Patenty so značkou «prepravný»

Skladacia nadstavba na prepravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7509

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kvetňanský Dick

MPK: B62D 21/02, B60P 3/32, B60P 3/34...

Značky: prepravný, skladacia, prostriedok, nadstavba

Text:

...zadné a predné trojuholníkové panely a nadstavba sa pomocou výsuvného mechanizmu zloží takmer na úroveň pôvodnej strechy prepravného prostriedku, pričom hlavné bočnice, preklápacie bočnice a pomocné podlahy sú spustené zvisle po bokoch prepravného prostriedku a dovnútra nadstavby sa sklopia aj obe čelá. Prepravný prostriedok sa V tomto stave blíži k svojim pôvodným rozmerom.Pomocou tohto technického riešenia sa zásadne zväčší úžitkový...

Prepravný a darčekový box so sústavou šnúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6550

Dátum: 02.10.2013

Autor: Szekelyová Andrea

MPK: B65D 5/478

Značky: darčekový, šnúr, prepravný, sústavou

Text:

...rôznymi smermi v priestore podľa želania, môžu viaceré vychádzať z jedného bodu, sústreďovať sa v priestore v určitom bode, pretkávať, vytvárať líniu, farebný vzor alebo omament a spájať estetiku s balením v jednom, používať jednorazovo alebo opakovane, čistiť, prať,dezinñkovať, naťahovať, pnúť. Výrezmi sa zabezpečí prístup vzduchu a ventilácia. Do systému sa dajú zapojiť všetky strany boxu, aj dno aj klopy. Boxy sú vhodné aj pre vratný...

Prepravný a nakladací systém pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20965

Dátum: 08.08.2013

Autori: Luddeneit Michael, Scherf Wilfried

MPK: B61D 47/00, B60P 1/64, B61D 3/20...

Značky: nakládací, systém, prepravný, vozidla, koľajové

Text:

...krátkymi stranami a štyrmi rohmi kontajneru ISO a nakladacou a vykladacou jednotkou, ktorá cez najmenej jednu krátku stranu pravouhlého rámu umožňuje nakladanie nákladov, riešená tým, že prepravný a nakladací systém obsahuje sendvičovú štruktúru zrkadlovo obrátene pozostávajúcu z najmenej dvoch podlahových skupín vo formátekontajneru SO, pričom podlahové skupiny vykazujúce rám a základnú dosku sú pevne spojené s kontajnerovýmí rohmi...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20301

Dátum: 15.07.2013

Autori: Hüggenberg Roland, Bettermann Linus, Kustosz Margarete

MPK: G21F 5/005, G21F 5/02

Značky: kontajner, skladovací, prepravný

Text:

...plášťa pripadne materiálu y-tieniaceho plášťa, a pričomtepelne izolačné vrstva je upravená tak, že táto izolačná vrstva mákoeficient priestupu tepla s veľkosťou t/d 15 až 25 W/mZK,s výhodou x/d 20 W/mZK, prípadne približne x/d 20 W/mZK. - Javyriešenie tohto technického úkolu uvádza vynález ďalej i prepravnýa/alebo skladovací kontajner podľa patentového nároku 2.Miesto výrazu prepravný a/alebo skladovací kontajner bude tu a v...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner a spôsob uzatvárania prepravného a/alebo skladovacieho kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20834

Dátum: 10.07.2013

Autori: Kustosz Margarete, Hörster Timon, Hüggenberg Roland

MPK: G21F 5/12

Značky: uzatvárania, kontajnera, skladovací, skladovacieho, prepravný, spôsob, prepravného, kontajner

Text:

...kontajnera podľa vynálezu v podstate preberá hlavné veko kontajnera a v súvislosti s tým0006 Účelne je hlavné veko kontajnera prostredníctvom skrutkových spojov spojené s plášťom kontajnera. Odporúča sa,aby na realizovanie skrutkových spojov bol veľký počet skrutiek rozdelene umiestnený po obvode hlavného veka kontajnera, poprípade po obvode plášťa kontajnera. Na to sa skrutky vkladajú prednostne zhora do dierok hlavného veka kontajnera na...

Skladateľný prepravný kontajner, spôsob jeho nakladania a vykladania, spriahadlo na prepravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6321

Dátum: 03.12.2012

Autori: Časnocha Ferdinand, Vencel Milan

MPK: B65D 88/52, B65D 90/02, B65D 6/00...

