Patenty so značkou «přepravní»

Přepravní nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 275156

Dátum: 19.02.1992

Autor: Pies Günter

MPK: B65D 1/20, B65D 1/18

Značky: přepravní, nádoba

Přepravní zajišťovací zařízení pro mostové seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270772

Dátum: 12.07.1990

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav, Helis Pavel

MPK: G01B 21/04

Značky: mostové, seřizovací, přepravní, zařízení, stroje, měřicí, zajišťovací

Text:

...konci horizontální vzpěry Ž jsou spojovacími díly gg připevněny pevná lišta 1 a přítlačná lišta Q. Vnitřní plochy pevných lišt 1 a přítlačných líšt Q jsou opatřeny ochrannými vložkami Z,které jsou tvarově a rozměrově přizpůsobeny pro styk se stojany lg. Konec každé pevné lišty 1 je svorníkem lg a maticemi gg spojen s koncem přiřazené přítlačné lišty Q. Na vrchní ploše vertikální vzpěry É je přivařena deska ll, ke které jsou závitovým...

Zařízení k zpomalenému vypínání motoru pro přepravní prostředky s dieselovými motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269769

Dátum: 14.05.1990

Autori: Drevs Klaus, Kastner Günter, Höppner Axel

MPK: F02D 17/04

Značky: dieselovými, prostředky, motorů, motory, přepravní, zpomalenému, vypínání, zařízení

Text:

...HPHBOÄHTCSI B IJEŘCTBHE IIPH HOCTaHOBKE GBTOMalIIHHH na CTÚSIHKV H GJIÚKHPÚBKE ÍJVJIÉBÓFD YHPBBJIEHHH HPH HOMONH 38 HK 3 ŘBGMHFGHHH. CTEPTEPH H53 MB PYJYGBOFO KOJIECä. ÍÍBHFaTBJb EJMKJHOHůGTCZ H 176.118 naanenma B CHCTeMe CHaBKH npepuaaer VHPEÄBJIGHHGBNKJIDHBTEJIH 6 J| 0 KHP 08 KH Kasunu BOÄHTSJISI 663 HCIIOJIbSDBâHHS pena TDKa HOKDGI BD 3 MDMHO PH HOHGIIIHSJIEKTPOHHOFD VHPaBJISłDIIIEFD Kllaľlallil. KOTOPMŘ BNHOJIHHGT ÓYHKHHD...

Paletizační a depaletizační přepravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265968

Dátum: 14.11.1989

Autori: Olšan Ladislav, Dubský Milan, Koutný Josef, Čermák Jaroslav, Bálek Miroslav, Potočka Zdeněk, Kučera František, Šedivý Jaroslav

MPK: B65G 60/00

Značky: přepravní, paletizační, zařízení, depaletizační

Text:

...dopravníkové dráhy gg, gg tak, aby nejspodnější příhrada gg byla umístěna nad těmito dopravníkovými drahami gg,gg. stisknutím tlačítka äł se uvede zařízení do pracovního režimu tak zvaná depaletizace,to jest postupné odebírání kameninových desek 2 rámové přepravníkové palety gg a jejich přeprav k dalšímu zpracování. Při tomto pracovním režimu hydraulické zdvihací zařízeníŕ lg spustí rámovou přepravníkovou paletu gg tak, že první kameninová...

Sklopná přepravní nádoba pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 265827

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jelínek Oldřich

MPK: B65G 65/24

Značky: sypké, materiály, nádoba, sklopná, přepravní

Text:

...827laze při jejím ručním přesunu, a pevné podpěry zajišřují stabilitu nádoby při nabírání vidlíoemi zdvižného vozíku.Na připojenýoh výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je sklopné přepravní nádoba v ná rysu a na obr. 2 je sklopné přepravní nádoba v bokorysu, v pophledu ve směru šípky S z obr. 1.Základní částí sklopné přepravní nádoby je základní rámłł,ke kterému je prostřednictvím vodorovného čepu 1 otočně...

Přepravní a manipulační rám kabin nákladních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264647

Dátum: 14.08.1989

Autori: Anýž Jaromír, Anýž Pavel

MPK: B65D 19/44

Značky: manipulační, kabin, vozů, nákladních, přepravní

Text:

...zabraňuje jejich poškozování a současně zvyšuje kapacitní možnosti přepravních prostředků, což v konečném důsledku představuje značné úspory energie a pohonných látek.Příklad provedení přepravního a manipulačního rámu je znázorněn na připojených výkresech,kde na obr. 1 znázorněn rám v axonometrickém pohledu, na obr. 2 bokorysný pohled na uložení rámů s uchycenými kabinami na přepravním,prostředku a na obr. 3 detailní boční pohled na uložení...

