Patenty so značkou «preťaženiu»

Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6683

Dátum: 04.03.2014

Autori: Hyben Bohuslav, Sapietová Alžbeta, Sága Milan, Sapieta Milan, Závodný Pavel

MPK: B65G 35/08

Značky: zariadenie, najmä, kovových, triesok, preťaženiu, dopravníka, vozíkového, proti

Text:

...ako je tlak na opačnej strane hydraulického valca pojazdového vozíka a otvárací tlak prvého jednosmemého hydraulického ventilu. Rýchlosť zdvíhania hrablí závisí od rýchlosti pretekania hydraulickej kvapaliny cez druhý jednosmemý hydraulický ventil alebo prepúšťací hydraulický ventil. Maximálny zdvih hrabieľ pri hrabaníje obmedzený maximálnym zdvihom piesta hydraulického valca pojazdového vozíka, prichyteného na homom ťahadle. Na obr. 3...

Debna so skladacími bočnými stenami a blokovacím mechanizmom s ochranou proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14630

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18, B65D 6/16

Značky: blokovacím, ochranou, preťaženiu, debna, skladacími, proti, mechanizmom, bočnými, stenami

Text:

...stabilitu. Tento uzatvárací mechanizmus by mal byť čo najjednoduchší a mal by sa dať obsluhovať bezchybne bez veľkého vynaloženia sily. Pritom sa však musl mať dodatočne na zreteli možnosť chybnej obsluhy, to znamená, aby pôsobila nauzatvárací mechanizmus sila, bez toho aby bol tento daný do pohybu. Tak by sa uzatvárací mechanizmus nemal v žiadnom prípade poškodiť.0006 EP 1647 492 A 1 ukazuje skladaciu debnu sdorazmi na jej dlhých bočných...

Ochrana proti preťaženiu zariadenia na znižovanie napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20586

Dátum: 08.12.2009

Autori: Juby Lee, Riley Philip, Mangan Stephen

MPK: H02M 5/22, H02H 7/04

Značky: napätia, proti, zariadenia, ochrana, znižovanie, preťaženiu

Text:

...aby prerušilo pripojenie sekundárneho vinutia transformátora k prívodu pri vopred stanovenej zvýšenej teplote transformátora po vopred stanovenom časovom období aii. poistka, zapojená sériovo s prívodom a zariadením s tepelnou spúšťou a prispôsobená tak, aby prerušila spojenie medzi sekundárnymvinutím transformátora a prívodom pri vopred stanovenej zvýšenejúrovni prúdu pod maximálnou menovitou hodnotou prúdu zariadenia s tepelnou...

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286825

Dátum: 15.05.2009

Autori: Pálek Jaroslav, Kolínková Hedvika, Lorenc Tomáš

MPK: H01H 73/00, H02H 3/087

Značky: proti, prúdovému, jednosmerného, preťaženiu, obvodů, prúdového, istič

Zhrnutie / Anotácia:

Istič proti prúdovému preťaženiu jednosmerného prúdového obvodu, najmä pohonu trakčného vozidla. Zapínacia kotva (21) zapínacieho elektromagnetu (2) je spojená s ťahadlom (4), najlepšie izolačne. Ťahadlo (4) je vybavené zarážkou (41) zodpovedajúcou výstupku (31) na pohyblivom ramene (3) usporiadanom medzi dvomi prívodmi (P1, P2). Proti sile zapínacieho elektromagnetu (2) je usporiadaná medzi rámom (1) a pohyblivým ramenom (3) vypínacia pružina...

Obracač s bezpečnostným zariadením proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6015

Dátum: 19.05.2006

Autor: Meurs Wilhelm

MPK: A01B 61/00

Značky: proti, bezpečnostným, preťaženiu, zariadením, obracač

Text:

...kulisy, ktorá je vedená medzi nosnými doskami a konzolou v pozdĺžnych otvoroch a teda je vytvorený tak, aby povoľoval bočné otočenie pluhového hriadeľa v tvare T a tým bočné vychýlenie pluhových telies vočipodpornej sile prostredníctvom oporných vzpier azásobníku energie. Tento spôsobuskutočnenia zabezpečuje, že pluhový hriadeľ vtvare V tvare T resp. príslušné pluhové teleso sa môže vychýliť aj bočne, keď narazí na zodpovedajúcu prekážku....

Kolenopákový lis s hydraulickou poistkou proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2244

Dátum: 06.08.1999

Autori: Doležal Milan, Knápek Vlastimil

MPK: B30B 1/10, B30B 1/32

Značky: proti, preťaženiu, kolenopákový, hydraulickou, poistkou

Text:

...správnej. vzájomnej prevádzkovej polohy ložiskového veka ojnice, resp. jeho ložiskovej panve voči ložiskovej panve hlavy ojnice a pre zdvojenie istenia-3 reakcie hlavného elektrického ovládacieho obvodu lisu, za účelom uvedenia dočinnosti aspoň brzdy a spojky vpohonnom systéme kolenopákoveho lisu je ďalejpodľa technického riešenia výhodne ak je s ložiskovým vekom ojnice spriałmutý členindukčného snímača, zapojeného V hlavnom ovládačom...

Zariadenie na istenie orbového telesa proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 127

Dátum: 11.08.1993

Autor: Žďárský Karel Karel

MPK: A01B 61/04

Značky: zariadenie, preťaženiu, istenie, proti, orbového, tělesa

Text:

...k úniku hydraulického oleje do půdy. Jedno z nejspolehlivějších řešení odstraňující předešlé nedostatky je jištění pomocí střížného kolíku, které se v praxi nejvíce využívá. Tento způsob má však tu nevýhodu, ž střižná síla způsobuje zaoblování hran střižných otvorů a tím p estává i tento systém fungovat.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k jištění orebního tělesa proti přetížení jehož podstata spočíva v tom, že slupice je na zadní...

