Patenty so značkou «přepravník»

Stohovateľný transportný a skladový prepravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11954

Dátum: 15.12.2010

Autor: Bastian Peter

MPK: B65D 21/02, B65D 6/34, B65D 25/00...

Značky: transportný, stohovatelný, přepravník, skladový

Text:

...toleranciami. To definuje sklápaníe presnejšie, ako je tomu pri deñnovanom sklápaní ďalej smerom dovnútra na stenuPodľa foriem uskutočnenia vynálezu má odoberací otvárací príklop menšiu výšku, ako stena prepravníka. To je výhodne najmä votvorenom stave, pretože vtomto prípade je možné lransportný a skladovací prepravník ukladať do stohu s inými transportnými a skladovacími prepravnikmí, pretože dolná strana transponného a skladovacieho...

Prepravník pre ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7865

Dátum: 29.03.2005

Autori: Mustalahti Jorma, Ossendorf Marc, Aulanko Esko

MPK: B66B 23/00

Značky: ľudí, přepravník

Text:

...málo miesta pre ťažný stroj dopravnika, v dôsledku čoho musí byt priemer kolies dostmalý s následným malým rozstupom reťaze (napr. 15-20 mm). Početčlánkov reťaze vystavených opotrebeniu po celej dĺžke reťaze musí byť značne vysoký a reťaz je tak vystavená oveľa väčšiemupredlžovaniu než je bežné. Toto znamená, že napínacie zariadeniemusí mať pomerne dlhý ťah (napr. 300-400 mm). Rozdiel v predĺžení (v dôsledku nerovnomerného zaťaženia apod )...

Horizontálny prepravník, pohyblivá rampa alebo eskalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4627

Dátum: 31.12.2004

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko, Ossendorf Marc

MPK: B66B 23/00

Značky: horizontálný, eskalátor, rampa, pohyblivá, přepravník

Text:

...taktiež niekoľko separátnych vynálezov, presnejšie v prípade, ked sa vynález posudzuje v svetle explicitných alebo implicitných parciálnych úloh, alebo vzhľadom na dosiahnuté výhody,alebo sady výhod. V tomto prípade môžu niektoré atribúty,obsiahnuté v nárokoch nižšie, byť prebytočné z pohľadu jednotlivých separátnych vynálezcovských konceptov. V rámci rozsahu základného konceptu vynálezu môžu byť znaky jednotlivých konkrétnych...

Obalový prepravník s obalovou fóliou s integrovaným otváracím a opätovne uzatváracím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2707

Dátum: 19.02.2003

Autori: Pierron Eliane, Froemer Frédéric

MPK: B32B 27/08, B65D 77/10, B65D 75/52...

Značky: přepravník, fóliou, otváracím, obalový, integrovaným, obalovou, systémom, opätovné, uzatváracím

Text:

...je medzi obidvoma fóliamiumiestnené lepidlo citlivé na tlak.Z dokumentu US-A-5 350 062 je známa obalová fólia, ktorá po ovinutí baleného predmetu vedie k obalu s opätovneObalový prepravník v úvode uvedeného druhu s obalovou fóliou s integrovaným otváracím a opätovne uzatváracím systémom sa zverejňuje v dokumente EF-A~ 0 957 045. Otvor opätovne uzatvárateľný uzatváracou páskou pozostáva z výrezu umiestneného v obalovej fólii, ktorý sa môže...

Prepravník so vzduchovým rozrušovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2072

Dátum: 11.02.1999

Autor: Kuruc Štefan

MPK: B65D 88/28

Značky: přepravník, rozrušovacím, zariadením, vzduchovým

Text:

...je pripojiteľnć k traktoru s možnosťou prepravykúmryeh zmesí tak vo vnútropodnikovej ako aj medziprepravy kŕmnycłt mresr a sypkých hmôt.Na obnl je znázomená celková zostava prepravnika. Nádrž je osadená na podvoúu. Kompresor a ostatnésú upevnené na ráme prejn-avníkzLNa.obr.2. je schémaliclsy vyobrazené mpqierrie jednotlivých technických prvkov.Na obr.3. je znázornená vlastné rozrušovacie zariadenie, ktoré je umiestnené v dolnej kuželoxlej...