Mechanizovaný přepravní a montážní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 263740

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lukes Vladimír

MPK: B60P 3/40

Značky: montážní, mechanizovaný, přepravní

Text:

...korby 1 je blíže k přednímu konci umístěna kabina Ž s řídícím panelem Q mechanismů a sedačkou 1. Za kabinou 2 je vytvořena pomocné plošina § pro prepravu kratšího materiálu. Na opačné straně korby 1 je přes celou její délku vytvořena přepravní plošina 2, na níž jsou ukládány dlouhé potrubní díly JQ. Na předním a zadním konci korby 1 je před kabinou 5 a za pomocnou ploěinou § umístěn nosný prvek 12.Na každém nosném prvku L 5 je výkyvně uloženo...

Laminátová přepravní nádrž na kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261999

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ernest František, Valošková Amálie, Skupin Lumír, Hovorka Jaromír

MPK: B65D 88/06

Značky: laminátová, kapaliny, nádrž, přepravní

Text:

...válcového .pláště a odolnosti proti dynamickému namáhání za přepravy. Lem podobné jako žeb-ra vytváří s ąpláštěm uzavřený profil, tuhý na ohyb i kroucení a ve ispolupüsobení s jádrem schopný absorbovat účinky vibrací a rázů. Lemem se z-většuje nejen unosn-ost válcového plášte, ale také jpřepážek a v těchto je možno bez podstatmého snížení únosnosti provádět otvory.Laminátová ipřepravní nádrž na kapaliny podle vynálezu je blíže osvětlena...

Manipulační hlava zařízení pro přepravní balení naplněných a uzavřených kelímků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259945

Dátum: 15.11.1988

Autor: Oulický Karel

MPK: B65B 35/30

Značky: balení, manipulační, naplnených, hlava, zařízení, uzavřených, plastů, kelímků, přepravní

Text:

...zadržení proudu kelímků a oddělení požadované skupiny. V návaznosti na skluzy 3 je uspořádán odebírací stůl 5 uložený v rámu výkyvně s horní polohou vodorovnou. Pod stolem A je uloženo neznázorněné zařízení pro podélné vystředění kelímků lg v odebírací poloze.V horní části rámu g je uložena manípulační hlava 5 s pohony, které umožňují její pohyb ve směru svislém, vodorovném podélném a otáčení o 90 ° ve vodorovné rovině. ve vkládacím prostoru...

Zařízení k zakrytí plnicího hrdla přepravní nádoby, zejména koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258982

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šustek Pavol, Robenek Ivan

MPK: C10B 39/02

Značky: koksu, hrdla, plnicího, zejména, nádoby, zakrytí, přepravní, zařízení

Text:

...a tím i258 982 doeažení vyššího výnosu koksu a dále podstatné snížení úniku. plynných 1 prachových exhalátů, čímž se docílí zlepšení pracovního prostředí na koksovnách EŇ 3 ejích okolí a značně omezí znečíšřování okolního ovzduší.Další jeho výhodou je, že při přemíařování přepravní nádoby z podvozku přepravního vozidla na chladící zařízení pusuché chlazení koksu je chráněn zvedací mechaníemua a jehgêžäâatrukce před účinky aálavého tepla. Dále...

Kombinovaný ozařovací a přepravní kontejner zdrojů rychlých neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257410

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: ozařovací, neutronů, kombinovaný, rychlých, kontejner, přepravní, zdrojů

Text:

...kontejnerem a nosičem zdroje neutronů podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen řez kontejnerem a nosičem zdroje neutronů, jednak v pozici přepravní (I), jednak v pozici ozařovací (II). Na obr. 2 je nekreslen řez rovinou A - A a na obr. 3 je nekreslen příklad řešení nosiče zdrojeKombinovaný ozařovací a přepravní kontajner zdrojů rych lých neutronů je tvořen válcovou nádobou l,vyp 1 něnou stíněnímg z materiálu o vysokém obsahu vodíku, například...

Ukládací a přepravní přípravek na trubky, zejména trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255069

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palička Karel

MPK: B65D 85/20, B65D 8/22, B65D 19/08...

