Patenty so značkou «přestavování»

Zařízení pro automatické přestavování chapače manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268902

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nečas Miroslav, Podal Vladimír

MPK: B23Q 7/04

Značky: automatické, manipulátoru, chapače, zařízení, přestavování

Text:

...hydraulícký válec 5 uzavřený víkem 3, přecházejícím ve vnítřní pomocný vàlec uzavřený pomocným víkem g. V hydraulíckem válcí 5 je uložena hlavní pístníce §, na jejímž druhe konci je upevněno rameno lg manípulatoru s chapačem 12. Ve vnjtřním otvoru hlavní oístníce § je vsazen ozubený hřeben lg a je v ní posuvné uložena pomocné pístníce 5 s vnitřním ovládacín pístem Z. Pomocná pístníce 5 zasahuje do pomocněho válce, kde na jejím druhém duté...

Zařízení pro vertikální přestavování opěrných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268397

Dátum: 14.03.1990

Autori: Králíček Josef, Mýtina Zdeněk, Vyčichl Jaroslav

MPK: B21B 31/32

Značky: vertikální, zařízení, stolic, válcovacích, přestavování, opěrných, válců

Text:

...ozuby závesných třnenů jsou pak uspořádány v horizontálníoh vyhráníoh ložiskcvých těles operných váloů a horní ozuby jsou pevné spojeny s pístnioexni łwdrauliokých válců, zavääoných závčsy nad rovínou válcování v nosných konzolách stojanu váloovn cí stolice.Přínos zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje snadnou výmenu hydraulických válců. Zavčšení hydraulických váloů v nosných konzolách stojanu váloovnoí stolice nad rovixxou...

Zařízení pro přestavování pracovních nástrojů u dvoučinných strojů na výrobu hřebíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268030

Dátum: 14.03.1990

Autor: Morávek Josef

MPK: B21G 3/16

Značky: přestavování, strojů, dvoučinných, zařízení, pracovních, hřebíků, výrobu, nástrojů

Text:

...je uspořádání při němž zpracovávané dráty nejsou pŕestavovány do horní a spodní pracovní polohy, použité mechanizmy jsou jednoduché a hlavní tvářecí síly jsou zachycovány přímo nosnou částí rámu stroje. Další výhodou je použití jednoduchých střihacích nožů, odstranění kluzného tření v přestavovacím mechanizmu, zvýšená přesnost a životnost a výrazně zjednodušene a zlepšené seřizování,Nové provedení též umožňuje velmi dobré dimensování...

Zařízení k přestavování uložení válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267144

Dátum: 12.02.1990

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/08, B21B 31/10

Značky: zařízení, válcovacích, válců, uložení, stolic, přestavování

Text:

...válců válcovecí stolice.Přínosem zařízení podle vynálezu je zvýšení jeho řívotnosti e spolehlivostí, což má kladný Vliv na výši produkce válcovecí tratí. Jednoduchá manipulace s uložením válců vyřaduje jen minimální čas e dovoluje přimou kontrolu úrovně nastavení.Zařízení k přestevování uložení válců válcovacích stolic podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na obr. 1 až 3 připojených výkresů. Obr. 1 je nárysný pohled se svíslým...

Zařízení pro výškové přestavování sedadla experimentálního divadelního studia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265587

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vacík Petr, Rauner Jan

MPK: A47C 1/124

Značky: experimentálního, studia, přestavování, divadelního, výškově, sedadla, zařízení

Text:

...pohybového šroubu a je volně zasunovatelný do dutého držáku. K horní části dutého držáku, těsně pod víkem montážního otvoru, vytvořeného v horní desce zvedacího stolu, je připevněn poháněcí motor a ložiskové těleso převodu poháněcího motoru.Přínosem zařízení podle vynálezu je jeho snądná přístupnost montážním otvorem v horní desce zvedacího stolu bez nutnosti demontáže jednotlivých sedadel ze sestavy experimentálníhoZařízení pro výškové...

Zařízení pro přestavování pracovního válce vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262968

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Petr, Hanel Ivan

MPK: B21B 31/24

Značky: válce, vertikální, válcovací, přestavování, stolice, pracovního, zařízení

Text:

...statické odpory všech uzlůpohonu. Dále také odpadá nebezpečí zablokování stavěcího šroubu, odstrení se přídavné třecí odpory a tímse podstatně zvýši životnosti pohybových šroubů,stavěcích matic, drážxovaných nábojů, ozubenýoh kol převodových skříní stavění ložiaek, epojek a elektrických pohonů,mamu což má vliv na snížení proetojů při válcování. Rovněž je výhodou,že uložení pohybového ěroubu je možno použít všude tam, kde je nutné použít...