Prepravník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1932

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kovalčín Rastislav, Škripko Stanislav, Sedlák Michal

MPK: B65D 81/34

Značky: přepravník

Text:

...vlastnosťami. Pri stohovaní prepravnikov jedla z dôvodu informačných plôch po obvode nedochádza k nepresnostiam a omylom pn distribúcii. Uvedené riešenie je možné použiť ajpri preprave chladených substrátovPrehľad obrázkov na gzkreseNa priloženom vyobrazeni obr. 1 znázorňuje rez prepravnikom jedla a obr. 2 znázorňujepôdorysný pohľad na spodný diel. Príklad uskutočneniaPrepravník 1 jedla pozostáva z vrchného dielu z, ktorý je...

Stenová konštrukcia zo stabilizovanej zeminy a dvojkomorový dávkovací prepravník na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 659

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kvasnica Juraj, Bobák František

MPK: E04B 2/84, B65G 25/00, B65G 19/14...

Značky: výrobu, stabilizovanej, dávkovací, dvojkomorový, zeminy, konštrukcia, stěnová, přepravník

Text:

...umieetena vrchnaa epodná výstuha. Prve otváracie dno je pohyblivo pripojenek prvej a druhej dvojitej bočnej stene a druhe otváracie dno je pripevnene k centralnemu otočnemu Čapu. ktorý ma v dolnej časti otočnú rozperu a V hornej časti rukoväť. Prve otváracie dno je pred naplnením Vložené do Vidlice druheho otvaracieho dna. Na oboch stranach je pod druhým otváractm dnom je umiestený segment s otačacim kolieskom, ktorýzabraňuje otvoreniu...

Prepravník s plynulym nakladaním a vykladaním guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270197

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kultán Peter

MPK: B65G 47/84

Značky: nakladaním, plynulým, přepravník, guliek, vykladaním

Text:

...záeobníkoch upevnený hriedsľ spojený s náhonovou reťazou a zásobníky sú po skupinách prípevnená prvým zásobníkom skupiny o vonkajšiu reťaz a posledným zásobníkom skupiny o vnútornú reťaz.Zariadenie podľa vynálazu umožňuje plynulý rovnomarný a neprsruáovaný technologický tok dopravy gulíek v praćkáoh a vysokým výkonom a vysokou produktivitou práce, bez fyzic ky námahavej práce obsluhy. Zariadenie odstraňuje možnosť vzniku oťukanoov, oterov a...

Nádržkový přepravník acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262378

Dátum: 14.03.1989

Autori: Motyčka Eduard, Chrobok Viktor

MPK: B65D 81/00, B65D 90/54, B65D 88/12...

Značky: acetylénu, nádržkový, přepravník

Text:

...obsluhy.Toto zařízení snižuje prscnost ve srovnání s distribuci v lahvích až o ll směn a hmotnost obalu o 9.7 tun na tunu vyrobeného a převáženého acetylenu.Ve etrojírenských závodoch zásobovaných vlastní výrobou acetylenu ve vysokotlakých sítových stanicích lze záměnou za toto zařízení uspořit 27 0 výrobních nákladů a téměř 50 S pořizkovacích nákladů, nehledä k úspoře 2 až 4 pracovních sil.Příkladné provedení nádriovsného přepravníku...

Přepravník pro leteckou přepravu zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260053

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ivanov Jurij, Zajcev Nikolaj, Suris Leonid, Artemov Konstantin

MPK: B65D 90/54

Značky: prepravu, zboží, přepravník, leteckou

Text:

...konoích čepú 1 a l 7 jsou pevné nasnzeny uznvírací páky 2() s 21, ktoré mohou při ovládání rukoječmi 18 a 1 g vykonávat omezené nątâčecí pohyby. Uzavírací páky gg s g jsou na svých koncíoh opatřeny válcovýmí hlavícemi Q a Q, zepadajícími do dutiny 1 zástrčky lg, přípndně do dutiny l zástrčky l 1, K zástrčce lg přivrácený konec 31 zástrčky ll je profilovaný e je opetřen dvojici dosedaoích ploch 3 n lg. K druhé zâstrčce ll přlvráoený konec...

