Patenty so značkou «přesné»

Zariadenie na monitorovanie výsevného dávkovača, výsevný dávkovač a stroj na presné siatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17296

Dátum: 06.02.2012

Autori: Schumacher Ferdinand, Krybus Werner

MPK: A01C 7/10, A01C 7/04

Značky: monitorovanie, přesné, siatie, výsevný, stroj, výsevného, dávkovača, zariadenie, dávkovač

Text:

...elektromagnetické vlny, najmä na utesnenie skrine proti okoliu. Prostredníctvom kotúča môže byt minimalizované lámanie svetla vznikajúce pri prechode elektromagnetických vĺn na kotúči a tiež zahrnuté do vyhodnotenia. Pri tom je obzvlášť výhodné, ked je kotúč vytvorený z materiálu s indexom lomu 1,6,najmä 1,5 (A 589 nm), prednostne z polymetylmetakrylátu (plexisklo). Prednosťou polymetylmetakrylátu sú jeho elastické vlastnosti a...

Sejací dávkovač pre stroj pre presné siatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15358

Dátum: 05.11.2009

Autor: Beier Carsten

MPK: A01C 7/04, A01B 79/00

Značky: siatie, dávkovač, sejací, přesné, stroj

Text:

...za sebou nasledujú krátko, pretože prostredníctvom viacnásobnej rázovitej zmeny ostrekovania tlakom sejacích dier, a to podobne princípu príklepového vŕtacieho stroja, je umožňované zvlášť účinné čistenie.0015 Ďalej je v prednostnej forme uskutočnenia navrhnuté, že čistiace prostriedky obsahujú, najmä jeden, čistiaci prvok, upevnený k obežnej kruhovej dráhe U sejacích dier protilahlo. Obežná kruhová dráha U opisuje prednostne medzikružie....

Spôsob a zariadenie na presné strihanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9702

Dátum: 19.01.2009

Autori: Watermann Martin, Trump Konrad, Zimmermann Martin

MPK: B21D 28/16, B21D 53/28, B21D 28/02...

Značky: přesné, spôsob, strihanie, obrobkov, zariadenie

Text:

...veľkých zaťaženiach dosiahne, že povrchy sú od seba oddelené. Vďaka veľkorysej hrúbke olejového vankúša viac milimetrov sa pätka strižníka otáčavždy výlučne na olejovom vankúši.0023 Ďalšie výhody vynálezu vyplývajú z ďalších podnárokov, ako aj zopisu príkladu uskutočnenia.Obrázok 1 principiálne zobrazenie presného strihania podľa doterajšieho stavu techniky, Obrázok 2 zobrazenie šikmého čelného kolesa, Obrázok 3 principiálne zobrazenie...

Presné automatické objemové odmeriavacie zariadenie kvapalín a spôsob presného plnenia a odmeriavania dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286126

Dátum: 10.03.2008

Autor: Matějka Milan

MPK: G01F 1/56, G01F 1/20

Značky: spôsob, zariadenie, odmeriavania, odmeriavacie, přesného, automatické, objemové, plnenia, kvapalín, dávky, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zvýšenie presnosti automatického dávkovania kvapalín, ktoré sa dosiahne pomocou vhodného tvaru odmernej nádoby (1) stavoznaku (5) a trojcestného ventilu (3), spojeného s vyhodnocovacím, časovacím a napájacím obvodom (4).

Spôsob a zariadenie na presné strihanie a tvarovanie polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7923

Dátum: 14.09.2007

Autor: Schlatter Ulrich

MPK: B21D 28/00

Značky: strihanie, spôsob, polotovarů, přesné, tvarovanie, zariadenie

Text:

...je úlohou vynálezu poskytnúť spôsob a zariadenie na presné strihanie menších až stredných dielov, pomocou ktorého sa umožní značne ušetriť hodnotnýmateriál, skombinovať funkciu spracovania aktívnych elementov s funkciou transportu odstupňa spracovania k stupňu spracovania pri súčasnom zvýšení počtu zdvihov a efektivity, azabrániť poruchám v priebehu výroby na základe nevyneseného odpadu z nástroja.0009 Táto úloha sa rieši zariadením...

