácie a finálnej úpravy N-cyklohexyltioftalimidu a zariadenie pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230339

Dátum: 15.10.1986

Autori: Orlík Ivo, Molnár Alexander, Jaššo Igor, Hrachovcová Mária, Ježek Marián, Vörös Viliam, Fratrič Ján

MPK: C07D 209/48

Značky: prevádzanie, tohto, izolácie, zariadenie, úpravy, finálnej, n-cyklohexyltioftalimidu, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie a finálnej úpravy N-cyklohexyltioftalimidu z filtračného koláča tvoreného kryštalickým N-cyklohetyltioftalimidom a organickým rozpúšťadlom, napríklad n-heptánom, cyklohexánom, vyznačený tým, že filtračný koláč sa rozplaví vo vode na suspenziu obsahujúcu 5 až 25 percent hmot. N-cyklohexyltioftalimidu, z ktorej sa organické rozpúšťadlo oddestiluje priamo alebo ako azeotrop pri tlaku 3 až 70 kPa, a ktorá sa po tomto odstránení...

Spôsob izolácie a finálnej úpravy bis(o-benzamidofenyl)disulfidu alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiofenolu z reakčnej zmesi a zariadenie pre prevádzanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230326

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jaššo Igor, Moravec Peter, Molnár Alexander, Vörös Viliam, Hanuš Milan, Ježek Marián, Szimcsik Vojtech, Fratrič Ján

MPK: C07C 149/42

Značky: izolácie, zmesí, n,s-dibenzoyl-o-aminotiofenolu, reakčnej, zariadenie, spôsobu, finálnej, spôsob, úpravy, bis(o-benzamidofenyl)disulfidu, prevádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie a finálnej úpravy bis(o-benzamidofenyl) disulfidu alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiafenolu z reakčnej zmesi vyznačujúci sa tým, že reakčná zmes po kondenzácii, obsahujúca bis(o-benzamidofenyl)disulfid alebo N,S-dibenzoyl-o-aminotiofenol v kryštalickej forme sa dekantuje vodou, kryštalický produkt sa kontinuálne mokrým postupom melie, pričom vzniknutá suspenzia produktu vo vode sa vákuovo filtruje a odfiltrovaný produkt sa zmieša s...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230266

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hrušovský Jozef, Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C01B 25/28

Značky: zariadenie, amónnych, kontinuálnej, tohoto, taveniny, spôsob, spôsobu, fosforečnanov, prevádzanie, přípravy, kondenzovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou kyseliny fosforečnej, obsahujúcej 50 až 80 % P2O5 a teploty 15 až 800 °C, alebo reakciou roztoku fosforečnanov amónnych v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, ktorý sa do reakčného prostredia dávkuje v prebytku vzhľadom na množstvo amoniaku viazané v tavenine vo forme fosforečnanov amónnych, vyznačujúci sa tým, že neutralizačno-dehydratačná reakcia medzi...

Spôsob výroby kvapalných a plynných palív z olejnatých bridlíc a uhlia a zariadenie na prevádzanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226410

Dátum: 15.05.1986

Autori: Michálek Ondrej, Maťaš Michal, Thomes Ondrej

Značky: bridlíc, palív, plynných, uhlia, spôsob, prevádzanie, olejnatých, zariadenie, kvapalných, výroby, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kvapalných a plynných palív z olejnatých bridlíc alebo uhlia, prípadne ich zmesí drtených a triedených s výhodou na veľkosť 6 až 30 mm ako suroviny význačný tím, že do dolnej časti spodnej zóny retorty je vedený chladný plynný teplo nosič o teplote okolia, s výhodou však pod 60 `C v množstve danom tepelnou bilanciou pre ochladenie odpadu zo suroviny a do hornej časti spodnej zóny je privádzaný horúci teplonosič o teplote nad 400 °...

Spôsob konzervácie zeleného krmiva v podtlakovom zásobníku a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227937

Dátum: 15.05.1986

Autor: Štanglica Jozef

Značky: zeleného, tohoto, spôsob, krmiva, konzervácie, prevádzanie, podtlakovom, zariadenie, spôsobu, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konzervácie zeleného krmiva v podtlakovom zásobníku, najmä pre krmenie hovädzieho dobytka a koní, vyznačujúci sa tým, že sa zelené krmivo, pozostávajúce z trávy alebo ďateliny, po pokosení nechá predsušiť na vlhkosť 50 %, potom sa zberá a plní do vzduchotesného zásobníka, ktorý sa po naplnení hermeticky uzavrie a p(sobí sa na zelené krmivo podtlakom 10 kPa po celú dobu skladovania.

Spôsob izolácie 6-halogén-2-hexanónov a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224020

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nevydal Jozef, Jendrichovský Ján, Rybár Alfonz, Frimm Richard

Značky: izolácie, prevádzanie, zariadenie, 6-halogén-2-hexanónov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 6-halogén-2-hexanónov, obecného vzorca I CH3C0(CH2)4-x (I), kde x je bróm, chlór, zo surových produktov destiláciou, vyznačený tým, že sa surový produkt kontinuálne destiluje s vodnou parou, pričom sa na hlavu náplňovej kolóny kontinuálne privádza surový produkt a zospodu kolóny protiprúdne vodná para.

