Patenty so značkou «prestaviteľná»

Výškovo prestaviteľná transportná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13191

Dátum: 02.11.2007

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 21/08, B65D 19/02

Značky: nádoba, prestaviteľná, transportná, výškovo

Text:

...kusový tovar nesmie pri tomto vyčnievať cez hornú hranu transportných nádob, pretože potom by už viac nebolo možnétransportné nádoby stohovať, respektíve by sa kusový tovar mohol poškodiť. Z tohto vyplýva, že objem známych transportných nádob v mnohých prípadoch nemôže byť optimálne využitý.0005 Viaccestné transportné nádoby prihlasovatela, ktoré sa v odbornej terminológii označujú ako takzvané round trip container, existujú v prinajmenšom v...

Prestaviteľná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 285079

Dátum: 18.05.2006

Autori: Kordes Herbert, Wehrspann Lars

MPK: E05D 15/06, E05C 7/00, E04B 2/82...

Značky: stěna, prestaviteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná stena pozostávajúca z jednotlivých závesne uložených dverových a/alebo stenových prvkov, ktoré sú posuvné v stacionárnej dutej vodiacej lište (1) upevnenej na strope (41) a vybavenej rozdvojeniami a odbočkami. Jednotlivé dverové a/alebo stenové prvky nie sú vedené v oblasti pri podlahe (3) a sú vybavené pätnou profilovou lištou (5), v ktorej je upravené blokovacie zariadenie (6), ktoré pri vzájomnom styku aspoň dvoch dverových...

Výškovo prestaviteľná ochrana hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14276

Dátum: 08.01.2004

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 11/16, E04F 19/02

Značky: prestaviteľná, ochrana, výškovo, hrany

Text:

...zhotovené ako jeden kus, je dutina v tvarepísmena U, ktorá je tvorená oporným ramenom a jednou časťou základného profilu, ktorá prečnieva smerom nadol. V tejto dutine sú umiestnené káble s osvetľovacími prostriedkami, ktoré sú orámované oporným ramenom a oblasťou základného profilu.0011 Úlohou tohto vynálezu je zdokonalit proñl na ochranu hrán schodiskových stupňov vyššie uvedeného typu takým spôsobom, aby bolo možné tento profil použiť na...

Výškovo prestaviteľná spojka prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 668

Dátum: 30.07.2002

Autor: Baumgartner Richard

MPK: B60D 1/00

Značky: prestaviteľná, výškovo, přívěsů, spojka

Text:

...l, je hlava 1 spojky otočne upevnená na držiaku 2 hlavy spojky pomocou ložiskového čapu 5. Ložiskový čap 5 je zasunutý do úložného vývrtu prechádzajúceho držiakom 2 hlavy spojky. Ako je zrejmé zobr. 2, je vo dvoch vzájomne privrátených kruhových drážkach ložiskového čapu 5 a držiaka 2 hlavy spojky zasunutý drôt 16. Jeho prostredníctvom sú obe súčasti neposuvne pridržiavané pri sebe. Držiak 2 hlavy spojky je na svojich oboch čelných stranách...

Rúrka výškovo prestaviteľnej podpery a výškovo prestaviteľná podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2947

Dátum: 01.07.2002

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04G 25/00

Značky: prestaviteľnej, prestaviteľná, výškovo, podpery, rúrka, podpera

Text:

...zo stojanovej rúrky vysunúť, vypadnúť, alebo sa nedá0006 Tak isto pri podpere podľa spisu DE 69 41 113 U 1 jezávitová časť navarená na zvyšok stojanovej rúrky, pričom Vtomto prípade je spodný koniec závitovej časti zúžený, aby bol zabezpečený proti vypadnutiu, Pri podpere podľa spisu DE 73 27 542 Ul má závitová časť voči zvyšku stojanovej rúrky o to väčšiu hrúbku steny, že na časti medzi uvedenými úsekmi závitový úsek trochu...