Spôsob a zariadenie na presné strihanie polotovarov s malými polomermi rohov a silne redukovaným vtiahnutím v jednostupňovom usporiadaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5472

Dátum: 03.02.2006

Autor: Grimm Willi

MPK: B21D 28/02, B21D 28/24, B26F 1/02...

Značky: rohov, zariadenie, malými, polotovarov, silně, polomermi, přesné, strihanie, redukovaným, usporiadaní, spôsob, jednostupňovom, vtiahnutím

Text:

...dielov väčšej hrúbky. Spočíva na princípe rôzneho smeru strihu geometriou dielov, ktoré sa zbiehajú bez polomeru rohu.0011 Na strihanie určený diel sa vzhľadom na to zloží z aspoň dvoch geometrií strihu,napríklad geometrie kruhu a geometrie zubu, pričom proces presného strihania prebieha vjednostupňovom usporiadaní. V prvom dielčom kroku sa hlavová kružnica ozubeného dieluzubov v pracovnom smere opačnom voči prvému díelčiemu kroku.0012...

Spôsob a zariadenie na presné valcovanie rotačne symetrických súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3042

Dátum: 19.11.2005

Autori: Sommer Wolfgang, Braun Mario, Becker Matthias, Hartmann Gunther

MPK: B21H 5/00, B21H 3/00, B21H 1/00...

Značky: přesné, rotačné, symetrických, zariadenie, valcovanie, súčastí, spôsob

Text:

...oddeliť základ stroja vrátane dĺžkového meracieho zariadenia od silového rámuvrátane valcovacích nástrojov tak, že je možná dodatočnáregulácia vzdialenosti medzi valcovacími nástrojmi v závislosti od vzdialenosti medzi valcovacími nástrojmi, meranej počas obrábania dĺžkovým meracím zariadením.Spôsob a zariadenie na valčekovanie rotačne symetrických súčastí sú známe z DD 288 787 A 5. NC-obrábací stroj pritom vykazuje V nástrojovom držiaku...

Presné automatické objemové odmeriavacie zariadenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4304

Dátum: 03.11.2005

Autor: Matějka Milan

MPK: G01F 1/72

Značky: automatické, odmeriavacie, zariadenie, přesné, kvapalín, objemové

Text:

...je taký že vyhodnocovací, časovací a napájací obvod 4 nie je zapnutý a ventil 3 i snímač hladiny 2 nie sú tiež zapnuté, pričom ventil 3 je v polohe, že je uzavretý smerom od PRÍVOD k odmemej nádobe l a opačne, avšak je otvorený smerom od VÝVOD k odmemej nádobe l a opačne.Trubka 8 je použitá z vhodného materiálu (napr. plastu), taká aby mohol byt ako snímač hladiny 2 použitý niektorý zo snímačov vhodného typu (v príkladnom vyhotovení je použitý...

Spôsob a zariadenie pre vysoko presné digitálne meranie analógového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7263

Dátum: 12.07.2005

Autor: Bothe Christoph

MPK: H03M 1/50, G04F 10/00

Značky: spôsob, meranie, zariadenie, signálu, přesné, digitálne, analogového, vysoko

Text:

...sa vpriebehu nasledujúcej aproximácie medzi jednotlivými periódami času merania. Na meranie času sa0006 Z dokumentu US 5 101 306 je známy integrovaný analógovodigitálny prevodník, s ktorého pomocou možno menit analógové napätie na digitálnu hodnotu.0007 Predkladaný vynález si kladie za ciel poskytnúť spôsob pre vysoko presné digitálne meranie času priechodu ultrazvukového signálu kvapalinou,ktorý s minimálnymi nákladmi a čo...

