Patenty so značkou «prepravy»

Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies a spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7473

Dátum: 01.07.2016

Autor: Vaňo Pavol

MPK: B63B 25/04, B66F 7/28, B63B 27/00...

Značky: ťažkých, velmi, vertikálnej, telies, zariadenie, prepravy, vykonávanie, spôsob, horizontálnej

Text:

...kanálu g je vytvorený bariérový výkopový kanál Q. Vodonepriepustný bariérový kanál g a bariérový výkopový kanál Q sú naplnené kvapalinou g, ktorou je voda. Spodná časť plavidla l je tvorená jedným veľmi ťažkým telesom Q. Na bočných stranách veľmi ťažkého telesa Q sú vytvorené štyri bočné telesové otvory Q. V bočných telesových otvoroch Q sú rozoberateľne pripevnené telesové konzoly Q. Vrchná Časť plavidla l je tvorená jedným nadstavbovým...

Zariadenie a spôsob na regulácie prívodu plynu prípadne prepravy plynu pri systéme zásobníkov plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14430

Dátum: 13.11.2009

Autori: Martens Christoph, Behrens Jan

MPK: C12M 1/107

Značky: případně, plynů, přívodů, zariadenie, systéme, zásobníkov, spôsob, regulácie, prepravy

Text:

...prevádzky nastaviťrovnováhu vsystéme tak, aby plyn prúdil radom cez zásobníky plynu. Ak sa alev nábehovej fáze mení stav a vplyvy na systém (napríklad zmeneným množstvom produkovaného plynu alebo zmenou klímy vdôsledku ročného obdobia) nie je zariadenie samočinne schopné vyregulovania zmien. Môže dochádzať k poruchám prúdenia plynu. Aby bolo možné uskutočniť senzibilné zosúladenie tlakov plynu, je často potrebné, aby prevádzkovateľ na mieste...

Spôsob zberu, manipulácie a prepravy odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5301

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65F 5/00, B09B 5/00

Značky: zberu, odpadů, manipulácie, prepravy, spôsob

Text:

...V tom, že u aspoň jedného zákazníka sa na transportný prostriedok do prepravného kontajnera s meracím zariadením po analýze vzorky odpadu uloží triedený odpad jedného druhu. Po odobratí odpadu alebo vyvážení transportného prostriedku sa transportný prostriedok prepraví k vlakovej súprave, kde sa z transportného prostriedku preloží prepravný kontajner na vagón vlakovej súpravy. Vlaková súprava sa prepraví na ďalšie miesto odberu...

Spôsob prepravy fóliových vreciek a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286873

Dátum: 03.06.2009

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard

MPK: B65G 47/90

Značky: vreciek, spôsob, zariadenie, tohto, fóliových, spôsobu, prepravy, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu na prepravu fóliových vreciek, ktoré sa privádzajú v niekoľkých rovnobežných radoch na prepravnú stanicu, na dopravník, ktorý tieto vrecká prepraví v jednom priebežnom rade smerom v podstate kolmým na smer podávania, pričom pohyb fóliových vreciek sa zrýchľuje v smere pohybu tohto dopravníka. Riešenie sa týka aj zariadenia pomocou ktorého je možné aplikovať spôsob podľa tohto vynálezu, a pozostáva z prepravného...

Zariadenie na ukladanie, manipuláciu a prepravu konštrukčných prvkov na zošľachťovanie povrchov a spôsob ukladania, manipulácie a prepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286318

Dátum: 27.06.2008

Autor: Reisacher Raimund

MPK: B65G 49/00

Značky: manipuláciu, zariadenie, manipulácie, povrchov, prepravy, konštrukčných, prvkov, ukladania, ukladanie, prepravu, spôsob, zošľachťovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie slúži na ukladanie, manipuláciu a prepravu konštrukčných dielcov na povrchovú úpravu, napr. v ponornom kúpeli pri zinkovaní ponorom, lakovaní alebo práškovom nanášaní, pričom sú konštrukčné dielce zavesené na závese (1). Konštrukčné dielce zavesené na hákoch (4, 5) sú pri zhustenej preprave zablokované na háku (4, 5) nasledujúcim alebo predchádzajúcim závesom (1) v smere dopravy, pričom hroty hákov (4, 5) sa dotýkajú zadných strán...

Metóda prepravy guľatiny alebo reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7436

Dátum: 24.05.2006

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B65D 61/00, B65D 85/20

Značky: prepravy, metoda, řeziva, guľatiny

Text:

...sú pozdĺžne nosníky 2 usporiadané hlbšie než hranice nakladania 3. Ďalší proñlovaný oceľový proñl tvorí hranicu 4, ktorá paralelne stredovo spája pozdĺžne nosniky 2 s obomi hranicami nakladania 3. Dve pomocné hranice nakladania 5, ktoré súčasne slúžia ako klzné plochy pre vidlice zdvíhacieho vozíka, sú taktiež privarené ku pozdlžnym nosnikom 2.0012 Na koncoch oboch pozdlžnych nosníkov 2 je zakaždým umiestnená klanica(stlpiková podpera)...