Plynule prestaviteľná vaková hať

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3117

Dátum: 05.02.2002

Autori: Smoleň Ján, Oravec Marek, Geffert Ján

MPK: E02B 7/20

Značky: vaková, prestaviteľná, plynule

Text:

...zamŕzaniuUvedené nedostatky sú odstránené technickým riešením, plynule prestavíteľnej vakovej hate ktorej podstata spočíva vtom, že je tvorená pružnou lineárnou uzavretou komorou so vstupom a výstupom napojenom na ovládacie hydraulické zapojenie. Pružná lineárna uzavretá komora je okrem vrchnej strany upevnená k pevnémuzákladu, pričom na prepadovej strane má okysličovacie rozrážače.Výhodou technického riešenia je o jednoduchá a...

Prestaviteľná priehradka v úžitkovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2730

Dátum: 11.12.2000

Autor: Černohorský Josef

MPK: B62D 25/00

Značky: priehradka, vozidle, prestaviteľná, úžitkovom

Text:

...ą av hornej časti sieťovou, mrežovou alebo priehľadnou výplňou i, ako je zreteľne vidno z obr. 3. Rám g prestaviteľnej priehradky l je na spodnej strane pripevnený ku karosérii vozidla j prostredníctvom dvoch otočných ramien Q,vybavených na oboch koncoch čapmi z. Jeden zčapov Z otočného ramena Q je otočne spojený s karosériou vozidla Q, zatiaľ čo druhý zčapov Z je otočne spojený s rámom g prestaviteľnej priehradky l. Čapy 1 umožřiujú...

Prestaviteľná násada na nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2370

Dátum: 18.01.2000

Autor: Pániková Zdena

MPK: B26B 3/04, B26B 3/03

Značky: prestaviteľná, nôž, násada

Text:

...perom. Šírka rezu sa u týchto konštrukcii nastavuje skrutkou ako je tomuv US patentových spisoch č. 2, 968, 867 a 3, 040, 431. lchnevýhodou je zložitost konštrukcie a tým aj sťažené ich ošetrovanie. Známa je však aj jednoduchšia konštrukcia popísaná VUS patentovom spise č. 4,638, 561. Prípravok umožňujúci plátkovanie je však ktelesu noža napevno priskrutkovaný, čím sa nôž stáva jednoúčelový.Pre účely plátkovania boli neskôr vyvinuté drobné...

Viacúčelová prestaviteľná sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 563

Dátum: 07.09.1994

Autor: Uhrík Zoltán

MPK: A47C 4/03, A47C 1/00

Značky: prestaviteľná, sedačka, viacúčelová

Text:

...konštrukcioua tvarom úspešne dopĺňa bytový interiér, pričom jej druhá funkcia v podobe rebrika je výborným pomocníkom hlavne prinárazových d mzcich prácach. pri umývani okien, vešani záclon či závesov s možnosťou rýchleho presunu podľa potreby,kde túto činnosť môže vykonávať aj jednotlivé osoba nižšie ho vzrastu.PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESEPríklad uskutočnenia viacúčelovej sedačky podľa úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom výkrese. kde...

Přestavitelná brašna

Načítavanie...

Číslo patentu: 276162

Dátum: 15.04.1992

Autor: Dudek Josef

MPK: A45C 3/00

Značky: prestaviteľná, brašna

Výškově přestavitelná odstíňovací stěna pro hlubinné doly

Načítavanie...

Číslo patentu: 269958

Dátum: 14.05.1990

Autori: Stradtmann Wolfgang, Wojaczek Egon, Seeberger Klaus

MPK: E21F 15/04

Značky: hlubinné, výškově, odstíňovací, prestaviteľná, stěna

Text:

...je ve své šířco opatřen patkou g, která má ve sv( střední oblasti uložení g pro stojku g. V tomto místě se opírá dvojltá hydraulická teleskopické stojka g. Jo opřena proti nežádoucímu vychýlení.vnější horní díl stěny g je na své celé délce opatřen homi doskou 1. která na své Spodní straně mezi oběma stranovýrnl ohraničeními tohoto dílu g má uložení horní části stojky g. Do této hor ní části je přlpojena hlavice hydraulické stojky g a to...