Zařízení pro automatické přestavování pevného dorazu plánovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261589

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kotek Miloš, Dráždil Josef, Formánek Richard

MPK: B23Q 5/42

Značky: plánovacího, automatické, přestavování, zařízení, pevného, dorazu

Text:

...zapíchování, srážení hran, čelní soustružení, včetně rozlišení různýchpracovních zdvihů plánování různých velikosti obrobku.Pohyb pistu 2 lze-zastavit pouze pevným dorazem v krajních polohách. Na závitovém tělese lg je na zadní části pro základní polohu upevněna stavitelná matice ll, kterou lze libovolně dle potřeby ručné nastavit pro požadovaný zdvih a v této poloze zajistit svíracím kroužkem lg sevřeným šroubem li. omezení zdvihu...

Zařízení k přestavování výkyvného válce dvouválců a kalandrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258087

Dátum: 15.07.1988

Autori: Slepička Jan, Hrabák Jiří

MPK: B30B 15/00

Značky: kalandrů, dvouválců, výkyvného, zařízení, válce, přestavování

Text:

...tomu, ee zlepšila ovlndatelnost stroje a odstranle se fyzická námahe.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na obr. 1 a 2 VNa základové desce 1 je upenněna dvojice stojanů gotevřeĚ ného profilu, vytvářejících ve své horní části dělení těleao ložiska s valivým naklápěcím ložiakem 2 pracovního válce 4, V předniĺčásti stojanu jsou uložený dvě dvouramenně páky 2, ý které Jsou upevněny ke stojanům g čepy Q, Kratší, rozšířené rameno...

Zařízení pro mechanické přestavování rozchodu pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257610

Dátum: 16.05.1988

Autor: Mísař Jaromír

MPK: A01B 63/16

Značky: rozchodu, mechanické, přestavování, pojezdových, zařízení

Text:

...hřídele.Výhody zařízení pro mechanické přestavování rozchodu pojezdových kol původního manipulátoru jsou hlavně v tom, že při změně šířky řádku a to při přechodu kultivace z jedné kultury na druhou je možno rychle, bez pomoci nářadí, provést změnu rozchodu pojezdových kol.Další výhoda spočívá v tom, že přestavování pojezdových kol je možné provádět za provozu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém...

Zařízení pro podélné přestavování svislého suportu soustružnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255577

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žid Jiří, *

MPK: B23Q 1/26

Značky: podélné, zařízení, svislého, přestavování, soustružnického, stroje, suportů

Text:

...šroub, jehož hlavice je opatřena noniem.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje schematický pohled na zařízení a obr. 2 je řez v rovině A-A podle obr. 1.Na vedení vřeteníku lg, opatřeném perem 1, je posuvně255 577 uloženo těleso svislého suportu g, zpevnitelné se vřeteníkem lg přiložkami 12. Ve vodicí drážce 12 tělesa svislého suportu g je pohyblivé uložena matice 2, jejíž...

Zařízení pro výškové přestavování silového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246845

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thiel Jioí

MPK: F15B 9/02

Značky: výškově, zařízení, silového, válce, přestavování

Text:

...obr. 2 sviąlý osový řez válcem a přestavným úetrojím v místě A-A z obr. l obr. 3 řez válcem a přestavným ústrojím při přestavování a odlehčeném břemeni. přičemž šípkami je v obr. 2 a obr. 3 znázorněnpřívod tlakového vzduchu do válce obr. 4 a obr. 5 pohled na dvě rüzná provedení vymezovací deetičky. Noený rám l je opatřen výřezem g, v jehož dnu je Vytvořeno zahloubení 1, do něhož je výstupkem A uložena vymezovací deetička 5. Závěsný čep je...

Zařízení pro automatické přestavování podpěrného kola pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241753

Dátum: 10.08.1987

Autori: Engelthaler Zdenik, Kuna Lubomír

MPK: A01B 15/00

Značky: pluhu, přestavování, zařízení, podpěrného, automatické

Text:

...automatické přestavování podpěrného kola pluhu podle vynálezu umožňuje automatické natáčení kola do žádané polohy při transportu nebo práci pouhým jeho-spuštěním nebo zvedn nutim pomoci lineárního motoru, čímž zcela odpadá jeho namáhavéAruční natáčení ačasové ntráty s tim spojené.Přikíad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na pripojených výkresoch kdy obr. 1 je celkový pohledsom z obr. 2 a obr. 4 nárysem z obr. 2. K...