Značky: nakladania, vykladania, skladateľný, spôsob, kontajner, spriahadlo, prepravný, prepravu

Text:

...medzi otvorenými kontajnermi sa môže prepojiť pomocou nájazdovej platne, ktorá sa položí na podlahové diely susediacich kontajnerov. Výhoda skladateľného kontajnera sa prejaví aj V tom, že sa prázdne kontajnery V zoradenej línii môžu rozložiť a po ich streš 10ných dieloch sa môže obsluha pohybovať a vykladať alebo nakladať susediaci, aj tesne postavený kontajner. Vykladanie alebo nakladanie kontajnera môže byť v prípade nutnosti...

Vymeniteľný prepravný rám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6173

Dátum: 03.07.2012

Autori: Burák Ján, Oravec Dušan, Schneider Marek

MPK: B60P 3/42, B62D 21/02, B60P 1/64...

Značky: prepravný, vyměnitelný

Text:

...má systém na nakladanie hákom a systém valcov na pohyb s rámom. Prvky rámu sú kombinované z profilov otvoreného a uzavretého prierezu. Otvorené profily sú podľa potreby vystužené. Komponenty na prichyteníe nadstavíeb sú zložené z plechov a výstuh a z častí na prichyteníe nadstavíeb plechu a čapu. V súvislosti s hmotnosťou a spôsobom zaťaženia prvkov konštrukcie rámu je možné niektoré prvky odľahčiť napr. odvŕtanim (pozri priložené obrázky).Po...

Multifunkčný prepravný systém s viacerými pojazdnými prepravnými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17626

Dátum: 10.01.2012

Autori: Uhlmann Eckart, Brüning Matthias, Schönewolf Werner

MPK: B62B 1/00, B62B 1/20, B62B 1/18...

Značky: prepravnými, prepravný, multifunkčný, viacerými, systém, jednotkami, pojazdnými

Text:

...byť prepravná jednotka operátorom manuálneTýmto operátor môže veľmi flexibilné manipulovať s jednotlivými prepravnými jednotkami. Na jednej strane môžu byť prepravné jednotky vsúprave vozidiel privezené riadiacim vozidlom - tak ako doteraz - pokiaľ možno do blizkosti miesta doručenia. Na druhej strane operátor môže každú jednotlivú prepravnú jednotku vypriahnuť zo súpravy vozidiel aako ručne vedené prepravné vozidlo manuálne premiestniť až do...

Prepravný kontajner predovšetkým na airbagy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14938

Dátum: 04.01.2011

Autori: Siegle Steffen, Dunz Thomas

MPK: F42B 39/20, B65D 1/48, B65D 45/24...

Značky: predovšetkým, prepravný, airbagy, kontajner

Text:

...prepravný kontajner podľa vynálezu predovšetkým na airbagy podľa druhého príkladu uskutočnenia vynálezu.Tu sa predložený vynález týka prepravného kontajnera predovšetkým na airbagy. Obrázky 1 až 4 zobrazujú detaily prvého príkladu uskutočnenia prepravného kontajnera 10 podľa vynálezu predovšetkým na airbagy, pričom prepravný kontajner 10 podľa vynálezu je realizovaný ako stohovateľný prepravný kontajner. Na základe tohto je možné na...

Stohovateľný prepravný a skladovací zásobník z umelej hmoty a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15323

Dátum: 05.11.2010

Autor: Pick Rolf

MPK: B65D 21/02

Značky: prepravný, skladovací, hmoty, umelej, stohovatelný, výroby, zásobník, spôsob

Text:

...slovami je horný okraj vytvorený tak, že má stohovaciu plochu, ktorá spodný okraj skladovacieho zásobníka, stohovanéhona ňom. obklopuje na aspoň dvoch stranách. Tým. že je prednostné na všetkých štyroch rohoch horný okraj vytvorený takto, nie je možné presúvaníe skladovacieho zásobníka stohovaného na skladovací zásobník.0012 Podľa foriem uskutočnenia vynálezu sú na spodnom okraji skladovacieho zásobníka umiestnené stohovacie prvky Iyžinového...