Spôsob kontroly celistvosti zvarových spojov počas oblúkového zvárania a zapojenie pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224011

Dátum: 15.04.1986

Autor: Račko Dušan

Značky: tohto, prevádzanie, zapojenie, počas, celistvosti, zvarových, kontroly, spôsob, zvárania, spôsobu, oblúkového, spojov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontroly celistvosti zvarových spojov počas oblúkového zvárania, vyznačený tým, že zo zváracej elektródy a zvarenca sa pomocou kontaktov elektrického obvodu snímacej aparatúry snímajú zmeny napätia na zváracom oblúku vyvolané zmenami jeho dĺžky spôsobovanými charakteristickými vlnami akustickej emisie z tvoriacej sa necelistvosti, ktoré sa zosilňujú, filtrujú a signalizujú snímacou aparatúrou, čím sa signalizuje samotná tvoriaca sa...

Vodovzdorná spárovka, spôsob jej výroby a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226634

Dátum: 15.02.1986

Autori: Belayová Jana, Repka Peter, Szekházi Imrich

Značky: spárovka, výroby, vodovzdorná, zariadenie, spôsob, spôsobu, prevádzanie, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorná spárovka na báze bočného reziva listnatého i ihličnatého, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z drevených lamiel (1) o šírke 40 až 120 mm, spojených navzájom cez paralelné otvory (10) spojovacím materiálom (9), s výhodou z polyamidu a z plášťovacieho materiálu (15), pripevneného k dreveným lamelám (1) vodovzdorným lepidlom.

Spôsob orientácie lodičkových kontaktov a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225717

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mikulec Vladimír

Značky: prevádzanie, zariadenie, orientácie, spôsob, kontaktov, lodičkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu orientacie lodičkových kontaktov a prevedenia zariadenia na prevadzanie spôsobu. Podstatou spôsobu orientácie lodičkových kontaktov je, že súčiastka obsahujúca dva lodičkové kontakty sa najskor zorientuje do požadovaného stavu a dopraví sa pod ihly, kde sa rozstrihne na dva lodičkové kontakty, ktoré sú ihlami preložené do prekladacieho rotoru. Lodičkové kontakty sú potom dopravené zubami za výstupky do miesta montáže....

Spôsob pre kvalitatívne hodnotenie ultrazvukových vaní a zariadenie pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219598

Dátum: 30.09.1985

Autor: Markuss Ivan

Značky: kvalitatívne, ultrazvukových, prevádzanie, vaní, hodnotenie, zariadenie, tohto, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kvalitatívne hodnotenie ultrazvukových vaní meraním ich elektroakustickej účinnosti. Uvedeného účelu sa dosahuje budením ultrazvukových meničov šumovým signálom frekvenčne obmedzeným analogicky so šírkou pásma ultrazvukovej sústavy pri udržovaní konštantnej úrovne zvolenej hodnoty snímaného akustického signálu, pričom sa pohybom snímača akustického tlaku vo vani zistí maximálna a minimálna hodnota elektrického budiaceho...

Spôsob upínania obrobkov a stavebnicová upínacia sústava pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222089

Dátum: 15.07.1985

Autori: Tököli Pavol, Tóth Imrich

Značky: sústava, obrobkov, stavebnicová, prevádzanie, spôsob, upínacia, spôsobu, tohto, upínania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob upínania obrobkov, pomocou stavebnicových upínacích sústav, pozostávajúcich napr. zo základových, polohovacích, upínacích, spojovacích a ovládacích prvkov vyznačený tým, že obrobok sa najprv upne upínacou silou, potom sa táto upínacia sila bez uvoľnenia obrobku zníži v podstate na nulovú hodnotu, na čo sa znova upne pôvodnou upínacou silou, pričom sa tento cyklus pred pôsobením na obrobok vonkajším zariadením napr. obrábacím strojom...

Spôsob výroby morfolínu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219194

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mikula František, Vojtko Ján, Ilavský Ján, Mravec Dušan, Čihová Milina, Petro Milan, Hrušovský Mikuláš, Repášová Irena

Značky: prevádzanie, zariadenie, výroby, spôsobu, spôsob, morfolínu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob prípravy morfolínu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu. Do reakčného produktu po dehydratácii, rozpusteného v pridávanom rozpúšťadle sa privádza prchavá báza s výhodou amoniak, úplne alebo čiastočne rozpustená v pridávanom rozpúšťadle a to v mólovom pomere prchavej bázy ku diatanolamínu 0,1 až 20 : 1, pri teplote 50 až 150 °C. Potom sa oddelí príslušný kryštalický síran a z...

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216856

Dátum: 31.10.1984

Autori: Hutár Eduard, Juhás Milan, Nádvorník Róbert, Teren Ján

Značky: fosforečnanov, amónnych, spôsobu, tohoto, kontinuálnej, zariadenie, kondenzovaných, taveniny, spôsob, prevádzanie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej prípravy taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych reakciou horúcej kyseliny fosforečnej alebo horúceho roztoku dihydrogénfosforečnanu amónneho v kyseline fosforečnej s plynným amoniakom, prebiehajúcou prípadne za kontinuálneho pridávania 1 až 20 hmotnostných dielov močoviny na každých 100 hmotnostných dielov odlúčenej reakčnej zmesi, vyznačujúci sa tým, že kyselina fosforečná, alebo roztok dihydrogénfosforečnanu...