Zařízení pro přestavování výhybky úzkorozchodné kolejová dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Laštovica Milan, Ordáo Jan, Sousedík Jaroslav

MPK: E01B 7/02

Značky: dráhy, přestavování, úzkorozchodné, výhybky, kolejová, zařízení

Text:

...přenosu informace.Na výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro pŕestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah podle vynálezu, kde obr. 1 značí nárysný pohled,obr. 2 řez vedenýrovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdorys při přestavení.Zařízení pro přestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah je v příkladném provedení tvorené dělenou skříní L, uprostřed níž je uložen vratný váleo 3 5 přívodem 2 ł...

Zařízení pro uvolňování řemenů k jejích přestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242923

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dedík Ján, Istenik Peter

MPK: F16H 7/08, F16H 7/22

Značky: zařízení, jejich, přestavování, řemenů, uvolňování

Text:

...čepd dvouraaanná páky v součinnosti s působení napína cfch síl řamenů.i Zařízení podle vynůlezu umožňuje centrální uvolňevňní řemenů řamenovdho převodu mezi hrxacím, předlohovým a hnaným hřídelem, co zjednodušuje přestavovdní řemenů a podetatnł zkracuje čas změny převodu.Zařízení může být vyułito u přestevíteląýoh ŕamenových pohonu, ktere jsou tvořsny hnecín, předlohovým a hnanýu břídelem, nepř. pohony obrdběcíoh, textílníoh a potravindřsüoh...

Zařízení k přestavování ofsetového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 239778

Dátum: 15.04.1987

Autor: Blažek Oldoich

MPK: B41F 13/20

Značky: zařízení, přestavování, ofsetového, válce

Text:

...nejméně třemi vačkovými dráhamitgg.Mezi pevnými mezikruhovými vačkamľ Á a otočnými mezikruhovými vačkami 3 jsou na vačkových drahách 3 g,gg uložený nejméně tři kuličky 3. Pevná mezikruhové vačky l jsou svým vnějším průměrem pevně uloženy v tělesech 22. otočná mezikruhové vačky 3 jsou upevněny na ozubených pouzdrech 3.V tělesech 19 jsou posuvné uložený czubeně tyče łł opatřené dvěma řadami zubů, jejichž profily jsou na sebe kolmé. Do...

Zařízení k přestavování mechanismů. zejména u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239706

Dátum: 15.04.1987

Autor: Traeger Klaus

MPK: B41F 13/24

Značky: zejména, tiskových, zařízení, přestavování, mechanismu, strojů

Text:

...Q, ve kterých jsou uchyceny zápsdky 1 a excentrické dorazy m. Na západkách 1 jsou umístěny dvouramenné páky Q. Na jedněch ramenech dvouramenmŕch pak 5 jsou uchyceny jedním koncem pružiny 2, které jsou druhými konci uchyceny na elektromagnetech |L.Druha ramena dvouramenrąých pák Q jsou uchycena na jádrech elektromagnetů L 1. Na hŕídelích la jsou také uchyceny ovládací páky jj spojené s pracovními táhly | 6 a brzdy u. Takto jsou uspořádány dvě...

Zařízení pro ruční přestavování suportů obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249808

Dátum: 15.04.1987

Autori: Švec Milan, Steklík Jaroslav

MPK: B23Q 5/34

Značky: ruční, obraběcího, přestavování, suportů, stroje, zařízení

Text:

...mechenismu, který je svým zúženým.dutým koncom 21 zasunut do dutiny gg pomocného hřídele 1, Záklední mechanismus je dále tvořen odpruženým čepem gg, uloženým v otvoru ovládacího hřídele gl opatřeným výbráním gga posuvným v délce dalšího vybrání gg, do něhož zasahuje dorazový šroubek gšy Na čelo odpruženého čepu gi dosedá pruži 249808na 31, opírající se o vnitřní oeazení zúženěho konce ovláda-cího hřídele 21, v jehož dutině je...