Pneumatický prepravný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16540

Dátum: 30.09.2010

Autori: Sorensen Peter Moller, Blak Daniel

MPK: B65G 51/02, B65G 53/02

Značky: systém, pneumatický, prepravný

Text:

...Z US 3 945 682 je známy iný systém, kde môže byt prepravovaných viacero predmetov súčasne a jeden po druhom. Avšak tento systém sa týkaotvoru, kde sú predmety nasaté a odoslané prostredníctvom kanála do ďalšieho procesu, kde sú predmety otočené koncami k sebe a znova odoslané. Pre napomáhanie odoslaniu predmetov môže byt na posunutie predmetov do sacieho kanála používaný vzduch pod tlakom. Je tu používaný prúd vzduchu z dvoch rôznych...

Prepravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287458

Dátum: 20.09.2010

Autor: Syrovátko Bedřich

MPK: A21D 8/02, A21C 9/00

Značky: prostriedok, prepravný

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravný prostriedok, najmä prepravný prostriedok na prepravu, skladovanie, tvarovanie a značenie pekárenských výrobkov v čase pred kysnutím a v priebehu ich kysnutia, skladajúci sa z nosnej časti (1), poťahu (2) a prichytenia k dopravníku, kde je nosná časť (1) pokrytá poťahom (2), ktorý sa skladá zo sieťoviny (3) s pravidelnou alebo nepravidelnou sieťovou štruktúrou, pričom poťah (2) sa v mieste umiestnenia kysnúceho výrobku (6) nedotýka...

Identifikovateľný prepravný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5354

Dátum: 08.02.2010

Autor: Čech Jan

MPK: G01V 15/00, G06K 7/10, B65D 1/34...

Značky: identifikovateľný, prepravný, plastů

Text:

...3 rádiofrekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom a jedinečné numerické označenie s jedinečným čiarovým kódom 2.Vhodne tvarovaný krycí prvok 4 je možné na prepravný obal 5 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácieprivarit výhodne ultrazvukom, teplom alebo vibráciou, čím sa dosiahne trvalá, nerozoberatelná, vodotesná,vysoko odolná a nárazuvzdomá ochrana nosiča 3 rádiofrekvenčnej identifikácie. Ďalšou možnosťou na ochranu...

Prepravný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5290

Dátum: 05.11.2009

Autor: Čech Jan

MPK: G06K 7/10, B65D 1/00, G01V 15/00...

Značky: plastů, prepravný

Text:

...krycí prvok.Príkladom uskutočnenia uvedeného zariadenia je prepravný obal 1 z plastu, na ktorý je upewiený krycí prvok 2, V ktorom je nalepený alebo pod ktorým je uložený nosič 3 rádiofrekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom. Krycí prvok 2 je možné na prepravný obal 1 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácie privariť výhodne ultrazvukom, teplom alebo vibráciou, čím sa dosiahne trvalá, nerozoberateľná, vodotesná, vysoko...

Identifikovateľný prepravný obal z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5256

Dátum: 07.09.2009

Autor: Čech Jan

MPK: G01V 15/00, G06K 7/10, B65D 1/00...

Značky: hmoty, plastickej, prepravný, identifikovateľný

Text:

...plastickej hmoty so slepým otvorom, do ktorého je zalisovaný vhodne tvarovaný krycí prvok.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladom uskutočnenia uvedeného zariadenia je identiíikovateľný prepravný obal 5 z plastickej hmoty,na ktorom je vytvorený priestor 2 pre nalepenie alebo na uloženie nosiča 3 rádioůekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom, pričom priestor 2 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácie je chránený...

Nízkozdvižný prepravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5132

Dátum: 05.03.2009

Autor: Bakši Jozef

MPK: B66F 9/06, B62B 3/04

Značky: vozík, nízkozdvižný, prepravný

Text:

...komplexné riešenie zdvíhanía resp. spúšťania úložníka (2), čo je konštrukčne vyjadrené vo výkresovej dokumentácii.Technické riešenie sa týka nízkozdvižného prepravného vozíka na prepravu a manipuláciu s normalizovanými prepravkami.Doteraz známe prepravné vozíky sú konštruované so statickou úložnou plochou na prepravky nad úrovňou koliesok, z čoho vyplýva jeden z hlavných nedostatkov a to je prácne nakladanie a vykladanie prepravíek...