Spôsob a zariadenie na uhlovo presné ustavenie pneumatiky na ráfiku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4076

Dátum: 23.12.2004

Autori: Grommes Wolfgang, Albersmann Rainer

MPK: F16F 15/00, G01M 1/00, B60B 3/00...

Značky: uhlovo, pneumatiky, ustavenie, spôsob, přesné, zariadenie, ráfiku

Text:

...pneumatík na ráfikoch.Úloha vynálezu spočíva V tom, ďalej zlepšiť zariadenievyssie uvedeného typu tak, že všetky nevyhnutné kroky spôsobu na ustavenie pneumatiky na ráfik pri montáži, sú uskutočňované v jednom zariadeni, resp. stanici, bez toho, že vznikne nebezpečenstvo poškodenia kolesa.Ďalšia úloha vynálezu spočíva V tom, že známe spôsoby ustavenia sú zdokonalené tak, že sú zjednodušene auskutočňované na jednom zariadeni, resp....

Hmota na presné krycie masky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3859

Dátum: 07.07.2004

Autor: Cyprian Róbert

MPK: C09K 3/00, B24C 1/06

Značky: přesné, krycie, hmota, masky

Text:

...de tailu, ktorý je možné docieliť na dekorovanom predmete picskovaním.Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že 5 až 60 hmotnostných polyakrylátovej disperzie v benzino-vodnej emulzii,je zmiešaných s 3080 hmotn. akrylátovej disperzie, 0,5 až 3 hmotn. polyuretánovej záhustky, 0,5 až 3 hmotn. rheologického aditíva a 0,1 až 1 hmotn. odpeňovača. Doplnkom do 100 hmotn. je voda. S touto hmotou sa dosahujú dobré...

Spôsob a zariadenie na presné meranie závislosti množstva vysokofrekvenčných signálov od amplitúdy a fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8367

Dátum: 29.01.2004

Autor: Ursic Rok

MPK: G01R 13/28, G01R 19/00, G01R 19/25...

Značky: spôsob, fázy, závislosti, amplitudy, zariadenie, signálov, přesné, množstva, vysokofrekvenčných, meranie

Text:

...Čislicových signáloch sú odstránené filtráciou s pomocou dolnej priepuste. Sekvencie stavu RF-prepínača podľa vynálezu môžu byť cyklické v širokom frekvenčnom rozsahu, čím znížia chybu vzorkovania.0010 Signály ďalej smerujú z každej RF-jednotky k množstvu analógovodigitálnych prevodnikov. Každá z množstva základných RF-jednotiek obsahuje Iaditeľné zosilnenie a zoslabenie, z čoho vyplýva, že (vzhľadom na nastavenie všetkých základných...

Dvojramenné pravítko na presné zameriavanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3345

Dátum: 06.11.2002

Autor: Svrček Martin

MPK: G01B 5/02, G01B 3/20, G01B 3/56...

Značky: přesné, dvojramenné, pravítko, zameriavanie

Text:

...sú schematicky znázomené na priložených obrázkoch. Na obr. 1 je znázomené dvojramenné pravítko v zloženom stave. Obr. 2 znázorňuje zameranie stupaje pri kladení schodov a obr. 3znázorňuje zameranie presného rozmeru v priestore chýbajúcej časti plávajúcej podlahy.Dvojramenné pravítko, ktoré je predmetom riešenia podľa obr. l, pozostáva z časti l sdrážkou 1.1. Časť l je spojiteľná najmenej jednou skrutkou á s časťou g opatrenou najmenej...

Samoprerážací pripevňovací element, ktorý môže byť tlakom presne nasadený na plech spôsobom, ktorý je zabezpečený proti otáčaniu a vyskočeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 54

Dátum: 22.08.2002

Autori: Ross Gerold, Ludwig Detlef

MPK: F16B 37/06

Značky: zabezpečený, proti, vyskočeniu, spôsobom, element, môže, samoprerážací, ktorý, tlakom, připevňovací, nasadený, otáčaniu, přesné, plech

Text:

...matrici, čim je zabezpečená vysoká bezpečnosť práce.Do výrezov vytvorených vpriebehu výroby dielov, ako aj do výrezov na vnútornej pritlačnej objímke, a aj na podpernej objimke prstencovej priehlbiny, je v priebehu vtláčania dielov vtvarovaný plechový materiál, čim sa zaisťuje, že aj pri práci s tenkými plechmi sa dosahuje vysoké zabezpečenie voči otáčaniu a vytlačeniu upevňovadla.Tvar výbežkov alebo výrastkov môže byť oblúkovitý, ako aj...