Značky: trubkového, zejména, ukládací, lešení, přepravní, přípravek, trubky

Text:

...na staveništi, V rychlé nakládce a skládce z přepravního vozidla a V tom, že v maximální míře zabraňuje nedovolené manipulaci s uloženým materiálem. Kromě toho sestavení i demontáž přípravku je anadná a rychlá.Príklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,kde obr. 1 představuje svařenec nosného rámu, obr. 2 a 3 jsou pohledy na nosný rám v osovém řezu v bokoryse, obr. 4 je detail uchycení spojovací...

Přepravní vozík pro spojení s motorovým žacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253978

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vávra Vojtěch

MPK: A01B 35/32

Značky: přepravní, vozík, strojem, spojení, motorovým, žacím

Text:

...k jeho pohonu i řízení. Celá soustava vozíku se žacím strojom je při jízdä evládána jdoucím člověkem prostřednictvím ovládecího ústrojí motorového žaoího stroje. Držáky žecího ústrojí, které tvoří jeden z připojovacích prvků vozíku pro žací stroj, jsou výhodnä využity jako bezpečnostní kryt žacího ústrojí motorového žacího stroje za přejezdu soustavy.Kombinací přepravního vozíkn s motorovým žacím strojom pro přepravu pice, případně jiných...

Rozkládací přepravní obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 237075

Dátum: 01.10.1987

Autor: Antoš Antonín

MPK: B65D 6/16

Značky: rozkládací, přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Rozkládací přepravní obal řeší snížení pracnosti při kompletaci obalu před balením výrobků a oproti dosud běžným obdobným obalům vykazuje i nižší materiálovou náročnost. Vlastní řešení spočívá ve vytvoření pláště obalu ze dvou boků a dvou čel, které jsou vzájemně spojeny ve vertikálních hranách pružnými plastovými vložkami, dále víka, opatřeného zespodu rámečkem a dna opatřeného shora polodrážkou. Plášť lze rozložit, nesunout na polodrážku dna...

Přepravní obal, zejména pro hutní výrobky v blocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251730

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65D 85/64

Značky: výrobky, obal, blocích, zejména, hutní, přepravní

Text:

...ocelovými tyčemi Z. Jedna krajní bočnice l je opatřena při dolním a horním okraji po jednom oku § a 2. první částí uzamykacího ůstrojí,v nichž je otočně uložen uzamykací čep lg opatřený nad horním okrajem bočnice l rukojetí ll mezi níž a horním okem 2 je na uzamykacím čepu lg njvlečena tlačnápružina lg. Opačný konec uzamykacího čepu lg je opatřen pojistkoulg proti jeho samovolnému pootočení s výčnělkem lg určeným pro3 251 730 zasunutí do...

Přepravní vůz průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243838

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tyralík Jindoich

MPK: F27B 9/26, F27B 9/34

Značky: průmyslových, pecí, přepravní

Text:

...ärovést z izolačních vláken, rohoží nebo desek s vlľmľ nízkou tepelnou vodivostí, které lze v případě potřeby překrýt na povrchu slabou kernmickou nebo kdvovou vrstvou.Imzi úložnou plochou a povrchem izolační vrstvy vzniká volný prostor, dokterého 1 ze~ směrovat spaliny ze spodních hořáků anebo vzduch z chladicích trysek. téměř celý Spodnípovrch vsázky je přístupný přímému spodnímu phřevu a chlazení.Hlavní prednosti přepravního vozu podle...

Zařízení pro převíjení lan a kabelů do svitků nebo na přepravní cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249969

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hájek Eduard, Pařenica Jaroslav

MPK: B65H 61/00

Značky: svitku, převíjení, cívky, zařízení, kabelů, přepravní

Text:

...podle vynálezu je tvořeno ooelovým pevným rámem l, na kterém je uložen varíátor l s pohonom 3 a regulátorem otáčok l, na jehož výstupní hřídeli 5 je kromě řetězového kola É pro pohon hřídele 1 se sklopnou klecí Q uložena variátorovä řemenice g s ozubeným řemenem lg,který je v záběru s řemenicí ll na hřídeli ll ovládající pohybový šroub ll měřídla s předvol bou lg.Koncové body šířky ukládání převíjeného elementu na pohybovém...

Přepravní skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 249668

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plepla Josef, Michalec Zdeněk, Hudec Václav, Sikora Jan

MPK: E04B 1/348

Značky: přepravní, skříň

Text:

...buňka pro skladovací nebo dílenské účely, s případným využitñmstropu jako pracovní plošiny při umístění v těsné blízkosti sanované budovyša to při stálé uzamykatelnosti vnitřního prostoru a při možnosti poznenáhlého vyprazdňování přepravní skříně dle potřeby staveniště, aniž by tím byl zhoršen například přístup a znemožně~ no stohování. Její výhodou je rovněž to, že ji lze vzájemně propojovat a tak vytvářet potřebné prostory. ~Přepravní skříň...