Bezpečnostný prepravný box

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4845

Dátum: 04.10.2007

Autor: Szolga Jozef

MPK: A45C 5/03

Značky: prepravný, bezpečnostný

Text:

...telefón, kľúče, kreditné karty, poistné karty, osobné doklady, perá, pečiatky, drahá kozmetika, cennosti a iné dôležité predmety každodenné potrebné a používané. Predmety nachádzajúce sa v bezpečnosmom prepravnom boxe sú chránené a zabezpečené ochranným alarmom proti ich odcudzeniu. Počet predmetov si určí každý užívateľ individuálne, podľa množstva predmetov a veľkosti úložného priestoru. Spôsob ochrany boxu proti pouličným krádežiam je,...

Prepravný popruh a upínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6221

Dátum: 11.09.2007

Autor: Scott Gary

MPK: B60P 7/06

Značky: upínací, popruh, prvok, prepravný

Text:

...podložka je voči osi posunutá pár spodných ramien umiestnený na opačnej strane podložky ako horné ramená, pričom každé z nich má vnútorný koniec otočný okolo osi a vonkajší koniec spojovacie prvky prepojené s vonkajšími koncami vnútorných častí homých a spodných ramien, pričom prvý a druhý koniec popruhu tvoria jednoduché očko, ktoré spájaspojovacie prvky, pričom napnutie uťahovacieho mechanizmu ich ťahá navzájom k sebe, čím sa...

Skladací nákupný a/alebo prepravný vozík najmä do automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4815

Dátum: 02.08.2007

Autori: Sokolík Peter, Seres Pavol

MPK: B65D 6/16

Značky: vozík, nákupný, skládací, prepravný, najmä, automobilů

Text:

...prvkom 5.8. Spojovacím prvkom 5.8 je v tomto príklade rám z U profilu. Dve protiľahlé bočnice 5.4 obsahujú držadlá 5.9 na uchopenie do rúk. Samotný sklopný podvozok 1 je V tomto príklade riešený konštrukciou, ktorá pozostáva 2 ľavej apravej stojiny, pričom každá stojina je tvorená z prvého ramena 6.1 skríženého s druhým ramenom 6.2, ktoré sú v stredovej časti otočne uložené v klbe 6.3. Ľave a pravé stojiny sú opatrenéjednou pevnou rozperou...

Prepravný a výrobný systém na použitie pri konfekcii surových pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5609

Dátum: 06.10.2006

Autori: Ludwig Jens, Winkler Jens, Thomfohrde Claudia, Linne Stefan

MPK: B29D 30/20

Značky: použitie, prepravný, surových, systém, konfekcii, pneumatik, výrobny

Text:

...konfekcia surovej pneumatiky, keď alternatívne obsadzované stanice alebo najmenej niektoré z alternatívne obsadzovaných stanícmôžu by súčasne obsadzované zodpovedajúcim počtom bubnov.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení prepravného a výrobného systému podľa vynálezu vykazuje prepravné dráha mriežkovo usporiadané prvky prepravnej dráhy alebo pozostáva z mriežkovo usporiadaných prvkov prepravnej dráhy. Tieto sú usporiadané tak, že na seba nadväzujúce...

Prepravný kontajner s nákladom a spôsob ukladania nákladu do prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14681

Dátum: 27.07.2006

Autor: Strang Robert William Alistair

MPK: B66F 19/00, B66F 9/19, B65D 90/00...

Značky: nákladu, kontajnera, nákladom, kontajner, prepravný, ukladania, prepravného, spôsob

Text:

...polohách vkontajneri tak, že sústava, zahŕňajúca cievky a dištančné prvky, je tesne uložená medzi čelnými stenami kontajnera a dotýka sa vnútorných plôch kontajnera, aby saVýhodne je každý tvarovaný blok, blok expandovaného penového polystyrénu.Počas pohybu nákladného kontajnera sú zotrvačné sily, pôsobiace na predmety nákladu v dôsledku pohybu nákladného kontajnera, prenášané tvarovanými blokmi na konštruk ciu nákladného kontajnera.V...

