Patenty so značkou «prestavenie»

Aretačné ústrojenstvo zariadenia na pozdĺžne prestavenie sedadla motorového vozidla s blokovacími kolíčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17515

Dátum: 18.10.2011

Autor: Beneker Wilfried

MPK: B60N 2/08

Značky: motorového, kolíčkami, sedadla, prestavenie, vozidla, zariadenia, ústrojenstvo, aretačné, blokovacími, pozdĺžne

Text:

...pri priamočiarompriebehu podľa stavu techniky.Toto riešenie má nasledujúcu výhodu Čím viac sa blokovací kolíček dostane svojim pohybom von zo západkového otvoru, tým menší je uhol, ktorým dolieha zúžená oblasť na západkový mostík. Tým menšia je tiež zložka sily, ktorá môže blokovací kolíček vytláčať zo západkového otvoru v smere z. Celkovo sa tak značne lepšie zabráni tomu, že by došlo k neželaněmu uvoľneniu západkového kolíčka zo...

Zariadenie na pozdĺžne prestavenie sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17016

Dátum: 26.09.2011

Autori: Ewald Tobias, Steilmann Alfons, Hassler Erhard, Berg Matthias, Beckers Christoph, Willing Thomas

MPK: B60N 2/07

Značky: pozdĺžne, prestavenie, vozidla, sedadla, zariadenie

Text:

...koľajnička potom skarosériou vozidla. Horná koľajnička je na pozdĺžne prestavenie usporiadaná vzhľadom na spodnú koľajničku posuvne a je možné ju aretačnýmprostriedkom dočasne zafixovať v príslušnej polohe.Ďalej bude vynález objasnený na základe obrázkov 1 - 4. Tieto objasnenia sú iba príkladné a neobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu. Tieto objasnenia platia rovnakou mierou prevšetky predmety predloženého vynálezu.Obrázok l znázorňuje...

Nastavovacie zariadenie na pozdĺžne prestavenie komponentu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15024

Dátum: 28.08.2008

Autori: Giorgio Denis, Schmale Uwe, Stemmer Jürgen, Zacharias Michael

MPK: B60N 2/08

Značky: nastavovacie, komponentu, motorového, vozidla, pozdĺžne, zariadenie, prestavenie

Text:

...nastavovacie zariadenie obsahuje tak usporiadané blokovacie zariadenie, že zablokovaním blokovacieho zariadenia dôjde k zablokovaniu vzájomného relatívneho prestavenia pozdĺžnych koľajničiek a odblokovaním blokovacieho zariadenia je možné zrušiť zablokovanie pozdĺžnych koľajničiek, pričom toto blokovacie zariadenie je vybavené množstvom západkových čapov, na zablokovaniepozdĺžnych koľajničiek je nastavený aspoň jeden západkový čap do...

Zariadenie na prestavenie hornej čeluste u ohýbacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244600

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frýdek-místek, Sklenáo Jaroslav

MPK: B21D 5/04

Značky: strojov, čeľuste, ohýbacích, hornej, zariadenie, prestavenie

Text:

...s axiálnou i radiálnou vôľou, podopreté axiálnym krúžkom a proti pootočeniu sú zachytené pomoc-ou drážiek a spojok s obvojstrannými výčnelkami, ktoré sú na dru 4 hej strane posuvne uložené v niektorej z dvojíc drážok objímok, pevne spojených s hornou čeiustou. Spojky sú axiálne pridžiavane k matíciam delenými krüžkami, ktoré sú prichytene kompaktnými krúžkami.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rovnomerné pritlâčaníe hornej čeľusti.Príklad...

Zariadenie na ľubovoľné prestavenie polohy vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225167

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dobrota Milan

Značky: polohy, prestavenie, ľubovoľné, vřetena, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ľubovoľné prestavenie polohy vretena excentricky uloženého v otočnom valcovom puzdre, vyznačené tým, že valcové puzdro (12) je uložené radiálne v ložisku (11) skrine (10) a radiálno-axiálne v ložisku (16) skrine (14) a je opatrené prírubou (9) s indexovacími otvormi, do ktorých zapadajú strediace elementy (3) uložené na maske (8), a o ktorú sa opierajú spevňovacie elementy (6) masky (8), pričom stred valcového puzdra (12) je...