Patenty so značkou «přestupu»

Spôsob výroby celulózy pomocou vláknitej huby upravenej pre fermentor majúci nízky objemový koeficient prestupu kyslíka kLa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20999

Dátum: 02.08.2012

Autori: Chaussepied Bernard, Jourdier Etienne, Cohen Céline, Ben Chaabane Fadhel

MPK: C12N 9/42

Značky: celulózy, objemový, vláknitej, přestupu, fermentor, majúci, nízký, pomocou, spôsob, výroby, koeficient, kyslíka, upravenej

Text:

...ako sú kmeňové kultúry MCG 77 (Gallo - patent US 4275 167), MCG 80 (Allen, A.L. a Andreotti, RE., BiotechnolBioengi 1982, 12, 451-459 1982), RUT C 30 (Montenecourt, S.S. a Eveleígh, D.E., Appl. Environ. Microbiol. 1977, 34, 777-782) a CL 847 (Durand et al, 1984, Správa z kolokvia SFM Genetika priemyselných mikroorganizmov - Proc. Colloque SFM Gěnétique des microorganismes industriels. Paríž. H. HESLOT Ed, strany 39-50).Na dosiahnutie dobrých...

Prísady na zvýšenie prestupu kovov a amínov v rafinérskych odsoľovacích spôsoboch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12154

Dátum: 28.08.2003

Autori: Weers Jerry, Kremer Lawrence, Nguyen Tran

MPK: C10G 17/04, C10G 31/08

Značky: kovov, přestupu, amínov, rafinérských, zvýšenie, přísady, spôsoboch, odsoľovacích

Text:

...vynálezu.Tento vynález vylepšuje technológiu tým, že odstraňuje anorganické látky zo surovej ropy bez toho, aby sa dostala ropa alebo emulzie do čistiame odpadových vôd.V tomto vynáleze sa uvažuje s tými kovmi, ktoré patria do skupín IA, IIA, VB, VIII, lIB a IVA periodickej tabulky (verzia CAS), ale neobmedzuje sa nevyhnutne len na tieto kovy. V inom neobmedzujúcom uskutočnení sú zahrnuté kovy, ako je Vápnik, železo, zinok, kremík, nikel,...

Spôsob zvýšenia prestupu tepla v spaľovacom zariadení a spaľovacie zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282507

Dátum: 09.09.2002

Autori: Seidelberger Emmerich, Fercher Erich, Obwaller Georg, Glasner Alfred, Voigtländer Karl, Brändle Bernd

MPK: F22B 31/00, F23C 10/00

Značky: spaľovacom, spôsob, zariadenie, zariadení, přestupu, tepla, vykonávanie, spaľovacie, zvýšenia, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Prúd dymového plynu zo spaľovacej komory (1) s privádzaným materiálom je raz vychýlený v smere gravitácie a potom proti gravitácii, čím je hrubý materiál odlúčený a vedený naspäť a jemný materiál privedený na prenos tepla na priradené výhrevné plochy. Na tento účel je spaľovacie zariadenie vybavené medziľahlou stenou (4), ktorá vytvára čiastočné oddelenie, vychyľovacou stenou (14) s odlučovacou komorou (2) a ústrojenstvom (9) spätného vedenia,...

Kalorimetrický snímač na meranie spotreby tepla a/alebo prestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2704

Dátum: 07.11.2000

Autori: Raška Boris, Šimorová Zdena

MPK: G01K 17/06

Značky: snímač, tepla, kalorimetrický, meranie, přestupu, spotřeby

Text:

...zaťažené meranie teplotného rozdielu.Ďalším nedostatkom týchto prietokomemých zariadení je nutnosť montáže príetokomeru do hydraulického systému vykurovacieho telesa.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje kalorimetrický snímač. Meria nedeštruktívnou metódou bez zásahu do hydrauliky vykurovacieho systému a reaguje na prirodzenú konvekciu v meranej miestnosti.Snímač čerpá energiu v strednej povrchovej teplote spotrebiča. Výhodou navrhovaného...

Tesniaci prvok prestupu potrubia konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2665

Dátum: 12.09.2000

Autori: Toman Miroslav, Mokrý Ján, Hrbáčik Jozef

MPK: F16L 5/02

Značky: tesniaci, prvok, konštrukciou, přestupu, potrubia

Text:

...profil gumového tesnenia zabezpečuje dostatočné priľnutie vnútomej strany tesnenia-k oceľovému potrubiu ropovodu, ako aj vonkajšej strany k oceľovej chráničke. Spomenuté gumeně tesnenie tvon ochranu pred mechanickým poškodením trvalopružného tmelu svysokou odolnosťou voči chemikáliám a ropným produktom, tvoriacim jadro tesnenia. Jeho vynikajúca priľnavosť ku konštrukciám, celková prípustná deformácía a charakter elektrického izolantu...