Sklopný přepravník velkých ležících zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245127

Dátum: 15.12.1987

Autor: Cseh György

MPK: A01K 15/04

Značky: veľkých, zvířat, sklopný, přepravník, ležících

Text:

...1 s ojí vpředu a s okem pro tažné lano vzadu je na čepechuložena sklopné plošina 2 s kladkami pro lana 3, s úvazci 4 pro popruh 5. Na podvozku se dále nachází zvedací a spouštěcí zařízení li.Zařízení podle vynälezu se přistaví rovnoběžně k ležícímu zvířeti 7 obr, 3 ze strany hřbetu zvířete V takové vzdálenosti,aby se po navalení zvířete na plošinu 2 docílilo jeho hřbeltní polohy. Vysunutím opěr 8 se zajilstí stabilita zařízení pro...

Dvojlôžkový prepravník veľkoobjemových balíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241573

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kytönen Pertti, Jakkula Juha

MPK: B65G 57/28

Značky: dvojlôžkový, přepravník, balíkov, veľkoobjemových

Text:

...1 upevnená na stredovejvkoiízole 17 a na nosnom ráme 2 na operných konzolách 18. V sklápateľnom rámerľ, ktorý má v čelnej časti zábranu 19, str-špo stranách stredovej konzoly 17 umiestnené dve lôžka 5, 5, pozostávajúca z oceľových priehradkových profilov, pričom nad každým lôžkom 5, 5 sú na vodiacich lištách uložené vidlicové posúvače 7 ovládané posuvnou sústavou hydraulických valoov 8. Po oboch bočných stranách sklápateľného rámu 1 sú na...

Kombinovaný prepravník tekutých a pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249464

Dátum: 12.03.1987

Autori: Wohlfahrt Peter, Kanocz Štefan

MPK: B60P 3/22

Značky: kombinovaný, tekutých, pevných, přepravník, látok

Text:

...natáčaním, resp. skladaním, čím vznikajú značné časové straty v prevádzke a zvyčuje sa náročnosť obsluhy.Uvedené nedostatky odstraňuje učelový automobil, náves alebo príves - kombinovaný prepravník podľa vynalezu, umožňujúci prepravu tekutín, ako aj pevných látok, podstatou ktorého je riešenie nadstavby ako skrine s pohyblivou hornou stenou, vnútri ktorej je pružná nádoba na prepravu tekutín.Vyprázdnenim pružnej nádoby sa pohyblivá horná...

Prepravník motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230488

Dátum: 01.03.1986

Autor: Urban Cyril

MPK: B60P 9/00

Značky: vozidiel, přepravník, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravník je určený na prevoz motorových vozidel cez málo únosný alebo inak nezjazdný terén, pričom se na pohon, riadenie prepravníka a ochranu osob a prepravovaného materiálu využíva vlastné prevážané vozidlo. Ľavé hnacie valce (5) ľavého turasu (6) tvoriace ložko pre ľavé hnacie koleso (1) motorového vozidla sú uložené v ľavej části rámu (3) prepravníka spojeného s pravou časťou rámu (4) prepravníka v ktorom sú vložené pravé hnacie valce (7)...

Vícepolohový přepravník tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228061

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šotek Ivan, Jurečka Ladislav, Vavroš Ladislav, Kitschka Karel

Značky: předmětů, vícepolohový, tyčových, přepravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vícepolohový přepravník tyčových předmětů kruhového průřezu přepravovaných kotálením na gravitačních dopravnících, vyznačený tím, že gravitační dopravník je rozdělen na vstupní větev (3) zakončenou zarážkou (6) se sféricky zakřivenou dorazovou plochou (7) a na výstupní větev (4), která je se vstupní větví (3) přemostěna spádovým přepadem (5), přičemž zarážka (6) vstupní větve (3) a čelní část výstupní větve (4) jsou opatřeny čepy (8, 12), na...