Potravinové balenie a spôsob prepravy potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19719

Dátum: 28.04.2006

Autor: Gillblad Rickard

MPK: B65D 83/00, B65D 81/34, B65D 43/12...

Značky: potravinové, potravin, balenie, spôsob, prepravy

Text:

...jednoducho a hladko, bez narušenia seivirovania na tanier, jedlo prenesené na tanier alebo iný ukladací priestor pre jedlo, alebo bez strávenia veľa času a úsilia na dosiahnutie esteticky0011 Existuje preto požiadavka na balenie, ktoré, okrem iného, rieši jednoducho a účinne0012 Vyššie uvedený cieľ sa dosiahne prostrednictvom balenia podľa nároku l.0013 Vynález sa týka tiež spôsobu prenosu jedla z balenia podľa nároku 15.0014 Prednostné...

Zariadenie a spôsob prepravy dielcov pozdĺž upravovacej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4803

Dátum: 18.04.2005

Autori: Müller Herbert, Winkler Jürgen, Krombholz Klaus

MPK: B65G 49/00

Značky: linky, dielcov, pozdľž, prepravy, zariadenie, upravovacej, spôsob

Text:

...individuálneho riadenia0009 Predložený vynález sa orientuje predovšetkým na kontinuálne dopravujúce zariadenia, dá sa však bez všetkého potržit aj na nekontinuálne dopravujúce zariadenia.Predstavenie málezu 0010 Základom predloženého vynálezu je úloha vytvoriť zariadenie ako aj spôsob prepravydielca pozdĺž upravovacej linky, sktorými sa môže uskutočniť spätný chod nenaloženéhodržiaka dielcov spôsobom, ktorý je priestorovo úsporný. 0011...

Spôsob prepravy poštových zásielok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 214

Dátum: 07.10.2002

Autori: Frankenberg Steffen, Mayer Boris

MPK: G06F 17/60

Značky: zásielok, prepravy, poštových, spôsob

Text:

...maximálnu flexibilitu.0012 Napríklad sa týmto spôsobom môžu zaslať obchodníkovi rokovacíe dokumenty na miesto, kde rokovania prebiehajú, alebo náhradný materiál alebo špeciálne nástroje možno poslať servisnému technikovi na miesto použitia alebo do doručovacieho miesta v blízkosti miesta použitia.Zmena v súlade s vopred určeným postupom je tiež výhodná.0013 Napríklad, príjemca by mohol uprednostniť prijatie dodávky na jeho pracovisku v...

Spôsob prepravy poštových zásielok a zariadenie pre uschovávanie poštových zásielok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 63

Dátum: 07.10.2002

Autor: Mayer Boris

MPK: A47G 29/14, B07C 3/08

Značky: prepravy, uschovávanie, zariadenie, spôsob, poštových, zásielok

Text:

...dopravia vždy k zvolenému elektronickému zariadeniu schránok na balíky.O 016 V prvom stupni budovania zásielkového logistického systému podľa tohto vynálezu sa môže takáto preprava uskutočniť konvenčným spôsobom, napríklad prepravou kontajnerov bežnými vozidlami.0017 Takáto implementácia má výhodu, že rozsiahle existujúce zariadenia a infraštruktúry sa môžu naďalej používať a kombinovať s výhodami efektívneho využitia dopravných a...

Spôsob prepravy časticových tuhých produktov medzi oblasťami s rozdielnym tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2087

Dátum: 22.07.2002

Autori: Christensen Lena Holm, Christensen Borge Holm

MPK: B01J 3/02

Značky: produktov, částicových, medzi, tlakom, tuhých, spôsob, oblasťami, prepravy, rozdielnym

Text:

...pretože je tu však iba jeden, nejde o zhora definované stavidlové ústrojenstvo. Zariadenim je zátkové prietokové plniace zariadenie, založené na schopnosti vysoko stlačenej náplne produktu znížiť únik plynu, pokiaľ je0010 V patentovom spise US-A-5 114 053 sú opísané rotačné uzávery, kde sa rotor, obsahujúci niekoľko vreciek,otáča kontínuálne vo valcovom plášti, pričom toto usporiadanie je určené pre produkt s dobrými prietokovými...

Spôsob prepravy výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279527

Dátum: 12.01.1995

Autor: Sobrero Giovanni

MPK: B65B 35/30, B65G 47/26

Značky: tohto, zariadenie, vykonávanie, spôsob, prepravy, spôsobu, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobky, ktoré sú na začiatku vedené na množstvo rovnobežných dráh (L1,...,L10), sú najskôr usporiadané do radov tak, že sa posúvajú na povrchu dosky (2) pôsobením motorom poháňaných pásov (5). Keď sú dopravené na pásový dopravník (8) pracujúci v smere priečnom na smer postupu výrobkov (A) na doske (2), sú rady stlačené posunutím výrobkov (A) proti zastavovacej doske (7). Výrobky (A) môžu byť vybraté z kompaktných radov vo vopred určenom počte,...