Spôsob a zariadenie na uskutočnenie prestupu látky a tepla medzi viacerými kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278547

Dátum: 10.08.1994

Autor: Schlosser Štefan

MPK: B01D 17/09

Značky: přestupu, kvapalinami, spôsob, zariadenie, medzi, viacerými, uskutočnenie, tepla, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob a zariadenie, pomocou ktorého sa uskutočňuje prestup látky alebo tepla medzi dvoma až štyrmi kvapalinami (F, S), ktoré prúdia cez paralelné trubice (2, 3) alebo duté vlákna s mikropórovitými stenami. Na vonkajšej strane trubíc (2, 3) je kvapalná membrána (M), cez ktorú sa uskutočňuje prestup látky a tepla. Oba konce zväzkov trubíc (2, 3) sú prichytené v hornej časti modulov (1) a vyúsťujú do vstupnej a výstupnej komôrky (4,...

Výměník tepla s fluidickým ústrojím k intenzifikaci přestupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262367

Dátum: 14.03.1989

Autor: Tesař Václav

MPK: F28D 13/00, F28D 7/08

Značky: intenzifikaci, výměník, ústrojím, fluidickým, přestupu, tepla

Text:

...jak je také obvyklé, tekutina protékala. Podobně na druhé straně jsou konce jednotlivých větví trubky ggł upevněny, 262367 4trubkou ggł sestávající z paralelních, vedle sebe uspořádaných větví, ktoré zde jsou protékány postupně. To znamená, že jednotlivé paralelní větve jsou na koncích propojeny chyby o lB 0 °a propojeny tak v jeden celek. Ani to není nějsk výjimečně s konec konců není nějak podstatné pro popisovaný vynález, neboč...

Způsob stanovení rychlosti přestupu kapalin plošnou textilií a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246257

Dátum: 15.12.1987

Autori: Grigorjan Alfred Nikitovle, Kovalev Addej Petrovie

MPK: G01N 13/00

Značky: provádění, stanovení, kapalin, přestupu, způsobu, způsob, tohoto, plošnou, rychlostí, textilií, zařízení

Text:

...určí výpočtem.Předmětem vynálezu je rovněž zařízení k provádění shora uvedeného způsobu. Toto zařízení sestává z nosného rámečku, například ve tvaru čtverce o straně 10 cm, kolmo a po obvodě osazeného alespoň čtyřmi jehličkami a vyplněného mřížkou, z proti kusu s osazením pro rozebíratelné spojenís rámečkem, představujícího nádobku opatřenou zásobníkem na kapalinu, přívodním otvorem u dna a ve své horní části přepadovým otvorem, který je...

Způsob intenzifikace přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230038

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mašek Václav, Mánek Oldřich, Říman Jaroslav, Malásek Václav, Škůtek Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: přestupu, způsob, tepla, intenzifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob intenzifikace přestupu tepla v mezitrubkovém prostoru obráceného parního generátoru pro rychlé reaktory, v kterémžto mezitrubkovém prostoru protékaném vodou, parovodní směsí a vodní párou, je proud vody nebo parovodní směsi nebo vodní páry usměrňován příčnými přepážkami, umístěnými v mezitrubkovém prostoru parního generátoru, vyznačený tím, že první část průtočného množství vody nebo parovodní směsi nebo vodní páry proudí axiálním...

Zařízení pro měření přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219613

Dátum: 15.08.1985

Autor: Máša Jaroslav

Značky: přestupu, měření, zařízení, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je změření ztrátového tepla, které spolu s teplem předaným zkoumanému vzorku je celkový měřitelný příkon topení. Změna příkonu topení při stejné tepelné izolaci mění i poměr tepla ztrátového k teplu předanému měřenému vzorku a rozdíly mohou způsobit chyby výsledků měření. Uvedeného účelu se dosáhne použitím dvouplášťové nádoby obklopující vytápěný prostor se vzorkem. Meziprostor dvouplášťové nádoby je vyplněn kapalinou doplňovanou na...

Zařízení pro indikaci lokálních hodnot součinitele přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217722

Dátum: 15.02.1985

Autor: Čáslava František

Značky: zařízení, lokálních, indikaci, přestupu, hodnot, tepla, součinitele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro indikaci lokálních hodnot součinitele přestupu tepla, zejména z povrchu trubek výměníku tepla, popřípadě jeho modelů. Účelem vynálezu je zajišťovat snadno a levně hodnoty součinitele přestupu tepla v libovolně zvoleném místě uvažovaného výměníku tepla, nejlépe na geometricky podobném funkčním modelu, který je výrobně levnější. Odpadá potřeba zvláštního zdroje tepelného toku chladičem či jeho modelem a vystačí se s...

Způsob absolutního měření součinitele přestupu tepla a jeho radiační složky a zařízení k jeho provádění.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217269

Dátum: 15.07.1984

Autori: Tydlitát Vratislav, Jadavan Jaromír

Značky: součinitele, zařízení, radiační, měření, složky, způsob, provádění, přestupu, tepla, absolutního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob absolutního měření součinitele přestupu tepla a jeho radiační složky v neustálených podmínkách teploty a přestupu tepla mezi materiálem povrchu čidla a známe velikosti povrchu s plynným, kapalným nebo fluidním prostředím vyznačený tím, že se vytápěná část čidla zahřívá na teplotu o stálý teplotní interval vyšší, než je teplota prostředí určená teploměrnou částí čidla a rozdíl teplot se reguluje v závislosti na oschylce napětí rozdílového...