Univerzálna rýchloprestavitelná vložka pre presné polohovanie osadených hriadelov v paletě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260287

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B65D 19/38

Značky: vložka, polohovanie, hriadeľov, osadených, rýchloprestavitelná, přesné, paletě, univerzálna

Text:

...osadených hriadeťov V paleta je schematicky znázornený na obr. 1. Na obr. 2 je prevedenie upevnenia zvernou poisťovacou skrutkou.Na rám 1 palety 11, v rovnakej výške -od základovej plochy, je utpevnený V každom jej rohu držiak 2. Do držiaka 2 sú navŕtané dve diery opatrené závitom tak, aby nasta 4vovacie skrutky 3, ktoré sú do dier zaskrutkované, mohli voľne výškovo prestavovať tesne vedľa seba umiestnené .nosné tyče 4. Nosné tyče 4 sú na...

Licí nástroj pro přesné podélné výrobky z práškového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260212

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jirman Pavel, Loprais Milan

MPK: C03B 19/09

Značky: licí, podélné, nástroj, výrobky, práškového, přesné

Text:

...a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. Obr. 1 znáž 0 rňujenárysný řez licím nástrojem, obr.2 znázoďhje půdorysný řez v dělící rovině licího nástroje,obr. 3 znäžoďhje řazení tverových dutín výrobků v lícím nástroji s obr. 4 znuäouüije vyhmzovací kolík s výstupken.Licí nástroj podle vynálezu je tvořen dolní tvarovou deskou Q a horní tvarovou deskou g, které vdě 1 icí rovinč vytvářejí tvarové dutiny 3 výrobků a jejichž...

Zariadenie na presné delenie potrubných izolačných puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1975

Dátum: 07.10.1998

Autor: Nitra Ladislav

MPK: F16L 59/22

Značky: delenie, izolačných, přesné, potrubných, zariadenie, púzdier

Text:

...z nosných líšt a na nich upevnenýchstabilizačných dosiek. Nosnými lištami sa rozumeju podlhovasté telesá saspoň jednouplochou stranou, ako ploché tyče alebo profily. Stabilizačné dosky, ktoré sú na nich upevnené,umožňujú opretie deleného izolačného puzdra a vedenie ostria rezného nástroja pri reze.Manipulačne je najvhodnejšie, pokial sa vodiace prvky nachádzajú na prednej azadnej strane konštrukcie, pričom jedna ztaldo vytvorených...

Dvojpolohové zariadenie na presné kovanie krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278261

Dátum: 06.10.1993

Autori: Vondraček Vladimír, Ševčík Jozef

MPK: B21K 1/05

Značky: kovanie, krúžkov, přesné, zariadenie, dvojpolohové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z pechovacieho, prenášacieho a strihacieho zariadenia. Pechovacie (ubíjacie) zariadenie je zložené z kužeľového pechovacej zápustky (4) s valcovým vedením pechovacieho puzdra (6), ktorá je pevne spojená pechovacou podložkou (3) v bloku (16) zariadenia a suvne umiestneným vyhadzovačom (2), pričom pechovacie puzdro (6) je upevnené na pechovacom tŕni (7). Strihacie zariadenie je zložené zo strihacieho zápustkového puzdra (11),...