Přepravní kontejner velkých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 232180

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rada Jiří, Kubát Jaroslav

MPK: B65D 85/68

Značky: kontejner, veľkých, těles, přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prepravního kontejneru velkých těles, zejména leteckého motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom,že přepravní kontejner sestává z válcového pláště (l) s jedním pevným víkem (2) a s jedním snímatelným víkem (3) a z vozíku (4), tvořeného nosným rámem (5) s upevňovacími podpěrami (6), opatřeným kolečky (7), přičemž vozík (4) dosedá svými kolečky (7) na kolejové nosníky (8), uložené na vnitřní stěně válcového pláště (l) ve směru jeho...

Přepravní obal z plastické hmoty pro svitky filmu s měnitelným objemem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234206

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vymětal Jaroslav, Vomela František, Folvarčný Jiří

MPK: B65D 85/671

Značky: objemem, plastické, hmoty, svitky, filmu, přepravní, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce přepravního obalu pro svitky filmu 16 mm, jehož objem je možno měnit podle počtu přepravovaných svitků filmu. Obal musí chránit přepravované svitky filmu spolehlivě před poškozením, musí být prachotěsný a těsný proti obtékající vodě, přičemž jeho výroba musí být ekonomicky efektivní,technicky nenáročná a manipulace s ním snadná a hygienicky nezávadná. Uvedeného účelu se podle vynálezu dosáhne tím, že...

Přepravní obal z plastické hmoty pro svitky filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234205

Dátum: 01.03.1987

Autori: Folvarčný Jiří, Vomela František, Vymětal Jaroslav

MPK: B65D 85/671

Značky: plastické, filmu, hmoty, svitky, přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Přepravní obal je tvořen dvěma kusy totožných výlisků stejného tvaru a provedení, jejichž vzájemná dosedací plocha je v podélném řezu přepravního obalu. Každý výlisek má ploché dno, po jehož obvodu probíhá na dno kolmá vnější stěna, opatřená na dosedací hraně obrubou, ve které je zhruba na polovině délky obvodu vytvořena drážka a na polovině pero, přičemž ve vzniklém prostoru, ohraničeném vnější kolmou stěnou se na plochém dnu na vepsané...

Přepravní obal na křehké zboží, zejména ploché sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 236043

Dátum: 01.02.1987

Autori: Šára Josef, Antoš Antonín

MPK: B65D 85/48

Značky: přepravní, zboží, zejména, ploché, křehké

Zhrnutie / Anotácia:

Přepravní obal na křehké zboží, zejména ploché sklo, řeší snížení pracnosti a nároků na materiál s přihlédnutím k vhodné mechanické odolnosti balení. Vlastní řešení spočívá v aplikaci otvíravých návleků a středních ohebně spojených vertikálních svlaků, které jsou se dnem a víkem spojeny obalovými páskami a tvoří tak manipulační jednotku, vhodnou jak k manipulaci vidlicové, tak i v jeřábovém závěsu. Obal lze po použití rozložit, takže zabírá...

Uzavírací mechanismus na principu univerzálního sklíčidla pro přepravní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233127

Dátum: 01.01.1987

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: G21F 5/00

Značky: uzavírací, univerzálního, nádoby, přepravní, sklíčidla, princípu, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uzavírací mechanismus na principu univerzálního sklíčidla pro přepravní nádoby, zejména kontejnéry pro přepravu radioaktivních odpadů z jaderných elektráren, sestávající ze základového tělesa a víka. Ve víku je uloženo univerzální sklíčidlo, které obsahuje alespoň dvě smykadla. Ke smykadlům jsou uchyceny západky zapadající do drážky vytvořené v horní části tělesa kontejnéru. Uzavírací mechanismus podle vynálezu je určen pro...

Přepravní jednotka na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 235740

Dátum: 01.12.1986

Autor: Ledl Rudolf

MPK: B65D 81/06

Značky: přepravní, jednotka, součástí, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přepravní jednotky na rotační součástí. K poškozování přepravovaných součástí způsobenému jejich volným pohybem dochází uvnitř užívaných sloupkových a ohradových palet. Přepravní jednotka na rotační součásti odstraňuje nekontrolovaný pohyb uvnitř jednotky. Skládá se ze dvou nebo více shodných rámů, jejichž počet je dán pro každý případ délkou přepravovaných součástí. Každý rám je tvořen paletovým spodkem, z něhož vyčnívají...