Zařízení k nastavování a přestavování ústrojí pro tvorbu listu na papírenských strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 248018

Dátum: 15.01.1987

Autor: Beitsteiner Alois

MPK: D21F 1/02

Značky: přestavování, tvorbu, nastavování, strojích, listů, zařízení, ústrojí, papírenských

Text:

...snímačem tlaku vláknité suspenze. Toto čidlo je podle vynálezu umístěno na výstupu oblasti tvoriby listu proti sací skřini.Zadní stěna je podle vynálezu uložena kyvně v ložisku, umístěném na náběžné straně vodřcich stěn pro vedení proudu suspenze.Pro ochranu zadní istěny .před působením horké vlaknitě suspenze je na vodicích stěnach pro vedení proudu suspenze upravena sběrná -skříň pro přeteklou VlázkľlĺtDll suspenzi, přičemž tato s-běrnä...

Zařízení pro přestavování chromatografických kohoutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235641

Dátum: 15.11.1986

Autor: Řehák Josef

MPK: G01N 31/08, F16K 31/00

Značky: chromatografických, zařízení, přestavování, kohoutů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přestavování chromatografických kohoutů se změnou lineárního pohybu na rotační a vyvozením síly tlakem tekutiny nebo pohybovým šroubem a maticí. Válec přestavovacího zařízení obsahuje posuvně otočnou desku, spojenou přes klouby s horním víkem táhly nebo tuto posuvně otočnou desku a další otočnou desku, přičemž obě desky jsou mezi sebou rovněž spojeny přes klouby táhly a posuvně otočná deska nebo další otočná deska je spojena pevně...

Způsob měnění rozlivu barvy, zejména přestavování jednotlivých oblastí šířky pravítka barevnice nebo jednotlivých dávkovačů barvy u barevníků tiskových strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229663

Dátum: 15.11.1986

Autori: Weisgerber Willi, Aroldi Manfred

MPK: B41F 33/10

Značky: zejména, přestavování, tiskových, barevníků, šířky, zařízení, provádění, barvy, strojů, rozlivu, oblastí, způsob, barevnice, jednotlivých, měnění, dávkovačů, tohoto, pravítka, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednodušší a z hlediska přestavování jednotlivých šířkových oblastí barevníků přesněji pracující způsob a k němu příslušné zařízení. Podstata řešení spočívá v tom, že jednak má každé přestavovací ústroji svou paměť požadovaných hodnot, jednak se při stanovení změny požadované hodnoty jedním přestavovacím ústrojím hodnoty všech pamětí požadovaných hodnot násobí předem stanoveným činitelem změny požadované hodnoty a...

Zařízení pro přestavování polohy sklízecího orgánu sklizňového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232459

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Grohmann Lubomír

MPK: A01D 41/14

Značky: zařízení, stroje, sklízecího, polohy, orgánů, přestavování, sklizňového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k podélnému přestavení polohy sklízecího orgánu, tj. žací lišty, sběrače apod., před sklízecím stolem. Sklízecí stůl stroje je opatřen alespoň jedním nosným ložem nosiče, spojeného se spojovacími rameny, vedoucími před sklízecí orgán ke spojovacím ramenům je přiklouben sklízecí orgán, např. žací lišta, mezi níž a sklízecím stolem je pak uspořádán překryvný spoj.

Zařízení pro vertikální přestavování kazety pracovních válců vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 227828

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šimáček Pavel, Mareš Václav, Nozar Karel

Značky: pracovních, válcovací, kazety, přestavování, zařízení, stolice, vertikální, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vertikální přestavování kazety pracovních válců vertikální stolice, a to zejména kontisochorové tratě skládající se z vertikální převodovky a hřebenovými válci a s výstupními hřídeli a z kloubových vřeten, vyznačující se tím, že výstupní hřídele (32) vertikální převodovky (3) jsou horními drážkovanými konci (321) axiálně posuvně uloženy v dutých zdola drážkovaných prostorách (311) hřebenových válců (31) a dolními drážkovanými konci...

Zařízení pro přestavování smykadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228248

Dátum: 15.03.1986

Autori: Beneš Bohumír, Kovář Otakar, Strnad Alois

Značky: zařízení, smýkadla, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přestavování smykadla, kde smykadlo je spojeno s ojnicí výstředným čepem, vyznačené tím, že ve výstředném čepu (3) je vytvořena válcová soustředná dutina s radiálními výřezy, v níž je vsazen píst tělesa (4) brzdy, které je neotočně vedeno ve výřezech výstředného čepu (3) a že víko (7), uzavírající válcovou dutinu s výřezy výstředného čepu (3) tvoří současně šnekové kolo, do kterého zabírá šnek (8), poháněný přes převodovku (9)...