Ohýbacia čeľusť hýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244995

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šilalnikas Vitautas Jonovie, Höhne Friedrich, Stalerajtis Kastitis Kestutovie

MPK: B21D 11/20

Značky: stroja, plech, preťaženiu, hýbacieho, proti, ohýbacia, zariadením, čeľusť

Text:

...ohýhacej sily sa na kulise vytvára krútiaci moment. Kulisa je opatrená výrezom,do ktorého zasahuje koniec výkyvne uloženej páky držanej v rovno-váhe predpätým pružným silovým členom.Zariadenie podľa vynálezu zabraňuje pretaženiu pri malých výrobných nákladoch.Príklad vyhotovenia čeluste ohýbaciehuo stroja na plech so zariadením proti preta 4ženiu podla predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 predstavuje...

Navíjacie zariadenie s regulátorom a ochranou proti pretaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252507

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bakoš Ján

MPK: B66D 1/58

Značky: preťaženiu, ochranou, regulátorom, zariadenie, navíjacie, proti

Text:

...v takomto prevedení si nevyžaduje žiadne zásahy obsluhy do jeho výkonovej časti a svojim konštrukčným prevedením zabraňuje pretažovaniu a zabezpečuje bezpečnost pri praci.Na pripojených výkresoch je znázornená navíjacie zariadenie s regulátorom, kde naobr. 1 je schemíaticky znázornené prevedenie navíjacieho zariadenia s regulátorom a na obr. 2 je planétový prevod pre pohon bubna navijaka zabezpečujúci ochranu.Pre pohon stroja je...

Zapojenie pre ochranu hydraulických obvodov proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240360

Dátum: 15.08.1987

Autori: Málek Booivoj, Porkert Jioí, Kadlecová Jana

MPK: F16K 17/18

Značky: zapojenie, obvodov, ochranu, proti, hydraulických, preťaženiu

Text:

...ventilovým puzdrom 3, pružinou 4, uzatváracím teles-om 5 a vy x medzovacím elementom G. Poistný ventil jetvorený uzatváracim telesom 5, ventilov-ou kuželkou 7 a pružným elementom 8.Pri poruche hydraulického obvodu medzispodným vstupno-výstupným priestor-om lll a riadiacim prvkom 13 v zapojení podľa obr. 1 začne v mieste poškodenia hydraulického obvodu unikat z obvodu pracovná kvapalina. Erietočnémnožstv~o kvapaliny unikajú ce z...

Zapojenie nesymetrickej ochrany meracieho prístroja proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240355

Dátum: 15.08.1987

Autor: Eierník Ján

MPK: G01R 15/00

Značky: preťaženiu, prístroja, zapojenie, ochrany, nesymetrickej, meracieho, proti

Text:

...kladnú vstupnú svorku 1 je tiež pripojený jeden koniec druhého oddeľovacieho odporu 9, ktorého druhý koniec je pripojený na bázu druhého pnp tranzistora 10.Činnost nesymetrickej ochrany meracieho pľĺstľüjü podľa obr. 1 je nasledujúcaMedzi kladnú vstupnú svorku 1 a zápornú vstupnú svorku 2 je privedené merené napätie. Prúd tečúci obvodom vytvorí na prvom odpore 3 a druhom odpore 4 úbyto-k napätia a vychýli rúčku meracieho prístroja 13. Pri...

Poistné zariadenie zabraňujúce preťaženiu mechanických lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238885

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fodor Milan, Kadák Peter

MPK: B30B 15/28

Značky: zariadenie, preťaženiu, poistné, mechanických, zabraňujúce, lisov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabraňujúceho preťaženiu mechanických lisov, ktorý spočíva v tom, že je konštruovaný ako strižný nástroj pozostávajúci zo strižníku a strižnice, v ktorých sú vytvorené najmenej dve strižné hrany, napr. v tvare sústredených medzikruží, medzi ktoré je vložená výmenná strižná doska pevne spojená so strižnicou a prírubou, napr. pomocou skrutiek.

Ohýbacia čelusť ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249481

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slanina Alexander, Ilanovský Ivan, Szarvasy Ladislav, Pelegrin Eduárd

MPK: B21D 5/06

Značky: preťaženiu, ohýbačky, proti, zariadením, ohýbacia, čeľusť, plech

Text:

...polohy. Tým je poistné zariadenie automaticky pripravené k ďalšej činnosti.zariadenie zvysuje produktivitu prace, nie je treba opakované zoriaďovanie stroja.Príklad vyhotovenia ohýbacej čeľuste ohýbačky na plech so zariadením proti pretaženiu podľa predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 znázorňuje ohýbaciu čelust tak, že Iavá strana ohýbacej čeľuste je v nepretaženom stave a prava strana znázorňuje stav...

Automatický ventil na ochranu čerpadiel proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215366

Dátum: 29.02.1984

Autor: Surma Karol

Značky: ochranu, proti, preťaženiu, čerpadiel, ventil, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický ventil na ochrana čerpadiel proti preťaženiu Vynález sa týka odboru energetiky. Vynález rieši automatický ventil na ochranu čerpadiel proti preťaženiu, najmä čerpadiel ponorných. Podstatou vynálezu je, že v telese ventila je uložená vložka s krúžkom spojeným s horným koncom vlnovca, ktorý je dolným koncom spojený s vedením piestu. Púzdro spojené s maticou opatrenou regulačnou skrutkou, uloženou vo veku príruby, zapadá do vedenia,...