Skladací přepravní kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 235462

Dátum: 15.11.1986

Autor: Málek František

MPK: B65D 6/16

Značky: skládací, kontejner, přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obalové techniky. Řeší zmenšení nevyužitého prostoru prázných obalů. Podstatou vynálezu je kontejner, tvořený stěnami 2, 3, 4 a 5, dnem 1 se čtyřmi pevnými nohami 13 a dvojdílným víkem 9a a 9b. Všechny čtyři stěny včetně víka jsou sklopné prostřednictvím otočných závěsů 6, jimiž jsou stěny připevněny na bočnicích 10 a 11, z nichž dvě a dvě protilehlé jsou stejně vysoké. Delší boční stěny 4 a 5 jsou upevněny na nižších bočnicích...

Přepravní kryt bytových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 229814

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kartaš Miloš, Zeman Josef, Hudec Václav, Hošek Josef, Michalec Zdeněk, Žídek Miroslav

MPK: B65D 25/34

Značky: přepravní, bytových, jader

Zhrnutie / Anotácia:

Přepravní kryt bytových jader, vyznačený tím, že sestává z dutého, základnou otevřeného hranolu z povrstvené nepropustné tkaniny, jehož půdorysný tvar odpovídá půdorysnému tvaru bytového jádra a jeho výška výšce bytového jádra, kde jeho horní stěna (1) je opatřena závěsnými oky (2) a otvory (3) pro průchod přepravních závěsů bytového jádra as podní okraje jeho obvodových stěn (4) zdrhovadlem, případně poutky (5).

Přepravní zásobník jílovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227858

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vrátil Miloš, Kouřil Miloslav, Frejvald Ladislav

Značky: zásobník, jílovitých, přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Přepravní zásobník jílovitých hmot, vyznačený tím, že je tvořen korbou /1/ ve tvaru žlabu, která je na svém jednom konci opatřena tlačnou stěnou /2/ s otvory /12/ ve výztuhách /11/ a s nejméně dvěma úchyty, vytvořenými odpruženými západkami /9/, a na svém druhém konci je opatřena odnímatelnou stěnou /3/, jež je svým spodním zahnutím zachycena prostřednictvím lišty /14/ a u svého horního okraje pomoct záchytů /16/ na korbě /1/.

Univerzální manipulační, přepravní a podávací paletový zásobník výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230058

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mužík Vítězslav, Provazník Jiří

MPK: B24B 3/36, B65D 19/22

Značky: zásobník, výrobků, univerzální, manipulační, paletový, přepravní, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního manipulačního, přepravního a podávacího paletového zásobníku výrobků zejména trojúhelníkového, čtvercového, kosočvercového, kruhového a podobných plošných tvarů, z kovových i nekovových materiálů vhodný při výrobě vyměnitelných řezných destiček. Podstatou vynálezu je, že je proveden jako jednostranný nebo oboustranný kazetový zásobník, který má úložné plochy s prizmatickým průřezem o vrcholovém úhlu 35 až 135 o a...

Přepravní zajišťovací zařízení mostových seřizovacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229353

Dátum: 01.04.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: B23Q 13/00

Značky: zajišťovací, přepravní, mostových, seřizovacích, přístrojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacích přístrojů mostová konstrukce, určených pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší přepravní zajišťovací zařízení, které odstraňuje poškozování seřizovacích přístrojů v průběhu přepravy. Podstatou vynálezu je, že posuvné části jsou přišroubovány k pevným částem seřizovacího přístroje, vedení jsou vzájemně od sebe oddálena a kuličky ve vedeních jsou zajištěny polyuretanovými...

Ohradová přepravní jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219714

Dátum: 15.09.1985

Autori: Ešpandr Josef, Verner Jiří, Poupa Jaroslav, Bartoš Zdenko, Michalec Zdeněk

Značky: přepravní, jednotka, ohradová

Zhrnutie / Anotácia:

Ohradová přepravní jednotka s nerozebíratelnou nosnou konstrukcí je určena k přepravě a skladování stavebních prvků ve finální úpravě bez velkých nároků na fyzické úsilí pracovníků, bez nebezpečí pracovních úrazů a poškození výrobků přímo až na místo stavební montáže. Nerozebíratelná nosná konstrukce je tvořena paletou prostou a bočními ohradami nesoucími stohovací systém. K nosné konstrukci jsou přichyceny fixační prvky pevné a otočné. Při...