Zařízení pro přestavování pravítka barevnice tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220781

Dátum: 15.12.1985

Autor: Weisberger Willi

Značky: tiskových, zařízení, barevnice, přestavování, pravítka, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro přestavování pravítka barevnice, případně jednotlivých dávkovačů barvy, vzhledem k válci barevníku tiskových strojů v jednotlivých šířkových oblastech. Účelem zařízení je zjednodušit pohon mezi přestavovacím šroubem, ovládaným ručně nebo servomotorem, a volným koncem pravítka barevnice. Podstata řešení spočívá v tom, že na kratším, z barevnice vyčnívajícím konci každého seřizovacího šroubu, které jsou zašroubovány a...

Zařízení pro synchronizované přestavování polohy pracovních jednotek strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 224281

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hönich Pavel, Haken Jiří, Podroužek František, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

Značky: strojů, jednotek, přestavování, synchronizované, zařízení, zemědělských, polohy, pracovních, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro synchronizované přestavování polohy pracovních jednotek strojů, zejména zemědělských, opatřených kyvnými rameny pracovních jednotek, vyznačené tím, že kyvná stavěcí ramena (6) procházejí svými kluznými spojovacími klouby (5), mezi nimiž a kyvnými stavěcími rameny (6) jsou uspořádány pružiny (12) a s kyvnými stavěcími rameny (6) jsou spojeny ozubené segmenty (17), zapadající do ozubení (18), přičemž kyvná stavěcí ramena (6) jsou...

Zařízení k přestavování dopravníků sklizňových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224358

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kopal František, Műller Antonín, Forman Karel, Müller Josef

Značky: zařízení, dopravníku, strojů, sklizňových, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přestavování dopravníků sklizňových strojů z pracovní do transportní polohy uchycené k rámu sklizňového stroje, v jehož spodní části je naklouben nakládací dopravník, vyznačující se tím, že k nakládacímu dopravníku (2) je uchycena spojovací páka (3), jejíž druhý konec je přichycen ke sklopné části (8) vynášecího dopravníku (4) rozdružovadla (9) uchyceného nad nakládacím dopravníkem (2) k rámu (1) sklizňového stroje.

Zařízení k výškovému přestavování trubky při jejím ohřevu v průběžné tunelové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220165

Dátum: 15.10.1985

Autori: Scheuter Karel, Dřevíkovský Jiří, Pařík Bohuslav, Míček Petr

Značky: průběžné, zařízení, ohřevu, přestavování, tunelové, jejím, trubky, výškovému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výškového přestavování trubky při jejím průběžném ohřevu v tunelové peci a řeší zařízení umožňující plynulé výškové nastavování osy ohřívané trubky vůči ose pece. Zařízení k výškovému přestavování trubky, ohřívané v průběžné tunelové peci, spřažené s ústrojím pro posun trubky v průběžné peci, sestávající z dvojice dopravních kladek poháněných přes převodové skříně společným náhonem a uzpůsobených k plynulé regulaci otáček i...

Zařízení pro přestavování napětí osnovní svůrky tkacího stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219268

Dátum: 15.07.1985

Autor: Seifert Eberhard

Značky: napětí, zařízení, tkacího, přestavování, osnovní, stavu, svůrky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přestavování napětí osnovní svůrky tkacího stavu, jehož osnovní svůrka je uložena na jednom rameni dvouramenné napínací páky, otočené okolo čepu. Na druhém rameni napínací páky se nachází ozubení, do něhož zabírá pastorek. Pastorek je uložen na konci tažné vidlice, jejíž druhý konec je spojen s napínací pružinou. Pomocí pastorku je možné spojitě přestavovat napětí osnovní svůrky, aniž by se snížilo napětí osnovy.

Zařízení pro přestavování sedadla řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218441

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hamšík Tomáš, Tučný Petr, Uxa Milan

Značky: řidiče, sedadla, přestavování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přestavování sedadla řidiče, umístěného zvláště v mobilních strojích. Sedadlo je pomocí ramena otočně uchyceno na upevňovacím dílu. Zařízení je tvořeno držákem spojeným s čepem, uloženým v jednom konci ramena, které je svým druhým koncem otočně uloženo na druhém čepu, jenž je spojen s upevňovacím dílem uchyceným k podložce. K čepu upevňovacího dílu je pevně uchyceno jedno kolo převodu, které je pomocí přenosného...