Zapojenie na presné meranie malých napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 154

Dátum: 11.08.1993

Autori: Horák Zdeněk, Kvasnička Josef, Zmeškal Zdeněk

MPK: G01R 19/257

Značky: zapojenie, napätí, přesné, meranie, malých

Text:

...je přes odpor spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače a ve zpětné vazbě kondenzátorem. Neinvertující vstup operačního zesilovače je podepřen násobkem referenčního napětí a jeho výstup je spojen s neinvertujícím vstupem komparátoru, jehož invertující vstup je uzemněn a výstup je spojen se vstupem radiče. Výstupní napětí komparátoru je přes odporový dělič přivedeno na vstup analogového přepínače. Analogově číslicový převodník s...

Secí stroj na přesné setí

Načítavanie...

Číslo patentu: 272214

Dátum: 15.01.1991

Autor: Schoenmaekers Jan

MPK: A01C 7/04

Značky: setí, stroj, přesné, secí

Licí nástroj pro přesné ploché výlisky z práškového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269457

Dátum: 11.04.1990

Autori: Souček Pavel, Loprais Milan

MPK: C03B 19/02

Značky: práškového, přesné, licí, nástroj, výlisky, ploché

Text:

...práce ožný zvýšení náaobností nástroje s snížení časů nsndebírání s rovnání výrobků na podložky pro další operací eintrování, nebot po vyjmtí středního dílu z nástroje jsou v ně výrobky drženy po. nocí technologických zápichů s výrobky je očná orientované vysouvat příno ns sintrsční podložku.vynález s jeho účinky jsou zřejmě z přiloženáho výkresu. Obr. 1 zobrazuje nárysný řez lioí náetrojen, obr. 2 zobrazuje půdorysný řez v dělioí...

Nástroj pro přesné střihání obzvláště na výstředníkovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268898

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neradil Stanislav

MPK: B26D 7/27

Značky: nástroj, výstředníkovém, obzvláště, přesné, stříhání

Text:

...znäzorněnnavýkrese, který představuje v nárysném pohledu lisovací nástroj 5 vyhazovočem.K frémě ł výstředníkového lisu je uchycena základní deska 2 stojánku, která je nosi čem Q nástroje spojeného se střižnlcl 5, průstřižníkeu §, vodící lištou Q a vodící des~ kou Z. Průstřižník § požadovaného tvaru otvoru je zavěšen ke kotevní desce 3 upevněnéna upínací deace łg. V otvoru střižnlce 5 je uspořádán vyhazovač łł sčepen vyhazovače łg, s vyhazovací...

Způsob vytvoření přesné funkční plochy v konkávním výbrusu pro fotokatodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268292

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hejcman Zdeněk

MPK: C23C 14/04

Značky: vytvoření, plochy, způsob, přesné, fotokatodu, konkávním, funkční, výbrusů

Text:

...stínící díl z nemagnetickćho materiálu uprostřed opatřený mngnetem, načež je vytvořena kontaktní plocha napařením kovu, ktoré vymezujo funkční plochu.Vyšší učinek způsobu vytvoření přesné funkční plochy podle vynálezu v porovnaní 3 dosavadními postupy je spatřovšn zejména v dosnžení vysokého kontrastu mezi kontaktní a funkční plochou při zachování čistoty vytvořenć funkční plochy. Výhodou je rovněž, že při napařování kontaktní plochy není...

Zařízení pneumatického pohonu s ručním ovládáním pro přesné nastavení polohy ovládacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 267847

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: zařízení, ovládáním, polohy, pohonů, nastavení, pneumatického, ručním, vřetene, ovládacího, přesné

Text:

...vřetene a v umožnční využití plastické hmoty.Příklad konkrétního provedení je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je částečný podélný řez ručním ovládáním pneupohonu, na obr. 2 je příčný řez rovinou A-A ručním kolem z oir. l.Zařízení podle vynálezu, znázorněnć na.o)r. 1 a 2, sestává z horní stěny lg tělesa l neznázorněného pneumatickeho pohonu, kterou volně prochází ovládaćí vřetenc 3 pneupohonu, opntřené na...