Přestavitelná zarážka, zejména hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265126

Dátum: 13.10.1989

Autori: Čudlý Zdeněk, Rauner Jan

MPK: B23D 33/10

Značky: hutnických, prestaviteľná, zarážka, nůžek, zejména

Text:

...je, že řešení přestavitelné zarážky podle vynálezu nevyžaduje extrémně vysokou přesnost výrovy pohybových šroubů a ani přesnost vzájemného jejich ustavení ve směru pojezdu vozíku, přičemž nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky ani na přesné dodržení vzdálenosti bočního vedení vozíku v nosné konstrukcí.Přestavitelná zarážka, zejména hutníckých nůžek, podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněna na obr. 1 a 2 připojeného výkresu....

Přestavitelná židle

Načítavanie...

Číslo patentu: 265068

Dátum: 12.09.1989

Autori: Malý Pavel, Bauer Lubomír

MPK: A47C 1/032

Značky: židle, prestaviteľná

Text:

...páteře, usnadnění dýchaní, zamezení hrbení zad, stimulace krevního oběhu,příznivý vliv na hrudní orgány, příjemný pocit při sezení,minimální únava pohybového aparátu/.Príklad židle podle tohoto vynálezu je značen na výkresu, kde je znázorněn nárys židle.Přestavitelná židle na klekačku sestává z noh g, k nimž je připevněna svislé středová podpěra §, k jejímuž hornímu konci je upevněna příčná podpěra 1. Na pravém konci příčné podpěry l je...

Přestavitelná spojková lamela pro podávací zařízení niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263093

Dátum: 11.04.1989

Autori: Szórád Anton, Horský Martin

MPK: B65H 51/04

Značky: spojková, lamela, zařízení, podávací, prestaviteľná

Text:

...pőloyých náatavců je pevné uloženo magnetický nevodivé brzdové obloženi lg. jehož čelni plocha leží v jedné rovině s čelnimi plochami pőlovýchV prostoru mezi brzdovým obloženĺm lg, vnějšim prstencem łł a vnitřním pretencem łg je uložen elektromagnet łł.tlačná pružina 31. sloužici k zabezpečení přitlaku přestavitalná spojkové lamely Z k třeci ploše hnaciho kola Q.Přestavitelná spojková lamela Z je tvořena třecim unéšecim kotoučem Zł, který...

Přestavitelná vidlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262135

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pán Antonín

MPK: A01K 97/10

Značky: vidlice, prestaviteľná

Text:

...náročnost a netěsnost proti vnikání vody za deště, mlhy a sněžení.,Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny přestovítelnou tvidll-cí podle vynálezu, jehožpodstatou je takové provedení teleskopické trubky, že na jednom konci je opatření hrotem a na druhém konci je na ni nasazena pružná uzávierka, jejíž zúžené část vytváří těsnicí plochu, která celá přiléhái k zasouvuatelné tyčí teleskopu, která .má j-eden konec rozvidlený. Pružná uzávěrka...

Prestaviteľná stolička s kolennou opierkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245308

Dátum: 15.12.1988

Autor: Caha Zdenik

MPK: A47C 3/20

Značky: opierkou, kolennou, stolička, prestaviteľná

Text:

...koleno, kou 42 so stavacou skrutkou 36. sklon koktoré sa opiera o kolennú opierka. Tým sa lennej opierky 37 sa nastaví v rozsahu ~ 10 ° odľahčuje chrbtové svalstvo a chrbtice v až 25 ° nastavovacim čapom 39. Rozpätie krížovej a be rovej oblasti, čo umožňu e medzi sedadiom 31 a kolennou opierkou 37 vrpriamenu polohu chrbta a prirodzené e- sa nastaví v rozmedzí 440 az 660 mm mesovité prehnutie chrbtice Stranová presta~ dzi poiohami 3 U a 32...