Spínací zařízení pro přestavování nosičů těles kartáčů u strojů na výrobu kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216923

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schnekenburger Rudolf, Schnekenburger Emil

Značky: nosičů, přestavování, kartáčů, spínací, strojů, těles, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Úložné součásti pro přemísťování nosičů těles kartáčů nebo přímo tyto nosiče jsou spojeny s lineárními zesilovači síly upevněnými na stacionárních dílech stroje. Hydraulické lineární zesilovače síly jsou opatřeny primárním pohybovým prvkem reagujícím na elektrické vstupní řídicí signály, přičemž pro vydávání řídicích signálů je upraven programovatelný řídicí logický obvod, který je v pracovním spojení s primárními pohybovými prvky.

Zařízení k přestavování barvicí pásky u psacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217920

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kolišanovský Tašo, Nečas Václav

Značky: přestavování, barvicí, strojů, zařízení, psacích, pásky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přestavování barvicí pásky u psacích strojů, opatřených nosičem barvicí pásky umístěným proti psacímu válci, vyznačené tím, že sestává z klávesy (2) ve tvaru dvojramenné páky výkyvně uložené na pevné části stroje, například bočnici (1), z nichž jedno rameno zasahuje do klávesového pole psacího stroje, zatímco její druhé rameno zasahující do vnitřního prostoru psacího stroje, je opatřeno ovládací plochou, například ve tvaru sešikmení...

Zařízení k přestavování ofsetového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215800

Dátum: 01.10.1984

Autor: Muselík Miloslav

Značky: válce, ofsetového, zařízení, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rychlé a přesné přestavení obzvláště těžkých ofsetových válců u velkoformátových tiskových strojů, při zachování tuposti uložení proti tiskovým tlakům, působícím ve směru proti formovému válci a ve směru proti tlakovému válci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ofsetový válec je svými čepy uložen v ložiskových tělesech, uchycených v deskových závěsech, jež jsou uchyceny prostřednictvím šroubů a čepů na bočnicích tiskového stroje,...

Zařízení pro výškové přestavování vertikálního přepravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216373

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pazdiora Tadeáš, Neužil Josef, Štefek Oldřich

Značky: přestavování, přepravníku, vertikálního, zařízení, výškově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výškové přestavování vertikálního přepravníku, navazujícího na svážný rošt, a je vhodný zejména pro přepravu tyčových předmětů kruhového průřezu. Nedostatky existujícího stavu techniky odstraňuje z největší míry zařízení pro výškové přestavování vertikálního přepravníku, který dopravně navazuje na svážný rošt, jenž je na svém náběhovém konci vertikálně přestavován zdvižným zařízením, a podstata vynálezu spočívá v tom, že horní část...

Ústrojí k vertikálnímu přestavování horního pracovního válce automatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216353

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tříska Vojtěch, Endryáš Antonín, Demek Zdeněk, Pokorný Arnošt

Značky: válce, vertikálnímu, automatiku, pracovního, přestavování, horního, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí k vertikálnímu přestavování horního pracovního válce automatiku, vyznačující se tím, že vnější radiální ložiska (5, 8) a vnitřní radiální ložiska (6, 7) obou čepů (2, 3) horního pracovního válce (1) jsou usazena v úložných dírách (24, 25) excentrických pouzder (9, 10), která jsou natáčivě uložena v kluzných pouzdrech (11, 12), zasazených do válcových děr (13, 14) horního ložiskového tělesa (15).

Zařízení pro osové přestavování dolního pracovního válce automatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216352

Dátum: 01.07.1984

Autori: Endryáš Antonín, Tříska Vojtěch, Pokorný Arnošt, Demek Zdeněk

Značky: přestavování, zařízení, osové, válce, pracovního, dolního, automatiku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro osové přestavování dolního pracovního válce automatiku v ložiskovém tělesu, vyznačující se tím, že k jedné straně ložiskového tělesa (6) dolního pracovního válce (3) automatiku je připevněn třmen (7) opatřený otvorem (8), v němž je suvně uložen stavěcí šroub (9), jehož výběh (10) je pevně spojen s ložiskovým víkem (12) čepu (2) dolního pracovního válce (3) automatiku.