Kontajner, najmä skladovací, stohovací a prepravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5939

Dátum: 26.05.2006

Autor: Schäfer Gerhard

MPK: B65D 13/00, B65D 43/16

Značky: skladovací, prepravný, stohovací, najmä, kontajner

Text:

...vybraním.Problém šikmo sa stavajúcich polovic veka tu vôbec nenastáva.0007 Vynález je teda založený na úlohe, poskytnúť kontajner vyššie uvedeného druhu bez opisaných nevýhod, to znamená tak ujednodielneho,ako aj u dvojdielneho veka zabrániť uvoľneniu západkového spojenia a takzabrániť prelomeniu veka, ktoré by sa malo zatvárat stále rovnako ľahko.0008 Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že sú vytvorené prídavné západkové...

Prepravný kontajner, najmä stavebnicovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4259

Dátum: 08.09.2005

Autor: Melecký Robert

MPK: B65D 19/20

Značky: najmä, konštrukcie, prepravný, stavebnicovej, kontajner

Text:

...kontajner V základnom uskutočnení podľa obr. l a obr. 2 je zložený z dna 1, veka 2, čelnej obvodovej steny 3, zadnej obvodovej steny 4 a dvoch bočných obvodových stien 5, ktorých základom je plochá sendvičová doska 6. Sendvičová doska 6 je tvorená krycími vrstvami 61,61, tvoriacimi v podstate plášť, vo vnútri ktorého je vložená výplň 62, napríklad vo forme voštínovej dosky n - bokého typu, kde okrem šesťbokej štruktúry znázomenej na obr....

Prepravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4176

Dátum: 02.06.2005

Autor: Syrovátko Bedřich

MPK: A21C 13/00, A21C 13/02

Značky: prepravný, prostriedok

Text:

...vyrobená ako netkaná a lisovaná.Podľa prvej varianty nosnou časťou je doska, ktorá má tvarovaný povrch s otvormi.Podľa druhej varianty nosnou časťou je rámová konštrukcia, ktorá sa skladá najmenej z dvoch trubiek upevnených V bočniciach.Podľa tretej varianty nosnou časťou je vaníčka.Výhodne je poťah tvorený hadicou, ktorá je navlečená na nosnú časť.Hlavnou výhodou prepravného prosiríedku na prepravu a tvarovanie pekárskych výrobkov podľa...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner na uloženie najmenej jedného rádioaktívneho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5656

Dátum: 06.03.2004

Autori: Völzer Walter, Hüggenberg Roland, Winkler Hans-peter

MPK: G21F 5/005, G21F 5/008, G21F 5/00...

Značky: jedného, elementů, skladovací, rádioaktívneho, prepravný, najmenej, kontajner, uloženie

Text:

...stability v zásade osvedčila. Mechanickú odolnosť je však so zreteľom na určité výnimočné situácie vhodné zlepšiť, respektíve je potrebné ju zlepšiť. Takou Výnimočnou situáciou je najmä voľný pád kontajnera,ktorý potom naráža čelným koncom na strane vrchnáka kontajnera, respektíve čelnou plochou na strane vrchnáka kontajnera na pevný podklad. Vo fáze voľného pádu zostáva nejprv medzi uloženými rádioaktívnymi elementmi (palivovými článkami) a...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9357

Dátum: 01.08.2003

Autori: Hüggenberg Roland, Diersch Rudolf

MPK: G21F 5/008, G21F 5/08

Značky: kontajner, skladovací, prepravný

Text:

...sa vyznačuje tým, že pritom vytvorená dráha V predpäti pružiaceho prvku je väčší než odstup frádioaktivneho článku od krytu kontajnera V zvislom postavcnom stavekontajnera, a že rádioaktívny článok na strane priliehajúccj na dnokontajnera obsahuje vybranie na uloženie aspoň časti pružiaceho prvku.Do rámca vynálezu spadá, že v úložnom priestore kontajnera je uložený väčší počet rádioaktívnych článkov. U rádioaktívnych článkov sa s výhodou...

Napájacie vedenie na elektrické vozidlo a prepravný systém napájaný týmto napájacím vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 283360

Dátum: 12.05.2003

Autori: Siciliano Vito, Del Naja Alcide

MPK: B60M 5/00

Značky: vedením, systém, vedenie, týmto, napájacie, elektrické, prepravný, napájaný, napájacím, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Napájacie vedenie (1) na elektrické vozidlo (80), v ktorom dutá predĺžená izolačná skriňa (4) nesie vo svojej hornej časti množstvo vodivých platní (34) usporiadaných v smere pohybu (8) elektrického vozidla (8), ktoré sú oddelené izolačnými členmi (37) vloženými medzi susediace vodivé platne (34). V skrini (4) je zložený elasticky deformovateľný pásikový vodivý člen (60), ktorý je usporiadaný v smere pohybu vozidla. Pásikový člen obsahuje pás z...