Přestavitelná nabíjecí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 259471

Dátum: 17.10.1988

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B23Q 37/00, B23Q 1/08

Značky: nabíječi, prestaviteľná, hlava

Text:

...upnutí obrobku za vnější obvod a na obr. 4 jeho řezTěleso Ä má kolmo na svou čelní plochu vytvořen čep gg, na němž je maticí 23 s pojistným kroužkem gg uchyceno radiálně axiálni ložisko gł uchycené víčky 21, 25 v rameni 2 manipu 1 át°ru Z čelní plochy jsou v tělese g radiálně od středu vytvořeny tři drážky gg, které nedosahují k obvodu tělesa 3. Ve směru drážek 33 jsou vytvořena vedení gł s lištami ll. V prodloužení drážky gg je v materiálu...

Pružná prestavitelná narážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257496

Dátum: 16.05.1988

Autor: Surovčík Dušan

MPK: B65G 47/61

Značky: pružná, prestaviteľná, náražka

Text:

...materiálu dráhy, pričom prestavenie je rýchle a nevyžaduje si zvláštnu fyzickú zručnosť. Na teleso narážky možno s výhodou tiež upevniť iné drobné prvky, ako je otočný upinač vzduchovej hadice pre prívod tlakového vzduchu k presuvnému vozíku, V ktorého funkčnej zóne sa pružná narážka nachádza.Príklad vyhotovenia pružnej prestaviteľnej narážky podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez dráhy visutého...

Pohovka přestavitelná na dvě lůžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254768

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/16

Značky: lůžka, prestaviteľná, pohovka

Text:

...druhý díl, který tvoří sedací část, jež je opatřena zdola dvěma podstavci. Pro změnu funkce pohovky na lůžka se horizontální sedací část odsune do potřebné vzdálenosti od opěrné části a opěrná část sklopena do horizontální polohy vytváří 1 ůžko,stejně jako odsunutá část sedací. obě přestavítelné části slouží funkčně bud jako dvě lůžka samostatná, nebo při jejich seskupení k sobě slouží jako dvoulůžko. Zajištění pohovky a lůžek v žádaných...

Přestavitelná forma z plastu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246516

Dátum: 15.12.1987

Autori: Majerová Dagmar, Kocúriková Daniela

MPK: B29C 45/26, B29C 33/46

Značky: plastů, prestaviteľná, výroby, způsob, její, forma

Text:

...že je možno vyrábět využitím řešení podle vynálezu i menší série podobných dílů, které by se jitnak vzhledem k vysokým nákladům na formy vyrábět injektáží vůbec nedaly. To je zvláště důležité proto, že se jedná o jednu z mála hygienicky nezávadných technologií v tomto oboru.Další výhodou je značná úspora výrobních kapacít, a to jak v modelárnách, tak i při výrobě forem, snížení požadavků na skladovací plochy ve skladech forem a úspora místa,...

Přestavitelná forma pro vakuové vstřikováni

Načítavanie...

Číslo patentu: 242429

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lešcinskij Leonid Kimonovie, Ioffe Vladimír Fedorovie

MPK: B29C 33/40

Značky: prestaviteľná, vstřikování, vákuové, forma

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že spodní díl formy a/nebo horní díl formy je opatřen soustavou vložek, uspoŕádaných do vstřikovacích a/nebo odsávacích kanálů, které jsou vytvoreny nejméně v jedné hraně-budoucího výrobku. V dutině formy jsou uspořádány vymezovací distančníprvky výrobku. Výhoda formy podle vynálezu spočívá především vtom, že lze dilec, jehož rozměry jsou omezeny v podstatě pouze reaktivitcu použité pryskyřice a kapacitou strojního...

Přestavitelná sedačka s překlopným opěradlem a základnou stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253159

Dátum: 15.10.1987

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47C 3/026

Značky: stojanu, základnou, prestaviteľná, opěradlem, překlopným, sedačka

Text:

...funkcí sedačky proti řadě specializovaných sedacích prvků. Zvýšená celková stabilita je zajištěna kompaktností soustavy tohoto uspořádání, která při menších nárazech zajištuje zvýšenou bezpečnost osob, např. při podtržení sedačky při nárazu, jejím zachycení apod. Výsuvná část základny, která je nedílnou součástí této soustavy je předurčena také k samostatné aplikaci i u jiných druhů sedaček a židlí.Překlopné opěradlo podobně jako výsuvná...