Způsob přepravy a míchání elektricky vodivých tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258536

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šmrha Lubomír, Heger Antonín, Delong Alfréd

MPK: B22D 11/10, B22D 27/02

Značky: tekutin, způsob, míchaní, způsobu, zařízení, prepravy, tohoto, elektricky, provádění, vodivých

Text:

...na zdroj elektrického proudu přímo anebo skrze usměrñovač a akční cívka na spínač rovněž přímo nebo skrze tvarovací obvod. IVýhodou způsobu podle vynalezu je to, že je vyznačen impulsním provozem, kterýnobsahuje ve spektru vysoký podíl vyšších kmitočtü. Síla, působící na tekutinu, má průběh o krátkém trvaní v čase s vysokou maximální hodnotou. Tato skutečnost umožňuje dosáhnout mimořádného účinku pri tvorbě krystalůrtavenině.zařízení k...

Mezistanice pro kontejnery potrubní hydraulické přepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246582

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kluge Arthur Frederick, Weber Giuseppe

MPK: B65G 51/26

Značky: potrubní, kontejnery, prepravy, mezistanice, hydraulické

Text:

...c ycnonuamu TPaHCn 0 DTHp 0 BaHHH. Kpome TOPO,nocToaHHm Koneőannx annenna B yqacwxax Tpyöonpononon crauunn.Hocrnraewcn STO TeM, qro B npoMemyToqHoň cwanuun nna xouweňuepon Tpyőonposonoro rnnpowpancnopwa, coepmameů HBKOHHTGHBHYD KaMepY, oöpasosannym yqacwxom TpaHCHODTHoT 0 Tpyőonpoaona H nonnonpoxoumn mnôepuumu sacnonxaw MM, ycwanosnenawmn nepnennxynapno ocn TpaHCn 0 pTHOP 0 Tpyöonponoa, H Hacoc,Haruewawenbxuň nawpyőox KOTODOPO noncoeuuen K...

Způsob přepravy polyetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239303

Dátum: 15.11.1986

Autori: Svoboda Zdenik, Švreula Milan, Mleoch Antonín, Matoulek Jaroslav, Bigos Radomír, Závodník Jioí, Blahut Josef, Svoboda Jioí, Novotný Zdenik, Žaloudek Josef, Zejda Vladislav, Pospíšil Miroslav, Nimeeek Jioí

MPK: C08G 65/06

Značky: prepravy, způsob, polyetherů

Text:

...or 300 .no 10000 /ennnnuennul nee IOO-3000/. conapnnc onen-tma rpynn n H 3 1-251. 3191 onocoenoanomer novu H 3 c noorarouo nneonm compnnen onenarmąux rPYnn. m npuąer Impoůnnmocrs 110119011191 n nemu u npnronmu m noamem nm. Conepuue Monodwynunomnmu npmoeei n H 3. nemozu no ymaamow enoeody. s renere narenra na npnommes, n nonpoe .ovnmnn enoeoda nemieni 113 n nopmuta npncoenuenu once na sro neuen-ram» noodme na 060111150101. 0 mm. n noneqmpax....

Zařízení ke snížení rychlosti přepravy skládaných archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237972

Dátum: 15.09.1986

Autor: Sehan Kurt

MPK: B65H 29/68

Značky: skládaných, snížení, rychlostí, zařízení, prepravy, archů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení ke snížení rychlosti přepravy skládaných archů ve skládacím stroji rotačních tiskáren, přičemž řešení spočívá v optimalizaci nastavovacího mechanismu pro napínací válečky soustav vedení papíru, které dopravují - složené archy různou rychlostí, za účelem dosažení úspor - výrobních nákladů, času obsluhy, makulatury a také zvýšení funkční schopnosti. Základem vynálezu je úkol, zaručit jednoduchým způsobem, vyžadujícím málo...

Způsob sběru, přepravy a zpracování lapačových tuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220810

Dátum: 15.12.1985

Autori: Víšek Roman, Pour Zdeněk, Bouška František, Korýdek Jiří, Kašpar Josef

Značky: prepravy, zpracování, lapačových, tuků, způsob, sběru

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob sběru, přepravy a zpracování lapačových tuků spočívající v tom, že z nasbíraného lapačového tuku je oddělena voda a potom je podroben asanaci, příkladně tepelnou sterilizací. Zařízení k provádění způsobu sestává ze zásobníku, na nějž navazuje asanační jednotka, spojená se sedimentační nádrží Finálního výrobku. Zásobníku může být předřazena ohřívací stanice.

Zariadenie na vytváranie medzier medzi skupinami tvaroviek počas ich prepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219584

Dátum: 30.09.1985

Autori: Fraňo Pavel, Novotný Roman

Značky: prepravy, vytváranie, medzier, počas, tvaroviek, medzi, zariadenie, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené zariadenie je vhodné hlavne ako plynulý latovač v tehliarskej výrobe. Rieši hlavne latovanie plnej tehly, ktoré doteraz nebolo technicky vyriešené. Podstata vynálezu spočíva v tom, že medzera potrebná pre oddelenie skupín výrobkov sa vytvára už počas dopravy tehál k latám a to na príjazdovom článkovom dopravníku. Medzera sa vytvára tým, že série článkov, z ktorých je článkový dopravník zložený, sú navzájom pospájané rozťahovateľnými...