Sloupková přepravní jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219713

Dátum: 15.09.1985

Autori: Linger Vladimír, Bartoš Zdenko, Sovadina Josef, Verner Jiří, Poupa Jaroslav

Značky: sloupková, přepravní, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Sloupková přepravní jednotka sestávající z palety prosté a k ní vyjímatelným způsobem uspořádané sloupkové nástavby, kde paleta prostá je opatřená v každém svém rohu nejméně dvěmi fixačními otvory pro přichycení rohových sloupků, na nichž jsou navlečeny fixační opěrky s možnoství jejich pevného nastavení. Opěrky jsou fixovány rychlostavitelným šroubovým spojením a mají ochranný potah. Rohové sloupky jsou v horní části opatřeny kalíškovým...

Elastický přepravní pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 219368

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lautenbach Peter, Sturtzel Horst, Kruse Detlef, Klage Rudolf

Značky: přepravní, elastický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elastického přepravního pásu pro lepení lisováním, zejména pro tvarování lisováním. Cílem vynálezu je vytvořit přepravní pás o velké životnosti. Úkolem vynálezu je vyvinout elastický, lepidlo odpuzující přepravní pás odolný vůči teplu, který současně je použitelný jako membrána. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosný materiál je tvořen textilním plošným útvarem s vysokou pružností v tahu. Tento materiál je po jedné nebo po...

Přepravní vozík pro mezioperační dopravu obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219011

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kaspar Zdeněk, Zeman Lubomír

Značky: vozík, přepravní, dopravu, obuvi, mezioperační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu, je vytvořit přepravní vozík pro celý dopravovaný velikostní i typový sortiment obuvi, tedy univerzální přepravní vozík. Podstatou vynálezu je přepravní vozík pro mezioperační dopravu obuvi, jehož vertikální nosníky jsou, uzpůsobeny pro snadné výškové přestavování odkládacích polic anebo horizontálních nosníků, jež jsou rovněž vytvořeny tak, že v nich uchycené držáky obuvi jsou snadno přestavitelné do optimální polohy vzhledem k...

Přepravní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 221773

Dátum: 15.05.1985

Autor: Haman Jaroslav

Značky: přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přepravy zboží v prostorách vybavených mostovými jeřáby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se upraví dosavadní vysokozdvižné vozy vynecháním hydraulické části a doplnění nosného rámu vozu, takže dojde ke zvětšení ložné plochy vozu.

Svěšovací a přepravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225320

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gřonil Antonín, Buzek Vladislav

Značky: přepravní, zařízení, svěšovací

Zhrnutie / Anotácia:

Svěšovací a přepravní zařízení určené ke snímání předmětů dopravovaných podvěsným dopravníkem, například autokol zavěšovaných na závěsy podvěsného dopravníku a jejich následnou přepravu do dopravní osy navazujícího dopravního zařízení, zejména válečkového dopravníku, jehož dopravní osa je kolmá nebo rovnoběžná s dopravní osou podvěsného dopravníku, vyznačující se tím, že sestává ze základového rámu (1), k němuž je čepem (24) sklopné připojena...

Přepravní mechanismus pro ponořovaní kruhových materiálů do vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 216723

Dátum: 01.10.1984

Autor: Lebeda Stanislav

Značky: materiálů, kruhových, mechanismus, přepravní, ponořovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení přepravního mechanismu s funkcí ponořování kruhových materiálů do vany za účelem chlazení, oplachování, konservování a pod. s tím, že je umístěno pouze na vstupní straně vany. Kruhový materiál je nedávkován přes šikmý rošt na kyvnou páku na konec prvého stupně nad vanu. Během sklápění kyvné páky je kruhový materiál uložen na šikmou část tvarového vedení, po které se skulí do kapaliny ve vaně. Při zvedání kyvné...

Rozkládací přepravní obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 222778

Dátum: 01.02.1984

Autor: Antoš Antonín

Značky: přepravní, rozkládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vratného rozkládacího přepravního obalu, který lze rozkládat a skládat. Obal je řešen na základě běžné vratné palety, jež je v obalu nosným dnem a může být kdykoliv použita opět jako paleta. Další konstrukce obalu, který se na ni v případě potřeby sestavuje, není poškozena ani narušena. Přitom po sestavení celého obalu vzniká tuhý celek včetně víka s dobrými ochrannými účinky proti mechanickým námahám i povětrnosti. Po použití...