Jehla pro přesné zavádění vstřebatelného vlákna do aktivního bodu kůže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267206

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krajčíř Miroslav, Olšák Drahomír

MPK: A61H 39/00

Značky: zavádění, kůže, aktivního, vstřebatelného, vlákna, jehla, přesné

Text:

...vstřebatelné vlákno pomocí běžné chirurgické jehly, používané při šítíUvedené nevýhody odstraňuje e kvalitní dlouhodobější, zdravotně nezávadné e účinné dráždění aktivních bodů zaručuje jehla pro přesné zavádění vstřebatelného vlákna podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že sestává za zebroušené injekční jehly,zalisované v pouzdru, v jehož horní části je ve vybrání uložen držák drátkového pístu a tento držák má na své vnější straně...

Zařízení pro přesné odměřování délky v jedné ose

Načítavanie...

Číslo patentu: 266076

Dátum: 14.11.1989

Autor: Král Václav

MPK: G01B 7/00

Značky: přesné, zařízení, odměřování, jedné, délky

Text:

...dlouhodobá přes nnsl měření až 1,0 pm na mňřenćm rozsahu 4 mm a krátkodobá přesnost měření až 0,5 m navynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro přesnéPrvní výstup generátoru ł pravoúhlých pulsü je spojen přes první budicí výkonový stupeň 3 s prvním vstupem měřicí indukční sondy 5. Druhý výstup generátoru Ä pravoúhlých pulsú je spojen jednak přes druhý budící výkonový stupeň Q s druhým vstupem měřicí...

Způsob rektifikace přesně ustavovaných zařízení s připojenými potrubímy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265904

Dátum: 14.11.1989

Autori: Houška Jan, Zach Josef, Karlach Jiří

MPK: F16M 9/00

Značky: přesné, zařízení, připojenými, potrubímy, způsob, rektifikace, ustavovaných

Text:

...rektifikace jednotlivých zařízení počínaje reaktorem AJ dále šesti čerpadly 2 a parogenerátory g. Zjištěný výchozí stav byl takový, že reaktor 1, čerpadla g i parogenerátory Q se dostaly vlivem sedání základové desky reaktorové budovyxüno požadovanou montážní tolcranci. Sedání mělo charakter dlouhodobý, ale bylo zjištěno, že jeho převážná část již odnzněla. Přesným mőřonłm nn jednotlivých zařízeních hyl stanovon nmňr sedân( a zvláštní...

Odvalované navíjacie zariadenie s presne kríženým návinom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264836

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hudák Karol, Skok Ján

MPK: B65H 54/06

Značky: přesné, odvalované, návinom, navíjacie, kríženým, zariadenie

Text:

...jeho priemer, obvodová rýchlosť navijania sa udržiava konštantnou, avšak rýchlosť rozvádzacieho mechanizmu zostáva konštantnou, čím sa meni počet závitov ukladaného vlákna počas tvorby návinu. V dôsledku toho dochádza k nežiadúcej tvorbe lesklíc. Aby k tomuto nedošlo, používa sa pre pohon rozvádzacieho mechanizmu pohon s otáčkami osoilujúcimi okolo nastavenej hodnoty otáčok. Ide o takzvanú vohuláciu.Uvedené nevýhody odstraňuje odvaľované...

Zařízení ke středění tvarového brusného kotouče a k natáčení broušené součásti do přesně orientované polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263047

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galáň Mojmír, Zahorana Jan

MPK: B24B 19/08

Značky: orientované, polohy, přesné, kotouče, zařízení, broušené, natáčení, středění, součástí, tvarového, brusného

Text:

...kotouče,a obr.4 je alternativní provedení seřizovací šablony z obr.3.Podle vynálezu sestává zařízení 1 ze základové desky g,uložené na pracovním stole neznazorněné brusky na plocho. Na základové desce g jsou nerozebíratelně uloženy bočnice Q, jejichž horní plocha 3 je vzhledem k horizontální rovině skloněna k úhel.gú , který u třílistého rotoru může být napříklaa- v rozmezí 15 ° a u čtyřlistého rotoru 10 °. Na této skleněné horní ploše 1...