Prestaviteľná systémová paleta pre prírubové súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241591

Dátum: 15.09.1987

Autori: Szporny László, Domány György, Harsányi Kálmán

MPK: B65D 19/22

Značky: přírubové, systémová, súčiastky, paleta, prestaviteľná

Text:

...paletuPrestavitetná systémová paleta podľa vynálezu je tvorená základový-m telesom 1,ktorého tvar a rozmery sú odvodené od sú stavy ttypizovnaných ohrardnových paliet. Nad stavha palety je tvorená krabicou 2 .s mechanizmom na nastavovanie (úložných priemerov a stienacou doskou 3. .Mechanizmus .nastavovanie úložných priemerov je tvorený centrálnou .skrutkou 1 D,uloženou v íiJXĺálTlYCh ložiskáchzíägzírinar .ktorej sa pohybujú matice 6 rpo...

Prestaviteľná vŕtacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 230283

Dátum: 15.10.1986

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 29/03

Značky: vŕtacia, prestaviteľná, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná vŕtacia hlava, určená najmä pre pinolové pracovné jednotky k vŕtaniu otvoru v odstupňovaných radiálnych vzdialenostiach od hlavnej osi, tvorená telesom, v ktorom sú aspoň dve pracovné vretená s ozubeným prevodovým súkolesím vyznačujúca sa tým, že teleso (1) vŕtacej hlavy je na svojom vnútornom čele opatrené medzikruhovou dosadacou plochou (10) pre osadené čelo (11) príruby (12), v ktorej sú strediaci otvory (13) pre odpružený...

Přestavitelná automatická obráběcí linka na opracování soustružnických nožů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231827

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: automatická, opracování, nožů, linka, soustružnických, prestaviteľná, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Přestavitelná automatická obráběcí linka je určena především pro opracování soustružnických nožů čtvercového a obdélníkového průřezu. Sestává z mezioperačního dopravníku s nosnými deskami, dále z nakládací a překládací stanice, pěti pracovních stanic a zpětného dopravníku. Nosné desky jsou opatřeny dvěma výměnnými vložkami s prostorově uspořádanými drážkami pro obrábění nože, které se opracovávají postupně při dvojím průchodu nosných desek....

Prestaviteľná nosná konštrukcia zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220965

Dátum: 15.03.1986

Autori: Haninec Ignác, Drahoš Martin

Značky: zariadení, nosná, prestaviteľná, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je plynulé premiestňovanie uložených prvkov na konštrukcii. Vytvorené paralelné, zvislé, vodorovné a dvojité vedenia zachytávajú klopné momenty premiestňovaných prvkov, čo uľahčuje manipuláciu pri prestavovaní do potrebnej polohy. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne použitím viacnásobných spojok o rovnakých rozstupov vodiacich otvorov, takže zo stĺpov, nosníkov, držiakov a priečok sa dajú jednoduchým utiahnutím upínacích prvkov...

Prestaviteľná podpera, najmä pre upínanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215422

Dátum: 01.01.1985

Autor: Tóth Imrich

Značky: najmä, upínanie, prestaviteľná, obrobkov, podpera

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná podpera, najmä pre upínanie obrobkov pozostávajúca z maticového stojanu a skrutkovej opierky vyznačujúca sa tým, že horné dosadacie ukončenie (24) skrutkovej opierky (20) zhotovené pre vonkajšie teleso (40) je excentrické k ose skrutkového predĺženia (21) skrutkovej opierky (20).

Přestavitelná automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217785

Dátum: 15.08.1984

Autori: Henych Jiří, Blesík Karel

Značky: prestaviteľná, automatická, obráběcí, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přestavitelné automatické obráběcí linky s nosnými deskami různého typu nebo/a rozměru a s plynulým přechodem z jednoho typu nebo/a rozměru na druhý. Přestavitelnou automatickou obráběcí linku tvoří alespoň dva navzájem propojené technologické úseky. Na začátku prvního technologického úseku jsou ještě před upínací stanicí umístěny nejméně dvě automaticky ovládané rohové stanice se zvedacím zařízením a volnou vazbou. Každá z...