Prepravný a dávkovací box z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom navinutým do zvitku a umiesteným vo vnútri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1419

Dátum: 29.10.2002

Autor: Horn Joachim

MPK: B65D 83/08

Značky: vlnitej, navinutým, prepravný, pásom, kartónu, zvitku, umiesteným, dávkovací, podobně, lepenky, vnútri, výstrižku

Text:

...jednotlivý exemplár spotrebného artikla, ale vo vnútri boxu zostáva neodtrhnutý koniec pásu,takže zostáva len možnost prepravný a dávkovací box otvorit,aby bolo možné dostat sa k vo vnútri nachádzajúcemu sa koncu pásu a ten opät vyviest von. Pri zvitkoch s relatívne veľkým počtom spotrebných artiklov V páse a zodpovedajúcej šírke navinutého zvitku vzniká príslušné vysoká hmotnost a príslušné veľké trenie zvitku v prepravnom a dávkovacom...

Prepravný voz na zvitky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1058

Dátum: 06.09.2002

Autori: Maltby Allan, Kubik Mariusz, Militaru Dan

MPK: B61D 3/00

Značky: prepravný, plechů, zvitky

Text:

...medz únosnosti, zatiaľ čo vlastná hmotnosť môže byť dokonca znížená. Tiež môže bt znížené zváracie pohltenie tepla, čim môžu byť zachované vlastnosti ocele. riečne nosniky zmenšujú koncentráciuNa základe malého počtu prípojných miest zjednodušujú prične nosníky v tvare písmena U výrobu prepravného voza. Na pripojenie príečneho nosníka na krycí plech sú terazpotrebné iba dve prípojné miesta na jeden nosník.Pri rovnakej prípustnej medzi...

Prepravný ochranný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2918

Dátum: 10.07.2001

Autori: Tain Ivan, Čapčík Hubert, Šuštiaková Mária, Višňovský Ivan, Rechtorík Albín

MPK: B65D 85/68

Značky: ochranný, prepravný

Text:

...a zmršťovacia. Jedna vrstva fólie jepolyetylén a druhá vrstva je viskóza s polyetylénom, obe vrstvy sú navzájom spojené za tepla.Výhodou navrhovaného technického riešenia je, že životné prostredie nie je znečisťované veľkým množstvom odpadových vôd, ktoré obsahujú vosky a saponáty. Ďalšou výhodou je, že povrch automobilov je účinne chránený najmä proti mechanickému poškodeniu počas prepravy ako aj pri zmývaní ochranného vosku zPríkladom...

Prepravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 407

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kožený Milan

MPK: B62B 1/10

Značky: vozík, prepravný

Text:

...vozík podľa technického riešenia (obr.1) sa skladá z čela 1 vozíka, ku ktorému je pripevnené ľavé a pravé držadlo 12,13 s rüčkou 1 vybavenou výstuhou gg, pričom medzi držadlami 12,13 a čelom 1 vozíka je v hornej časti vozíkaumiestnená vzpera 14. V spodnej časti je vozík vybavený dvomikolesami łg, ktoré sú osadené na hriadeľ 13 spojujúci ľavéa pravé držadlo 12,13. Na zvislých rúrkach strmeňa g čela lje pohyblivo umiestnený záves 5 tvorený...

Koľajový prepravný voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 277808

Dátum: 16.09.1992

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: B61D 7/32, B61D 3/16, B61D 47/00...

Značky: koľajový, prepravný

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravný voz (1) je zložený z rámu (3), ktorý je uložený na podvozkoch (2), a zo šikmého dopravného pásu (4) s dnom, ktorý je upravený v pozdĺžnom smere prepravného voza (1) a umiestnený nad rámom (3). Ten má vzhľadom na rovinu koľaje hlbšie položený vstupný koniec (8) a vyššie položený odhadzovací koniec (9). Na jeho bočné obmedzenie a vytvorenie zásobného priestoru sú k nemu priradené navzájom rovnobežne upravené bočné steny (6). Odhadzovací...