Přepravník sýřeniny vyplavované do blokových tvořítek na manipulačních rámech formovacích celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225559

Dátum: 30.09.1985

Autor: Žák František

Značky: přepravník, formovacích, vyplavované, rámech, celku, tvořítek, sýřeniny, manipulačních, blokových

Zhrnutie / Anotácia:

Přepravník sýřeniny vyplavované do blokových tvořítek na manipulačních rámech uspořádaných za sebou ve formovacím celku, vyznačený tím, že je tvořen alespoň dvěma plochými pravoúhlými díly (1) shodného tvaru, přičemž každý díl (1) ve směru spádu je vždy uložen výsuvně pod analogickým dílem předchozím.

Poistné zariadenie pre prepravník plechových tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 220600

Dátum: 15.04.1985

Autor: Odler Tadeáš

Značky: poistné, tabúľ, přepravník, zariadenie, plechových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie slúži na samočinné zabezpečenie plechových tabúľ prenášaných elektromagnetickými alebo pneumatickými prepravníkmi, pri ich poruche. Podstatou je, že pozostáva z dvou alebo viacerých párov priečných telies, pevne spojených s trámom nosiča bremena, cez ktoré pozdĺžne prechádzajú vzájomne rovnobežné a otočné hriadele, na ktoré sú v primeraných odstupoch pevne uchytené dva alebo viac párov blokovacích ramien a ďalej pozostáva z tlačného...

Vakuový přepravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231355

Dátum: 01.04.1985

Autori: Morgenstern Karlheinz, Brauer Dieter

MPK: B65H 3/08

Značky: vakuový, přepravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález může být použit při uchopení a odvádění plochých polotovarů z vyrovnaného stohu. Cílem vynálezu je zabránit snížené produktivitě seřízení nasávání atmosferického vzduchu v době pohybu elementu spojení za použití proudu nasávaného vzduchu jako pohonu pro daný pohyb. Úkolem vynálezu je zkonstruovat vakuový přepravník, který sestává z elementu spojení na volném konci pístní tyče se středovým otvorem a z pístu na druhém konci, který...

Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224943

Dátum: 01.11.1984

Autori: Holas Mikuláš, Vyhnálek Jiří, Pařízek Bedřich, Šimůnek Jiří, Dvořáček Vlastimil

Značky: důlní, kolový, ramenem, přepravník, manipulačním

Zhrnutie / Anotácia:

Kolový důlní přepravník s manipulačním ramenem určený zejména pro přepravu středně hmotných a středně objemných dílů v horizontální dopravě dolu, obsahující kolový podvozek s nápravami, sklopnou nosnou plošinu a manipulační rameno, vyznačený tím, že sklopná nosná plošina (8) je umístěna za nosnou nápravou (2) v horizontální poloze (A) pod akčním prostorem (6) otočného manipulačního ramena (5) přičepovaného otočným sloupem (7) do rámu (1)...

Přepravník pro přepravu potravin rychle podléhajících zkáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 220588

Dátum: 09.04.1984

Autori: Verkin Boris Jeremijevič, Bondarenko Vladimir Ivanovič, Šulika Nikolaj Andrejevič, Čerňavskij Jevgenij Vladimirovič, Severin Vladimir Kuzmič

Značky: podléhajících, prepravu, potravin, rychle, zkáze, přepravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravních prostředků pro přepravu speciálních nákladů s použitím zkapalněných plynů a lze jej využít k přepravě chlazených potravin rychle podléhajících zkáze. Přepravník obsahuje tepelně izolované těleso k uložení žlabů s potravinami ve vrstvách a přepážku upevněnou v těle se tak, že mezi ní a příklopem je vytvořen vodorovný kanál, ve kterém jsou u místěny rozprašovací tryska spojená se soustavou přívodu zkapalněného...

Důlní přepravník s manipulačním ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222759

Dátum: 01.02.1984

Autori: Holas Mikuláš, Pařízek Bedřich

Značky: přepravník, manipulačním, důlní, ramenem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší důlní přepravník s manipulačním ramenem na kolovém podvozku, určený zejména pro přepravu dlouhých předmětů kruhového průřezu. Nad půdorysnou plochou podvozku je vytvořen nosný rám tvaru koryta, které z jedné strany uzavírají podélníky, zatímco na druhé straně je vytvořen šikmý náběh navazující na vidlice manipulačního ramena. Manipulační rameno je ovládáno hydraulickým válcem, osa otáčení ramena je rovnoběžná s podélnou osou...