Uspořádání pro přesné udržování množství a teploty dodávaného a odebíraného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261960

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skála Miroslav, Skálová Alena

MPK: A61M 1/14

Značky: teploty, odebíraného, dodávaného, roztoku, uspořádání, udržování, přesné, množství

Text:

...na systém 19 řízené ultrafiltrace a jednak čtvrtý výstup 14, který je elektricky připojen na třetí čerpadlo 28. Vak 1 s dodávaným roztokem obsahuje zpravidla roztok, který prostřednictvím trubky 25 dodávaného roztoku a prvního čerpadla 8 je dodáván do směšovače 25 a odtud odchází do externího okruhu. Externí okruh krve tvoří mimo přívodní a vývodní sety též třetí čerpadlo 28, filtr 27 a směšovač 29. Do filtru 27 zasahuje trubka 26...

Zařízení pro časově výhodné přesné zastavování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261929

Dátum: 10.02.1989

Autori: Velešík Milan, Makeš Jiří, Skočovský Ludvík

MPK: G05D 3/12, B23Q 15/20

Značky: zastavování, výhodné, zařízení, časově, mechanismu, přesné

Text:

...členem a signál 2 polohového spínače pro brzdění je V tomto řízeném časovém členu zpožděn o hodnotu odvozenouod konkrétní rychlosti nastavené na voliči rychlosti. Tyto hodnoty zpoždění jsou pro všechny stupně rychlosti uloženy v paměti V . .Na obr. l je schematicky znázorněno zařízení pro časově výhodné přesné.zastavování mechanismu podle vynálezu.201 929 Steónosměrný motor g poháněného mechanismu l je napájen z mě niče s otáčkovým...

Zariadenie pre presné polohovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 259260

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B66F 9/12

Značky: polohovanie, přesné, paliet, zariadenie

Text:

...bud do smerov kolmých na prísun palety, alebo v osi prísunu palety nad dorazovou doskou. To bude mat vplyv na zvýšenie výkonu ukladania, nakoľko sa vylúčía stratové časy, alebo» v stiesnených pomeroch sa znížia investičné náklady na rekonštrukciu budovy. Celkove ,sa zvýši variabilnost použitia zariadenia a umožní sa jeho malosériová výroba pri plnej unifikácii dielov.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v pôdoryse prevedenie...

Zařízení pro zajištění přesné a pevné polohy výměnné části přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258195

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pauswang Alois

MPK: F16M 11/00

Značky: zajištění, výměnné, částí, zařízení, pevně, přesné, prístroje, polohy

Text:

...podle obr. 4 v půdorysném pohleduJak z tohoto výkrese vyplývá, je v tělese přístroje Vytvořeno vybraní l, které má podle obr. 5 obdélníkový tvar. Z dalších obrázků je zřejmě, že obě protilehlé boční stěny łł, 33jsou zešikmeny pod úhlem jí, který se rovná 45 ° a na obou stranách mají stejný smysl. Zbývající dvě protilehlé boční stěny lg, lg jsou vůči dosedací ploše lg vybraní l kolmé, cožvšak 2 těchto obrázků není patrně. Do vytvořeného...

Přesné vřeteno, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256809

Dátum: 15.04.1988

Autori: Václavík Leoš, Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav

MPK: F16C 3/00, G01B 5/00

Značky: přesné, zejména, prístroje, měřicí, vřeteno

Text:

...podle vynálezu. na hřídeli vŕetenajeou vytvořený dvě kulově plochy uložené ve dvou pánvích. Podstata. vynálezu je v ton, že první pánov je přichýcene k sákladnímutělesu vřetena, zatínco druhá pánev je uchycena na posuvnéčásti radiálně předepnutćho přínočerěho valivěho vedení. Toto vedení je elístěno proti první kuĺová ploše a neposuvná částvedení je přichycena k základnínu tělesu.Tínto uložením vřetena je doeaženo účinne vynezení vdlí ve...